SlideShare a Scribd company logo
.14-1 a-;.#43-211 4,94.-47
401à)Ii
4103320:3-LP
2019 chich 4 e.jt
:41
zuè..<›69.13 jjeJi j.....;cis '51
2019 (int 2 ç')-^ Ca+ 4211 Je t541 1-4i
/444 uue (AU il ires') 4103320 J.LPcf a-e-Ce r:9113
431.41 2018 keley.- 3 e 12 >Je 2431,3
d.111.5 4,ecil
ael.4-3 ;taieit aiLa. jieLl 45.41.44d1 4.siel.et ;y 4).612.41 yti.11 rte-- reg -.1:51
UUC aiuJI Lee:1 t„..2.2111 t1/2;1211 Lelp t)klePt, tit 4'4 441L-114 J4jd'a 68j 67
cyt,à1:4t iii; (*). zle.24.1.3 &ale i.,À.:11 (;"
tthit,.41 te, II imia.735 c.:435.41 -Lisji 41 la clieg
1,,541.àS iji:124Vib J erja? e 4Sb(,..1_911 jrzertiSli ty9 Jais-
Lte`Ji 4-di C.44 Litb 155 ;1/41411 aÂçifi-b leatzm
e.331,- .2...45144UI Li cjUIiI CI (.€7...à 4.4? yj ra»Jj a11,11 4,0elt
Ist»,k, zi-LaS13 c:49 114,41 c..•,L.à.4-1
b.t.e. tg :Ji/1J Si C.1_,C; 4.:.tteWit J.1.1) J.4211
&AL* Lilt 741;1144. er.,40. ce. d. c-ile.51/4.4,
di c.-A.> zes-JLs Cie js.t„....t1 (;;.5-" ri.S1a,Jti L3.1.11.1 i.b51.111
J.aR rLo gg :El jistilIilbjle Le.)5..,- cule (:-)))12.j ;LUS ce .4
catit" ja_711 c. Ji,:i Liz.b 2
1/12
4103320.19.00.41
I/I0 39Vd DSV.1 0E4517EIL L9 :60 610Z /Z0 /90
cibl+tai ,}».2:15 c.,14 imm:It 3) fui ote (,5„,41i
4,‘ ùBj&si ct.41 jtjiit se t UÇÇa.ç jyie-
.0A.,,2)Lals 3.53W1 ùl J
3Ip ;As.. 41L-pi câb dt..A1 oie bt <rie u us-
àki 2.3 291 L Juh.p91,.» c.) itzett YUhdi
tuSJiiLorale la -Ji auss t•J -si);de 35,1
a.121_12 t.„,k)5 LèA (MI crif cre Lffi.42-P9 4*.t4."ot
cet,a/SIdi .41s. je:v.4V 1.)
:333IaÂS 4.,24t,i Zen*es.C.--Ys -431à
2435 ui..4.4-1 a.1,4 :etith 41130 4::J15111 je, 43/nIt al,t1à1 e4.0 j -
0;2i)
2019 L...3 ‘1.11 ifrj -42-1 u-14.
olàtcs,1
L*11,1134 2gez... à .c1.4L zute. ,L5ist 36 t g». Zi>l,aLl
-43» ,ten U9j UJ 3 aLi1 J,a yitsi<ai-%
4tFfe4-U fre. :tlyk.11 tte- t*.iç
Adi
ks-ids 35.1 it.}11 çca us:ft, Ji rts-74 Us, ,)fraa
reA j..9 cy. Le.,..te i.u!,b cf, lis>1
jue.- 4315 a5; JU j'ç re,L4L0,155,11Ji Ziel1
35; £01 C'SiS c.sle.
43.1i z,A:42:34 1;21c1 jet,e is» (DA e je'tie 4'i Cs*
ccaU4-1
Leem Lp.41 199 d:,1e 11J teLP 1990 lui 999 ele )491 etCe-i
u)14 re„b itifyl.hi li.:.e>11.0-id3
-jj (y1Ç
u535
i351-31 E.)5, „0.1.11 Li_is c.) t4 Jt
2)12 4103320.19.00 .41
"C/Z0 39Vd SSV1 064917EIL L9:60 6IW/30/90
is-s-is 1990 ti---1 999 zap Linilly:,124.4,-1 h -§»JI
t:biutt tee
151 4
LfiLe....41 e _
at.)b ;£11.1.31? 31,1A 4.5.,1,JD t3yila y &,,JV L'‘,11
iti1,t frat VeLCizt 442; ke-)La ji b-ly
uiC
US
L.5.1s -.4.4 4.7,1.1 çis t 14:di at)s
_tet, -..À.,---)LaS1 iugy;a11". i'ç L,.÷1çptsis
Lrijt.,:e23 4,21,1115 ;_t;3t2.1.11Liu.iiuiU tp4
it;„.12,:41.pbs) &72,3 Je. .L.,s,„ 4,41 jit
Aj iJ iteAY L-kria* ç, irstki ,u4;314,5,:ijiuu3UIts.5£4 Ut:a
(4.1.6.4 14.1bi
7,4,<Jb ruic.LtH atpLJ3 t :44adi >3.1.4 savii 3fl 10, -
'11e-SS ‘-.11-ktifsi di ç 4::41 Lei);rti---4! 2018 15) 14 vay .11011Lel:j-
_erk, Le--; jija 1.efts.174 _fré, 2018 ar
cL4i, 14-4aa ji10•)iUn Lb ‘11...pi c.) .4.).4:44i
^13 C>a164° 4,a1S/1
x13 âaug:-.• Ei)Â4 tCi jj cs-au ;L;ibç czs4 Jjuis
rut,lid» j-t1 L. " („ip 2018 ch5L. 24 èuLti J 151 ÙLS
Yec -1/21.31
amis ;vus;3Lp JJS 3Lç a.c3ue1
ir-3u2.44 j-7-3 1.4P CdUle jag
53 rata cy 70 (.5,Lçt4io.r ?cs.S.La (,)
:4» , Le. upk...), us, y ueik, c1.41 y 2013 .iLdsai
ie.)} Lyako. titr.44 bbi-Ela 0: ,±1.1,:4 ct-tyzis i 2018 31 ,)
c2018 1-#,••±1 1 (3 ut0;1 41;9 4:75;1 2018 (hki: 27 a La 10
caits.u2:11 alun cy, 70, 68 cr.i nàhêll ,33:14 (»Li» #4.0!1•Ç `k-e,-(J"
Les»,Vi.4jr -! t ja. littS3 pU1,4J.C.k1 ;la-- 1 rue. 51i 'ti2 t/i
3 I 12 4103320.19.00 .41
EI/E0 39Vd 9SV1 OEPSPEIL L5:60 ETOZ/Z0/90
ût Slar.b c-Mfr.ite1i5.4t Lble Ç..912.:,. 41 Lr.,-1..4.1.1 jcsit 1 Lnadii c.A9-5Lail
42018 Lez; 4. I JusS js"
2..te e4, a,.$: krial Jijel .t5T afj.4 :J1413)31 Isao
Cr 1,5.Ai../gt 4 L'ah utywi u toi ait,b1t,U.g ULÂ 4Ciauzt
etekJJ U (meo:.4-4-4 litiur.r,itJU4 ciorus 7oW tuvi4
izA94,)1 Lg.)3.1 j4)11 ùfti ca.et.M JLI a;li/{ ed.1
'tg tria Je
Eu.P 41 -1/4.4 jyal 1.r.a-Lakl 441 viek40 ;AS-1 JuAt LW.) cr. 11
reÀellèy 4i LIS; regjg tzeit 314 ten.
L5-
U4kU
ç
jjail c iy 10 J.,aÀS1et. Le ‘ritsLa ;fi1).4:1 zev- ule 'i>V)
iSael Lt3„,e111:le C," tejta; csu.; 4ste, i igyea
J „Aie ùî ait.> c).z9 .4 4U2ÇL Leej L.krati Jus
£1,4 yu, çoi mil
Le.bult '55 );.,À jr ‘.7 L11., 34.4(P .6(211:1
aaeta t Cf- .;S11eai JW»Ai xerelt çsj1311
te-4) jest cr<4 irej L.14111 al 3.• Litedb
:o18 fr..4-1.) 31 ..174 ULptJ umt.. Iôtij 2018 p.--2) 31
711-d1 frk, tifrat ab.11c'ee "kreel Je t-e-4) `1/4”--43
t-,(5Lai (;'; jraril ;:e31,‘ a,S11 e »ilJi âle SUU.5 £4.ei Je3).-.11 Jeq 4,551,:t tt.,-juà
.14.15 jeuel 4 akhi 35 t4 14»Ibtk,
1.1)<J1_, ut1-11ugs :te L2ktjr1-4-4.- 'Di eh) •Ite. si•za%R DA 44 LP1‘ use. CUDIP •Isa
:(04.1.. d:ta:1i 2019 25 t•ott.
Ceaylittl.tdali—tjt
ortj ?j 2018 9 euLT-! j-t-e kte Ûr6PIS ))11 11-) .413:4 :43. Site'
rtal4,1 eaHrallit 2018 liecie,7 eot.: »Ca; be
CYC 5 1.5t? Ji `Çfr—i? ed3+ c4V231 -re-3 ce ze4
4 / 12 4103320.19.00 .41
ZI/P0 39Vd 9SV1 0EbGbEIL LG :60 6103/U/90
3.9ai uta r 37 L.}.„arill coya:li ..log
at5i)WILY.,.-rD 0041
yi.11.3-415 iteif: °ri:LU ;dy-44 1.1.utdi Xii.„43i -
c1.1 aufrdie 041 c 2i%JI j'il)» MC.7.1i 2018 thiL) 27 Jjtt
