SlideShare a Scribd company logo
şi Proiectul de cercetare didactică
Cercuri de lectură
Lecturiadele
Contextul lansării proiectului Cercuri de
lectură
Criza lecturii în lumea contemporană
Criza lecturii didactice
Literatura în şcoală. La ce mai “foloseşte”
literatura?
Ce este de făcut? A alege între: a accepta sau a
acţiona
Nevoia de a acţiona şi “seducerea” cititorului
Scopul
Promovând, experimentând şi valorificând
rezultatele proiectului ne facem cunoscută
intenţia de a atrage atenţia factorilor responsabili
că este nevoie de:
a. recunoaşterea crizei lecturii şcolare
b. necesitatea schimbării de perspectivă în
abordarea lecturii literaturii şi a lecturii, în
genere, schimbare intervenită, de altfel, în ultimul
timp în multe ţări prin: apropierea lecturii cursive
de lectura metodică şi prin interesul acordat
literaţiei.
Obiective
Stimularea interesului pentru lectură (în special a cărţii de
literatură) în cadrul cercurilor (comunităţilor) de elevi prin:
a. apropierea empatică de literatură cu valorificarea
imaginaţiei şi laturii emoţionale;
b. abordarea literaturii ca “iluminare” a experienţei
(înţelegerea sensului acţiunilor umane), tipar
pentru înţelegerea propriei vieţi;
c. raportarea critică la valorile prezente în cărţile citite.
Reflecţia şi valorificarea rezultatelor obţinute în studii de
didactica lecturii.
Promovarea lecturii prin acţiuni cu impact asupra
comunităţii
Transferul în clasă a unor abordări specifice cercurilor
Formarea profesorilor/învăţătorilor /bibliotecarilor în acest
spirit
1. Cercuri de lectură
Cercuri – “drepturile cititorului”
Întâlniri extraşcolare cu o anumită regularitate (cu un
ritual adecvat)
Nu există niciun fel de condiţionare, restricţie (rezultate
şcolare, prezenţă)
Numărul: 10-15 elevi (aceeaşi clasă, clase diferite etc.)
Forme: “reale” sau “virtuale”
Coordonatorul - partener/”consilier”,
Cărţile – propuse (nu impuse) de elevi sau de consilieri),
Lectură cursivă cu tot ce implică: accentul pus pe
reacţia cititorului, exploatarea momentelor de
prelectură şi postlectură, promovarea
interpretărilor plurale
Actul lecturii poate fi dublat de cel al scrierii
2. Actiuni de promovare a lecturii
Ziua lecturii, Gale, Lecturiade
La nivel local:
Gale” ale cercurilor (Cluj)
mitinguri „Pro lectura” (Mediaş, Tg.
Mureş, 2007
festivaluri ale lecturii („Eu,
cititorul”, la Arad 2005-2009);
simpozioane ale lecturii (Buzău)
reviste Pro lectura: Cluj,
Sângeorz. Tg. Jiu
La nivel national:
Lecturiadele elevilor, începând cu
2010
Concursuri de scriere creativă:
Planeta Pitică, Primul/Prima…
16 octombrie, ora 16,Săptămâna
literaţiei etc.
3. Formări
Lectura în cercuri 2006-2008
Cărţi pentru copii 2006
Lectură metodică/lectură cursivă 2008-2012
Ateliere de scris poveşti 2009 pentru profesorii
din ţările din jurul României
Ateliere de lectură/Ateliere de scriere – formare
pe platformă şi “faţă în faţă” 2012
4. Ce este cercetarea didactică?
Cercetarea-acţiune este un tip de cercetare
calitativă şi interpretativă al cărei punct de
plecare este experienţa iar scopul ei să
stabilească o raţiune pentru care ar trebui
schimbat un anumit aspect al practicii.
Etapele parcurse sunt: a. stabilirea problemei de
cercetat; b. identificarea datelor cheie, c.
consultarea bibliografiei; d. planificarea intervenţiei;
e. acţiunea; f. reflecţia; g. reluarea procesului în
noile condiţii
Cercuri de lectură – proiect de
cercetare didactică
Proiectul Cercuri de lectură:
a. îşi găseşte motivaţia în atitudinea elevilor /sistemului de
învăţământ/a societăţii faţă de lectură;
b. cercetează cauzele în cazul unor grupuri particulare
(elevi de la clasele primare până la liceu, de la diferite
tipuri de şcoli, din mediul rural/urban;
c. consultă literatura de specialitate şi experienţa altora;d.
experimentează strategii de promovare a lecturii în
cercuri de elevi;
d. analizează şi evaluează rezultatele;
e. face publice rezultatele şi diseminează experienţa;
f. face corecţiile necesare şi continuă procesul în funcţie
de obiectivul nou fixat.
“Revista cercurilor de lectură”
Apare semestrial din
2008
ca jurnal al proiectului
publică: idei, anchete,
semnale, interviuri
Modele de activităţi
articole de cercetare
didactică (rubricile:
Lecturi in oglindă,
Lecturi in cercuri,
Consilieri)
Lecturiadele - cărţi de didactica lecturii
Lecturiada 1, (Casa Cărţii de Ştiinţă,
2005) şi descoperirea “vocaţiei” de
consilier
“Citirea acestor rapoarte e
