SlideShare a Scribd company logo
Міністерство культури України
Національна бібліотека України для дітей
2018
(КНИГИ-ЮВІЛЯРИ 2018 року)
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
«Книга, яку читають, має нинішній день;
книга, яку перечитують, має день прийдешній»
(О. Дюма)
 В кожній країні існують свої книжкові перлини, які мають історію написання та видання. Вони
допомагають зрозуміти оточуючий світ, відкривають небачені обрії та пробуджують мрії,
розкривають таємниці добра і зла, збагачують знаннями. Знання головних відомостей, пам’ятних
моментів із біографій авторів та обставин народження його твору дають ключик для більш
глибокого прочитання самого твору.
«Нехай думки, укладені в книгах, будуть твоїм основним капіталом, а думки, які виникнуть у
тебе самого, — відсотками на нього» (Фома Аквінський).
Представляємо найвідоміші твори української та зарубіжної літератури, що відзначають
ювілейні дати.
Умовні позначки:
— читати книжку — дивитись відео — слухати книжку
Книги-ювіляри 2018 року
УКРАЇНСЬКІ КНИГИ-ЮВІЛЯРИ
ЗАРУБІЖНІ КНИГИ-ЮВІЛЯРИ
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
(1769-1838)
УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК
Народився у родині канцеляриста міського
магістрату у Полтаві. Діставши початкову освіту
у місцевого дяка, з 10 років почав навчатися у
семінарії у Полтаві та ґрунтовно вивчав латину,
німецьку, французьку, російську мови, а
польську вивчив самостійно. Захоплювався
віршуванням, до будь-якого слова вмів
майстерно добирати дотепні і вдалі рими. У 1796-
1808 роках перебував на військовій службі, брав
активну участь у походах під час російсько-
турецької війни. З 1794 року розпочав
літературну діяльність. Його твори — поема
«Енеїда», п’єси «Москаль-чарівник», «Наталка
Полтавка».
Дізнайся більше:
Котляревський Іван Петрович (1769-1838)
Іван Котляревський
«Світіння слова у безмежжі часу»
Перша п’єса з народного життя,
що знаменувала новий етап у історії
української драматургії та театру.
Її було написано та вперше
поставлено ще 1819 року у Полтаві,
де п’єса стала дуже популярною.
Надрукована лише 1838 року в
«Украинском сборнике».
Популярність соціально-побутової
драми була настільки великою, що
окремі театральні діячі
наважувалися створювати її
своєрідні продовження.
180 років
Наталка
Полтавка
(1838)
193619521978
Екранізація твору
«Звернення І. Котляревського до живої
народної мови – за тих конкретно-історичних
обставин – було актом громадянської мужності,
явищем винятково прогресивним»
(О. Гончар, український письменник )
170 років
Літопис
Самійла Величка
(1848)
ВЕЛИЧКО САМІЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
(1670-1728)
УКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЦЬКО-СТАРШИНСЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬ Одна з найвидатніших
пам'яток української прози
першої половини XVIII ст.,
історичний та художній
твір, що охоплює події
1648-1700 років, написана
тогочасною українською
літературною мовою з
елементами народної мови.
Хроніка вийшла в світ
лише 1848 року під назвою
«Летопись событий в юго-
западной России в 17 в.»,
тт. 1-4 (1848, 1851, 1855,
1864). В. Шевчук переклав
його сучасною українською
мовою 1991 р.
Народився у полтавському селі Жуки у козацькій
родині. До початку своєї служби здобув освіту,
вірогідніше — в Києво-Могилянській колегії, володів 5
мовами. Швидко увійшов у довір’я свого патрона
Василя Кочубея, перебував на приватній службі у
нього, виконував навіть секретні доручення, про які
не знала військова канцелярія, що мала найвищі
урядові функції в Україні.
Останні роки життя провів у рідному селі,
учителюючи та займаючись літературною діяльністю.
Він — автор першого систематичного викладу історії
української козацької держави, при написанні якого
використовував значну кількість українських,
польських та німецьких джерел, широке коло
документів Генеральної Військової Канцелярії. 
Дізнайся більше:
В. О. Шевчук. Самійло Величко та його літопис
Величко Самійло Васильович та його літопис
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
«На Величку можна сказати завершується
процес переходу літописання до історіографії в
сучасному розумінні. І Величко є останнім
літописцем, ну, не останнім, ну, принаймні, —
першим істориком. Якоюсь мірою він є предтечею
Сковороди»
(Ю. Мицик, український історик )
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ
(1838-1918)
УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК
150 років
Дві московки
перша публікація
(1868)
Народився у сім'ї сільського священика. Початкову
освіту здобув у школі для селян, яку відкрив його
батько. Згодом навчався у Богуславському училищі
(1845–1853), Київській семінарії (1853–1858), Київській
духовній академії (1861–1865). Закінчивши академію,
відмовився від духовної служби і працював учителем
російської мови (1865–1885) у різних середніх
навчальних закладах. До літературної творчості
звернувся після закінчення академії. Його творчому
зростанню та виданню перших творів сприяв П. Куліш,
який виступав його порадником та редактором. У 1885
році письменник вийшов у відставку, оселився в Києві,
до кінця життя займався виключно літературною
працею.
Дізнайся більше:
Іван Нечуй-Левицький
І. С. Нечуй-Левицький
Великі українці: Іван Нечуй-Левицький –
тонкий знавець народного життя
Сторінки життя та творчості Івана Семеновича
Перший друкований твір,
який було опубліковано у
львівському журналі
«Правда» 1868 р., № 8–13.
У повісті розкривається
трагедія людини в ситуації
соціальної безвиході.
Автор наголошує на
принциповій неможливості
розв'язання конфлікту
особистості із суспільним,
несправедливо
влаштованим устроєм. 
«Добре жити для себе, але сто раз
вище краще жити ще й для других людей,
нести між люди добро, розсипати гуманні
ідеї, дбати за людське щастя, жити для
високих ідей і вмерти за їх»
(І. Нечуй-Левицький)
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
(1856-1916)
УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ, ПЕРЕКЛАДАЧ
135 років
Захар Беркут
перша публікація
(1883)
Народився у Східній Галичині у родині селянина-коваля.
Навчався у сільській школі, Дрогобицькій гімназії. 1875 року
став студентом філософського факультету Львівського
університету. 1893 р. захистив докторську дисертацію у
Віденському університеті. Перші його твори були
надруковані у студентському часопису «Друг» (переклади
російської літератури). Згодом перекладав твори з німецької
та французької літератур, крім того займався редакторською,
видавничою, викладацькою діяльностями. За літературне
життя тривалістю у 40 років письменник написав понад 6 000
художніх творів, наукових праць, критичних статей. Писав
також для дітей – «Лис Микита» (1890), «Абу-Касимові капці»
(1895) тощо.
Дізнайся більше:
Енциклопедія життя і творчості Івана Франка
Франко Іван Якович (1856-1916), український письменник, поет, учений, громадський і політичний діяч
Його ім’я носить наша бібліотека
Іван Якович Франко (1856-1916)
Коцюбинський М. Іван Франко
Історична повість, яку письменник
відіслав для конкурсу на найкращий
твір до львівського журналу «Зоря»,
була написана восени 1882 року. Автор
отримав премію на оголошеному
журналом конкурсі, а у № 7-15 1883
року твір був уперше надрукований.
Основна тема твору – розповідь про
далеке минуле нашого народу на основі
легенди про відсіч татаро-монголів
русичами-українцями Карпатської
Русі у середині ХІІІ ст.
«Іван Франко – розум і серце українського народу,
– незрівнянний за своєю багатогранністю і могутнім
інтелектом навіть серед найбільших умів людства»
(М. Рильський, український поет)
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
КОЦЮБИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
(1864-1913)
УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК,
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ, ПЕРЕКЛАДАЧ
110 років
Intermezzo
(1908)
Народився в сім'ї дрібного урядовця. Дитинство
та юність минули в містечках і селах Поділля,
куди переводили батька по службі. Освіту
здобував у Барській початковій школі (1875-1876),
Шаргородському духовному училищі (1876-1880).
Літературною творчістю почав займатися рано,
але головним його покликанням стала мала
художня проза. Основні твори письменника —
«Fata morgana», «Тіні забутих предків». Багато
його творів були екранізовані.
Дізнайся більше:
Михайло Коцюбинський
Михайло Михайлович Коцюбинський
Михайло Коцюбинський. Великий сонцепоклонник
Співець любові та свободи
Психологічна автобіографічна
новела була написана
письменником на відпочинку у с.
Кононівка на Черкащині у
маєтку свого друга Є.
Чикаленка. Вона складається з
11 частин, що пов'язані образом
митця — учасника та оповідача
зображуваного. Тема твору –
митець та суспільство, духовне
одужання втомленого митця
при зустрічі з природою.
«Ось «Intermezzo», яке я вважаю за
найкращий з художнього боку і найглибший з
філософського твір Коцюбинського, синтез усієї
його творчості»
(С. Єфремов, літературний критик)
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
ВОРОНИЙ МИКОЛА КІНДРАТОВИЧ
(1871-1938)
УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ПЕРЕКЛАДАЧ, ТЕАТРОЗНАВЕЦЬ
105 років
В сяйві мрій
(1913)
Народився в сім'ї ремісника на Дніпропетровщині. Навчався
у Харківському та Ростовському реальних училищах, де
написав перші поетичні твори. Почав друкуватися 1893 р.
Продовжив навчання у Віденському та Львівському
університетах (філософський факультет). У Львові
познайомився з І. Франком. Працював бібліотекарем,
коректором Наукового товариства ім. Шевченка,
режисером театру «Руська бесіда», актором у трупі М.
Кропивницького, займався викладацькою діяльністю в
театральній школі. Допомагав І. Франкові у виданні газет,
деякий час був неофіційним редактором журналу «Зоря».
Один із засновників Українського національного театру (1917).
Основні поетичні збірки – «Ліричні поезії» (1911), «Євшан-
зілля» (1917), «За Україну» (1921).
Дізнайся більше:
Вороний Микола. В сяйві мрій
Микола Вороний
Друга поетична збірка
письменника, що вийшла у
київському видавничому товаристві
«Сяйво». До видання увійшли
поетичні цикли «Ad astra», «Фата-
моргана», «Гротески» та
«Вертоград».
«Перший правдивий модерніст української поезії.
Увірвався до літературного буття з лагідними
інтенціями реформувати поетичну мову. Майстер
гармонійних дисонансів, піонер формальних пошуків,
мрійливий лицар захмарного князівства...»
(І. Лучук, український письменник)
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
ТИЧИНА ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
(1891-1967)
УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ПЕРЕКЛАДАЧ, ПУБЛІЦИСТ
100 років
Сонячні
кларнети
(1918)
Народився в с. Піски Чернігівської області в родині
дяка. Отримав музичне виховання, грав на флейті, гобої,
кларнеті, бандурі, піаніно. Навчався у Чернігівській
духовній семінарії, у Київському комерційному
університеті, який не закінчив у зв’язку з революцією.
Працював у хорі (солістом, диригентом), у газеті «Нова
рада» (1917), у журналі «Літературний вісник» (1918-1919).
Міністр освіти УРСР (1943–1948), директор Інституту
літератури АН УРСР, лауреат Шевченківської премії
(1962). Перший вірш «Блакить мою душу обвіяла»
написав 1907 року. Музична обдарованість знадобилася
йому у поетичній творчості, адже у багатьох віршах поет
застосовував музичний спосіб літературного письма.
Дізнайся більше:
Павло Тичина і літературна казка
Тичина Павло Григорович
Павло Тичина, Максим Рильський. Вибрані вірші
Сторінки життя та творчості Павла Григоровича Тичини
 
