SlideShare a Scribd company logo
Zaman Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
Takvimi Kontrol
Etme
Zaman Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
KapanışBilgi Alanı
Zaman
Yönetimi
Aktiviteleri
Belirleme
Aktivite Kaynak
Tahmini
Aktivite Süre
Tahmini
Takvim Oluşturma
Aktiviteleri
Sıralama
Zaman Yönetimi
Planlanma
Hazırlayan: Beka Cotur
• Projenin zamanında bitişini sağlamak için takip edilir
• Zaman yönetimi süreci proje ekibinin planlamaya başlamasıyla başlar
• Kısa projelerde aktiviteleri belirleme ve sıralama, aktivite kaynaklarını
ve sürelerini belirleme, Takvimi geliştirme aktiviteleri tek bir süreç
olarak yürütülür
Zaman Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Zaman Yönetimi
Planlanma
Zaman Yönetimi
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje yönetimi planı
• Proje başlatma belgesi
• Çevresel işletme faktörleri
• Organizasyonel süreç
• varlıkları
• Uzman görüşü
• Analitik teknikler
• Toplantılar
• Takvim yönetimi planı
• Zaman Yönetimi Planlanma: Proje takviminin planlanması, geliştirilmesi,
yönetilmesi, gerçekleştirilmesi ve kontrol edilmesi için politikalar,
prosedürler ve belgelerin oluşturulması sürecidir.
Hazırlayan: Beka Cotur
Zaman Yönetim Planı
• Proje takvim modelinin geliştirilmesi
• Doğruluk seviyesi
• Ölçüm Birimleri
• Kontrol eşikleri
• Performans ölçümünün kuralları
• Raporlama formatları
• Süreç tanımlamaları
Zaman Yönetimi Aktiviteleri
Belirleme
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Aktiviteleri
Belirleme
Zaman Yönetimi
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Takvim yönetimi planı
• Kapsam dayanağı
• Çevresel İşletme faktörleri
• Organizasyonel süreç
varlıkları
• Ayrıştırma
• Yaklaşan Dalga Planlaması
• Şablonlar
• Uzman görüşü
• Aktivite listesi
• Aktivite özellikleri
• Kilometretaşı listesi
• Aktiviteleri Belirleme: Proje teslimatlarını yaratmak için yapılması gereken
aktiviteleri belirleme çalışmasıdır.
• İş paketleri aktivitelere bölünür
Hazırlayan: Beka Cotur
• Yaklaşan Dalga Planlaması: gelecekteki işler daha yüksek bir seviyede
planlanırken yakın vadede yapılacak işin detaylı olarak planlandığı tekrara
dayalı planlama tekniğidir. Bir aşamalı olgunlaşma biçimidir.
• Aktivite Özellikleri:
• Takvim geliştirmek, planlanan aktiviteleri seçmek, sıralamak için
kullanılır
• Sorumlu kişiyi, atanan eforu, efor seviyesini belirlemek için kullanılır
• Kilometretaşı: projedeki belirgin bir nokta ya da olaydır.
• İş aktivitesi değildir
• Projeyi kontrol etmeye yardım için bir denetim noktasıdır.
• Bu liste kilometretaşının seviyesini gösterir (zorunlu, opsiyonel vs…)
Zaman Yönetimi Aktiviteleri
Belirleme
Araçlar
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Aktiviteleri
Sıralama
Zaman Yönetimi
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Takvim yönetimi planı
• Aktivite listesi
• Aktivite özellikleri
• Kilometretaşı listesi
• Proje kapsam dayanağı
• Çevresel Işletme faktörleri
• Organizasyonel süreç varlıkları
• Öncelik Şeması Metodu
• Bağımlılık belirleme
• Ön süre ve Duraklama
ekleme
• Takvim Ağ şablonları
• Proje Takvimi Ağ Diyagramı
• Proje dokümanı
güncellemeleri
• Aktiviteleri Sıralama: Proje aktivitelerinin arasındaki ilişkileri belirleme ve
dokümante etme sürecidir
Hazırlayan: Beka Cotur
• Öncelik Şeması Metodu
• Kritik Yol Metodunun uygulandığı yöntemdir.
• Gereksiz aktivitelere yer verilmez
• Bitiş – Başlangıç (TB)
• Başlangıç – Başlangıç (BB)
• Başlangıç – Bitiş (BT)
• Bitiş – Bitiş (TT)
Zaman Yönetimi Aktiviteleri
Sıralama
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
• Öncelik Şeması Metodu: Gerçekçi ve ulaşılabilir Proje Takvimi hazırlamak
amacıyla aktivitelere ön süreler ve duraklama zamanları eklenir
• Her aktivite en az bir öncüle ve bir ardıla sahiptir
• Ön süre: aktivitenin öncül aktivitesi tamamlanmadan eklenen süre
• Duraklama: aktiviteler arasına eklenen bekleme süreleri
Zaman Yönetimi Aktiviteleri
Sıralama
A
B
A
B
B=A (BB) + 4 gün B=A (TT) + 3 gün
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
• Ön süre ve duraklamaları gösteren örnek Öncelik Şeması Metodu
• Diğer şema metodları:
• Okla şema metodu
• GERT: aktiviteler arasında döngülere izin verir (Graphical Evaluation and Review
Technique)
Zaman Yönetimi Aktiviteleri
Sıralama
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
• Aktiviteler arasındaki bağımlılıklar 3 şekilde olabilir
• Zorunlu: değiştirilemez bağımlılıklar, örn: geliştirmeden önce tasarlama
• İsteğe bağlı: tercih edilen de denilir, istenildiğinde değiştirilebilir
• Harici: proje dışındaki bir tarafın ihtiyacına bağlı olarak
Zaman Yönetimi Aktiviteleri
