SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Philippine Literature
during American and
Japanese Colonial Period
Objectives
 At the end of this lesson, you should be able to:
 identify some Filipino writers who produced significant
works of literature during the American and Japanese
Periods (1898–1945), and
 Who wrote during the American and Japanese Periods?
What kind of literary forms did they produce?
What were the usual themes in their works?
 Notes on the American Occupation
 (1898–1940)
 The US established a civil government in
1901. Free public education was introduced.
Also, English was the medium of
instruction.
 In 1934, President Roosevelt signed a bill
making the Philippines a commonwealth.
On May 14, 1935 Manuel L. Quezon was
elected president.
 Literary Works Produced
 The production of literary works in English is
the direct result of the American colonization
of the Philippines. The first collection of poetry
in English is Filipino Poetry (1924), edited by
Rodolfo Dato. The short story “Dead Stars”
(1925) by Paz Marquez Benitez is considered as
the first Filipino modern short story in
English. A Child of Sorrow (1921) by Zoilo M.
Galang is the first Filipino novel in English. The
novel His Native Soil (1940) by Juan C. Laya won
first prize in the First Commonwealth Literary
Awards in 1940.
Filipino writers in English during the
apprenticeship period (1900–1930) imitated
American writing. The poet Fernando Maramag
writes in the Romantic tradition in his sonnet
“Moonlight on Manila Bay” (1912). Filipino
fictionists copied Sherwood Anderson, William
Saroyan, and Ernest Hemingway. Jose Garcia
Villa used the Anderson pattern. Manuel
Arguilla and N. V. M. Gonzalez were influenced
by Anderson and Hemingway. Francisco
Arcellana was influenced by Saroyan.
Learn about it!
Notes on the Japanese Occupation
(1941–1945)
 On December 8, 1941, the Japanese attacked Manila.
 On January 2, 1942, Japanese occupied Manila. They set up
a Council of State in the country and started propaganda to
remold the Filipinos.
 In October 1943 the Japanese declared the Philippines
“independent.” On September 20, Jose P. Laurel was elected
president.
 MacArthur and his Allied forces returned to the country in
1944. They landed on Leyte on October 20, and the biggest
naval battle in history ensued.
 The Japanese surrendered formally on September 2, 1945.
Literary Works Produced
During the occupation, publications
were censored by the military. Also,
Tagalog was declared an official language
(together with Nihonggo). In effect,
Philippine literature in English came to a
halt. Some Filipino writers then turned
to writing in Filipino.
The Tagalog short story reached its maturity
during the period. The best works were
compiled by the Liwayway magazine editors
in Ang Pinakamabuting Maikling Kathang
Pilipino ng 1943, which came out in 1944. It is a
collection of stories that won a contest
sponsored by the Japanese. The top four stories
were “Lupang Tinubuan” by Narciso G. Reyes,
“Uhaw ang Tigang na Lupa” by Liwayway Arceo,
“Nayon at Dagat-dagatan” by N. V. M. Gonzalez,
and “Suyuan sa Tubigan” by Macario Pineda.
The American occupation of the
Philippines spurred the writing of
Filipinos in English. On the other
hand, the Japanese occupation
censored literary works yet
contributed to the maturity of the
Tagalog short story.
1. What was the medium of instruction i
n public schools during the American o
ccupation of the Philippines?
English
Filipino
Nihonggo
Tagalog
2. What is considered to be the first mod
ern Filipino short story?
His Native Soil
Dead Stars
A Child of Sorrow
Lupang Tinubuan
3. What year did the anthology Ang
Pinakamabuting Maikling Kathang
Pilipino ng 1943 come out?
1942
1943
1944
1945
4-5. Which writers became prominent
during the American occupation of the
Philippines?
Liwayway Arceo
Paz Marquez Benitez
Juan C. Laya
Narciso Reyes
1. What was the medium of instruction in public schools
during the American occupation of the Philippines?
Correct answer
 English
 Filipino
 Nihonggo
 Tagalog
 Explanation
 English was the medium of instruction in public schoo
ls during the American occupation of the Philippines.
2.What is considered to be the first modern Filipino
short story?
Correct answer
 Dead Stars
 His Native Soil
 A Child of Sorrow
 Lupang Tinubuan
 Explanation
 “Dead Stars” by Paz Marquez Benitez is considered
to be the first modern Filipino short story.
3. What year did the anthology
Ang Pinakamabuting Maikling Kathang
Pilipino ng 1943 come out?
Correct answer
 1942
 1943
 1944
 1945
 Explanation
 Ang Pinakamabuting Maikling Kathang Pilip
ino ng 1943 came out in 1944.
3-4. Which writers became prominent during the
American occupation of the Philippines?
Correct answer
 Liwayway Arceo
 Paz Marquez Benitez
 Juan C. Laya
 Narciso Reyes
 Explanation
 “Dead Stars” by Paz Marquez Benitez was
published in 1925. His Native Soil by Juan C. Laya was
published in 1940.