instructivă şi tonică, întrucât
nu mai e vorba de teoretizări
asupra importanţei lecturii
ori de exemplificări
neconcludente din cauza
singularităţii lor, ci de
relatarea unor experienţe
concrete duse la capăt.”
Paul Cornea, Câteva reflecţii
Titlu, scop, autori
Scop: relatarea experienţelor în urma pilotării
tip de un an a activităţii în cercuri
20 de autori din 12 judeţe, 19 experiente
Titlu: un fel de “epopee” livrescă-ludică-
didactică. “...până la urmă a fost chiar o epopee
călătoria noastră împreună cu copiii prin lumea
cărţilor, nu lipsită nici de peripeţii, nici de un
caracter iniţiatic” Monica Onojescu, Argument
Lecturiada 2, (Paralela 45, 2007) şi “seducerea”
cititorului
Liniile curriculare şi tipurile de
activităţi enunţate mai sus
urmăresc în totalitatea lor,
crearea unor spaţii ale lecturii
în libertate, şi deci ale libertăţii
interpretative: lectură şi
interpretare eliberate de
rigorile instituţionalizate ale
grilelor de analiză şi ale
comentariilor şi reaşezate în
ordinea firescului şi a
bucuriei.” Alina Pamfil,
Postfaţă
Autori. Structură
Autori: 36
Capitole
Liste de cărţi
Locuri unde se citeşte
A citi pentru a scrie
Sărbătorile lecturii
Consilieri de lectură
LecturiadaLecturiada 3, Paralela 45, 2009, Interpretarea3, Paralela 45, 2009, Interpretarea
“Privit în ansamblu,
volumul trei conţine
experienţe interesante şi
convingătoare, ce pot
fundamenta, cu siguranţă,
o didactică eficientă a
interpretării, o didactică
definită prin strategii
coerente şi prin perspective
plurale”
Alina Pamfil, Cânturile
Lecturiadei
Autori. Structura
Autori: 17
Structură: încercări de a răspunde la
întrebarea “De ce citim?”
Ce fel de cititor doresc să formez?
Până unde pot folosi literatura în scopuri
extraliterare?
Până unde pot deconspira propria
interpretare?
Oare supralicitând drepturile cititorului nu
lezez drepturile textului? Etc., etc.
Lecturiada 4
Idee directoare
Conţinut
Structură
Liste de cărţi.
Bibliografie
Autori
Public ţintă
Lecturiada 4. Scop
“Lecturiada 4 ar putea fi un volum care să semene ca structură
cu Lecturiada 2, ca scriitură cu Lecturiada 1,
iar ca prezentarea experienţelor cu Lecturiada 3, evitându-se,
pe cât se poate, slăbiciunile lor.
Adică:
să fie urmărească sistematic evaluarea şi autoevaluarea
cercurilor,
să fie structurată tematic,
să fie sinceră şi bine scrisă, evitând limbajul de lemn;
experienţele descrise să pună în centru nu numai elementele
de formă, ci accentul să cadă pe substanţa discuţiilor din
cercuri,
să evităm tonul prea festivist şi să mai avem din când în când
şi îndoieli.” ( Puncte de plecare, Monica Onojescu, coord.
proiectului)
Lecturiada 4. Evaluare calitativă
Ideea directoare: evaluare de etapă care să valideze
cercurile după nouă ani.
Idei derivate:
a. proiectul a evoluat de la o alternativă faţă de lectura
şcolară la o apropiere faţă de ea, în sensul acesta multe
dintre ideile experimentate la cercuri s-au mutat în clasă.
b. experienţa/rezultatele cercurilor pot fi văzute ca o
pledoarie pentru introducerea orelor de lectură cursivă la
toate clasele şi la toate profilurile.
c. optionalele care au ca obiect lectura si scrierea ar putea sa
aibă un loc privilegiat în noua programă indiferent de
profilul şcolii.
d. proiectul se poate dezvolta prin experimentarea
sistematică a formelor şi strategiilor de lectură şi de
scriere extinzând la o mare varietate de tipuri de texte.
Instrumente de evaluare
Chestionare
Interviuri
Studii de caz
Liste de cărţi
Jurnale de lectură
Feedback-uri
Autoevaluări
Produse: reviste pro lectura, cărţi, filme,
proiecte,portofolii etc.
CARTEA
Argument
I. Curriculum vitae
Cercuri - chestionare
Consilieri - interviuri
II. Istorii cu cărţi şi cititori
Lecturi în cercuri – prezentări de activităţi
Dus-întors – de la cercuri la clasă şi invers
Acţiuni de promovare a lecturii: concursuri, reviste,
sărbători ale lecturii etc.
III. Cărţi
Cărţi ale cercurilor, cărţi ale anului, cărţile mele
Elevi – chestionare, studii de caz, autoevaluări
Bibliografie
Reviste, bloguri, site-uri – utilizate şi proprii
Postfaţă
Structură 1.
Structură 2
CD/DVD
1. File decupate (prezentarea paşilor descrierilor
narative din capitolul II)
2. Filme, inregistrări audio
2. Glosar de strategii de lectură
3. Liste de cercuri, scoli, reviste, bloguri
Date de contact:
revistacercurilo@yahoo.com
office@anpro.ro
www.anpro.ro/paginaCercuridelectura
monojescu@yahoo.com