Перша друкована збірка поетичних
творів, що вийшла у київському
видавничому товаристві «Сяйво» тиражем
1000 примірників. До неї увійшли 44
оригінальних твори, що друкувалися
впродовж 1914–1918 років; деякі
неопубліковані твори та переспів вірша
французького поета Анатоля Ле
Браза «Колискова».
«У світі «Сонячних кларнетів» людину було
возвеличено в космічному масштабі, там
існувала гармонія людини і всесвіту... »
(В. Стус, український письменник)
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
КОРОЛІВ-СТАРИЙ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ
(1879-1943)
УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ВИДАВЕЦЬ
95 років
Нечиста сила
(1923)
 Василь Костьович Королів народився на
Полтавщині в родині священика. Закінчив
Полтавську духовну бурсу, Полтавську семінарію,
Харківський ветеринарний інститут, працював за
спеціальністю, видав популярний посібник із
ветеринарії. Працював дописувачем українських
тогочасних газет, згодом журналістика та видавнича
справа стають основним видом діяльності. 1919 року
виїхав до Чехословаччини, займався викладацькою та
літературною діяльностями. Літературна творчість
становить майже 118 книг, чимало статей в
українських та російських часописах.
Його твори для дітей – роман «Чмелик», збірка
казок «Нечиста сила», збірка п’єс-казок «Русалка-
жаба».
Дізнайся більше:
Королів-Старий Василь Костянтинович (1879–1943)
Казки для дітей Василя Короліва-Старого.
Життєвий шлях письменника
Після публікації збірка
казок стала популярною.
Кожне з оповідань
відзначається самобутнім
сюжетом, мовним
багатством, легкістю
сприйняття.
Письменник вважав, що
прищеплювати дітям
«безглузде й непотрібне
почуття жаху перед
вигаданими потерчатами
та неіснуючими
страхіттями навряд чи
раціонально й педагогічно».
«Автор вирішив оживити, переосмислити по-своєму
образи фольклорно-казкових представників
«неіснуючого, невидимого світу, по-новому трактувати
«нечисту силу»…, якою чомусь лякали людей, особливо
дітей»
(Ф. Погребенник, український літературознавець)
ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ
(1880-1951)
УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ДРАМАТУРГ, ХУДОЖНИК
90 років
Сонячна
машина
(1928)
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
Автор першого українського фантастичного
роману народився на Кіровоградщині в селянській
родині. Закінчив гімназію, навчався на юридичному
факультеті Київського університету. Брав активну
участь в українському національному русі.
Його перше оповідання «Краса і сила» було
опубліковано 1902 року. Автор численних
публіцистичних, белетристичних, драматичних
творів. Серед них — п'єси «Щаблі щастя», «Великий
Молох», «Memento», «Брехня», «Гріх», «Між двох
сил», багато інших; романи «Записки кирпатого
Мефістофеля», «Сонячна машина».
Дізнайся більше:
Винниченко Володимир (1880-1951)
Винниченко Володимир Кирилович
Володимир Винниченко: прозаїк, драматург,
громадський діяч і художник
«Я дбав не за літературну чистоту, а за
життєву правдивість її… Я волів уживати ті
форми, які вживались народом у живому
житті… Я хотів малювати життя, а не
кабінети…»
(В. Винниченко)
Перший науково-
фантастичний та
утопічний роман
письменника, написаний
у 1921-1922 роках у
Берліні з присвятою
своїй сонячній Україні.
Роман мав нечуваний
успіх, за два роки (1928-
1930) витримав три
перевидання.
СИНГАЇВСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
(1936-2003)
УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ПЕРЕКЛАДАЧ, ПІСНЯР
60 років
Жива
криничка
(1958)
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
Народився у родині хліборобів на Поліссі.
Навчаючись у Київському держуніверситеті ім. Т.Г.
Шевченка, позаштатно працював у редакціях різних
газет. Його творча спадщина складає понад 40
поетичних та прозових книжок, з яких половина —
твори для дітей. Займався перекладами з польської,
болгарської мов, його поезії перекладалися багатьма
мовами. Крім того, багато віршів поета покладено на
музику. Та й ті вірші, яких не торкалися композитори,
також співучі та музичні.
Дізнайся більше:
Микола Федорович Сингаївський
Шевцова Л. Микола Сингаївський – родом із пісні
Микола Сингаївський
Поезія і пісня Миколи Сингаївського
«…Микола Сингаївський належить до тих, хто
уміє відчути в кожній речі, в кожній квітці,
дереві, будинку, навіть у камені живе життя, уміє
чути розмову, … вслухатися в музику трав, в
пісню лісу...»
(В. Бичко, український письменник)
Перша книжечка для дітей поета –
образне бачення світу, що допомагає
збагнути малечі всю красу та велич
навколишнього світу.
Автор зізнавався: «В душі я відчуваю
безмежну вдячність своєму краю. Там на все
життя я відчув смак житнього хліба і
джерельної води. Джерела, або живі
кринички, – так називають їх на Поліссі –
б’ють тут з-під кожного пагорбка. Звідси
витоки моєї творчості».
«За селом у нас криничка,
неглибока, невеличка.
Клен шумить над нею листом,
в ній вода холодна й чиста».
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
БЛИЗНЕЦЬ ВІКТОР СЕМЕНОВИЧ
(1933-1981)
УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК
55 років
Ойойкове
гніздо
(1963)
Народився у с. Володимирівка на Кіровоградщині у
селянській родині. 1957 року закінчив факультет журналістики
Київського держуніверситету ім. Т.Г. Шевченка. Публікуватися
почав з 1959 року.
Його книжки для дітей зразу привернули увагу читачів
(«Паруси над степом», «Звук павутинки» (1970), «Як
народжується стежка» (1977), інші твори). Він переклав із
давньоруської та переказав українською мовою «Повість
минулих літ», а у 1980 році йому було присуджено премію
імені Олександра Копиленка за повість-казку «Земля
Світлячків».
Дізнайся більше:
З чарівної країни дитинства: Віктор Близнець
Близнець Віктор Семенович (1933-1981)
У пам’яті, в душі, у слові… (
80 років від дня народження Віктора Близнеця)
Лицар краси, совісті і честі
Дитячий письменник Віктор Близнець
У першій збірці було
опубліковано сім оповідань
письменника про дивосвіт
дитинства, у якій автор навчає
своїх юних читачів відрізняти
добро від зла, закликає до
щирості у взаєминах, зображає
своє дитинство.
«Немає більшої насолоди для письменницької
душі, як писати книгу для юних. Це немов би
свіжий подих вітру вранці, десь на лузі
дитинства, коли тільки-тільки сходить
сонце…»
(В. Близнець)
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
БІЧУЯ НІНА ЛЕОНІДІВНА
(1937)
УКРАЇНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧКА, ЖУРНАЛІСТКА
50 років
Шпага Славка
Беркути
(1968)
Народилася у м. Києві. Закінчила факультет журналістики Львівського
університету. Працювала завлітом Львівського театру юного глядача,
редактором газети «Просвіта». Майстер історичної новелістики,
присвяченої багатьом історичним постатям (Ю. Котермаку, Н. Піросмані,
Лесі Українці, Л. Курбасу, М. Кулішу). Понад 20 років перекладає
польську літературу, читає лекції з театрознавчих дисциплін у
Львівському національному університеті ім. Івана Франка.
Твори письменниці — «Дрогобицький звіздар» (1970), «Повісті» (1978),
«Квітень у човні» (1981), «Родовід» (1984), «Десять слів поета» (1987),
«Бенефіс» (1990), книжки для дітей — «Канікули у Світлогорську» (1967),
«Шпага Славка Беркути» (1968), «Звичайний шкільний тиждень» (1973),
«Яблуня і зернятко» (1984).
Дізнайся більше:
Пам'ятка присвячена 75-річчю від дня народження Ніни Бічуї
Ніна Бічуя: «З шести років я знала, хто такий Сталін
і правду про Голодомор»
Дев’ятко Н. Ніна Бічуя «Шпага Славка Беркути»
Марченко Н. Місто. Дитинство. Перші уламки…
Художній світ Ніни Бічуї
«Шкільний» твір
«Шпага Славка Беркути»,
що був надрукований
накладом у 30 000
примірників, став чи не
першим урбаністичним
твором для підлітків в
українській літературі.
«Мета будь-якого зображення чи
відображення — максимально наблизити їх до
істини, яку так чи інакше бачиш сам»
(Н. Бічуя)
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
ПАВЛИЧКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
(1929)
УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ПЕРЕКЛАДАЧ
45 років
Де найкраще
місце на землі?
(1973)
Народився поет у багатодітній сім'ї на Івано-
Франківщині. 1953 року закінчив філологічний
факультет Львівського університету. У 1971-1978 роках
був головним редактором журналу «Всесвіт».
Особлива сторінка творчості письменника – поетичні
твори для дітей («Дядько Дощ», казкові поеми
«Пригоди кота Мартина», «Золоторогий Олень»,
збірки «Де найкраще місце на землі?», «Плесо»).
Чимало його поезій покладено на музику О. Білашем,
П. Майбородою (пісні «Лелеченьки», «Впали роси на
покоси», «Два кольори», «Дзвенить у зорях небо
чисте», «Явір і Яворина»). Його перу належить також
антологія перекладів «Світовий сонет» (1983), сонетів
Шекспіра, антології польської, хорватської поезій
та багато інших творів.
Дізнайся більше:
Дмитро Павличко
Павличко Дмитро Васильович (1929)
Найкраще місце на землі –
там, де ти народився, де
вперше побачив сонце і
вперше почув казку, де
киценька у віночку, а
журавель у чобітках, де
писанкові гори та рушникові
ріки навчають любові до
Батьківщини.
«Дмитро Павличко – це мислитель, достойний
продовжувач І. Франка, Каменяр нової доби»
(О. Гончар, український письменник)
Народилась у Києві. У 1977 році закінчила
Київський політехнічний інститут із дипломом
інженера за спеціальністю інформаційно-
вимірювальні системи, у 1979 році — Київські
міські курси іноземних мов із дипломом
перекладача. З 1991 року мешкає у Мюнхені
(Німеччина).
Відомі твори — фантастична повість-казка
«Мій друг Ледведик», «Канікули з Ледведиком»,
роман «Коли зустрінете Езопа, або Пастка на
Слонопотама» та нове, виправлене видання
роману  «Прірва для Езопа». У 2016 році у
видавництві EastEuroBooks (Мюнхен)
опубліковано кримінальний роман «Клініка
Вартенштайн»(2016).
Дізнайся більше:
Наталія Кушнєрова
Кушнєрова Наталія
«Пригоди з Ледведиком»
КУШНЄРОВА НАТАЛІЯ
(1954)
УКРАЇНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧ
35 років
Мій друг
Ледведик
перша публікація
(1983)
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
Пригодницька історія про
зустріч двох третьокласників із
паралельних світів, які живуть
на Землі – хлопчика Максима та
Ледведика. Повість-казка була
опублікована в журналі «Дніпро»
(1983 р., № 10) та отримала
третю премію за кращий
художній твір року.
«У моєму доробку є романи, трилери, а також
короткі оповідання. І це дає мені найбільше
задоволення, щоб писати дитячі книги. Бо
вірите мені, чи ні, мій дорогий читачу, всі
дорослі залишаються дітьми»
(Н. Кушнєрова)
Народилась на Вінниччині у сім’ї хліборобів.
Закінчила факультет журналістики Українського
поліграфічного інститут. У літературу прийшла
досить рано, писала в основному для дорослих.
Майстри пера називали її «Журавкою з
подільського жита». Українська поетеса за 50
років плідної творчої праці видала понад 100
книжок, створила понад 500 пісень для дітей.
Лауреат літературних премій імені Павла
Усенка, імені Марусі Чурай, Міжнародної премії
«Дружба», імені Євгена Гуцала, імені Анатолія
Бортняка.
Дізнайся більше:
Вірші для дітей – радість душі Ганни Чубач
Журавка з Подільського краю
Чубач Ганна (1941), українська поетеса
ЧУБАЧ ГАННА ТАНАСІВНА
(1941)
УКРАЇНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ
35 років
Йшла синичка
до кринички
(1983)
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
«В сучасній українській літературі поезії Ганна
Чубач – природний лірик кохання»
(І. Дзюба, український письменник)
Це перша дитяча книга
письменниці, що побачила світ
у видавництві «Веселка».  «Як
тільки-но перша вийшла, то я,
звісно, захотіла і другу, і
третю...». За словами самої
письменниці, саме у дитячих
віршах вона відкриває себе.
«Йшла синичка до кринички,
Загубила черевички.
Кіт ішов і знайшов,
У торбинку поклав,
Під лопух заховав,
Щоби вітер не здув,
І хтось інший не взув».
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
БОЙКО ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ
(1951-2005)
УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ДРАМАТУРГ, ПЕРЕКЛАДАЧ
25 років
Даринка, Гриць
та нечиста сила
(1993)
Народився у сім'ї дитячого письменника Грицька
Бойка у Києві. Закінчив факультет журналістики
Київського університету ім. Т. Шевченка. Плідно
працював у драматургії для дорослих та дітей.
Автор понад 30 різножанрових п'єс (віршованих,
прозових комедій, казок, драм,  лібрето оперет), які
друкувалися в періодиці, виходили окремими
книжками, йшли на сценах українських та
зарубіжних театрів. Йому було присуджено
обласну премію ім. І.П. Котляревського за книжки
для дітей.
Дізнайся більше:
Драматургія і поезія для дітей: Грицько Бойко,
Вадим Бойко, Богдана Бойко
Перша п’єса, що дала назву
збірці, — це казка на дві дії про
дивовижну силу любові.
Друга — «Чарівна булава» —
про вічні цінності: вірність,
хоробрість, кмітливість.
Постановку казки
«Даринка…» здійснили
Національний академічний
драматичний театр імені
Івана Франка, Київський
академічний театр драми і
комедії на лівому березі Дніпра.
«І ще одна цінна для будь-якого письменника
якість – уміння дивуватися. Можливо, тому він
так охоче працює в поезії для дітей, багато
перекладає з інших мов»
(О. Коломієць, український письменник)
УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
ВОРОНИНА ЛЕСЯ АНАСТАСІЇВНА
(1955)
УКРАЇНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧКА
10 років
Нямлик і
балакуча
квіточка
(2008)
Дитяча письменниця, автор та ведуча
програм на радіо «Культура», головний
редактор часопису «Соняшник» народилася в
Києві. Закінчила філологічний факультет
Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. У
1987–1991 роках працювала редактором відділу
літератури та мистецтва журналу «Україна».
Перекладає з польської мови твори С. Лема, С.
Мрожека, А. Ковальської, А. Карвінської, Г.
Бехлерової та інших письменників.
Дізнайся більше:
Воронина Леся
Ключі до дитячих сердець Лесі Ворониної
Воронина Леся (Вороніна Олена Анастасіївна)
Воронина Леся (1955)
До першої книжечки увійшли три оповідання:
«Хлюсь та інші», «Пригоди голубого папуги»,
«Таємниця Чорного озера».
Друга – одна із п’яти книжок-фіналістів
конкурсу «Книга року Бі-Бі-Сі» (2008). Твір є
продовженням книги «Прибулець із країни
Нямликів». Цікаві пригоди з нямликами –
маленькими кумедними чоловічками, які живуть
у стіні Олянчиного будинку.
«До літератури – і до
дитячої, і до дорослої –
ставлюсь дуже добре. Вважаю,
що це найгеніальніший винахід
людства…»
(Л. Воронина)
10 років
Хлюсь та
інші
(2008)
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
АНДЕРСЕН ГАНС КРІСТІАН
(1805-1875)
ДАНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, КАЗКАР
180 років
Казки, розказані
дітям
(четверта збірка)
(1838)
Славетний казкар народився у сім’ї
чоботаря у маленькому містечку
Оденсе, на острові Фюн. Від батька
письменник успадкував любов до
книжок, які замінили йому товаришів,
від матері — глибоку віру. Першими
творами письменника були нариси
про мандрівки країнами світу. Він
написав 6 романів, але справжню славу
він здобув своїми казками. 1835-1839
рр. — у світ вийшли 4 збірки казок для
дітей та 1 збірка казок для дорослих.
Його казки українською мовою дійшли
у переказах М. Старицького 1873 року.
Дізнайся більше:
Чарівник зі світу дитячих мрій
Казкар із данського королівства
Секрети великого казкаря
Життя схоже на казку
У четверту збірку, видану у Копенгагені в жовтні 1838
року, увійшли три казки.
«Дикі лебеді» стали літературною переробкою
однойменної народної казки зі збірки переказів данського
письменника М. Вінтера «Данські народні казки».
На створення образу Непохитного солдатика із казки
«Непохитний олов’яний солдатик» вплинули давні
традиції Данії. Трагічна історія кохання маленького
одноногого солдата до порцелянової лялечки-балерини
стала популярною у всіх європейських країнах.
Казка «Ромашка» — історія про маленьку квіточку
та маленьку спійману пташку.
«Казки... блискуче, краще в світі золото,
те золото, що блищить  вогником у дитячих
оченятах, дзвенить сміхом з дитячих вуст і
вуст батьків»
(Г.К. Андерсен)
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ   «…найвитонченіший художник, справжній
аристократ літератури…»
(Б. Шоу, ірландський письменник)
175 років
Золотий жук
перша публікація
(1843)
ПО ЕДГАР АЛЛАН
(1809-1849)
АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ДРАМАТУРГ,
ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК
Один із перших американських професіоналів
короткого оповідання (новели), засновник детективу
народився у шотландсько-ірландській родині акторів,
але після смерті обох батьків був всиновлений
шотландським купцем Дж. Алланом. Навчався в
престижному лондонському пансіонаті, Англійській
класичній школі, Віргінському університеті (США).
Займався журналістикою, літературною діяльністю. За
життя був більше відомий як літературний критик. Його
основні твори – «Тамерлан та інші вірші», «Аль-Аараф»,
«Лі-гейя», «Падіння будинку Ашерів», «Ворон»,
«Убивства на вулиці Морг», «Таємниця Марі Пиці»,
«Украдений лист», «Рукопис, знайдений в пляшці»,
«Падіння в Мальстрем», «Повість про пригоди Артура
Гордона Піма», «Щоденник Джуліюса Родмена»,
«Незвичайні пригоди Деякого Гансу Пфааля», «Історія з
повітряною кулею».
Дізнайся більше:
Эдгар Аллан По
Найбільш популярна
новела письменника (тираж
300 000 прим.) уперше була
надрукована в номерах
журналу «Philadelphia Dollar
Newspaper» (21, 28. 06. 1843),
що надала автору
стодоларовий приз за краще
оповідання у газетному
конкурсі. За жанром твір є
детективною розповіддю.
Екранізація твору
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
ВЕРН ЖУЛЬ ГАБРІЕЛЬ
(1828-1905)
ФРАНЦУЗЬКИЙ ПИСЬМЕННИК
Юрист за освітою, засновник наукової
фантастики разом із Гербертом Уеллсом.
Більшість його творів написані у формі
дорожніх нотаток. Саме А. Дюма
запропонував письменникові випробувати
себе у літературі. В подальшому він
співпрацював із видавцем П’єром-Жулем
Етцелем протягом 20 років. За своє життя
він написав 66 романів, безліч повістей, п'єс.
Дізнайся більше:
Великий мрійник і фантазер
Жюль Верн
Вадим Пащенко. Великий мрійник (1989)
145 років
П’ять тижнів на
повітряній кулі
(1863)
«Настане день, коли
наука випередить фантазію»
(Ж. Верн)
135 років
Навколо світу
за 80 днів
(1873)
Перший пригодницький роман
письменника описує експедицію трьох
британських мандрівників на повітряній
кулі над Африкою, де вони зіткнулися з
чудесами та небезпеками материка,
місцями на той час недосліджені
