SlideShare a Scribd company logo
Erik van Koeveringe
Programmabureau e-factureren
PIANOo
e-factureren:
Van 20 naar 100 in 30 maanden!
Leveranciersbijeenkomst KINGGemeenten, Soesterberg, 1 april 2016
1Programmabureau e-factureren
Even Voorstellen - PIANOo
• Expertisecentrum Aanbesteden
> Professionaliseren van inkopen en aanbesteden bij alle overheden
> Rechtmatigheid én doelmatigheid
> Value for tax payers' money
> Zes thema’s
– Maatschappelijk verantwoord inkopen
– E-Aanbesteden
– EMVI
– Integraal inkopen
– Marktkennis
– E-factureren
•Programmabureau E-factureren
2Programmabureau e-factureren
AANLEIDING PROGRAMMABUREAU
• Richtlijn voor het kunnen ontvangen en verwerken E-Facturen,
uiterlijk einde 2018, 2014/55/EU
• Ministerie van Economische Zaken stimuleert bedrijven
elektronische facturen te verzenden naar de overheid
• Huidig daadwerkelijk gebruik e-facturen < 10%
• Indicatie dat <20% gemeenten klaar is voor e-factureren
3Programmabureau e-factureren
PROGRAMMABUREAU E-FACTUREREN
• Doelstelling
> Ondersteunen van medeoverheden bij implementeren
voorzieningen tot e-facturen
> Van Feb 2016 tot einde 2018
• Doelgroep
> Gemeenten, provincies, waterschappen;
> Op termijn: alle aanbestedende diensten;
> ICT, Financiën, Inkoop, Algemeen bestuurlijk
• Activiteiten
> Informatie verzamelen (bijvoorbeeld: best practices)
> Informatie delen (website, handreikingen, e.d.)
> Enthousiasmeren (presentaties, e.d.)
4Programmabureau e-factureren
E-FACTURATIE – EUROPESE CONTEXT
Verplichting (EU Directive 2014/55/EU)
• Europees semantisch standaard voor e-factuur
• Voor alle overheden geldt: ontvangen en verwerken moet
uiterlijk eind 2018 mogelijk zijn.
Bestuurlijke afspraken
• Via de inkoopvoorwaarden verplichten te verzenden
• Verwachting Rijk 2016, Lokale overheden 2017
5Programmabureau e-factureren
WAT IS E-FACTUREREN
• E-factuur is een gestructureerd, digitaal bestand (maar geen pdf)
• Alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand
• Alle gegevens hebben eigen betekenis hebben
• Elektronische verwerking (geen handmatige tussenkomst)
6Programmabureau e-factureren
VOORDELEN E-FACTUREREN VOOR GEMEENTEN?
• Automatisch verwerking
• Minder fouten
• Betere leveranciers relaties
• Voorspelbare betalingstermijn
• Betere verantwoording
• Proces innovatie (self billing)
• Ruimte voor contractmanagement
• Automatische Archivering
7Programmabureau e-factureren
Voordelen voor leveranciers (verzenders)
• Voorspelbare betalingstermijn
• Automatisch verwerking
• Minder fouten
• Betere relatie opdrachtgever
• Proces innovatie (self billing)
8Programmabureau e-factureren
Copyright: www.bloklandduinvrieswijk.nl
HOE WERKT E-FACTUREREN
Vier modellen voor overheid
> Direct verbinding
– E-factuur per relatie afgesproken en ingericht
– Klassieke vorm
> Leveranciersportaal
– Leverancier vult gegevens in
– Afnemer bepaalt
– Voorbeeld: DigiInkoop
> 3-corner model: Centrale dienstverlener
– Verzorgt Transport
– Leverancier en afnemer elk 1 verbinding per groep
– Voorbeeld: DigiPoort
> 4-corner model: 2 dienstverleners
– Gekoppeld aan eigen systeem
– Meerdere branches /
– Voorbeeld Simpler Invoicing (Peppol)
9Programmabureau e-factureren
Leverancier
Opstellen
factuur
Conversie
e-factuur
Verzenden Transport Ontvangst
Import in
Admin.
Routeren &
Verwerken
Leverancier
Leverancier
Gemeente
Gemeente
Leverancier
Leverancier
Leverancier
Gemeente
Gemeente
Portaal
Portaal
Gemeente
Leverancier
Leverancier
Leverancier
Gemeente
Gemeente
Dienstverlener
Dienstverlener Gemeente
Leverancier
Leverancier
Leverancier
Gemeente
Gemeente
Dienst-
verlener
Gemeente
Dienst-
verlener
4-CORNER MODEL
10Programmabureau e-factureren
Verstuurt
Factuur
Leverancier Gemeente
SML
SMP
Uitwisseling van factuur
tussen Access Points
Ontvangt
Factuur1
2 3
4
Adresserings functie
(OIN nummer)
Register
Bron: peppol.eu
Leverancier’s
Access Point valideert
factuur en verstuurt
Access Point van
