SlideShare a Scribd company logo
AMACA YÖNELİK PAZARLAMAAmaca yönelik pazarlama işletmelerin dagınık ve ufak harcamaları yapılan
kısa süreli reklama dönük yardım faaliyetlerini artık daha uzun vadeli stratejık
ve programlanmış hale getirme cabalarının sonucudur.

Kapsam olarak gelir elde etmeyi hedeflerken aynı zamanda sosyal bir sorunla
ilgili çözümü amaç edinerek destek sağlamaktadır.

AMACA YÖNELİK PAZARLAMA ÖZELLİKLERİ

  1. İşletmenin sosyal bir sorun veya amaçla bütünleşmesi
  2. işletmenin sosyal konuyla ilgili olarak bazen kar amacı gütmeyen bir
   kurumla ortaklaga girmesi
  3.Elde edilen kar kuruma bağışlanır

  4.İşletme tarafından sosyal konuya verilen bu desteğin pazarlama
  mesajlarına işlenmelidir

  AMACA YÖNELİK PAZARLAMA İLE SOSYAL SORUMLULUK ARASINDAKİ
  İLİŞKİ

  Sosyal sorumluluk;işletmenin ekenomik ve hukuki şartlarını iş ahlakını
  hem örgüt içi hemde örgüt dışı ilgili kişi ve kurumların beklentilerini
  dikkate alarak bu dogrultusunda yürütülen bir calışma strateji olarak ifade
  edilmektedir.

  2 yaklasım vardır.

       KLASİK SORUMLULUK YAKLASIMI
     İşletmenin tek sorumluluğu karı maksimize etmektir.Kimse sorumlu
     değildir.Zaten sosyal sorumlulugu yerıne getirmektedir.Çünkü elde
ettği kar genel ekonomiyi ve toplumun sorun cözme kapasitesini
    artırıcaktır

      MODERN SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMI
  İyi yaparak daha iyi gerçekleştirmek fikrini benimsemiştir.Bu anlayış
  sosyal sorumluluklarını benimseyen işletmelere yaptığı maliyetleri
  toplum tarafından geri ödenecegine savunmaktadır

  AMACA YÖNELİK PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA

  Hem amaca yönelik pazarlamanın hem de sosyal pazarlamanın
  temelinde toplumla ilgili bir sorunu ele alıp bu sorunla ilgili çözüm
  noktaları üzerinde çalışmaların yapılması yer almaktadır.Bu açıdan her
  ikisi de işletmesinin olumlu bir imaja sahip olmasına ve bunu
  geliştirmesine katkı sağlamaktadır.Ancak amaca yönelik pazarlamada
  işletme ürünlerinin satışı da ön planda tutulmaktadır.

  AMACA YÖNELİK PAZARLAMA VE SPONSORLUK

  Sponsorluk sosyal konuların yanında sportif faaliyetler sanat olayları
  sergiler ile sinema radyo ve tv programlarını da kapsayan geniş bir
  alanda degerlendirilmektedir,Ancak amaca yönelik pazarlamada ise
  sadece sosyal konulara yönelik proje ve uygulamalar göz önünde
  bulundurulmaktadır.Sponsorluk amaca yönelik pazarlamada ki gibi
  çeşitli menfaatlerin güdülmesine dayalı olarak yapılmaktadır.

  AMACA YÖNELİK PAZARLAMA VE KURUMSAL BAĞIŞLAR

  Amaca yönelik pazarlamanın ön koşullarından biri ürünün satışına bağlı
  olmasına bu iki kavram arasındaki temel farkı ortaya
  koymaktadır.Kurumsal pazarlama ise hiçbir cıkar söz konusu olmaksızın
  yardım etme temeli vardır.işletmelerin kurumsal bagıs yapmalarını
  sebebı marka imaji saglama kamoyunda iyi niyet sempati elde etme
  gıbı amaç gutmektedir.

