SlideShare a Scribd company logo

З В І Т
керівника Залав’єцького ЗДО
«Казка»
Острожецької сільської ради
Хижук Є.П
перед педагогічним колективом
та громадськістю за 2023-2024 н.р
-Забезпечити прозорість,
відкритість і демократичність
управління навчальним закладом;
- Стимулювати вплив громадськості
на прийняття та виконання
керівником навчального закладу
відповідних рішень у сфері
управління навчальним закладом
- Даний звіт зроблений на підставі
наказу Міністерства освіти і науки
України від 23.03.2005р. No 178, зміст
звіту зроблений на підставі
«Положення про порядок звіту-
вання керівників дошкільних,
загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладів
перед колективом та
громадськістю».
Головні завдання звіту:
Загальні відомості
ЗАЛАВ'ЄЦЬКИЙ ЗДО ДИТЯЧИЙ САДОК "КАЗКА" ОСТРОЖЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі — заклад)
Розпочав роботу: 1 вересня 2020 року.
Статут закладу затверджений рішенням Острожецької сільської ради від 24.12.2022
року № 557-12/2021 (нова редакція)
Засновник закладу: Острожецька сільська рада від 2019 року.
Організаційно-правова форма - комунальна організація (установа, заклад) .
Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, яка має свою печатку
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА
БАЗА:у своїй діяльності ЗДО
керується:
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про освіту”
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про дошкільну освіту”
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про мови”
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про відпустки”
БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ПРОГРАМА
“ДИТИНА”
ПОЛОЖЕННЯ ПРО
ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Проєктна потужність:
В ЗДО функціонує 2 групи:
1.Ясельно-молодша-15 місць.
2.Середньо-старша -15 місць
Проектна потужність - 30 чоловік
Загальна кількість дітей станом на 01.09.2023р.
 Впродовж 2023 – 2024 н.р педагогічний колектив плідно працював над вирішенням таких
завдань:
 1. Забезпечення системної організації трудової діяльності дітей дошкільного віку як основу
їхнього соціального розвитку.
 2. Впровадження інноваційних технологій як засобу оптимізації спільної фізкультурно –
оздоровчої роботи ЗДО родин.
 Ці завдання спрямовано на реалізацію науково-методичної проблемної теми, над якою
дошкільний заклад почав працювати з 2020 року, а саме : «Забезпечення якісної освіти шляхом
формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних
стандартів, розвитку національно-свідомої, творчої, життєво компетентної особистості».
 Комплексно здійснюється підхід до вирішення річних завдань:
 Проведено:
 - чотири педагогічних ради;
 - повний цикл консультацій для вихователів відповідно до річного плану роботи;
 -участь у методичних обєднаннях працівників дошкільної освіти Острожецької громади;
 - діяльність закладу висвітлено на сайті ЗДО,сторінці у фейсбук, вайбер-чатах;
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р
Діяльність закладу,а також освітній процес висвітлюється
на сайті заклад та офіційній facebook-сторінці
 Кадрове забезпечення ЗДО
здійснюється відповідно до
штатного розпису
ЗАЛАВ’ЄЦЬКОГО ЗДО,
затвердженого головою
Острожецької сільської ради.
 Відповідно до штатного
розпису ЗДО всього кількість
штатних одиниць -11.53;
 педагогічних працівників 4.65
шт.,
 спеціалістів та обслуговуючого
персоналу -5.88 шт.од.
 Усього -12 працівників.
Кадрове забезпечення ЗДО:
 Атестація педагогічних працівників у ЗДО проводиться відповідно
до Закону України «Про освіту» (стаття 54), «Про дошкільну освіту»,
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 09.09.2022 року № 805
 Педагогічні працівники ЗАЛАВ’ЄЦЬКОГО ЗДО атестуються
атестаційною комісією ІІ рівня Острожецької сільської ради
відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації.
Атестація педагогічних працівників, медперсоналу.
Кількісно – якісний склад педагогічних
працівників:
Заклад дошкільної освіти на сьогоднішній день
укомплектований такими кадрами: усього 5
педагогічних працівників, з них:
Керівник Вихователі Музичний керівник
1 3 1
 Педагогічний колектив має достатньо високий освітній рівень:
 2 працівників (із 5) мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»,
«магістр», що складає 40%
 2 педагог (із 5) - освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»,
«бакалавр» – 40%.
 1 пед .працівник (із 5) освітньо-кваліфікаційний рівень «повна загальна
середня освіта»,навчається на 4 курсі університету,– 20%.
Освітній рівень педагогів:

Склад педагогічного колективу за стажем
роботи:
Розподіл педагогічних кадрів за стажем роботи:
• до 3-х років — 2 прац.( 40%);
• від 3 до 10 років — 2 прац.(40%);
• до 20 років — 0 прац.(0);
• більше 20 років — 1 прац. (20%).
За результатами тарифікації та атестації:
 9 тарифний розряд -1прац. ,категорію спеціаліст
 10 тарифний розряд -1 прац. ,категорію спеціаліст
 12 - тарифний розряд- 2 прац.,- категорія спеціаліст ІІ категорії
Склад педагогічних працівників за
категоріями:
:
Весняна розвага:
Свято весни «Весна красна»!
Великодня розвага:
Свято «Прощавай садок»!
Розвага: «Ой,хто,хто,Миколая любить!»
Зимове свято: «Різдвяні віншування»
Тижні безпеки : з 02.10.23 по 06.10.23
та 3.05.24 по 17.05.24
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У
ЗДО
В ЗДО медичне обслуговування
забезпечується відповідно до Порядку
медичного обслуговування дітей у ЗДО,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14.06.2002 No826, наказу Міністерства охорони
здоров'я України та Міністерства освіти і науки України
від 30.08.2005 No432/496 «Про удосконалення
організації медичного обслуговування дітей у
дошкільному навчальному закладі».
Медичне обслуговування у
ЗАЛАВ’ЄЦЬКОМУ ДНЗ здійснюється
старшою сестрою медичною Деркач Г.М
.В закладі є медичний кабінет (ізолятор).
Медичний кабінет оснащено обладнанням
відповідно до «Переліку оснащення
медичного кабінету ДНЗ» та
укомплектовано медикаментами.
(Положення про медичний кабінет ДНЗ,
затв. наказом МОЗ України, МОН України
від 30.08.2005 No432496,
Щомісяця старшою сестрою медичною
проводився аналіз стану
захворюваності і здоров’я дітей.
Педагогами враховувалися ці
показники під час проведення занять з
фізичної культури, організації
рухового режиму продовж дня,
загартовуючих заходів, рухливих ігор
тощо.
У кожній віковій групі, за результатами
обстеження дітей спеціалістами та
антропометричними вимірюваннями,
наявний листок здоров’я вихованців,
згідно з яким проводилось маркування
меблів, здійснювався індивідуальний
підхід під час фізкультурно-оздоровчої
роботи.
Група Бджілка По плану Фактично Відсутні Інші причини По хворобі
Вересень 2023 265 152 113 82 31
Жовтень 2023 286 170 116 79 37
Листопад 2023 286 182 104 49 55
Грудень 2023 273 186 87 87 0
Січень 2024 312 147 165 152 13
Лютий 2024 238 118 120 59 61
Березень 2024 294 182 112 105 8
Квітень 2024 308 201 107 95 12
Травень 2024 322 170 128 121 7
Група Рукавичка По плану Фактично Відсутні Інші причини По хворобі
Вересень 2023 241 137 62 57 5
Жовтень 2023 308 175 111 71 40
Листопад 2023 308 102 102 0 162
Грудень 2023 294 170 82 77 5
Січень 2024 322 150 171 163 8
Лютий 2024 294 131 100 55 45
Березень 2024 294 163 85 77 8
Квітень 2024 308 171 137 128 9
Травень 2024 322 150 172 152 20
Всього 5275 2857 2074 1609 526
Проведено аналіз стану захворюваності дітей за 2023-2024 н. р.
За даний період дітьми закладу пропущено 2074 дітоднів:
з них по хворобі 526 дітоднів,
з інших причин 1609 дітодні.
Відсоток пропусків по хворобі складає 25,5%
Фізкультурно- оздоровча робота:
Робота з формування здорового способу життя вихованців реалізовувалася через:
аняття з фізкультури, ранкову гімнастику, фізпаузи і фізкультхвилинки на заняттях та
імнастику пробудження.
Оздоровча робота з нашими вихованцями включає в себе: щоденне перебування дітей
а повітрі, сонячні та повітряні ванни, водні процедури влітку (обмивання ніг після
рогулянки), ходіння босоніж по «доріжці Здоров’я» та дихальну гімнастика.
Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми організовувалася з урахуванням стану їхнього
доров’я. Під особливим контролем температурний режим приміщень. В групових і
пальних кімнатах встановлено градусники температури.
 В ЗДО в групах з 9-ти годинним режимом роботи втановлено трьохразове харчування.
Харчування забезпечується за рахунок залучення бюджетних коштів (50%) та коштів батьків
(50%).
 Відповідно до штатного розпису ЗДО укомплектовано працівниками: 1.5 кухаря та 0.5 ст.
підсобний працівник кухні,які мають відповідну освіту.
 Продукти харчування та продовольчу сировину впродовж 2023-2024 н.р постачав ПП «Лічко».
 Завідувач господарством, Хвиль О.В., своєчасно подає щомісячні та поточні заявки на продукти
харчування відповідно до примірного чотиритижневого меню, затвердженого керівником ЗДО
та Держпродспоживслужбою.Комісія з бракеражу продуктів харчування і продовольчої
сировини приймає якісні продукти, які надходили до ЗДО.
 Приміщення харчоблоку та допоміжних приміщень знаходиться у належному стані та
відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Стан матеріально-технічного забезпечення
харчоблоку, групових приміщень належний. Кухонне обладнання та посуд у достатній кількості.
Напередодні відкриття ЗДО у 2020 р. придбано посуд для харчування дітей обох груп, кухонний
посуд для видачі їжі на всі вікові групи та кухонне обладнання для харчоблоку за кошти
Острожецької сільської ради.
 Виконання норм харчування
 з вересня 2023 року по січень 2024 становило -89%, а з лютого 2024р по червень 2024 становить
-97%.
 Вартість харчування для вихованців становить в середньому 48-55 грн (50% -батьківська
плата, 50%- кошти засновника).
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗДО
В нашому закладі значна увага приділяється соціальному захисту дітей. Робота
з даного питання ведеться відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну
освіту», «Про охорону дитинства». Заклад дошкільної освіти забезпечено нормативно
- правовими документами з питань соціального захисту дітей.
У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту.
Всього на обліку знаходиться 10 дітей пільгового контингенту а саме:
- діти з багатодітних сімей – 4 чол.;
- діти воїнів АТО – 3 чол.;
-діти учасників Бойових дій-3 чол.
- діти з малозабезпеченних сімей - 0 чол.;
- дитина-інвалід – 0 чол.;
- внутрішньо-переміщені – 0 чол.
Питання соціального захисту дітей знайшли своє відображення на виробничих
нарадах, педагогічних радах.
Про соціальний захист та права освітньої
роботи
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО
УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Важливим аспектом функціонування ЗДО є стан приміщення, території, групових
кімнат.Протягом навчального року забезпечувалося здійснення санітарно-
гігієнічного режиму в ЗДО, контролювалось дотримання санітарних правил,
постійне утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від
сміття, опалого листя, сухостою, слідкувала за очищенням від снігу проїздів,
проходів до будівель, забезпечувала справність зовнішнього освітлення, суворо
дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. Евакуаційні виходи
не заклеювались, вентиляційні отвори тримались відкритими, двері на шляхах
евакуації закривались лиш на внутрішні засови. Проводилась ревізія будинку ЗДО
та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення
електропроводки. Ведеться облік вогнегасників.
Вчасно проводились обстеження та приймання комісією ЗДО групових кабінетів із
спортивними куточками, малих форм щодо готовності до нового навчального року
зі складанням відповідних актів, проводилось випробування спортивного
обладнання, обладання в групах.
Суворо виконуються нормативні акти з ЦЗ ,ППб та ОП.
Зміцнення матеріально-технічної бази
1. Напередодні початку н.р у всіх вікових групах проведено косметичний ремонт,
підфарбовано стіни.
2. Пофарбовано і пілшпакльовано проблемні місця на стінах спальних та ігрових
кімнат .
3. Замінено люстри в холі та коридорах.
4 . Підбілено стелю в харчоблоці,, коридори, складські приміщення, котельню.
5.Відремонтовано та пофарбовано обладнання на ігрових майданчиках.
6. Перефарбовано павільйони.
7. Замінено дошки на лавках на павільйонах.
Для оздоблення виступів, свят та виховних заходів придбано тканину та пошито
дитячі костюми для виступів, виготовлено и придбано декоративні елементи для
оздоблення святкового інтер’єру закладу.
8.Облаштовано квітники на території ЗДО.Насаджено алею магнолій,оцтових
дерев,павловній.
10.Особливо багато зусиль прикладено до облаштування укриття ЗДО.
Все це вдалося зробити не тільки за бюджетні кошти, а й завдяки
спонсорській допомозі батьків, їхній активності участі та участі всього
колективу у цих роботах.
Укриття Залав’єцького ЗДО
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р
Працівники постійно підтримують у чистоті та
порядку приміщення та територію ЗДО.
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р
Я, як керівник Залав’єцького ЗДО
«Казка», буду продовжувати
робити все що залежить від мене
для забезпечення належних умов
життя і виховання дітей.
Колектив Залав’єцького ЗДО
висловлює щиру подяку всім
батькам та спонсорам ,особисто
голові Острожецької сільської
ради Гордійчуку Тарасу
Миколайовичу за активну участь
в житті закладу. Сподіваємось , що
й надалі спільними зусиллями ми
будемо успішно працювати над
вирішенням найактуальніших
проблем сучасності – виховання
майбутніх громадян нашої
держави.
Діти повинні жити у світі гри, казки,
музики, малюнка,
фантазії, творчості.
Василь Олександрович Сухомлинський
Дякую за увагу!
Все буде Україна!

