SlideShare a Scribd company logo
365 วัน
365 ธรรม
เมื่อใบไม้ใบหนึ่งร่วงหล่นลงจากกิ่งไม้ เราไม่เพียงแต่
เห็นใบไม้ใบหนึ่งเท่านั้น หากแต่เรายังมองเห็นสัจธรรมของ
โลกเรื่องความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งด้วย เพราะ ‘เมื่อ
ดวงตาเห็นรูป ดวงตาจึงเห็นธรรม’
	 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์
กรุงเทพ) ชวนทุกคนมองโลกให้เห็น ‘ธรรม’ ที่ปรากฏอยู่ใน
ทุกๆ ที่ และส่งต่อรูป ‘ธรรม’ เหล่านั้นผ่านทางโซเชียลมีเดีย
อย่างinstagram และ facebookด้วยการถ่ายภาพแล้ว
เขียนข้อความธรรมะไว้ใต้ภาพ พร้อมระบุสถานที่แล้ว
#instaDham รวมไปถึงสามารถดาวน์โหลแอพพลิเคชั่น
instaDham ได้อีกด้วย
	 ส่วนหนึ่งของภาพและข้อความธรรมะทั้งหมดที่
แบ่งปันผ่าน #instadham ได้รับการคัดเลือกและรวบรวม
อยู่ในปฏิทิน 365 ธรรม เล่มนี้ เพื่อย้ำ�เตือนสติว่าตลอด
ระยะเวลา 365 วันหรือ 1 ปี เรามองเห็นธรรมข้อไหนบ้าง
ในแต่ละวัน และถึงแม้จะยังมองไม่เห็นด้วยตาตนเอง แต่
ภาพและข้อความธรรมะทั้ง 365 ภาพนี้ จะทำ�ให้เรามอง
เห็น ‘ธรรม’ ที่ผู้อื่นแบ่งปันมาให้เรียนรู้ทุกวัน ตลอด 365 วัน
	 เพราะธรรมะมีอยู่ในทุกที่ และมีอยู่ในทุกวัน
มกราคม
พุธ
1
วันขึ้นปีใหม่
มกราคม
k20kitti
ประตูสวรรค์ อยู่ในใจเรา
พฤหัสบดี
2
มกราคม
emotype
ชีวิตนกน้อยไม่มีหรอกปีใหม่ทำ�ตัวใหม่ มีแค่วันใหม่
ให้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดวันต่อวันก็เท่านั้น
ศุกร์
3
มกราคม
edudesja
Some people see darkness.
Some people see the light.
What you want to see?
เสาร์
4
มกราคม
khaikung
คน สัตว์ สิ่งของ สรรพสิ่งในโลก
ล้วนมีส่วนเชื่อมโยงกันและกัน
อาทิตย์
5
มกราคม
jokekung_seven
น้ำ�ปลาพริก (Nampla prig) การปรุงแต่ง...
อย่าหลงติดในความสุขจากการปรุงแต่ง
จนลืมสาระที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ
จันทร์
6
มกราคม
ruangtam
ดูลมหายใจเข้า ดูลมหายใจออก
อังคาร
7
มกราคม
jujai_juthamard
เกิดก่อนหรือหลัง
ไม่สำ�คัญเท่าเกิดมาแล้วทำ�อะไร
พุธ
8
มกราคม
วันพระ
korakoi
สวัสดีวันนี้... วันพระ
พฤหัสบดี
9
มกราคม
nuchpichyy
เงา ย่อมเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งตัวตน อันดีชั่ว
ย่อมติดตัว เช่นตัวเงา
ศุกร์
10
มกราคม
rebmezed
ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต้นไม้ก็มีชีวิต
เสาร์
11
มกราคม
mild_mod
Nothing is for sure
วันเด็ก
อาทิตย์
12
มกราคม
noipriyanut
@ร.พ. ราชพฤกษ์
จันทร์
13
มกราคม
nuch_sirithavee
อังคาร
14
มกราคม
nolanolee
หลงกับศรัทธา
พุธ
15
มกราคม
วันพระ
stiky_girl
ศรัทธา... อย่าให้ขาดปัญญา
พฤหัสบดี
16
มกราคม
วันครู
yod_boonchai
ศุกร์
17
มกราคม
bluesstepanov
ชีวิตก็เท่านี้ มีเมฆบ้างในบางวัน, bluesky
เสาร์
18
มกราคม
menkuk
อุปาทานสร้างชาติ เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย
ภพจึงมี เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
อาทิตย์
19
มกราคม
fridayoffy
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ� สูงต่ำ�อยู่ที่ทำ�ตัว
จันทร์
20
มกราคม
jomyutdd
วาจานั้นสำ�คัญ เพราะเมื่อพูดออกไปแล้ว
ตะปบคว้าเอากลับคืนมาไม่ได้
#มีสติ ก่อนเปล่งเสียง นะค้าฟ
อังคาร
21
มกราคม
ikobthammada
ร้านกาแฟสวนนายดำ�
พุธ
22
มกราคม
giftarsira
ชีวิตมันง่าย ทำ�ให้ยากทำ�ไม - โจน จันใด
พฤหัสบดี
23
มกราคม
nong_thammaraksa
เพียรทำ�ความดีให้ซ้อนและขดอยู่ในจิตใจ
วันพระ
ศุกร์
24
มกราคม
mild_mod
ธรรมชาติบอกความจริงกับเราเสมอ
เสาร์
25
มกราคม
kaew_arisara
คนทุกคนในโลก คือ คนๆ เดียวกัน
อาทิตย์
26
มกราคม
golfy_nk
การประพฤติ ตามธรรม คาพระสอน ไม่เดือดร้อน
ถอนทุกข์ ยามฉุกเฉิน คนรักธรรม ธรรมรักษ์คน
ผลเจริญ นั่ง ยืน เดิน นอน สุข ทุกข์ไม่มี
จันทร์
27
มกราคม
korakoi
Zero
อังคาร
28
มกราคม
jujai_juthamard
ต่างสายพันธุ์ ต่างสีสัน ต่างหน้าตา
ทำ�ให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างสวยงาม
พุธ
29
มกราคม
anothai_aum
พฤหัสบดี
30
มกราคม
วันพระ
bomb_pannawit
ถ้าจะมีสิ่งใดที่ขอให้ไหลมาเทมา
สิ่งนั้นก็ขอให้เป็น... สติ
ศุกร์
31
มกราคม
nw_nuttar
‘ประทัด’ ...จุดแล้วดังชั่วครู่ ‘หมดดินปืน’ ก็เงียบลง
ทุกสิ่งยังคงดำ�เนินต่อไป | “ชีวิต” ...ใช้อยู่ 1 ช่วง
อายุไข ‘หมดลม’ ก็จากไป เหลือไว้เพียงความทรงจำ�
วันตรุษจีน
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
เสาร์
1
กุมภาพันธ์
fun_bar
‘ความรัก ในความรู้สึกตัว Be Aware in love -
ความรักอันเกิด การเจริญสติ จิตรู้ ตื่น เบิกบาน
เมื่อเราเจริญสติถูกต้อง จิตจะรู้ ตื่น เบิกบาน เกิด
ความรักในการมีชีวิตอยู่ รักในธรรมชาติ รักในดอกไม้
รักในทะเล รักในป่าไม้ รักในพ่อแม่ รักในเพื่อน รัก
ในครูบาอาจารย์ รักในเธอในฉัน รักอย่างมีปัญญา
รู้ตื่นเบิกบาน  รักในมิตรภาพอันดี ที่เรามีต่อกัน’
กุมภาพันธ์
อาทิตย์
2
fun_bar
ของที่มันแตกได้ มันก็ต้องแตก
กุมภาพันธ์
จันทร์
3
mayzlody
ชีวิตที่ก้มหน้าก้มตาวาดมา
เรามัวระบายสีดำ�เยอะเกินไปหรือเปล่า
กุมภาพันธ์
อังคาร
4
muggaa
สงบเย็น เป็นประโยชน์
กุมภาพันธ์
พุธ
5
nuiwit
งามแค่ไหนก็ต้องถูกทุบ เคยไม่มีแล้วมี
แล้วก็กลับเป็นไม่มี
กุมภาพันธ์
พฤหัสบดี
6
pomchaiyapor
กุมภาพันธ์
ศุกร์
7
khanit_jane
ร่องรอย แห่งศรัทธา... (วัดใหญ่ชัยมงคล)
วันพระ
กุมภาพันธ์
เสาร์
8
วันพระ
xiexin
ปล่อยนก ปล่อยปลา แต่ใจไม่ปล่อยวาง...
ก็ไม่มีประโยชน์อะไร
กุมภาพันธ์
อาทิตย์
9
kakakae
ไม่ต้องเป็นเทวดา ไม่ต้องรอเวลา... คนธรรมดาก็
มาสวรรค์ได้ทุกครา เพียงแค่รู้ตัวทุกเวลา รู้จักปิดตา
ปิดหูปิดปากปิดจมูกปิดกายา เดินบนมรรคา เคารพ
อิทัปปัจจยตา แล้วปล่อยใจให้นิพพิทา สวรรค์ก็อยู่
ตรงหน้า
กุมภาพันธ์
จันทร์
10
schmeesati
สาละ สละตัวกูของกู-สวนโมกข์ ไชยา
กุมภาพันธ์
อังคาร
11
menkuk
การเลิกบุหรี่คือหนึ่งทางออกจากสังสารวัฏ
@วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
วันเด็ก
กุมภาพันธ์
พุธ
12
iampaepae
สำ�หรับคนมีอัตตา ขอให้มีปัญญาเท่าอัตตาที่มี
โดย พริกมี่
กุมภาพันธ์
พฤหัสบดี
13
yod_boonchai
Love for now, not forever
@ถนนนนทรี, Thailand
กุมภาพันธ์
ศุกร์
14
thanannop
สวนโมกข์ กรุงเทพ
วันมาฆบูชา
กุมภาพันธ์
เสาร์
15
chatchaip
