SlideShare a Scribd company logo
Бүлэг 3: Хүн, модны ба цэгэн график,
А. Мэдлэг шалгах даалгавар
Даалгавар бүр 1 оноо
1. Нюанс гэж юу гэсэн утгатай вэ?
А. Эсрэг тэсрэг
Б. Шингээлт
В. Зохицол
2. Модны график зурахад эхлэлийн цэгийг хаана тавих вэ?
А. Титмийн хэсэгт
Б. Мөчрийн хэсэгт
В. Газрын гадарга
3. Фотолог чанартай графыг нэрлэнэ үү?
А. Вектор
Б. Растр
В. Цэгэн
4. Хамгийн өндөр нягтралтай хэмжээ багатай зургийн файлын төрөл аль нь вэ?
А. JPEG
Б. PNG
В.TIFF
5. 1672 онд өнгийг системчлэх оролдлого хийсэн эрдэмтэн хэн вэ?
А.Исаак Ньютон
Б. Гёте
В. Иоган Вольфман
6. Исаак Ньютон аль улсын эрдэмтэн вэ?
А. Америк
Б. Грек
В. Анли
7. Иоган Вольфман хэдэн онд өнгийг системчлэх оролдлого хийсэн вэ?
А.1810 он
Б. 1910 он
В.1672 он
8. Иоган Вольфман аль улсын эрдэмтэн вэ?
А. Америк
Б. Грек
В. Герман
9. Гар ажиллагаа ихээхэн шаарддаг зургийн төрлийг нэрлэ.
А. Зураасан
Б. Цэгэн
В. Шрифт
10. Графикт ихэвчлэн ямар модны нүүрс ашигладаг вэ?
А. Хуш
Б. Нарс
В. Хус
11. Графикууд нь дараах гурван төрөлд хамаарагдан илэрч байдаг.
А. Цэг-зураас
Б. Сүүдэр
В. Өнгө
12. Эскизийг гаргахад хамгийн өргөн хэрэглэгддэг багаж юу вэ?
А. Энгийн харандаа
Б. Үзэг
В. Өнгийн харандаа
13. Төрөл бүрийн тээврийн хэрэгсэл, мал, амьтаны графикийг ямар зорилгоор
ашигладаг вэ?
А. Сонирхолтой болгох
Б. Объектын утга агуулга илэрхийлэх
В. Шаардлагатай учраас
14........................ зураасан графикийн үндсэн хэрэгсэлийн нэг.
А. Цаас
Б. Мод
В. Төмөр
15. ........................ зураасан графикийн үндсэн хэрэгсэл юм.
А. Баллуур
Б. Үзэг
В. Бийр
16. ........................ зураасан графикийн үндсэн хэрэгсэл юм.
А.Фломастер
Б. Бал
В. Бэх
17. ........................ зураасан графикийн үндсэн хэрэгсэл юм.
А. Зотон давуу
Б. Механик харандаа
В. 0,5 -н харандаа
18. Компьютерийн хамгийн өргөн тархсан фонтууд....................гэсэн 2 төрөлд
хуваана.
А. Серифтэй
Б. Серифгүй
В. Пикселтэй
19. Графикт сүүдэр тавихад ямар харандаа хэрэглэх вэ?
А. Зөөлөн
Б. Хатуу
В. Зөөлөн ба хатуу
20. Графикыг конторлоход ямар харандаа хэрэглэх вэ?
А. Зөөлөн
Б. Хатуу
В. Зөөлөн ба хатуу
21.Япон улс графикт ......................... өргөн ашигладаг.
А. Харандааг
Б. Бэхийг
В. Бийрийг
22. Хятад улс бийрийг....................... өргөн хэрэглэдэг.
А. Графикт
Б. Жүжигт
В. Худалдаанд
23. Энгийн харандаа............................ эхлэн суралцагчын тохиромжтой багаж юм.
А. Зохиомж
Б. Зурах
В. Графикт
24. Грек улс анх.............................. хийж ашигласан.
А. Бэхийг
Б. Харандааг
В. Балыг
25. Харандаагаар ямар материал дээр зурвал тохиромжтой вэ?
А. Калька
Б. Ватман
В. Миллметров
26. ...................... дүрслэх урлаг юм.
А. Үзүүлэн
Б. Шрифт
В. Зохиомж
27. Хэвлэлийн дизайнд ................................. чухал үүрэгтэй байдаг.
А. Цаас
Б. Харандаа
В. Шрифт
28. 148x210 mm цаасыг ..................... гэнэ.
А. B5
Б. B4
В. A5
29. 176x250 mm цаасыг ..................... гэнэ.
А. B5
Б. B4
В. A5
30. 250x353 mm, цаасыг ..................... гэнэ.
А. B5
Б. B4
В. A5
В. Чадвар шалгах даалгавар
Даалгавар бүр 2 оноо
1. Цэгэн графикын онцлогийг тайлбарлана уу?
............................................................................................................................................
................
2. Шилмүүст модны планыг ол.
А. Б. В.
3. Ямар төрлийн модны график вэ? Тодорхойл.
А. Навчит
Б. Шилмүүст
В. Навчит болон шилмүүст
4. Конторлохын ач холбогдлыг тайлбарла.
............................................................................................................................................
................
5. Вектор графикын давуу талыг тодорхойлно уу?
............................................................................................................................................
................
6. Растр графикын сул талыг тодорхойлно уу?
............................................................................................................................................
................
7. Растр графикын давуу талыг тодорхойлно уу?
............................................................................................................................................
................
8. Навчит модны планыг ол.
а. б. в.
9. Ургамлан хашлагны планыг ол.
а. б. в.
10. Харандааг үзүүрлэх 4 хэлбэрийг нэрлэ.
А. ..........................
Б...........................
В........................
Г.................................
11. Цэгэн зураг бусад дижитал урлагаас юугаараа ялгаатайг тайлбарла.
.........................................................................................................................................
12. Цэгэн зураачид ямар дүрэм баримталдаг вэ? Тайлбарлана уу?
............................................................................................................................................
13. Пикселыг тайлбарла.
............................................................................................................................................
14. Цэгийн нягтралыг тайлбарла.
................................................................................................................................
15. Цэгэн зураг гэсэн ойлголтыг анх хэрэглэсэн 2 эрдэмтэнийг нэрлэ.
А.....................
Б.......................
16. Графикт хэрэглэгдэх үндсэн 3 дүрсийг нэрлэ.
А.................
Б..........................
В.............................
С. Хэрэглээ шалгах даалгавар
Даалгавар бүр 5 оноо
1. Модны графикт өнгө өг.
2. Графикийг гүйцээж зур.
3. Графикт хүний график нэмж зур.
4. Дараахь графикт хаврын өнгө өг.
5. Дараах графикт намрын өнгө өг.
6. Навчит модны график зур.
7. Шилмүүст модны график зур.
8. 3 өөр төрлийн шилмүүст модны график зур.
9. Навчит модны план зур.
10. Хүний график зур.
11. Хүний нүдийг цэгэн графикаар зур.
12. Ургамлан хашлагатай хослолсон модны график зур.
13. Шилмүст модны план зур.
14. 3 өөр төрлийн навчит модны график зур.
15. Хүн болон модны график зурж өнгө өг.
16. 10 ширхэг гурвалжин дүрс ашиглан сандал дээр сууж буй хүн зурна уу.
17. Ургамлан хашлага зурна уу?
18. Ургамлын навчийг цэгэн графикаар зурна уу?
19. Хүн, модны график зур.
20. Ургамлан хашлага навчит модтой зохиомж зурна уу?
21. 1 ширхэг шилмүүст мод, 2 ширхэг навчит модны график зур.
22. Модны графикыг гүйцээж зур.
23. Графикт хүний график нэм.
24. Машины дээрээс харсан график зур.
25. Цэцгийг цэгэн графикаар зур.
26. Модны ишийг цэгэн графикаар зур.