європейцями.
«Навколо світу за 80 днів» написано 1872
року та видано окремим виданням у
видавництві «J. Hetzel» наступного року.
Роман заснований на реальній подорожі
американця Дж. Ф. Трейна.
У збірку входять п’ять
казок: «Щасливий принц»,
«Соловейко і Троянда»,
«Велетень-себелюбець»,
«Вірний друг», «Незвичайна
ракета», які він складав для
своїх синів Вівіана та Сирила.
Це роздуми про
співвідношення добра, користі
та краси.
За художньою фактурою
вони нагадують казки Ганса
Крістіана Андерсена.
Тогочасна критика так
сприйняла його твори: «Якщо
це і відлуння Андерсена, то
вторить воно йому чарівно».
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ «Мої казки призначені для дорослих дітей від
18 до 80 років»
(О. Уайльд)
130 років
Щасливий принц
та інші казки
(1888)
УАЙЛЬД ОСКАР
(1854-1900)
ІРЛАНДСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ДРАМАТУРГ, ЕСЕЇСТ
Унікальний англійський драматург, чудовий
есеїст, автор безлічі публіцистичних нарисів
народився у сім’ї лікаря-офтальмолога.
Отримав класичну освіту, навчався у Триніті
Коледжі (Дублін) та оксфордському коледжі
святої Магдалени. 1881 року вийшла перша
друкована збірка його поезій «Вірші». Але
здебільшого він займався журналістською
працею.
Його твори для дітей — дві збірки казок:
«Щасливий принц та інші казки» (1888) та
«Гранатовий будиночок» (1891). Зазначав, що
його казкові твори є «повчаннями, які з метою
зацікавлення публіки викладено у формі
вигадки».
Дізнайся більше:
Біобібліографічна довідка
«У сяйві загадкової зорі»
Естетика казки
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
110 років
Енн із
Зелених дахів
(1908)МОНТГОМЕРІ ЛЮСІ МОД
(1874-1942)
КАНАДСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ, ЖУРНАЛІСТ, ФОТОГРАФ
В основу роману, що був
написаний ще 1905 року,
покладено дитячі спогади
письменниці. У 1908 році книга
вийшла у США та мала
нечуваний успіх. Авторка
отримала тисячі листів із
проханням продовжити історію
Енн Ширлі. Так з'явилися нові
твори, що розповідають про
долю Енн-підлітка, дівчини та
дорослої жінки. Марк Твен
назвав її руденьку героїню
«найбільш зворушливою й
чарівною дитиною художньої
літератури із часів
безсмертної Аліси». 
Народилась у містечку Кліфтон (нині Нью-
Лондон). З 9 років вела щоденник, писала вірші та
оповідання. 1893 року отримала вчительську
ліцензію, закінчивши коледж Принца Уельського
(Шарлоттаун). Вивчала літературу в університеті
Дальхауза (Галіфакс, Нова Шотландія), викладала в
різних школах рідної провінції та писала вірші,
оповідання, серіали, які публікувала в канадських,
американських, британських журналах. 1923 року
стала членом Королівського Товариства
гуманітарних наук у Великобританії, а в 1935 р.
отримала орден Британської Імперії.
Її творчий доробок — 20 романів, 500 оповідань,
майже 500 віршів, 3 коротких біографічних нариси
та безліч статей із різних тем.
Дізнайся більше:
Монтгомері Люсі Мод
Люси Мод Монтгомери (Lucy Maud Montgomery)
Острів книжкових скарбів: новинки бібліотеки
Фільмографія
«…Монтгомері – це людина національного
історичного значення та герой двадцятого століття;
обдарований автор, діарист, фотограф, публіцист,
зберігач газетних статей, журналіст»
(Е. Роллінз Епперлі, американський учений, філолог)
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
110 років
Вітер у вербах
(1908)
ГРЕМ КЕННЕТ
(1859-1932)
ШОТЛАНДСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК
Дитяча фентезійна повість
вийшла 1908 року в
Великобританії та принесла
популярність її авторові.
Історії про містера Тоуда, які
письменник розповідав своєму
синові перед сном, доповнилися
розповідями про Крота,
дядечка Рета — Водяного
Щура, Борсука. Згодом книга
вийшла у США. Українською
мовою вперше була
опублікована 1985 року. Вона
знаходиться у рейтингу 100
найкращих книг журналу
«Ньюсвік». Твір неодноразово
був екранізований.
Народився в м. Единбурзі (Шотландії).
Навчався у школі св. Едварда в
Оксфорді. Працював клерком у банку. Його
перші твори вийшли під псевдонімом у
журналі школи Св. Едварда. З 1888 року став
публікувати свої розповіді в літературних
журналах вже під власним ім'ям.
Його твори для дітей — збірка «Дні мрій»
(1895), «Вітер у вербах» (1908).
Дізнайся більше:
Кеннет Грэм (Kenneth Grahame)
Кеннет Грем
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
ПОРТЕР ЕЛЕОНОР
(1868-1920)
АМЕРИКАНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ
105 років
Поліанна
(1913)
«Кожен несе в собі добре світло, тільки треба
вміти відкрити свою душу й подарувати це світло
людям…»
(Е. Портер)
Роман письменниці одразу
після публікації здобув
визнання. А через два роки
1915 року вийшла нова книга
«Поліанна дорослішає», яка
розповідає про подальше
життя дівчинки-Радості. 
За мотивами книги знято
кілька телесеріалів
та фільмів. Секрет
популярності роману
криється у принадливості
образу Поліанни — сонячної
дівчинки.
Народилась у містечку Літлтон (штат
Нью-Гемпшир) у сім’ї британських
переселенців. Закінчила місцеву школу,
навчалась у консерваторії у Бостоні. З 1892
року публікує короткі оповідання у
американських журналах під псевдонімом
Елеонор Стюарт.  У 1907 році світ побачив її
перший роман «Зустрічні течії».
Її творчий доробок — 4 томи коротких
оповідань, 14 романів для дітей та дорослих.
Дізнайся більше:
Гра в радощі від Елеонор Портер
Полліанна та її друзі: вікторина
Элинор Портер (Eleanor Porter)
«Радість – всесвіту пружина,
Радість – творчості душа,
Дивна космосу машина
Нею живиться й душа…»
(Ф. Шиллер Ода «До радості»)
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
ГРІН ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
(1880-1932)
РОСІЙСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК
95 років
Пурпурові
вітрила
(1923)
Народився Гриневський (cправжнє прізвище)
у повітовому містечку Вятської губернії, у сім’ї
засланого поляка, учасника повстання 1863 року.
Через деякий час родина переїхала до Вятки.
Олександр отримав початкову освіту вдома,
згодом — в земському реальному
училищі. Захоплювався творами М. Ріда, Ж.
Верна, Е. А. По, Дж. Свіфта, Дж. Лондона.
Найбільш відомі його твори — «Капітан Дюк»,
«Загадкові історії», «Шукач пригод», «Сяючий
світ», «Золотий ланцюг», «Та, що біжить
хвилями», «Джессі і Моргіана», «Дорога в
нікуди».
Дізнайся більше:
Романтик моря
Олександр Грін
Капітан Грін та його Ассоль
Один із кращих творів
письменника – повість-феєрія
була написана ще 1921 року. Це
– зворушлива, романтична
казка, що підносить силу
любові та людського духу,
справжня поема про диво, яке
творить людина своїми
руками.
«Якщо нащадки захочуть мене добре упізнати,
нехай уважно мене читають, я всього себе вклав у
свої твори»
(О. Грін)
Екранізація твору
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
КОРЧАК ЯНУШ
(1878-1942)
ПОЛЬСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ПЕДАГОГ
95 років
Король Мацюсь
на безлюдному
острові
(1923)
Генрік Ґольдшміт народився у сім’ї відомого адвоката у
Варшаві. Свій літературний псевдонім він взяв за ім’ям
героя однієї з книг польського прозаїка Ю. Крашевського.
Літературна творчість охоплює період 1896-1942 роки
(казки, повісті, педагогічні праці). За освітою він — лікар-
педіатр.
Досвід своєї практичної роботи з дітьми Корчак
описував у книгах. Найвідоміші з них — «Право дитини
на повагу» (1929), «Жартівлива педагогіка» (1939),
«Банкрутство маленького Джека» (1924), «Коли я знову
стану маленьким» (1925) тощо. У його творчому доробку
— понад 20 книг про виховання дітей.
Дізнайся більше:
Корчак Януш (Ґольдшмідт Генрік) (1878-1942)
Корчак Януш
Януш Корчак (1878–1942)
Я. Корчак
«Адже це має бути казка…»
Дилогія «Король Мацюсь
Перший» та «Мацюсь
на безлюдному острові»
(1923) принесли авторові
світову славу та є однією із
найкращих філософських
казок світу. Притча про
шляхетного хлопчика-
короля завоювала мільйони
дитячих та дорослих
сердець, який чимось
подібний і на Гамлета, і на
Дон Кіхота, і на самого
автора.
Український переклад
твору належить Богдану
Чайковському (1969, 2011).
«Прочитавши цю книжку, ти плачеш і смієшся,
і зовсім по-іншому … дивишся на світ, і ця книжка
залишає найглибший від слідів, принаймні так було
в мене...»
(І. Малкович, український письменник)
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
ЗАЛЬТЕН ФЕЛІКС
(1900-1944)
АВСТРІЙСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК,
ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК
95 років
Бембі
(1923)
Зигмунд Зальцман народився в Будапешті
(Угорщині). Згодом сім’я перебралась у Відень
(Австро-Угорську імперію). Через нестатки сім’ї
не зміг здобути офіційної освіти. Заробляв
написанням статей у журнали.
Увійшов у літературу як драматург,
публіцист. Однак справжня літературна слава до
нього прийшла після написання «лісових»
повістей для дітей та юнацтва («Дванадцять
зайців», «Бембі», 1923), продовження «Діти
Бембі».
Дізнайся більше:
Зальтен Фелікс (1869-1945)
Фелікс Зальтен
Вперше лісова повість вийшла
1923 року, перевидавалась 1926
року, англійською мовою була
опублікована 1928 року, згодом була
перевидана багатьма мовами світу.
1942 року американський художник
Волт Дісней поставив
мультиплікаційний фільм «Бембі».
У 1945 році у Швейцарії було
проведено конкурс імені «Бембі» на
краще оповідання з життя
тварин, був встановлений навіть
футбольний приз імені «Бембі».
Книга викликає пильне
зацікавлення художників, педагогів,
існує кілька театральних
інсценізацій «Бембі».
«Ця добра книга виховує серце»
(Ю. Нагібін, російський письменник)
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ АНТУАН ДЕ
(1900-1944)
ФРАНЦУЗЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ПРОФЕСІЙНИЙ ЛЬОТЧИК
75 років
Маленький
принц
(1943)Видатний французький письменник
народився у Ліоні в аристократичній сім’ї.
Після закінчення школи в Академії
мистецтв вивчав архітектуру, служив
рядовим авіаційного полку, а у вільні
години брав платні уроки у цивільних
льотчиків, які навчали його літати. Авіація
назавжди увійшла в його життя. Невдовзі
став військовим льотчиком, але зазнав
першої тяжкої аварії, комісування, але
згодом повернувся до цивільної авіації.
Ще у 25 років став зрілим письменником
та майстром повітряного пілотажу.
Дізнайся більше:
Людина доброго і чесного таланту
«Найголовнішого очима не побачиш»:
(вікторина)
Антуан де Сент-Екзюпері (1900-1944)
Алегорична повість-казка –
третя книга, що стала найбільш
знаменитою та була згодом
перекладена 180 мовами світу.
Автор написав її у 1942 р., а
опублікував 1943 р. у Нью-Йорку. На
написання твору надихнула аварія,
в яку автор потрапив над
Лівійською пустелею, де пробув 10
днів, внаслідок чого з’явився
незвичайний друг – маленький
пустельний лис.
«… Він володів одночасно силою та ніжністю,
розумом та інтуїцією»
(А. Моруа, французький письменник)
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
ЯНССОН ТУВЕ МАРІКА
(1914-2001)
ФІНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ, ХУДОЖНИК-ІЛЮСТРАТОР
70 років
Капелюх
чарівника
(1948)
Зростала у творчій атмосфері. Її батько був
скульптором, а мати – графічним дизайнером, і
можна сказати, шлях майбутньої письменниці був
визначений ледь не з перших її
кроків. Закінчивши середню школу, вивчала
художнє мистецтво у Гельсінкі, Стокгольмі,
Флоренції, Парижі. Її живописні роботи було
представлено на багатьох виставках Фінляндії,
Швеції. 1938 року написала та проілюструвала
свою першу книгу «Малюк троль та велика
повінь». Саме книги про мумі-тролів принесли
письменниці загальне визнання. Її твори
перекладено понад 34 мовами світу.
Дізнайся більше:
Маленькі тролі і велика душа письменниці
Туве Янссон
Те, чого ви не знали про Туве Янссон
Мумі-троль та його вірні
друзі не можуть всидіти на
місці без пригод. Але такої
неймовірної пригоди годі
було сподіватися! Здавалося
б, звичайний капелюх
творить справжні дива,
змінює предмети, може
змінити навіть Мумі-
троля – так, що ніхто його
не впізнає. Ніхто, окрім,
звичайно, мами.
«Кожна дитяча книжка має містити в собі стежку,
перед якою дорослі зупиняються, а дитина йде далі»
(Т. Янссон)
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
СЕНДАК МОРІС
(1928-2012)
АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК,
ХУДОЖНИК-ІЛЮСТРАТОР
55 років
Там, де
водяться
диковиська
(1963)
Книжка-картинка вийшла у
видавництві «Harper & Row» та
стала класикою сучасної дитячої
літератури США. У 1964 р. була
відзначена вищою нагородою США
у галузі ілюстрації – медаллю
Кальдекотта за найкращу книгу
з ілюстраціями. У 1970 р. збірка
творів письменника отримала
вищу міжнародну премію – медаль
Г.К. Андерсена. У 2009 р. книга
була екранізована (кінофільм
режисера С. Джонза).
Українською мовою книжка
вийшла 2017 року.
Письменницька та художня творчість
Сендака Моріса — відображення свого
особистого дитинства. Перша дитяча
книга, проілюстрована митцем, з’явилась у
1951 р. у видавництві «Харпер & Бразерз».
А перша книга «Вікно у кімнаті Вінні»,
яку написав автор, вийшла 1956 р. Згодом
з'явилися й інші захоплюючі книжки —
«Дуже-дуже далеко», «Записка на дверях
Розі». Загалом він проілюстрував понад 70
дитячих книжок, серед яких Ганс Крістіан
Андерсен, В. Гауф тощо.
Дізнайся більше:
Шерф В. Морис Сендак
Моріс Сендак і новий світ
Класика Моріса Сендака:
диковиська у кожному з нас
«Що ж приваблює дітей у книжках-картинках
Сендака? Мабуть, те, що внутрішнім почуттям
впізнають тут власні переживання і страхи, свої
образно втілені мрії і найдорожчі надії. Навіть зле,
демонічне постає тут у граціозному вигляді»
(Х. Кюннеман, німецький письменник, критик)
Екранізація твору
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
МААР ПАУЛЬ
(1937)
НІМЕЦЬКИЙ ПИСЬМЕННИК
,
15 років
Суботик
у небезпеці
(2003)
45 років
Що не день,
то субота
(1973)
Один із найбільш успішних та популярних сучасних
німецьких прозаїків для дітей та юнацтва, сучасних
дитячих драматургів Німеччини, Австрії, Швейцарії.
Крім того, він — художник-графік, художник-дизайнер
комп’ютерних ігор, перекладач дитячих творів, актор.
Його твори перекладені 30 мовами світу.
Дізнайся більше:
«Неможливо писати для дітей, якщо не поринати
у власне дитинство»
Бібліотрансформер «Мовою доброї душі»
«Щоб писати добрі і розумні
дитячі книжки, письменник
повинен мати багату уяву і
вміти глибоко співпереживати
дітям у всьому світі»
(П. Маар)
Перша повість про нового літературного
героя Суботика («нового Карлсона») та його
новоспеченого татуся пана Пляшкера мала
шалений успіх, а у 1974 році була внесена до
короткого списку Німецької літературної
премії для молоді.
П’ята книга серії продовжила пригоди
чарівного рудоволосого створіння.
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
ДАЛ РОАЛЬД
(1916-1990)
АНГЛІЙСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК
30 років
Матильда
(1988)
Твір було визнано кращою
книжкою 1988 року для дітей.
Літературна казка має багато
спільних ознак із фольклором.
Кожна її частина має окрему
назву, що подає читачеві
додаткову інформацію щодо
розгортання сюжету.
Роальд Дал — популярний та улюблений
британський письменник. У 40-х роках ХХ
століття здобув славу як автор творів для дітей
та дорослих. В Україні його творчість добре
знана серед малечі завдяки книжкам
«Ґремліни», «Джеймс і гігантський персик»,
«Чарлі і шоколадна фабрика» та «Матильда»
тощо.
Дізнайся більше:
Роальд Дал (1916-1990)
Роальд Дал. «Матильда»
Матильда
«Я пишу тільки про те, що захоплює дух або
смішить. Діти знають, що я на їхній стороні»
(Р. Дал)
Екранізація твору
РОЛІНҐ ДЖОАН КЕТЛІНГ
(1965)
АНГЛІЙСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ
10 років
Казки барда
Бідла
(2008)
Перше оповідання написала у 6-річному віці, в 11
років — перший роман. Ідея Гаррі Поттера прийшла
до письменниці в потязі Манчестер-Лондон 1990 року.
За її словами «образ Гаррі Поттера просто з’явився в
мене в голові, і коли я прибула на вокзал Кінґс-Крос,
чимало персонажів книжки були вже цілком
сформовані». Протягом наступних 5 років вона робила
начерки сюжетів кожної із семи книг. Перша книжка
«Гаррі Поттер і філософський камінь» була видана
1997 року.
Дізнайся більше:
Джоан Ролінґ (31.07.1965, Чіплінґ Содбері, Англія)
Джоанн Роулинг (Joanne Rowling)
10 маловідомих фактів про Гаррі Поттера
Магія слів: Історія Джоан Роулінг (2011)
Друга книга серії із семи
фантастичних романів
вийшла спочатку у
видавництві «Bloomsbury»
(Великобританія), через рік –
у США.
У грудні 2008 року була
опублікована книга «Казки
барда Бідла» — збірка п’яти
казок: «Чаклун і стрибучий
казанок», «Фонтан фортуни»,
«Волохате серце мага»,
«Бебеті Ребеті та її
реготливий пеньок», «Казка
про трьох братів».
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ «Секрет Ролінг так само
непростий і так само
незбагненний, як її здатність
задовольняти притаманну
людям потребу у чаклунстві:
вона розуміє, що читачеві мало
тільки прочитати чи почути
історію, йому хочеться
пережити її особисто»
(П. Ґрей, «Таймз Мегезін»)
20 років
Гаррі Поттер і
таємна
кімната(1998)
Екранізація твору
ФУНКЕ КОРНЕЛІЯ
(1958)
НІМЕЦЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ, ХУДОЖНИК-ІЛЮСТРАТОР
15 років
Чорнильне
серце
(2003)
Здобула педагогічну освіту у Гамбурзі, працювала
з дітьми-інвалідами. У Гамбурзькому інституті
дизайну опанувала секрети мистецтва книжкової
графіки, проілюструвала десятки книжок для дітей.
За перо взялася в результаті того, що історії, до яких
доводилося робити ілюстрації, «іноді здавались
нудними і взагалі не викликали ніяких образів». З
2005 року разом зі своєю сім’єю мешкає у Каліфорнії
(США).
У її творчому доробку понад 40 дитячих книг,
багато з яких удостоєно високих національних та
міжнародних відзнак. Основні її твори —
«Повелитель драконів», «Володар над злодіями»,
«Дикі кури», трилогія «Чорнильне серце»,
«Чорнильна кров», «Чорнильна смерть» та «Іграна
Безстрашна».
Дізнайся більше:
Водоватова О. Корнелія Функе: крізь світи до мрії
Чорнильне серце | Корнелія Функе
Книжка одночасно вийшла у
Німеччині, США, Канаді,
Великобританії та Австралії.
Провідною темою роману є
жага до читання. Головна
героїня роману-фентезі – 12-
річна читаюча дівчинка Меггі,
що успадкувала незвичайний
дар читання від свого батька
—«книжкового лікаря»,
палітурника. Авторка втілила
читацькі фантазії в романі,
створивши художній світ, у
якому автор, текст і читач
залежать одне від одного.
ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ
«Книжки – це мої чорнильні діти»
(К. Функе)
Екранізація твору
Редактор: В. ЗеленськаУкладач: Л. Ільченко