More Related Content

Similar to Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р

План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdfПлан роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
ssuser09eb931
 
Звіт директора Тустанського ліцею 2022_2023.pptx
Звіт директора Тустанського ліцею 2022_2023.pptxЗвіт директора Тустанського ліцею 2022_2023.pptx
Звіт директора Тустанського ліцею 2022_2023.pptx
ssusere827c1
 
1 мальцева і.а. організація дошкільної освіти дітей 5 го вку
1 мальцева і.а. організація дошкільної освіти дітей 5 го вку1 мальцева і.а. організація дошкільної освіти дітей 5 го вку
1 мальцева і.а. організація дошкільної освіти дітей 5 го вку
Руслан Симивол
 
20-21.pdf
20-21.pdf20-21.pdf
20-21.pdf
gorobchenko
 
20-21.pdf
20-21.pdf20-21.pdf
20-21.pdf
ssuseref904a
 
Solotvin
SolotvinSolotvin
звіт керівника (2014)на сайт
звіт керівника (2014)на сайтзвіт керівника (2014)на сайт
звіт керівника (2014)на сайт
Viktor Mostovoj
 
статут
статутстатут
статут
статутстатут
річний звіт про діяльність закладу за 2016-2017 н.р.
річний звіт про діяльність закладу за 2016-2017 н.р.річний звіт про діяльність закладу за 2016-2017 н.р.
річний звіт про діяльність закладу за 2016-2017 н.р.
Юля Надтока
 
Zelena zdo
Zelena zdoZelena zdo
Zelena zdo
Artem Koval
 
Statut solotvin -_kopiia
Statut solotvin -_kopiiaStatut solotvin -_kopiia
Statut solotvin -_kopiia
solotvinsolotvin
 
21-22.pdf
21-22.pdf21-22.pdf
21-22.pdf
gorobchenko
 
21-22.pdf
21-22.pdf21-22.pdf
21-22.pdf
ssuseref904a
 
ДНЗ «Ясна поляна»
ДНЗ «Ясна поляна»ДНЗ «Ясна поляна»
ДНЗ «Ясна поляна»
Tali78
 
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptxzvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
sadochok
 
About the organization of the camp's work source
About the organization of the camp's work sourceAbout the organization of the camp's work source
About the organization of the camp's work source
Nikolay Shaygorodskiy
 

Similar to Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р (20)

22_23zvit.pdf
22_23zvit.pdf22_23zvit.pdf
22_23zvit.pdf
 
zvit 22-23 nr.pdf
zvit 22-23 nr.pdfzvit 22-23 nr.pdf
zvit 22-23 nr.pdf
 
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdfПлан роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
 
Звіт директора Тустанського ліцею 2022_2023.pptx
Звіт директора Тустанського ліцею 2022_2023.pptxЗвіт директора Тустанського ліцею 2022_2023.pptx
Звіт директора Тустанського ліцею 2022_2023.pptx
 
1 мальцева і.а. організація дошкільної освіти дітей 5 го вку
1 мальцева і.а. організація дошкільної освіти дітей 5 го вку1 мальцева і.а. організація дошкільної освіти дітей 5 го вку
1 мальцева і.а. організація дошкільної освіти дітей 5 го вку
 
20-21.pdf
20-21.pdf20-21.pdf
20-21.pdf
 
20-21.pdf
20-21.pdf20-21.pdf
20-21.pdf
 
Solotvin
SolotvinSolotvin
Solotvin
 
звіт керівника (2014)на сайт
звіт керівника (2014)на сайтзвіт керівника (2014)на сайт
звіт керівника (2014)на сайт
 
статут
статутстатут
статут
 
статут
статутстатут
статут
 
Statut
StatutStatut
Statut
 
річний звіт про діяльність закладу за 2016-2017 н.р.
річний звіт про діяльність закладу за 2016-2017 н.р.річний звіт про діяльність закладу за 2016-2017 н.р.
річний звіт про діяльність закладу за 2016-2017 н.р.
 
Zelena zdo
Zelena zdoZelena zdo
Zelena zdo
 
Statut solotvin -_kopiia
Statut solotvin -_kopiiaStatut solotvin -_kopiia
Statut solotvin -_kopiia
 
21-22.pdf
21-22.pdf21-22.pdf
21-22.pdf
 
21-22.pdf
21-22.pdf21-22.pdf
21-22.pdf
 
ДНЗ «Ясна поляна»
ДНЗ «Ясна поляна»ДНЗ «Ясна поляна»
ДНЗ «Ясна поляна»
 
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptxzvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
 
About the organization of the camp's work source
About the organization of the camp's work sourceAbout the organization of the camp's work source
About the organization of the camp's work source
 

Recently uploaded

Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
JurgenstiX
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

Recently uploaded (7)

Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 

Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-2024 н.р

 • 1.  З В І Т керівника Залав’єцького ЗДО «Казка» Острожецької сільської ради Хижук Є.П перед педагогічним колективом та громадськістю за 2023-2024 н.р
 • 2. -Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом; - Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником навчального закладу відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом - Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. No 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звіту- вання керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно- технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю». Головні завдання звіту:
 • 3. Загальні відомості ЗАЛАВ'ЄЦЬКИЙ ЗДО ДИТЯЧИЙ САДОК "КАЗКА" ОСТРОЖЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі — заклад) Розпочав роботу: 1 вересня 2020 року. Статут закладу затверджений рішенням Острожецької сільської ради від 24.12.2022 року № 557-12/2021 (нова редакція) Засновник закладу: Острожецька сільська рада від 2019 року. Організаційно-правова форма - комунальна організація (установа, заклад) . Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, яка має свою печатку
 • 4. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА:у своїй діяльності ЗДО керується: ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту” КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ “Про дошкільну освіту” ЗАКОН УКРАЇНИ “Про мови” ЗАКОН УКРАЇНИ “Про відпустки” БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ПРОГРАМА “ДИТИНА” ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
 • 5. Проєктна потужність: В ЗДО функціонує 2 групи: 1.Ясельно-молодша-15 місць. 2.Середньо-старша -15 місць Проектна потужність - 30 чоловік Загальна кількість дітей станом на 01.09.2023р.
 • 6.  Впродовж 2023 – 2024 н.р педагогічний колектив плідно працював над вирішенням таких завдань:  1. Забезпечення системної організації трудової діяльності дітей дошкільного віку як основу їхнього соціального розвитку.  2. Впровадження інноваційних технологій як засобу оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи ЗДО родин.  Ці завдання спрямовано на реалізацію науково-методичної проблемної теми, над якою дошкільний заклад почав працювати з 2020 року, а саме : «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно-свідомої, творчої, життєво компетентної особистості».  Комплексно здійснюється підхід до вирішення річних завдань:  Проведено:  - чотири педагогічних ради;  - повний цикл консультацій для вихователів відповідно до річного плану роботи;  -участь у методичних обєднаннях працівників дошкільної освіти Острожецької громади;  - діяльність закладу висвітлено на сайті ЗДО,сторінці у фейсбук, вайбер-чатах;
 • 9. Діяльність закладу,а також освітній процес висвітлюється на сайті заклад та офіційній facebook-сторінці
 • 10.  Кадрове забезпечення ЗДО здійснюється відповідно до штатного розпису ЗАЛАВ’ЄЦЬКОГО ЗДО, затвердженого головою Острожецької сільської ради.  Відповідно до штатного розпису ЗДО всього кількість штатних одиниць -11.53;  педагогічних працівників 4.65 шт.,  спеціалістів та обслуговуючого персоналу -5.88 шт.од.  Усього -12 працівників. Кадрове забезпечення ЗДО:
 • 11.  Атестація педагогічних працівників у ЗДО проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54), «Про дошкільну освіту», відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 року № 805  Педагогічні працівники ЗАЛАВ’ЄЦЬКОГО ЗДО атестуються атестаційною комісією ІІ рівня Острожецької сільської ради відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації. Атестація педагогічних працівників, медперсоналу.
 • 12. Кількісно – якісний склад педагогічних працівників: Заклад дошкільної освіти на сьогоднішній день укомплектований такими кадрами: усього 5 педагогічних працівників, з них: Керівник Вихователі Музичний керівник 1 3 1
 • 13.  Педагогічний колектив має достатньо високий освітній рівень:  2 працівників (із 5) мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр», що складає 40%  2 педагог (із 5) - освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» – 40%.  1 пед .працівник (із 5) освітньо-кваліфікаційний рівень «повна загальна середня освіта»,навчається на 4 курсі університету,– 20%. Освітній рівень педагогів:
 • 14.  Склад педагогічного колективу за стажем роботи: Розподіл педагогічних кадрів за стажем роботи: • до 3-х років — 2 прац.( 40%); • від 3 до 10 років — 2 прац.(40%); • до 20 років — 0 прац.(0); • більше 20 років — 1 прац. (20%).
 • 15. За результатами тарифікації та атестації:  9 тарифний розряд -1прац. ,категорію спеціаліст  10 тарифний розряд -1 прац. ,категорію спеціаліст  12 - тарифний розряд- 2 прац.,- категорія спеціаліст ІІ категорії Склад педагогічних працівників за категоріями: :
 • 22. Тижні безпеки : з 02.10.23 по 06.10.23 та 3.05.24 по 17.05.24
 • 24. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗДО В ЗДО медичне обслуговування забезпечується відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у ЗДО, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 No826, наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 No432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». Медичне обслуговування у ЗАЛАВ’ЄЦЬКОМУ ДНЗ здійснюється старшою сестрою медичною Деркач Г.М .В закладі є медичний кабінет (ізолятор). Медичний кабінет оснащено обладнанням відповідно до «Переліку оснащення медичного кабінету ДНЗ» та укомплектовано медикаментами. (Положення про медичний кабінет ДНЗ, затв. наказом МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 No432496, Щомісяця старшою сестрою медичною проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.
 • 25. Група Бджілка По плану Фактично Відсутні Інші причини По хворобі Вересень 2023 265 152 113 82 31 Жовтень 2023 286 170 116 79 37 Листопад 2023 286 182 104 49 55 Грудень 2023 273 186 87 87 0 Січень 2024 312 147 165 152 13 Лютий 2024 238 118 120 59 61 Березень 2024 294 182 112 105 8 Квітень 2024 308 201 107 95 12 Травень 2024 322 170 128 121 7 Група Рукавичка По плану Фактично Відсутні Інші причини По хворобі Вересень 2023 241 137 62 57 5 Жовтень 2023 308 175 111 71 40 Листопад 2023 308 102 102 0 162 Грудень 2023 294 170 82 77 5 Січень 2024 322 150 171 163 8 Лютий 2024 294 131 100 55 45 Березень 2024 294 163 85 77 8 Квітень 2024 308 171 137 128 9 Травень 2024 322 150 172 152 20 Всього 5275 2857 2074 1609 526 Проведено аналіз стану захворюваності дітей за 2023-2024 н. р. За даний період дітьми закладу пропущено 2074 дітоднів: з них по хворобі 526 дітоднів, з інших причин 1609 дітодні. Відсоток пропусків по хворобі складає 25,5%
 • 26. Фізкультурно- оздоровча робота: Робота з формування здорового способу життя вихованців реалізовувалася через: аняття з фізкультури, ранкову гімнастику, фізпаузи і фізкультхвилинки на заняттях та імнастику пробудження. Оздоровча робота з нашими вихованцями включає в себе: щоденне перебування дітей а повітрі, сонячні та повітряні ванни, водні процедури влітку (обмивання ніг після рогулянки), ходіння босоніж по «доріжці Здоров’я» та дихальну гімнастика. Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми організовувалася з урахуванням стану їхнього доров’я. Під особливим контролем температурний режим приміщень. В групових і пальних кімнатах встановлено градусники температури.
 • 27.  В ЗДО в групах з 9-ти годинним режимом роботи втановлено трьохразове харчування. Харчування забезпечується за рахунок залучення бюджетних коштів (50%) та коштів батьків (50%).  Відповідно до штатного розпису ЗДО укомплектовано працівниками: 1.5 кухаря та 0.5 ст. підсобний працівник кухні,які мають відповідну освіту.  Продукти харчування та продовольчу сировину впродовж 2023-2024 н.р постачав ПП «Лічко».  Завідувач господарством, Хвиль О.В., своєчасно подає щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного чотиритижневого меню, затвердженого керівником ЗДО та Держпродспоживслужбою.Комісія з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини приймає якісні продукти, які надходили до ЗДО.  Приміщення харчоблоку та допоміжних приміщень знаходиться у належному стані та відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку, групових приміщень належний. Кухонне обладнання та посуд у достатній кількості. Напередодні відкриття ЗДО у 2020 р. придбано посуд для харчування дітей обох груп, кухонний посуд для видачі їжі на всі вікові групи та кухонне обладнання для харчоблоку за кошти Острожецької сільської ради.  Виконання норм харчування  з вересня 2023 року по січень 2024 становило -89%, а з лютого 2024р по червень 2024 становить -97%.  Вартість харчування для вихованців становить в середньому 48-55 грн (50% -батьківська плата, 50%- кошти засновника). ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗДО
 • 28. В нашому закладі значна увага приділяється соціальному захисту дітей. Робота з даного питання ведеться відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства». Заклад дошкільної освіти забезпечено нормативно - правовими документами з питань соціального захисту дітей. У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Всього на обліку знаходиться 10 дітей пільгового контингенту а саме: - діти з багатодітних сімей – 4 чол.; - діти воїнів АТО – 3 чол.; -діти учасників Бойових дій-3 чол. - діти з малозабезпеченних сімей - 0 чол.; - дитина-інвалід – 0 чол.; - внутрішньо-переміщені – 0 чол. Питання соціального захисту дітей знайшли своє відображення на виробничих нарадах, педагогічних радах. Про соціальний захист та права освітньої роботи
 • 29. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ Важливим аспектом функціонування ЗДО є стан приміщення, території, групових кімнат.Протягом навчального року забезпечувалося здійснення санітарно- гігієнічного режиму в ЗДО, контролювалось дотримання санітарних правил, постійне утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою, слідкувала за очищенням від снігу проїздів, проходів до будівель, забезпечувала справність зовнішнього освітлення, суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. Евакуаційні виходи не заклеювались, вентиляційні отвори тримались відкритими, двері на шляхах евакуації закривались лиш на внутрішні засови. Проводилась ревізія будинку ЗДО та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки. Ведеться облік вогнегасників. Вчасно проводились обстеження та приймання комісією ЗДО групових кабінетів із спортивними куточками, малих форм щодо готовності до нового навчального року зі складанням відповідних актів, проводилось випробування спортивного обладнання, обладання в групах. Суворо виконуються нормативні акти з ЦЗ ,ППб та ОП.
 • 30. Зміцнення матеріально-технічної бази 1. Напередодні початку н.р у всіх вікових групах проведено косметичний ремонт, підфарбовано стіни. 2. Пофарбовано і пілшпакльовано проблемні місця на стінах спальних та ігрових кімнат . 3. Замінено люстри в холі та коридорах. 4 . Підбілено стелю в харчоблоці,, коридори, складські приміщення, котельню. 5.Відремонтовано та пофарбовано обладнання на ігрових майданчиках. 6. Перефарбовано павільйони. 7. Замінено дошки на лавках на павільйонах. Для оздоблення виступів, свят та виховних заходів придбано тканину та пошито дитячі костюми для виступів, виготовлено и придбано декоративні елементи для оздоблення святкового інтер’єру закладу. 8.Облаштовано квітники на території ЗДО.Насаджено алею магнолій,оцтових дерев,павловній. 10.Особливо багато зусиль прикладено до облаштування укриття ЗДО. Все це вдалося зробити не тільки за бюджетні кошти, а й завдяки спонсорській допомозі батьків, їхній активності участі та участі всього колективу у цих роботах.
 • 33. Працівники постійно підтримують у чистоті та порядку приміщення та територію ЗДО.
 • 42. Я, як керівник Залав’єцького ЗДО «Казка», буду продовжувати робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей. Колектив Залав’єцького ЗДО висловлює щиру подяку всім батькам та спонсорам ,особисто голові Острожецької сільської ради Гордійчуку Тарасу Миколайовичу за активну участь в житті закладу. Сподіваємось , що й надалі спільними зусиллями ми будемо успішно працювати над вирішенням найактуальніших проблем сучасності – виховання майбутніх громадян нашої держави.
 • 43. Діти повинні жити у світі гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості. Василь Олександрович Сухомлинський
 • 44. Дякую за увагу! Все буде Україна!