ชีวิตคู่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน... หากผ่านมาได้ก็
เปรียบเหมือนงานศิลปะชั้นเอก @วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม • Being Thai ( Rajabopit Tem-
ple)
กุมภาพันธ์
อาทิตย์
16
parisprairs
the problem is you think you have time
กุมภาพันธ์
จันทร์
17
wutikai
สุญญตา
กุมภาพันธ์
อังคาร
18
tidtee_bitzbeat
อันชีวิตคิดไปก็คล้ายธูป กาลเวลาเร่งแปลรูป
ละลายร่าง
กุมภาพันธ์
พุธ
19
k20kitti
มีสอง ไม่ใช่มีคู่ มีกัลยาณมิตรที่ดีตลอดชีวิต...
ธรรมชาติของชีวิต... (Prakeaw Temple, Bang-
kok, Thailand.) Sep27,2013
กุมภาพันธ์
พฤหัสบดี
20
yaakomu
ก่อนที่จะเติบโต เราล้วนเคยต้อยต่ำ�
@สวนยางแถวภูกระดึง
กุมภาพันธ์
ศุกร์
21
menkuk
หรือผู้บอกทางกำ�ลังบอกกับเราว่า ทางที่จะไปสู่
สิ่งสูงสุด ไม่ใช่การขึ้น แต่คือการนำ�ตัวเราลงต่ำ�
เท่านั้น
กุมภาพันธ์
เสาร์
22
k20kitti
น้อมจิตให้สงบ ให้พลังใจก้าวต่อไปในวันใหม่...
(Mahatrat Temple, Bangkok, Thailand.)
วันพระ
กุมภาพันธ์
อาทิตย์
23
jujai_juthamard
ปกบ่งบอกบุคลิก เนื้อในบ่งบอกนิสัยและจิตใจ
วันพระ
กุมภาพันธ์
จันทร์
24
popilolaa
เมื่อ ‘สติ’ หายไป
กุมภาพันธ์
อังคาร
25
thanyathornc
ไม่ว่าจะขึ้นไปให้สูงแค่ไหน ก็ยังต้องเดินบนพื้นดิน
กุมภาพันธ์
พุธ
26
zuzan_zan
แต่ละคนมีชีวิตเดียว ใช้ชีวิตให้ระมัดระวัง
ชีวิตจริง ไม่มีใครบอก
กุมภาพันธ์
พฤหัสบดี
27
foamology
mindful-ness
กุมภาพันธ์
ศุกร์
28
kaew_arisara
ชีวิตเย็น เป็นนิพพาน
วันพระ
มีนาคม
มีนาคม
เสาร์
1
วันขึ้นปีใหม่
rebmezed
ก้าน ดอก ใบ กิ่ง ทุกสิ่งล้วนธรรมดา
มีนาคม
อาทิตย์
2
k20kitti
บันได สู่ การลด ละ สู่สุข สู่สวรรค์บนดิน
มีนาคม
จันทร์
3
menkuk
ไม่จริ๊งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
@lovelykuk
มีนาคม
อังคาร
4
spongebow
Thich Nhat Hanh
มีนาคม
พุธ
5
annmali
ถ้าเธอรักท้องฟ้า... เธอต้องรักการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาของเขาด้วย
มีนาคม
พฤหัสบดี
6
teepao
นี่หรือ...
มีนาคม
ศุกร์
7
bom_chairit
ของในโลกนี้ ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าความคิดน่ากลัว
ที่เราคิดขึ้นมาเอง
วันพระ
มีนาคม
เสาร์
8
วันพระ
วันสตรีสากล
D for Dhamma
สังขาร @ดรุณศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล ๒
มีนาคม
อาทิตย์
9
gubgibisme
เกิด แก่ เจ็บ ตาย... ถึงคิวคุณรึยัง?
มีนาคม
จันทร์
10
dhivara
เวลาของทุกคนไม่เท่ากัน
มีนาคม
อังคาร
11
krittaya_d
ทุกภพภูมิมีกิเลสมีอัตตา นิพพานคือสุขที่แท้จริง
@BiA สวนโมกข์ กรุงเทพ
วันเด็ก
มีนาคม
พุธ
12
loogmor
ความสงบสร้างได้
มีนาคม
พฤหัสบดี
13
famie_
ซ้ายย่างหนอ... ขวาย่างหนอ...
วันช้างไทย
มีนาคม
ศุกร์
14
golfy_nk
จากศูนย์ไปสู่สูญ
วันมาฆบูชา
มีนาคม
เสาร์
15
joey_nacco
ฝึกการเป็นผู้ให้
วันพระ
มีนาคม
อาทิตย์
16
วันครู
mwsadie
เบิกเนตร
มีนาคม
จันทร์
17
nockchio
ไม่สำ�คัญหรอกว่าอากาศข้างนอกจะร้อนแค่ไหน
ข้างในใจไม่ร้อนตามก็พอ
มีนาคม
อังคาร
18
jaajaa
สูงสุดคืนสู่สามัญ
มีนาคม
พุธ
19
weeviraporn
ธรรมชาติอยู่เหนือศรัทธา
มีนาคม
พฤหัสบดี
20
autumnsunset_daran
ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอในตอนเช้า
ของทุกวัน
มีนาคม
ศุกร์
21
menkuk
‘ตายแล้วไปไหนหรือ? แล้วเทียนดับแล้วไปไหน’
หลวงพ่อชา สุภัทโท
มีนาคม
เสาร์
22
วันพระ
dfordhamma
ไม่มีตัวกู ไม่มีความอยาก เท่ากับความสุข
มีนาคม
อาทิตย์
23
notofoto
สุขใดเสมอความสงบไม่มี
@พระพุทธสุนันทชยันตรี วัดสุนันทวนาราม
ไทรโยค กาญจนบุรี
วันพระ
มีนาคม
จันทร์
24
jujai_juthamard
ในธรรมชาติมีความงาม ในความงามมีธรรมชาติ
มีนาคม
อังคาร
25
menkuk
ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหม... ให้สิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่ตอนนี้
มีนาคม
พุธ
26
chatchaip
อย่ารอให้ถึงวันที่ต้องกรวดน้ำ�ไปให้
@วัดไตรมิตร กทม.
มีนาคม
พฤหัสบดี
27
kaew_arisara
สละออก
มีนาคม
ศุกร์
28
วันพระ
schmeesati
บ้านหลังนี้ เจ้าของตัวจริงคือ ธรรมชาติ มันจึงเป็น
ไปตามกฎของธรรมชาติ
@ถนนสุวินทวงศ์
มีนาคม
เสาร์
29
chatchaip
ประดับไว้ให้สวยงามแม้ยามสุดท้ายวงจรชีวิต...
แล้วเรา?
มีนาคม
อาทิตย์
30
jokekung_seven
ไม่รู้จะเรียกบังเอิญหรือกรรมจัดสรรครับ เพราะว่า
ได้มีโอกาสไปทำ�บุญโดยมิได้วางแผนล่วงหน้า แต่
สิ่งที่ได้พบคือ พระพุทธรูปที่นี่สวย น่ารัก แปลกตา
เพราะท่านมีพระพักต์ที่ยิ้มมากๆครับ
@วัดบางกระพ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
วันพระ
มีนาคม
จันทร์
31
thanyathornc
แสงสว่างไม่ได้ทำ�ให้มองเห็นเสมอไป
เมษายน
เมษายน
อังคาร
1
วันขึ้นปีใหม่
autumnsunset_daran
ชีวิต มีขึ้น มีลง
เมษายน
พุธ
2
tidemoment
ความสุขไม่ได้มาจากการมีมากกว่าใคร แต่มาจาก
การอยากได้น้อยกว่าเขา
เมษายน
พฤหัสบดี
3
ruangtam
ดูลมหายใจเข้า ดูลมหายใจออก
เมษายน
ศุกร์
4
pluem12
ยิ่งใส่เชื้อ ไฟก็ยิ่งแรง เหมือนใจที่ยิ่งใส่ความโลภ
โกรธ หลง ก็ยิ่งเป็นทุกข์
เมษายน
เสาร์
5
วันเช็งเม้ง
yod_boonchai
หรือคนเราต้อง ตาย ก่อน ถึงจะยอมอยู่กับ
ธรรมชาติ @ชบ. 4036, Laem Chabang,
Thailand
เมษายน
อาทิตย์
6
cococrunch16
พระท่านว่า ‘ระฆังดังเพราะคนตี คนดี ไม่ต้องตีก็ดัง’
วันจักรี
เมษายน
จันทร์
7
yod_boonchai
วันพระ
เมษายน
อังคาร
8
annmali
ทุกๆ นาทีมีการเปลี่ยนแปลง...
วันพระ
เมษายน
พุธ
9
armyanime
Life - ไร้...
เมษายน
พฤหัสบดี
10
karunphol
หลายคนพยายามแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวจาก
‘ภายนอก’ บางอย่างต้องแสวงหา ลงทุนลงแรง
อย่างมากมาย ทำ�ไมไม่หันมาแสวงหาที่ ‘ภายใน’
ของตัวเราเองบ้าง ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย
@Taxi, NewDelhi
เมษายน
ศุกร์
11
pimpimtor
ท้องฟ้าสดใสแลกมากับแสงแดดที่ร้อนแรง
ทุกอย่างต้องแลกเสมอ
วันเด็ก
เมษายน
เสาร์
12
jujai_juthamard
ความสวยสร้างได้ แต่ความงามสร้างไม่ได้
จอมเทียน
เมษายน
อาทิตย์
13
วันสงกรานต์
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
peet_love
อยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลก อยู่ท่ามกลางทุกข์ แต่ทุกข์
ไม่เปื้อน
เมษายน
จันทร์
14
nuiwit
ฉ่ำ�ใจพ่อ
วันพระ
วันสงกรานต์
วันครอบครัวไทย
เมษายน