More Related Content

More from НБУ для дітей

Файли cookie як елемент безпеки в онлайн-середовищі
Файли cookie як елемент безпеки в онлайн-середовищіФайли cookie як елемент безпеки в онлайн-середовищі
Файли cookie як елемент безпеки в онлайн-середовищі
НБУ для дітей
 
Тадеуш Мар’янович
Тадеуш Мар’яновичТадеуш Мар’янович
Тадеуш Мар’янович
НБУ для дітей
 
Ювілейний книгоград - 2024
Ювілейний книгоград - 2024Ювілейний книгоград - 2024
Ювілейний книгоград - 2024
НБУ для дітей
 
«Радість і сум в одне переплелися»
«Радість і сум в одне переплелися»«Радість і сум в одне переплелися»
«Радість і сум в одне переплелися»
НБУ для дітей
 
Цифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язки
НБУ для дітей
 
В'ячеслав Васильович Петров
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович Петров
НБУ для дітей
 
Mediagramotnist
MediagramotnistMediagramotnist
Mediagramotnist
НБУ для дітей
 
Борис Іванович Крюков
Борис Іванович КрюковБорис Іванович Крюков
Борис Іванович Крюков
НБУ для дітей
 
Любомир Романків
Любомир РоманківЛюбомир Романків
Любомир Романків
НБУ для дітей
 
Медіа-та інформаційна грамотність
Медіа-та інформаційна грамотністьМедіа-та інформаційна грамотність
Медіа-та інформаційна грамотність
НБУ для дітей
 