More Related Content

What's hot

Receptarea textului literar referat
Receptarea textului literar referatReceptarea textului literar referat
Receptarea textului literar referatGeta Soca
 
Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca Drept
 
Parteneriatul educational Biblioteca -Scoala
Parteneriatul educational Biblioteca -ScoalaParteneriatul educational Biblioteca -Scoala
Parteneriatul educational Biblioteca -Scoala
Prolibro
 
Raport de activitate pentru semestrul I, anul 2014
Raport de activitate pentru semestrul I, anul 2014Raport de activitate pentru semestrul I, anul 2014
Raport de activitate pentru semestrul I, anul 2014ise_md
 
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvăDialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă
Alianta INFONET
 
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
Asociatia Bibliotecarilor RM
 
Catedra limba si comunicare, raport de activitate, 2013, ise
Catedra limba si comunicare, raport de activitate, 2013, iseCatedra limba si comunicare, raport de activitate, 2013, ise
Catedra limba si comunicare, raport de activitate, 2013, iseOlga Morozan
 
Ziua bibliotecarului
Ziua bibliotecaruluiZiua bibliotecarului
Ziua bibliotecaruluiAdela Negura
 
BiblioMagazin iunie 2017
BiblioMagazin  iunie 2017BiblioMagazin  iunie 2017
BiblioMagazin iunie 2017
Biblioteci Bihorene
 
Fluturi si carti 2017, liceu
Fluturi si carti 2017, liceuFluturi si carti 2017, liceu
Fluturi si carti 2017, liceu
Cimpeanemese
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii - Buletin informativ nr. 1 (3), 2014
Festivalul Național al Cărții și Lecturii - Buletin informativ nr. 1 (3), 2014Festivalul Național al Cărții și Lecturii - Buletin informativ nr. 1 (3), 2014
Festivalul Național al Cărții și Lecturii - Buletin informativ nr. 1 (3), 2014Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Citate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecăCitate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecă
National Library of Republic of Moldova
 
0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii
0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii
0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii
Magdalena Cojocaru
 
Prezentare biblioteca judeteana „lucian blaga”
Prezentare biblioteca judeteana „lucian blaga”Prezentare biblioteca judeteana „lucian blaga”
Prezentare biblioteca judeteana „lucian blaga”Lucretia Birz
 
Clr i nspectie speciala
Clr i nspectie specialaClr i nspectie speciala
Clr i nspectie speciala
Ioana Lavinia Chis
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii. Buletin informativ nr. 2 (4), 2014
Festivalul Național al Cărții și Lecturii. Buletin informativ nr. 2 (4), 2014Festivalul Național al Cărții și Lecturii. Buletin informativ nr. 2 (4), 2014
Festivalul Național al Cărții și Lecturii. Buletin informativ nr. 2 (4), 2014Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

What's hot (20)

Receptarea textului literar referat
Receptarea textului literar referatReceptarea textului literar referat
Receptarea textului literar referat
 
Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4Biblioteca mea 2021 nr 4
Biblioteca mea 2021 nr 4
 
Parteneriatul educational Biblioteca -Scoala
Parteneriatul educational Biblioteca -ScoalaParteneriatul educational Biblioteca -Scoala
Parteneriatul educational Biblioteca -Scoala
 