Sıralama
ES = Early Start – En Erken Başlangıç
EF = Early Finish – En Erken Bitiş
LS = Latest Start – En Geç Başlangıç
LF = Late Finish – En Geç Bitiş
D = Duration - Süre
EF = ES + D – 1
LS = LF – D +1
Toplam Bolluk : Float (F) = LS – ES = LF – EF
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Aktivite Kaynak
Tahmini
Zaman Yönetimi
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Takvim yönetimi planı
• Aktivite listesi
• Aktivite özellikleri
• Kaynak takvimleri
• Aktivite maliyet tahminleri
• Çevresel İşletme faktörleri
• Organizasyonel süreç varlıkları
• Uzman görüşü
• Alternatiflerin analizi
• Yayınlanmış tahmin verisi
• Aşağıdan Yukarıya Doğru
Tahmin
• Proje yönetim yazılımı
• Aktivite Kaynak
Gereksinimleri
• Kaynak kırılım yapısı
• Proje dokümanı
güncellemeleri
• Aktivite Kaynak Tahmini: Her bir aktiviteyi gerçekleştirmek için gerekli olan
materyal, insan, ekipman veya teçhizatın tür ve miktarının tahmin
edilmesidir
Hazırlayan: Beka Cotur
• Yayınlanmış tahmin verisi: Çeşitli organizasyonlar, rutin olarak, farklı
ülkeler ve ülkeler içindeki coğrafi konumlar için çok geniş kapsamlı
ticaret çalışmaları, malzemeler ve ekipmanlar için güncellenmiş
üretim oranlarını ve kaynakların birim maliyetlerini yayınlar.
• Aşağıdan Yukarıya Doğru Tahmin: İKY'nin alt seviye bileşenlerinin
tahminlerinin toplanmasıyla proje süresinin veya maliyetinin tahmin
edilmesi için bir yöntemdir. Bir aktivite yeterli bir güven seviyesi ile
tahmin edilemediğinde, aktivite içindeki iş daha detaylı bir şekilde
ayrıştırılır.
Zaman Yönetimi Aktivite Kaynak
Tahmini
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Aktivite Süre
Tahmini
Zaman Yönetimi
Girdiler Araçlar Çıktılar
•Takvim yönetimi
planı
•Aktivite listesi
•Aktivite özellikleri
•Aktivite Kaynak
Gereksinimleri
•Kaynak takvimleri
•Proje Kapsam
Dayanağı
•Risk listesi
•Kaynak kırılım
yapısı
•Çevresel İşletme
faktörleri
•Organizasyonel
süreç varlıkları
• Uzman görüşü
• Analog (örneksel) tahmin
• Parametrik tahmin
• 3-nokta tahmini
• Rezerv analizi
• Aktivite süre tahminleri
• Proje dokümanı
güncellemeleri
• Aktivite Süre Tahmini: Tahmin edilen kaynaklarla bireysel aktiviteleri
tamamlamak için gerekli iş sürelerini yaklaşık tahmin etme sürecidir
• Takvim inanılır ve gerçekçi olmalıdır – doldurma süre eklenmemelidir
Hazırlayan: Beka Cotur
• Analog (örneksel) tahmin: Geçmişte yapılmış benzer aktivitenin süresini
kullanmak
• Parametrik tahmin:
• Geçmiş veriler ve diğer değişkenlerle istatiksel bağlantılar kurma
• Sonuçlar buluşsal (heuristic) olur (deneyime dayanan teknik / göz kararı)
• Rezerv analizi (tampon süre): beklenmedik durum rezervlerini içerir
Tampon süre (buffer) Doldurma süre (padding)
• Doldurma süre, ihtiyaç olmadığı halde güvende olmak için takvime süre eklemektir
(3 ay sürecek işin 4 ay süreceğini söylemek)
• Tampon süre ise işin karmaşıklığı veya dönemsel sorunlardan dolayı gecikme
ihtimaline karşı makul bir ek süre eklemektir
Zaman Yönetimi Aktivite Süre
Tahmini
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
• 3-nokta tahmini (PERT)
• PERT: Program Evaluation and Review Technique : Program
değerlendirme ve gözden geçirme tekniği olarak da geçer
• Zaman ve Maliyet tahmini için kullanılır
• M : Most Likely : En Olası beklenen süre
• O : Optimistic : İyimser tahmin
• P : Pessimistic : Kötümser tahmin
• Varyans projenin toplam standart sapmasını
hesaplamak için kullanılır
Zaman Yönetimi Aktivite Süre
Tahmini
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
Zaman Yönetimi Aktivite Süre
Tahmini
Aktivite
Süre
Tahmini
Süre
(PERT)
Aktivite
Standart
Sapma
Tahmin Aralığı
P M O
A 3 5 1
B 8 4 2
C 15 8 5
D 20 10 5
Proje
(Toplam)
-
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Takvim OluşturmaZaman Yönetimi
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Takvim Yönetim
Planı
• Aktivite listesi
• Aktivite özellikleri
• Takvim ağ
diyagramı
• Aktivite Kaynak
Gereksinimleri
• Kaynak takvimleri
• Aktivite süre
tahminleri
• Proje Kapsam
Dayanağı
• Risk listesi
• Kaynak kırılım
yapısı
• Çevresel İşletme
faktörleri
• Organizasyonel
süreç varlıkları
• Takvim Ağ Analizi
• Kritik yol metodu
• Kritik zincir metodu
• Kaynak dengeleme
• Senaryo analizi
• Ön süre ve Duraklama ekleme
• Takvim sıkıştırma
• Takvim dayanağı
• Proje Takvimi
• Takvim verisi
• Proje planı güncellemeleri
• Proje dokümanı
güncellemeleri
• Takvim Oluşturma: Proje Takvimi yaratmak için aktivite sıralarını, sürelerini,
kaynak gereksinimlerini ve takvim kısıtlarını analiz etme sürecidir.
Hazırlayan: Beka Cotur
• Takvim Ağ Analizi: Proje aktivitelerinin tamamlanmamış bölümleri için erken ve