ontvanger ontvangt UBL
factuur
STANDAARDISATIE VOORKOMT
• Afspraken over
> Begrippen en termen
> Opbouw en formaat van
bestand
> Adressering (trusted partners)
> Transport en aflevering
– Betrouwbaar
– Beveiligd
– Ongewijzigd
– Gegarandeerde levering
• Standaard(en)
> SMEF semantisch model (SETU)
> Syntax: SI-UBL, OHNL (HRXML)
> O.b.v. OIN nummers
> Digipoort of Simpler Invoicing
(Peppol)
11Programmabureau e-factureren
• Onduidelijke afspraken
• Haperende techniek
• Point-to-point connecties
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
• Simpler Invoicing
• Digipoort
• Email + UBL (XML)
• Leveranciers portaal
• N.B. : email + PDF wordt NIET als e-factuur gezien
> Authenticatie (Verificatie afzender)
> Beveiligde verbinding
> Volledige herkenning (gestructureerde data)
12Programmabureau e-factureren 12
TENDENS E-FACTUREREN: ONOMKEERBAAR
• Europese richtlijn e-facturering
bij overheidsopdrachten
2014/55/EU;
• Inkoopvoorwaarden;
• Digitale agenda;
• Standaarden (UBL) en
netwerken (Simplerinvoicing)
liggen er nu;
• Steeds meer softwarepakketten
bouwen de standaard in.
13Programmabureau e-factureren
Hoe nu verder met e-factureren
ROADMAP GEMEENTEN
• Bepalen Visie, Strategie
• Afstemmen met ICT –architectuur en inkoopbeleid
• Aanpak
> Mogelijkheden leveranciers, make/ buy/ outsource
> Implementatie:
– Organisatie
– Leveranciers (on-boarding)
– Proces
– Systeem
15Programmabureau e-factureren
ICT-ARCHITECTUUR OVERWEGINGEN
• Positionering binnen het IT portfolio
• Benadering vanuit bestaand portfolio:
> Wat kunnen huidige leveranciers bieden?
> Visie op e-factureren
> Tijdigheid: Roadmap voor productontwikkeling
• Kennis in huis en markt
• Kosten:
> Licenties / SaaS-fee
> Implementatie
> Integratie
16Programmabureau e-factureren
ZOEKEN NAAR DE JUISTE OPLOSSING
Aanmaken
Factuur
Transport
Factuur
Portaal
Scannen
(paper2PDF)
Herkennen
(OCR)
Conversie
(PDF2XML/UBL)
Verificatie
Inkoop administratie
Workflow /
Goedkeuring
Factuur
matching
Financiële
administratie
ERP
Verkoop-
admin
Leverancier 7
Leverancier 6
Leverancier 8
Leverancier 13
Leverancier 19
Leverancier 20
ERP Generiek: Leverancier 22
Simpler Invoicing
Leverancier 14
Leverancier 1
Leverancier 17
Geïntegreerde oplossingen
Gemeente administratie: Leverancier 23
Leverancier 21
Leverancier 21
Leverancier 15
Leverancier 18
Leverancier 3
Leverancier 9
Leverancier 4
Leverancier 10
Leverancier 2
Leverancier 5Leverancier 5
Leverancier 9
Leverancier 16
Factuur
Portaal
DigiPoort
Digi Inkoop
+/+ 10 anderen….
Scan & OCR modules
Scan & OCR modules
17
Programmabureau e-factureren
WAT WORDT VAN DE LEVERANCIER VERWACHT?
• Leverancier van e-facturatie oplossing
> Bieden e-facturatievoorziening
> SMEF-compliant
> SI-UBL of UBL OHNL
> Invoicing network
– DigiPoort of Simpler Invoicing
> Deeloplossingen?
• Alle leveranciers - Verzenders
> Voorbereiden e-facturen kan nu al
– Eigen verkoopadministratie
– Aansluiten op invoicing network
18Programmabureau e-factureren
WAAROM NU
• Tendens e-factureren is onontkoombaar
• Eu richtlijn, Wetgeving en inkoopvoorwaarden dwingen af
• Techniek ligt er, afspraken zijn gemaakt
• NU inspelen op de vraag levert voordelen
> Gemeenten komen in actie
– Aanschaf software / diensten
– Heroriëntatie inkoop- en financiële processen
– Implementatie
> En niet te vergeten als verzender
– Voordelen zijn evident
– Vraag vanuit klant
19Programmabureau e-factureren
BRONNEN
• RICHTLIJN 2014/55/EU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0055&from=EN
• SMEF standaard:
https://smef-standaard.nl
• Simpler Invoicing
http://www.simplerinvoicing.org/nl
Netwerk: www.peppol.eu
• CEF Call: CEF-TC-2016-3- eInvoicing (open 13 sept 2016, deadline 15 dec 2016 )
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-invoicing/index_en.htm
20Programmabureau e-factureren
Hulp bij e-factureren
hulpbijefactureren@pianoo.nl
070 - 379 82 89
21
Programmabureau e-factureren
Hartelijk dank!

More Related Content

What's hot

Basware Presentatie Factuurcongres 2009
Basware Presentatie Factuurcongres 2009Basware Presentatie Factuurcongres 2009
Basware Presentatie Factuurcongres 2009
Factuurwijzer
 
E-factureren en standaarden voor e-invoicing in Nederland
E-factureren en standaarden voor e-invoicing in NederlandE-factureren en standaarden voor e-invoicing in Nederland
E-factureren en standaarden voor e-invoicing in Nederland
Friso de Jong
 
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
KING
 
0902 Doe dag zwolle eformulieren
0902 Doe dag zwolle eformulieren0902 Doe dag zwolle eformulieren
0902 Doe dag zwolle eformulieren
KING
 
Hoe performantie van_financiën_verhogen
Hoe performantie van_financiën_verhogenHoe performantie van_financiën_verhogen
Hoe performantie van_financiën_verhogenSyntraWest
 
Overtoom e-Invoicing
Overtoom e-InvoicingOvertoom e-Invoicing
Overtoom e-Invoicing
Friso de Jong
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
KING
 
Break-Out sessie Factuurcongres 2009 van Rex Arendsen
Break-Out sessie Factuurcongres 2009 van Rex ArendsenBreak-Out sessie Factuurcongres 2009 van Rex Arendsen
Break-Out sessie Factuurcongres 2009 van Rex Arendsen
Friso de Jong
 
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
KING
 
Hoe onderzoek administratieve vereenvoudiging kan helpen
Hoe onderzoek administratieve vereenvoudiging kan helpenHoe onderzoek administratieve vereenvoudiging kan helpen
Hoe onderzoek administratieve vereenvoudiging kan helpen
Indiville
 
E invoicing gvw
E invoicing gvwE invoicing gvw
E invoicing gvw
gvwijk
 
Doe dag rotterdam sessie authenticatie
Doe dag rotterdam sessie authenticatieDoe dag rotterdam sessie authenticatie
Doe dag rotterdam sessie authenticatie
KING
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
KING
 
20170413 doe dagen algemeen
20170413 doe dagen algemeen20170413 doe dagen algemeen
20170413 doe dagen algemeen
KING
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
KING
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING  20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
KING
 
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
KING
 
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
KING
 
Doe dagen Amersfoort
Doe dagen AmersfoortDoe dagen Amersfoort
Doe dagen Amersfoort
KING
 
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap 1704 Presentatie terugmelden stap voor stap
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap
KING
 

What's hot (20)

Basware Presentatie Factuurcongres 2009
Basware Presentatie Factuurcongres 2009Basware Presentatie Factuurcongres 2009
Basware Presentatie Factuurcongres 2009
 
E-factureren en standaarden voor e-invoicing in Nederland
E-factureren en standaarden voor e-invoicing in NederlandE-factureren en standaarden voor e-invoicing in Nederland
E-factureren en standaarden voor e-invoicing in Nederland
 
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
 
0902 Doe dag zwolle eformulieren
0902 Doe dag zwolle eformulieren0902 Doe dag zwolle eformulieren
0902 Doe dag zwolle eformulieren
 
Hoe performantie van_financiën_verhogen
Hoe performantie van_financiën_verhogenHoe performantie van_financiën_verhogen
Hoe performantie van_financiën_verhogen
 
Overtoom e-Invoicing
Overtoom e-InvoicingOvertoom e-Invoicing
Overtoom e-Invoicing
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
 
Break-Out sessie Factuurcongres 2009 van Rex Arendsen
Break-Out sessie Factuurcongres 2009 van Rex ArendsenBreak-Out sessie Factuurcongres 2009 van Rex Arendsen
Break-Out sessie Factuurcongres 2009 van Rex Arendsen
 
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
20160617 Leveranciersbijeenkomst GIBIT
 
Hoe onderzoek administratieve vereenvoudiging kan helpen
Hoe onderzoek administratieve vereenvoudiging kan helpenHoe onderzoek administratieve vereenvoudiging kan helpen
Hoe onderzoek administratieve vereenvoudiging kan helpen
 
E invoicing gvw
E invoicing gvwE invoicing gvw
E invoicing gvw
 
Doe dag rotterdam sessie authenticatie
Doe dag rotterdam sessie authenticatieDoe dag rotterdam sessie authenticatie
Doe dag rotterdam sessie authenticatie
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
 
20170413 doe dagen algemeen
20170413 doe dagen algemeen20170413 doe dagen algemeen
20170413 doe dagen algemeen
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING  20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
 
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
 
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
 
Doe dagen Amersfoort
Doe dagen AmersfoortDoe dagen Amersfoort
Doe dagen Amersfoort
 
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap 1704 Presentatie terugmelden stap voor stap
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap
 

Viewers also liked

Strategie voor dienstverleners | 24 modellen ter ondersteuning
Strategie voor dienstverleners | 24 modellen ter ondersteuningStrategie voor dienstverleners | 24 modellen ter ondersteuning
Strategie voor dienstverleners | 24 modellen ter ondersteuningRichard Claassens CIPPE
 
160216 Presentatie 16 februari_Belangrijke observaties en bevindingen onderzo...
160216 Presentatie 16 februari_Belangrijke observaties en bevindingen onderzo...160216 Presentatie 16 februari_Belangrijke observaties en bevindingen onderzo...
160216 Presentatie 16 februari_Belangrijke observaties en bevindingen onderzo...
KING
 
18112016 leveranciersdag
18112016 leveranciersdag18112016 leveranciersdag
18112016 leveranciersdag
KING
 
18112016 Leveranciersdag KING
18112016 Leveranciersdag KING18112016 Leveranciersdag KING
18112016 Leveranciersdag KING
KING
 
18112016 Leveranciersdag KING
18112016 Leveranciersdag KING18112016 Leveranciersdag KING
18112016 Leveranciersdag KING
KING
 
20160916 leveranciersbijeenkomst ontwikkelingen van geo-standaarden en compli...
20160916 leveranciersbijeenkomst ontwikkelingen van geo-standaarden en compli...20160916 leveranciersbijeenkomst ontwikkelingen van geo-standaarden en compli...
20160916 leveranciersbijeenkomst ontwikkelingen van geo-standaarden en compli...
KING
 
Houd de lijn_open2016_het kcc als verkeerstoren
Houd de lijn_open2016_het kcc als verkeerstorenHoud de lijn_open2016_het kcc als verkeerstoren
Houd de lijn_open2016_het kcc als verkeerstoren
KING
 
160405 praktijkmiddag de fryske marren friesland zorgverzekeraar
160405 praktijkmiddag de fryske marren friesland zorgverzekeraar160405 praktijkmiddag de fryske marren friesland zorgverzekeraar
160405 praktijkmiddag de fryske marren friesland zorgverzekeraar
KING
 
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec movisie wijzer
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec movisie wijzerNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec movisie wijzer
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec movisie wijzer
KING
 
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec schulden
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec schuldenNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec schulden
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec schulden
KING
 
160308 king wsjg presentatie lokaal geluk
160308 king wsjg presentatie lokaal geluk160308 king wsjg presentatie lokaal geluk
160308 king wsjg presentatie lokaal geluk
KING
 
07 pitch wp3 bedrijfsarchitectuur
07 pitch wp3 bedrijfsarchitectuur07 pitch wp3 bedrijfsarchitectuur
07 pitch wp3 bedrijfsarchitectuur
KING
 
20160617 Leveranciersdag Doorontwikkeling Nieuwe Functionaliteiten
20160617 Leveranciersdag Doorontwikkeling Nieuwe Functionaliteiten20160617 Leveranciersdag Doorontwikkeling Nieuwe Functionaliteiten
20160617 Leveranciersdag Doorontwikkeling Nieuwe Functionaliteiten
KING
 
Houd de lijn_open2016_plenair
Houd de lijn_open2016_plenairHoud de lijn_open2016_plenair
Houd de lijn_open2016_plenair
KING
 
160405 praktijkmiddag de fryske marren rug
160405 praktijkmiddag de fryske marren rug160405 praktijkmiddag de fryske marren rug
160405 praktijkmiddag de fryske marren rug
KING
 
160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...
160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...
160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...
KING
 
Houd de lijn_open2016_kcc sociaal_domein
Houd de lijn_open2016_kcc sociaal_domeinHoud de lijn_open2016_kcc sociaal_domein
Houd de lijn_open2016_kcc sociaal_domein
KING
 
160216 presentatie digitale volwassenheid v2
160216 presentatie digitale volwassenheid v2160216 presentatie digitale volwassenheid v2
160216 presentatie digitale volwassenheid v2
KING
 
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec jb lorenz
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec jb lorenzNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec jb lorenz
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec jb lorenz
KING
 
15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers
15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers
15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers
KING
 

Viewers also liked (20)

Strategie voor dienstverleners | 24 modellen ter ondersteuning
Strategie voor dienstverleners | 24 modellen ter ondersteuningStrategie voor dienstverleners | 24 modellen ter ondersteuning
Strategie voor dienstverleners | 24 modellen ter ondersteuning
 
160216 Presentatie 16 februari_Belangrijke observaties en bevindingen onderzo...
160216 Presentatie 16 februari_Belangrijke observaties en bevindingen onderzo...160216 Presentatie 16 februari_Belangrijke observaties en bevindingen onderzo...
160216 Presentatie 16 februari_Belangrijke observaties en bevindingen onderzo...
 
18112016 leveranciersdag
18112016 leveranciersdag18112016 leveranciersdag
18112016 leveranciersdag
 
18112016 Leveranciersdag KING
18112016 Leveranciersdag KING18112016 Leveranciersdag KING
18112016 Leveranciersdag KING
 
18112016 Leveranciersdag KING
18112016 Leveranciersdag KING18112016 Leveranciersdag KING
18112016 Leveranciersdag KING
 
20160916 leveranciersbijeenkomst ontwikkelingen van geo-standaarden en compli...
20160916 leveranciersbijeenkomst ontwikkelingen van geo-standaarden en compli...20160916 leveranciersbijeenkomst ontwikkelingen van geo-standaarden en compli...
20160916 leveranciersbijeenkomst ontwikkelingen van geo-standaarden en compli...
 
Houd de lijn_open2016_het kcc als verkeerstoren
Houd de lijn_open2016_het kcc als verkeerstorenHoud de lijn_open2016_het kcc als verkeerstoren
Houd de lijn_open2016_het kcc als verkeerstoren
 
160405 praktijkmiddag de fryske marren friesland zorgverzekeraar
160405 praktijkmiddag de fryske marren friesland zorgverzekeraar160405 praktijkmiddag de fryske marren friesland zorgverzekeraar
160405 praktijkmiddag de fryske marren friesland zorgverzekeraar
 
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec movisie wijzer
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec movisie wijzerNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec movisie wijzer
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec movisie wijzer
 
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec schulden
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec schuldenNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec schulden
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec schulden
 
160308 king wsjg presentatie lokaal geluk
160308 king wsjg presentatie lokaal geluk160308 king wsjg presentatie lokaal geluk
160308 king wsjg presentatie lokaal geluk
 
07 pitch wp3 bedrijfsarchitectuur
07 pitch wp3 bedrijfsarchitectuur07 pitch wp3 bedrijfsarchitectuur
07 pitch wp3 bedrijfsarchitectuur
 
20160617 Leveranciersdag Doorontwikkeling Nieuwe Functionaliteiten
20160617 Leveranciersdag Doorontwikkeling Nieuwe Functionaliteiten20160617 Leveranciersdag Doorontwikkeling Nieuwe Functionaliteiten
20160617 Leveranciersdag Doorontwikkeling Nieuwe Functionaliteiten
 
Houd de lijn_open2016_plenair
Houd de lijn_open2016_plenairHoud de lijn_open2016_plenair
Houd de lijn_open2016_plenair
 
160405 praktijkmiddag de fryske marren rug
160405 praktijkmiddag de fryske marren rug160405 praktijkmiddag de fryske marren rug
160405 praktijkmiddag de fryske marren rug
 
160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...
160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...
160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...
 
Houd de lijn_open2016_kcc sociaal_domein
Houd de lijn_open2016_kcc sociaal_domeinHoud de lijn_open2016_kcc sociaal_domein
Houd de lijn_open2016_kcc sociaal_domein
 
160216 presentatie digitale volwassenheid v2
160216 presentatie digitale volwassenheid v2160216 presentatie digitale volwassenheid v2
160216 presentatie digitale volwassenheid v2
 
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec jb lorenz
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec jb lorenzNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec jb lorenz
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec jb lorenz
 
15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers
15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers
15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers
 

Similar to 160401 Leveranciersdag KING prog bureau e-fact leveranciersdag kinggemeenten v085

Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
KING
 
Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren
KING
 
151125regiosessie utrecht
151125regiosessie utrecht151125regiosessie utrecht
151125regiosessie utrecht
KING
 
Presentatie webinar e facturatie 22 maart 2011
Presentatie webinar e facturatie 22 maart 2011Presentatie webinar e facturatie 22 maart 2011
Presentatie webinar e facturatie 22 maart 2011
ICreative
 
E-facturatie gezien fanuit ERP perspectief
E-facturatie gezien fanuit ERP perspectiefE-facturatie gezien fanuit ERP perspectief
E-facturatie gezien fanuit ERP perspectief
Informatielogistiek
 
ClearBIZZ presentation 2010
ClearBIZZ presentation 2010ClearBIZZ presentation 2010
ClearBIZZ presentation 2010
clearbizz
 
2. FDSeminar Compliance & Tax : Stijn Gilissen - Een brede kijk op e-facturatie
2. FDSeminar Compliance & Tax : Stijn Gilissen - Een brede kijk op e-facturatie2. FDSeminar Compliance & Tax : Stijn Gilissen - Een brede kijk op e-facturatie
2. FDSeminar Compliance & Tax : Stijn Gilissen - Een brede kijk op e-facturatie
FDMagazine
 
Factuurmonitor 2009
Factuurmonitor 2009 Factuurmonitor 2009
Factuurmonitor 2009 Friso de Jong
 
Break Out Sessie Gerard Bottemanne
Break Out Sessie Gerard BottemanneBreak Out Sessie Gerard Bottemanne
Break Out Sessie Gerard BottemanneFactuurwijzer
 
De Business Case
De Business CaseDe Business Case
De Business Case
Informatielogistiek
 
In 4 stappen naar e factureren
In 4 stappen naar e facturerenIn 4 stappen naar e factureren
In 4 stappen naar e factureren
Simplerinvoicing
 
100% electronische verwerking van facturen in de praktijk
100% electronische verwerking van facturen in de praktijk100% electronische verwerking van facturen in de praktijk
100% electronische verwerking van facturen in de praktijk
Friso de Jong
 
Workinprogress winstpakkers betalen&invorderen
Workinprogress winstpakkers betalen&invorderenWorkinprogress winstpakkers betalen&invorderen
Workinprogress winstpakkers betalen&invorderenKING
 
150901 e seminar gemeentes
150901 e seminar gemeentes150901 e seminar gemeentes
150901 e seminar gemeentes
KING
 
Ricoh Basware Business Transactions
Ricoh Basware Business TransactionsRicoh Basware Business Transactions
Ricoh Basware Business Transactions
Friso de Jong
 
Workinprogress winstpakker prefill_e_formulieren_
Workinprogress winstpakker prefill_e_formulieren_Workinprogress winstpakker prefill_e_formulieren_
Workinprogress winstpakker prefill_e_formulieren_KING
 
Accounting Plaza E Invoicing 2010
Accounting Plaza E Invoicing 2010Accounting Plaza E Invoicing 2010
Accounting Plaza E Invoicing 2010
clearbizz
 
Commercial Accounting Plaza e invoicing 2010
Commercial Accounting Plaza e invoicing 2010 Commercial Accounting Plaza e invoicing 2010
Commercial Accounting Plaza e invoicing 2010 Factuurcongres
 

Similar to 160401 Leveranciersdag KING prog bureau e-fact leveranciersdag kinggemeenten v085 (20)

Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
 
Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren
 
151125regiosessie utrecht
151125regiosessie utrecht151125regiosessie utrecht
151125regiosessie utrecht
 
Presentatie webinar e facturatie 22 maart 2011
Presentatie webinar e facturatie 22 maart 2011Presentatie webinar e facturatie 22 maart 2011
Presentatie webinar e facturatie 22 maart 2011
 
E-facturatie gezien fanuit ERP perspectief
E-facturatie gezien fanuit ERP perspectiefE-facturatie gezien fanuit ERP perspectief
E-facturatie gezien fanuit ERP perspectief
 
Factuurmonitor 2008
Factuurmonitor 2008Factuurmonitor 2008
Factuurmonitor 2008
 
ClearBIZZ presentation 2010
ClearBIZZ presentation 2010ClearBIZZ presentation 2010
ClearBIZZ presentation 2010
 
2. FDSeminar Compliance & Tax : Stijn Gilissen - Een brede kijk op e-facturatie
2. FDSeminar Compliance & Tax : Stijn Gilissen - Een brede kijk op e-facturatie2. FDSeminar Compliance & Tax : Stijn Gilissen - Een brede kijk op e-facturatie
2. FDSeminar Compliance & Tax : Stijn Gilissen - Een brede kijk op e-facturatie
 
Factuurmonitor 2009
Factuurmonitor 2009 Factuurmonitor 2009
Factuurmonitor 2009
 
Break Out Sessie Gerard Bottemanne
Break Out Sessie Gerard BottemanneBreak Out Sessie Gerard Bottemanne
Break Out Sessie Gerard Bottemanne
 
De business case
De business caseDe business case
De business case
 
De Business Case
De Business CaseDe Business Case
De Business Case
 
In 4 stappen naar e factureren
In 4 stappen naar e facturerenIn 4 stappen naar e factureren
In 4 stappen naar e factureren
 
100% electronische verwerking van facturen in de praktijk
100% electronische verwerking van facturen in de praktijk100% electronische verwerking van facturen in de praktijk
100% electronische verwerking van facturen in de praktijk
 
Workinprogress winstpakkers betalen&invorderen
Workinprogress winstpakkers betalen&invorderenWorkinprogress winstpakkers betalen&invorderen
Workinprogress winstpakkers betalen&invorderen
 
150901 e seminar gemeentes
150901 e seminar gemeentes150901 e seminar gemeentes
150901 e seminar gemeentes
 
Ricoh Basware Business Transactions
Ricoh Basware Business TransactionsRicoh Basware Business Transactions
Ricoh Basware Business Transactions
 
Workinprogress winstpakker prefill_e_formulieren_
Workinprogress winstpakker prefill_e_formulieren_Workinprogress winstpakker prefill_e_formulieren_
Workinprogress winstpakker prefill_e_formulieren_
 
Accounting Plaza E Invoicing 2010
Accounting Plaza E Invoicing 2010Accounting Plaza E Invoicing 2010
Accounting Plaza E Invoicing 2010
 
Commercial Accounting Plaza e invoicing 2010
Commercial Accounting Plaza e invoicing 2010 Commercial Accounting Plaza e invoicing 2010
Commercial Accounting Plaza e invoicing 2010
 

More from KING

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
KING
 
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
KING
 
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
KING
 
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
KING
 
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
KING
 
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
KING
 
GGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en novemberGGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en november
KING
 
Doe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatie
KING
 
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
KING
 
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeDoe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
KING
 
Doedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatieDoedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatie
KING
 
Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game
KING
 
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoDoedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
KING
 
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
KING
 
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
KING
 
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
KING
 
Doe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVGDoe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVG
KING
 
De bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectieDe bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectie
KING
 
Imbor bij gemeente amsterdam
Imbor bij gemeente amsterdamImbor bij gemeente amsterdam
Imbor bij gemeente amsterdam
KING
 
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdamGegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
KING
 

More from KING (20)

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
 
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
 
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
 
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
 
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
 
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
 
GGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en novemberGGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en november
 
Doe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatie
 
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
 
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeDoe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
 
Doedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatieDoedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatie
 
Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game
 
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoDoedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
 
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
 
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
 
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
 
Doe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVGDoe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVG
 
De bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectieDe bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectie
 
Imbor bij gemeente amsterdam
Imbor bij gemeente amsterdamImbor bij gemeente amsterdam
Imbor bij gemeente amsterdam
 
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdamGegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
 

160401 Leveranciersdag KING prog bureau e-fact leveranciersdag kinggemeenten v085

 • 1. Erik van Koeveringe Programmabureau e-factureren PIANOo e-factureren: Van 20 naar 100 in 30 maanden! Leveranciersbijeenkomst KINGGemeenten, Soesterberg, 1 april 2016 1Programmabureau e-factureren
 • 2. Even Voorstellen - PIANOo • Expertisecentrum Aanbesteden > Professionaliseren van inkopen en aanbesteden bij alle overheden > Rechtmatigheid én doelmatigheid > Value for tax payers' money > Zes thema’s – Maatschappelijk verantwoord inkopen – E-Aanbesteden – EMVI – Integraal inkopen – Marktkennis – E-factureren •Programmabureau E-factureren 2Programmabureau e-factureren
 • 3. AANLEIDING PROGRAMMABUREAU • Richtlijn voor het kunnen ontvangen en verwerken E-Facturen, uiterlijk einde 2018, 2014/55/EU • Ministerie van Economische Zaken stimuleert bedrijven elektronische facturen te verzenden naar de overheid • Huidig daadwerkelijk gebruik e-facturen < 10% • Indicatie dat <20% gemeenten klaar is voor e-factureren 3Programmabureau e-factureren
 • 4. PROGRAMMABUREAU E-FACTUREREN • Doelstelling > Ondersteunen van medeoverheden bij implementeren voorzieningen tot e-facturen > Van Feb 2016 tot einde 2018 • Doelgroep > Gemeenten, provincies, waterschappen; > Op termijn: alle aanbestedende diensten; > ICT, Financiën, Inkoop, Algemeen bestuurlijk • Activiteiten > Informatie verzamelen (bijvoorbeeld: best practices) > Informatie delen (website, handreikingen, e.d.) > Enthousiasmeren (presentaties, e.d.) 4Programmabureau e-factureren
 • 5. E-FACTURATIE – EUROPESE CONTEXT Verplichting (EU Directive 2014/55/EU) • Europees semantisch standaard voor e-factuur • Voor alle overheden geldt: ontvangen en verwerken moet uiterlijk eind 2018 mogelijk zijn. Bestuurlijke afspraken • Via de inkoopvoorwaarden verplichten te verzenden • Verwachting Rijk 2016, Lokale overheden 2017 5Programmabureau e-factureren
 • 6. WAT IS E-FACTUREREN • E-factuur is een gestructureerd, digitaal bestand (maar geen pdf) • Alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand • Alle gegevens hebben eigen betekenis hebben • Elektronische verwerking (geen handmatige tussenkomst) 6Programmabureau e-factureren
 • 7. VOORDELEN E-FACTUREREN VOOR GEMEENTEN? • Automatisch verwerking • Minder fouten • Betere leveranciers relaties • Voorspelbare betalingstermijn • Betere verantwoording • Proces innovatie (self billing) • Ruimte voor contractmanagement • Automatische Archivering 7Programmabureau e-factureren
 • 8. Voordelen voor leveranciers (verzenders) • Voorspelbare betalingstermijn • Automatisch verwerking • Minder fouten • Betere relatie opdrachtgever • Proces innovatie (self billing) 8Programmabureau e-factureren Copyright: www.bloklandduinvrieswijk.nl
 • 9. HOE WERKT E-FACTUREREN Vier modellen voor overheid > Direct verbinding – E-factuur per relatie afgesproken en ingericht – Klassieke vorm > Leveranciersportaal – Leverancier vult gegevens in – Afnemer bepaalt – Voorbeeld: DigiInkoop > 3-corner model: Centrale dienstverlener – Verzorgt Transport – Leverancier en afnemer elk 1 verbinding per groep – Voorbeeld: DigiPoort > 4-corner model: 2 dienstverleners – Gekoppeld aan eigen systeem – Meerdere branches / – Voorbeeld Simpler Invoicing (Peppol) 9Programmabureau e-factureren Leverancier Opstellen factuur Conversie e-factuur Verzenden Transport Ontvangst Import in Admin. Routeren & Verwerken Leverancier Leverancier Gemeente Gemeente Leverancier Leverancier Leverancier Gemeente Gemeente Portaal Portaal Gemeente Leverancier Leverancier Leverancier Gemeente Gemeente Dienstverlener Dienstverlener Gemeente Leverancier Leverancier Leverancier Gemeente Gemeente Dienst- verlener Gemeente Dienst- verlener
 • 10. 4-CORNER MODEL 10Programmabureau e-factureren Verstuurt Factuur Leverancier Gemeente SML SMP Uitwisseling van factuur tussen Access Points Ontvangt Factuur1 2 3 4 Adresserings functie (OIN nummer) Register Bron: peppol.eu Leverancier’s Access Point valideert factuur en verstuurt Access Point van ontvanger ontvangt UBL factuur
 • 11. STANDAARDISATIE VOORKOMT • Afspraken over > Begrippen en termen > Opbouw en formaat van bestand > Adressering (trusted partners) > Transport en aflevering – Betrouwbaar – Beveiligd – Ongewijzigd – Gegarandeerde levering • Standaard(en) > SMEF semantisch model (SETU) > Syntax: SI-UBL, OHNL (HRXML) > O.b.v. OIN nummers > Digipoort of Simpler Invoicing (Peppol) 11Programmabureau e-factureren • Onduidelijke afspraken • Haperende techniek • Point-to-point connecties
 • 12. MOGELIJKE OPLOSSINGEN • Simpler Invoicing • Digipoort • Email + UBL (XML) • Leveranciers portaal • N.B. : email + PDF wordt NIET als e-factuur gezien > Authenticatie (Verificatie afzender) > Beveiligde verbinding > Volledige herkenning (gestructureerde data) 12Programmabureau e-factureren 12
 • 13. TENDENS E-FACTUREREN: ONOMKEERBAAR • Europese richtlijn e-facturering bij overheidsopdrachten 2014/55/EU; • Inkoopvoorwaarden; • Digitale agenda; • Standaarden (UBL) en netwerken (Simplerinvoicing) liggen er nu; • Steeds meer softwarepakketten bouwen de standaard in. 13Programmabureau e-factureren
 • 14. Hoe nu verder met e-factureren
 • 15. ROADMAP GEMEENTEN • Bepalen Visie, Strategie • Afstemmen met ICT –architectuur en inkoopbeleid • Aanpak > Mogelijkheden leveranciers, make/ buy/ outsource > Implementatie: – Organisatie – Leveranciers (on-boarding) – Proces – Systeem 15Programmabureau e-factureren
 • 16. ICT-ARCHITECTUUR OVERWEGINGEN • Positionering binnen het IT portfolio • Benadering vanuit bestaand portfolio: > Wat kunnen huidige leveranciers bieden? > Visie op e-factureren > Tijdigheid: Roadmap voor productontwikkeling • Kennis in huis en markt • Kosten: > Licenties / SaaS-fee > Implementatie > Integratie 16Programmabureau e-factureren
 • 17. ZOEKEN NAAR DE JUISTE OPLOSSING Aanmaken Factuur Transport Factuur Portaal Scannen (paper2PDF) Herkennen (OCR) Conversie (PDF2XML/UBL) Verificatie Inkoop administratie Workflow / Goedkeuring Factuur matching Financiële administratie ERP Verkoop- admin Leverancier 7 Leverancier 6 Leverancier 8 Leverancier 13 Leverancier 19 Leverancier 20 ERP Generiek: Leverancier 22 Simpler Invoicing Leverancier 14 Leverancier 1 Leverancier 17 Geïntegreerde oplossingen Gemeente administratie: Leverancier 23 Leverancier 21 Leverancier 21 Leverancier 15 Leverancier 18 Leverancier 3 Leverancier 9 Leverancier 4 Leverancier 10 Leverancier 2 Leverancier 5Leverancier 5 Leverancier 9 Leverancier 16 Factuur Portaal DigiPoort Digi Inkoop +/+ 10 anderen…. Scan & OCR modules Scan & OCR modules 17 Programmabureau e-factureren
 • 18. WAT WORDT VAN DE LEVERANCIER VERWACHT? • Leverancier van e-facturatie oplossing > Bieden e-facturatievoorziening > SMEF-compliant > SI-UBL of UBL OHNL > Invoicing network – DigiPoort of Simpler Invoicing > Deeloplossingen? • Alle leveranciers - Verzenders > Voorbereiden e-facturen kan nu al – Eigen verkoopadministratie – Aansluiten op invoicing network 18Programmabureau e-factureren
 • 19. WAAROM NU • Tendens e-factureren is onontkoombaar • Eu richtlijn, Wetgeving en inkoopvoorwaarden dwingen af • Techniek ligt er, afspraken zijn gemaakt • NU inspelen op de vraag levert voordelen > Gemeenten komen in actie – Aanschaf software / diensten – Heroriëntatie inkoop- en financiële processen – Implementatie > En niet te vergeten als verzender – Voordelen zijn evident – Vraag vanuit klant 19Programmabureau e-factureren
 • 20. BRONNEN • RICHTLIJN 2014/55/EU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0055&from=EN • SMEF standaard: https://smef-standaard.nl • Simpler Invoicing http://www.simplerinvoicing.org/nl Netwerk: www.peppol.eu • CEF Call: CEF-TC-2016-3- eInvoicing (open 13 sept 2016, deadline 15 dec 2016 ) https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-invoicing/index_en.htm 20Programmabureau e-factureren
 • 21. Hulp bij e-factureren hulpbijefactureren@pianoo.nl 070 - 379 82 89 21 Programmabureau e-factureren Hartelijk dank!

Editor's Notes

 1. Signalen: e-facturatie onomkeerbaar, kantelmoment is daar. Verplichting: norm, ontvangen en verwerken, 2018 “Maar laat u door dat jaartal niet misleiden, want e-factureren gebeurt hier en nu! Al dit jaar wordt het bij Rijksoverheid en naar verwachting ook een flink aantal mede-overheden geimplementeerd…!” Bestuurlijke afspraken: inkoopvoorwaarden verzending verplichten, Rijk 2016, medeoverheden 2017. EZ richt programmabureau in om alle medeoverheden te helpen Eigenlijk is discussie rond wettelijke verplichting en non-discussie. Voordelen zijn evident
 2. Voorbeelden 3-corner model: Invoicesharing (o.a. gemeente Basware Digipoort ZetSolutions
 3. Ik ben nu een maand of vier met het programmabureau bezig en het valt mij op Discussie over welke standaard moeten we gebruiken (UBL OHNL, UBL SI, …) Discussie over welke kanaal moeten we gebruiken (email, digipoort, SI, …) Discussie over wat nu precies de verplichting inhoud (alleen kunnen ontvangen, ook verzending stimuleren, …) De gebruiker couldn’t care less…
 4. Hartelijk dank voor uw aandacht U kunt ons vinden, zie mail of telefoonnr.