AMACA YÖNELİK PAZARLAMA AÇISINDAN PAZARLAMA KARMASI

AMACA YÖNELİK PAZARLAMADA ÜRÜN
Amaca yönelik pazarlama ve bunun gibi pazarlama stratejileriyle kurulan
ilişki, sosyal sorunları ve yardımı teşvik eder. Amaca yönelik pazarlama
etkisinin uzun dönemli olması desteklenen ürünün bağlı olmaktadır. Bazı
denemeler sonucu ürün kalitesinin gerçekten yüksek olduğu görülürse uzun
dönemli sağlam bir etki oluşmakta, düşük olduğu görülürse de o ürün artık
önemsenmemektedir.

AMACA YÖNELİK PAZARLAMADA FİYAT

Bir amaç ile işletmenin birleşmesi, marka ve amaç arasında olumlu bir durum
oluşturarak müşterilerin harekete geçmesinde yönlendirici olmaktadır.

Smith ve akorn tarafından yapılan amaca yönelik pazarlamaya karşı
tüketicilerin tepkilerini ölçen ticari bir araştırma sonucu da, tüketicilerin
neredeyse yarısının (%46) sosyal sorunlarla ilgilenen işletmeleri desteklemek
için marka değiştirebilecekleri ve yine araştırmaya cevap veren tüketicilerin
üçte birinin (%30) ise sadece hayırsever amaçlarda bulunmasından dolayı o
üreticiyi desteklemek için ürünlerini almaya eğilimli oldukları görülmüştür.

AMACA YÖNELİK PAZARLAMADA DAĞITIM

Amaca yönelik pazarlama faaliyetleri hedef pazara bağlı olarak firma
etkinliklerinin coğrafi kapsamı dikkate alındığında genellikle ulusal, bölgesel
ve yerel programlar halinde yürütülmektedir. Yani işletmenin hedef pazarı ve
aynı zamanda ilişkilendirilen amaç belirli bir coğrafi bölgeye özgü olduğunda
ise bölgesel veya yerel düzeyde programlar olarak yürütüldüğü
görülmektedir.

Migros’un Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği ile birlikte “Bedensel
Engelliler Özgür Olmalı” sloganıyla yürüttüğü faaliyetleri ulusal nitelikte ki bir
uygulamadır.

AMACA YÖNELİK PAZARLAMADA İLETİŞİM (SATIŞ ÇABALARI)

Amaca yönelik pazarlama sayesinde popüler sosyal bir amaç ile marka
birleştirildiği için marka, ahlaki bir boyut kazanarak gelişmektedir. Böylece
yöneticilerde rekabet üstünlüğünü korumada şirket sorumluluğuna yönelik
tüketici ilgisini kullanarak şirketin imajını güçlendirme ve satışları arttırma
konusunda fırsatlar elde etmektedir.
AMACA YÖNELİK PAZARLAMADA UYGULAMA ALTERNATİFLERİ

İşletmeler amaca yönelik pazarlama çalışmalarında amaçla ilgili olarak bazen
kar amacı bir kurumla ortaklık kurma, bazen doğrudan sosyal amaca yönelme
bazen de karma yöntem olmak üzere üç yol izleyebilirler.

   KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLA ORTAKLIK KURMAK

Avrupa’daki hem şirket hem de amaç açısından iyi çalışan amaca yönelik
pazarlama birleşmelerinden biri olan Birleşmiş Milletler gözlükçü zinciri
“Dünya Gözlerimin Önünde” “Dollond & Aitchision Opticans” kampanyasında
Yaşlılara Yardım Derneği ile birleşerek, gözlüklerin yeniden kullanımı için
müşterilerinin eski gözlüklerini topladı. Bu birleşmenin iyi çalışmasına ilişkin
başarıyı sağlayan önemli noktalar şunlardır:

  1) Hem şirketin hem de kar amacı gütmeyen kuruluşum değerleri, kültürü,
   marka stratejileri uyumlu olmalıdır.

  2) Paylaşılan pazarlama programları bir ortak yatırım şeklinde

  değerlendirilmelidir.