Історичні мандрівки Києвом. Вулиця Євгена Чикаленка
Історичні мандрівки Києвом. Вулиця Євгена ЧикаленкаІсторичні мандрівки Києвом. Вулиця Євгена Чикаленка
Історичні мандрівки Києвом. Вулиця Євгена Чикаленка
НБУ для дітей
 
Магія анімації
Магія анімаціїМагія анімації
Магія анімації
НБУ для дітей
 
Історія анімації
Історія анімаціїІсторія анімації
Історія анімації
НБУ для дітей
 
«Білим і чорним хотів би я бути»
«Білим і чорним хотів би я бути»«Білим і чорним хотів би я бути»
«Білим і чорним хотів би я бути»
НБУ для дітей
 
Зародження українського інтернету
Зародження українського інтернетуЗародження українського інтернету
Зародження українського інтернету
НБУ для дітей
 
Судомора.pptx
Судомора.pptxСудомора.pptx
Судомора.pptx
НБУ для дітей
 
Історичні мандрівки Києвом. Бульварно-Кудрявська вулиця
Історичні мандрівки Києвом. Бульварно-Кудрявська вулицяІсторичні мандрівки Києвом. Бульварно-Кудрявська вулиця
Історичні мандрівки Києвом. Бульварно-Кудрявська вулиця
НБУ для дітей
 
Найцікавіші міста Черкащини
Найцікавіші міста ЧеркащиниНайцікавіші міста Черкащини
Найцікавіші міста Черкащини
НБУ для дітей
 
Техніка, що випередила час…
Техніка, що випередила час…Техніка, що випередила час…
Техніка, що випередила час…
НБУ для дітей
 
День вишиванки
День вишиванкиДень вишиванки
День вишиванки
НБУ для дітей
 

More from НБУ для дітей (20)

Файли cookie як елемент безпеки в онлайн-середовищі
Файли cookie як елемент безпеки в онлайн-середовищіФайли cookie як елемент безпеки в онлайн-середовищі
Файли cookie як елемент безпеки в онлайн-середовищі
 
Тадеуш Мар’янович
Тадеуш Мар’яновичТадеуш Мар’янович
Тадеуш Мар’янович
 
Ювілейний книгоград - 2024
Ювілейний книгоград - 2024Ювілейний книгоград - 2024
Ювілейний книгоград - 2024
 
«Радість і сум в одне переплелися»
«Радість і сум в одне переплелися»«Радість і сум в одне переплелися»
«Радість і сум в одне переплелися»
 
Цифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язки
 
В'ячеслав Васильович Петров
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович Петров
 
Mediagramotnist
MediagramotnistMediagramotnist
Mediagramotnist
 
Борис Іванович Крюков
Борис Іванович КрюковБорис Іванович Крюков
Борис Іванович Крюков
 
Любомир Романків
Любомир РоманківЛюбомир Романків
Любомир Романків
 
Медіа-та інформаційна грамотність
Медіа-та інформаційна грамотністьМедіа-та інформаційна грамотність
Медіа-та інформаційна грамотність
 
Історичні мандрівки Києвом. Вулиця Євгена Чикаленка
Історичні мандрівки Києвом. Вулиця Євгена ЧикаленкаІсторичні мандрівки Києвом. Вулиця Євгена Чикаленка
Історичні мандрівки Києвом. Вулиця Євгена Чикаленка
 
Магія анімації
Магія анімаціїМагія анімації
Магія анімації
 
Історія анімації
Історія анімаціїІсторія анімації
Історія анімації
 
«Білим і чорним хотів би я бути»
«Білим і чорним хотів би я бути»«Білим і чорним хотів би я бути»
«Білим і чорним хотів би я бути»
 
Зародження українського інтернету
Зародження українського інтернетуЗародження українського інтернету
Зародження українського інтернету
 
Судомора.pptx
Судомора.pptxСудомора.pptx
Судомора.pptx
 
Історичні мандрівки Києвом. Бульварно-Кудрявська вулиця
Історичні мандрівки Києвом. Бульварно-Кудрявська вулицяІсторичні мандрівки Києвом. Бульварно-Кудрявська вулиця
Історичні мандрівки Києвом. Бульварно-Кудрявська вулиця
 
Найцікавіші міста Черкащини
Найцікавіші міста ЧеркащиниНайцікавіші міста Черкащини
Найцікавіші міста Черкащини
 
Техніка, що випередила час…
Техніка, що випередила час…Техніка, що випередила час…
Техніка, що випередила час…
 
День вишиванки
День вишиванкиДень вишиванки
День вишиванки
 

Recently uploaded

звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
home
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
24tvua
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
ssuserce4e97
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Adriana Himinets
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
home
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Adriana Himinets
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
ssuserce4e97
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
tetiana1958
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
ssuserd8e4941
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 

Recently uploaded (20)

звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 

Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2018 року)