อังคาร
15
t_kumphai
สุขอื่นเหนือความสงบ ไม่มี
วันสงกรานต์
เมษายน
พุธ
16
วันครู
phattharapk
ความสุขเป็นของได้เปล่า, ให้เปล่า
เมษายน
พฤหัสบดี
17
n_uch_y
เราจะมองเห็นธรรม เมื่อเราทุกข์
เมษายน
ศุกร์
18
neua
รอยเท้าบนทราย อยู่ไม่นาน เดี๋ยวเดียวก็หายไป
เหมือนเรา ทุกคน,เกาะมันนอก
เมษายน
เสาร์
19
virojvattanakul
เมื่อมองนาฬิกา เราดูเวลาหรือดูยี่ห้อ
เมษายน
อาทิตย์
20
bom_chairit
ธรรมะคงเป็นเหมือนแสงสว่างที่ทำ�ให้ดวงตามอง
เห็นได้ชัดแม้แสงธรรมชาติจะขาดแคลน
เมษายน
จันทร์
21
Keerati Yai Jeenthonglang
”ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ”
เมษายน
อังคาร
22
lizasadler
วันพระ
เมษายน
พุธ
23
วันพระ
Piyapan Poomsirivilai
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เราสามารถเป็นคนอุดมสุขได้เสมอ
อย่างเท่าเทียมกัน เพียงแค่ให้เรามีสติรู้เท่าทัน
ตนเอง อยู่กับปัจจุบัน ลดอัตตาของตนเองลง ไม่
ยึดติดถือมั่นในทุกสิ่ง
เมษายน
พฤหัสบดี
24
พระพุทธศาสนา นิกายเซ็น
สรรพสิ่ง มีเกิดขึ้น มีตั้งอยู่ มีเสื่อมสลาย
และดับไปเป็นธรรมดา
เมษายน
ศุกร์
25
menkuk
ธรรมะ(ชาติ) บอกกับเราว่า การตื่นขึ้นมา ไม่ได้มี
แค่ความงามของดวงอาทิตย์ที่รออยู่ แต่ยังมีความ
งดงามของการได้เห็นเมฆดำ�ที่บดบัง...มันก็เหมือน
การ’ตื่น’ขึ้นมาเพื่อไม่ได้เห็นว่าเราขาวสะอาดกว่า
ใคร แต่เห็นว่าเรานั้นสกปรกเพียงใด..เนี่ยแหละ
ความ งด..งาม
เมษายน
เสาร์
26
pimpimtor
ความสวยงามเปลี่ยนแปลงเมื่อมีคน
@ พัทยา ร้อนมาก
เมษายน
อาทิตย์
27
dfordhamma
#doradham #dhamma #ธรรมะ #instadham
เมษายน
จันทร์
28
suanmokkh_bkk
ขอได้โปรดจำ�คำ�สามพยางค์นี้ไว้ด้วย ว่า “รักผู้
อื่น”, สามพยางค์เท่านั้น
วันพระ
เมษายน
อังคาร
29
popchitpol
วิธีแก้ปัญหาที่มักใช้ได้ผลเสมอคือ
‘อย่าทำ�อะไรให้มันซับซ้อนเกินไป’
เมษายน
พุธ
30
วันพระ
menkuk
H&M = Hen & Mee Sati (เห็นและมีสติ)
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤหัสบดี
1
วันแรงงานแห่งชาติ
notofoto
ปฏิบัติหน้าที่ เท่ากับปฏิบัติธรรม
พฤษภาคม
ศุกร์
2
nutchayakorn
โลกกว้างไม่เคยพอในใจมนุษย์
พฤษภาคม
เสาร์
3
proy_nyanchi
ยันต์ที่ดีที่สุด คือจิตใจอันเข้มแข็ง
@สนามบินสุวรรณภูมิ
พฤษภาคม
อาทิตย์
4
tarnnietina
จุดจบแห่งชีวิต มันแค่นั้นเอง
พฤษภาคม
จันทร์
5
ta_to_to
ทศพิธราชธรรม
@เชียงคาน
วันฉัตรมงคล
พฤษภาคม
อังคาร
6
Auu-atta SoOng
บาตร/บุญ/คุณ/ธรรม ทำ�บุญใส่บาตรอย่าหวังผล
เพราะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
วันพระ
พฤษภาคม
พุธ
7
jaajaa
ความงามไม่จีรัง แต่ความดีนั้นยั่งยืนในใจ
พฤษภาคม
พฤหัสบดี
8
Voravit Paisanvipachpong
สติเปรียบดั่งเซฟทีคัต ตัดกิเลสก่อนจะทำ�อันตราย
กับตัวเรา
พฤษภาคม
ศุกร์
9
xiexin
ยิ่งสูงต้องยิ่งโน้มลงมา
พฤษภาคม
เสาร์
10
yod_boonchai4
พฤษภาคม
อาทิตย์
11
helloammie
เราไม่มีปัญญาที่จะมีเงินถึงล้าน แต่เราก็สามารถ
ทำ�ประโยชน์อันมีค่าถึงร้อยล้านพันล้านอยู่
พฤษภาคม
จันทร์
12
n_u_c_h
ทุกสิ่งบนโลกใบนี้อยู่ภายใต้กฏเดียวกัน ล้วนแล้ว
แต่ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป... มองดูพระอาทิตย์
ขึ้นและตก ใช่จะเห็นแต่ความสวยงาม แต่ยังเห็น
สัจธรรมข้อนี้ด้วย @ เมืองเดเวนเตอร์ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์
พฤษภาคม
อังคาร
13
menkuk
ผ่านมา ๒,๖๐๐ ปี ก็คงยังมีอยู่เรื่องเดียวที่
พระองค์ทรงกำ�ไว้..ให้พวกเราได้รู้ ‘ใบไม้กำ�มือ
เดียว’
วันวิสาขบูชา
พฤษภาคม
พุธ
14
k_archa
แม้แต่ความว่างเปล่า ก็ควรปล่อยวาง
พฤษภาคม
พฤหัสบดี
15
Arkaney Cherkham
ทางโลก ทางธรรม
พฤษภาคม
ศุกร์
16
อีกแบบ ดีไซน์
ท่ามกลามความเจริญ เร่งรีบ วุ่นวายในชีวิต แต่
ก็มีบางเสี้ยวของลมหายใจที่ยังได้เห็นความสงบ
ระหว่างทางเดินของชีวิต...
@เซ็นทรัลขอนแก่น
พฤษภาคม
เสาร์
17
foamology
A simple living
พฤษภาคม
อาทิตย์
18
bom_chairit
นั่งดูอารมณ์โกรธของตัวเอง มันก็เหมือนผักตบ
กอนี่แหละ การเฝ้าดูมันไหลผ่านไปอย่างใส่ใจและ
ไม่โทษตัวเองมันคือสิ่งที่กำ�ลังฝึก
พฤษภาคม
จันทร์
19
visittarn
“เกิดแต่ตม Lotus in mud ๔ ปทปรมบุคคล 
ต้องทนปนอาสว กิเลสพอกหนา ปัญญาไม่มี แม้สิ้น
ชาตินี้ ไม่มีนิพพาน พาเป็นอาหาร ของมวลหมู่มาร
วัฏสงสาร เนินนานเอย
*ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ บัวบุปผางามผ่านคมเลนส์
ของ  อ.วรนันทน์ อ.วรรณี ชัชวาลทิพากร ด้วยครับ
พฤษภาคม
อังคาร
20
yosakob
ป้ายปลุกกิเลส
สติพัง สตังค์หมด
พฤษภาคม
พุธ
21
Boonrueng Chet
พระที่ไหนก็คุ้มครองเราไม่ได้หากเราขาดศีลที่จะ
คุ้มครองตัวเราเอง
วันพระ
พฤษภาคม
พฤหัสบดี
22
kaew_arisara
ตถตา
พฤษภาคม
ศุกร์
23
thanyathornc
บางเวลาก็(อ)ยากเป็น
@บ่อน้ำ�ร้อนรักษะวาริน
พฤษภาคม
เสาร์
24
thanyathornc
‘สิ่งที่เป็นจริง ไม่เปลี่ยนแปลงตามวันเวลา’
พฤษภาคม
อาทิตย์
25
anongvivathnanon
แม้สิ่งที่บังธรรมชาติ ก็คือธรรมชาติ
พฤษภาคม
จันทร์
26
annmali
ธรรมะ (ทำ�มะ) คือหน้าที่ 
@สัมตำ�เจ๊ก้อย ซ.เพชรบุรี14
พฤษภาคม
อังคาร
27
kkef
มองแต่แง่ดีเถิด... เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา จง
เลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่ เป็นประโยชน์ โลกบ้าง
ยังน่าดู ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย ‘ท่านพุทธ
ทาสภิกขุ’
วันล้ออายุ
พฤษภาคม
พุธ
28
ทัมม์ อัณณ์ชัชวาล
ศาสนาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้สำ�เร็จประโยชน์
ทุกประการ ก็ต่อเมื่อคนนั้นถือพระศาสนาได้ถูก
ต้องและเพียงพอ (สรุปจากศาสนาคืออะไร,ท่าน
อาจารย์พุทธทาส,๒๒ เมย. ๒๑) @หลวงพ่อโต
วัดพนัญเชิง จ.อยุธยา
วันพระ
พฤษภาคม
พฤหัสบดี
29
k20kitti 
มีแสง... เราเห็นภาพ มีธรรม... เราเห็นตัวเราที่ไม่ใช่
ของเรา -  6.00 ฟ้าเริ่มสว่าง พระจันทร์ยังไม่จากไป
ที่วัดเจดีย์หัก จ.ราชบุรี
พฤษภาคม
ศุกร์
30
karunphol
ความรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ อยู่ที่ตัวเราจะแสวงหามัน
หรือไม่
@Delhi temple 
พฤษภาคม
เสาร์
31
menkuk
วันงดสูบบุหรี่โลก
มิถุนายน
มิถุนายน
อาทิตย์
1
t_kumphai
ทุกอย่างมีทางออกเสมอ
มิถุนายน
จันทร์
2
ikobthammada
เพราะมีสิ่งนั้น จึงมีสิ่งนี้
วันฉัตรมงคล
มิถุนายน
อังคาร
3
sorotwi
สุภาษิตร้านอาหารตามสั่ง
มิถุนายน
พุธ
4