Raport de activitate pentru semestrul I, anul 2014
Raport de activitate pentru semestrul I, anul 2014Raport de activitate pentru semestrul I, anul 2014
Raport de activitate pentru semestrul I, anul 2014
 
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvăDialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă
Dialogul intercultural la orele de literatură română în şcoala alolingvă
 
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
 
Catedra limba si comunicare, raport de activitate, 2013, ise
Catedra limba si comunicare, raport de activitate, 2013, iseCatedra limba si comunicare, raport de activitate, 2013, ise
Catedra limba si comunicare, raport de activitate, 2013, ise
 
Ziua bibliotecarului
Ziua bibliotecaruluiZiua bibliotecarului
Ziua bibliotecarului
 
BiblioMagazin iunie 2017
BiblioMagazin  iunie 2017BiblioMagazin  iunie 2017
BiblioMagazin iunie 2017
 
Biblioteca şi creativitatea. Vera Osoianu
Biblioteca şi creativitatea. Vera OsoianuBiblioteca şi creativitatea. Vera Osoianu
Biblioteca şi creativitatea. Vera Osoianu
 
Fluturi si carti 2017, liceu
Fluturi si carti 2017, liceuFluturi si carti 2017, liceu
Fluturi si carti 2017, liceu
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii - Buletin informativ nr. 1 (3), 2014
Festivalul Național al Cărții și Lecturii - Buletin informativ nr. 1 (3), 2014Festivalul Național al Cărții și Lecturii - Buletin informativ nr. 1 (3), 2014
Festivalul Național al Cărții și Lecturii - Buletin informativ nr. 1 (3), 2014
 
Citate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecăCitate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecă
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
 
0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii
0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii
0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii
 
CV
CVCV
CV
 
Prezentare biblioteca judeteana „lucian blaga”
Prezentare biblioteca judeteana „lucian blaga”Prezentare biblioteca judeteana „lucian blaga”
Prezentare biblioteca judeteana „lucian blaga”
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2, 2013
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2, 2013Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2, 2013
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2, 2013
 
Clr i nspectie speciala
Clr i nspectie specialaClr i nspectie speciala
Clr i nspectie speciala
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii. Buletin informativ nr. 2 (4), 2014
Festivalul Național al Cărții și Lecturii. Buletin informativ nr. 2 (4), 2014Festivalul Național al Cărții și Lecturii. Buletin informativ nr. 2 (4), 2014
Festivalul Național al Cărții și Lecturii. Buletin informativ nr. 2 (4), 2014
 

Viewers also liked

Genoveva SCOBIOALĂ. Forme şi metode noi de promovare a lecturii: continuitate...
Genoveva SCOBIOALĂ. Forme şi metode noi de promovare a lecturii: continuitate...Genoveva SCOBIOALĂ. Forme şi metode noi de promovare a lecturii: continuitate...
Genoveva SCOBIOALĂ. Forme şi metode noi de promovare a lecturii: continuitate...
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
0 dezvoltarea competentelor_de_lectura_sf._ilie_toplita
0 dezvoltarea competentelor_de_lectura_sf._ilie_toplita0 dezvoltarea competentelor_de_lectura_sf._ilie_toplita
0 dezvoltarea competentelor_de_lectura_sf._ilie_toplita
Alex Leo
 
0 metodaexplozieistelare
0 metodaexplozieistelare0 metodaexplozieistelare
0 metodaexplozieistelareaammcc
 
Revista cdi nr 4-2013
Revista cdi  nr 4-2013Revista cdi  nr 4-2013
Revista cdi nr 4-2013Lucretia Birz
 
Comunicare limba romana cls ii
Comunicare limba romana cls iiComunicare limba romana cls ii
Comunicare limba romana cls ii
omcf
 
Internetul si lectura in viata elevilor
Internetul si lectura in viata elevilorInternetul si lectura in viata elevilor
Internetul si lectura in viata elevilor
Lucretia Birz
 
Elevii si lectura in secolul XXI - cercetare în judetul Alba
Elevii si lectura in secolul XXI - cercetare în judetul AlbaElevii si lectura in secolul XXI - cercetare în judetul Alba
Elevii si lectura in secolul XXI - cercetare în judetul Alba
Lucretia Birz
 
Modalitati de dezvoltare a competentelor de lectura
Modalitati de dezvoltare a competentelor de lecturaModalitati de dezvoltare a competentelor de lectura
Modalitati de dezvoltare a competentelor de lecturaMaria
 
Cerc pedagogic comunicare_lectura
Cerc pedagogic comunicare_lecturaCerc pedagogic comunicare_lectura
Cerc pedagogic comunicare_lecturaMaria
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiVictoria Berdilo
 