 • 1. Міністерство культури України Національна бібліотека України для дітей 2018 (КНИГИ-ЮВІЛЯРИ 2018 року) 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
 • 2. «Книга, яку читають, має нинішній день; книга, яку перечитують, має день прийдешній» (О. Дюма)  В кожній країні існують свої книжкові перлини, які мають історію написання та видання. Вони допомагають зрозуміти оточуючий світ, відкривають небачені обрії та пробуджують мрії, розкривають таємниці добра і зла, збагачують знаннями. Знання головних відомостей, пам’ятних моментів із біографій авторів та обставин народження його твору дають ключик для більш глибокого прочитання самого твору. «Нехай думки, укладені в книгах, будуть твоїм основним капіталом, а думки, які виникнуть у тебе самого, — відсотками на нього» (Фома Аквінський). Представляємо найвідоміші твори української та зарубіжної літератури, що відзначають ювілейні дати. Умовні позначки: — читати книжку — дивитись відео — слухати книжку Книги-ювіляри 2018 року УКРАЇНСЬКІ КНИГИ-ЮВІЛЯРИ ЗАРУБІЖНІ КНИГИ-ЮВІЛЯРИ
 • 3. УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ (1769-1838) УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК Народився у родині канцеляриста міського магістрату у Полтаві. Діставши початкову освіту у місцевого дяка, з 10 років почав навчатися у семінарії у Полтаві та ґрунтовно вивчав латину, німецьку, французьку, російську мови, а польську вивчив самостійно. Захоплювався віршуванням, до будь-якого слова вмів майстерно добирати дотепні і вдалі рими. У 1796- 1808 роках перебував на військовій службі, брав активну участь у походах під час російсько- турецької війни. З 1794 року розпочав літературну діяльність. Його твори — поема «Енеїда», п’єси «Москаль-чарівник», «Наталка Полтавка». Дізнайся більше: Котляревський Іван Петрович (1769-1838) Іван Котляревський «Світіння слова у безмежжі часу» Перша п’єса з народного життя, що знаменувала новий етап у історії української драматургії та театру. Її було написано та вперше поставлено ще 1819 року у Полтаві, де п’єса стала дуже популярною. Надрукована лише 1838 року в «Украинском сборнике». Популярність соціально-побутової драми була настільки великою, що окремі театральні діячі наважувалися створювати її своєрідні продовження. 180 років Наталка Полтавка (1838) 193619521978 Екранізація твору «Звернення І. Котляревського до живої народної мови – за тих конкретно-історичних обставин – було актом громадянської мужності, явищем винятково прогресивним» (О. Гончар, український письменник )
 • 4. 170 років Літопис Самійла Величка (1848) ВЕЛИЧКО САМІЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ (1670-1728) УКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЦЬКО-СТАРШИНСЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬ Одна з найвидатніших пам'яток української прози першої половини XVIII ст., історичний та художній твір, що охоплює події 1648-1700 років, написана тогочасною українською літературною мовою з елементами народної мови. Хроніка вийшла в світ лише 1848 року під назвою «Летопись событий в юго- западной России в 17 в.», тт. 1-4 (1848, 1851, 1855, 1864). В. Шевчук переклав його сучасною українською мовою 1991 р. Народився у полтавському селі Жуки у козацькій родині. До початку своєї служби здобув освіту, вірогідніше — в Києво-Могилянській колегії, володів 5 мовами. Швидко увійшов у довір’я свого патрона Василя Кочубея, перебував на приватній службі у нього, виконував навіть секретні доручення, про які не знала військова канцелярія, що мала найвищі урядові функції в Україні. Останні роки життя провів у рідному селі, учителюючи та займаючись літературною діяльністю. Він — автор першого систематичного викладу історії української козацької держави, при написанні якого використовував значну кількість українських, польських та німецьких джерел, широке коло документів Генеральної Військової Канцелярії.  Дізнайся більше: В. О. Шевчук. Самійло Величко та його літопис Величко Самійло Васильович та його літопис УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ «На Величку можна сказати завершується процес переходу літописання до історіографії в сучасному розумінні. І Величко є останнім літописцем, ну, не останнім, ну, принаймні, — першим істориком. Якоюсь мірою він є предтечею Сковороди» (Ю. Мицик, український історик )
 • 5. УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ (1838-1918) УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК 150 років Дві московки перша публікація (1868) Народився у сім'ї сільського священика. Початкову освіту здобув у школі для селян, яку відкрив його батько. Згодом навчався у Богуславському училищі (1845–1853), Київській семінарії (1853–1858), Київській духовній академії (1861–1865). Закінчивши академію, відмовився від духовної служби і працював учителем російської мови (1865–1885) у різних середніх навчальних закладах. До літературної творчості звернувся після закінчення академії. Його творчому зростанню та виданню перших творів сприяв П. Куліш, який виступав його порадником та редактором. У 1885 році письменник вийшов у відставку, оселився в Києві, до кінця життя займався виключно літературною працею. Дізнайся більше: Іван Нечуй-Левицький І. С. Нечуй-Левицький Великі українці: Іван Нечуй-Левицький – тонкий знавець народного життя Сторінки життя та творчості Івана Семеновича Перший друкований твір, який було опубліковано у львівському журналі «Правда» 1868 р., № 8–13. У повісті розкривається трагедія людини в ситуації соціальної безвиході. Автор наголошує на принциповій неможливості розв'язання конфлікту особистості із суспільним, несправедливо влаштованим устроєм.  «Добре жити для себе, але сто раз вище краще жити ще й для других людей, нести між люди добро, розсипати гуманні ідеї, дбати за людське щастя, жити для високих ідей і вмерти за їх» (І. Нечуй-Левицький)
 • 6. УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ (1856-1916) УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ, ПЕРЕКЛАДАЧ 135 років Захар Беркут перша публікація (1883) Народився у Східній Галичині у родині селянина-коваля. Навчався у сільській школі, Дрогобицькій гімназії. 1875 року став студентом філософського факультету Львівського університету. 1893 р. захистив докторську дисертацію у Віденському університеті. Перші його твори були надруковані у студентському часопису «Друг» (переклади російської літератури). Згодом перекладав твори з німецької та французької літератур, крім того займався редакторською, видавничою, викладацькою діяльностями. За літературне життя тривалістю у 40 років письменник написав понад 6 000 художніх творів, наукових праць, критичних статей. Писав також для дітей – «Лис Микита» (1890), «Абу-Касимові капці» (1895) тощо. Дізнайся більше: Енциклопедія життя і творчості Івана Франка Франко Іван Якович (1856-1916), український письменник, поет, учений, громадський і політичний діяч Його ім’я носить наша бібліотека Іван Якович Франко (1856-1916) Коцюбинський М. Іван Франко Історична повість, яку письменник відіслав для конкурсу на найкращий твір до львівського журналу «Зоря», була написана восени 1882 року. Автор отримав премію на оголошеному журналом конкурсі, а у № 7-15 1883 року твір був уперше надрукований. Основна тема твору – розповідь про далеке минуле нашого народу на основі легенди про відсіч татаро-монголів русичами-українцями Карпатської Русі у середині ХІІІ ст. «Іван Франко – розум і серце українського народу, – незрівнянний за своєю багатогранністю і могутнім інтелектом навіть серед найбільших умів людства» (М. Рильський, український поет)
 • 7. УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ КОЦЮБИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (1864-1913) УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ, ПЕРЕКЛАДАЧ 110 років Intermezzo (1908) Народився в сім'ї дрібного урядовця. Дитинство та юність минули в містечках і селах Поділля, куди переводили батька по службі. Освіту здобував у Барській початковій школі (1875-1876), Шаргородському духовному училищі (1876-1880). Літературною творчістю почав займатися рано, але головним його покликанням стала мала художня проза. Основні твори письменника — «Fata morgana», «Тіні забутих предків». Багато його творів були екранізовані. Дізнайся більше: Михайло Коцюбинський Михайло Михайлович Коцюбинський Михайло Коцюбинський. Великий сонцепоклонник Співець любові та свободи Психологічна автобіографічна новела була написана письменником на відпочинку у с. Кононівка на Черкащині у маєтку свого друга Є. Чикаленка. Вона складається з 11 частин, що пов'язані образом митця — учасника та оповідача зображуваного. Тема твору – митець та суспільство, духовне одужання втомленого митця при зустрічі з природою. «Ось «Intermezzo», яке я вважаю за найкращий з художнього боку і найглибший з філософського твір Коцюбинського, синтез усієї його творчості» (С. Єфремов, літературний критик)
 • 8. УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ ВОРОНИЙ МИКОЛА КІНДРАТОВИЧ (1871-1938) УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ПЕРЕКЛАДАЧ, ТЕАТРОЗНАВЕЦЬ 105 років В сяйві мрій (1913) Народився в сім'ї ремісника на Дніпропетровщині. Навчався у Харківському та Ростовському реальних училищах, де написав перші поетичні твори. Почав друкуватися 1893 р. Продовжив навчання у Віденському та Львівському університетах (філософський факультет). У Львові познайомився з І. Франком. Працював бібліотекарем, коректором Наукового товариства ім. Шевченка, режисером театру «Руська бесіда», актором у трупі М. Кропивницького, займався викладацькою діяльністю в театральній школі. Допомагав І. Франкові у виданні газет, деякий час був неофіційним редактором журналу «Зоря». Один із засновників Українського національного театру (1917). Основні поетичні збірки – «Ліричні поезії» (1911), «Євшан- зілля» (1917), «За Україну» (1921). Дізнайся більше: Вороний Микола. В сяйві мрій Микола Вороний Друга поетична збірка письменника, що вийшла у київському видавничому товаристві «Сяйво». До видання увійшли поетичні цикли «Ad astra», «Фата- моргана», «Гротески» та «Вертоград». «Перший правдивий модерніст української поезії. Увірвався до літературного буття з лагідними інтенціями реформувати поетичну мову. Майстер гармонійних дисонансів, піонер формальних пошуків, мрійливий лицар захмарного князівства...» (І. Лучук, український письменник)
 • 9. УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ ТИЧИНА ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ (1891-1967) УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ПЕРЕКЛАДАЧ, ПУБЛІЦИСТ 100 років Сонячні кларнети (1918) Народився в с. Піски Чернігівської області в родині дяка. Отримав музичне виховання, грав на флейті, гобої, кларнеті, бандурі, піаніно. Навчався у Чернігівській духовній семінарії, у Київському комерційному університеті, який не закінчив у зв’язку з революцією. Працював у хорі (солістом, диригентом), у газеті «Нова рада» (1917), у журналі «Літературний вісник» (1918-1919). Міністр освіти УРСР (1943–1948), директор Інституту літератури АН УРСР, лауреат Шевченківської премії (1962). Перший вірш «Блакить мою душу обвіяла» написав 1907 року. Музична обдарованість знадобилася йому у поетичній творчості, адже у багатьох віршах поет застосовував музичний спосіб літературного письма. Дізнайся більше: Павло Тичина і літературна казка Тичина Павло Григорович Павло Тичина, Максим Рильський. Вибрані вірші Сторінки життя та творчості Павла Григоровича Тичини   Перша друкована збірка поетичних творів, що вийшла у київському видавничому товаристві «Сяйво» тиражем 1000 примірників. До неї увійшли 44 оригінальних твори, що друкувалися впродовж 1914–1918 років; деякі неопубліковані твори та переспів вірша французького поета Анатоля Ле Браза «Колискова». «У світі «Сонячних кларнетів» людину було возвеличено в космічному масштабі, там існувала гармонія людини і всесвіту... » (В. Стус, український письменник)
 • 10. УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ КОРОЛІВ-СТАРИЙ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ (1879-1943) УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ВИДАВЕЦЬ 95 років Нечиста сила (1923)  Василь Костьович Королів народився на Полтавщині в родині священика. Закінчив Полтавську духовну бурсу, Полтавську семінарію, Харківський ветеринарний інститут, працював за спеціальністю, видав популярний посібник із ветеринарії. Працював дописувачем українських тогочасних газет, згодом журналістика та видавнича справа стають основним видом діяльності. 1919 року виїхав до Чехословаччини, займався викладацькою та літературною діяльностями. Літературна творчість становить майже 118 книг, чимало статей в українських та російських часописах. Його твори для дітей – роман «Чмелик», збірка казок «Нечиста сила», збірка п’єс-казок «Русалка- жаба». Дізнайся більше: Королів-Старий Василь Костянтинович (1879–1943) Казки для дітей Василя Короліва-Старого. Життєвий шлях письменника Після публікації збірка казок стала популярною. Кожне з оповідань відзначається самобутнім сюжетом, мовним багатством, легкістю сприйняття. Письменник вважав, що прищеплювати дітям «безглузде й непотрібне почуття жаху перед вигаданими потерчатами та неіснуючими страхіттями навряд чи раціонально й педагогічно». «Автор вирішив оживити, переосмислити по-своєму образи фольклорно-казкових представників «неіснуючого, невидимого світу, по-новому трактувати «нечисту силу»…, якою чомусь лякали людей, особливо дітей» (Ф. Погребенник, український літературознавець)
 • 11. ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ (1880-1951) УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ДРАМАТУРГ, ХУДОЖНИК 90 років Сонячна машина (1928) УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ Автор першого українського фантастичного роману народився на Кіровоградщині в селянській родині. Закінчив гімназію, навчався на юридичному факультеті Київського університету. Брав активну участь в українському національному русі. Його перше оповідання «Краса і сила» було опубліковано 1902 року. Автор численних публіцистичних, белетристичних, драматичних творів. Серед них — п'єси «Щаблі щастя», «Великий Молох», «Memento», «Брехня», «Гріх», «Між двох сил», багато інших; романи «Записки кирпатого Мефістофеля», «Сонячна машина». Дізнайся більше: Винниченко Володимир (1880-1951) Винниченко Володимир Кирилович Володимир Винниченко: прозаїк, драматург, громадський діяч і художник «Я дбав не за літературну чистоту, а за життєву правдивість її… Я волів уживати ті форми, які вживались народом у живому житті… Я хотів малювати життя, а не кабінети…» (В. Винниченко) Перший науково- фантастичний та утопічний роман письменника, написаний у 1921-1922 роках у Берліні з присвятою своїй сонячній Україні. Роман мав нечуваний успіх, за два роки (1928- 1930) витримав три перевидання.
 • 12. СИНГАЇВСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ (1936-2003) УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ПЕРЕКЛАДАЧ, ПІСНЯР 60 років Жива криничка (1958) УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ Народився у родині хліборобів на Поліссі. Навчаючись у Київському держуніверситеті ім. Т.Г. Шевченка, позаштатно працював у редакціях різних газет. Його творча спадщина складає понад 40 поетичних та прозових книжок, з яких половина — твори для дітей. Займався перекладами з польської, болгарської мов, його поезії перекладалися багатьма мовами. Крім того, багато віршів поета покладено на музику. Та й ті вірші, яких не торкалися композитори, також співучі та музичні. Дізнайся більше: Микола Федорович Сингаївський Шевцова Л. Микола Сингаївський – родом із пісні Микола Сингаївський Поезія і пісня Миколи Сингаївського «…Микола Сингаївський належить до тих, хто уміє відчути в кожній речі, в кожній квітці, дереві, будинку, навіть у камені живе життя, уміє чути розмову, … вслухатися в музику трав, в пісню лісу...» (В. Бичко, український письменник) Перша книжечка для дітей поета – образне бачення світу, що допомагає збагнути малечі всю красу та велич навколишнього світу. Автор зізнавався: «В душі я відчуваю безмежну вдячність своєму краю. Там на все життя я відчув смак житнього хліба і джерельної води. Джерела, або живі кринички, – так називають їх на Поліссі – б’ють тут з-під кожного пагорбка. Звідси витоки моєї творчості». «За селом у нас криничка, неглибока, невеличка. Клен шумить над нею листом, в ній вода холодна й чиста».