geç başlangıç ve bitiş zamanlarını hesaplamak için kritik yol metodu, kritik zincir
metodu, varsayım analizi ve kaynak optimizasyonu gibi çeşitli analitik teknikleri
kullanır.
• Kritik Yol Metodu: Projedeki kısaltılamayacak en uzun aktiviteler sıralamasıdır
• Proje bundan daha kısa süremez
• Birden fazla kritik yol olabilir
• Kritik yol riskli olduğu için istenmez
• Bolluk:
• Toplam bolluk: proje sonunu ya da sonraki bir aktiviteyi etkilemeden bir aktivitenin
geciktirilebileceği zaman
• Serbest bolluk: sonraki ardıl aktivitenin en erken başlangıç tarihini etkilemeden bir aktivitenin
geciktirilebileceği zaman
• Proje bolluğu: proje sonunu etkilemeden bir aktivitenin geciktirilebileceği zaman
Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
• Kritik yolda bolluk = 0
• Kritik yoldaki aktivitelerde gecikme, proje sonunu geciktirir
Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma
Aktivite Öncelik Süre
A 2
B 3
C A 1
D B 4
E B 2
F C 1
G D,F 5
H E 2
I H 2
J G,I 0
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
• İleri hesaplama: ES(A) + D(A) = ES (B) (en yüksek değer toplanır)
• Geri hesaplama: LS(F) – D(F) = LS (E) (en düşük değer toplanır)
Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma
İleri Hesaplama
Geri Hesaplama
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
• Kritik yol nedir?
• Kritik yol uzunluğu nedir?
• B aktivitesinin toplam bolluğu kaç gündür?
Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
Kaynak Dengeleme
Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
• Senaryo Analizi:
• Monte Carlo Simülasyonu: Her bir değişken tek tek değiştirilerek kritik yolun
değişip değişmediği gözlenir.
• Bilgisayar yazılımı kullanarak yapılır
• Bir veya daha çok aktiviteye çoklu yol yakınsaması ihtimali kontrol edilir
• Takvim sıkıştırma:
• Hızlı izleme: Kritik yoldaki aktiviteleri paralelde yürütme. Riski artırır, iletişimi
arttırmayı gerektirir, mesaiye neden olur. Örn: tasarım bitmeden kodlama
• Çakıştırma: Maliyet ve zaman arasındaki mübadele analiz edilir. En az
maliyette en fazla sıkıştırma kararlaştırılır – en az masraflı aktiviteler kısaltılır.
Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
• Takvim Dayanağı: sadece resmi değişiklik kontrol prosedürleri ile
değiştirilebilen ve gerçekleşen başlangıç ve bitiş tarihleri ile karşılaştırılarak
sapmaların meydana gelip gelmediği belirlenen onaylanmış takvimdir.
• Takvim: Bağlılıklarla veya bağlılıklar olmadan gösterilebilir (öncül / ardıl
aktiviteler)
• Şekil : Ağ diyagramı, kilometretaşı tablosu, bar tablosu (gannt tablosu)
• Takvim verisi: kilometretaşları, aktiviteler, aktivite özellikleri, varsayımlar ve
kısıtlamaları içerir
• Nakit akışı, kaynak histogramları, sipariş teslimat zamanları, alternatif
zaman çizelgeleri içerebilirler
Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Takvimi Kontrol
Etme
Zaman Yönetimi
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje yönetim planı
• Takvim
• Çalışma performans verisi
• Organizasyonel süreç
varlıkları
• Performans değerlendirmesi
• Varyans analizi
• Proje yönetim yazılımı
• Kaynak dengelemesi
• Kaynak Optimizasyon teknikleri
• Modelleme teknikleri
• Senaryo analizi
• Ön süre ve duraklamaları düzeltme
• Takvim sıkıştırma
• Çalışma performans bilgisi
• Organizasyonel süreç varlıkları
güncellemeleri
• Değişiklik istekleri
• Proje yönetim planı
güncellemeleri
• Proje dokümanı
güncellemeleri
• Takvimi Kontrol Etme: Proje takviminin planlananın önünde mi yoksa gerisinde
mi olduğunu kontrol etmek amacıyla Takvim Dayanağı’na karşılık proje
aktivitesindeki ilerlemenin kıyaslanması ve idare edilmesidir
Hazırlayan: Beka Cotur
Takvimi Kontrol Etme
• Proje takviminin geçerli durumunu belirlemek,
• Takvim değişikliklerini oluşturan faktörleri etkilemek,
• Kalan iş planında (bekleyen işler) yeniden önceliklendirme yapmak
• Proje takviminin değişip değişmediğini belirlemek,
• Gerçekleşen değişiklikleri, meydana geldiklerinde yönetmek.
Zaman Yönetimi
Araçlar
Takvimi Kontrol
Etme
Hazırlayan: Beka Cotur
• Çalışma Performansı Bilgileri: İKY bileşenleri; özellikle de iş paketleri
ve kontrol hesapları için hesaplanan takvim varyansı (SV) ve takvim
performans endeksi (SPI) değerleri belgelenir ve paydaşlara iletilir.
• Takvim Tahminleri: Tahminler, proje yürütülürken sunulan iş
performansı bilgilerine göre güncellenir veya yenilenir. Bilgiler,
projenin geçmiş performansını ve gelecekte beklenen performansı
temel alır ve projeyi gelecekte etkileyebilecek kazanılmış değer
performansı göstergelerini kapsar
Zaman Yönetimi
Çıktılar
Takvimi Kontrol
Etme
Hazırlayan: Beka Cotur