Idei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lectură
Idei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lecturăIdei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lectură
Idei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lecturăBibliotecaCreanga
 
Lectura,carte...încotro?
Lectura,carte...încotro?Lectura,carte...încotro?
Lectura,carte...încotro?
Lucretia Birz
 
76121310 lucrare-grad-i (1)
76121310 lucrare-grad-i (1)76121310 lucrare-grad-i (1)
76121310 lucrare-grad-i (1)
Bianca Dotcos
 
Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)
Pad Marius
 

Viewers also liked (17)

Szonda Szabolcs
Szonda SzabolcsSzonda Szabolcs
Szonda Szabolcs
 
Popa
PopaPopa
Popa
 
Genoveva SCOBIOALĂ. Forme şi metode noi de promovare a lecturii: continuitate...
Genoveva SCOBIOALĂ. Forme şi metode noi de promovare a lecturii: continuitate...Genoveva SCOBIOALĂ. Forme şi metode noi de promovare a lecturii: continuitate...
Genoveva SCOBIOALĂ. Forme şi metode noi de promovare a lecturii: continuitate...
 
0 dezvoltarea competentelor_de_lectura_sf._ilie_toplita
0 dezvoltarea competentelor_de_lectura_sf._ilie_toplita0 dezvoltarea competentelor_de_lectura_sf._ilie_toplita
0 dezvoltarea competentelor_de_lectura_sf._ilie_toplita
 
0 metodaexplozieistelare
0 metodaexplozieistelare0 metodaexplozieistelare
0 metodaexplozieistelare
 
Revista cdi nr 4-2013
Revista cdi  nr 4-2013Revista cdi  nr 4-2013
Revista cdi nr 4-2013
 
Creativitatea0
Creativitatea0Creativitatea0
Creativitatea0
 
Comunicare limba romana cls ii
Comunicare limba romana cls iiComunicare limba romana cls ii
Comunicare limba romana cls ii
 
Internetul si lectura in viata elevilor
Internetul si lectura in viata elevilorInternetul si lectura in viata elevilor
Internetul si lectura in viata elevilor
 
Elevii si lectura in secolul XXI - cercetare în judetul Alba
Elevii si lectura in secolul XXI - cercetare în judetul AlbaElevii si lectura in secolul XXI - cercetare în judetul Alba
Elevii si lectura in secolul XXI - cercetare în judetul Alba
 
Modalitati de dezvoltare a competentelor de lectura
Modalitati de dezvoltare a competentelor de lecturaModalitati de dezvoltare a competentelor de lectura
Modalitati de dezvoltare a competentelor de lectura
 
Cerc pedagogic comunicare_lectura
Cerc pedagogic comunicare_lecturaCerc pedagogic comunicare_lectura
Cerc pedagogic comunicare_lectura
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
 
Idei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lectură
Idei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lecturăIdei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lectură
Idei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lectură
 
Lectura,carte...încotro?
Lectura,carte...încotro?Lectura,carte...încotro?
Lectura,carte...încotro?
 
76121310 lucrare-grad-i (1)
76121310 lucrare-grad-i (1)76121310 lucrare-grad-i (1)
76121310 lucrare-grad-i (1)
 
Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)
 

Similar to 2013 lecturiade cercuri_lectura

Atelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptxAtelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptx
Daniela Munca-Aftenev
 
îMi Place Să Citesc I
îMi Place Să Citesc IîMi Place Să Citesc I
îMi Place Să Citesc Icastorpn
 
4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela
4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela
4. planificarea activitatilor prof. vanca gabrielaAna Elena Puscas
 
Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...
Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...
Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Proiect pro lectura
Proiect pro lecturaProiect pro lectura
Proiect pro lecturaSurdu Romeo
 
RAPORT FINAL.pptx
RAPORT FINAL.pptxRAPORT FINAL.pptx
RAPORT FINAL.pptx
MagdaIon4
 
Eu citesc
Eu citescEu citesc
Eu citesc
FilimonAlina1
 
Finalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiri
Finalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiriFinalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiri
Finalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiriSustin Educatia
 
Finalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiri
Finalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiriFinalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiri
Finalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiri
Sustin Educatia
 
ppt-lectura.pptx
ppt-lectura.pptxppt-lectura.pptx
ppt-lectura.pptx
PolianaSimizStefanes
 
Corghenci Ludmila. "3 strategii de succes în parteneriatul DIB – Facultatea I...
Corghenci Ludmila. "3 strategii de succes în parteneriatul DIB – Facultatea I...Corghenci Ludmila. "3 strategii de succes în parteneriatul DIB – Facultatea I...
Corghenci Ludmila. "3 strategii de succes în parteneriatul DIB – Facultatea I...
DIB ULIM
 