 1
 Ilang gabi nang ako ang kapiling niya sa higaan. Tila musmos akong dumarama sa init ng kanyang dibdib at nikikinig sa pintig ng kanyang puso. Ngunit, patuloy akong nagtataka sa malalim na
paghinga niya, sa kanyang malungkot na pagtitig sa lahat ng bagay, paghikbi...
 2
 Ilang araw ko nang hindi nadadalaw ang aklatan: ilang araw ko nang hindi nasasalamin ang isang larawang mahal sa akin: bilugang mukha, malapad na noo, hati-sa-kaliawang buhok, singkit na mga
mata, hindi katangusang ilong, mga labing duyan ng isang ngiting puspos-kasiyahan...Sa kanya ang aking noo at mga mata. Ang aking hawas na mukha, ilong na kawangki ng tuka ng isang loro, at
maninipis na labi, ay kay Ina...
 3
 Sa Ina ay hindi palakibo: siya ay babaing abilang at sukat ang pangungusap. Hindi niya ako inuutusan. Bihira siyang magalit sa akin at kung nagkakagayon ay maikli ang kanyang pananalita: Lumigkit
ka!...At kailangang ‘di ako makita. Kailangang ‘do ko masaksihan ang kikislap na poot sa kanyang mga mata. Kailangang ‘di ko namamalas ang pagkagat niya sa kanyang labi. Kailangang ‘do ko na
makita ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ito rin ang katumbas ng kanyang mariing huwang kung mayroon siyang ipinagbabawal.
 Ang ngiti ni Ina ay patak ng ulan kung tag-araw: ang bata kong puso ay tigang na lupang uhaw na uhaw...
 4
 Minsan man ay hindi ko narinig na may pinagkagalitan sila ni Ama bagama’t hindi ko mapaniwalaang may magkabiyak ng pusong hindi nagkakahinampuhan. Marahil ay sapagkat kapwa sila may
hawak na kainawaan: ang pagbibigayan sa isa’t isa ay hindi nalilimot kailanman.
 5
 Kung gabi ay hinahanap ko ang kaaliwang idinudulat ng isang amang nagsasalaysay tungkol sa mga kapre at nuno at tungkol sa magagandang ada at prinsesa; ng isang nagmamasid at nakangiting ina;
ng isang pulutong ng nakikinig na magaganda at masasayang bata.
 Ngunit, sa halip niyon ay minalas ko si Ama sa kanyang pagsusulat; sa kanyang pagmamakinilya; sa kanyang pagbabasa. Minamasdan ko kung paano niya pinapangunot ang kanyang noo; kung paano
niya ibinubuga ang asong nagbubuhat sa kanyang tabako; kung paano siya titingin sa akin na tila may hinahanap; kung paano niya ipipikit ang kanyang mga mata; kung paano siya magpapatuloy sa
pagsulat...
 Si Ina ay isang magandang tanawin kung nanunulsi ng mga punit na damit; kung nag-aayos ng mga uhales at nagkakabit ng mga butones sa mga damit ni Ama. Sa kanyang pagbuburda ng aking mga
kamison at panyolito – sa galaw ng kanyang mga daliri – ay natutunghan ko ang isang kapana-panabik na kuwento. Ngunti, ang pananabik na ito’y napapawi.
 Kabagu-tbagot ang aking pag-iisa at ako ay naghahanap ng kasama sa bahay: isang batang marahil ay nasa kanyang kasinungalingang gulang o isang saggol na kalugud-lugod, may ngiti ng kawalang-
malay, mabango ang hininga, may maliit na paa at kamay na nakatutuwang pisilin, may mga pisngi at labing walang bahid-kasalanan at kasiya-siyang hagkan, o isang kapatid ba kahulihan ng gulang,
isang maaaring maging katapatan...
 6
 Sakali mang hindi nagkagalit si Ina at Ama, o kung nagkakagalit man ay sadyang hindi ipinamamalay sa akin, ay hinahanap ko rin ang magiliw na palitan ng mga titig, ng mga ngiti, ng mga biruan.
 Sapat na ang isang tuyot na aalis na ako sa pagpapaalam ni Ama. Sapat na ang naningil na ang maniningil sa ilaw o sa tubig o sa telepono upang sakupin ang panahong itatagal ng isang hapunan. Sapat
na panakaw sa sulyap ni Ama upang ipadamang may naririnig siya.
 Mabibilang sa mga daliri ng aking dalawang kamay kung makailan kaming nagpasyal: Si Ama, si Ina at ako. Malimit na ako ang kasama ni Ina; hindi ko nakitang sinarili nila ang pag-aaliw.
 7
 Inuumaga man si Ama sa pag-uwi kung minsan ay hindi ko kinapapansinan ng kakaibang kilos si Ina. Nahihiga rin siya pagdating ng mga sandali ng pamamahinga at kung nakatutulog siya o hindi ay
hindi ko matiyak.
 Marahil ay ito ang tunay na madarama ng kataling-puso ng isang taong inaangkin ng madla...
 Ngunit, walang pagsisisi sa kanyang tinig.
 8
 Ilang taon na ngayon ang nakaraan nang minsang may ibinalik na aklat ang aming tagapaglaba: yaon daw ay nakuha niya sa isang lukbutan ng amerikana ni Ama. Ibinigay ko yaon kay Ina: yaon daw ay
talaarawan ni Ama.
 Kinabukasan ay may bakas ng luha ang mga mata ni Ina. Kapansin-pansin ang lalo niyang hindi pagkabo buhat noon. Lalo siyang naging malungkot sa aking paningin.
 Ano ang nasa isang talaarawan?
 9
 Lasing na lasing si Ama. Karaniwan nang umuuwing lasing si Ama ngunit, kakaiba ang kalasingan niya nagyong gabi. Hinihilamusan siya ni Ina ng malahiningang tsaa, ngunit wala itong naibigay na
ginhawa.
 Hindi rin kumikino si Ina: nasa mga mata niya ang hindi maipahayag na pagtutol.
 Sapagkat may isusulat ako...sapagkat ikamamatay ko ang pighating ito...sapagkat...sapagkat...sapagkat...
 10
 Idinaraing ngayon ni Ama ang kanyang dibdib at ulo: hindi raw siya makahingang mabuti.
 Marahil ay may sipon ka, ani ina. Sinisinat ka nga.