  3) İlişkinin başarı ya da başarısızlığını değerlendirmek için her iki tarafında
   ölçülebilir amaçları, hedefleri olmalıdır.            DOĞRUDAN SOSYAL AMACA YÖNELME

  Genel olarak zayıf bir markaya sahip olan işletmeler, kamuoyunda güçlü
  bir imaja sahip kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklığa girerek daha
  saygın ve arzulanan marka değerlerine ulaşmayı amaçlar.

            KARMA YÖNTEM


Bu yöntem kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklık ile doğrudan sosyal
amaca yönelmenin arasında yer almaktadır. İşletmeler bu yöntemi, yetenekli
ve kendini adamış bir grup insanla hizmet veren küçük bir kar amacı
gütmeyen kuruluşun geliştirilmesi için kurumsal kaynaklarını kullanmaktadır.
AMACA YÖNELİK PAZARLAMA SÜRECİ
Bir amaca yönelik pazarlama uygulamasında işletme içindeki en üst noktadaki yöneticileri
bunu anlamaları ve faydalarını kavraması şarttır. Bu nedenle amaca yönelik pazarlama
uygulaması yapılırken ilk adımın şirket içinde atılması gerekmektedir. Çünkü üst yöneticilerin
destek vermesi uygulamaya kaynak, uzun ömür ve prestij sağlar. Buda başarılı bir şekilde
amaca yönelik pazarlama sistemini ortaya çıkmasını sağlayacaktır. İşletme içerisinde görüş
birliği olduğu sürece güvenli bir şekilde yola devam edilir. Bundan sonraki aşama ise
markanın ne olduğu ve amaca yönelik pazarlamanın ona nasıl değerler ekleyeceği anlamına
gelen alan tanımlaması yapılır ve daha sonra ki işlemlerle süreç sona erer. (kamuoyuna
duyurmak)

1-Alanı Tanımlama
Amaca yönelik pazarlama uygulamalarında öncelikle işletme ve kar amacı gütmeyen kuruluş
alan belirlenmesi yapılır. Bu açıdan işletme ürettiği ürünün özelliğini, tüketicilerin algılaması
gibi unsurları dikkate alarak önceliklerini belirler. Bunun gibi kar amacı gütmeyen
kuruluşların neye hizmet ve niçin kurulduklarını belirleyen bir alan ortaya koymalıdırlar. Eğer
ortaklık söz konusu ise kendi alanlarına uygun ortak belirlemelidirler.

2-Sosyal Amacı Belirlemek veya Kar Amacı Gütmeyen Bir Kurumla Ortaklık
Kurmak
Alan açık ve net bir şekilde tanımlanıp sosyal sorumlulukla ilgili konu ortaya çıktıktan sonra
sıra, kar amacı gütmeyen kuruluşlarla marka arasındaki uyumu en iyi bir şekilde sağlayacak
ortakların bulunması veya direk sosyal amaca yönelik ise sosyal amacın belirlenmesi
aşamasına gelinir. Eğer ortaklık kurulacak ise dört noktaya dikkat edilmeli: kreatif brif, özen
gösterme, sözleşme görüşleri ve taahhüt olmak üzere dört noktaya dikkat edilmesi gerekir.

2.1-Kreatif Brif
Kreatif brif hem kurumun incelenmesini hem de potansiyel ortağa sunulacak şartları
içermesinden dolayı bu aşamanın en önemli aşamasıdır. “planlanan amaca yönelik pazarlama
uygulamasının nasıl yararlı olabileceği” sorusuna cevap arayacaktır. Ortakları seçerken çok
dikkatli olunması gerekir. Kar zarar olasılıklarını belirlemeli ortağın işletmeye uygun olup
olunmamasına da özellikle dikkat edilmelidir. Çünkü amaca yönelik pazarlamada kurulun her
hangi bir ortaklığın olumsuz reklam ya da olumsuz bir durumu diğer tarafında olumsuz
etkiler. Dolayısıyla işletme ortak seçerken kreatir brif oluşturması en sağlam şeklidir.