;1/4,i3j1.; c.117.;4 itkr.11 (Dt LaS" .2018 (.4. 24
c.,y).11 31 eLaii t‘ss.4% )9 5«. 4:sa ùekb jija t+Q
cciymt yu+ yzki js4 e_41.1S /91 cytkil 1).è
LbasM ÀJ 4 k„3.1.41 3Jezkil p.11 2.44 :e1.41 J use ehs -
ta:2 Zijc‘iukflt -4;1.4 J.,0;.;JLs tjel4 il...4-11:,-,221! rus L.4,2:1
t3.4-1 tasJii 1/4)1.63S o,j4J JiJI .19) »a)19).-±-r. ce4-11ijis Ji ut/11e
:1/45121.1& -flÀ cre £eti Le-sise 4.1t6Ji z..4s tt je” czPielsatxJ (,)
ble.11 2- .1e1,1 frs /5-131 ela 0_41 upie...el ey Los* 34-01 c)ixes afres 5.2.7
1.51P ;#7)4 latilit Lyt tir 'ILS(.11-4 aJ J uPLUS 2-3Ua T3tà.1.5111
2-?-721n14 1111-£ if Liaç 2;.-44 te", f-Jer 4; at LN* '-e-tLad•
38 JaM ,Lp 111..0 tfrbeie-d4 LOC L.03.1 0.4 Leb›A
ct-gb‘h 2J1Jelle 431€3.•
e:mei L'eu.,i va; JU4 es,0 2î abiç :ette ‘lbayal.1
j im the À-4-bMJI cL4U B.444 UJJUd sea teksg-1
z15.111 j'al I cjlauSi tei,tbs a1,01,1, t2,1:2) c.431
3-L2 1-e '5.1'.1 4.irei! IS
ahiel? dial 2013 2L:-.153 .bup aiwi 4-pi 2014 jiLd
j.„1245 rtAlp tette liA5.(11., 74:-1-1 lys t:03 z.)111 1/211
?d'ab ,Lral.eA Je. Z1/431.Z.C11 111..ka
Lfrlegh LT14.1Jar ci ..443 J1L 114 Jrit A y a aàbIleb obtati cmhs.
Lt)ii 4Arijr,131J iTC.1.4ealuâ it.41 &La iss.„..1111
ct.4,:31 L:431 2,11: 1 l4 41.113 jb"j Uuii ZLÂ JuScau-s J ceS.; ateait
4). urti Ly.41.11 » ô, 2018 31
;asti' >hi Lbeil Lre 401 tue, U e ()LIS
5 /12 4103320. 19.00 .41
T/90 39Vd 98M! gEPGPEIL L9:60 6IOZ/Z0/90
JJA 3 iLU a--ir 11.1j. rubA1 cils-14;1 ‘j,a v.,„Jy; Yr 63000
ryiIs 4113 cz4V z....i,asj I g ;3.:t (k, cim 24, JU-ei
Ley 4>44 kitsc4 Le1.44 LilJ l4.i L51.P aMS)Lit'àij ere1-4-
-bt Lerl-4:7 C..)1 244 C.p.C.Ç. Jus.'1I hi..)_.e• 34 1-4,U- 2,f:14,71 jupt a.tekt
(.51e- 2d)L113 Ltil7;;.r11rtd- J.2018 31 (,) :3t1,1'11 Le-er. creleep
Jot? ita:17 ç.U 4i Lite sJ 'JLeffittibiittet,J
jet., ,;94.1 413 :»6 Uji4 :eliJ)1Y (JIM y$)) sjej este.
44'9g:fui 31.51Deij :54 fr IIÀU -‘i,k5;uJI j(1,1.1,;!8}.5.” 2,11;
ey. „..câ Lis c.}! u '44J.II
LziLsierJ1y cs_zrà.; I i C.W cri t. JLÎt4-
419 e)r-115 Z±1 iLuY Li1:931 "":91 (Sfi 5e19 14-f Li
j'UA r_.yzsbili4. • cire j14. U. 2014 bj55I » sLtJJ--11 jp».2
jeu>, c 51i é .1:0,:e 411 3-,u4 34 <J,,L,..J1 0: 2011 ,fill.-7 14
5 224.44-t La64 J -Âtst-hs5jLJt ruàâ ‘).e, auà 0441
cheA, 4tè ost..» 41)ii aJjJ1I ‘,:.À51.0f (sir.)
2.1b ntlIfi. il ,431 sep je- 44 ‘2.115 id)? c4ira
ei.Lu t5i ;JI», JI (sys Ait_ c.) ,s1.11 (.1q s avbi jti Jj.b.
aleb-J1 74, fti ,_;LU ci—II avIJ1ai.L ttete:, çisçi J.4-I
ei?el ualÈt
4+ 55 ‘20P P (t.eu )4,-1 Ji j•PlYi Jili:eke31 Lite je ,rte —41tei
3ÀUJ tniuslL3Ld 4—is j-
M tSïjti L5U-I 'ej
ciy," 2018 fis—p F1 ry, JUAII ju-C.4 jl3 JSJitI
Oti2019 (t4L. fr; tje.o. bti j,z." rtei. et.,k;rD Leat.4 ti.tz; e A jusl
L>le Lby; ytaaftcA1LJ JA1I 45.),3 sl
II
6/126 / 12 4103320. 19.00.41
6T/90 39Vd 9SVI 0E1756EIL Z9 :60 6106/Z0/90
cyuiis„,-.1a.c.1,4,4 rts....-}ls ;ft-Co-1-1 4ietre U2...4-1uoyet
1996 12 .).Le. yity. Js Ir »÷ScfriSt..1 rke-al
cAà 402 Ji J-/ s.Ub rui4 31411996 30
sit".b r17 ris if 30 J.,ein »7.37ji z()L1..;11
J21,, }).-4 c4 i ii‘,5.; Lsi.p1J
4 i_5:45s _Les (L1,fr-rQL.Ly.-4:2.753. aJWfi :1/4-1‘Jah iU >5t5
t2J-1:q (Lie cAtL-4-1-1 L-4° Z4“» Lj4-).,-<5 4e'131 tee» ,f4-+ fAÇJI ;:o ./Ald
u,01. 411, rt,frilcJJi cs- %.; eifIV cr, 445 3l_5_etli
a.15p 7%."1.4L7„0.33 a.tr..14 c.}L...41.1.4..te t*, at.i,eri1J1asS ‘5i 2)J1rtsil
‘25 i„r°5t t")13Y. "<rk, zerASL
(sidiDç L1I rdle
/37,) Lerl-t-•5 :1-23,11-01
)j, u c,u cJ2b „sua :.')1 :44 uleelh usa.41 4:10yaUii iQ4ic.e•J-4- L'oyat-4 —L145
a 4-n tektirj-I JLAS à eLea LsiP 30-4. Ji91-i L:»31 ceà45 j-crb L:e.• (1).J1
s-L5-41-3t&i4 jusl ut,34k ciallj 2018 frs--d? 31 bitz: rlutS ;L.,Leelh
test-,gg cjj
.41A-)UT 2Jt.31 'il .3'*4316)133 utc44...e..c. (Pt:4J ulve uti.we
c; 4 etereij ÇaS L5le LILA;JL.s (44 tegkez :4331
u dr11 4,-1A ty01.;-, Ll 2.7z.445 upJ a}
1111 (45.1p Si)Lej ca.> 42.11 SI», cittll '051ji
Ler-11 c.a1„..41.13z.,55:5.11 I 5U4 j..L.:3L121
tzu"<eul rwt 4.7.n.5it fl9 LeSczd.,tIVl aU -Laii 1.4 LI.À.:J•11
di 41Lj.A ÈtéesÀ1 X11.2-i.?jPJJt ri1.1.11 ,Leçç •415..0V tkAt yu5
tee:»cre ajte US:J1 CJ 551-M ,>.(ej Lefl»4:9.72/23
yesUaA Ly I S.74,Shi LK1.1 35.42_:,11 y lei aptif )1.1374-..:4 t1.1.73
rLà j JQJJ 3t ras, (.35L44 rujuL4 LJK.c.i 3k_Cs.,•,, ;42-511z...5-94
cria li9}1; La-3 Li Linki410 ,s1..p 4:0 .:.),ILL1Grie CJI4r2r1
7 /12 4103320. 19.00.41
/ L0 39ted 9SV1 0E175176SL LS :60 6I0W0 /90
cs•abi cay_.„ee U :Liste"JC Q &1&ii QLH- ULutp crA
rçaiaMk Lsic. _LÀ, Lx. :41Ual Lp_s kpf.„ft&iuLF-)L0
iLasSj a,axi jUst p.a.)1.10.145j :4:1..A.rij 14.S Ljos! tÂp
.104b3 21141 t c- el+. ker
y.JS
., 2..iukm
s.„..411 ue.tkl L-4-1 c.Àrli A rti- ctiSs fra (s_LI Let.„5:1.5
J'a 4alitJLsS -4144! &à-CU Leeilby
L5di -.4)b,‘el 4.),ar ci4 zSS ci iiar» zun 5m. 4.„ Jufri ipt?
kl uag t4Le c..u....„7.; oti r1I 31.4 ;ism tri+
VLai r.C"- A-Le
Jso
Lej,,h aJjii :LOELe.,-ûjzàjt-eb LeceM 4e-A Leee,ele
Lç 11:5 4cj,;ti _op ùj.) tua iSi-a c4,5.,st
.4.*ÀJattt j45 JI, il kst,Cti Ùjuel ji
(.154 Lr.au-1444 L5,Le• 4161 3i :4,saii.0 4.A.,424 te —luit)
<3171w j L,..L aeji 63000J + .)1 r-e»-'j a-StJaii
c1;32018 31 slidi j.<35 trp j.).i eigs»
Ji> LÇ i )y:01Di US- .L:4)5:à e-C1--u.ct4 31-,eay.Ji kyt-A Lt-9- 4.>" !)-e- 51,-s•
