SlideShare a Scribd company logo
1-mavzu.
Pedagogik
deontologiya
o’qituvchining kasbiy
xulq-atvori haqidagi
fan sifatida.
Reja:
1. O’qituvchi faoliyatida muloqot
madaniyati va psixologiyasi
2. Pedagogik texnika. Nutq
texnikasi va madaniyati
3. Yosh o’qituvchilarning
pedagogik texnikasida
qo’yidagi juz`iy kamchiliklar
4. O‘qituvchi nazokatida
dilkashlik va pedagogik takt
O‘qituvchining pedagogik nazokati
mohiyatida, avvalo, etnopedagogik
tuyg'ular, milliy qadriyatlar, urf-odat
va an’analar, o‘zbekona tavoze va
muomala madaniyati, o'quvchilar
jamoasiga singib keta oladigan har
qanday ijtimoiy muhitga
moslashuvchi individual qobiliyatlar,
kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalar
mujassamlashgan bo'ladi.
Axloq asoslarini bilish, xatti-harakatlarda axloqiy ma’noni kasb ettirish ham katta
ahamiyatga ega. Shu bilan birga, o'quvchi ruhiyatiga ijobiy-tarbiyaviy ta’sir etish
yo'llarini bilish o'qituvchilarning kundalik faoliyatiga aylanishi lozim:
sinf jamoasidagi har
qanday sharoit va
muhitga moslashish
o'quvchilar bilan
norasmiy suhbatlarda o'z
ichki hissiyotini
sezdirmaslik, aksincha
ular ishonchini qozonish.
sinf jamoasi bilan o'zaro
hamkorlikni ta’lim-
tarbiyaviy maqsadga
muvofiq yo'lini tanlash;
o'quvchilarni chin
ko'ngildan sevish, o'z
muhabbatini o'zaro
munosabatda
ko'rsata olish;.
o'quvchibr xulqi va
ruhiyatidagi yashirin
ichki tuyg'ulami
anglashga harakat
qilish, ko'rish va
kuzatish;
Psixologlar o'qituvchilarning dilkashlik
xususiyati ikki toifadagi odamlar xarakterida
mujassamlashgan deb ta’kidlaydilar:
Birinchisi, ekstravert shaxslar: Ular
barcha ishlarda faol, jiddiy va vazmin,
osoyishtalikka va tashqi
ta’sirchanlikka moyil kishilardir.
Ikkinchisi, introvert shaxslar: Ular
faqat o'z ichki olamiga beriluvchan.
atrofidagi odamlarga
aralashmaydigan, o'z-o'zini nazorat
qilishga, doimo ichki xavotirga moyil
kishilardir.
muloqotda zaruriyatning
mavjudligi;
muloqotdan keyin, muloqot
paytida, muloqotgacha
yaxshi kayfiyat;
kommunikativ ko‘nikma
va malakalarga ega
bo‘lish
Name Here Name Here Name Here
O'qituvchining dilkashligi - uchta tarkibiy
qismni birlashtiruvchi jarayondir:
O'qituvchining kasbiy pedagogik faoliyatida
dilkashlik fazilau 0 ‘quvchilar jamoasi bilan
qizg‘in, muvaffaqiyatli muloqotga kirishib
ketishida namoyon bo‘ladi. Awalo, o‘qituvchi
o‘zining kasbiy-pedagogik dilkashlik fazilati
haqida va uning nima ekanligini va tarkibiy
qismlari nimalardan iboratligi to‘g‘risida aniq
ma’lumotga ega bo'lishi iozim. Shu bilan birga,
o‘qituvchi o‘zining kasbiga xos bo‘lgan shaxsiy
fazilatlari nuqtai nazaridan e’tibor berib,
dilkashlikning qanday jihatlarini o‘zida
shakllantirish lozimligini aniqlashi va o‘z-o‘zida
kommunikativ hislatlami tarbiyalashning shaxsiy
rejasini tuzishi kerak.
O‘qituvchining xushmuomalaligi va dilkashligi o'zida butun bir global
insonparvarlik jarayonini qamrab oluvchi, ko'plab tarkibiy qismlardan iborat