More Related Content

Similar to Ландшафтын график 3-р бүлэг

200 tect geo
200 tect geo200 tect geo
200 tect geo
batsaikhan khongorzul
 
200 tect geo
200 tect geo200 tect geo
200 tect geo
batsaikhan khongorzul
 
7 р ангийн тестүүд
7 р ангийн тестүүд7 р ангийн тестүүд
7 р ангийн тестүүдdavazolko222
 
математик 5
математик 5математик 5
математик 5moogii102
 

Similar to Ландшафтын график 3-р бүлэг (7)

7 r angi
7 r angi7 r angi
7 r angi
 
200 tect geo
200 tect geo200 tect geo
200 tect geo
 
200 tect geo
200 tect geo200 tect geo
200 tect geo
 
9 р анги
9 р анги9 р анги
9 р анги
 
7 р ангийн тестүүд
7 р ангийн тестүүд7 р ангийн тестүүд
7 р ангийн тестүүд
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
математик 5
математик 5математик 5
математик 5
 

More from Otgonsaikhan Byambasuren

Хот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэгХот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Хот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэгХот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Хот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэгХот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Хяналтын сан
Хяналтын санХяналтын сан
Хяналтын сан
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Lecture 7,8
Lecture 7,8Lecture 7,8
Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture-2
Lecture-2Lecture-2