Anya Sattayaphan
ที่สุดท้าย ที่สุดของชีวิต ก่อนเดินทางต่อไป พึงคิดดี
พูดดี ทำ�ดี เดินอยู่บนโลกใบนี้ด้วยธรรม เรา สังคม
และโลกจะสุขด้วยธรรม
@วัดบางเพรียง บางเสาธง สมุทรปราการ
มิถุนายน
พฤหัสบดี
5
Kontammadaa Sawitree
ศิลป์และธรรม @ หอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ  Buddhadasa Indapanno
Archives
วันพระ
มิถุนายน
ศุกร์
6
menkuk
อย่าให้พระพุทธรูปบังทาง
มิถุนายน
เสาร์
7
jujai_juthamard
ไฟในใจ ดับได้ด้วยใจ
วันคนสร้างสุข
(สสส.)
มิถุนายน
อาทิตย์
8
chatchaip
ปวารณา • devoted to
มิถุนายน
จันทร์
9
ameosira
มีแล้วยังอยากมีอีก กิเลสหนอ มนุษย์หนอ
มิถุนายน
อังคาร
10
t_kumphai
พร้อมที่จะเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่
วันแม่แห่งชาติ
มิถุนายน
พุธ
11
lengpat
พระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า และตกตอนเย็น ก็เป็น
ธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้น มนุษย์นี่เองดั้นด้นไป
ไกล และลำ�บาก เพื่อไปถ่ายภาพสิ่งที่ธรรมดานั้น
และเราก็คิดปรุงแต่งไปเอง พระอาทิตย์ที่นี่ขึ้น
และตกสวยงามกว่าที่อื่น... พระอาทิตย์ตกหลังบ้าน
@สมุทรปราการ
มิถุนายน
พฤหัสบดี
12
Amm Pareena
พรุ่งนี้หรือชาติหน้า ไม่มีใครรู้ว่า อะไรจะมาก่อน,
พระไพศาล วิสาโล
วันพระ
มิถุนายน
ศุกร์
13
sonoajane
ถ้าขาด ก็ต้องซ่อมแซม เหมือนกับปัญหาจะเล็ก
หรือใหญ่ อยู่ที่เราให้ความสำ�คัญ
วันพระ
มิถุนายน
เสาร์
14
nutchayakorn
สุดท้ายไม่เหลือเลยสักสิ่ง
มิถุนายน
อาทิตย์
15
aston_ed
มีเงิน ซื้อนาฬิกาได้ แต่ซื้อเวลาไม่ได้
มิถุนายน
จันทร์
16
k20kitti
ใจยักษ์ ใจบุญ หมุนเวียนอยู่ในใจเรา
มิถุนายน
อังคาร
17
Keerati Yai Jeenthong
ขาดก็แต่การเดินทาง
@จันทบุรี
มิถุนายน
พุธ
18
bom_chairit
น้ำ�ไม่ได้คาดหวังจะสะท้อนพระจันทร์ พระจันทร์ก็
ไม่ได้คาดหวังจะปรากฎกายบนผิวน้ำ� ต่างก็ทำ�หน้าที่
ของตน นั่นค่อ ‘การทำ�งานด้วยจิตว่าง’
มิถุนายน
พฤหัสบดี
19
nuch_sirithavee
ถ้าพอ ก็อิ่ม
วันปิยมหาราช
มิถุนายน
ศุกร์
20
jujai_juthamard
ปล่อยสัตว์ ได้แค่บางอย่าง ปล่อยวาง ทุกอย่างจบ
วันพระ
มิถุนายน
เสาร์
21
robinshoot
ยิ่งทางคดเคี้ยว ไม่ราบเรียบ
ยิ่งต้องตั้งใจให้ตรง ให้มั่น
มิถุนายน
อาทิตย์
22
teepao
ต่างอยู่ด้วยกัน
@หอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ (BIA) สวนโมกข์ กรุงเทพ
มิถุนายน
จันทร์
23
Faithbook
ศัตรูพืช หรือ เพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย
มิถุนายน
อังคาร
24
AU Winkwink
ระวังอย่าให้สิ่งสมมุติมาทำ�ร้ายเรา
มิถุนายน
พุธ
25
fondadum
รรมชาติโอบอุ้ม คุ้มครองความดีเสมอ
@วัดมหาธาตุ จ.อยุธยา
มิถุนายน
พฤหัสบดี
26
วันพระ
vech_rama2
ปลายทาง
@เขาฉกรรจ์ จ.ปราจีนบุรี
มิถุนายน
ศุกร์
27
menkuk
สติ! สตางค์!
มิถุนายน
เสาร์
28
proy_nyanchi
วาง, สัพเพ ธัมมา นาลัง อะภินิเวสายะ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
มิถุนายน
เสาร์
29
Pete Tang
คำ�ว่า ‘สวย’ อาจหมายความว่า ‘พอดี’ ก็เป็นได้
เพราะเห็นทุกสิ่งก่อนจะสวย มันไม่สวย และหลัง
จากสวยคือ ร่วงโรย
มิถุนายน
อาทิตย์
30
พิเชต บุญเรือง
ชีวิตเต็มไปด้วยการปรุงแต่งสะท้อนความปรุงแต่ง
ในจิตใจเรา
@วัดพิชัยญาติ
กรกฎาคม
กรกฎาคม
อังคาร
1
pandadavinci
กรกฎาคม
พุธ
2
wichstandup
yin & yang
กรกฎาคม
พฤหัสบดี
3
t_kumphai
ขึ้น-ลง ทางเดียวกัน
กรกฎาคม
ศุกร์
4
วันพระ
มนตรี สีตะบุษป์
เย็นทุกที่ ทุกกาล ด้วย ธรรม
กรกฎาคม
เสาร์
5
morepore
Don’t do good deeds just because
you want to be better than others.
กรกฎาคม
อาทิตย์
6
Anong Viv
ไม่มีสติ / ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน
วันจักรี
กรกฎาคม
จันทร์
7
annmali
ธรรมะ กับ ธรรมชาติ
วันพระ
กรกฎาคม
อังคาร
8
bomb_pannawit
พระที่คุ้มครองให้เราปลอดภัย...
ไม่ยอมประมาทต่อชีวิต
วันพระ
กรกฎาคม
พุธ
9
gubgibisme
จะอยู่หน้า หรืออยู่หลัง... ก็อยู่ที่ใจ
กรกฎาคม
พฤหัสบดี
10
menkuk
เที่ยวนี้มีนิพพาน
กรกฎาคม
ศุกร์
11
วันพระ
Sutawan Chittham
ใต้ร่มกาสาวพัสตร์
กรกฎาคม
เสาร์
12
วันเข้าพรรษา
anonpairotstudio
พุทธพร้อมเพรียง... มาชุมนุมกัน
กรกฎาคม
อาทิตย์
13
dfordhamma
สักวัน
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
กรกฎาคม
จันทร์
14
chatchaip
การดำ�เนินชีวิตที่ทวนกระแสโลก หาใช่เรื่องที่ง่าย
หากต้องมีศรัทธาอันแกร่งกล้าเป็นตัวนำ�และมี
ความเพียรคอยกำ�กับ • the way of walking
against Kilesa
กรกฎาคม
อังคาร
15
k20kitti
ยิ่งผ่านร้อนผ่านฝน ยิ่งเห็นร่องรอยของความ
อดทน
วันสงกรานต์
กรกฎาคม
พุธ
16
korakoi
บางจังหวะ ชีวิตของคนเราก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขบนไม้
ยาวๆ เพียงอันเดียว
วันครู
กรกฎาคม
พฤหัสบดี
17
menkuk
สีไหนก็ผสมมาจากการสมมุติ
กรกฎาคม
ศุกร์
18
nockchio
คิดถึงบ้าน 100 ครั้ง ไม่เท่ากลับบ้านแค่ครั้งเดียว
กรกฎาคม
เสาร์
19
Mctgn Hybridophilic
เมืื่อเรายังไม่สามารถบังคับการขึ้นลงของน้ำ�ทะเล
และพระอาทิตย์ ก็จงอย่าคิดควบคุมชีวิตให้เที่ยง
เพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเอง
วันพระ
กรกฎาคม
อาทิตย์
20
paerinda
ว่าง... ไม่มีตัว
กรกฎาคม
จันทร์
21
phattharapk
อย่าทิ้ง ‘สติ’
กรกฎาคม
อังคาร
22
วันพระ
tarnnietina
โรงแรมสุดท้ายของชีวิต
กรกฎาคม
พุธ
23
virojvattanakul
คิด พูด ทำ�เช่นไร สะท้อนตัวตนเช่นนั้น
วันพระ
กรกฎาคม
พฤหัสบดี
24
Iam Nidd
สังขาร... เป็นสิ่งไม่เที่ยง ‘ใช้ชีวิตอย่างมีสติ’
@ วัดหนองแวง ขอนแก่น
กรกฎาคม
ศุกร์
25
Morrakote Suriya
น้ำ�แข็งยังต้อง ‘ละลาย’ เพื่อกลายเป็นน้ำ�ก่อนไหล
ไปยังประโยชน์ให้สิ่งมีชีวิตอื่น คนก็ต้อง ‘ละวาง’
ประโยชน์ส่วนตนเสียก่อน จึงจะสามารถยังประโยชน์
เพื่อผู้อื่นได้
กรกฎาคม
เสาร์
26
jujai_juthamard
ดอกไม้ดอกไหน สีใด ก็บูชาได้ดี เพียงมีใจที่ดี
@วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วันพระ
กรกฎาคม
อาทิตย์
27
t_kumphai
กินข้าวชามแมว
กรกฎาคม
จันทร์
28
k20kitti
ทุกครั้งที่ก้าวเข้าวัด เราจะกลับออกมากับความสุข
ที่วัดค่าได้จริงๆ
วันพระ
กรกฎาคม
อังคาร
29
bomb_pannawit
‘ไม่มีใครรู้หรอกว่า พรุ่งนี้หรือชาติหน้าอันไหนจะมา
ก่อนกัน’ - พระไพศาล วิสาโล
กรกฎาคม
พุธ
30
menkuk