 • 13. УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ БЛИЗНЕЦЬ ВІКТОР СЕМЕНОВИЧ (1933-1981) УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК 55 років Ойойкове гніздо (1963) Народився у с. Володимирівка на Кіровоградщині у селянській родині. 1957 року закінчив факультет журналістики Київського держуніверситету ім. Т.Г. Шевченка. Публікуватися почав з 1959 року. Його книжки для дітей зразу привернули увагу читачів («Паруси над степом», «Звук павутинки» (1970), «Як народжується стежка» (1977), інші твори). Він переклав із давньоруської та переказав українською мовою «Повість минулих літ», а у 1980 році йому було присуджено премію імені Олександра Копиленка за повість-казку «Земля Світлячків». Дізнайся більше: З чарівної країни дитинства: Віктор Близнець Близнець Віктор Семенович (1933-1981) У пам’яті, в душі, у слові… ( 80 років від дня народження Віктора Близнеця) Лицар краси, совісті і честі Дитячий письменник Віктор Близнець У першій збірці було опубліковано сім оповідань письменника про дивосвіт дитинства, у якій автор навчає своїх юних читачів відрізняти добро від зла, закликає до щирості у взаєминах, зображає своє дитинство. «Немає більшої насолоди для письменницької душі, як писати книгу для юних. Це немов би свіжий подих вітру вранці, десь на лузі дитинства, коли тільки-тільки сходить сонце…» (В. Близнець)
 • 14. УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ БІЧУЯ НІНА ЛЕОНІДІВНА (1937) УКРАЇНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧКА, ЖУРНАЛІСТКА 50 років Шпага Славка Беркути (1968) Народилася у м. Києві. Закінчила факультет журналістики Львівського університету. Працювала завлітом Львівського театру юного глядача, редактором газети «Просвіта». Майстер історичної новелістики, присвяченої багатьом історичним постатям (Ю. Котермаку, Н. Піросмані, Лесі Українці, Л. Курбасу, М. Кулішу). Понад 20 років перекладає польську літературу, читає лекції з театрознавчих дисциплін у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Твори письменниці — «Дрогобицький звіздар» (1970), «Повісті» (1978), «Квітень у човні» (1981), «Родовід» (1984), «Десять слів поета» (1987), «Бенефіс» (1990), книжки для дітей — «Канікули у Світлогорську» (1967), «Шпага Славка Беркути» (1968), «Звичайний шкільний тиждень» (1973), «Яблуня і зернятко» (1984). Дізнайся більше: Пам'ятка присвячена 75-річчю від дня народження Ніни Бічуї Ніна Бічуя: «З шести років я знала, хто такий Сталін і правду про Голодомор» Дев’ятко Н. Ніна Бічуя «Шпага Славка Беркути» Марченко Н. Місто. Дитинство. Перші уламки… Художній світ Ніни Бічуї «Шкільний» твір «Шпага Славка Беркути», що був надрукований накладом у 30 000 примірників, став чи не першим урбаністичним твором для підлітків в українській літературі. «Мета будь-якого зображення чи відображення — максимально наблизити їх до істини, яку так чи інакше бачиш сам» (Н. Бічуя)
 • 15. УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ ПАВЛИЧКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ (1929) УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ПЕРЕКЛАДАЧ 45 років Де найкраще місце на землі? (1973) Народився поет у багатодітній сім'ї на Івано- Франківщині. 1953 року закінчив філологічний факультет Львівського університету. У 1971-1978 роках був головним редактором журналу «Всесвіт». Особлива сторінка творчості письменника – поетичні твори для дітей («Дядько Дощ», казкові поеми «Пригоди кота Мартина», «Золоторогий Олень», збірки «Де найкраще місце на землі?», «Плесо»). Чимало його поезій покладено на музику О. Білашем, П. Майбородою (пісні «Лелеченьки», «Впали роси на покоси», «Два кольори», «Дзвенить у зорях небо чисте», «Явір і Яворина»). Його перу належить також антологія перекладів «Світовий сонет» (1983), сонетів Шекспіра, антології польської, хорватської поезій та багато інших творів. Дізнайся більше: Дмитро Павличко Павличко Дмитро Васильович (1929) Найкраще місце на землі – там, де ти народився, де вперше побачив сонце і вперше почув казку, де киценька у віночку, а журавель у чобітках, де писанкові гори та рушникові ріки навчають любові до Батьківщини. «Дмитро Павличко – це мислитель, достойний продовжувач І. Франка, Каменяр нової доби» (О. Гончар, український письменник)
 • 16. Народилась у Києві. У 1977 році закінчила Київський політехнічний інститут із дипломом інженера за спеціальністю інформаційно- вимірювальні системи, у 1979 році — Київські міські курси іноземних мов із дипломом перекладача. З 1991 року мешкає у Мюнхені (Німеччина). Відомі твори — фантастична повість-казка «Мій друг Ледведик», «Канікули з Ледведиком», роман «Коли зустрінете Езопа, або Пастка на Слонопотама» та нове, виправлене видання роману  «Прірва для Езопа». У 2016 році у видавництві EastEuroBooks (Мюнхен) опубліковано кримінальний роман «Клініка Вартенштайн»(2016). Дізнайся більше: Наталія Кушнєрова Кушнєрова Наталія «Пригоди з Ледведиком» КУШНЄРОВА НАТАЛІЯ (1954) УКРАЇНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧ 35 років Мій друг Ледведик перша публікація (1983) УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ Пригодницька історія про зустріч двох третьокласників із паралельних світів, які живуть на Землі – хлопчика Максима та Ледведика. Повість-казка була опублікована в журналі «Дніпро» (1983 р., № 10) та отримала третю премію за кращий художній твір року. «У моєму доробку є романи, трилери, а також короткі оповідання. І це дає мені найбільше задоволення, щоб писати дитячі книги. Бо вірите мені, чи ні, мій дорогий читачу, всі дорослі залишаються дітьми» (Н. Кушнєрова)
 • 17. Народилась на Вінниччині у сім’ї хліборобів. Закінчила факультет журналістики Українського поліграфічного інститут. У літературу прийшла досить рано, писала в основному для дорослих. Майстри пера називали її «Журавкою з подільського жита». Українська поетеса за 50 років плідної творчої праці видала понад 100 книжок, створила понад 500 пісень для дітей. Лауреат літературних премій імені Павла Усенка, імені Марусі Чурай, Міжнародної премії «Дружба», імені Євгена Гуцала, імені Анатолія Бортняка. Дізнайся більше: Вірші для дітей – радість душі Ганни Чубач Журавка з Подільського краю Чубач Ганна (1941), українська поетеса ЧУБАЧ ГАННА ТАНАСІВНА (1941) УКРАЇНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ 35 років Йшла синичка до кринички (1983) УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ «В сучасній українській літературі поезії Ганна Чубач – природний лірик кохання» (І. Дзюба, український письменник) Це перша дитяча книга письменниці, що побачила світ у видавництві «Веселка».  «Як тільки-но перша вийшла, то я, звісно, захотіла і другу, і третю...». За словами самої письменниці, саме у дитячих віршах вона відкриває себе. «Йшла синичка до кринички, Загубила черевички. Кіт ішов і знайшов, У торбинку поклав, Під лопух заховав, Щоби вітер не здув, І хтось інший не взув».
 • 18. УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ БОЙКО ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ (1951-2005) УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ДРАМАТУРГ, ПЕРЕКЛАДАЧ 25 років Даринка, Гриць та нечиста сила (1993) Народився у сім'ї дитячого письменника Грицька Бойка у Києві. Закінчив факультет журналістики Київського університету ім. Т. Шевченка. Плідно працював у драматургії для дорослих та дітей. Автор понад 30 різножанрових п'єс (віршованих, прозових комедій, казок, драм,  лібрето оперет), які друкувалися в періодиці, виходили окремими книжками, йшли на сценах українських та зарубіжних театрів. Йому було присуджено обласну премію ім. І.П. Котляревського за книжки для дітей. Дізнайся більше: Драматургія і поезія для дітей: Грицько Бойко, Вадим Бойко, Богдана Бойко Перша п’єса, що дала назву збірці, — це казка на дві дії про дивовижну силу любові. Друга — «Чарівна булава» — про вічні цінності: вірність, хоробрість, кмітливість. Постановку казки «Даринка…» здійснили Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. «І ще одна цінна для будь-якого письменника якість – уміння дивуватися. Можливо, тому він так охоче працює в поезії для дітей, багато перекладає з інших мов» (О. Коломієць, український письменник)
 • 19. УКРАЇНСЬКІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ ВОРОНИНА ЛЕСЯ АНАСТАСІЇВНА (1955) УКРАЇНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧКА 10 років Нямлик і балакуча квіточка (2008) Дитяча письменниця, автор та ведуча програм на радіо «Культура», головний редактор часопису «Соняшник» народилася в Києві. Закінчила філологічний факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1987–1991 роках працювала редактором відділу літератури та мистецтва журналу «Україна». Перекладає з польської мови твори С. Лема, С. Мрожека, А. Ковальської, А. Карвінської, Г. Бехлерової та інших письменників. Дізнайся більше: Воронина Леся Ключі до дитячих сердець Лесі Ворониної Воронина Леся (Вороніна Олена Анастасіївна) Воронина Леся (1955) До першої книжечки увійшли три оповідання: «Хлюсь та інші», «Пригоди голубого папуги», «Таємниця Чорного озера». Друга – одна із п’яти книжок-фіналістів конкурсу «Книга року Бі-Бі-Сі» (2008). Твір є продовженням книги «Прибулець із країни Нямликів». Цікаві пригоди з нямликами – маленькими кумедними чоловічками, які живуть у стіні Олянчиного будинку. «До літератури – і до дитячої, і до дорослої – ставлюсь дуже добре. Вважаю, що це найгеніальніший винахід людства…» (Л. Воронина) 10 років Хлюсь та інші (2008)
 • 20. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ АНДЕРСЕН ГАНС КРІСТІАН (1805-1875) ДАНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, КАЗКАР 180 років Казки, розказані дітям (четверта збірка) (1838) Славетний казкар народився у сім’ї чоботаря у маленькому містечку Оденсе, на острові Фюн. Від батька письменник успадкував любов до книжок, які замінили йому товаришів, від матері — глибоку віру. Першими творами письменника були нариси про мандрівки країнами світу. Він написав 6 романів, але справжню славу він здобув своїми казками. 1835-1839 рр. — у світ вийшли 4 збірки казок для дітей та 1 збірка казок для дорослих. Його казки українською мовою дійшли у переказах М. Старицького 1873 року. Дізнайся більше: Чарівник зі світу дитячих мрій Казкар із данського королівства Секрети великого казкаря Життя схоже на казку У четверту збірку, видану у Копенгагені в жовтні 1838 року, увійшли три казки. «Дикі лебеді» стали літературною переробкою однойменної народної казки зі збірки переказів данського письменника М. Вінтера «Данські народні казки». На створення образу Непохитного солдатика із казки «Непохитний олов’яний солдатик» вплинули давні традиції Данії. Трагічна історія кохання маленького одноногого солдата до порцелянової лялечки-балерини стала популярною у всіх європейських країнах. Казка «Ромашка» — історія про маленьку квіточку та маленьку спійману пташку. «Казки... блискуче, краще в світі золото, те золото, що блищить  вогником у дитячих оченятах, дзвенить сміхом з дитячих вуст і вуст батьків» (Г.К. Андерсен)
 • 21. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ   «…найвитонченіший художник, справжній аристократ літератури…» (Б. Шоу, ірландський письменник) 175 років Золотий жук перша публікація (1843) ПО ЕДГАР АЛЛАН (1809-1849) АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ДРАМАТУРГ, ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК Один із перших американських професіоналів короткого оповідання (новели), засновник детективу народився у шотландсько-ірландській родині акторів, але після смерті обох батьків був всиновлений шотландським купцем Дж. Алланом. Навчався в престижному лондонському пансіонаті, Англійській класичній школі, Віргінському університеті (США). Займався журналістикою, літературною діяльністю. За життя був більше відомий як літературний критик. Його основні твори – «Тамерлан та інші вірші», «Аль-Аараф», «Лі-гейя», «Падіння будинку Ашерів», «Ворон», «Убивства на вулиці Морг», «Таємниця Марі Пиці», «Украдений лист», «Рукопис, знайдений в пляшці», «Падіння в Мальстрем», «Повість про пригоди Артура Гордона Піма», «Щоденник Джуліюса Родмена», «Незвичайні пригоди Деякого Гансу Пфааля», «Історія з повітряною кулею». Дізнайся більше: Эдгар Аллан По Найбільш популярна новела письменника (тираж 300 000 прим.) уперше була надрукована в номерах журналу «Philadelphia Dollar Newspaper» (21, 28. 06. 1843), що надала автору стодоларовий приз за краще оповідання у газетному конкурсі. За жанром твір є детективною розповіддю. Екранізація твору
 • 22. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ ВЕРН ЖУЛЬ ГАБРІЕЛЬ (1828-1905) ФРАНЦУЗЬКИЙ ПИСЬМЕННИК Юрист за освітою, засновник наукової фантастики разом із Гербертом Уеллсом. Більшість його творів написані у формі дорожніх нотаток. Саме А. Дюма запропонував письменникові випробувати себе у літературі. В подальшому він співпрацював із видавцем П’єром-Жулем Етцелем протягом 20 років. За своє життя він написав 66 романів, безліч повістей, п'єс. Дізнайся більше: Великий мрійник і фантазер Жюль Верн Вадим Пащенко. Великий мрійник (1989) 145 років П’ять тижнів на повітряній кулі (1863) «Настане день, коли наука випередить фантазію» (Ж. Верн) 135 років Навколо світу за 80 днів (1873) Перший пригодницький роман письменника описує експедицію трьох британських мандрівників на повітряній кулі над Африкою, де вони зіткнулися з чудесами та небезпеками материка, місцями на той час недосліджені європейцями. «Навколо світу за 80 днів» написано 1872 року та видано окремим виданням у видавництві «J. Hetzel» наступного року. Роман заснований на реальній подорожі американця Дж. Ф. Трейна.
 • 23. У збірку входять п’ять казок: «Щасливий принц», «Соловейко і Троянда», «Велетень-себелюбець», «Вірний друг», «Незвичайна ракета», які він складав для своїх синів Вівіана та Сирила. Це роздуми про співвідношення добра, користі та краси. За художньою фактурою вони нагадують казки Ганса Крістіана Андерсена. Тогочасна критика так сприйняла його твори: «Якщо це і відлуння Андерсена, то вторить воно йому чарівно». ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ «Мої казки призначені для дорослих дітей від 18 до 80 років» (О. Уайльд) 130 років Щасливий принц та інші казки (1888) УАЙЛЬД ОСКАР (1854-1900) ІРЛАНДСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ДРАМАТУРГ, ЕСЕЇСТ Унікальний англійський драматург, чудовий есеїст, автор безлічі публіцистичних нарисів народився у сім’ї лікаря-офтальмолога. Отримав класичну освіту, навчався у Триніті Коледжі (Дублін) та оксфордському коледжі святої Магдалени. 1881 року вийшла перша друкована збірка його поезій «Вірші». Але здебільшого він займався журналістською працею. Його твори для дітей — дві збірки казок: «Щасливий принц та інші казки» (1888) та «Гранатовий будиночок» (1891). Зазначав, що його казкові твори є «повчаннями, які з метою зацікавлення публіки викладено у формі вигадки». Дізнайся більше: Біобібліографічна довідка «У сяйві загадкової зорі» Естетика казки