More Related Content

What's hot

Proje Maliyet Yönetimi
Proje Maliyet YönetimiProje Maliyet Yönetimi
4 maliyet yonetimi
4  maliyet yonetimi4  maliyet yonetimi
4 maliyet yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
Mustafa Said YILDIZ
 
8 risk yonetimi
8  risk yonetimi8  risk yonetimi
8 risk yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje yönetimi notları
Proje yönetimi notlarıProje yönetimi notları
Proje yönetimi notları
Aytekin Özel
 
PROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZUPROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZU
Melih ÖZCANLI
 
9 tedarik yonetimi
9  tedarik yonetimi9  tedarik yonetimi
9 tedarik yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
10 paydaş yonetimi
10  paydaş yonetimi10  paydaş yonetimi
10 paydaş yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje Risklerinin Tanımlanması
Proje Risklerinin TanımlanmasıProje Risklerinin Tanımlanması
Proje Risklerinin Tanımlanması
Ahmet Han
 
Zaman yönetimi sunumu
Zaman yönetimi sunumuZaman yönetimi sunumu
Zaman yönetimi sunumuHande Aksay
 
Risk Yönetim Planı Oluşturma
Risk Yönetim Planı OluşturmaRisk Yönetim Planı Oluşturma
Risk Yönetim Planı Oluşturma
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
Proje Kapsam Yönetimi
Proje Kapsam YönetimiProje Kapsam Yönetimi
5 kalite yonetimi
5  kalite yonetimi5  kalite yonetimi
5 kalite yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
3.4. zaman yönetimi
3.4. zaman yönetimi3.4. zaman yönetimi
3.4. zaman yönetimi
eabdep
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Ali Hebip
 
6 i̇nsan kaynakları yonetimi
6  i̇nsan kaynakları yonetimi6  i̇nsan kaynakları yonetimi
6 i̇nsan kaynakları yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje Nasıl Hazırlanır?
Proje Nasıl Hazırlanır?Proje Nasıl Hazırlanır?
Proje Nasıl Hazırlanır?ergungur
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
Gözde Sarmısak
 

What's hot (20)

Proje Maliyet Yönetimi
Proje Maliyet YönetimiProje Maliyet Yönetimi
Proje Maliyet Yönetimi
 
4 maliyet yonetimi
4  maliyet yonetimi4  maliyet yonetimi
4 maliyet yonetimi
 
Kapsam yönetimi
Kapsam yönetimiKapsam yönetimi
Kapsam yönetimi
 
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
 
8 risk yonetimi
8  risk yonetimi8  risk yonetimi
8 risk yonetimi
 
Proje yönetimi notları
Proje yönetimi notlarıProje yönetimi notları
Proje yönetimi notları
 
PROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZUPROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZU
 
9 tedarik yonetimi
9  tedarik yonetimi9  tedarik yonetimi
9 tedarik yonetimi
 
10 paydaş yonetimi
10  paydaş yonetimi10  paydaş yonetimi
10 paydaş yonetimi
 
Proje yonetimi
Proje yonetimiProje yonetimi
Proje yonetimi
 
Proje Risklerinin Tanımlanması
Proje Risklerinin TanımlanmasıProje Risklerinin Tanımlanması
Proje Risklerinin Tanımlanması
 
Zaman yönetimi sunumu
Zaman yönetimi sunumuZaman yönetimi sunumu
Zaman yönetimi sunumu
 
Risk Yönetim Planı Oluşturma
Risk Yönetim Planı OluşturmaRisk Yönetim Planı Oluşturma
Risk Yönetim Planı Oluşturma
 
Proje Kapsam Yönetimi
Proje Kapsam YönetimiProje Kapsam Yönetimi
Proje Kapsam Yönetimi
 
5 kalite yonetimi
5  kalite yonetimi5  kalite yonetimi
5 kalite yonetimi
 
3.4. zaman yönetimi
3.4. zaman yönetimi3.4. zaman yönetimi
3.4. zaman yönetimi
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
 
6 i̇nsan kaynakları yonetimi
6  i̇nsan kaynakları yonetimi6  i̇nsan kaynakları yonetimi
6 i̇nsan kaynakları yonetimi
 
Proje Nasıl Hazırlanır?
Proje Nasıl Hazırlanır?Proje Nasıl Hazırlanır?
Proje Nasıl Hazırlanır?
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
 