ukr.e. Jr;231 r Q r2.titis rui ziji) wr._;,tt cfi, cent
rtà..t1{ "LL„11.;.4
"ai- at„..;931 :0).01 44ktiit Lçai
OL.514;il (1.:3 U‘ VU.r.)11 t) LS.5 umsti; ;»,a oe-0
ey ttfj.5 Ltp ;Le 4a, 0 4! Pet ijj.,a
544 "ijk-I ail...A Âraig1-1 LePti; 3»,e, 'dr
2011 (.5.4. 32, 24,18 ce, I gic• JLa1 Laj US1 rt.c.4.jJJ Lie ji
J_)}: r3174-1
£.4 ty..455.*4*t, Loyas_
Lieerni Ji') ci-. L5- ,2*- jj 1972 ar-i9.11 401,5_41 g.;ie C3Jl-e-Ui 1968
8 / 12 4103320.19.00 .41
T/80 39Vd DSV1 0E4517EIL L5:60 610UZ0/90
‘1115 crp Lai 4,je c_453-34
Litsi 0.41..r4A .4'11 (sis Jis-,r5.31 urbil 31.9 Qu-1 L)
iLi r_11».-1(: Ley.06- çi t3.3..01 tze-PuJ1J jc4,_ streui, jJ
A-<-4 (;tell 1972 c. 4.13i L) 011 1972 1,-1 40 ).is Lsic- L'941 -uu
2011 al4 2 1-1P 4-413Œ1i teipl:, âJ ai.--5111 paJki À.Ej .4:.; ;:zLii.ae,ibep
.2011 (seer 33 bop
FLup L:414i 2)13 24 (1) te 2013 a.:4 53 ciias jej
.1g 'j a1VI
tay»! 31-,U 1990 cile 11 ttiL+ 1990 zu,i 999 .b.u. /91 (sLej
<aejeie11ckly..31_, i5Ji J9.41
kt), 451s-sskii rtS £4 J.1412014 ybiji 22 c.:, tAll 2014 1:4 1
rt.,44,14
La U,)a1l di_es etsIP. À1C1att,
çà, I.C. tri4/ j:OLS st/i0
ti,51112 u,-1-4 )1)
VA4 ot4".-1 L»!,31412018 3
rap, gitlt 444 uelt ,uzA, ;4_510.1.i 4.4-; 1,41)
C„, ru% ite.)i c.Aji_ra tel oiye.4 et;iy.1211.a-,113 7‘,43
4:411 t" ;;;541;.). 24°. 3.‘.4 Le2_, 2018 (75» 27 te aAibt j-as,
;U cyb L,Q1 Ut, 3.4 u4 £ J 231.41,k 2018 <A.. 24 Ci bp zwe--01
ILSJICP `;'t-)A1 14));WS J-'- ±- ktitia ru» ),t_c%
1018 7 dyitl ? -11-11
cuit c.„ 11,„L4si n,ait ,2 ztlkJ,21 144 51:e lct dti) U. te5-4-
ju..1 1990 a.;J 999 ye.J 4.4 %_e•L.JI ,fki*.t.1!‘ 3))1,,
9 / 12 4103320. 19.00 .41
3T/60 39Vd 9SVI OEDSPEIL L5:60 6103/Z0/90
-.(1..» jas. ,) 4.71.4 bifi ‘Jitzu „1», aesilitc 45.Pt
teble as-)Ultvil, 14s, 0,., artpls ke-urlb 2018 L.,5}13: 27 c)
3Uit Lely j +j'y .2018 (,st.. 24
Lake, 3jSzust4iii Qe-Csit -Œvis J931' LtA1V" `9-'4•`'
Lis 4413 (4.5 U:31,31e. Lp-b tot.,- 2019 u.i.L7- 2 &AI atStla rt.j
t!JJ,1!
2.2,4; c,le11.1 tra..» cy• 39 ja jstJi afie
ci5egl t 4.,11 j$ stiç .x.è. 4elt1.1 )5711 I sr
cJi:› L1-11,(:)tesJI ‘tes:(4.4-1 A.1,0 jt zehls,oç eyalt, eteis L14.1' 4dt
te.L.s3 ôt A;t2..• 4),diaLl fiel la ZAST, Letjet,(,) ys.,.„J (sir.
:1,3 41L‘J.I'a z..23...e1 (go, 1..;_ 4411 444 ‘L....<1.2 rj
(Sit rbli oitià bi Jr ui:9,1121J 444 tb ÂSz.,LaY 41.3,11 A 1,d,- Au.4 s
(A, y4;4 tut* Lit tt.4.
')Us, 4.4111 juffit ;ett.A e loua jp.Jtj ai5.t1 .t39L,S
ViA Be y re !,--ee 1.4401àî ‘,5‘.4 4),I,Ltm 1990 2uJ 999 ›..teyJirt‹.4
alt ,.is ;511111 isal,l1 joiteu., gebi 4.1.-/Lr5L4./1
&an
zÀøjr 3 y' 'i 441 t•;› .6L4 rprli444.4.. 4%11 44-1
144 Jt 3L4 2018 31 sZ 44.3+t4 3us-s51 jiels
s t 2019 1/4s1«. dey-1 je. 4,4=7 ài t).›LeelS
jea? j Leke34 U OJ U Leiatik. tarit atAM
11;1 dl.* 1996 )1-0 30 1/4) teli 1996 Lui 112 >sis, z1/2;Lait jèj
Ji .53,75 eriseelt? 4,12a...11711-3‘ 4.7 â frt..! -43. ta-3'1h aiLiall ceshan.
ee 7Lityu 35 4%
z}-4 tiusl :Ledz.Û.eat tftilke Letkl krj,3 fiSth (Pi 1214.9
10/12 4103320. 19.00 .41
3t /I 39Vd 9SV1 0E491,EIL LG :60 6I0Z /Z0 /90
L5t, 2018 3] uLtasl &çM JUS:L.71 L4o tl jiyih 34A,.
zeU- di 4,ji ys-e...0 5 tesi isis• ("I z.4.,aeii teit* Feaiit# csua;;
-4Lu futkji Lsi acaii jià•iç u.).! 0J..U35L4- r:,1 2019 çgt,31
451.. 31 oupit turi 51.:t cLUS ut.c
s us-,_escils j.t.çis ,), JI,- ça) 4ç'Ji 2019
ÇLeb ze99u1 j(31.fr
3u..4 atio i etv Ji kf«.4
s LL-1/4,2 iD (sis, À4,C.11j 1-1441' I ;43. fisb:ss y 87 J.,aiitiç :Sate ..t-e-3
30 4) Di!! 1996 a.: -1 112 k .4,14 usj uh_eui
4.1 c-14.. eliaj; 93,92 :5 91(1Yariit L-s".1996 ra--.'"
owiL441.! , ci?)1L4-11
s e..2ag i.:,.4a11 44:11 0, a.:"1...kr.1111 14 els;US.eataleç
éjb rttily
le.frP -13 i Ltil;
tti L5-1:4: ais,etJ rita.a...; 3;4.
Ét!e!,Ste ;Ji
z,.£5 J l JLs 5t aUe 3-yest,
z,‘,fiz
353 -' MXA :See 15e171 àti Z;311,31 ,3q t:s e
4"dà j s!UJide Ce 7 4.keiS it›.4 ûy,t eilvt ‘"eseL4 4,idAds JuAs
r-ss J5u o1/2; suzs te. •1 1.4 cutit...0 „fait at,,piy
4V1e,‘,; 3/4).-1 4.! e.:e j.4 Lyie 4 2018 31 101941 co51)111 r:/-711.1-4'1.9A
J.:434 )4,p,t411? (sr- , '41ci.1-15:5k15c 16jà akls cssiet
JusPi ,s-`prs we
j-4—i 2)-41/2 Lejs• 4-:.:D ûriaSi _Are 1‘..)11,3 tt,
±151L2 LA_ c.}1,.,5s.rss aps, atcy;oy e4i (Dy Isicm ciKsze o
11 /12 4103320.19.00 .41
WIT 39Vd 95VI 0E175PEIL L5:60 610Z/0/90
(D.4 0211 terAiii4J14 1.1h J adjusis oij.3...1b21.5ab
(3.)L4I V:a c WA-b ;al it-s-41 c)isitri J yye j,aftli y:1/2:4-ei1 ;t1:413.
c.A..Car
}Ai
) Lii-CLS ay, Z.11.1 IteLi elea L< &S» rte- it 14;1 LA5_,
ikarsa.% e.À.44A Jizeii u#411 » tim. dee:a), 4 {,534-1
15i ôt.4-13 651kpi èb,s113
jit6. e"..0 _At 4,1 La js. ;93.11i 2.1.11 le) Lc_ Iblà1
.4rizi it5.51,..* )142.1 loyal,0 74,14.-li 04,3,a44 isla 0 la ../u.41
Litek9; diliS 4 4Âb ae) Strie 1.4 1-65£4 e_4)-1., 4111 ajD Jy4 ù dt y keslai
t...11 ja y.x«-mbii
JVLSI 1:À:Y
0mA-rai 041,
:1)-1
2018 74,e- 3 eit 12 àas. Lasf<iii -su.....15 ),:t .LÀ:3•4_43,-4 cfbli 131
jinLSS À4 ijoyAe4
C.•4sle.4-1 -44 (gai
thel À-ert dl1:1-e4» ji-ot rdt,b eP
y &sS zeieLU trke
.1:4/11(59.11 Jt dï cet.* L. aii y lieS1
20194éji.i 4 Li
le;-^42-1
12/12 4103320.19.00 .41
t/t 39Vd 9SV1 0E49PETL L9:60 6t/Z/90