ห้อยพระพุทธ... เพื่อตื่นรู้ ห้อยพระเครื่อง... เพื่อ
ตื่นกลัว สมควรจะโชว์จริงๆ ไม่ต้องไปเช่าพระ
สำ�นักไหนให้ดูเป็นไสยะ แต่ปริ้นภาพใส่กรอบห้อย
พระองค์ที่สูงกว่าพระทุกสำ�นัก ค่อยเหมาะกับคำ�
ว่า พุทธะ ซะหน่อย @BTS
กรกฎาคม
พฤหัสบดี
31
Jookjik Titima
a lesson
สิงหาคม
สิงหาคม
ศุกร์
1
korakoi
อนาคตของคนเรา ขึ้นอยู่กับตัวเลขและการเขย่า
เบาหรือแรง... จริงเหรอ
สิงหาคม
เสาร์
2
ikobthammada
ลด ละ วาง สิ่งนี้กัน
@ธรรมกมลา ปราจีนบุรี
สิงหาคม
อาทิตย์
3
kaew_arisara
ฉันไม่อาจให้ความร่ำ�รวย แต่ให้จิตที่แพงกว่านั้น
วันพระ
สิงหาคม
จันทร์
4
menkuk
บัวลอยในวัฏฏสงสาร
@บัวลอยพี่เง็ก (เจ้าเก่า ดินแดง)
สิงหาคม
อังคาร
5
djkrit
สิ่งมีชีวิตตัวเดียวกัน... แต่คนก็มองต่างกัน
วันพระ
สิงหาคม
พุธ
6
giftarsira
“จำ�ไว้อย่างเดียว... มนุษย์ ‘ทุกข์’ ทุกคน หัวใจ
ทุกคนแห้งแล้ง โหยหา ถ้าผ่านไปที่ใด แค่หยดน้ำ�
ทิพย์ลงบนหัวใจเขาบ้าง น้ำ�ลาย ถ้ารู้จักใช้ ก็เป็น
ประโยชน์ต่อมนุษย์ จะใช้น้ำ�ลายให้เป็นน้ำ�ทิพย์หรือ
น้ำ�กรด มันขึ้นอยู่กับน้้ำ�ใจคนใช้มัน”
-จากหนังสือจิตา ของทมยันตี”
สิงหาคม
พฤหัสบดี
7
koy
ที่ว่าวุ่นวายนั้น เพราะจิตเราวุ่นวาย
@Thawi Watthana Road, Thailand
สิงหาคม
ศุกร์
8
bom_chairit
เราจะข้ามผ่านความทุกข์ด้วยสะพานแห่งการรู้ตัว
สิงหาคม
เสาร์
9
kwanzkwanz
บางสิ่งจากไป บางสิ่งยังคงอยู่...
@กำ�แพงเพชร
สิงหาคม
อาทิตย์
10
aston_ed
แสงแรกแห่งอรุณเป็นสัญญานของความสว่างไสว
ฉันใด กัลยาณมิตรย่อมเป็นสัญญานของทางแห่ง
ความหลุดพ้น ฉันนั้น
วันสารทจีน
วันพระ
สิงหาคม
จันทร์
11
Dek Ying
ยามเยาว์เห็นโลกล้วน แสนสนุกเป็นหนุ่มสาวก็หลง
สุข ค่ำ�เช้ากลางคนเริ่มเห็นทุกข์ สุขคู่ กันนอตกแก่
จึงรู้เค้า โลกล้วน อนิจจัง ***สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
สิงหาคม
อังคาร
12
วันแม่แห่งชาติ
kaew_arisara
อรหันต์ในบ้าน
สิงหาคม
พุธ
13
cha_aon
ความกตัญญูต่อบุพการีไม่ต้องมีสถานะ
สิงหาคม
พฤหัสบดี
14
k20kitti
เปลี่ยนวันอาทิตย์ให้เป็นวันสุข...
(Chaopraya river, Bangkok, Thailand)
สิงหาคม
ศุกร์
15
k_archa
ใจถึงปลาย กายถึงเหนื่อย
@สะพานข้ามถนนประชาชื่น
สิงหาคม
เสาร์
16
Tung Jirasukprasert
สวยเพียงไร ย่อมมีวันโรยรา
@Osaka, Japan
สิงหาคม
อาทิตย์
17
Voravit Paisanvipachpong
สังฆทานไม่พึ่งถัง ทานไม่พึ่งทรัพย์
สิงหาคม
จันทร์
18
annmali
วันพระ
สิงหาคม
อังคาร
19
Amm Pareena
หยิน หยาง มิ้ว! ในดำ�มีขาว ในขาวมีดำ�
สิงหาคม
พุธ
20
menkuk
อยู่บนคานไปเลยยังสบายกว่ามัวมาแบกคานเอาไว้
สิงหาคม
พฤหัสบดี
21
onedaygooddy
ยืนนอกปม, มองเรื่องยุ่งๆ ด้วยสายตาคนนอก
@สนามหญ้าหน้าบ้านพักรับรองริมเขื่อน
ศรีนครินทร์
สิงหาคม
ศุกร์
22
jujai_juthamard
ทุกอย่าง... พอแยกส่วนออกมา
มันก็เหลือแค่นี้เอง
สิงหาคม
เสาร์
23
djkrit
บางทีชีวิตก็เร่งให้ได้ดั่งใจไปเสียทุกอย่าง
สิงหาคม
อาทิตย์
24
วันพระ
khunbunk
ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม
Whoever sees the Dhamma, sees me.
สิงหาคม
จันทร์
25
jujai_juthamard
ความงามของงาน บ่งบอกถึงความนิ่งของมือ
และความสงบของใจ
สิงหาคม
อังคาร
26
foamology
I know everything but my self
สิงหาคม
พุธ
27
gubgibisme
หลังคาสร้างไว้เพื่อบังแดดฉันใด ‘ธรรมะ’ ก็มีไว้
กั้นกิเลสและความทุกข์ฉันนั้น...#ร้อนจนเป้นบ้า
๒ประเทศไทยหรือแอฟริกา #40องศาสินะ
@หมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศ
สิงหาคม
พฤหัสบดี
28
วันพระ
poedeepoedeepoe
“เมื่อใดเธอผลิใบ-เมื่อนั้นเธอผลิใบ”
ฤดูร้อน ๒๕๕๖
@Dhamma Suvanna V.M.C.
สิงหาคม
ศุกร์
29
Enne’ Natthaporn
‘อย่าไปเชื่อนะ ความรู้สึกนึกคิดของเราน่ะ’
หลวงพ่อชา เหมือนดังที่พระท่านว่าไว้ ‘ความรู้สึก
นึก คิด’ ของเราคล้ายหมู่มวลเมฆาบนท้องฟ้า
ครั้นพอลมพัดมาก็พากันแปลงเปลี่ยนรูปร่าง
ยากที่จะไปยึด ไปถือ ไปจับไว้ให้มั่น...
สิงหาคม
เสาร์
30
ratanawanno
สุดท้ายของชีวิต
สิงหาคม
เสาร์
31
menkuk
ไม่ใช่ร่างกาย แต่จิตใจที่ต้องอยู่เหนือโลก
กันยายน
กันยายน
จันทร์
1
วันพระ
วันสืบ นาคะเสถียร
marcheymamja
ต้นไม้เป็นอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
..โอวาทธรรมหลวงพ่อชา สุภัทโท
กันยายน
อังคาร
2
annmali
โลกมีด้านบวกเสมอ... อยู่ที่จะมอง
วันพระ
กันยายน
พุธ
3
วันพระ
menkuk
“โดราเอม่อน คือเกิดมีความเมตตา พระโพธิสัตว์
โนบิตะ คือเกิดเป็นอสูรกาย หวาดกลัว เพราะโมหะ
ซูเนโอะ คือเกิดเป็นเปรต อิจฉา เพราะโลภะ ไจแอ้นท์
คือเกิดเป็นเดรัจฉาน ความโง่ เพราะ โทสะ ชิซูกะ
คือเกิดเป็นสุขสบาย เช่นชั้นพรหม เราทุกคนบาง
เวลาก็เป็นโนบิตะ บางเวลาเป็นโดราเอม่อน บาง
เวลาเป็นไจแอ้นท์ ปฏิจจสมุปบาท จากโดราเอม่อน”
กันยายน
พฤหัสบดี
4
วันพระ
namotasa
มาดูพระพุทธรูปเรียงกันเป็นตับ กลับไม่รู้ว่าของ
จริงมันอยู่ข้างใน
กันยายน
ศุกร์
5
บัญชา พงษ์พานิช
นี่แน่ะ นายช่างปลูกเรือน เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว,
เจ้าจะทำ�เรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป ปฐมพุทธภาสิต
ณ ขณะตรัสรู้ @ อนิมิสเจดีย์ พุทธคยา ๑๐
มีนาคม ๒๕๕๕
กันยายน
เสาร์
6
วันทำ�วัตรท่านพุทธทาส
วันเยี่ยมสวนโมกข์
วันเพาศพท่านพุทธทาส
Ann Chirayus
โบสถ์ของสวนโมกข์ มีฟ้าเป็นหลังคา มีต้นไม้เป็นเสา
มีใบไม้เป็นช่อฟ้าใบระกา มีทรายเป็นพื้น
กันยายน
อาทิตย์
7
k20kitti
มุ่งสู่จุดสูงสุดทางวัตถุ
แต่อย่าลืมมีจุดสูงสุดทางธรรม
กันยายน
จันทร์
8
วันพระ
kritjiwa
Nature in nature
กันยายน
อังคาร
9
suanmokkh_bkk
ทำ�หน้าที่ตน ให้ดีที่สุด
วันแม่แห่งชาติ
กันยายน
พุธ
10
coundsheck
โลกตั้งกว้างใหญ่ เรามันแค่ใคร
วันพระ
กันยายน
พฤหัสบดี
11
Bunny Wat
มีแต่การเดิน ไม่มีผู้เดิน
@ สวนโยคะธรรม ประจวบคีรีขันธ์
กันยายน
ศุกร์
12
anonpairotstudio
Reflection of Buddhism mind... พุทธมายา...
วันพระ
กันยายน
เสาร์
13
djkrit
ฤดูเปลี่ยน ต้นไม้เติบโต ผลัดใบเก่า เพื่อมีพื้นที่
ให้ใบใหม่... คนก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เรา
ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต... ไม่งั้นอยู่ที่เดิมนะ
เออ
กันยายน
อาทิตย์
14
ikobthammada
...พ้นน้ำ�
กันยายน
จันทร์
15
emotype
Last leaf from last leave.
จุดจบคือจุดเริ่มต้นใหม่เสมอ
วันพระ
กันยายน
อังคาร