Similar to 3 zaman yonetimi

Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve TekniklerProje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
faruksld
 
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank SunumuGartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
halilaksu
 
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 trProje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
M.Yusuf Atmaca
 
ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları
ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları
ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları
M. Murat Albayrakoglu
 
OpenERP7 ile İnşaat Yönetimi
OpenERP7 ile İnşaat YönetimiOpenERP7 ile İnşaat Yönetimi
OpenERP7 ile İnşaat Yönetimi
Mehmet Demirel
 
3 proje oluşturma ve yönetme
3 proje oluşturma ve yönetme3 proje oluşturma ve yönetme
3 proje oluşturma ve yönetmefatma_ela
 
projeoluşturmaveyönetmee
projeoluşturmaveyönetmeeprojeoluşturmaveyönetmee
projeoluşturmaveyönetmee
fatma_ela
 
Oracle Proje Yönetim Çözümleri
Oracle Proje Yönetim ÇözümleriOracle Proje Yönetim Çözümleri
Oracle Proje Yönetim Çözümlerididemtopuz
 
Proje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimiProje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimi
Vedat Sonmez
 
Değer akışı haritalama, value stream mapping
Değer akışı haritalama, value stream mappingDeğer akışı haritalama, value stream mapping
Değer akışı haritalama, value stream mapping
TUBITAK
 
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Uğur Eskici
 
Bir etwinning projesi planlama webinar
Bir etwinning projesi planlama webinarBir etwinning projesi planlama webinar
Bir etwinning projesi planlama webinar
senguldeniz
 
Öğretim Sürecinin Tasarımı
Öğretim Sürecinin TasarımıÖğretim Sürecinin Tasarımı
Öğretim Sürecinin Tasarımı
bilgisayardestekliegitim
 
SharePoint ile Proje Yönetimi (9/13)
SharePoint ile Proje Yönetimi (9/13)SharePoint ile Proje Yönetimi (9/13)
SharePoint ile Proje Yönetimi (9/13)
Kerem Özen
 
ROI-Return On investment
ROI-Return On investmentROI-Return On investment
ROI-Return On investment
Tur Kan
 
Varlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptx
Varlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptxVarlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptx
Varlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptx
sahinsinan0312
 
Çevik Yaklaşım, Scrum ve XP
Çevik Yaklaşım, Scrum ve XPÇevik Yaklaşım, Scrum ve XP
Çevik Yaklaşım, Scrum ve XP
Osman DÖNER, PMP, PMI-ACP
 
Microsoft Project Sunumu
Microsoft Project SunumuMicrosoft Project Sunumu
Microsoft Project Sunumu
Nuri Cankaya
 

Similar to 3 zaman yonetimi (20)

Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve TekniklerProje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
 
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank SunumuGartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
 
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 trProje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
 
ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları
ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları
ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları
 
OpenERP7 ile İnşaat Yönetimi
OpenERP7 ile İnşaat YönetimiOpenERP7 ile İnşaat Yönetimi
OpenERP7 ile İnşaat Yönetimi
 
3 proje oluşturma ve yönetme
3 proje oluşturma ve yönetme3 proje oluşturma ve yönetme
3 proje oluşturma ve yönetme
 
projeoluşturmaveyönetmee
projeoluşturmaveyönetmeeprojeoluşturmaveyönetmee
projeoluşturmaveyönetmee
 
Oracle Proje Yönetim Çözümleri
Oracle Proje Yönetim ÇözümleriOracle Proje Yönetim Çözümleri
Oracle Proje Yönetim Çözümleri
 
Proje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimiProje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimi
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
 
Değer akışı haritalama, value stream mapping
Değer akışı haritalama, value stream mappingDeğer akışı haritalama, value stream mapping
Değer akışı haritalama, value stream mapping
 
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
 
Bir etwinning projesi planlama webinar
Bir etwinning projesi planlama webinarBir etwinning projesi planlama webinar
Bir etwinning projesi planlama webinar
 
Öğretim Sürecinin Tasarımı
Öğretim Sürecinin TasarımıÖğretim Sürecinin Tasarımı
Öğretim Sürecinin Tasarımı
 
SharePoint ile Proje Yönetimi (9/13)
SharePoint ile Proje Yönetimi (9/13)SharePoint ile Proje Yönetimi (9/13)
SharePoint ile Proje Yönetimi (9/13)
 
ROI-Return On investment
ROI-Return On investmentROI-Return On investment
ROI-Return On investment
 
Varlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptx
Varlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptxVarlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptx
Varlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptx
 
Çevik Yaklaşım, Scrum ve XP
Çevik Yaklaşım, Scrum ve XPÇevik Yaklaşım, Scrum ve XP
Çevik Yaklaşım, Scrum ve XP
 
Microsoft Project Sunumu
Microsoft Project SunumuMicrosoft Project Sunumu
Microsoft Project Sunumu
 