More Related Content

What's hot

IIT JEE Physics Class Notes by Er. Ambarish Srivastava (AIR 538) part 5
IIT JEE Physics Class Notes by Er. Ambarish Srivastava (AIR 538) part 5IIT JEE Physics Class Notes by Er. Ambarish Srivastava (AIR 538) part 5
IIT JEE Physics Class Notes by Er. Ambarish Srivastava (AIR 538) part 5
Ambarish Srivastava
 
IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA PART 4
IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA PART 4IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA PART 4
IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA PART 4
Ambarish Srivastava
 
Allama zameer akhtar naqvi ali (a.s) waseela-e-nijaat
Allama zameer akhtar naqvi  ali (a.s) waseela-e-nijaatAllama zameer akhtar naqvi  ali (a.s) waseela-e-nijaat
Allama zameer akhtar naqvi ali (a.s) waseela-e-nijaat
Sarkash Tehri
 
รายงานการตรวจสอบพัสดุปี58
รายงานการตรวจสอบพัสดุปี58รายงานการตรวจสอบพัสดุปี58
รายงานการตรวจสอบพัสดุปี58
Suphot Chaichana
 
Diani
Diani Diani
IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 2)
IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 2)IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 2)
IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 2)
Ambarish Srivastava
 
36982
3698236982
36982
tesla21
 
IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 3)
IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 3)IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 3)
IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 3)
Ambarish Srivastava
 
Dog
DogDog
Wolfhart 60 estudos for viola
Wolfhart 60 estudos for violaWolfhart 60 estudos for viola
Wolfhart 60 estudos for viola
João Carlos Pinheiro
 
IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES UPLOADED BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA (AIR 538)
IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES UPLOADED BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA (AIR 538)IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES UPLOADED BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA (AIR 538)
IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES UPLOADED BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA (AIR 538)
Ambarish Srivastava
 

What's hot (14)

IIT JEE Physics Class Notes by Er. Ambarish Srivastava (AIR 538) part 5
IIT JEE Physics Class Notes by Er. Ambarish Srivastava (AIR 538) part 5IIT JEE Physics Class Notes by Er. Ambarish Srivastava (AIR 538) part 5
IIT JEE Physics Class Notes by Er. Ambarish Srivastava (AIR 538) part 5
 
IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA PART 4
IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA PART 4IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA PART 4
IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA PART 4
 
Allama zameer akhtar naqvi ali (a.s) waseela-e-nijaat
Allama zameer akhtar naqvi  ali (a.s) waseela-e-nijaatAllama zameer akhtar naqvi  ali (a.s) waseela-e-nijaat
Allama zameer akhtar naqvi ali (a.s) waseela-e-nijaat
 
Tafseere namoonavol2
Tafseere namoonavol2Tafseere namoonavol2
Tafseere namoonavol2
 
701 stories
701 stories701 stories
701 stories
 
รายงานการตรวจสอบพัสดุปี58
รายงานการตรวจสอบพัสดุปี58รายงานการตรวจสอบพัสดุปี58
รายงานการตรวจสอบพัสดุปี58
 
Diani
Diani Diani
Diani
 
IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 2)
IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 2)IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 2)
IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 2)
 
36982
3698236982
36982
 
IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 3)
IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 3)IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 3)
IIT JEE PHYSICS Class Notes by Ambarish Srivastava (Part 3)
 
Pat3 มี.ค. 56
Pat3 มี.ค. 56Pat3 มี.ค. 56
Pat3 มี.ค. 56
 
Dog
DogDog
Dog
 
Wolfhart 60 estudos for viola
Wolfhart 60 estudos for violaWolfhart 60 estudos for viola
Wolfhart 60 estudos for viola
 
IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES UPLOADED BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA (AIR 538)
IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES UPLOADED BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA (AIR 538)IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES UPLOADED BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA (AIR 538)
IIT JEE PHYSICS CLASS NOTES UPLOADED BY Er. AMBARISH SRIVASTAVA (AIR 538)
 

More from Mosaique FM

مشروع قانون المالية 2020
مشروع قانون المالية 2020مشروع قانون المالية 2020
مشروع قانون المالية 2020
Mosaique FM
 
Liste déclaration sportive
Liste déclaration sportiveListe déclaration sportive
Liste déclaration sportive
Mosaique FM
 
Nidaa
NidaaNidaa
Imrode
ImrodeImrode
Imrode
Mosaique FM
 
Reponse court militaire converted
Reponse court militaire convertedReponse court militaire converted
Reponse court militaire converted
Mosaique FM
 
Loi de finance
Loi de financeLoi de finance
Loi de finance
Mosaique FM
 
أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح
أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالحأنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح
أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح
Mosaique FM
 