16
khunbunk
เย็นสงบใต้ร่มเงาธรรม
วันพระ
กันยายน
พุธ
17
jangwarapun
ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ทนอยู่ไม่ได้
@Mornington Crescent
กันยายน
พฤหัสบดี
18
anthonyittikorn
ตายให้เป็น
วันปิยมหาราช
กันยายน
ศุกร์
19
jujai_juthamard
ถ้าใจเป็นสุข อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข,
ถ้าใจเป็นทุกข์ อยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์
วันพระ
กันยายน
เสาร์
20
fondadum
ธรรมชาติคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ
ธรรมชาติ
@ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
กันยายน
อาทิตย์
21
วันพระ
jujai_juthamard
เป็นตัวเองดีที่สุดแล้ว
@ตลาดนัดหน้าห้างมาบุญครอง
กันยายน
จันทร์
22
visittarn
ดวงตาเห็นธรรม Eyes of Clarity
กันยายน
อังคาร
23
วันพระ
k_archa
จิตที่ติดกับอดีต แม้ชั่วขณะ ไม่อาจบอกได้ว่าจริงๆ
แล้ว ลมหายใจกำ�ลังเข้าหรือออก
กันยายน
พุธ
24
menkuk
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง,
สิ่งเหล่านี้ นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น,
กำ�ลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ,
@pancake cafe / the circle
กันยายน
พฤหัสบดี
25
วันพระ
k20kitti
Good morning... ในเรื่องทุกข์ มีมุมสุขให้เราเรียน
รู้ สุข คือ บทเรียน
กันยายน
ศุกร์
26
armyanime
รู้จักเข้าหาความสันโดษ ชีวิตก็มีความสุขได้
อย่างง่าย @อ่าวบ่อทองหลาง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
กันยายน
เสาร์
27
gubgibisme
มนุษย์เท่านั้น ที่จะมีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรม
จนพ้นทุกข์ได้ #มาฆะบูชา
กันยายน
เสาร์
28
jazzanovaa
ปล่อยวางอดีตบ้าง, จะได้อยู่กับปัจจุบัน
อย่างมีสุข...
วันงดสูบบุหรี่โลก
กันยายน
อาทิตย์
29
wutikai
บำ�รุงทั้งจิตท้ังกาย
กันยายน
อาทิตย์
30
schmeesati
นั่นมิใช่สรณะอันเกษม นั่นมิใช่สรณะอันสูงสุด เขา
อาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
ส่วนผู้ใดถือเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะเห็นอริยสัจ
สี่ด้วยปัญญาอันชอบ ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
@จ.สมุทรปราการ
ตุลาคม
ตุลาคม
พุธ
1
วันพระ
taowegetshop
กายพร้อม... สติพร้อม... น้อมรับธรรมให้นำ�ทาง
ตุลาคม
พฤหัสบดี
2
Norminee Namwong
ใครโง่กว่ากัน?
ตุลาคม
ศุกร์
3
Ekkapop Sittiwantana
ชีวิตนี้น้อยนัก
ตุลาคม
เสาร์
4
neua
ทุกสิ่ง ผ่านมา และผ่านไป ทุกข์สิ่ง ผ่านมา และผ่านไป
เช่นกัน
ตุลาคม
อาทิตย์
5
threevit
ดอกไม้แห่งสัจจะ ที่ท้าทายอยู่กับความเปลี่ยนแปลง
และสูญสลาย...
ตุลาคม
จันทร์
6
menkuk
Sunyataxi ก่อนมี ‘ตัว’ คนขึ้นมา มีความ ‘ว่าง’
อยู่ก่อนแล้ว
@Town in Town
ตุลาคม
อังคาร
7
jujai_juthamard
แผ่เผื่อ
@จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตุลาคม
พุธ
8
วันออกพรรษา
thanatrex
คนข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา ข้ามอรรณพได้ด้วย
ความไม่ประมาท ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา@วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี
ตุลาคม
พฤหัสบดี
9
taowegetshop
ตุลาคม
ศุกร์
10
tuche
หายใจเข้าสบายๆ หายใจออกสบายๆ ทำ�ใจสบายๆ
ตุลาคม
เสาร์
11
rebmezed
ถ้าเหมือนกับที่คิดไว้ คงไม่ต้องเดินทาง
วันเด็ก
ตุลาคม
อาทิตย์
12
praewnicha
มีวันใหม่เกิดขึ้นเสมอแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้เจอมัน
เราอาจไม่มีพรุ่งนี้ก็ได้ ใครจะรู้
ตุลาคม
จันทร์
13
jaywan
จ่าคนนี้มีอุเบกขา
วันตำ�รวจแห่งชาติ
ตุลาคม
อังคาร
14
menkuk
เพราะความจริง ร้อนเย็นเป็นสิ่งเดียวกัน
@ไอติมหม้อไฟยศเส
ตุลาคม
พุธ
15
tsunkthong
บนเส้นทางชีวิต ไม่มีมนุษย์ผู้ใดหลีกหนีได้ซึ่ง
ความทุกข์ เมื่อมันเข้ามาได้ มันก็ออกไปได้
วันพระ
ตุลาคม
พฤหัสบดี
16
k20kitti
โบสถ์ไม่ต้องติดแอร์ เพราะคนตั้งใจมาวัด... เย็นใจ
วันพระ
ตุลาคม
ศุกร์
17
gibsan26
จะมองว่าขึ้นมันก็ขึ้น จะมองว่าลงมันก็ลง จะมองว่า
กำ�ลังจะเช้้า มันก็มีแสงสว่าง จะมองว่ากำ�ลังจะมืด
ลง มันก็จะมืดหม่น ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ใจเราสร้างเอง
ใจเราสร้างได้
ตุลาคม
เสาร์
18
suda__land
ความเพียรอันไม่ถอยกลับ อริยสัจจากพระโอษฐ์
ตุลาคม
อาทิตย์
19
ikobthammada
(โกรกพระ นครสวรรค์) โลกเป็นเช่นนั้นเอง
ตุลาคม
จันทร์
20
urbanhidea
way-ทุกอย่างมีขึ้นย่อมมีลง
@พฤษชาติแสนสุข, Thailand
ตุลาคม
อังคาร
21
jom4833
เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี... เพราะมีผู้ให้ ผู้รับจึงคลาย
ทุกข์...เพราะผู้รับยินดีรับ ผู้ให้จึงมีโอกาสได้ให้
การให้จึงเกิดขึ้นได้...
ตุลาคม
พุธ
22
Bazz Kuba
ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำ�ที่ไม่ได้ออกหน้าออกตา...
แต่ก็ยังมีอีกไม่น้อยที่คอยทำ�
วันพระ
ตุลาคม
พฤหัสบดี
23
tarnnietina
พระพุทธองค์ได้ละทิ้งกิเลสไว้เบื้องหลังแล้ว
@ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วันปิยมหาราช
ตุลาคม
ศุกร์
24
Anong Viv
เราก็เป็นเหมือนเงา ผลุบๆ โผล่ๆ ไม่เป็นตัวเป็นตน
จริงจังอะไร ไม่สามารถหยิบจับ ยึดครองหรือเป็น
เจ้าของอะไรใดๆ ได้ แม้แต่กระทั่งตัวเอง
ตุลาคม
เสาร์
25
Aong Veerachai Cms
เปลวเทียน ที่มีเครื่องป้องกันลม ย่อมไม่ถูกลมพัดดับ
ไป ก็เหมือน... ผู้ที่มีสติเป็นเครื่องป้องกันลม ลม
แห่งความประมาท ที่จะพัดให้เปลวเทียนแห่งชีวิต
ดับไป @ลานธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
ตุลาคม
อาทิตย์
26
k20kitti
วัดยังต้องบูรณะด้วยสี ใจเราก็ต้องบูรณะด้วย
ธรรม
@Jedeehak Temple, Ratchburee, Thailand)
ตุลาคม
จันทร์
27
dj_maymey
ชีวิตเราย่อมมีช่วงที่รุ่งโรจน์ และเสื่อมดับ
ตุลาคม
อังคาร
28
tinynoii
รางวัลของการไม่ปล่อยวาง
ตุลาคม
พุธ
29
thanyathornc
มีขึ้นก็ย่อมมีลงเป็นธรรมดา
ตุลาคม
พฤหัสบดี
30
วันพระ
thailand2556
ชีวิตในชาติข้างหน้ายาวนานไปไม่อาจประมาณได้
จะสิ้นสุดเมื่อไรขึ้นอยู่กับความหมดจดจากกิเลส
อย่างสิ้นเชิงเท่านั้น
ตุลาคม
ศุกร์
31
sodasilly
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
เสาร์
1
ningworld
เมื่อรู้จักปล่อยวาง...ก็จะรู้สึกเบา
พฤศจิกายน
อาทิตย์
2
annmali_
ไม่มีการกระทบ .. ไม่มีเสียง