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric EcaterinaCarte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Primavara copilariei 30nou
Primavara copilariei 30nouPrimavara copilariei 30nou
Primavara copilariei 30nou
Nicole France
 
Finalizare proiect 033 Cluburile cartilor: Descriere
Finalizare proiect 033 Cluburile cartilor: DescriereFinalizare proiect 033 Cluburile cartilor: Descriere
Finalizare proiect 033 Cluburile cartilor: Descriere
Sustin Educatia
 
Revigorarea lecturii in secolul XXI
Revigorarea lecturii in secolul XXIRevigorarea lecturii in secolul XXI
Revigorarea lecturii in secolul XXI
Biblioteca Stefan Cel Mare
 
Sș ab elogiu
Sș ab  elogiuSș ab  elogiu
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
National Library of Republic of Moldova
 
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul LecturiiDirectorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

Similar to 2013 lecturiade cercuri_lectura (20)

Atelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptxAtelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptx
 
îMi Place Să Citesc I
îMi Place Să Citesc IîMi Place Să Citesc I
îMi Place Să Citesc I
 
4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela
4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela
4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela
 
Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...
Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...
Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...
 
Proiect pro lectura
Proiect pro lecturaProiect pro lectura
Proiect pro lectura
 
Proiectul didactic
Proiectul didactic Proiectul didactic
Proiectul didactic
 
RAPORT FINAL.pptx
RAPORT FINAL.pptxRAPORT FINAL.pptx
RAPORT FINAL.pptx
 
Eu citesc
Eu citescEu citesc
Eu citesc
 
Finalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiri
Finalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiriFinalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiri
Finalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiri
 
Finalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiri
Finalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiriFinalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiri
Finalizare proiect 033: Descriere, fotografii si multumiri
 
ppt-lectura.pptx
ppt-lectura.pptxppt-lectura.pptx
ppt-lectura.pptx
 
Corghenci Ludmila. "3 strategii de succes în parteneriatul DIB – Facultatea I...
Corghenci Ludmila. "3 strategii de succes în parteneriatul DIB – Facultatea I...Corghenci Ludmila. "3 strategii de succes în parteneriatul DIB – Facultatea I...
Corghenci Ludmila. "3 strategii de succes în parteneriatul DIB – Facultatea I...
 
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric EcaterinaCarte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
Carte de Top: spațiu de lectură critică - Dmitric Ecaterina
 
Primavara copilariei 30nou
Primavara copilariei 30nouPrimavara copilariei 30nou
Primavara copilariei 30nou
 
Finalizare proiect 033 Cluburile cartilor: Descriere
Finalizare proiect 033 Cluburile cartilor: DescriereFinalizare proiect 033 Cluburile cartilor: Descriere
Finalizare proiect 033 Cluburile cartilor: Descriere
 
Proiect didactic
Proiect didactic Proiect didactic
Proiect didactic
 
Revigorarea lecturii in secolul XXI
Revigorarea lecturii in secolul XXIRevigorarea lecturii in secolul XXI
Revigorarea lecturii in secolul XXI
 
Sș ab elogiu
Sș ab  elogiuSș ab  elogiu
Sș ab elogiu
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
 
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul LecturiiDirectorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
 

Recently uploaded

Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
NadejdaTrohin1
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
auraortacu
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
nadiusha12345
 
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
charlie2016andreiste
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
inachirilov
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
CarmenAmoraritei
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
AndreeaChelaru7
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
AngelaButnaru1
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
OlgaCasareci
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
AlexandrinaCn
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
nadiusha12345
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
puriceana2
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
OlgaFalca
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
PaisCarmen
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
DusikaLevinta1
 

Recently uploaded (15)

Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
 
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
 

2013 lecturiade cercuri_lectura

 • 1. şi Proiectul de cercetare didactică Cercuri de lectură Lecturiadele
 • 2. Contextul lansării proiectului Cercuri de lectură Criza lecturii în lumea contemporană Criza lecturii didactice Literatura în şcoală. La ce mai “foloseşte” literatura? Ce este de făcut? A alege între: a accepta sau a acţiona Nevoia de a acţiona şi “seducerea” cititorului
 • 3. Scopul Promovând, experimentând şi valorificând rezultatele proiectului ne facem cunoscută intenţia de a atrage atenţia factorilor responsabili că este nevoie de: a. recunoaşterea crizei lecturii şcolare b. necesitatea schimbării de perspectivă în abordarea lecturii literaturii şi a lecturii, în genere, schimbare intervenită, de altfel, în ultimul timp în multe ţări prin: apropierea lecturii cursive de lectura metodică şi prin interesul acordat literaţiei.
 • 4. Obiective Stimularea interesului pentru lectură (în special a cărţii de literatură) în cadrul cercurilor (comunităţilor) de elevi prin: a. apropierea empatică de literatură cu valorificarea imaginaţiei şi laturii emoţionale; b. abordarea literaturii ca “iluminare” a experienţei (înţelegerea sensului acţiunilor umane), tipar pentru înţelegerea propriei vieţi; c. raportarea critică la valorile prezente în cărţile citite. Reflecţia şi valorificarea rezultatelor obţinute în studii de didactica lecturii. Promovarea lecturii prin acţiuni cu impact asupra comunităţii Transferul în clasă a unor abordări specifice cercurilor Formarea profesorilor/învăţătorilor /bibliotecarilor în acest spirit
 • 5. 1. Cercuri de lectură
 • 6. Cercuri – “drepturile cititorului” Întâlniri extraşcolare cu o anumită regularitate (cu un ritual adecvat) Nu există niciun fel de condiţionare, restricţie (rezultate şcolare, prezenţă) Numărul: 10-15 elevi (aceeaşi clasă, clase diferite etc.) Forme: “reale” sau “virtuale” Coordonatorul - partener/”consilier”, Cărţile – propuse (nu impuse) de elevi sau de consilieri), Lectură cursivă cu tot ce implică: accentul pus pe reacţia cititorului, exploatarea momentelor de prelectură şi postlectură, promovarea interpretărilor plurale Actul lecturii poate fi dublat de cel al scrierii
 • 7. 2. Actiuni de promovare a lecturii
 • 8. Ziua lecturii, Gale, Lecturiade La nivel local: Gale” ale cercurilor (Cluj) mitinguri „Pro lectura” (Mediaş, Tg. Mureş, 2007 festivaluri ale lecturii („Eu, cititorul”, la Arad 2005-2009); simpozioane ale lecturii (Buzău) reviste Pro lectura: Cluj, Sângeorz. Tg. Jiu La nivel national: Lecturiadele elevilor, începând cu 2010 Concursuri de scriere creativă: Planeta Pitică, Primul/Prima… 16 octombrie, ora 16,Săptămâna literaţiei etc.
 • 9. 3. Formări Lectura în cercuri 2006-2008 Cărţi pentru copii 2006 Lectură metodică/lectură cursivă 2008-2012 Ateliere de scris poveşti 2009 pentru profesorii din ţările din jurul României Ateliere de lectură/Ateliere de scriere – formare pe platformă şi “faţă în faţă” 2012
 • 10. 4. Ce este cercetarea didactică? Cercetarea-acţiune este un tip de cercetare calitativă şi interpretativă al cărei punct de plecare este experienţa iar scopul ei să stabilească o raţiune pentru care ar trebui schimbat un anumit aspect al practicii. Etapele parcurse sunt: a. stabilirea problemei de cercetat; b. identificarea datelor cheie, c. consultarea bibliografiei; d. planificarea intervenţiei; e. acţiunea; f. reflecţia; g. reluarea procesului în noile condiţii
 • 11. Cercuri de lectură – proiect de cercetare didactică Proiectul Cercuri de lectură: a. îşi găseşte motivaţia în atitudinea elevilor /sistemului de învăţământ/a societăţii faţă de lectură; b. cercetează cauzele în cazul unor grupuri particulare (elevi de la clasele primare până la liceu, de la diferite tipuri de şcoli, din mediul rural/urban; c. consultă literatura de specialitate şi experienţa altora;d. experimentează strategii de promovare a lecturii în cercuri de elevi; d. analizează şi evaluează rezultatele; e. face publice rezultatele şi diseminează experienţa; f. face corecţiile necesare şi continuă procesul în funcţie de obiectivul nou fixat.
 • 12. “Revista cercurilor de lectură” Apare semestrial din 2008 ca jurnal al proiectului publică: idei, anchete, semnale, interviuri Modele de activităţi articole de cercetare didactică (rubricile: Lecturi in oglindă, Lecturi in cercuri, Consilieri)
 • 13. Lecturiadele - cărţi de didactica lecturii