2.2-Özen Gösterme
Özen göstermenin özünde uzun vadeli ve karşılıklı fayda getirecek bir ilişkiye girmek üzere
yeterli ortak noktada buluşan işletmenin, markanın, kar amacı gütmeyen kuruluşun veya
sosyal amacın belirlenmesi yatmaktadır. Özen gösterme her iki tarafın açıklık ve
dürüstlüğünü göstermektedir. Örneğin; kar amacı gütmeyen kuruluşlar iyi niyetli olmalarına
rağmen ilgilenen konu bazında farklı görüşlerde olan destekçilere de sahip olabilirler. Diğer
taraftan derin bir ilişki kurabilmek için sorumluluk alanı içerisinde mantıklı çözümler
sunmalıdır. Sonuç olarak işletmenin kamuoyundaki algılanması ve basına bağlı olduğu
konulara özen göstermelidir.

2.3- Sözleşme Görüşleri
Amaca yönelik pazarlamada kar amacı gütmeyen bir kurumla kurulacak iş birliği konusunda
iki tarafında nasıl ve ne ölçüde bir katılımda bulunacağını açıkça ifade eden bir sözleşme
imzalanmalıdır. Sözleşme iki unsurdan oluşmaktadır para ve zaman parasal boyutu şirketin
ve markanın ortaklık ilişkisidir. Zaman ise ortaklığın süresinin ne kadar olacağı belirlenir ve en
az iki veya üç yıl olmalıdır. Fazla detaylı bir sözleşme olmaktan ise basit ve dolambaçlı
olmayan bir sözleşmeyi seçmek daha doğru olacaktır.

2.4-Taahhüt
İşletmenin taahhüdü kendisini amaca yönelik pazarlama açısından sosyal bir fikre adama ile
açıklanmaktadır. Hatta işletmenin amacına ulaşması için kar amacı olmayan kuruluşları da
yanına alarak kamuoyu önünde taahhüt etmesi amaca yönelik pazarlamada en etkili
yöntemdir. Ancak günümüzde üst düzey yönetim değişiklerinin yaygın olduğunu düşünürsek
taahhüt’ün gerçekleşmesi için kesinlikle üst düzey yönetiminin genel desteği gerekmektedir.
Başa gelen herkes kendi değişiklerini yaptırdığı için yeni değişikliklere zemin hazırlanmalıdır.
Bu noktada amaca yönelik pazarlamada başarıyı yakalamak için sosyal bir amaca adanan
sürecin uzun ömürlü ve devamlı olması gerekir.

3-Amaca Yönelik Pazarlama Uygulamasını Duyurmak
Amaca yönelik pazarlamada ortakların üzerinde durması gereken önemli konulardan biride
bu uygulama ile ilgili tüketici iletişiminin nasıl sağlanacağıdır. Bu acıdan marka iletişim
bütçesinin bir kısmını uygulamaya ait değerlerin reklamını yapmaya ayırmak hem işletme
hem kar amacı gütmeyen kuruluş acısından avantaj sağlayacaktır. Sosyal konulara yönelik
birçok gönüllü kuruluşunun tanınmış ünlü destekçileri de mevcuttur. İşte bu tanınmış ve
gönüllü kuruluşlarla ortaklık kurmak tüketicilerle kurulacak iletişimi ve amaca yönelik
pazarlamanın desteklenmesini de arttıracaktır. Kuruluşun reklam ve programlarını
planlayarak sezonluk şartlar ve zaman çizelgesi de göz önünde bulundurulup bunların uygun
olduğu zamanlarda medya da kullanılarak iletişim etkinliği arttırılmalıdır.