Documents assassinat Farhat Hached
Documents assassinat Farhat HachedDocuments assassinat Farhat Hached
Documents assassinat Farhat Hached
Mosaique FM
 
Amjed mouelhi (1)
Amjed mouelhi (1)Amjed mouelhi (1)
Amjed mouelhi (1)
Mosaique FM
 
Programmation JCC 2018
Programmation JCC 2018Programmation JCC 2018
Programmation JCC 2018
Mosaique FM
 
الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC2018
الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC2018الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC2018
الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC2018
Mosaique FM
 
الأفلام الروائية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018
الأفلام الروائية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018الأفلام الروائية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018
الأفلام الروائية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018
Mosaique FM
 
الأفلام الوثائقية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018
الأفلام الوثائقية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018الأفلام الوثائقية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018
الأفلام الوثائقية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018
Mosaique FM
 
الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC 2018
الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC 2018الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC 2018
الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC 2018
Mosaique FM
 
صيحة فزع للمهندسين المعماريين:مشروع قانون لهدم التراث الوطني في تونس
 صيحة فزع للمهندسين المعماريين:مشروع قانون لهدم التراث الوطني في تونس	 صيحة فزع للمهندسين المعماريين:مشروع قانون لهدم التراث الوطني في تونس
صيحة فزع للمهندسين المعماريين:مشروع قانون لهدم التراث الوطني في تونس
Mosaique FM
 
Russie 2018 : liste des joueurs convoqués par équipe
Russie 2018 : liste des joueurs convoqués par équipeRussie 2018 : liste des joueurs convoqués par équipe
Russie 2018 : liste des joueurs convoqués par équipe
Mosaique FM
 
Decision reservse est
Decision reservse estDecision reservse est
Decision reservse est
Mosaique FM
 
Stock d'eau dans les barrages
Stock d'eau dans les barrages Stock d'eau dans les barrages
Stock d'eau dans les barrages
Mosaique FM
 
الإحصائيات العامة لمرحلة الترشحات
الإحصائيات العامة لمرحلة الترشحاتالإحصائيات العامة لمرحلة الترشحات
الإحصائيات العامة لمرحلة الترشحات
Mosaique FM
 
Présentation loi investissement
Présentation loi investissementPrésentation loi investissement
Présentation loi investissement
Mosaique FM
 

More from Mosaique FM (20)

مشروع قانون المالية 2020
مشروع قانون المالية 2020مشروع قانون المالية 2020
مشروع قانون المالية 2020
 
Liste déclaration sportive
Liste déclaration sportiveListe déclaration sportive
Liste déclaration sportive
 
Nidaa
NidaaNidaa
Nidaa
 
Imrode
ImrodeImrode
Imrode
 
Reponse court militaire converted
Reponse court militaire convertedReponse court militaire converted
Reponse court militaire converted
 
Loi de finance
Loi de financeLoi de finance
Loi de finance
 
أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح
أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالحأنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح
أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح
 
Documents assassinat Farhat Hached
Documents assassinat Farhat HachedDocuments assassinat Farhat Hached
Documents assassinat Farhat Hached
 
Amjed mouelhi (1)
Amjed mouelhi (1)Amjed mouelhi (1)
Amjed mouelhi (1)
 
Programmation JCC 2018
Programmation JCC 2018Programmation JCC 2018
Programmation JCC 2018
 
الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC2018
الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC2018الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC2018
الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC2018
 
الأفلام الروائية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018
الأفلام الروائية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018الأفلام الروائية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018
الأفلام الروائية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018
 
الأفلام الوثائقية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018
الأفلام الوثائقية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018الأفلام الوثائقية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018
الأفلام الوثائقية القصيرة في المسابقة الرسمية JCC2018
 
الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC 2018
الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC 2018الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC 2018
الأفلام الوثائقية الطويلة في المسابقة الرسمية JCC 2018
 
صيحة فزع للمهندسين المعماريين:مشروع قانون لهدم التراث الوطني في تونس
 صيحة فزع للمهندسين المعماريين:مشروع قانون لهدم التراث الوطني في تونس	 صيحة فزع للمهندسين المعماريين:مشروع قانون لهدم التراث الوطني في تونس
صيحة فزع للمهندسين المعماريين:مشروع قانون لهدم التراث الوطني في تونس
 
Russie 2018 : liste des joueurs convoqués par équipe
Russie 2018 : liste des joueurs convoqués par équipeRussie 2018 : liste des joueurs convoqués par équipe
Russie 2018 : liste des joueurs convoqués par équipe
 
Decision reservse est
Decision reservse estDecision reservse est
Decision reservse est
 
Stock d'eau dans les barrages
Stock d'eau dans les barrages Stock d'eau dans les barrages
Stock d'eau dans les barrages
 
الإحصائيات العامة لمرحلة الترشحات
الإحصائيات العامة لمرحلة الترشحاتالإحصائيات العامة لمرحلة الترشحات
الإحصائيات العامة لمرحلة الترشحات
 
Présentation loi investissement
Présentation loi investissementPrésentation loi investissement
Présentation loi investissement
 