More Related Content

Similar to 3American and japanese period 21st century .pptx

Noli me tangere
Noli me tangereNoli me tangere
Noli me tangerexta eiram
 
Kaligirang pangkasaysayan ng maikling kwento
Kaligirang pangkasaysayan ng maikling kwentoKaligirang pangkasaysayan ng maikling kwento
Kaligirang pangkasaysayan ng maikling kwentoCacai Gariando
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxMonBalani
 
FIL413-Report_Marybel-S.-Casidsid (1).pptx
FIL413-Report_Marybel-S.-Casidsid (1).pptxFIL413-Report_Marybel-S.-Casidsid (1).pptx
FIL413-Report_Marybel-S.-Casidsid (1).pptxmarryrosegardose
 
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE- EDITED HYBRID.pptx
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE- EDITED HYBRID.pptx2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE- EDITED HYBRID.pptx
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE- EDITED HYBRID.pptxmariafloriansebastia
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxJoycePerez27
 
Kaligirang-Kasaysayan.pptx
Kaligirang-Kasaysayan.pptxKaligirang-Kasaysayan.pptx
Kaligirang-Kasaysayan.pptxMyra Lee Reyes
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdf
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdfkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdf
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdfjohnkennethmenorca
 
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me TangereKaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me TangereSCPS
 
Ang Kasaysayan ng Maikling Kuwento
Ang Kasaysayan ng Maikling KuwentoAng Kasaysayan ng Maikling Kuwento
Ang Kasaysayan ng Maikling KuwentoSandy Suante
 
Angkasaysayanngpanitikan 130731050149-phpapp02
Angkasaysayanngpanitikan 130731050149-phpapp02Angkasaysayanngpanitikan 130731050149-phpapp02
Angkasaysayanngpanitikan 130731050149-phpapp02Charisse Marie Verallo
 