bo'lgan ajoyib fazilatlaridan biridir. O'z pedagogik kasbidan voz kechgan
sobiq o'qituvchilar bilan suhbat jarayonida shu narsa ma’lum bo'ldiki,
ularning ko'pchiligi qo'pol, muloqotda nazokatsiz kishilar. Odamlar bilan
muloqotga kirishish, ular uchun qiziqarli emas. Shu sababli o'qituvchi
sifatida kasbiy hislatlari ham shakllanmagan. Muloqot jarayoni - doimiy,
uzoq vaqt davomida shakllanuvchi, keng qamrovli jarayon. Zero, shuning
uchun pedagogik faoliyat - muomalada qo'pol, nazokatsiz o'qituvchilami
charchatadi, ish jarayoni uning g'ashiga va asabiga tegadi, ta’lim
muassasasidagi faoliyatiga putur etkazadi
Rus olimi A.V.Mudrik o‘z ilmiy tadqiqotiarida o'qituvchining xushmuomalalilik
bilan muloqotga kirishishi va unga ko'nikma hosil qilishga nisbatan
qobiliyatini aniqlaydigan quyidagi mezonlami ajratib ko'rsatadi:
01
02
04
kommunikativ mahoratda - vaqtni,
suhbatdosh ichki dunyosini,
munosabatni, vaziyatni aniq
moijalga olish.
Inson tafakkurining o‘ziga xos
xususiyatlarga muvofiqligi.
otiqlik san’atini mukammal
egallaganlik yoki nutqda erkinlik;
ushmuomalalilik va shirinsuxanlik;.
Empatiya va o‘z-o‘zidan paydo
bo‘ladigan o'tkir zehnga ega bo‘lish;
05
ma’lum bir maqsadga qaratilgan
aniq ijtimoiy munosabat
(masalan, muloqot jarayonining
natijalariga emas, balki o'ziga
nisbatan qiziquvchanlik);
03
06
1-topshiriq.
Muloqotning o’ziga xos darajalarini
ushbu jadvalga to’ldiring.
N
o
darajalar Tasnif
1
2
3
Blits savollarga javob bering.
1. O’qituvchining darsdagi holati.
2. O’qituvchining darsdan keyingi
faoliyati.
3. Pedagogik tehnika qanday malakalarni
o’z ichiga oladi?
4. Odob-ahloq tushunchasini izohlang?
5. Pedagogik nazokat me’yorlari
o‘qituvchidan nimani talab qiladi?
6. O‘qituvchi hulq - atvorida pedagogik
nazokat qanday shakl lanadi?
7. Yosh o‘qituvchi qiyin vaziyatlarda
pedagogik nazokatning qan day
holatlariga rioya qilishi kerak?
8. Pedagogik nazokat tuyg‘usi qanday
xususiyatlarga ega?
9. Pedagogikada axloq va odobning
muhim xususiyati bc‘lgai dilkashlikka
ta’rif bering?
-topshiriq
2
3-topshiriq
O'qituvchining
kasbiy
pedagogik
faoliyatida
dilkashlik
fazilatining
o’quvchilar
jamoasi bilan
muloqotidagi
o’rni nima
uchun muhim?
Nima uchun?
Nima uchun? Nima uchun?
Nima uchun?
4-topshiriq.
Quyidagi mavzular asosida reja tuzing va o'z fikr -
mulohazalaringizni bildirib “Mustaqil ish” yozing:
1. “Hozirgi demokratik
jamiyat o‘qituvchisining
pedagogik nazokati”
2. “Yosh O‘qituvchining
hushmuomalaligi,
dilkashligi va pedagogik
takti”.
Foydalanilgan
adabiyotlar:
01 1. Tarbiyaviy ish metodikasi
L.V. Ruvinskiy taxriri ostida T.
1994
2. Y. Sh. Avarov. Tarbiyalash
mahorati. Toshkent. 1994
3. B. N. Golovni. Osnovo’
kul’turo’ rechi. M. 1992
4. A. XOLIQOV Pedagogik
mahorat Toshkent «IQTISOD-
MOLIYA» 2011. 140- 155b.
5. Davletshin M.G. Zamonaviy
maktab o‘qituvchisining
psixologiyasi.-T.: O‘zbekiston,
1999.-29 b.
THANK YOU