2019 02-06-1

 • 1. .14-1 a-;.#43-211 4,94.-47 401à)Ii 4103320:3-LP 2019 chich 4 e.jt :41 zuè..<›69.13 jjeJi j.....;cis '51 2019 (int 2 ç')-^ Ca+ 4211 Je t541 1-4i /444 uue (AU il ires') 4103320 J.LPcf a-e-Ce r:9113 431.41 2018 keley.- 3 e 12 >Je 2431,3 d.111.5 4,ecil ael.4-3 ;taieit aiLa. jieLl 45.41.44d1 4.siel.et ;y 4).612.41 yti.11 rte-- reg -.1:51 UUC aiuJI Lee:1 t„..2.2111 t1/2;1211 Lelp t)klePt, tit 4'4 441L-114 J4jd'a 68j 67 cyt,à1:4t iii; (*). zle.24.1.3 &ale i.,À.:11 (;" tthit,.41 te, II imia.735 c.:435.41 -Lisji 41 la clieg 1,,541.àS iji:124Vib J erja? e 4Sb(,..1_911 jrzertiSli ty9 Jais- Lte`Ji 4-di C.44 Litb 155 ;1/41411 aÂçifi-b leatzm e.331,- .2...45144UI Li cjUIiI CI (.€7...à 4.4? yj ra»Jj a11,11 4,0elt Ist»,k, zi-LaS13 c:49 114,41 c..•,L.à.4-1 b.t.e. tg :Ji/1J Si C.1_,C; 4.:.tteWit J.1.1) J.4211 &AL* Lilt 741;1144. er.,40. ce. d. c-ile.51/4.4, di c.-A.> zes-JLs Cie js.t„....t1 (;;.5-" ri.S1a,Jti L3.1.11.1 i.b51.111 J.aR rLo gg :El jistilIilbjle Le.)5..,- cule (:-)))12.j ;LUS ce .4 catit" ja_711 c. Ji,:i Liz.b 2 1/12 4103320.19.00.41 I/I0 39Vd DSV.1 0E4517EIL L9 :60 610Z /Z0 /90
 • 2. cibl+tai ,}».2:15 c.,14 imm:It 3) fui ote (,5„,41i 4,‘ ùBj&si ct.41 jtjiit se t UÇÇa.ç jyie- .0A.,,2)Lals 3.53W1 ùl J 3Ip ;As.. 41L-pi câb dt..A1 oie bt <rie u us- àki 2.3 291 L Juh.p91,.» c.) itzett YUhdi tuSJiiLorale la -Ji auss t•J -si);de 35,1 a.121_12 t.„,k)5 LèA (MI crif cre Lffi.42-P9 4*.t4."ot cet,a/SIdi .41s. je:v.4V 1.) :333IaÂS 4.,24t,i Zen*es.C.--Ys -431à 2435 ui..4.4-1 a.1,4 :etith 41130 4::J15111 je, 43/nIt al,t1à1 e4.0 j - 0;2i) 2019 L...3 ‘1.11 ifrj -42-1 u-14. olàtcs,1 L*11,1134 2gez... à .c1.4L zute. ,L5ist 36 t g». Zi>l,aLl -43» ,ten U9j UJ 3 aLi1 J,a yitsi<ai-% 4tFfe4-U fre. :tlyk.11 tte- t*.iç Adi ks-ids 35.1 it.}11 çca us:ft, Ji rts-74 Us, ,)fraa reA j..9 cy. Le.,..te i.u!,b cf, lis>1 jue.- 4315 a5; JU j'ç re,L4L0,155,11Ji Ziel1 35; £01 C'SiS c.sle. 43.1i z,A:42:34 1;21c1 jet,e is» (DA e je'tie 4'i Cs* ccaU4-1 Leem Lp.41 199 d:,1e 11J teLP 1990 lui 999 ele )491 etCe-i u)14 re„b itifyl.hi li.:.e>11.0-id3 -jj (y1Ç u535 i351-31 E.)5, „0.1.11 Li_is c.) t4 Jt 2)12 4103320.19.00 .41 "C/Z0 39Vd SSV1 064917EIL L9:60 6IW/30/90
 • 3. is-s-is 1990 ti---1 999 zap Linilly:,124.4,-1 h -§»JI t:biutt tee 151 4 LfiLe....41 e _ at.)b ;£11.1.31? 31,1A 4.5.,1,JD t3yila y &,,JV L'‘,11 iti1,t frat VeLCizt 442; ke-)La ji b-ly uiC US L.5.1s -.4.4 4.7,1.1 çis t 14:di at)s _tet, -..À.,---)LaS1 iugy;a11". i'ç L,.÷1çptsis Lrijt.,:e23 4,21,1115 ;_t;3t2.1.11Liu.iiuiU tp4 it;„.12,:41.pbs) &72,3 Je. .L.,s,„ 4,41 jit Aj iJ iteAY L-kria* ç, irstki ,u4;314,5,:ijiuu3UIts.5£4 Ut:a (4.1.6.4 14.1bi 7,4,<Jb ruic.LtH atpLJ3 t :44adi >3.1.4 savii 3fl 10, - '11e-SS ‘-.11-ktifsi di ç 4::41 Lei);rti---4! 2018 15) 14 vay .11011Lel:j- _erk, Le--; jija 1.efts.174 _fré, 2018 ar cL4i, 14-4aa ji10•)iUn Lb ‘11...pi c.) .4.).4:44i ^13 C>a164° 4,a1S/1 x13 âaug:-.• Ei)Â4 tCi jj cs-au ;L;ibç czs4 Jjuis rut,lid» j-t1 L. " („ip 2018 ch5L. 24 èuLti J 151 ÙLS Yec -1/21.31 amis ;vus;3Lp JJS 3Lç a.c3ue1 ir-3u2.44 j-7-3 1.4P CdUle jag 53 rata cy 70 (.5,Lçt4io.r ?cs.S.La (,) :4» , Le. upk...), us, y ueik, c1.41 y 2013 .iLdsai ie.)} Lyako. titr.44 bbi-Ela 0: ,±1.1,:4 ct-tyzis i 2018 31 ,) c2018 1-#,••±1 1 (3 ut0;1 41;9 4:75;1 2018 (hki: 27 a La 10 caits.u2:11 alun cy, 70, 68 cr.i nàhêll ,33:14 (»Li» #4.0!1•Ç `k-e,-(J" Les»,Vi.4jr -! t ja. littS3 pU1,4J.C.k1 ;la-- 1 rue. 51i 'ti2 t/i 3 I 12 4103320.19.00 .41 EI/E0 39Vd 9SV1 OEPSPEIL L5:60 ETOZ/Z0/90
 • 4. ût Slar.b c-Mfr.ite1i5.4t Lble Ç..912.:,. 41 Lr.,-1..4.1.1 jcsit 1 Lnadii c.A9-5Lail 42018 Lez; 4. I JusS js" 2..te e4, a,.$: krial Jijel .t5T afj.4 :J1413)31 Isao Cr 1,5.Ai../gt 4 L'ah utywi u toi ait,b1t,U.g ULÂ 4Ciauzt etekJJ U (meo:.4-4-4 litiur.r,itJU4 ciorus 7oW tuvi4 izA94,)1 Lg.)3.1 j4)11 ùfti ca.et.M JLI a;li/{ ed.1 'tg tria Je Eu.P 41 -1/4.4 jyal 1.r.a-Lakl 441 viek40 ;AS-1 JuAt LW.) cr. 11 reÀellèy 4i LIS; regjg tzeit 314 ten. L5- U4kU ç jjail c iy 10 J.,aÀS1et. Le ‘ritsLa ;fi1).4:1 zev- ule 'i>V) iSael Lt3„,e111:le C," tejta; csu.; 4ste, i igyea J „Aie ùî ait.> c).z9 .4 4U2ÇL Leej L.krati Jus £1,4 yu, çoi mil Le.bult '55 );.,À jr ‘.7 L11., 34.4(P .6(211:1 aaeta t Cf- .;S11eai JW»Ai xerelt çsj1311 te-4) jest cr<4 irej L.14111 al 3.• Litedb :o18 fr..4-1.) 31 ..174 ULptJ umt.. Iôtij 2018 p.--2) 31 711-d1 frk, tifrat ab.11c'ee "kreel Je t-e-4) `1/4”--43 t-,(5Lai (;'; jraril ;:e31,‘ a,S11 e »ilJi âle SUU.5 £4.ei Je3).-.11 Jeq 4,551,:t tt.,-juà .14.15 jeuel 4 akhi 35 t4 14»Ibtk, 1.1)<J1_, ut1-11ugs :te L2ktjr1-4-4.- 'Di eh) •Ite. si•za%R DA 44 LP1‘ use. CUDIP •Isa :(04.1.. d:ta:1i 2019 25 t•ott. Ceaylittl.tdali—tjt ortj ?j 2018 9 euLT-! j-t-e kte Ûr6PIS ))11 11-) .413:4 :43. Site' rtal4,1 eaHrallit 2018 liecie,7 eot.: »Ca; be CYC 5 1.5t? Ji `Çfr—i? ed3+ c4V231 -re-3 ce ze4 4 / 12 4103320.19.00 .41 ZI/P0 39Vd 9SV1 0EbGbEIL LG :60 6103/U/90