More from Otgonsaikhan Byambasuren (20)

Хот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэгХот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэг
 
Хот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэгХот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэг
 
Хот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэгХот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэг
 
Хяналтын сан
Хяналтын санХяналтын сан
Хяналтын сан
 
Lecture v
Lecture vLecture v
Lecture v
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture iii
Lecture iiiLecture iii
Lecture iii
 
Lecture iii
Lecture iiiLecture iii
Lecture iii
 
Lecture ii
Lecture iiLecture ii
Lecture ii
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture i
Lecture iLecture i
Lecture i
 
Lecture ii
Lecture iiLecture ii
Lecture ii
 
Lecture 7,8
Lecture 7,8Lecture 7,8
Lecture 7,8
 
Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 7
 
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 5
 
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture 4
 
Lecture-2
Lecture-2Lecture-2
Lecture-2
 
Lecture 1
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
 
Hoslol zohiomj i,ii
Hoslol zohiomj i,iiHoslol zohiomj i,ii
Hoslol zohiomj i,ii
 
Lekts 1
Lekts 1Lekts 1
Lekts 1
 

Ландшафтын график 3-р бүлэг

 • 1. Бүлэг 3: Хүн, модны ба цэгэн график, А. Мэдлэг шалгах даалгавар Даалгавар бүр 1 оноо 1. Нюанс гэж юу гэсэн утгатай вэ? А. Эсрэг тэсрэг Б. Шингээлт В. Зохицол 2. Модны график зурахад эхлэлийн цэгийг хаана тавих вэ? А. Титмийн хэсэгт Б. Мөчрийн хэсэгт В. Газрын гадарга 3. Фотолог чанартай графыг нэрлэнэ үү? А. Вектор Б. Растр В. Цэгэн 4. Хамгийн өндөр нягтралтай хэмжээ багатай зургийн файлын төрөл аль нь вэ? А. JPEG Б. PNG В.TIFF 5. 1672 онд өнгийг системчлэх оролдлого хийсэн эрдэмтэн хэн вэ? А.Исаак Ньютон Б. Гёте В. Иоган Вольфман 6. Исаак Ньютон аль улсын эрдэмтэн вэ? А. Америк Б. Грек В. Анли 7. Иоган Вольфман хэдэн онд өнгийг системчлэх оролдлого хийсэн вэ?
 • 2. А.1810 он Б. 1910 он В.1672 он 8. Иоган Вольфман аль улсын эрдэмтэн вэ? А. Америк Б. Грек В. Герман 9. Гар ажиллагаа ихээхэн шаарддаг зургийн төрлийг нэрлэ. А. Зураасан Б. Цэгэн В. Шрифт 10. Графикт ихэвчлэн ямар модны нүүрс ашигладаг вэ? А. Хуш Б. Нарс В. Хус 11. Графикууд нь дараах гурван төрөлд хамаарагдан илэрч байдаг. А. Цэг-зураас Б. Сүүдэр В. Өнгө 12. Эскизийг гаргахад хамгийн өргөн хэрэглэгддэг багаж юу вэ? А. Энгийн харандаа Б. Үзэг В. Өнгийн харандаа 13. Төрөл бүрийн тээврийн хэрэгсэл, мал, амьтаны графикийг ямар зорилгоор ашигладаг вэ? А. Сонирхолтой болгох Б. Объектын утга агуулга илэрхийлэх В. Шаардлагатай учраас 14........................ зураасан графикийн үндсэн хэрэгсэлийн нэг.
 • 3. А. Цаас Б. Мод В. Төмөр 15. ........................ зураасан графикийн үндсэн хэрэгсэл юм. А. Баллуур Б. Үзэг В. Бийр 16. ........................ зураасан графикийн үндсэн хэрэгсэл юм. А.Фломастер Б. Бал В. Бэх 17. ........................ зураасан графикийн үндсэн хэрэгсэл юм. А. Зотон давуу Б. Механик харандаа В. 0,5 -н харандаа 18. Компьютерийн хамгийн өргөн тархсан фонтууд....................гэсэн 2 төрөлд хуваана. А. Серифтэй Б. Серифгүй В. Пикселтэй 19. Графикт сүүдэр тавихад ямар харандаа хэрэглэх вэ? А. Зөөлөн Б. Хатуу В. Зөөлөн ба хатуу 20. Графикыг конторлоход ямар харандаа хэрэглэх вэ? А. Зөөлөн Б. Хатуу В. Зөөлөн ба хатуу
 • 4. 21.Япон улс графикт ......................... өргөн ашигладаг. А. Харандааг Б. Бэхийг В. Бийрийг 22. Хятад улс бийрийг....................... өргөн хэрэглэдэг. А. Графикт Б. Жүжигт В. Худалдаанд 23. Энгийн харандаа............................ эхлэн суралцагчын тохиромжтой багаж юм. А. Зохиомж Б. Зурах В. Графикт 24. Грек улс анх.............................. хийж ашигласан. А. Бэхийг Б. Харандааг В. Балыг 25. Харандаагаар ямар материал дээр зурвал тохиромжтой вэ? А. Калька Б. Ватман В. Миллметров 26. ...................... дүрслэх урлаг юм. А. Үзүүлэн Б. Шрифт В. Зохиомж 27. Хэвлэлийн дизайнд ................................. чухал үүрэгтэй байдаг. А. Цаас Б. Харандаа