6 isinpar
6 isinpar6 isinpar
6 isinpar
 

3 zaman yonetimi

 • 2. Takvimi Kontrol Etme Zaman Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol KapanışBilgi Alanı Zaman Yönetimi Aktiviteleri Belirleme Aktivite Kaynak Tahmini Aktivite Süre Tahmini Takvim Oluşturma Aktiviteleri Sıralama Zaman Yönetimi Planlanma Hazırlayan: Beka Cotur
 • 3. • Projenin zamanında bitişini sağlamak için takip edilir • Zaman yönetimi süreci proje ekibinin planlamaya başlamasıyla başlar • Kısa projelerde aktiviteleri belirleme ve sıralama, aktivite kaynaklarını ve sürelerini belirleme, Takvimi geliştirme aktiviteleri tek bir süreç olarak yürütülür Zaman Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 4. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Zaman Yönetimi Planlanma Zaman Yönetimi Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetimi planı • Proje başlatma belgesi • Çevresel işletme faktörleri • Organizasyonel süreç • varlıkları • Uzman görüşü • Analitik teknikler • Toplantılar • Takvim yönetimi planı • Zaman Yönetimi Planlanma: Proje takviminin planlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi, gerçekleştirilmesi ve kontrol edilmesi için politikalar, prosedürler ve belgelerin oluşturulması sürecidir. Hazırlayan: Beka Cotur
 • 5. Zaman Yönetim Planı • Proje takvim modelinin geliştirilmesi • Doğruluk seviyesi • Ölçüm Birimleri • Kontrol eşikleri • Performans ölçümünün kuralları • Raporlama formatları • Süreç tanımlamaları Zaman Yönetimi Aktiviteleri Belirleme Çıktılar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 6. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Aktiviteleri Belirleme Zaman Yönetimi Girdiler Araçlar Çıktılar • Takvim yönetimi planı • Kapsam dayanağı • Çevresel İşletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Ayrıştırma • Yaklaşan Dalga Planlaması • Şablonlar • Uzman görüşü • Aktivite listesi • Aktivite özellikleri • Kilometretaşı listesi • Aktiviteleri Belirleme: Proje teslimatlarını yaratmak için yapılması gereken aktiviteleri belirleme çalışmasıdır. • İş paketleri aktivitelere bölünür Hazırlayan: Beka Cotur
 • 7. • Yaklaşan Dalga Planlaması: gelecekteki işler daha yüksek bir seviyede planlanırken yakın vadede yapılacak işin detaylı olarak planlandığı tekrara dayalı planlama tekniğidir. Bir aşamalı olgunlaşma biçimidir. • Aktivite Özellikleri: • Takvim geliştirmek, planlanan aktiviteleri seçmek, sıralamak için kullanılır • Sorumlu kişiyi, atanan eforu, efor seviyesini belirlemek için kullanılır • Kilometretaşı: projedeki belirgin bir nokta ya da olaydır. • İş aktivitesi değildir • Projeyi kontrol etmeye yardım için bir denetim noktasıdır. • Bu liste kilometretaşının seviyesini gösterir (zorunlu, opsiyonel vs…) Zaman Yönetimi Aktiviteleri Belirleme Araçlar Çıktılar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 8. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Aktiviteleri Sıralama Zaman Yönetimi Girdiler Araçlar Çıktılar • Takvim yönetimi planı • Aktivite listesi • Aktivite özellikleri • Kilometretaşı listesi • Proje kapsam dayanağı • Çevresel Işletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Öncelik Şeması Metodu • Bağımlılık belirleme • Ön süre ve Duraklama ekleme • Takvim Ağ şablonları • Proje Takvimi Ağ Diyagramı • Proje dokümanı güncellemeleri • Aktiviteleri Sıralama: Proje aktivitelerinin arasındaki ilişkileri belirleme ve dokümante etme sürecidir Hazırlayan: Beka Cotur
 • 9. • Öncelik Şeması Metodu • Kritik Yol Metodunun uygulandığı yöntemdir. • Gereksiz aktivitelere yer verilmez • Bitiş – Başlangıç (TB) • Başlangıç – Başlangıç (BB) • Başlangıç – Bitiş (BT) • Bitiş – Bitiş (TT) Zaman Yönetimi Aktiviteleri Sıralama Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 10. • Öncelik Şeması Metodu: Gerçekçi ve ulaşılabilir Proje Takvimi hazırlamak amacıyla aktivitelere ön süreler ve duraklama zamanları eklenir • Her aktivite en az bir öncüle ve bir ardıla sahiptir • Ön süre: aktivitenin öncül aktivitesi tamamlanmadan eklenen süre • Duraklama: aktiviteler arasına eklenen bekleme süreleri Zaman Yönetimi Aktiviteleri Sıralama A B A B B=A (BB) + 4 gün B=A (TT) + 3 gün Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 11. • Ön süre ve duraklamaları gösteren örnek Öncelik Şeması Metodu • Diğer şema metodları: • Okla şema metodu • GERT: aktiviteler arasında döngülere izin verir (Graphical Evaluation and Review Technique) Zaman Yönetimi Aktiviteleri Sıralama Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 12. • Aktiviteler arasındaki bağımlılıklar 3 şekilde olabilir • Zorunlu: değiştirilemez bağımlılıklar, örn: geliştirmeden önce tasarlama • İsteğe bağlı: tercih edilen de denilir, istenildiğinde değiştirilebilir • Harici: proje dışındaki bir tarafın ihtiyacına bağlı olarak Zaman Yönetimi Aktiviteleri Sıralama ES = Early Start – En Erken Başlangıç EF = Early Finish – En Erken Bitiş LS = Latest Start – En Geç Başlangıç LF = Late Finish – En Geç Bitiş D = Duration - Süre EF = ES + D – 1 LS = LF – D +1 Toplam Bolluk : Float (F) = LS – ES = LF – EF Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 13. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Aktivite Kaynak Tahmini Zaman Yönetimi Girdiler Araçlar Çıktılar • Takvim yönetimi planı • Aktivite listesi • Aktivite özellikleri • Kaynak takvimleri • Aktivite maliyet tahminleri • Çevresel İşletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Uzman görüşü • Alternatiflerin analizi • Yayınlanmış tahmin verisi • Aşağıdan Yukarıya Doğru Tahmin • Proje yönetim yazılımı • Aktivite Kaynak Gereksinimleri • Kaynak kırılım yapısı • Proje dokümanı güncellemeleri • Aktivite Kaynak Tahmini: Her bir aktiviteyi gerçekleştirmek için gerekli olan materyal, insan, ekipman veya teçhizatın tür ve miktarının tahmin edilmesidir Hazırlayan: Beka Cotur
 • 14. • Yayınlanmış tahmin verisi: Çeşitli organizasyonlar, rutin olarak, farklı ülkeler ve ülkeler içindeki coğrafi konumlar için çok geniş kapsamlı ticaret çalışmaları, malzemeler ve ekipmanlar için güncellenmiş üretim oranlarını ve kaynakların birim maliyetlerini yayınlar. • Aşağıdan Yukarıya Doğru Tahmin: İKY'nin alt seviye bileşenlerinin tahminlerinin toplanmasıyla proje süresinin veya maliyetinin tahmin edilmesi için bir yöntemdir. Bir aktivite yeterli bir güven seviyesi ile tahmin edilemediğinde, aktivite içindeki iş daha detaylı bir şekilde ayrıştırılır. Zaman Yönetimi Aktivite Kaynak Tahmini Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 15. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Aktivite Süre Tahmini Zaman Yönetimi Girdiler Araçlar Çıktılar •Takvim yönetimi planı •Aktivite listesi •Aktivite özellikleri •Aktivite Kaynak Gereksinimleri •Kaynak takvimleri •Proje Kapsam Dayanağı •Risk listesi •Kaynak kırılım yapısı •Çevresel İşletme faktörleri •Organizasyonel süreç varlıkları • Uzman görüşü • Analog (örneksel) tahmin • Parametrik tahmin • 3-nokta tahmini • Rezerv analizi • Aktivite süre tahminleri • Proje dokümanı güncellemeleri • Aktivite Süre Tahmini: Tahmin edilen kaynaklarla bireysel aktiviteleri tamamlamak için gerekli iş sürelerini yaklaşık tahmin etme sürecidir • Takvim inanılır ve gerçekçi olmalıdır – doldurma süre eklenmemelidir Hazırlayan: Beka Cotur
 • 16. • Analog (örneksel) tahmin: Geçmişte yapılmış benzer aktivitenin süresini kullanmak • Parametrik tahmin: • Geçmiş veriler ve diğer değişkenlerle istatiksel bağlantılar kurma • Sonuçlar buluşsal (heuristic) olur (deneyime dayanan teknik / göz kararı) • Rezerv analizi (tampon süre): beklenmedik durum rezervlerini içerir Tampon süre (buffer) Doldurma süre (padding) • Doldurma süre, ihtiyaç olmadığı halde güvende olmak için takvime süre eklemektir (3 ay sürecek işin 4 ay süreceğini söylemek) • Tampon süre ise işin karmaşıklığı veya dönemsel sorunlardan dolayı gecikme ihtimaline karşı makul bir ek süre eklemektir Zaman Yönetimi Aktivite Süre Tahmini Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 17. • 3-nokta tahmini (PERT) • PERT: Program Evaluation and Review Technique : Program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği olarak da geçer • Zaman ve Maliyet tahmini için kullanılır • M : Most Likely : En Olası beklenen süre • O : Optimistic : İyimser tahmin • P : Pessimistic : Kötümser tahmin • Varyans projenin toplam standart sapmasını hesaplamak için kullanılır Zaman Yönetimi Aktivite Süre Tahmini Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 18. Zaman Yönetimi Aktivite Süre Tahmini Aktivite Süre Tahmini Süre (PERT) Aktivite Standart Sapma Tahmin Aralığı P M O A 3 5 1 B 8 4 2 C 15 8 5 D 20 10 5 Proje (Toplam) - Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 19. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Takvim OluşturmaZaman Yönetimi Girdiler Araçlar Çıktılar • Takvim Yönetim Planı • Aktivite listesi • Aktivite özellikleri • Takvim ağ diyagramı • Aktivite Kaynak Gereksinimleri • Kaynak takvimleri • Aktivite süre tahminleri • Proje Kapsam Dayanağı • Risk listesi • Kaynak kırılım yapısı • Çevresel İşletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Takvim Ağ Analizi • Kritik yol metodu • Kritik zincir metodu • Kaynak dengeleme • Senaryo analizi • Ön süre ve Duraklama ekleme • Takvim sıkıştırma • Takvim dayanağı • Proje Takvimi • Takvim verisi • Proje planı güncellemeleri • Proje dokümanı güncellemeleri • Takvim Oluşturma: Proje Takvimi yaratmak için aktivite sıralarını, sürelerini, kaynak gereksinimlerini ve takvim kısıtlarını analiz etme sürecidir. Hazırlayan: Beka Cotur