Panahon ng amerikan
Panahon ng amerikanPanahon ng amerikan
Panahon ng amerikanyahweh19
 
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptxQ4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptxIMELDATORRES8
 
PANITIKAN SA PANAHON NG HAPON-Ikalawang bahagi..pptx
PANITIKAN SA PANAHON NG HAPON-Ikalawang bahagi..pptxPANITIKAN SA PANAHON NG HAPON-Ikalawang bahagi..pptx
PANITIKAN SA PANAHON NG HAPON-Ikalawang bahagi..pptxCyreneNSoterio
 
AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...
AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...
AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...RanjellAllainBayonaT
 

Similar to 3American and japanese period 21st century .pptx (20)

Noli me tangere
Noli me tangereNoli me tangere
Noli me tangere
 
DULA_GROUP 1.pdf
DULA_GROUP 1.pdfDULA_GROUP 1.pdf
DULA_GROUP 1.pdf
 
Kaligirang pangkasaysayan ng maikling kwento
Kaligirang pangkasaysayan ng maikling kwentoKaligirang pangkasaysayan ng maikling kwento
Kaligirang pangkasaysayan ng maikling kwento
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
 
FIL413-Report_Marybel-S.-Casidsid (1).pptx
FIL413-Report_Marybel-S.-Casidsid (1).pptxFIL413-Report_Marybel-S.-Casidsid (1).pptx
FIL413-Report_Marybel-S.-Casidsid (1).pptx
 
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE- EDITED HYBRID.pptx
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE- EDITED HYBRID.pptx2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE- EDITED HYBRID.pptx
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE- EDITED HYBRID.pptx
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
 
Panitikang pilipino
Panitikang pilipino Panitikang pilipino
Panitikang pilipino
 
Kaligirang-Kasaysayan.pptx
Kaligirang-Kasaysayan.pptxKaligirang-Kasaysayan.pptx
Kaligirang-Kasaysayan.pptx
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdf
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdfkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdf
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453 (1).pdf
 
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me TangereKaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere
 
panahon-ng-himagsikan.pdf
panahon-ng-himagsikan.pdfpanahon-ng-himagsikan.pdf
panahon-ng-himagsikan.pdf
 
Ang Kasaysayan ng Maikling Kuwento
Ang Kasaysayan ng Maikling KuwentoAng Kasaysayan ng Maikling Kuwento
Ang Kasaysayan ng Maikling Kuwento
 
Angkasaysayanngpanitikan 130731050149-phpapp02
Angkasaysayanngpanitikan 130731050149-phpapp02Angkasaysayanngpanitikan 130731050149-phpapp02
Angkasaysayanngpanitikan 130731050149-phpapp02
 
Panahon ng amerikan
Panahon ng amerikanPanahon ng amerikan
Panahon ng amerikan
 
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptxQ4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
 
Panitikan ng Rehiyon lll.pptx
Panitikan ng Rehiyon lll.pptxPanitikan ng Rehiyon lll.pptx
Panitikan ng Rehiyon lll.pptx
 
PANITIKAN SA PANAHON NG HAPON-Ikalawang bahagi..pptx
PANITIKAN SA PANAHON NG HAPON-Ikalawang bahagi..pptxPANITIKAN SA PANAHON NG HAPON-Ikalawang bahagi..pptx
PANITIKAN SA PANAHON NG HAPON-Ikalawang bahagi..pptx
 
AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...
AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...
AP 5 PPT Q3 W3 - Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Wika at Panitikan ng Ku...
 
Aralin 4.1-tuklasin
Aralin 4.1-tuklasinAralin 4.1-tuklasin
Aralin 4.1-tuklasin
 

More from ArianeGraceLopez1

24literary techniques lesssonnnn plan.pptx
24literary techniques lesssonnnn plan.pptx24literary techniques lesssonnnn plan.pptx
24literary techniques lesssonnnn plan.pptxArianeGraceLopez1
 
1phil lit during precolonial period.pptx
1phil lit during precolonial period.pptx1phil lit during precolonial period.pptx
1phil lit during precolonial period.pptxArianeGraceLopez1
 
Resume Lesson on reading and writing for grade 11
Resume Lesson on reading and writing for grade 11Resume Lesson on reading and writing for grade 11
Resume Lesson on reading and writing for grade 11ArianeGraceLopez1
 
delivery with different situations.pptx
delivery with different situations.pptxdelivery with different situations.pptx
delivery with different situations.pptxArianeGraceLopez1
 
characteristics of intercultural.pptx
characteristics of intercultural.pptxcharacteristics of intercultural.pptx
characteristics of intercultural.pptxArianeGraceLopez1
 