 • 5. В. Шрифт 28. 148x210 mm цаасыг ..................... гэнэ. А. B5 Б. B4 В. A5 29. 176x250 mm цаасыг ..................... гэнэ. А. B5 Б. B4 В. A5 30. 250x353 mm, цаасыг ..................... гэнэ. А. B5 Б. B4 В. A5 В. Чадвар шалгах даалгавар Даалгавар бүр 2 оноо 1. Цэгэн графикын онцлогийг тайлбарлана уу? ............................................................................................................................................ ................ 2. Шилмүүст модны планыг ол. А. Б. В. 3. Ямар төрлийн модны график вэ? Тодорхойл.
 • 6. А. Навчит Б. Шилмүүст В. Навчит болон шилмүүст 4. Конторлохын ач холбогдлыг тайлбарла. ............................................................................................................................................ ................ 5. Вектор графикын давуу талыг тодорхойлно уу? ............................................................................................................................................ ................ 6. Растр графикын сул талыг тодорхойлно уу? ............................................................................................................................................ ................ 7. Растр графикын давуу талыг тодорхойлно уу? ............................................................................................................................................ ................ 8. Навчит модны планыг ол. а. б. в. 9. Ургамлан хашлагны планыг ол. а. б. в.
 • 7. 10. Харандааг үзүүрлэх 4 хэлбэрийг нэрлэ. А. .......................... Б........................... В........................ Г................................. 11. Цэгэн зураг бусад дижитал урлагаас юугаараа ялгаатайг тайлбарла. ......................................................................................................................................... 12. Цэгэн зураачид ямар дүрэм баримталдаг вэ? Тайлбарлана уу? ............................................................................................................................................ 13. Пикселыг тайлбарла. ............................................................................................................................................ 14. Цэгийн нягтралыг тайлбарла. ................................................................................................................................ 15. Цэгэн зураг гэсэн ойлголтыг анх хэрэглэсэн 2 эрдэмтэнийг нэрлэ. А..................... Б....................... 16. Графикт хэрэглэгдэх үндсэн 3 дүрсийг нэрлэ. А................. Б.......................... В.............................
 • 8. С. Хэрэглээ шалгах даалгавар Даалгавар бүр 5 оноо 1. Модны графикт өнгө өг. 2. Графикийг гүйцээж зур. 3. Графикт хүний график нэмж зур.
 • 9. 4. Дараахь графикт хаврын өнгө өг. 5. Дараах графикт намрын өнгө өг. 6. Навчит модны график зур. 7. Шилмүүст модны график зур. 8. 3 өөр төрлийн шилмүүст модны график зур. 9. Навчит модны план зур. 10. Хүний график зур. 11. Хүний нүдийг цэгэн графикаар зур. 12. Ургамлан хашлагатай хослолсон модны график зур. 13. Шилмүст модны план зур. 14. 3 өөр төрлийн навчит модны график зур. 15. Хүн болон модны график зурж өнгө өг. 16. 10 ширхэг гурвалжин дүрс ашиглан сандал дээр сууж буй хүн зурна уу. 17. Ургамлан хашлага зурна уу? 18. Ургамлын навчийг цэгэн графикаар зурна уу? 19. Хүн, модны график зур.
 • 10. 20. Ургамлан хашлага навчит модтой зохиомж зурна уу? 21. 1 ширхэг шилмүүст мод, 2 ширхэг навчит модны график зур. 22. Модны графикыг гүйцээж зур. 23. Графикт хүний график нэм. 24. Машины дээрээс харсан график зур. 25. Цэцгийг цэгэн графикаар зур. 26. Модны ишийг цэгэн графикаар зур.