 • 5. 3.9ai uta r 37 L.}.„arill coya:li ..log at5i)WILY.,.-rD 0041 yi.11.3-415 iteif: °ri:LU ;dy-44 1.1.utdi Xii.„43i - c1.1 aufrdie 041 c 2i%JI j'il)» MC.7.1i 2018 thiL) 27 Jjtt ;1/4,i3j1.; c.117.;4 itkr.11 (Dt LaS" .2018 (.4. 24 c.,y).11 31 eLaii t‘ss.4% )9 5«. 4:sa ùekb jija t+Q cciymt yu+ yzki js4 e_41.1S /91 cytkil 1).è LbasM ÀJ 4 k„3.1.41 3Jezkil p.11 2.44 :e1.41 J use ehs - ta:2 Zijc‘iukflt -4;1.4 J.,0;.;JLs tjel4 il...4-11:,-,221! rus L.4,2:1 t3.4-1 tasJii 1/4)1.63S o,j4J JiJI .19) »a)19).-±-r. ce4-11ijis Ji ut/11e :1/45121.1& -flÀ cre £eti Le-sise 4.1t6Ji z..4s tt je” czPielsatxJ (,) ble.11 2- .1e1,1 frs /5-131 ela 0_41 upie...el ey Los* 34-01 c)ixes afres 5.2.7 1.51P ;#7)4 latilit Lyt tir 'ILS(.11-4 aJ J uPLUS 2-3Ua T3tà.1.5111 2-?-721n14 1111-£ if Liaç 2;.-44 te", f-Jer 4; at LN* '-e-tLad• 38 JaM ,Lp 111..0 tfrbeie-d4 LOC L.03.1 0.4 Leb›A ct-gb‘h 2J1Jelle 431€3.• e:mei L'eu.,i va; JU4 es,0 2î abiç :ette ‘lbayal.1 j im the À-4-bMJI cL4U B.444 UJJUd sea teksg-1 z15.111 j'al I cjlauSi tei,tbs a1,01,1, t2,1:2) c.431 3-L2 1-e '5.1'.1 4.irei! IS ahiel? dial 2013 2L:-.153 .bup aiwi 4-pi 2014 jiLd j.„1245 rtAlp tette liA5.(11., 74:-1-1 lys t:03 z.)111 1/211 ?d'ab ,Lral.eA Je. Z1/431.Z.C11 111..ka Lfrlegh LT14.1Jar ci ..443 J1L 114 Jrit A y a aàbIleb obtati cmhs. Lt)ii 4Arijr,131J iTC.1.4ealuâ it.41 &La iss.„..1111 ct.4,:31 L:431 2,11: 1 l4 41.113 jb"j Uuii ZLÂ JuScau-s J ceS.; ateait 4). urti Ly.41.11 » ô, 2018 31 ;asti' >hi Lbeil Lre 401 tue, U e ()LIS 5 /12 4103320. 19.00 .41 T/90 39Vd 98M! gEPGPEIL L9:60 6IOZ/Z0/90
 • 6. JJA 3 iLU a--ir 11.1j. rubA1 cils-14;1 ‘j,a v.,„Jy; Yr 63000 ryiIs 4113 cz4V z....i,asj I g ;3.:t (k, cim 24, JU-ei Ley 4>44 kitsc4 Le1.44 LilJ l4.i L51.P aMS)Lit'àij ere1-4- -bt Lerl-4:7 C..)1 244 C.p.C.Ç. Jus.'1I hi..)_.e• 34 1-4,U- 2,f:14,71 jupt a.tekt (.51e- 2d)L113 Ltil7;;.r11rtd- J.2018 31 (,) :3t1,1'11 Le-er. creleep Jot? ita:17 ç.U 4i Lite sJ 'JLeffittibiittet,J jet., ,;94.1 413 :»6 Uji4 :eliJ)1Y (JIM y$)) sjej este. 44'9g:fui 31.51Deij :54 fr IIÀU -‘i,k5;uJI j(1,1.1,;!8}.5.” 2,11; ey. „..câ Lis c.}! u '44J.II LziLsierJ1y cs_zrà.; I i C.W cri t. JLÎt4- 419 e)r-115 Z±1 iLuY Li1:931 "":91 (Sfi 5e19 14-f Li j'UA r_.yzsbili4. • cire j14. U. 2014 bj55I » sLtJJ--11 jp».2 jeu>, c 51i é .1:0,:e 411 3-,u4 34 <J,,L,..J1 0: 2011 ,fill.-7 14 5 224.44-t La64 J -Âtst-hs5jLJt ruàâ ‘).e, auà 0441 cheA, 4tè ost..» 41)ii aJjJ1I ‘,:.À51.0f (sir.) 2.1b ntlIfi. il ,431 sep je- 44 ‘2.115 id)? c4ira ei.Lu t5i ;JI», JI (sys Ait_ c.) ,s1.11 (.1q s avbi jti Jj.b. aleb-J1 74, fti ,_;LU ci—II avIJ1ai.L ttete:, çisçi J.4-I ei?el ualÈt 4+ 55 ‘20P P (t.eu )4,-1 Ji j•PlYi Jili:eke31 Lite je ,rte —41tei 3ÀUJ tniuslL3Ld 4—is j- M tSïjti L5U-I 'ej ciy," 2018 fis—p F1 ry, JUAII ju-C.4 jl3 JSJitI Oti2019 (t4L. fr; tje.o. bti j,z." rtei. et.,k;rD Leat.4 ti.tz; e A jusl L>le Lby; ytaaftcA1LJ JA1I 45.),3 sl II 6/126 / 12 4103320. 19.00.41 6T/90 39Vd 9SVI 0E1756EIL Z9 :60 6106/Z0/90
 • 7. cyuiis„,-.1a.c.1,4,4 rts....-}ls ;ft-Co-1-1 4ietre U2...4-1uoyet 1996 12 .).Le. yity. Js Ir »÷ScfriSt..1 rke-al cAà 402 Ji J-/ s.Ub rui4 31411996 30 sit".b r17 ris if 30 J.,ein »7.37ji z()L1..;11 J21,, }).-4 c4 i ii‘,5.; Lsi.p1J 4 i_5:45s _Les (L1,fr-rQL.Ly.-4:2.753. aJWfi :1/4-1‘Jah iU >5t5 t2J-1:q (Lie cAtL-4-1-1 L-4° Z4“» Lj4-).,-<5 4e'131 tee» ,f4-+ fAÇJI ;:o ./Ald u,01. 411, rt,frilcJJi cs- %.; eifIV cr, 445 3l_5_etli a.15p 7%."1.4L7„0.33 a.tr..14 c.}L...41.1.4..te t*, at.i,eri1J1asS ‘5i 2)J1rtsil ‘25 i„r°5t t")13Y. "<rk, zerASL (sidiDç L1I rdle /37,) Lerl-t-•5 :1-23,11-01 )j, u c,u cJ2b „sua :.')1 :44 uleelh usa.41 4:10yaUii iQ4ic.e•J-4- L'oyat-4 —L145 a 4-n tektirj-I JLAS à eLea LsiP 30-4. Ji91-i L:»31 ceà45 j-crb L:e.• (1).J1 s-L5-41-3t&i4 jusl ut,34k ciallj 2018 frs--d? 31 bitz: rlutS ;L.,Leelh test-,gg cjj .41A-)UT 2Jt.31 'il .3'*4316)133 utc44...e..c. (Pt:4J ulve uti.we c; 4 etereij ÇaS L5le LILA;JL.s (44 tegkez :4331 u dr11 4,-1A ty01.;-, Ll 2.7z.445 upJ a} 1111 (45.1p Si)Lej ca.> 42.11 SI», cittll '051ji Ler-11 c.a1„..41.13z.,55:5.11 I 5U4 j..L.:3L121 tzu"<eul rwt 4.7.n.5it fl9 LeSczd.,tIVl aU -Laii 1.4 LI.À.:J•11 di 41Lj.A ÈtéesÀ1 X11.2-i.?jPJJt ri1.1.11 ,Leçç •415..0V tkAt yu5 tee:»cre ajte US:J1 CJ 551-M ,>.(ej Lefl»4:9.72/23 yesUaA Ly I S.74,Shi LK1.1 35.42_:,11 y lei aptif )1.1374-..:4 t1.1.73 rLà j JQJJ 3t ras, (.35L44 rujuL4 LJK.c.i 3k_Cs.,•,, ;42-511z...5-94 cria li9}1; La-3 Li Linki410 ,s1..p 4:0 .:.),ILL1Grie CJI4r2r1 7 /12 4103320. 19.00.41 / L0 39ted 9SV1 0E175176SL LS :60 6I0W0 /90
 • 8. cs•abi cay_.„ee U :Liste"JC Q &1&ii QLH- ULutp crA rçaiaMk Lsic. _LÀ, Lx. :41Ual Lp_s kpf.„ft&iuLF-)L0 iLasSj a,axi jUst p.a.)1.10.145j :4:1..A.rij 14.S Ljos! tÂp .104b3 21141 t c- el+. ker y.JS ., 2..iukm s.„..411 ue.tkl L-4-1 c.Àrli A rti- ctiSs fra (s_LI Let.„5:1.5 J'a 4alitJLsS -4144! &à-CU Leeilby L5di -.4)b,‘el 4.),ar ci4 zSS ci iiar» zun 5m. 4.„ Jufri ipt? kl uag t4Le c..u....„7.; oti r1I 31.4 ;ism tri+ VLai r.C"- A-Le Jso Lej,,h aJjii :LOELe.,-ûjzàjt-eb LeceM 4e-A Leee,ele Lç 11:5 4cj,;ti _op ùj.) tua iSi-a c4,5.,st .4.*ÀJattt j45 JI, il kst,Cti Ùjuel ji (.154 Lr.au-1444 L5,Le• 4161 3i :4,saii.0 4.A.,424 te —luit) <3171w j L,..L aeji 63000J + .)1 r-e»-'j a-StJaii c1;32018 31 slidi j.<35 trp j.).i eigs» Ji> LÇ i )y:01Di US- .L:4)5:à e-C1--u.ct4 31-,eay.Ji kyt-A Lt-9- 4.>" !)-e- 51,-s• ukr.e. Jr;231 r Q r2.titis rui ziji) wr._;,tt cfi, cent rtà..t1{ "LL„11.;.4 "ai- at„..;931 :0).01 44ktiit Lçai OL.514;il (1.:3 U‘ VU.r.)11 t) LS.5 umsti; ;»,a oe-0 ey ttfj.5 Ltp ;Le 4a, 0 4! Pet ijj.,a 544 "ijk-I ail...A Âraig1-1 LePti; 3»,e, 'dr 2011 (.5.4. 32, 24,18 ce, I gic• JLa1 Laj US1 rt.c.4.jJJ Lie ji J_)}: r3174-1 £.4 ty..455.*4*t, Loyas_ Lieerni Ji') ci-. L5- ,2*- jj 1972 ar-i9.11 401,5_41 g.;ie C3Jl-e-Ui 1968 8 / 12 4103320.19.00 .41 T/80 39Vd DSV1 0E4517EIL L5:60 610UZ0/90