วันพระ
พฤศจิกายน
จันทร์
3
k20kitti
กลับมุมมองการใช้ชีวิต กลับสู่การมีชีวิตที่
พอได้แล้ว....
พฤศจิกายน
อังคาร
4
aof_aoffy-Aof Aoffy
กังหันหมุนวนด้วยแรงลม เปรียบดังวัฏสงสารที่
หมุนวนด้วย “อวิชชา”
พฤศจิกายน
พุธ
5
วันพระ
khunbunk
รสพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง
พฤศจิกายน
พฤหัสบดี
6
วันพระ
วันลอยกระทง
themoon_art
ดวงตาเห็นจันทร์ พ้นเมฆ - ดวงตาเห็นธรรม -
เกิด-ดับ ปัญญาดุจ เพชรคมกล้า - นามมะ รูปัง
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา - อวิชชาดับ-สังขารดับ
ดอกไม้บาน
พฤศจิกายน
ศุกร์
7
t_kumphai
มีแสง จึงมีเงา
พฤศจิกายน
เสาร์
8
nuphap_pi
พระอรหันต์ในบ้าน
วันคนสร้างสุข
(สสส.)
พฤศจิกายน
อาทิตย์
9
captainjj
พฤศจิกายน
จันทร์
10
menkuk
เราต่างยินยอมที่จะอยู่บนถนนแห่งวัตุถุนิยม
และบริโภคนิยม
พฤศจิกายน
อังคาร
11
zuzan_zan
เราเป็นเพียงจุดเล็กๆของธรรมชาติ
วันแม่แห่งชาติ
พฤศจิกายน
พุธ
12
popuplovesong
โลกนี้มีแต่อดีต ... เมื่อไม่รู้กาลปัจจุบัน
พฤศจิกายน
พฤหัสบดี
13
วันพระ
donpoonpat
ตราบใดยังมีความเป็นคู่ ตราบนั้นก็ยังคงต้องลง
เวียนวนร้อนรนอยู่ในวัฏฏะ
พฤศจิกายน
ศุกร์
14
korakoi
เพราะวันพระ(ไม่ได้มีหนเดียว) การคิดดีๆ ทำ�ดีๆ
พูดดีๆ เป็นคนดีๆ ก็ไม่จำ�เป็นต้องทำ�แค่วันนี้วัน
เดียว
วันพระ
พฤศจิกายน
เสาร์
15
Marut Veerawatyotin
“ประโยชน์ของเก้าอี้ จะมีก็เมื่อมันว่าง”
@ทีปภาวันธรรมสถาน , เกาะสมุย
พฤศจิกายน
อาทิตย์
16
anongvivathnanon
ชีวิตคาดเดาไม่ได้ แต่อยากหยุด(มัว)เมา
หรือจะอยาก(มัว)เมา...ต่อ
พฤศจิกายน
จันทร์
17
k20kitti
มีลมหายใจแห่งความสุข เป็นทรัพย์สินที่มีได้กัน
ทุกคน มีได้กันทุกวัน
วันพระ
พฤศจิกายน
อังคาร
18
Marut Veerawatyotin
‘การทำ�งาน คือ การปฎิบัติธรรม’ ภาพนี้ถ่าย
จากผนังในร้านอาหารที่น้องชายทำ�งานอยู่ เป็น
ข้อความที่ติดไว้ให้ตัวเค้ามีสติระหว่างการทำ�งาน
@Newyork
พฤศจิกายน
พุธ
19
yod_boonchai5
พฤศจิกายน
พฤหัสบดี
20
proy_nyanchi
”ทุกชีวิต ล้วนใฝ่หา ความสงบ”
@วัดฉลอง จ.ภูเก็ต
วันปิยมหาราช
พฤศจิกายน
ศุกร์
21
manamai
ธรรมะ-ชาติ
วันพระ
พฤศจิกายน
เสาร์
22
menkuk
(อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ) หมดตัวตน
พฤศจิกายน
อาทิตย์
23
dhivara
วันพระ
พฤศจิกายน
จันทร์
24
nuch_sirithavee
ไม่มี = มี
พฤศจิกายน
อังคาร
25
Peechapanga Nirattimanon
ไม่มีคำ�ว่าสิ้นสุด สำ�หรับการเริ่มต้นใหม่
@ โรงเรียนบ้านราชกรูด จ.ระนอง
วันยุติความ
รุนแรงสากล
พฤศจิกายน
พุธ
26
arisssara
สภาวะสมมุติ
พฤศจิกายน
พฤหัสบดี
27
arisssara
ยิ่งว่าง ยิ่งสูง
พฤศจิกายน
ศุกร์
28
yosakob
สถานที่ดับทุกข์ชั่วคราว
พฤศจิกายน
เสาร์
29
k20kitti
วันหยุด อย่าปล่อยให้แสงสว่างในชีวิต และความ
สุขในใจหยุดไปด้วย
วันพระ
พฤศจิกายน
เสาร์
30
ikobthammada
กระเสือกกระสนดิ้นรนกันไป
@วัดชลประทานรังสฤษฎ์
ธันวาคม
ธันวาคม
จันทร์
1
annmali
วันเอดส์โลก
ธันวาคม
อังคาร
2
chidzuka
สิ่งปลูกสร้างที่ถูกลืม...
ธันวาคม
พุธ
3
วันคนพิการสากล
pepsiberry
ความสุข ไม่จำ�เป็นต้องเกิดจากสภาพที่เป็นสุข
ธันวาคม
พฤหัสบดี
4
bunmas
วันพระ
ธันวาคม
ศุกร์
5
annazzaa
ในหลวง = ร่มเย็นเป็นสุข พอเพียง อยู่ในจิตใจ
เสมอ
วันพ่อแห่งชาติ
ธันวาคม
เสาร์
6
zuzan_zan
ธรรมะ - ชาติ
วันพระ
ธันวาคม
อาทิตย์
7
menkuk
ที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพาน
@ใต้ทางด่วนพระราม๙
ธันวาคม
จันทร์
8
annmali_
ท้องฟ้าไม่เหมือนกันสักวัน... แต่ก็สวยทุกวัน
ธันวาคม
อังคาร
9
bluesstepanov
คนเราต้องใช้เวลานานเท่าไรถึงจะรู้ว่าความสงบคือ
ความสุขที่แท้จริง
ธันวาคม
พุธ
10
annmali_
ไม่มีลม ธงไม่พลิ้วไหว... ไม่มีความคิด ใจไม่หวั่นไหว
วันรัฐธรรมนูญ
ธันวาคม
พฤหัสบดี
11
suntad
กริยาที่ต้องทำ�คือรู้ไปเฉย รู้ไปตรงๆ
@วัดป่าโสมพนัส
ธันวาคม
ศุกร์
12
ikobthammada
(แค่ปรารถนาจะ)-พ้น-น้ำ�
วันพระ
ธันวาคม
เสาร์
13
ratanawann
เพราะไม่รู้ จึงดูขลัง Magical of the unknown
@อักษรตัวธรรมอิสาน บานประตูศาลาพระอุโบสถ
วัดบึงแสนสุข เมืองนครราชสีมา
ธันวาคม
อาทิตย์
14
57life
ใช้ชีวิตช้าลงจะทำ�ให้เห็นสิ่งที่งดงาม
วันพระ
ธันวาคม
จันทร์
15
sissyeurb
มองตรงนี้เห็นเป็นเมฆก้อนใหญ่ แต่เมื่อทะลุผ่าน
เข้าไป มันคือไอหมอกจางๆ
วันพระ
ธันวาคม
อังคาร
16
ruangtam
โชคดีอย่างใหญ่หลวง คือ โชครู้จักธรรมะ
วันพระ
ธันวาคม
พุธ
17
neua
เรามันแค่ใคร (?)
@Si Ayutthaya Road, Thailand
ธันวาคม
พฤหัสบดี
18
katerinemok
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
@Den Da Road, Chiang Rai, Thailand
วันปิยมหาราช
ธันวาคม
ศุกร์
19
vech_rama2
ธรรม และ ธรรมชาติ เกี่ยวข้องและเป็นเหตุเป็นผล
@อุทยานแห่งชาติน้ำ�ตกพลิ้ว จ.จันทบุรี
ธันวาคม
เสาร์
20
dhivara
ธันวาคม
อาทิตย์
21
วันพระ
k20kitti
มีวันสุข ได้อาทิตย์ละ 7 วัน รับวันเข้าพรรษา
ธันวาคม
จันทร์
22
yosakob
ปรุงแต่งจนได้รสชาดตามใจ จนบางทีก็ลืมรสชาติ
ตามจริง
ธันวาคม
อังคาร
23
jomyutdd
ธรรมชาติของจิต มัก #เลื้อย ลงสู่ที่ต่ำ�
วันพระ
ธันวาคม
พุธ
24
Sarin Sawangwan
ไม่ว่าชาติใดศาสนาอะไร ความตายจะมาเยือนเสมอ
ธันวาคม
พฤหัสบดี
25
lovelykuk
ศาสนาคือปรัชญาในการดำ�เนินชีวิตที่ให้คนเข้ากับ
ธรรมชาติที่แท้จริงได้ ศาสนาคือเข็มทิศแห่งชีวิต
เพื่อให้มนุษย์มีความยั้งคิดในการดำ�รงตนให้อยู่
รอดอย่างมีสันติสุขแก่จิตวิญญาณของตน นี่คือ
คำ�ว่า’ศาสนา’ @โบสถ์พระหฤทัย เชียงใหม่
ธันวาคม
ศุกร์
26
huarookchin
อิทังสัพพะเวรีนังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเวรี
@วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
ธันวาคม
เสาร์
27
joe_natawat
เสาห้าต้น แห่งพุทธศาสนา ศรัทธา วิริยะ สติ
สมาธิ และปัญญา
วันพระ
ธันวาคม
เสาร์
28
jomyutdd
พระธรรม เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้
ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้
ไม่จำ�กัดกาล
วันพระ
ธันวาคม
อาทิตย์
29
k20kitti
หันหลังให้วันวาน เริ่มมองชีวิตใหม่ในปัจจุบัน
วันงดสูบบุหรี่โลก
ธันวาคม
อาทิตย์
30
stiky_girl
พิธีกรรม จะไม่มีผล ถ้าไม่รู้จักทำ�
@วัดปทุมวนาราม
ธันวาคม
อาทิตย์
31
xiexin
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
วันสิ้นปี

