SlideShare a Scribd company logo
Hvorfor er
gevinstagenter
viktige i arbeidet med
gevinstrealisering?
Frokostseminar Oslo, 22.11.19
«I Karabin er vi spesialister på å analysere og forbedre hvordan
virksomheter leverer sine produkter og tjenester»
Program
Gevinstagenter (08:40 – 09:25, ved Vibeke Eide)
Kort om Karabin (08:30 – 08:40, ved Knut Garnes)
Oppsummering / Q&A / diskusjon
60 4 1 85
Consulting &
Operasjonell
erfaring
Oslo
Bergen
Stavanger
Trondheim
Jevn og kontrollert
vekst, fokus på Oslo
Dokumenterte
effekter for våre
kunder;
«Gevinstbrev»
ANSATTE BYER MILLIONER OMS.MILLIARD
Kort om Karabin - nøkkeltall
Kort om Karabin – «Gevinstbrev»
DOKUMENTERTE
ØKONOMISKE EFFEKTER
FRA 2012 TIL 2018
72 PROSJEKT
MED ØKONOMISKE EFFEKTER
MELLOM 1 MNOK OG 1 MRDNOK
6,1
MRDNOK
Vibeke Eide
❑ Ansatt i Karabin i 2017
❑ Aksjonær og styremedlem i Karabin
❑ Leder Tjenester, kompetanse og fag
❑ Ledende konsulent
❑ Ledererfaring fra Meta, Horizont, Ark, Tryg og Fjordkraft
Siste 2 år har jeg som prosjektleder for ulike kunder realisert
gevinster for mer enn 100 millioner kroner
Mye teori som gir kunnskap men…….
Hold det enkelt – det skal brukes!
Fra det omfattende… … til det enkle!
Kunde
fordi det er kunden som evaluerer
produktet/tjenesten. Det er kunden som
kjøper eller ikke kjøper. Uten kunde er man
ikke eksistensberettiget
Ansatte
ansattes behov slik at de forblir i
organisasjonen, og er inspirerte og
produktive
Ledelse og eiere
er profittdrevet med fokus på
kapitalavkastningskrav, økonomisk og
sikre samfunnsoppdrag
Gevinster for hvem?
Hva er en gevinst?
For kunde
✓ Bedre kontroll, kvalitet og flyt
✓ Mer kostnadseffektive prosesser
✓ Mer fornøyde kunder
For ansatte
✓ Mer kompetente medarbeidere
✓ Mer motiverte medarbeidere
✓ Kultur for kontinuerlig forbedring
✓ Bedre verktøystøtte og integrasjon
For ledelsen og eiere
✓ Økt lønnsomhet
✓ Bedre ressursutnyttelse
✓ Lavere kapitalbinding
✓ Økt måloppnåelse
✓ Styrt risiko, samsvar
Direkte
budsjettmessige
gevinster
Indirekte
budsjettmessige
gevinster
Kvalitative
gevinster
Her høstes gevinstene
Når skjer gevinstrealiseringen?
Kalkulere effekterEstimere effekter Måle effekter
Effekter
Realisere gevinster
Gevinstanalyse Gevinstrealisering
Linjeorganisasjonen
Program – og prosjektorganisasjon
Her legges grunnlaget
Tiltakogverktøy
• Kost/nytte analyse- BC
• Gevinstrealiseringsplan
• Prinsipper og metode for å hente
ut gevinster
• Implementere
prosessforbedringer,
digitaliseringstiltak og
organisasjonstiltak etc
• Utarbeidet plan for hvordan
gevinster skal realiseres
▪ Sikre etterlevelse
▪ Korrigere tiltak
▪ Gjennomføre uttak av
gevinster
▪ Etablere nye gevinstmål
• Program- og prosjektmandat
• Målbilde
• Baseline
• Gevinstkategorier
Innbyggere og brukere
• Preutfylt data
• Mottar svar raskere
• Større innsyn i egen sak
• Slipper å stå i kø på NAV kontoret
• Mer fornøyde brukere
• Økt tilgjengelighet, søke når og hvor de vil
Ansatte
• Mer fornøyde ansatte
• Bruke mindre tid på administrasjon og kontroll
• Bruker mindre tid på scanning og fordeling av søknader
• Økt andel leselige søknader, slipper å tolke håndskrift
• Økt andel komplette søknader
• Bruker mer tid på sosialfaglig arbeid
Kommune og ledelse
• Kuttet kostnader med kr 600 000 pr år
• 75% av søknadene er digitale
• Bedre tjenester til innbyggerne
• Fanget opp nye brukere (ungdom) og får de
raskere ut i arbeid
Eksempel på gevinster fra innføring av en digital løsning
Vi digitaliserer overalt i dag, men har vi tilstrekkelig
kompetanse til å hente ut gevinstene?
Vi har tradisjon for å lage gode tekniske løsninger, men er
vi like gode på å ta ut gevinstene?
Gevinstrealisering er å realisere effekter av endring. Dersom du ikke klarer å gjennomføre endringene i
organisasjonen, klarer du heller ikke å realisere gevinstpotensialet
70%
Ha større fokus på organisasjonsutvikling og
gevinstrealisering enn den tekniske løsningen
Starte tidlig med å identifiser gevinster og
forutsetningene som må oppfylles for at
gevinstene skal bli realisert
Erkjenne at gevinster ikke blir realiserte av seg selv og
at det må settes av tid og ressurser til arbeidet med
gevinstrealisering. Ledelsen må sette krav til realisering
av gevinster
Organisasjonen må ha kompetanse på
gevinstrealisering og prioritere
gevinstarbeidet i prosjektene. Det er
linjeorganisasjonen som realiserer gevinstene
Kritiske suksessfaktorer for vellykket gevinstrealisering
Gevinstagenter har en sentral rolle for effektiv implementering av
endringer og realisering av gevinster
Gevinstagenter
• Gevinstagenter og deres oppgaver må
integreres som en del av den ordinære
virksomheten
• Gevinstagenter må jobbe sammen med dem
som faktisk utfører oppgavene.
• Det er først når man får gjennomført
endringen(e) på en god måte at reelle gevinster
realiseres.
Gevinstagenter
Nytte er kun nyttig om du forstår hvilken verdi du skaper
Refleksjoner og spørsmål
Takk for oppmerksomheten

More Related Content

Similar to 19 11-22-Frokostmøte oslo

2020-02-05 - Karabin frokostmøte: Maskinlæring for beslutningstakere
2020-02-05 - Karabin frokostmøte: Maskinlæring for beslutningstakere2020-02-05 - Karabin frokostmøte: Maskinlæring for beslutningstakere
2020-02-05 - Karabin frokostmøte: Maskinlæring for beslutningstakere
Karabin AS
 
Skaret og gåseidnes fagseminar steria consulting 11.12.2014
Skaret og gåseidnes fagseminar steria consulting 11.12.2014Skaret og gåseidnes fagseminar steria consulting 11.12.2014
Skaret og gåseidnes fagseminar steria consulting 11.12.2014
Innovation Norway
 
Visma Sirius bedpres på NTNU
Visma Sirius bedpres på NTNU Visma Sirius bedpres på NTNU
Visma Sirius bedpres på NTNU
Visma Consulting AS
 
3 år med forenkling og framtidsretting hos skatteetaten
3 år med forenkling og framtidsretting hos skatteetaten3 år med forenkling og framtidsretting hos skatteetaten
3 år med forenkling og framtidsretting hos skatteetaten
Tormod Varhaugvik
 
Hvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekter
Hvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekterHvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekter
Hvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekter
Ove Kvalsvik
 
Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
Sidsel
 
Just Do It Kaizen_forslag.pdf
Just Do It Kaizen_forslag.pdfJust Do It Kaizen_forslag.pdf
Just Do It Kaizen_forslag.pdf
ChotuBadshaah
 
God morgen med Bouvet - Digitalt lederskap
God morgen med Bouvet - Digitalt lederskap God morgen med Bouvet - Digitalt lederskap
God morgen med Bouvet - Digitalt lederskap
Bouvet ASA
 
20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf
20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf
20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf
Jan Henrik Gundelsby
 
Slideshare ledelse av den digitale tsunamien svenog_linn
Slideshare ledelse av den digitale tsunamien svenog_linnSlideshare ledelse av den digitale tsunamien svenog_linn
Slideshare ledelse av den digitale tsunamien svenog_linn
Linn Slettum Bjerke
 
Kursprogram strategisk salg vår 2016
Kursprogram strategisk salg vår 2016Kursprogram strategisk salg vår 2016
Kursprogram strategisk salg vår 2016
Line Marlene Helberg Young
 
Hvordan innholdsstrategi fikk hamsteren ut av buret
Hvordan innholdsstrategi fikk hamsteren ut av buretHvordan innholdsstrategi fikk hamsteren ut av buret
Hvordan innholdsstrategi fikk hamsteren ut av buret
Tormod Guldvog
 
Øk salget i din nettbutikk med effektiv annonsering
Øk salget i din nettbutikk med effektiv annonseringØk salget i din nettbutikk med effektiv annonsering
Øk salget i din nettbutikk med effektiv annonsering
Digitroll
 
Kursprogram strategisk salg høst 2015
Kursprogram strategisk salg høst 2015Kursprogram strategisk salg høst 2015
Kursprogram strategisk salg høst 2015
Line Marlene Helberg Young
 
Presentasjonsmal for jobzone Aust Agder
Presentasjonsmal for jobzone Aust AgderPresentasjonsmal for jobzone Aust Agder
Presentasjonsmal for jobzone Aust Agder
Anneli Brannfjell Olsen
 
Kursprogram strategisk salg høst 2015
Kursprogram strategisk salg høst 2015Kursprogram strategisk salg høst 2015
Kursprogram strategisk salg høst 2015
Line Marlene Helberg Young
 
Kursprogram strategisk salg høst 2015
Kursprogram strategisk salg høst 2015Kursprogram strategisk salg høst 2015
Kursprogram strategisk salg høst 2015
Line Marlene Helberg Young
 
Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014
Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014
Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014
Innovation Norway
 

Similar to 19 11-22-Frokostmøte oslo (20)

2020-02-05 - Karabin frokostmøte: Maskinlæring for beslutningstakere
2020-02-05 - Karabin frokostmøte: Maskinlæring for beslutningstakere2020-02-05 - Karabin frokostmøte: Maskinlæring for beslutningstakere
2020-02-05 - Karabin frokostmøte: Maskinlæring for beslutningstakere
 
Kursprogram strategisk salg høst 2014
Kursprogram strategisk salg høst 2014Kursprogram strategisk salg høst 2014
Kursprogram strategisk salg høst 2014
 
Kursprogram strategisk salg høst 2014
Kursprogram strategisk salg høst 2014Kursprogram strategisk salg høst 2014
Kursprogram strategisk salg høst 2014
 
Skaret og gåseidnes fagseminar steria consulting 11.12.2014
Skaret og gåseidnes fagseminar steria consulting 11.12.2014Skaret og gåseidnes fagseminar steria consulting 11.12.2014
Skaret og gåseidnes fagseminar steria consulting 11.12.2014
 
Visma Sirius bedpres på NTNU
Visma Sirius bedpres på NTNU Visma Sirius bedpres på NTNU
Visma Sirius bedpres på NTNU
 
3 år med forenkling og framtidsretting hos skatteetaten
3 år med forenkling og framtidsretting hos skatteetaten3 år med forenkling og framtidsretting hos skatteetaten
3 år med forenkling og framtidsretting hos skatteetaten
 
Hvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekter
Hvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekterHvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekter
Hvordan tilrettelegge for en strategi som skaper reelle effekter
 
Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
 
Just Do It Kaizen_forslag.pdf
Just Do It Kaizen_forslag.pdfJust Do It Kaizen_forslag.pdf
Just Do It Kaizen_forslag.pdf
 
God morgen med Bouvet - Digitalt lederskap
God morgen med Bouvet - Digitalt lederskap God morgen med Bouvet - Digitalt lederskap
God morgen med Bouvet - Digitalt lederskap
 
20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf
20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf
20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf
 
Slideshare ledelse av den digitale tsunamien svenog_linn
Slideshare ledelse av den digitale tsunamien svenog_linnSlideshare ledelse av den digitale tsunamien svenog_linn
Slideshare ledelse av den digitale tsunamien svenog_linn
 
Kursprogram strategisk salg vår 2016
Kursprogram strategisk salg vår 2016Kursprogram strategisk salg vår 2016
Kursprogram strategisk salg vår 2016
 
Hvordan innholdsstrategi fikk hamsteren ut av buret
Hvordan innholdsstrategi fikk hamsteren ut av buretHvordan innholdsstrategi fikk hamsteren ut av buret
Hvordan innholdsstrategi fikk hamsteren ut av buret
 
Øk salget i din nettbutikk med effektiv annonsering
Øk salget i din nettbutikk med effektiv annonseringØk salget i din nettbutikk med effektiv annonsering
Øk salget i din nettbutikk med effektiv annonsering
 
Kursprogram strategisk salg høst 2015
Kursprogram strategisk salg høst 2015Kursprogram strategisk salg høst 2015
Kursprogram strategisk salg høst 2015
 
Presentasjonsmal for jobzone Aust Agder
Presentasjonsmal for jobzone Aust AgderPresentasjonsmal for jobzone Aust Agder
Presentasjonsmal for jobzone Aust Agder
 
Kursprogram strategisk salg høst 2015
Kursprogram strategisk salg høst 2015Kursprogram strategisk salg høst 2015
Kursprogram strategisk salg høst 2015
 
Kursprogram strategisk salg høst 2015
Kursprogram strategisk salg høst 2015Kursprogram strategisk salg høst 2015
Kursprogram strategisk salg høst 2015
 
Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014
Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014
Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014
 

19 11-22-Frokostmøte oslo

 • 1. Hvorfor er gevinstagenter viktige i arbeidet med gevinstrealisering? Frokostseminar Oslo, 22.11.19 «I Karabin er vi spesialister på å analysere og forbedre hvordan virksomheter leverer sine produkter og tjenester»
 • 2. Program Gevinstagenter (08:40 – 09:25, ved Vibeke Eide) Kort om Karabin (08:30 – 08:40, ved Knut Garnes) Oppsummering / Q&A / diskusjon
 • 3. 60 4 1 85 Consulting & Operasjonell erfaring Oslo Bergen Stavanger Trondheim Jevn og kontrollert vekst, fokus på Oslo Dokumenterte effekter for våre kunder; «Gevinstbrev» ANSATTE BYER MILLIONER OMS.MILLIARD Kort om Karabin - nøkkeltall
 • 4. Kort om Karabin – «Gevinstbrev» DOKUMENTERTE ØKONOMISKE EFFEKTER FRA 2012 TIL 2018 72 PROSJEKT MED ØKONOMISKE EFFEKTER MELLOM 1 MNOK OG 1 MRDNOK 6,1 MRDNOK
 • 5. Vibeke Eide ❑ Ansatt i Karabin i 2017 ❑ Aksjonær og styremedlem i Karabin ❑ Leder Tjenester, kompetanse og fag ❑ Ledende konsulent ❑ Ledererfaring fra Meta, Horizont, Ark, Tryg og Fjordkraft Siste 2 år har jeg som prosjektleder for ulike kunder realisert gevinster for mer enn 100 millioner kroner
 • 6. Mye teori som gir kunnskap men…….
 • 7. Hold det enkelt – det skal brukes! Fra det omfattende… … til det enkle!
 • 8. Kunde fordi det er kunden som evaluerer produktet/tjenesten. Det er kunden som kjøper eller ikke kjøper. Uten kunde er man ikke eksistensberettiget Ansatte ansattes behov slik at de forblir i organisasjonen, og er inspirerte og produktive Ledelse og eiere er profittdrevet med fokus på kapitalavkastningskrav, økonomisk og sikre samfunnsoppdrag Gevinster for hvem?
 • 9. Hva er en gevinst? For kunde ✓ Bedre kontroll, kvalitet og flyt ✓ Mer kostnadseffektive prosesser ✓ Mer fornøyde kunder For ansatte ✓ Mer kompetente medarbeidere ✓ Mer motiverte medarbeidere ✓ Kultur for kontinuerlig forbedring ✓ Bedre verktøystøtte og integrasjon For ledelsen og eiere ✓ Økt lønnsomhet ✓ Bedre ressursutnyttelse ✓ Lavere kapitalbinding ✓ Økt måloppnåelse ✓ Styrt risiko, samsvar Direkte budsjettmessige gevinster Indirekte budsjettmessige gevinster Kvalitative gevinster
 • 10. Her høstes gevinstene Når skjer gevinstrealiseringen? Kalkulere effekterEstimere effekter Måle effekter Effekter Realisere gevinster Gevinstanalyse Gevinstrealisering Linjeorganisasjonen Program – og prosjektorganisasjon Her legges grunnlaget Tiltakogverktøy • Kost/nytte analyse- BC • Gevinstrealiseringsplan • Prinsipper og metode for å hente ut gevinster • Implementere prosessforbedringer, digitaliseringstiltak og organisasjonstiltak etc • Utarbeidet plan for hvordan gevinster skal realiseres ▪ Sikre etterlevelse ▪ Korrigere tiltak ▪ Gjennomføre uttak av gevinster ▪ Etablere nye gevinstmål • Program- og prosjektmandat • Målbilde • Baseline • Gevinstkategorier
 • 11. Innbyggere og brukere • Preutfylt data • Mottar svar raskere • Større innsyn i egen sak • Slipper å stå i kø på NAV kontoret • Mer fornøyde brukere • Økt tilgjengelighet, søke når og hvor de vil Ansatte • Mer fornøyde ansatte • Bruke mindre tid på administrasjon og kontroll • Bruker mindre tid på scanning og fordeling av søknader • Økt andel leselige søknader, slipper å tolke håndskrift • Økt andel komplette søknader • Bruker mer tid på sosialfaglig arbeid Kommune og ledelse • Kuttet kostnader med kr 600 000 pr år • 75% av søknadene er digitale • Bedre tjenester til innbyggerne • Fanget opp nye brukere (ungdom) og får de raskere ut i arbeid Eksempel på gevinster fra innføring av en digital løsning
 • 12. Vi digitaliserer overalt i dag, men har vi tilstrekkelig kompetanse til å hente ut gevinstene? Vi har tradisjon for å lage gode tekniske løsninger, men er vi like gode på å ta ut gevinstene? Gevinstrealisering er å realisere effekter av endring. Dersom du ikke klarer å gjennomføre endringene i organisasjonen, klarer du heller ikke å realisere gevinstpotensialet
 • 13. 70%
 • 14. Ha større fokus på organisasjonsutvikling og gevinstrealisering enn den tekniske løsningen Starte tidlig med å identifiser gevinster og forutsetningene som må oppfylles for at gevinstene skal bli realisert Erkjenne at gevinster ikke blir realiserte av seg selv og at det må settes av tid og ressurser til arbeidet med gevinstrealisering. Ledelsen må sette krav til realisering av gevinster Organisasjonen må ha kompetanse på gevinstrealisering og prioritere gevinstarbeidet i prosjektene. Det er linjeorganisasjonen som realiserer gevinstene Kritiske suksessfaktorer for vellykket gevinstrealisering
 • 15. Gevinstagenter har en sentral rolle for effektiv implementering av endringer og realisering av gevinster
 • 16. Gevinstagenter • Gevinstagenter og deres oppgaver må integreres som en del av den ordinære virksomheten • Gevinstagenter må jobbe sammen med dem som faktisk utfører oppgavene. • Det er først når man får gjennomført endringen(e) på en god måte at reelle gevinster realiseres.
 • 18. Nytte er kun nyttig om du forstår hvilken verdi du skaper