More from ArianeGraceLopez1 (8)

24literary techniques lesssonnnn plan.pptx
24literary techniques lesssonnnn plan.pptx24literary techniques lesssonnnn plan.pptx
24literary techniques lesssonnnn plan.pptx
 
1phil lit during precolonial period.pptx
1phil lit during precolonial period.pptx1phil lit during precolonial period.pptx
1phil lit during precolonial period.pptx
 
Resume Lesson on reading and writing for grade 11
Resume Lesson on reading and writing for grade 11Resume Lesson on reading and writing for grade 11
Resume Lesson on reading and writing for grade 11
 
Barriers.pptx
Barriers.pptxBarriers.pptx
Barriers.pptx
 
delivery with different situations.pptx
delivery with different situations.pptxdelivery with different situations.pptx
delivery with different situations.pptx
 
communication process.pptx
communication process.pptxcommunication process.pptx
communication process.pptx
 
characteristics of intercultural.pptx
characteristics of intercultural.pptxcharacteristics of intercultural.pptx
characteristics of intercultural.pptx
 
coping strategies.pptx
coping strategies.pptxcoping strategies.pptx
coping strategies.pptx
 

Recently uploaded

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...MariaFeIntina
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logVirgilAcainGalario
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxRocineGallego
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTJosieLebrino1
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxLeaSumera
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa PagbasaJenielynGaralda
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...renliejanep
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examJOHNNYGALLA2
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxJohnavilleEdurice
 
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxChristineJaneWaquizM
 
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxKABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxAmeliaPrudencio
 
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxbuodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxHelenLanzuelaManalot
 

Recently uploaded (20)

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson log
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic exam
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
 
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
 
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxKABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
 
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxbuodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
 

3American and japanese period 21st century .pptx

 • 1. Philippine Literature during American and Japanese Colonial Period
 • 2. Objectives  At the end of this lesson, you should be able to:  identify some Filipino writers who produced significant works of literature during the American and Japanese Periods (1898–1945), and  Who wrote during the American and Japanese Periods? What kind of literary forms did they produce? What were the usual themes in their works?
 • 3.  Notes on the American Occupation  (1898–1940)  The US established a civil government in 1901. Free public education was introduced. Also, English was the medium of instruction.  In 1934, President Roosevelt signed a bill making the Philippines a commonwealth. On May 14, 1935 Manuel L. Quezon was elected president.
 • 4.  Literary Works Produced  The production of literary works in English is the direct result of the American colonization of the Philippines. The first collection of poetry in English is Filipino Poetry (1924), edited by Rodolfo Dato. The short story “Dead Stars” (1925) by Paz Marquez Benitez is considered as the first Filipino modern short story in English. A Child of Sorrow (1921) by Zoilo M. Galang is the first Filipino novel in English. The novel His Native Soil (1940) by Juan C. Laya won first prize in the First Commonwealth Literary Awards in 1940.
 • 5. Filipino writers in English during the apprenticeship period (1900–1930) imitated American writing. The poet Fernando Maramag writes in the Romantic tradition in his sonnet “Moonlight on Manila Bay” (1912). Filipino fictionists copied Sherwood Anderson, William Saroyan, and Ernest Hemingway. Jose Garcia Villa used the Anderson pattern. Manuel Arguilla and N. V. M. Gonzalez were influenced by Anderson and Hemingway. Francisco Arcellana was influenced by Saroyan.
 • 6. Learn about it! Notes on the Japanese Occupation (1941–1945)  On December 8, 1941, the Japanese attacked Manila.  On January 2, 1942, Japanese occupied Manila. They set up a Council of State in the country and started propaganda to remold the Filipinos.  In October 1943 the Japanese declared the Philippines “independent.” On September 20, Jose P. Laurel was elected president.  MacArthur and his Allied forces returned to the country in 1944. They landed on Leyte on October 20, and the biggest naval battle in history ensued.  The Japanese surrendered formally on September 2, 1945.
 • 7. Literary Works Produced During the occupation, publications were censored by the military. Also, Tagalog was declared an official language (together with Nihonggo). In effect, Philippine literature in English came to a halt. Some Filipino writers then turned to writing in Filipino.
 • 8. The Tagalog short story reached its maturity during the period. The best works were compiled by the Liwayway magazine editors in Ang Pinakamabuting Maikling Kathang Pilipino ng 1943, which came out in 1944. It is a collection of stories that won a contest sponsored by the Japanese. The top four stories were “Lupang Tinubuan” by Narciso G. Reyes, “Uhaw ang Tigang na Lupa” by Liwayway Arceo, “Nayon at Dagat-dagatan” by N. V. M. Gonzalez, and “Suyuan sa Tubigan” by Macario Pineda.
 • 9. The American occupation of the Philippines spurred the writing of Filipinos in English. On the other hand, the Japanese occupation censored literary works yet contributed to the maturity of the Tagalog short story.
 • 10. 1. What was the medium of instruction i n public schools during the American o ccupation of the Philippines? English Filipino Nihonggo Tagalog
 • 11. 2. What is considered to be the first mod ern Filipino short story? His Native Soil Dead Stars A Child of Sorrow Lupang Tinubuan
 • 12. 3. What year did the anthology Ang Pinakamabuting Maikling Kathang Pilipino ng 1943 come out? 1942 1943 1944 1945
 • 13. 4-5. Which writers became prominent during the American occupation of the Philippines? Liwayway Arceo Paz Marquez Benitez Juan C. Laya Narciso Reyes
 • 14. 1. What was the medium of instruction in public schools during the American occupation of the Philippines? Correct answer  English  Filipino  Nihonggo  Tagalog  Explanation  English was the medium of instruction in public schoo ls during the American occupation of the Philippines.
 • 15. 2.What is considered to be the first modern Filipino short story? Correct answer  Dead Stars  His Native Soil  A Child of Sorrow  Lupang Tinubuan  Explanation  “Dead Stars” by Paz Marquez Benitez is considered to be the first modern Filipino short story.
 • 16. 3. What year did the anthology Ang Pinakamabuting Maikling Kathang Pilipino ng 1943 come out? Correct answer  1942  1943  1944  1945  Explanation  Ang Pinakamabuting Maikling Kathang Pilip ino ng 1943 came out in 1944.
 • 17. 3-4. Which writers became prominent during the American occupation of the Philippines? Correct answer  Liwayway Arceo  Paz Marquez Benitez  Juan C. Laya  Narciso Reyes  Explanation  “Dead Stars” by Paz Marquez Benitez was published in 1925. His Native Soil by Juan C. Laya was published in 1940.
 • 18.  1  Ilang gabi nang ako ang kapiling niya sa higaan. Tila musmos akong dumarama sa init ng kanyang dibdib at nikikinig sa pintig ng kanyang puso. Ngunit, patuloy akong nagtataka sa malalim na paghinga niya, sa kanyang malungkot na pagtitig sa lahat ng bagay, paghikbi...  2  Ilang araw ko nang hindi nadadalaw ang aklatan: ilang araw ko nang hindi nasasalamin ang isang larawang mahal sa akin: bilugang mukha, malapad na noo, hati-sa-kaliawang buhok, singkit na mga mata, hindi katangusang ilong, mga labing duyan ng isang ngiting puspos-kasiyahan...Sa kanya ang aking noo at mga mata. Ang aking hawas na mukha, ilong na kawangki ng tuka ng isang loro, at maninipis na labi, ay kay Ina...  3  Sa Ina ay hindi palakibo: siya ay babaing abilang at sukat ang pangungusap. Hindi niya ako inuutusan. Bihira siyang magalit sa akin at kung nagkakagayon ay maikli ang kanyang pananalita: Lumigkit ka!...At kailangang ‘di ako makita. Kailangang ‘do ko masaksihan ang kikislap na poot sa kanyang mga mata. Kailangang ‘di ko namamalas ang pagkagat niya sa kanyang labi. Kailangang ‘do ko na makita ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ito rin ang katumbas ng kanyang mariing huwang kung mayroon siyang ipinagbabawal.  Ang ngiti ni Ina ay patak ng ulan kung tag-araw: ang bata kong puso ay tigang na lupang uhaw na uhaw...  4  Minsan man ay hindi ko narinig na may pinagkagalitan sila ni Ama bagama’t hindi ko mapaniwalaang may magkabiyak ng pusong hindi nagkakahinampuhan. Marahil ay sapagkat kapwa sila may hawak na kainawaan: ang pagbibigayan sa isa’t isa ay hindi nalilimot kailanman.  5  Kung gabi ay hinahanap ko ang kaaliwang idinudulat ng isang amang nagsasalaysay tungkol sa mga kapre at nuno at tungkol sa magagandang ada at prinsesa; ng isang nagmamasid at nakangiting ina; ng isang pulutong ng nakikinig na magaganda at masasayang bata.  Ngunit, sa halip niyon ay minalas ko si Ama sa kanyang pagsusulat; sa kanyang pagmamakinilya; sa kanyang pagbabasa. Minamasdan ko kung paano niya pinapangunot ang kanyang noo; kung paano niya ibinubuga ang asong nagbubuhat sa kanyang tabako; kung paano siya titingin sa akin na tila may hinahanap; kung paano niya ipipikit ang kanyang mga mata; kung paano siya magpapatuloy sa pagsulat...  Si Ina ay isang magandang tanawin kung nanunulsi ng mga punit na damit; kung nag-aayos ng mga uhales at nagkakabit ng mga butones sa mga damit ni Ama. Sa kanyang pagbuburda ng aking mga kamison at panyolito – sa galaw ng kanyang mga daliri – ay natutunghan ko ang isang kapana-panabik na kuwento. Ngunti, ang pananabik na ito’y napapawi.  Kabagu-tbagot ang aking pag-iisa at ako ay naghahanap ng kasama sa bahay: isang batang marahil ay nasa kanyang kasinungalingang gulang o isang saggol na kalugud-lugod, may ngiti ng kawalang- malay, mabango ang hininga, may maliit na paa at kamay na nakatutuwang pisilin, may mga pisngi at labing walang bahid-kasalanan at kasiya-siyang hagkan, o isang kapatid ba kahulihan ng gulang, isang maaaring maging katapatan...  6  Sakali mang hindi nagkagalit si Ina at Ama, o kung nagkakagalit man ay sadyang hindi ipinamamalay sa akin, ay hinahanap ko rin ang magiliw na palitan ng mga titig, ng mga ngiti, ng mga biruan.  Sapat na ang isang tuyot na aalis na ako sa pagpapaalam ni Ama. Sapat na ang naningil na ang maniningil sa ilaw o sa tubig o sa telepono upang sakupin ang panahong itatagal ng isang hapunan. Sapat na panakaw sa sulyap ni Ama upang ipadamang may naririnig siya.  Mabibilang sa mga daliri ng aking dalawang kamay kung makailan kaming nagpasyal: Si Ama, si Ina at ako. Malimit na ako ang kasama ni Ina; hindi ko nakitang sinarili nila ang pag-aaliw.  7  Inuumaga man si Ama sa pag-uwi kung minsan ay hindi ko kinapapansinan ng kakaibang kilos si Ina. Nahihiga rin siya pagdating ng mga sandali ng pamamahinga at kung nakatutulog siya o hindi ay hindi ko matiyak.  Marahil ay ito ang tunay na madarama ng kataling-puso ng isang taong inaangkin ng madla...  Ngunit, walang pagsisisi sa kanyang tinig.  8  Ilang taon na ngayon ang nakaraan nang minsang may ibinalik na aklat ang aming tagapaglaba: yaon daw ay nakuha niya sa isang lukbutan ng amerikana ni Ama. Ibinigay ko yaon kay Ina: yaon daw ay talaarawan ni Ama.  Kinabukasan ay may bakas ng luha ang mga mata ni Ina. Kapansin-pansin ang lalo niyang hindi pagkabo buhat noon. Lalo siyang naging malungkot sa aking paningin.  Ano ang nasa isang talaarawan?  9  Lasing na lasing si Ama. Karaniwan nang umuuwing lasing si Ama ngunit, kakaiba ang kalasingan niya nagyong gabi. Hinihilamusan siya ni Ina ng malahiningang tsaa, ngunit wala itong naibigay na ginhawa.  Hindi rin kumikino si Ina: nasa mga mata niya ang hindi maipahayag na pagtutol.  Sapagkat may isusulat ako...sapagkat ikamamatay ko ang pighating ito...sapagkat...sapagkat...sapagkat...  10  Idinaraing ngayon ni Ama ang kanyang dibdib at ulo: hindi raw siya makahingang mabuti.  Marahil ay may sipon ka, ani ina. Sinisinat ka nga.