 • 20. • Takvim Ağ Analizi: Proje aktivitelerinin tamamlanmamış bölümleri için erken ve geç başlangıç ve bitiş zamanlarını hesaplamak için kritik yol metodu, kritik zincir metodu, varsayım analizi ve kaynak optimizasyonu gibi çeşitli analitik teknikleri kullanır. • Kritik Yol Metodu: Projedeki kısaltılamayacak en uzun aktiviteler sıralamasıdır • Proje bundan daha kısa süremez • Birden fazla kritik yol olabilir • Kritik yol riskli olduğu için istenmez • Bolluk: • Toplam bolluk: proje sonunu ya da sonraki bir aktiviteyi etkilemeden bir aktivitenin geciktirilebileceği zaman • Serbest bolluk: sonraki ardıl aktivitenin en erken başlangıç tarihini etkilemeden bir aktivitenin geciktirilebileceği zaman • Proje bolluğu: proje sonunu etkilemeden bir aktivitenin geciktirilebileceği zaman Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 21. • Kritik yolda bolluk = 0 • Kritik yoldaki aktivitelerde gecikme, proje sonunu geciktirir Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma Aktivite Öncelik Süre A 2 B 3 C A 1 D B 4 E B 2 F C 1 G D,F 5 H E 2 I H 2 J G,I 0 Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 22. • İleri hesaplama: ES(A) + D(A) = ES (B) (en yüksek değer toplanır) • Geri hesaplama: LS(F) – D(F) = LS (E) (en düşük değer toplanır) Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma İleri Hesaplama Geri Hesaplama Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 23. • Kritik yol nedir? • Kritik yol uzunluğu nedir? • B aktivitesinin toplam bolluğu kaç gündür? Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 24. Kaynak Dengeleme Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 25. • Senaryo Analizi: • Monte Carlo Simülasyonu: Her bir değişken tek tek değiştirilerek kritik yolun değişip değişmediği gözlenir. • Bilgisayar yazılımı kullanarak yapılır • Bir veya daha çok aktiviteye çoklu yol yakınsaması ihtimali kontrol edilir • Takvim sıkıştırma: • Hızlı izleme: Kritik yoldaki aktiviteleri paralelde yürütme. Riski artırır, iletişimi arttırmayı gerektirir, mesaiye neden olur. Örn: tasarım bitmeden kodlama • Çakıştırma: Maliyet ve zaman arasındaki mübadele analiz edilir. En az maliyette en fazla sıkıştırma kararlaştırılır – en az masraflı aktiviteler kısaltılır. Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 26. • Takvim Dayanağı: sadece resmi değişiklik kontrol prosedürleri ile değiştirilebilen ve gerçekleşen başlangıç ve bitiş tarihleri ile karşılaştırılarak sapmaların meydana gelip gelmediği belirlenen onaylanmış takvimdir. • Takvim: Bağlılıklarla veya bağlılıklar olmadan gösterilebilir (öncül / ardıl aktiviteler) • Şekil : Ağ diyagramı, kilometretaşı tablosu, bar tablosu (gannt tablosu) • Takvim verisi: kilometretaşları, aktiviteler, aktivite özellikleri, varsayımlar ve kısıtlamaları içerir • Nakit akışı, kaynak histogramları, sipariş teslimat zamanları, alternatif zaman çizelgeleri içerebilirler Zaman Yönetimi Takvim Oluşturma Çıktılar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 27. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Takvimi Kontrol Etme Zaman Yönetimi Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetim planı • Takvim • Çalışma performans verisi • Organizasyonel süreç varlıkları • Performans değerlendirmesi • Varyans analizi • Proje yönetim yazılımı • Kaynak dengelemesi • Kaynak Optimizasyon teknikleri • Modelleme teknikleri • Senaryo analizi • Ön süre ve duraklamaları düzeltme • Takvim sıkıştırma • Çalışma performans bilgisi • Organizasyonel süreç varlıkları güncellemeleri • Değişiklik istekleri • Proje yönetim planı güncellemeleri • Proje dokümanı güncellemeleri • Takvimi Kontrol Etme: Proje takviminin planlananın önünde mi yoksa gerisinde mi olduğunu kontrol etmek amacıyla Takvim Dayanağı’na karşılık proje aktivitesindeki ilerlemenin kıyaslanması ve idare edilmesidir Hazırlayan: Beka Cotur
 • 28. Takvimi Kontrol Etme • Proje takviminin geçerli durumunu belirlemek, • Takvim değişikliklerini oluşturan faktörleri etkilemek, • Kalan iş planında (bekleyen işler) yeniden önceliklendirme yapmak • Proje takviminin değişip değişmediğini belirlemek, • Gerçekleşen değişiklikleri, meydana geldiklerinde yönetmek. Zaman Yönetimi Araçlar Takvimi Kontrol Etme Hazırlayan: Beka Cotur
 • 29. • Çalışma Performansı Bilgileri: İKY bileşenleri; özellikle de iş paketleri ve kontrol hesapları için hesaplanan takvim varyansı (SV) ve takvim performans endeksi (SPI) değerleri belgelenir ve paydaşlara iletilir. • Takvim Tahminleri: Tahminler, proje yürütülürken sunulan iş performansı bilgilerine göre güncellenir veya yenilenir. Bilgiler, projenin geçmiş performansını ve gelecekte beklenen performansı temel alır ve projeyi gelecekte etkileyebilecek kazanılmış değer performansı göstergelerini kapsar Zaman Yönetimi Çıktılar Takvimi Kontrol Etme Hazırlayan: Beka Cotur