More Related Content

What's hot

4เรื่องมองแง่ดีมีความสุข
4เรื่องมองแง่ดีมีความสุข4เรื่องมองแง่ดีมีความสุข
4เรื่องมองแง่ดีมีความสุข
สุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์
 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ เล่มที่ 4 เรื่องมองแง่ดีมีความสุข
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ เล่มที่ 4 เรื่องมองแง่ดีมีความสุขหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ เล่มที่ 4 เรื่องมองแง่ดีมีความสุข
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ เล่มที่ 4 เรื่องมองแง่ดีมีความสุข
สุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
niralai
 
6ความรักวัยรุ่น
6ความรักวัยรุ่น6ความรักวัยรุ่น
6ความรักวัยรุ่น
6ความรักวัยรุ่น6ความรักวัยรุ่น
บทบรรยายอำลาเพื่อน
บทบรรยายอำลาเพื่อนบทบรรยายอำลาเพื่อน
บทบรรยายอำลาเพื่อน
niralai
 

What's hot (6)

4เรื่องมองแง่ดีมีความสุข
4เรื่องมองแง่ดีมีความสุข4เรื่องมองแง่ดีมีความสุข
4เรื่องมองแง่ดีมีความสุข
 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ เล่มที่ 4 เรื่องมองแง่ดีมีความสุข
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ เล่มที่ 4 เรื่องมองแง่ดีมีความสุขหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ เล่มที่ 4 เรื่องมองแง่ดีมีความสุข
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ครอบครัวสุขสันต์ เล่มที่ 4 เรื่องมองแง่ดีมีความสุข
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
 
6ความรักวัยรุ่น
6ความรักวัยรุ่น6ความรักวัยรุ่น
6ความรักวัยรุ่น
 
6ความรักวัยรุ่น
6ความรักวัยรุ่น6ความรักวัยรุ่น
6ความรักวัยรุ่น
 
บทบรรยายอำลาเพื่อน
บทบรรยายอำลาเพื่อนบทบรรยายอำลาเพื่อน
บทบรรยายอำลาเพื่อน
 

Viewers also liked

Banbangcharern school 2013
Banbangcharern school 2013Banbangcharern school 2013
Banbangcharern school 2013
Panupong Sinthawee
 
แบบฝึกหัดความรู้วิทย์มาอย่างไร
แบบฝึกหัดความรู้วิทย์มาอย่างไรแบบฝึกหัดความรู้วิทย์มาอย่างไร
แบบฝึกหัดความรู้วิทย์มาอย่างไรdnavaroj
 
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรdnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
dnavaroj
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
dnavaroj
 
การกระจัด
การกระจัดการกระจัด
การกระจัดdnavaroj
 
06 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการพาความร้อน
06 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการพาความร้อน06 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการพาความร้อน
06 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการพาความร้อนdnavaroj
 
01การจำแนกสารรอบตัว
01การจำแนกสารรอบตัว01การจำแนกสารรอบตัว
01การจำแนกสารรอบตัวdnavaroj
 
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำdnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
การแพร่ของสาร
การแพร่ของสารการแพร่ของสาร
การแพร่ของสารdnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
รูใหว่โอโซน
รูใหว่โอโซนรูใหว่โอโซน
รูใหว่โอโซนdnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
dnavaroj
 
ใบงานพื้นฐานกรดเบส
ใบงานพื้นฐานกรดเบสใบงานพื้นฐานกรดเบส
ใบงานพื้นฐานกรดเบสJariya Jaiyot
 
ใบงานปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
ใบงานปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาใบงานปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
ใบงานปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาJariya Jaiyot
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 

Viewers also liked (20)

Banbangcharern school 2013
Banbangcharern school 2013Banbangcharern school 2013
Banbangcharern school 2013
 
แบบฝึกหัดความรู้วิทย์มาอย่างไร
แบบฝึกหัดความรู้วิทย์มาอย่างไรแบบฝึกหัดความรู้วิทย์มาอย่างไร
แบบฝึกหัดความรู้วิทย์มาอย่างไร
 
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
 
การกระจัด
การกระจัดการกระจัด
การกระจัด
 
06 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการพาความร้อน
06 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการพาความร้อน06 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการพาความร้อน
06 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการพาความร้อน
 
01การจำแนกสารรอบตัว
01การจำแนกสารรอบตัว01การจำแนกสารรอบตัว
01การจำแนกสารรอบตัว
 
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
07 การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
ไวนิล 1
ไวนิล 1ไวนิล 1
ไวนิล 1
 
การแพร่ของสาร
การแพร่ของสารการแพร่ของสาร
การแพร่ของสาร
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
รูใหว่โอโซน
รูใหว่โอโซนรูใหว่โอโซน
รูใหว่โอโซน
 
วิทยาศาสตร์ ม.3
วิทยาศาสตร์ ม.3วิทยาศาสตร์ ม.3
วิทยาศาสตร์ ม.3
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
ใบงานพื้นฐานกรดเบส
ใบงานพื้นฐานกรดเบสใบงานพื้นฐานกรดเบส
ใบงานพื้นฐานกรดเบส
 
ใบงานปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
ใบงานปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาใบงานปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
ใบงานปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
dnavaroj
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
dnavaroj
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
dnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
dnavaroj
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
dnavaroj
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
dnavaroj
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.dnavaroj
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
dnavaroj
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 

ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน