SlideShare a Scribd company logo
8 / OKTOBER
     / TIJDSCHRIFT MARKETING
          VOOR    / MARÍEnilGMIX
T
Negeren op elgen rlsrco
Filmfestival,
      T-Mobile 6c Brieht
Goede Nederlandse media
         social   cases schaars. meeste
                 zijn  De                                                    '  ]  !-.!];:,::1
komen hetbuitenland. Nederland je al campagnes,
   uit       In     zie     maar                                  , a   llrrbffiBùarll{   CsrEltrb
                                                           j    fitilAlÈ.lAatatf*t
volgensMatthijs
       Roumen (Iribewise) hiernogmaar
                zijn    weinig                                      @ffi
sterkecases eenfocusop langetermijncommunicatie,
     met                 zoals                                                      é-
eenMystarbucks eenDellldeastorm. vondhii er drie:
        of         Toch

        -
Filmfestivalsocial   media middelenmix
Het Nederlands  Filmfestival meî sociale zoals
               werkt veel     tools,  Face-
book,  YouTube, Twitter,
         Hyves,    Flickr Linkedln.
                  en    Hierdoorweten de
                              zij
       0p       plekken
doelgroepverschillende tebereiken.      Aangezien Film-
                            het
festival  elkjaardezelfdekanalen gebruiK,
                     groeit aantal
                       het   contacten
    jaar honderden fans.
ieder met         nieuwe                              .-_     otrr.é r@r.neol h..rl ?€rr oéld óo
                                                  t_1
www.fmfestival. I
     iI     nUn
    yo be. m/use
www. utu co       rhfÍ                    boeien verse
                                     met   content een
                                            en continu
                                                 dialoog. alleen
                                                    Niet  versterkt
fiIm-festial. es. U
      v hyv n                         dithetmerk, weten ookmensen
                                       maar   zij   samen brengen inte-
                                                   te    die
tvv er.com edfiImfesti vaI
  ift    /N                          ressehebben Bright.
                                       in
www.ickr.com photo iImfestival
    fI    /  s/f                     nww.bright.nl