 • 24. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ 110 років Енн із Зелених дахів (1908)МОНТГОМЕРІ ЛЮСІ МОД (1874-1942) КАНАДСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ, ЖУРНАЛІСТ, ФОТОГРАФ В основу роману, що був написаний ще 1905 року, покладено дитячі спогади письменниці. У 1908 році книга вийшла у США та мала нечуваний успіх. Авторка отримала тисячі листів із проханням продовжити історію Енн Ширлі. Так з'явилися нові твори, що розповідають про долю Енн-підлітка, дівчини та дорослої жінки. Марк Твен назвав її руденьку героїню «найбільш зворушливою й чарівною дитиною художньої літератури із часів безсмертної Аліси».  Народилась у містечку Кліфтон (нині Нью- Лондон). З 9 років вела щоденник, писала вірші та оповідання. 1893 року отримала вчительську ліцензію, закінчивши коледж Принца Уельського (Шарлоттаун). Вивчала літературу в університеті Дальхауза (Галіфакс, Нова Шотландія), викладала в різних школах рідної провінції та писала вірші, оповідання, серіали, які публікувала в канадських, американських, британських журналах. 1923 року стала членом Королівського Товариства гуманітарних наук у Великобританії, а в 1935 р. отримала орден Британської Імперії. Її творчий доробок — 20 романів, 500 оповідань, майже 500 віршів, 3 коротких біографічних нариси та безліч статей із різних тем. Дізнайся більше: Монтгомері Люсі Мод Люси Мод Монтгомери (Lucy Maud Montgomery) Острів книжкових скарбів: новинки бібліотеки Фільмографія «…Монтгомері – це людина національного історичного значення та герой двадцятого століття; обдарований автор, діарист, фотограф, публіцист, зберігач газетних статей, журналіст» (Е. Роллінз Епперлі, американський учений, філолог)
 • 25. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ 110 років Вітер у вербах (1908) ГРЕМ КЕННЕТ (1859-1932) ШОТЛАНДСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК Дитяча фентезійна повість вийшла 1908 року в Великобританії та принесла популярність її авторові. Історії про містера Тоуда, які письменник розповідав своєму синові перед сном, доповнилися розповідями про Крота, дядечка Рета — Водяного Щура, Борсука. Згодом книга вийшла у США. Українською мовою вперше була опублікована 1985 року. Вона знаходиться у рейтингу 100 найкращих книг журналу «Ньюсвік». Твір неодноразово був екранізований. Народився в м. Единбурзі (Шотландії). Навчався у школі св. Едварда в Оксфорді. Працював клерком у банку. Його перші твори вийшли під псевдонімом у журналі школи Св. Едварда. З 1888 року став публікувати свої розповіді в літературних журналах вже під власним ім'ям. Його твори для дітей — збірка «Дні мрій» (1895), «Вітер у вербах» (1908). Дізнайся більше: Кеннет Грэм (Kenneth Grahame) Кеннет Грем
 • 26. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ ПОРТЕР ЕЛЕОНОР (1868-1920) АМЕРИКАНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ 105 років Поліанна (1913) «Кожен несе в собі добре світло, тільки треба вміти відкрити свою душу й подарувати це світло людям…» (Е. Портер) Роман письменниці одразу після публікації здобув визнання. А через два роки 1915 року вийшла нова книга «Поліанна дорослішає», яка розповідає про подальше життя дівчинки-Радості.  За мотивами книги знято кілька телесеріалів та фільмів. Секрет популярності роману криється у принадливості образу Поліанни — сонячної дівчинки. Народилась у містечку Літлтон (штат Нью-Гемпшир) у сім’ї британських переселенців. Закінчила місцеву школу, навчалась у консерваторії у Бостоні. З 1892 року публікує короткі оповідання у американських журналах під псевдонімом Елеонор Стюарт.  У 1907 році світ побачив її перший роман «Зустрічні течії». Її творчий доробок — 4 томи коротких оповідань, 14 романів для дітей та дорослих. Дізнайся більше: Гра в радощі від Елеонор Портер Полліанна та її друзі: вікторина Элинор Портер (Eleanor Porter) «Радість – всесвіту пружина, Радість – творчості душа, Дивна космосу машина Нею живиться й душа…» (Ф. Шиллер Ода «До радості»)
 • 27. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ ГРІН ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (1880-1932) РОСІЙСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК 95 років Пурпурові вітрила (1923) Народився Гриневський (cправжнє прізвище) у повітовому містечку Вятської губернії, у сім’ї засланого поляка, учасника повстання 1863 року. Через деякий час родина переїхала до Вятки. Олександр отримав початкову освіту вдома, згодом — в земському реальному училищі. Захоплювався творами М. Ріда, Ж. Верна, Е. А. По, Дж. Свіфта, Дж. Лондона. Найбільш відомі його твори — «Капітан Дюк», «Загадкові історії», «Шукач пригод», «Сяючий світ», «Золотий ланцюг», «Та, що біжить хвилями», «Джессі і Моргіана», «Дорога в нікуди». Дізнайся більше: Романтик моря Олександр Грін Капітан Грін та його Ассоль Один із кращих творів письменника – повість-феєрія була написана ще 1921 року. Це – зворушлива, романтична казка, що підносить силу любові та людського духу, справжня поема про диво, яке творить людина своїми руками. «Якщо нащадки захочуть мене добре упізнати, нехай уважно мене читають, я всього себе вклав у свої твори» (О. Грін) Екранізація твору
 • 28. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ КОРЧАК ЯНУШ (1878-1942) ПОЛЬСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ПЕДАГОГ 95 років Король Мацюсь на безлюдному острові (1923) Генрік Ґольдшміт народився у сім’ї відомого адвоката у Варшаві. Свій літературний псевдонім він взяв за ім’ям героя однієї з книг польського прозаїка Ю. Крашевського. Літературна творчість охоплює період 1896-1942 роки (казки, повісті, педагогічні праці). За освітою він — лікар- педіатр. Досвід своєї практичної роботи з дітьми Корчак описував у книгах. Найвідоміші з них — «Право дитини на повагу» (1929), «Жартівлива педагогіка» (1939), «Банкрутство маленького Джека» (1924), «Коли я знову стану маленьким» (1925) тощо. У його творчому доробку — понад 20 книг про виховання дітей. Дізнайся більше: Корчак Януш (Ґольдшмідт Генрік) (1878-1942) Корчак Януш Януш Корчак (1878–1942) Я. Корчак «Адже це має бути казка…» Дилогія «Король Мацюсь Перший» та «Мацюсь на безлюдному острові» (1923) принесли авторові світову славу та є однією із найкращих філософських казок світу. Притча про шляхетного хлопчика- короля завоювала мільйони дитячих та дорослих сердець, який чимось подібний і на Гамлета, і на Дон Кіхота, і на самого автора. Український переклад твору належить Богдану Чайковському (1969, 2011). «Прочитавши цю книжку, ти плачеш і смієшся, і зовсім по-іншому … дивишся на світ, і ця книжка залишає найглибший від слідів, принаймні так було в мене...» (І. Малкович, український письменник)
 • 29. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ ЗАЛЬТЕН ФЕЛІКС (1900-1944) АВСТРІЙСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК 95 років Бембі (1923) Зигмунд Зальцман народився в Будапешті (Угорщині). Згодом сім’я перебралась у Відень (Австро-Угорську імперію). Через нестатки сім’ї не зміг здобути офіційної освіти. Заробляв написанням статей у журнали. Увійшов у літературу як драматург, публіцист. Однак справжня літературна слава до нього прийшла після написання «лісових» повістей для дітей та юнацтва («Дванадцять зайців», «Бембі», 1923), продовження «Діти Бембі». Дізнайся більше: Зальтен Фелікс (1869-1945) Фелікс Зальтен Вперше лісова повість вийшла 1923 року, перевидавалась 1926 року, англійською мовою була опублікована 1928 року, згодом була перевидана багатьма мовами світу. 1942 року американський художник Волт Дісней поставив мультиплікаційний фільм «Бембі». У 1945 році у Швейцарії було проведено конкурс імені «Бембі» на краще оповідання з життя тварин, був встановлений навіть футбольний приз імені «Бембі». Книга викликає пильне зацікавлення художників, педагогів, існує кілька театральних інсценізацій «Бембі». «Ця добра книга виховує серце» (Ю. Нагібін, російський письменник)
 • 30. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ АНТУАН ДЕ (1900-1944) ФРАНЦУЗЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ПРОФЕСІЙНИЙ ЛЬОТЧИК 75 років Маленький принц (1943)Видатний французький письменник народився у Ліоні в аристократичній сім’ї. Після закінчення школи в Академії мистецтв вивчав архітектуру, служив рядовим авіаційного полку, а у вільні години брав платні уроки у цивільних льотчиків, які навчали його літати. Авіація назавжди увійшла в його життя. Невдовзі став військовим льотчиком, але зазнав першої тяжкої аварії, комісування, але згодом повернувся до цивільної авіації. Ще у 25 років став зрілим письменником та майстром повітряного пілотажу. Дізнайся більше: Людина доброго і чесного таланту «Найголовнішого очима не побачиш»: (вікторина) Антуан де Сент-Екзюпері (1900-1944) Алегорична повість-казка – третя книга, що стала найбільш знаменитою та була згодом перекладена 180 мовами світу. Автор написав її у 1942 р., а опублікував 1943 р. у Нью-Йорку. На написання твору надихнула аварія, в яку автор потрапив над Лівійською пустелею, де пробув 10 днів, внаслідок чого з’явився незвичайний друг – маленький пустельний лис. «… Він володів одночасно силою та ніжністю, розумом та інтуїцією» (А. Моруа, французький письменник)
 • 31. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ ЯНССОН ТУВЕ МАРІКА (1914-2001) ФІНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ, ХУДОЖНИК-ІЛЮСТРАТОР 70 років Капелюх чарівника (1948) Зростала у творчій атмосфері. Її батько був скульптором, а мати – графічним дизайнером, і можна сказати, шлях майбутньої письменниці був визначений ледь не з перших її кроків. Закінчивши середню школу, вивчала художнє мистецтво у Гельсінкі, Стокгольмі, Флоренції, Парижі. Її живописні роботи було представлено на багатьох виставках Фінляндії, Швеції. 1938 року написала та проілюструвала свою першу книгу «Малюк троль та велика повінь». Саме книги про мумі-тролів принесли письменниці загальне визнання. Її твори перекладено понад 34 мовами світу. Дізнайся більше: Маленькі тролі і велика душа письменниці Туве Янссон Те, чого ви не знали про Туве Янссон Мумі-троль та його вірні друзі не можуть всидіти на місці без пригод. Але такої неймовірної пригоди годі було сподіватися! Здавалося б, звичайний капелюх творить справжні дива, змінює предмети, може змінити навіть Мумі- троля – так, що ніхто його не впізнає. Ніхто, окрім, звичайно, мами. «Кожна дитяча книжка має містити в собі стежку, перед якою дорослі зупиняються, а дитина йде далі» (Т. Янссон)
 • 32. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ СЕНДАК МОРІС (1928-2012) АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК, ХУДОЖНИК-ІЛЮСТРАТОР 55 років Там, де водяться диковиська (1963) Книжка-картинка вийшла у видавництві «Harper & Row» та стала класикою сучасної дитячої літератури США. У 1964 р. була відзначена вищою нагородою США у галузі ілюстрації – медаллю Кальдекотта за найкращу книгу з ілюстраціями. У 1970 р. збірка творів письменника отримала вищу міжнародну премію – медаль Г.К. Андерсена. У 2009 р. книга була екранізована (кінофільм режисера С. Джонза). Українською мовою книжка вийшла 2017 року. Письменницька та художня творчість Сендака Моріса — відображення свого особистого дитинства. Перша дитяча книга, проілюстрована митцем, з’явилась у 1951 р. у видавництві «Харпер & Бразерз». А перша книга «Вікно у кімнаті Вінні», яку написав автор, вийшла 1956 р. Згодом з'явилися й інші захоплюючі книжки — «Дуже-дуже далеко», «Записка на дверях Розі». Загалом він проілюстрував понад 70 дитячих книжок, серед яких Ганс Крістіан Андерсен, В. Гауф тощо. Дізнайся більше: Шерф В. Морис Сендак Моріс Сендак і новий світ Класика Моріса Сендака: диковиська у кожному з нас «Що ж приваблює дітей у книжках-картинках Сендака? Мабуть, те, що внутрішнім почуттям впізнають тут власні переживання і страхи, свої образно втілені мрії і найдорожчі надії. Навіть зле, демонічне постає тут у граціозному вигляді» (Х. Кюннеман, німецький письменник, критик) Екранізація твору
 • 33. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ МААР ПАУЛЬ (1937) НІМЕЦЬКИЙ ПИСЬМЕННИК , 15 років Суботик у небезпеці (2003) 45 років Що не день, то субота (1973) Один із найбільш успішних та популярних сучасних німецьких прозаїків для дітей та юнацтва, сучасних дитячих драматургів Німеччини, Австрії, Швейцарії. Крім того, він — художник-графік, художник-дизайнер комп’ютерних ігор, перекладач дитячих творів, актор. Його твори перекладені 30 мовами світу. Дізнайся більше: «Неможливо писати для дітей, якщо не поринати у власне дитинство» Бібліотрансформер «Мовою доброї душі» «Щоб писати добрі і розумні дитячі книжки, письменник повинен мати багату уяву і вміти глибоко співпереживати дітям у всьому світі» (П. Маар) Перша повість про нового літературного героя Суботика («нового Карлсона») та його новоспеченого татуся пана Пляшкера мала шалений успіх, а у 1974 році була внесена до короткого списку Німецької літературної премії для молоді. П’ята книга серії продовжила пригоди чарівного рудоволосого створіння.
 • 34. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ ДАЛ РОАЛЬД (1916-1990) АНГЛІЙСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК 30 років Матильда (1988) Твір було визнано кращою книжкою 1988 року для дітей. Літературна казка має багато спільних ознак із фольклором. Кожна її частина має окрему назву, що подає читачеві додаткову інформацію щодо розгортання сюжету. Роальд Дал — популярний та улюблений британський письменник. У 40-х роках ХХ століття здобув славу як автор творів для дітей та дорослих. В Україні його творчість добре знана серед малечі завдяки книжкам «Ґремліни», «Джеймс і гігантський персик», «Чарлі і шоколадна фабрика» та «Матильда» тощо. Дізнайся більше: Роальд Дал (1916-1990) Роальд Дал. «Матильда» Матильда «Я пишу тільки про те, що захоплює дух або смішить. Діти знають, що я на їхній стороні» (Р. Дал) Екранізація твору
 • 35. РОЛІНҐ ДЖОАН КЕТЛІНГ (1965) АНГЛІЙСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ 10 років Казки барда Бідла (2008) Перше оповідання написала у 6-річному віці, в 11 років — перший роман. Ідея Гаррі Поттера прийшла до письменниці в потязі Манчестер-Лондон 1990 року. За її словами «образ Гаррі Поттера просто з’явився в мене в голові, і коли я прибула на вокзал Кінґс-Крос, чимало персонажів книжки були вже цілком сформовані». Протягом наступних 5 років вона робила начерки сюжетів кожної із семи книг. Перша книжка «Гаррі Поттер і філософський камінь» була видана 1997 року. Дізнайся більше: Джоан Ролінґ (31.07.1965, Чіплінґ Содбері, Англія) Джоанн Роулинг (Joanne Rowling) 10 маловідомих фактів про Гаррі Поттера Магія слів: Історія Джоан Роулінг (2011) Друга книга серії із семи фантастичних романів вийшла спочатку у видавництві «Bloomsbury» (Великобританія), через рік – у США. У грудні 2008 року була опублікована книга «Казки барда Бідла» — збірка п’яти казок: «Чаклун і стрибучий казанок», «Фонтан фортуни», «Волохате серце мага», «Бебеті Ребеті та її реготливий пеньок», «Казка про трьох братів». ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ «Секрет Ролінг так само непростий і так само незбагненний, як її здатність задовольняти притаманну людям потребу у чаклунстві: вона розуміє, що читачеві мало тільки прочитати чи почути історію, йому хочеться пережити її особисто» (П. Ґрей, «Таймз Мегезін») 20 років Гаррі Поттер і таємна кімната(1998) Екранізація твору
 • 36. ФУНКЕ КОРНЕЛІЯ (1958) НІМЕЦЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ, ХУДОЖНИК-ІЛЮСТРАТОР 15 років Чорнильне серце (2003) Здобула педагогічну освіту у Гамбурзі, працювала з дітьми-інвалідами. У Гамбурзькому інституті дизайну опанувала секрети мистецтва книжкової графіки, проілюструвала десятки книжок для дітей. За перо взялася в результаті того, що історії, до яких доводилося робити ілюстрації, «іноді здавались нудними і взагалі не викликали ніяких образів». З 2005 року разом зі своєю сім’єю мешкає у Каліфорнії (США). У її творчому доробку понад 40 дитячих книг, багато з яких удостоєно високих національних та міжнародних відзнак. Основні її твори — «Повелитель драконів», «Володар над злодіями», «Дикі кури», трилогія «Чорнильне серце», «Чорнильна кров», «Чорнильна смерть» та «Іграна Безстрашна». Дізнайся більше: Водоватова О. Корнелія Функе: крізь світи до мрії Чорнильне серце | Корнелія Функе Книжка одночасно вийшла у Німеччині, США, Канаді, Великобританії та Австралії. Провідною темою роману є жага до читання. Головна героїня роману-фентезі – 12- річна читаюча дівчинка Меггі, що успадкувала незвичайний дар читання від свого батька —«книжкового лікаря», палітурника. Авторка втілила читацькі фантазії в романі, створивши художній світ, у якому автор, текст і читач залежать одне від одного. ЗАРУБІЖНІКНИГИ-ЮВІЛЯРИ «Книжки – це мої чорнильні діти» (К. Функе) Екранізація твору