More Related Content

What's hot

Buxorodagi turistik resurslar.pptx
Buxorodagi turistik resurslar.pptxBuxorodagi turistik resurslar.pptx
Buxorodagi turistik resurslar.pptx
Bukhara State University
 
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
Oleksii Voronkin
 
До 300- річчя Григорія Осиповича Кониського
До 300- річчя Григорія Осиповича КониськогоДо 300- річчя Григорія Осиповича Кониського
До 300- річчя Григорія Осиповича Кониського
Beryslav Pedagogical College
 
Falsafiy tafakkur taraqqiyoti bosqichlari.pptx
Falsafiy tafakkur taraqqiyoti bosqichlari.pptxFalsafiy tafakkur taraqqiyoti bosqichlari.pptx
Falsafiy tafakkur taraqqiyoti bosqichlari.pptx
AbduvokhidPirnazarov1
 
презентація тб дорожнього руху 2017
презентація тб дорожнього руху 2017презентація тб дорожнього руху 2017
презентація тб дорожнього руху 2017
njhujdbwz
 
Бойченко
БойченкоБойченко
Бойченко
andrey3281
 
рекомендовані теми робіт ман іноз.
рекомендовані теми робіт ман іноз.рекомендовані теми робіт ман іноз.
рекомендовані теми робіт ман іноз.
rmk-resh
 
Методи вікової психолгогії. (Олєшко Дар'я 16-2група) 2014p.
Методи вікової психолгогії. (Олєшко Дар'я 16-2група) 2014p. Методи вікової психолгогії. (Олєшко Дар'я 16-2група) 2014p.
Методи вікової психолгогії. (Олєшко Дар'я 16-2група) 2014p.
Dasha Oleshko
 
Хрестоматія з літературного читання 1-2 класи
Хрестоматія з літературного читання 1-2 класиХрестоматія з літературного читання 1-2 класи
Хрестоматія з літературного читання 1-2 класи
Наталія Трофимчук
 
Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник
Дистанційне та змішане навчання в школі. ПутівникДистанційне та змішане навчання в школі. Путівник
Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник
ssuser1345d9
 
122_Слайд № 1.ppt
122_Слайд № 1.ppt122_Слайд № 1.ppt
122_Слайд № 1.ppt
JurabekTillavoldiev
 
Uzbekistan
UzbekistanUzbekistan
довідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевіркудовідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевірку
Катерина Павленко
 
Використання художньо - педагогічних технологій при викладанні предметів осві...
Використання художньо - педагогічних технологій при викладанні предметів осві...Використання художньо - педагогічних технологій при викладанні предметів осві...
Використання художньо - педагогічних технологій при викладанні предметів осві...
Tamara Emec
 
виховна і освітня цінність української народної іграшки у творчі
виховна і освітня цінність української народної іграшки у творчівиховна і освітня цінність української народної іграшки у творчі
виховна і освітня цінність української народної іграшки у творчі
Александр Черный
 
Роль тимбілдингу в реалізації концепції НУШ
Роль тимбілдингу в реалізації концепції НУШРоль тимбілдингу в реалізації концепції НУШ
Роль тимбілдингу в реалізації концепції НУШ
Nataliya Persikova
 
уподібнення
уподібнення уподібнення
уподібнення
labinskiir-33
 

What's hot (20)

Buxorodagi turistik resurslar.pptx
Buxorodagi turistik resurslar.pptxBuxorodagi turistik resurslar.pptx
Buxorodagi turistik resurslar.pptx
 