     -
T-Mobile weblog forum
         en                    Bovenstaande
                                   voorbeelden bewijzen eralwelmerken diezich
                                             dat       zijn
T-Mobile houdt klanten dehoogte deontwikkelingen
       hier    op    van        rond- focussen langetermijncommunicatie
                                 op            met doelgroep, dehulp
                                                de     met
omdeiPhone. deze
       0p    manierheeftT-Mobiledirect
                    een  klantenaan- van s0cial
                                  media. focus deze is0pdefans detoege-
                                     De   bij  tools      en
spreekpunt ontwikkeld, zowel een
           waar   in zendende alsindia- voegde
                      vorm         waarde deze
                                    die   mensenkunnen leveren hetmerk.
                                                  voor
loogvorm communicatie bedreven (potentièle)
            wordt    met     klanten.
   - bi
blog.tmo Ie.nI/iphone/                   Boverstaande zijnafkomstig dewiki'Social
                                   cases       uit      mediain
                              Nederland'      nl)
                                  Miki.tribewise.
    -
Bright weblog
BrightMagazine social
        heeft     goed
              media begrepen. content
                      Door    niet Matthijs Roumenis strategydirectorbijTribewise.
alleen hetmagazine te bieden, ook deweblog,
   in       aan     maar op      weten mroumen@tribewise.nl
zùgeinteresseerden door geclaimde
          in het  hun    kennisdomein te
                          2417Tips uit de praktijk
Co-creatie
Go-creatie hetbetrekken klanten
     is       van    ofklantgerichter verbetert relatie
                          enhet       de
eindgebruikerc éénof meerdere
       bij       fases    je
                   met klanten.
                                                                       ''UF
vanhetinnovatieproces. hetdefinié-
           Voor      Specif gebruikers voorl<eur'lead Een
                       ieke      (bij           (grote)groep  vrilwilligers is
                                                              -$t'         'ó ,
renvantoegevoegde waarde eendiep
             is     users') worden betrokkenbrainstormses- actiefbetrokken
                                 in                  bijhetontwik- "
begrip behoeften klanten ge-
   van      van    en   sies ideeèn genereren, concept- kelen onderhoudeneen 2q
                      om    te       ofin         en         van                  #
                                                              .tc            ttiq"
    immers
bruikers    cruciaal.Co-creatie
                 is  workshops ideeèn te scherpen.
                         om     aan       Co-  product. source
                                              open      wordt
                                                              dÈi              '
eenechte samenwerking klanten,
            met     om creatieworkshops name
                            zùnmet     geschikt  veeltoegepast deontwik-
                                                  bij
zemee latendenken je toekomsti-
   te       over       wanneer      is
                        behoefteaan beter
                                een    inzichtin keling software. is
                                             van       Het      ll       . ,, ".ù*o
geaanbod. Innovatiebureau
             Sunideezette klantbehoeften eenvoudige,
                           enaan        gemakke- z e e r g e s c h i k t w a n n e e r j e            *
                                                           - o..   f ; lllU   t
demogelijkheden eenrij.
         op          liikte implementeren voor
                              ideeèn korte   of  een nieuwe  technische        q-- Lì'.  B t ')
                   middellange Bilna bedrijven
                         termiln. alle        die standaard zetten. a% - ; tì
                                               wilt
                                                         5?-
Co-creatie varièren een
     kan    van situatie   innovatie speerpunt
                        als      hebben maken ge-  Denon-profit-         "7t*
                                                          -'
   je
waarin klantin deeerste al betrok- bruik deze
            fase        van   vorm co-creatie.
                              van           organisatie Creative
kenis bijhetbedenken nieuwe
          van    ideeèn,                       Commons  stimuleert  deze
tot een    waarin meewerkt de
    situatie  hij     aan  Crowdsourcing                vorm co-creatie veel
                                            van        met succes.
laatste vanhetproduct- conceptont- Jezeteen
   fase        of           vraag probleem bijeen
                            0f      uit   zeer
wikkelingsproces.     heeft gro- brede
        Co-creatie drie        groepmensen stelt beloning Deoverige vormen je in hetartikel
                              en   een            twee      vind
tevoordelen: verhoogt slaagkans
      het    de    van beschikbaar 'hetwinnende De
                          voor        idee'.   Co-creatie: eendialoog metuwklant
                                                Ga        aan
nieuwe          je
    innovaties, maakt organisatie interactie deklant minimaal.
        het               met     is     aanoe- op vvww.  narketing axnl.
                                                     m -

More Related Content

Similar to 20091012 Tijdschrift Voor Marketing Matthijs Roumen

Whitepaper - Social Media In Nederland
Whitepaper - Social Media In NederlandWhitepaper - Social Media In Nederland
Whitepaper - Social Media In Nederland
Tribewise
 
Proefhoofdstuk Basisboek Crossmedia Concepting Hoofdstuk1
Proefhoofdstuk Basisboek Crossmedia Concepting Hoofdstuk1Proefhoofdstuk Basisboek Crossmedia Concepting Hoofdstuk1
Proefhoofdstuk Basisboek Crossmedia Concepting Hoofdstuk1
ExploreMedia
 
Managing for the chaos of sociality v3
Managing for the chaos of sociality v3Managing for the chaos of sociality v3
Managing for the chaos of sociality v3Rene Jansen
 
Social media presentatie 5 november studieclub bollenkwekers
Social media presentatie 5 november studieclub bollenkwekersSocial media presentatie 5 november studieclub bollenkwekers
Social media presentatie 5 november studieclub bollenkwekersRonald Groot
 
Nieuwe Media en de DAP: nuttig of nonsens?
Nieuwe Media en de DAP: nuttig of nonsens?Nieuwe Media en de DAP: nuttig of nonsens?
Nieuwe Media en de DAP: nuttig of nonsens?
René van den Bos
 
Social mediacodeing
Social mediacodeingSocial mediacodeing
Social mediacodeingFrank Smilda
 
Scriptie met nieuwe media het ontwikkelproces in
Scriptie met nieuwe media het ontwikkelproces inScriptie met nieuwe media het ontwikkelproces in
Scriptie met nieuwe media het ontwikkelproces in
Joris Burggraaff
 
Handhavingskrant 2 2011--soc-media
Handhavingskrant 2 2011--soc-mediaHandhavingskrant 2 2011--soc-media
Handhavingskrant 2 2011--soc-mediaFrank Smilda
 
20100204 ABN Amro
20100204 ABN Amro20100204 ABN Amro
20100204 ABN AmroTribewise
 
Digitale Revolutie (verschenen in InFinance dec 2012)
Digitale Revolutie (verschenen in InFinance dec 2012)Digitale Revolutie (verschenen in InFinance dec 2012)
Digitale Revolutie (verschenen in InFinance dec 2012)
Jan Lindeboom
 
Presentatie social media iKeur
Presentatie social media iKeurPresentatie social media iKeur
Presentatie social media iKeur
Ron Overbeek
 
Presentatie OOGT Michiel Fontys Hogescholen
Presentatie OOGT Michiel Fontys HogescholenPresentatie OOGT Michiel Fontys Hogescholen
Presentatie OOGT Michiel Fontys Hogescholen
Michiel Gerbranda
 
20101007 Presentatie VakdagDM
20101007 Presentatie VakdagDM20101007 Presentatie VakdagDM
20101007 Presentatie VakdagDMTribewise
 
Vakblad voor Fondsenwerving: Artikel: mobile fundraising voor fondsenwervers ...
Vakblad voor Fondsenwerving: Artikel: mobile fundraising voor fondsenwervers ...Vakblad voor Fondsenwerving: Artikel: mobile fundraising voor fondsenwervers ...
Vakblad voor Fondsenwerving: Artikel: mobile fundraising voor fondsenwervers ...
Richard Otto
 
2011 10-25 de-pauw_en_deputter_atelier6_%28_n%29
2011 10-25 de-pauw_en_deputter_atelier6_%28_n%292011 10-25 de-pauw_en_deputter_atelier6_%28_n%29
2011 10-25 de-pauw_en_deputter_atelier6_%28_n%29Sara Jane Deputter
 
The Social Revolution
The Social RevolutionThe Social Revolution
The Social RevolutionInnekepoes
 
Twitter voor Twiginners
Twitter voor TwiginnersTwitter voor Twiginners
Twitter voor Twiginners
Tijs Vrolix
 
Retail & Social Media - Shift je mee?
Retail & Social Media - Shift je mee?Retail & Social Media - Shift je mee?
Retail & Social Media - Shift je mee?
Sytse Kooistra
 

Similar to 20091012 Tijdschrift Voor Marketing Matthijs Roumen (20)

Whitepaper - Social Media In Nederland
Whitepaper - Social Media In NederlandWhitepaper - Social Media In Nederland
Whitepaper - Social Media In Nederland
 
Proefhoofdstuk Basisboek Crossmedia Concepting Hoofdstuk1
Proefhoofdstuk Basisboek Crossmedia Concepting Hoofdstuk1Proefhoofdstuk Basisboek Crossmedia Concepting Hoofdstuk1
Proefhoofdstuk Basisboek Crossmedia Concepting Hoofdstuk1
 
Cmd in 2015
Cmd in 2015Cmd in 2015
Cmd in 2015
 
Managing for the chaos of sociality v3
Managing for the chaos of sociality v3Managing for the chaos of sociality v3
Managing for the chaos of sociality v3
 
Social media presentatie 5 november studieclub bollenkwekers
Social media presentatie 5 november studieclub bollenkwekersSocial media presentatie 5 november studieclub bollenkwekers
Social media presentatie 5 november studieclub bollenkwekers
 
Nieuwe Media en de DAP: nuttig of nonsens?
Nieuwe Media en de DAP: nuttig of nonsens?Nieuwe Media en de DAP: nuttig of nonsens?
Nieuwe Media en de DAP: nuttig of nonsens?
 
Social mediacodeing
Social mediacodeingSocial mediacodeing
Social mediacodeing
 
Scriptie met nieuwe media het ontwikkelproces in
Scriptie met nieuwe media het ontwikkelproces inScriptie met nieuwe media het ontwikkelproces in
Scriptie met nieuwe media het ontwikkelproces in
 
Handhavingskrant 2 2011--soc-media
Handhavingskrant 2 2011--soc-mediaHandhavingskrant 2 2011--soc-media
Handhavingskrant 2 2011--soc-media
 
20100204 ABN Amro
20100204 ABN Amro20100204 ABN Amro
20100204 ABN Amro
 
Digitale Revolutie (verschenen in InFinance dec 2012)
Digitale Revolutie (verschenen in InFinance dec 2012)Digitale Revolutie (verschenen in InFinance dec 2012)
Digitale Revolutie (verschenen in InFinance dec 2012)
 
Presentatie social media iKeur
Presentatie social media iKeurPresentatie social media iKeur
Presentatie social media iKeur
 
Sessie 13 A4 kijk voorbij de huisstijl
Sessie 13 A4 kijk voorbij de huisstijlSessie 13 A4 kijk voorbij de huisstijl
Sessie 13 A4 kijk voorbij de huisstijl
 
Presentatie OOGT Michiel Fontys Hogescholen
Presentatie OOGT Michiel Fontys HogescholenPresentatie OOGT Michiel Fontys Hogescholen
Presentatie OOGT Michiel Fontys Hogescholen
 
20101007 Presentatie VakdagDM
20101007 Presentatie VakdagDM20101007 Presentatie VakdagDM
20101007 Presentatie VakdagDM
 
Vakblad voor Fondsenwerving: Artikel: mobile fundraising voor fondsenwervers ...
Vakblad voor Fondsenwerving: Artikel: mobile fundraising voor fondsenwervers ...Vakblad voor Fondsenwerving: Artikel: mobile fundraising voor fondsenwervers ...
Vakblad voor Fondsenwerving: Artikel: mobile fundraising voor fondsenwervers ...
 
2011 10-25 de-pauw_en_deputter_atelier6_%28_n%29
2011 10-25 de-pauw_en_deputter_atelier6_%28_n%292011 10-25 de-pauw_en_deputter_atelier6_%28_n%29
2011 10-25 de-pauw_en_deputter_atelier6_%28_n%29
 
The Social Revolution
The Social RevolutionThe Social Revolution
The Social Revolution
 
Twitter voor Twiginners
Twitter voor TwiginnersTwitter voor Twiginners
Twitter voor Twiginners
 
Retail & Social Media - Shift je mee?
Retail & Social Media - Shift je mee?Retail & Social Media - Shift je mee?
Retail & Social Media - Shift je mee?
 

More from Matthijs Roumen

Passive income with side projects
Passive income with side projectsPassive income with side projects
Passive income with side projects
Matthijs Roumen
 
Presentatie voor Socializing 2.0 event
Presentatie voor Socializing 2.0 eventPresentatie voor Socializing 2.0 event
Presentatie voor Socializing 2.0 event
Matthijs Roumen
 
2009 11 16 Hanze Hogeschool
2009 11 16 Hanze Hogeschool2009 11 16 Hanze Hogeschool
2009 11 16 Hanze HogeschoolMatthijs Roumen
 
20091113 ING Intern Congres
20091113 ING Intern Congres20091113 ING Intern Congres
20091113 ING Intern CongresMatthijs Roumen
 
20091019 Dutch Work Innovation Day
20091019 Dutch Work Innovation Day20091019 Dutch Work Innovation Day
20091019 Dutch Work Innovation DayMatthijs Roumen
 
Presentatie Tribewise
Presentatie TribewisePresentatie Tribewise
Presentatie Tribewise
Matthijs Roumen
 
20090109 Afstudeerpresentatie Matthijs Roumen
20090109 Afstudeerpresentatie Matthijs Roumen20090109 Afstudeerpresentatie Matthijs Roumen
20090109 Afstudeerpresentatie Matthijs Roumen
Matthijs Roumen
 
Lifehacking & Social Media
Lifehacking & Social MediaLifehacking & Social Media
Lifehacking & Social Media
Matthijs Roumen
 
Lifehacking & Social Media
Lifehacking & Social MediaLifehacking & Social Media
Lifehacking & Social MediaMatthijs Roumen
 
Social Media
Social MediaSocial Media
Social Media
Matthijs Roumen
 
Lifehacking Academy: 10 Lifehacks Web 2.0 & GTD
Lifehacking Academy: 10 Lifehacks Web 2.0 & GTDLifehacking Academy: 10 Lifehacks Web 2.0 & GTD
Lifehacking Academy: 10 Lifehacks Web 2.0 & GTD
Matthijs Roumen
 
Education in the 21st century
Education in the 21st centuryEducation in the 21st century
Education in the 21st century
Matthijs Roumen
 
Social Networking Netherlands
Social Networking NetherlandsSocial Networking Netherlands
Social Networking Netherlands
Matthijs Roumen
 
Getting Things Done 5 min. version
Getting Things Done 5 min. versionGetting Things Done 5 min. version
Getting Things Done 5 min. versionMatthijs Roumen
 
Attitudes & Behavior
Attitudes & BehaviorAttitudes & Behavior
Attitudes & Behavior
Matthijs Roumen
 
Social Interaction
Social InteractionSocial Interaction
Social Interaction
Matthijs Roumen
 

More from Matthijs Roumen (20)

Passive income with side projects
Passive income with side projectsPassive income with side projects
Passive income with side projects
 
Entertainment Business
Entertainment BusinessEntertainment Business
Entertainment Business
 
Presentatie voor Socializing 2.0 event
Presentatie voor Socializing 2.0 eventPresentatie voor Socializing 2.0 event
Presentatie voor Socializing 2.0 event
 
20100301 Marketing Max
20100301 Marketing Max20100301 Marketing Max
20100301 Marketing Max
 
20100310 Marketing Rslt
20100310 Marketing Rslt20100310 Marketing Rslt
20100310 Marketing Rslt
 
2009 11 16 Hanze Hogeschool
2009 11 16 Hanze Hogeschool2009 11 16 Hanze Hogeschool
2009 11 16 Hanze Hogeschool
 
20091113 ING Intern Congres
20091113 ING Intern Congres20091113 ING Intern Congres
20091113 ING Intern Congres
 
20091019 Dutch Work Innovation Day
20091019 Dutch Work Innovation Day20091019 Dutch Work Innovation Day
20091019 Dutch Work Innovation Day
 
Presentatie Tribewise
Presentatie TribewisePresentatie Tribewise
Presentatie Tribewise
 
20090109 Afstudeerpresentatie Matthijs Roumen
20090109 Afstudeerpresentatie Matthijs Roumen20090109 Afstudeerpresentatie Matthijs Roumen
20090109 Afstudeerpresentatie Matthijs Roumen
 
Lifehacking & Social Media
Lifehacking & Social MediaLifehacking & Social Media
Lifehacking & Social Media
 
Lifehacking & Social Media
Lifehacking & Social MediaLifehacking & Social Media
Lifehacking & Social Media
 
Social Media
Social MediaSocial Media
Social Media
 
Lifehacking Academy: 10 Lifehacks Web 2.0 & GTD
Lifehacking Academy: 10 Lifehacks Web 2.0 & GTDLifehacking Academy: 10 Lifehacks Web 2.0 & GTD
Lifehacking Academy: 10 Lifehacks Web 2.0 & GTD
 
Education in the 21st century
Education in the 21st centuryEducation in the 21st century
Education in the 21st century
 
Social Networking Netherlands
Social Networking NetherlandsSocial Networking Netherlands
Social Networking Netherlands
 
Getting Things Done 5 min. version
Getting Things Done 5 min. versionGetting Things Done 5 min. version
Getting Things Done 5 min. version
 
Attitudes & Behavior
Attitudes & BehaviorAttitudes & Behavior
Attitudes & Behavior
 