 • 14. Lecturiada 1, (Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005) şi descoperirea “vocaţiei” de consilier “Citirea acestor rapoarte e instructivă şi tonică, întrucât nu mai e vorba de teoretizări asupra importanţei lecturii ori de exemplificări neconcludente din cauza singularităţii lor, ci de relatarea unor experienţe concrete duse la capăt.” Paul Cornea, Câteva reflecţii
 • 15. Titlu, scop, autori Scop: relatarea experienţelor în urma pilotării tip de un an a activităţii în cercuri 20 de autori din 12 judeţe, 19 experiente Titlu: un fel de “epopee” livrescă-ludică- didactică. “...până la urmă a fost chiar o epopee călătoria noastră împreună cu copiii prin lumea cărţilor, nu lipsită nici de peripeţii, nici de un caracter iniţiatic” Monica Onojescu, Argument
 • 16. Lecturiada 2, (Paralela 45, 2007) şi “seducerea” cititorului Liniile curriculare şi tipurile de activităţi enunţate mai sus urmăresc în totalitatea lor, crearea unor spaţii ale lecturii în libertate, şi deci ale libertăţii interpretative: lectură şi interpretare eliberate de rigorile instituţionalizate ale grilelor de analiză şi ale comentariilor şi reaşezate în ordinea firescului şi a bucuriei.” Alina Pamfil, Postfaţă
 • 17. Autori. Structură Autori: 36 Capitole Liste de cărţi Locuri unde se citeşte A citi pentru a scrie Sărbătorile lecturii Consilieri de lectură
 • 18. LecturiadaLecturiada 3, Paralela 45, 2009, Interpretarea3, Paralela 45, 2009, Interpretarea “Privit în ansamblu, volumul trei conţine experienţe interesante şi convingătoare, ce pot fundamenta, cu siguranţă, o didactică eficientă a interpretării, o didactică definită prin strategii coerente şi prin perspective plurale” Alina Pamfil, Cânturile Lecturiadei
 • 19. Autori. Structura Autori: 17 Structură: încercări de a răspunde la întrebarea “De ce citim?” Ce fel de cititor doresc să formez? Până unde pot folosi literatura în scopuri extraliterare? Până unde pot deconspira propria interpretare? Oare supralicitând drepturile cititorului nu lezez drepturile textului? Etc., etc.
 • 20. Lecturiada 4 Idee directoare Conţinut Structură Liste de cărţi. Bibliografie Autori Public ţintă
 • 21. Lecturiada 4. Scop “Lecturiada 4 ar putea fi un volum care să semene ca structură cu Lecturiada 2, ca scriitură cu Lecturiada 1, iar ca prezentarea experienţelor cu Lecturiada 3, evitându-se, pe cât se poate, slăbiciunile lor. Adică: să fie urmărească sistematic evaluarea şi autoevaluarea cercurilor, să fie structurată tematic, să fie sinceră şi bine scrisă, evitând limbajul de lemn; experienţele descrise să pună în centru nu numai elementele de formă, ci accentul să cadă pe substanţa discuţiilor din cercuri, să evităm tonul prea festivist şi să mai avem din când în când şi îndoieli.” ( Puncte de plecare, Monica Onojescu, coord. proiectului)
 • 22. Lecturiada 4. Evaluare calitativă Ideea directoare: evaluare de etapă care să valideze cercurile după nouă ani. Idei derivate: a. proiectul a evoluat de la o alternativă faţă de lectura şcolară la o apropiere faţă de ea, în sensul acesta multe dintre ideile experimentate la cercuri s-au mutat în clasă. b. experienţa/rezultatele cercurilor pot fi văzute ca o pledoarie pentru introducerea orelor de lectură cursivă la toate clasele şi la toate profilurile. c. optionalele care au ca obiect lectura si scrierea ar putea sa aibă un loc privilegiat în noua programă indiferent de profilul şcolii. d. proiectul se poate dezvolta prin experimentarea sistematică a formelor şi strategiilor de lectură şi de scriere extinzând la o mare varietate de tipuri de texte.
 • 23. Instrumente de evaluare Chestionare Interviuri Studii de caz Liste de cărţi Jurnale de lectură Feedback-uri Autoevaluări Produse: reviste pro lectura, cărţi, filme, proiecte,portofolii etc.
 • 24. CARTEA Argument I. Curriculum vitae Cercuri - chestionare Consilieri - interviuri II. Istorii cu cărţi şi cititori Lecturi în cercuri – prezentări de activităţi Dus-întors – de la cercuri la clasă şi invers Acţiuni de promovare a lecturii: concursuri, reviste, sărbători ale lecturii etc. III. Cărţi Cărţi ale cercurilor, cărţi ale anului, cărţile mele Elevi – chestionare, studii de caz, autoevaluări Bibliografie Reviste, bloguri, site-uri – utilizate şi proprii Postfaţă Structură 1.
 • 25. Structură 2 CD/DVD 1. File decupate (prezentarea paşilor descrierilor narative din capitolul II) 2. Filme, inregistrări audio 2. Glosar de strategii de lectură 3. Liste de cercuri, scoli, reviste, bloguri