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
 
До 300- річчя Григорія Осиповича Кониського
До 300- річчя Григорія Осиповича КониськогоДо 300- річчя Григорія Осиповича Кониського
До 300- річчя Григорія Осиповича Кониського
 
Falsafiy tafakkur taraqqiyoti bosqichlari.pptx
Falsafiy tafakkur taraqqiyoti bosqichlari.pptxFalsafiy tafakkur taraqqiyoti bosqichlari.pptx
Falsafiy tafakkur taraqqiyoti bosqichlari.pptx
 
презентація тб дорожнього руху 2017
презентація тб дорожнього руху 2017презентація тб дорожнього руху 2017
презентація тб дорожнього руху 2017
 
Бойченко
БойченкоБойченко
Бойченко
 
презентація сухомлинський
презентація сухомлинськийпрезентація сухомлинський
презентація сухомлинський
 
рекомендовані теми робіт ман іноз.
рекомендовані теми робіт ман іноз.рекомендовані теми робіт ман іноз.
рекомендовані теми робіт ман іноз.
 
Методи вікової психолгогії. (Олєшко Дар'я 16-2група) 2014p.
Методи вікової психолгогії. (Олєшко Дар'я 16-2група) 2014p. Методи вікової психолгогії. (Олєшко Дар'я 16-2група) 2014p.
Методи вікової психолгогії. (Олєшко Дар'я 16-2група) 2014p.
 
Хрестоматія з літературного читання 1-2 класи
Хрестоматія з літературного читання 1-2 класиХрестоматія з літературного читання 1-2 класи
Хрестоматія з літературного читання 1-2 класи
 
Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник
Дистанційне та змішане навчання в школі. ПутівникДистанційне та змішане навчання в школі. Путівник
Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник
 
122_Слайд № 1.ppt
122_Слайд № 1.ppt122_Слайд № 1.ppt
122_Слайд № 1.ppt
 
Rano
RanoRano
Rano
 
Uzbekistan
UzbekistanUzbekistan
Uzbekistan
 
самоаналіз
самоаналізсамоаналіз
самоаналіз
 
довідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевіркудовідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевірку
 
Використання художньо - педагогічних технологій при викладанні предметів осві...
Використання художньо - педагогічних технологій при викладанні предметів осві...Використання художньо - педагогічних технологій при викладанні предметів осві...
Використання художньо - педагогічних технологій при викладанні предметів осві...
 
виховна і освітня цінність української народної іграшки у творчі
виховна і освітня цінність української народної іграшки у творчівиховна і освітня цінність української народної іграшки у творчі
виховна і освітня цінність української народної іграшки у творчі
 
Роль тимбілдингу в реалізації концепції НУШ
Роль тимбілдингу в реалізації концепції НУШРоль тимбілдингу в реалізації концепції НУШ
Роль тимбілдингу в реалізації концепції НУШ
 
уподібнення
уподібнення уподібнення
уподібнення
 

Similar to 1-mavzu.pptx

tafakkurning mantiqiy shakllari.pptx
tafakkurning mantiqiy shakllari.pptxtafakkurning mantiqiy shakllari.pptx
tafakkurning mantiqiy shakllari.pptx
ShoxruhXushboqov
 
Tarbiyachilar darajasini va mahoratini oshirish shakllari.pptx
Tarbiyachilar darajasini va mahoratini oshirish shakllari.pptxTarbiyachilar darajasini va mahoratini oshirish shakllari.pptx
Tarbiyachilar darajasini va mahoratini oshirish shakllari.pptx
abbosmardaev1
 
talim mazmuni.pptx
talim mazmuni.pptxtalim mazmuni.pptx
talim mazmuni.pptx
NuriddinIkromov
 
boshlangich_sinf_oquvchilarni_bayon_ kurs ishi.docx
boshlangich_sinf_oquvchilarni_bayon_ kurs ishi.docxboshlangich_sinf_oquvchilarni_bayon_ kurs ishi.docx
boshlangich_sinf_oquvchilarni_bayon_ kurs ishi.docx
DilshodYusufjonov
 
Ona tili darslarining noan'anaviy shakllari.pdf
Ona tili darslarining noan'anaviy shakllari.pdfOna tili darslarining noan'anaviy shakllari.pdf
Ona tili darslarining noan'anaviy shakllari.pdf
ZahroAbduraimova
 
portal.guldu.uz-6-seminar.pptx methods of teaching
portal.guldu.uz-6-seminar.pptx methods of teachingportal.guldu.uz-6-seminar.pptx methods of teaching
portal.guldu.uz-6-seminar.pptx methods of teaching
nigorakuldasheva92
 
4-mavzu borasidagi ilmiy izlanishlar.pptx
4-mavzu borasidagi ilmiy izlanishlar.pptx4-mavzu borasidagi ilmiy izlanishlar.pptx
4-mavzu borasidagi ilmiy izlanishlar.pptx
JOHNNYJOHNSON62
 
Zamonaviy maktab rahbarining kreativligi
Zamonaviy maktab rahbarining kreativligiZamonaviy maktab rahbarining kreativligi
Zamonaviy maktab rahbarining kreativligi
ShamsiddinRaisov
 
Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanidan
Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanidanMaxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanidan
Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanidan
samadjonmuxtorov
 
Qodirjon.Pedagogika.pptx
Qodirjon.Pedagogika.pptxQodirjon.Pedagogika.pptx
Qodirjon.Pedagogika.pptx
QodirjonGaniyev
 
Qodirjon_Pedagogika
Qodirjon_PedagogikaQodirjon_Pedagogika
Qodirjon_Pedagogika
QodirjonGaniyev
 
Family Psychology.pptx
Family Psychology.pptxFamily Psychology.pptx
Family Psychology.pptx
MonaSwlm
 
Motiv va motivatsiya_file_6316540a467c0.pptx
Motiv va motivatsiya_file_6316540a467c0.pptxMotiv va motivatsiya_file_6316540a467c0.pptx
Motiv va motivatsiya_file_6316540a467c0.pptx
BiloldinSayfuddinov
 
Nizomiy_nomidagi_Toshkent_Davlat_Pedagogika_Universiteti_Matematika (2).pptx
Nizomiy_nomidagi_Toshkent_Davlat_Pedagogika_Universiteti_Matematika (2).pptxNizomiy_nomidagi_Toshkent_Davlat_Pedagogika_Universiteti_Matematika (2).pptx
Nizomiy_nomidagi_Toshkent_Davlat_Pedagogika_Universiteti_Matematika (2).pptx
IsmatbekBaymukhammed1
 
To'garak ishlanma: Ajdodlarimizning bebaho merosi abadiyatga daxldor ma’navi...
To'garak ishlanma: Ajdodlarimizning bebaho merosi abadiyatga daxldor ma’navi...To'garak ishlanma: Ajdodlarimizning bebaho merosi abadiyatga daxldor ma’navi...
To'garak ishlanma: Ajdodlarimizning bebaho merosi abadiyatga daxldor ma’navi...
ferghanasoft
 
Falsafa-fanidan-presentatsiya-tafakkur shakllari.pptx
Falsafa-fanidan-presentatsiya-tafakkur shakllari.pptxFalsafa-fanidan-presentatsiya-tafakkur shakllari.pptx
Falsafa-fanidan-presentatsiya-tafakkur shakllari.pptx
jamshdbek0614
 
9-mavzu. Tarbiya fani va uni o'qitish metodikasi.pptx
9-mavzu. Tarbiya fani va uni o'qitish metodikasi.pptx9-mavzu. Tarbiya fani va uni o'qitish metodikasi.pptx
9-mavzu. Tarbiya fani va uni o'qitish metodikasi.pptx
JOHNNYJOHNSON62
 

Similar to 1-mavzu.pptx (17)

tafakkurning mantiqiy shakllari.pptx
tafakkurning mantiqiy shakllari.pptxtafakkurning mantiqiy shakllari.pptx
tafakkurning mantiqiy shakllari.pptx
 
Tarbiyachilar darajasini va mahoratini oshirish shakllari.pptx
Tarbiyachilar darajasini va mahoratini oshirish shakllari.pptxTarbiyachilar darajasini va mahoratini oshirish shakllari.pptx
Tarbiyachilar darajasini va mahoratini oshirish shakllari.pptx
 
talim mazmuni.pptx
talim mazmuni.pptxtalim mazmuni.pptx
talim mazmuni.pptx
 
boshlangich_sinf_oquvchilarni_bayon_ kurs ishi.docx
boshlangich_sinf_oquvchilarni_bayon_ kurs ishi.docxboshlangich_sinf_oquvchilarni_bayon_ kurs ishi.docx
boshlangich_sinf_oquvchilarni_bayon_ kurs ishi.docx
 
Ona tili darslarining noan'anaviy shakllari.pdf
Ona tili darslarining noan'anaviy shakllari.pdfOna tili darslarining noan'anaviy shakllari.pdf
Ona tili darslarining noan'anaviy shakllari.pdf
 
portal.guldu.uz-6-seminar.pptx methods of teaching
portal.guldu.uz-6-seminar.pptx methods of teachingportal.guldu.uz-6-seminar.pptx methods of teaching
portal.guldu.uz-6-seminar.pptx methods of teaching
 
4-mavzu borasidagi ilmiy izlanishlar.pptx
4-mavzu borasidagi ilmiy izlanishlar.pptx4-mavzu borasidagi ilmiy izlanishlar.pptx
4-mavzu borasidagi ilmiy izlanishlar.pptx
 
Zamonaviy maktab rahbarining kreativligi
Zamonaviy maktab rahbarining kreativligiZamonaviy maktab rahbarining kreativligi
Zamonaviy maktab rahbarining kreativligi
 
Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanidan
Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanidanMaxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanidan
Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanidan
 
Qodirjon.Pedagogika.pptx
Qodirjon.Pedagogika.pptxQodirjon.Pedagogika.pptx
Qodirjon.Pedagogika.pptx
 
Qodirjon_Pedagogika
Qodirjon_PedagogikaQodirjon_Pedagogika
Qodirjon_Pedagogika
 
Family Psychology.pptx
Family Psychology.pptxFamily Psychology.pptx
Family Psychology.pptx
 
Motiv va motivatsiya_file_6316540a467c0.pptx
Motiv va motivatsiya_file_6316540a467c0.pptxMotiv va motivatsiya_file_6316540a467c0.pptx
Motiv va motivatsiya_file_6316540a467c0.pptx
 
Nizomiy_nomidagi_Toshkent_Davlat_Pedagogika_Universiteti_Matematika (2).pptx
Nizomiy_nomidagi_Toshkent_Davlat_Pedagogika_Universiteti_Matematika (2).pptxNizomiy_nomidagi_Toshkent_Davlat_Pedagogika_Universiteti_Matematika (2).pptx
Nizomiy_nomidagi_Toshkent_Davlat_Pedagogika_Universiteti_Matematika (2).pptx
 
To'garak ishlanma: Ajdodlarimizning bebaho merosi abadiyatga daxldor ma’navi...
To'garak ishlanma: Ajdodlarimizning bebaho merosi abadiyatga daxldor ma’navi...To'garak ishlanma: Ajdodlarimizning bebaho merosi abadiyatga daxldor ma’navi...
To'garak ishlanma: Ajdodlarimizning bebaho merosi abadiyatga daxldor ma’navi...
 
Falsafa-fanidan-presentatsiya-tafakkur shakllari.pptx
Falsafa-fanidan-presentatsiya-tafakkur shakllari.pptxFalsafa-fanidan-presentatsiya-tafakkur shakllari.pptx
Falsafa-fanidan-presentatsiya-tafakkur shakllari.pptx
 
9-mavzu. Tarbiya fani va uni o'qitish metodikasi.pptx
9-mavzu. Tarbiya fani va uni o'qitish metodikasi.pptx9-mavzu. Tarbiya fani va uni o'qitish metodikasi.pptx
9-mavzu. Tarbiya fani va uni o'qitish metodikasi.pptx
 

1-mavzu.pptx

 • 2. Reja: 1. O’qituvchi faoliyatida muloqot madaniyati va psixologiyasi 2. Pedagogik texnika. Nutq texnikasi va madaniyati 3. Yosh o’qituvchilarning pedagogik texnikasida qo’yidagi juz`iy kamchiliklar 4. O‘qituvchi nazokatida dilkashlik va pedagogik takt
 • 3. O‘qituvchining pedagogik nazokati mohiyatida, avvalo, etnopedagogik tuyg'ular, milliy qadriyatlar, urf-odat va an’analar, o‘zbekona tavoze va muomala madaniyati, o'quvchilar jamoasiga singib keta oladigan har qanday ijtimoiy muhitga moslashuvchi individual qobiliyatlar, kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalar mujassamlashgan bo'ladi.
 • 4. Axloq asoslarini bilish, xatti-harakatlarda axloqiy ma’noni kasb ettirish ham katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, o'quvchi ruhiyatiga ijobiy-tarbiyaviy ta’sir etish yo'llarini bilish o'qituvchilarning kundalik faoliyatiga aylanishi lozim: sinf jamoasidagi har qanday sharoit va muhitga moslashish o'quvchilar bilan norasmiy suhbatlarda o'z ichki hissiyotini sezdirmaslik, aksincha ular ishonchini qozonish. sinf jamoasi bilan o'zaro hamkorlikni ta’lim- tarbiyaviy maqsadga muvofiq yo'lini tanlash; o'quvchilarni chin ko'ngildan sevish, o'z muhabbatini o'zaro munosabatda ko'rsata olish;. o'quvchibr xulqi va ruhiyatidagi yashirin ichki tuyg'ulami anglashga harakat qilish, ko'rish va kuzatish;
 • 5. Psixologlar o'qituvchilarning dilkashlik xususiyati ikki toifadagi odamlar xarakterida mujassamlashgan deb ta’kidlaydilar: Birinchisi, ekstravert shaxslar: Ular barcha ishlarda faol, jiddiy va vazmin, osoyishtalikka va tashqi ta’sirchanlikka moyil kishilardir. Ikkinchisi, introvert shaxslar: Ular faqat o'z ichki olamiga beriluvchan. atrofidagi odamlarga aralashmaydigan, o'z-o'zini nazorat qilishga, doimo ichki xavotirga moyil kishilardir.
 • 6. muloqotda zaruriyatning mavjudligi; muloqotdan keyin, muloqot paytida, muloqotgacha yaxshi kayfiyat; kommunikativ ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lish Name Here Name Here Name Here O'qituvchining dilkashligi - uchta tarkibiy qismni birlashtiruvchi jarayondir:
 • 7. O'qituvchining kasbiy pedagogik faoliyatida dilkashlik fazilau 0 ‘quvchilar jamoasi bilan qizg‘in, muvaffaqiyatli muloqotga kirishib ketishida namoyon bo‘ladi. Awalo, o‘qituvchi o‘zining kasbiy-pedagogik dilkashlik fazilati haqida va uning nima ekanligini va tarkibiy qismlari nimalardan iboratligi to‘g‘risida aniq ma’lumotga ega bo'lishi iozim. Shu bilan birga, o‘qituvchi o‘zining kasbiga xos bo‘lgan shaxsiy fazilatlari nuqtai nazaridan e’tibor berib, dilkashlikning qanday jihatlarini o‘zida shakllantirish lozimligini aniqlashi va o‘z-o‘zida kommunikativ hislatlami tarbiyalashning shaxsiy rejasini tuzishi kerak.