 • 9. ‘1115 crp Lai 4,je c_453-34 Litsi 0.41..r4A .4'11 (sis Jis-,r5.31 urbil 31.9 Qu-1 L) iLi r_11».-1(: Ley.06- çi t3.3..01 tze-PuJ1J jc4,_ streui, jJ A-<-4 (;tell 1972 c. 4.13i L) 011 1972 1,-1 40 ).is Lsic- L'941 -uu 2011 al4 2 1-1P 4-413Œ1i teipl:, âJ ai.--5111 paJki À.Ej .4:.; ;:zLii.ae,ibep .2011 (seer 33 bop FLup L:414i 2)13 24 (1) te 2013 a.:4 53 ciias jej .1g 'j a1VI tay»! 31-,U 1990 cile 11 ttiL+ 1990 zu,i 999 .b.u. /91 (sLej <aejeie11ckly..31_, i5Ji J9.41 kt), 451s-sskii rtS £4 J.1412014 ybiji 22 c.:, tAll 2014 1:4 1 rt.,44,14 La U,)a1l di_es etsIP. À1C1att, çà, I.C. tri4/ j:OLS st/i0 ti,51112 u,-1-4 )1) VA4 ot4".-1 L»!,31412018 3 rap, gitlt 444 uelt ,uzA, ;4_510.1.i 4.4-; 1,41) C„, ru% ite.)i c.Aji_ra tel oiye.4 et;iy.1211.a-,113 7‘,43 4:411 t" ;;;541;.). 24°. 3.‘.4 Le2_, 2018 (75» 27 te aAibt j-as, ;U cyb L,Q1 Ut, 3.4 u4 £ J 231.41,k 2018 <A.. 24 Ci bp zwe--01 ILSJICP `;'t-)A1 14));WS J-'- ±- ktitia ru» ),t_c% 1018 7 dyitl ? -11-11 cuit c.„ 11,„L4si n,ait ,2 ztlkJ,21 144 51:e lct dti) U. te5-4- ju..1 1990 a.;J 999 ye.J 4.4 %_e•L.JI ,fki*.t.1!‘ 3))1,, 9 / 12 4103320. 19.00 .41 3T/60 39Vd 9SVI OEDSPEIL L5:60 6103/Z0/90
 • 10. -.(1..» jas. ,) 4.71.4 bifi ‘Jitzu „1», aesilitc 45.Pt teble as-)Ultvil, 14s, 0,., artpls ke-urlb 2018 L.,5}13: 27 c) 3Uit Lely j +j'y .2018 (,st.. 24 Lake, 3jSzust4iii Qe-Csit -Œvis J931' LtA1V" `9-'4•`' Lis 4413 (4.5 U:31,31e. Lp-b tot.,- 2019 u.i.L7- 2 &AI atStla rt.j t!JJ,1! 2.2,4; c,le11.1 tra..» cy• 39 ja jstJi afie ci5egl t 4.,11 j$ stiç .x.è. 4elt1.1 )5711 I sr cJi:› L1-11,(:)tesJI ‘tes:(4.4-1 A.1,0 jt zehls,oç eyalt, eteis L14.1' 4dt te.L.s3 ôt A;t2..• 4),diaLl fiel la ZAST, Letjet,(,) ys.,.„J (sir. :1,3 41L‘J.I'a z..23...e1 (go, 1..;_ 4411 444 ‘L....<1.2 rj (Sit rbli oitià bi Jr ui:9,1121J 444 tb ÂSz.,LaY 41.3,11 A 1,d,- Au.4 s (A, y4;4 tut* Lit tt.4. ')Us, 4.4111 juffit ;ett.A e loua jp.Jtj ai5.t1 .t39L,S ViA Be y re !,--ee 1.4401àî ‘,5‘.4 4),I,Ltm 1990 2uJ 999 ›..teyJirt‹.4 alt ,.is ;511111 isal,l1 joiteu., gebi 4.1.-/Lr5L4./1 &an zÀøjr 3 y' 'i 441 t•;› .6L4 rprli444.4.. 4%11 44-1 144 Jt 3L4 2018 31 sZ 44.3+t4 3us-s51 jiels s t 2019 1/4s1«. dey-1 je. 4,4=7 ài t).›LeelS jea? j Leke34 U OJ U Leiatik. tarit atAM 11;1 dl.* 1996 )1-0 30 1/4) teli 1996 Lui 112 >sis, z1/2;Lait jèj Ji .53,75 eriseelt? 4,12a...11711-3‘ 4.7 â frt..! -43. ta-3'1h aiLiall ceshan. ee 7Lityu 35 4% z}-4 tiusl :Ledz.Û.eat tftilke Letkl krj,3 fiSth (Pi 1214.9 10/12 4103320. 19.00 .41 3t /I 39Vd 9SV1 0E491,EIL LG :60 6I0Z /Z0 /90
 • 11. L5t, 2018 3] uLtasl &çM JUS:L.71 L4o tl jiyih 34A,. zeU- di 4,ji ys-e...0 5 tesi isis• ("I z.4.,aeii teit* Feaiit# csua;; -4Lu futkji Lsi acaii jià•iç u.).! 0J..U35L4- r:,1 2019 çgt,31 451.. 31 oupit turi 51.:t cLUS ut.c s us-,_escils j.t.çis ,), JI,- ça) 4ç'Ji 2019 ÇLeb ze99u1 j(31.fr 3u..4 atio i etv Ji kf«.4 s LL-1/4,2 iD (sis, À4,C.11j 1-1441' I ;43. fisb:ss y 87 J.,aiitiç :Sate ..t-e-3 30 4) Di!! 1996 a.: -1 112 k .4,14 usj uh_eui 4.1 c-14.. eliaj; 93,92 :5 91(1Yariit L-s".1996 ra--.'" owiL441.! , ci?)1L4-11 s e..2ag i.:,.4a11 44:11 0, a.:"1...kr.1111 14 els;US.eataleç éjb rttily le.frP -13 i Ltil; tti L5-1:4: ais,etJ rita.a...; 3;4. Ét!e!,Ste ;Ji z,.£5 J l JLs 5t aUe 3-yest, z,‘,fiz 353 -' MXA :See 15e171 àti Z;311,31 ,3q t:s e 4"dà j s!UJide Ce 7 4.keiS it›.4 ûy,t eilvt ‘"eseL4 4,idAds JuAs r-ss J5u o1/2; suzs te. •1 1.4 cutit...0 „fait at,,piy 4V1e,‘,; 3/4).-1 4.! e.:e j.4 Lyie 4 2018 31 101941 co51)111 r:/-711.1-4'1.9A J.:434 )4,p,t411? (sr- , '41ci.1-15:5k15c 16jà akls cssiet JusPi ,s-`prs we j-4—i 2)-41/2 Lejs• 4-:.:D ûriaSi _Are 1‘..)11,3 tt, ±151L2 LA_ c.}1,.,5s.rss aps, atcy;oy e4i (Dy Isicm ciKsze o 11 /12 4103320.19.00 .41 WIT 39Vd 95VI 0E175PEIL L5:60 610Z/0/90
 • 12. (D.4 0211 terAiii4J14 1.1h J adjusis oij.3...1b21.5ab (3.)L4I V:a c WA-b ;al it-s-41 c)isitri J yye j,aftli y:1/2:4-ei1 ;t1:413. c.A..Car }Ai ) Lii-CLS ay, Z.11.1 IteLi elea L< &S» rte- it 14;1 LA5_, ikarsa.% e.À.44A Jizeii u#411 » tim. dee:a), 4 {,534-1 15i ôt.4-13 651kpi èb,s113 jit6. e"..0 _At 4,1 La js. ;93.11i 2.1.11 le) Lc_ Iblà1 .4rizi it5.51,..* )142.1 loyal,0 74,14.-li 04,3,a44 isla 0 la ../u.41 Litek9; diliS 4 4Âb ae) Strie 1.4 1-65£4 e_4)-1., 4111 ajD Jy4 ù dt y keslai t...11 ja y.x«-mbii JVLSI 1:À:Y 0mA-rai 041, :1)-1 2018 74,e- 3 eit 12 àas. Lasf<iii -su.....15 ),:t .LÀ:3•4_43,-4 cfbli 131 jinLSS À4 ijoyAe4 C.•4sle.4-1 -44 (gai thel À-ert dl1:1-e4» ji-ot rdt,b eP y &sS zeieLU trke .1:4/11(59.11 Jt dï cet.* L. aii y lieS1 20194éji.i 4 Li le;-^42-1 12/12 4103320.19.00 .41 t/t 39Vd 9SV1 0E49PETL L9:60 6t/Z/90