Social Interaction
Social InteractionSocial Interaction
Social Interaction
 
Getting Things Done
Getting Things DoneGetting Things Done
Getting Things Done
 

20091012 Tijdschrift Voor Marketing Matthijs Roumen

 • 1. 8 / OKTOBER / TIJDSCHRIFT MARKETING VOOR / MARÍEnilGMIX T Negeren op elgen rlsrco Filmfestival, T-Mobile 6c Brieht Goede Nederlandse media social cases schaars. meeste zijn De ' ] !-.!];:,::1 komen hetbuitenland. Nederland je al campagnes, uit In zie maar , a llrrbffiBùarll{ CsrEltrb j fitilAlÈ.lAatatf*t volgensMatthijs Roumen (Iribewise) hiernogmaar zijn weinig @ffi sterkecases eenfocusop langetermijncommunicatie, met zoals é- eenMystarbucks eenDellldeastorm. vondhii er drie: of Toch - Filmfestivalsocial media middelenmix Het Nederlands Filmfestival meî sociale zoals werkt veel tools, Face- book, YouTube, Twitter, Hyves, Flickr Linkedln. en Hierdoorweten de zij 0p plekken doelgroepverschillende tebereiken. Aangezien Film- het festival elkjaardezelfdekanalen gebruiK, groeit aantal het contacten jaar honderden fans. ieder met nieuwe .-_ otrr.é r@r.neol h..rl ?€rr oéld óo t_1 www.fmfestival. I iI nUn yo be. m/use www. utu co rhfÍ boeien verse met content een en continu dialoog. alleen Niet versterkt fiIm-festial. es. U v hyv n dithetmerk, weten ookmensen maar zij samen brengen inte- te die tvv er.com edfiImfesti vaI ift /N ressehebben Bright. in www.ickr.com photo iImfestival fI / s/f nww.bright.nl - T-Mobile weblog forum en Bovenstaande voorbeelden bewijzen eralwelmerken diezich dat zijn T-Mobile houdt klanten dehoogte deontwikkelingen hier op van rond- focussen langetermijncommunicatie op met doelgroep, dehulp de met omdeiPhone. deze 0p manierheeftT-Mobiledirect een klantenaan- van s0cial media. focus deze is0pdefans detoege- De bij tools en spreekpunt ontwikkeld, zowel een waar in zendende alsindia- voegde vorm waarde deze die mensenkunnen leveren hetmerk. voor loogvorm communicatie bedreven (potentièle) wordt met klanten. - bi blog.tmo Ie.nI/iphone/ Boverstaande zijnafkomstig dewiki'Social cases uit mediain Nederland' nl) Miki.tribewise. - Bright weblog BrightMagazine social heeft goed media begrepen. content Door niet Matthijs Roumenis strategydirectorbijTribewise. alleen hetmagazine te bieden, ook deweblog, in aan maar op weten mroumen@tribewise.nl zùgeinteresseerden door geclaimde in het hun kennisdomein te 2417 Tips uit de praktijk Co-creatie Go-creatie hetbetrekken klanten is van ofklantgerichter verbetert relatie enhet de eindgebruikerc éénof meerdere bij fases je met klanten. ''UF vanhetinnovatieproces. hetdefinié- Voor Specif gebruikers voorl<eur'lead Een ieke (bij (grote)groep vrilwilligers is -$t' 'ó , renvantoegevoegde waarde eendiep is users') worden betrokkenbrainstormses- actiefbetrokken in bijhetontwik- " begrip behoeften klanten ge- van van en sies ideeèn genereren, concept- kelen onderhoudeneen 2q om te ofin en van # .tc ttiq" immers bruikers cruciaal.Co-creatie is workshops ideeèn te scherpen. om aan Co- product. source open wordt dÈi ' eenechte samenwerking klanten, met om creatieworkshops name zùnmet geschikt veeltoegepast deontwik- bij zemee latendenken je toekomsti- te over wanneer is behoefteaan beter een inzichtin keling software. is van Het ll . ,, ".ù*o geaanbod. Innovatiebureau Sunideezette klantbehoeften eenvoudige, enaan gemakke- z e e r g e s c h i k t w a n n e e r j e * - o.. f ; lllU t demogelijkheden eenrij. op liikte implementeren voor ideeèn korte of een nieuwe technische q-- Lì'. B t ') middellange Bilna bedrijven termiln. alle die standaard zetten. a% - ; tì wilt 5?- Co-creatie varièren een kan van situatie innovatie speerpunt als hebben maken ge- Denon-profit- "7t* -' je waarin klantin deeerste al betrok- bruik deze fase van vorm co-creatie. van organisatie Creative kenis bijhetbedenken nieuwe van ideeèn, Commons stimuleert deze tot een waarin meewerkt de situatie hij aan Crowdsourcing vorm co-creatie veel van met succes. laatste vanhetproduct- conceptont- Jezeteen fase of vraag probleem bijeen 0f uit zeer wikkelingsproces. heeft gro- brede Co-creatie drie groepmensen stelt beloning Deoverige vormen je in hetartikel en een twee vind tevoordelen: verhoogt slaagkans het de van beschikbaar 'hetwinnende De voor idee'. Co-creatie: eendialoog metuwklant Ga aan nieuwe je innovaties, maakt organisatie interactie deklant minimaal. het met is aanoe- op vvww. narketing axnl. m -