 • 8. O‘qituvchining xushmuomalaligi va dilkashligi o'zida butun bir global insonparvarlik jarayonini qamrab oluvchi, ko'plab tarkibiy qismlardan iborat bo'lgan ajoyib fazilatlaridan biridir. O'z pedagogik kasbidan voz kechgan sobiq o'qituvchilar bilan suhbat jarayonida shu narsa ma’lum bo'ldiki, ularning ko'pchiligi qo'pol, muloqotda nazokatsiz kishilar. Odamlar bilan muloqotga kirishish, ular uchun qiziqarli emas. Shu sababli o'qituvchi sifatida kasbiy hislatlari ham shakllanmagan. Muloqot jarayoni - doimiy, uzoq vaqt davomida shakllanuvchi, keng qamrovli jarayon. Zero, shuning uchun pedagogik faoliyat - muomalada qo'pol, nazokatsiz o'qituvchilami charchatadi, ish jarayoni uning g'ashiga va asabiga tegadi, ta’lim muassasasidagi faoliyatiga putur etkazadi
 • 9. Rus olimi A.V.Mudrik o‘z ilmiy tadqiqotiarida o'qituvchining xushmuomalalilik bilan muloqotga kirishishi va unga ko'nikma hosil qilishga nisbatan qobiliyatini aniqlaydigan quyidagi mezonlami ajratib ko'rsatadi: 01 02 04 kommunikativ mahoratda - vaqtni, suhbatdosh ichki dunyosini, munosabatni, vaziyatni aniq moijalga olish. Inson tafakkurining o‘ziga xos xususiyatlarga muvofiqligi. otiqlik san’atini mukammal egallaganlik yoki nutqda erkinlik; ushmuomalalilik va shirinsuxanlik;. Empatiya va o‘z-o‘zidan paydo bo‘ladigan o'tkir zehnga ega bo‘lish; 05 ma’lum bir maqsadga qaratilgan aniq ijtimoiy munosabat (masalan, muloqot jarayonining natijalariga emas, balki o'ziga nisbatan qiziquvchanlik); 03 06
 • 10. 1-topshiriq. Muloqotning o’ziga xos darajalarini ushbu jadvalga to’ldiring. N o darajalar Tasnif 1 2 3
 • 11. Blits savollarga javob bering. 1. O’qituvchining darsdagi holati. 2. O’qituvchining darsdan keyingi faoliyati. 3. Pedagogik tehnika qanday malakalarni o’z ichiga oladi? 4. Odob-ahloq tushunchasini izohlang? 5. Pedagogik nazokat me’yorlari o‘qituvchidan nimani talab qiladi? 6. O‘qituvchi hulq - atvorida pedagogik nazokat qanday shakl lanadi? 7. Yosh o‘qituvchi qiyin vaziyatlarda pedagogik nazokatning qan day holatlariga rioya qilishi kerak? 8. Pedagogik nazokat tuyg‘usi qanday xususiyatlarga ega? 9. Pedagogikada axloq va odobning muhim xususiyati bc‘lgai dilkashlikka ta’rif bering? -topshiriq 2
 • 13. 4-topshiriq. Quyidagi mavzular asosida reja tuzing va o'z fikr - mulohazalaringizni bildirib “Mustaqil ish” yozing: 1. “Hozirgi demokratik jamiyat o‘qituvchisining pedagogik nazokati” 2. “Yosh O‘qituvchining hushmuomalaligi, dilkashligi va pedagogik takti”.
 • 14. Foydalanilgan adabiyotlar: 01 1. Tarbiyaviy ish metodikasi L.V. Ruvinskiy taxriri ostida T. 1994 2. Y. Sh. Avarov. Tarbiyalash mahorati. Toshkent. 1994 3. B. N. Golovni. Osnovo’ kul’turo’ rechi. M. 1992 4. A. XOLIQOV Pedagogik mahorat Toshkent «IQTISOD- MOLIYA» 2011. 140- 155b. 5. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o‘qituvchisining psixologiyasi.-T.: O‘zbekiston, 1999.-29 b.