4-Amaca Yönelik Pazarlama Uygulamalarını Tamamlamak
Sosyal sorumluluğun getirdiği hassasiyetten dolayı bir amaca yönelik pazarlama
uygulamasının pazara sunulmadan önce ön testlerle denenmesi tavsiye edilmektedir. Bu
denem hem hedef kitleyi hem de hedef kitle dışında denenmelidir. Amaca yönelik pazarlama
uygulamasında uyumlu bir ortaklık olursa taraflar uygulamanın süresini uzatabilir veya aynen
kabul edebilirler ancak bazı olumsuzluklar süreyi kısaltabilirler yada ortaklık mesajın da
revizyona gidebilirler.
5-Sonuçlar Takip Etmek ve Kamuoyuna Bildirmek
Amaca yönelik pazarlama ticari bir boyut taşıdığından ölçülebilir sonuçlar üzerine kuruludur.
Bu sebeple amaca yönelik pazarlama başlamadan ve tamamlandıktan sonra ölçümler
yapılarak başta ortaya konulan amaçlara ne kadar ulaştığı hesaplanmalıdır. Daha sonra
uygulamanın bitiminde yapılacak değerlendirmenin kamuoyuna duyurulması hem ortaklar
arasında iyi niyetin, açıklığın sağlandığını kar amacı gütmeyen kuruluşlarla derin bir ilişkinin
gerçekleştiğini göstermektedir. Diğer taraftan amaca yönelik pazarlama uygulamasıyla
hedeflenen amaca ne kadar ulaşıldığına ilişkin düzenli raporların yayınlanması, şirket
iletişiminde tekrarlanması işletme de hedef kitlesi açısından dikkat çekici konunun oluşmasını
da sağlayacaktır.

6-Amaca Yönelik Pazarlamanın Verimliliğini Arttırma Çalışmaları
Amaca yönelik pazarlamada işletme verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar genellikle sosyal
yardım etkinliklerine ayrılan ödeneklerin yeniden odaklanması ile gerçekleşir bu anlamda
işletme, amaca yönelik pazarlama ile ilgili tüketici iletişimi için uygun yatırımın miktarını
ayırmalı uygun iletişim araçların seçerek kullanmalıdır. Ayrıca müşterilerinin yanında düzenli
bir iletişim kanalı oluşturmak için şirket ve bölüm toplantıları düzenlemelidir. Verimliliği
arttırmada önemli diğer bir unsur ise üçüncü şahıslar ile ilişkilerdir işletme devlet yetkilileri
ile kar amacı gütmeyen kuruluşların bağlantılı olduğu kuruluşlarla da ilişki kurmalıdır. Bu
kurumlara marka bilincini oluşturmalıdır. Bu faaliyetlere ek olarak kar amacı gütmeyen
kurumlara aynı yardımlar yapılarak proje ile ilgili özel ürünler üretip bunların satışında elde
edilecek karları bağışlayarak toplum tarafından sevilen ünlülerin desteğini alarak da
verimliliği arttırma çalışmalarında bulunabilirler.

7-Amaca Yönelik Pazarlamanın Yararları
-Kar amacı gütmeyen kurumların elde edeceği faydalar şunlardır;

*Amaçların tanıtımını ve bilinirliğini arttırmak,

*Kar amacı gütmeyen kurum ile destekçileri arasında var olan ilişkileri güçlendirmek ve yeni
destekçiler kazanmak

*Üyelerin desteğini arttırarak yardımların devamını sağlamak ve hizmet alanını
genişlettirmek

*Destekçi kuruluşları arttırmak

*Yönetimsel faaliyetleri geliştirmek

-Amaca yönelik pazarlamanın ürüne ve işletmeye yönelik yararları da şu şekilde sıralanır;

*Ürünlerin yoğun reklam kargaşasından kurtarmak
*Olumlu tanıtım

*Satış gücü ilişkilerini ve ticareti genişletmeyi sağlamak

*Kurumsal imajı farklılaştırmak ve geliştirmek

Kısaca işletme açısından bakıldığında müşterilerin sosyal konularda sorumlu olduğunu
algıladıkları işletmeleri daha olumu değerlendirildikleri ve onların yeni ürünlerine karşı daha
duyarlı davrandıkları görülmektedir.

More Related Content

What's hot

How to Create a Brand Mythology for L'Oréal's Kérastase Salon Product
How to Create a Brand Mythology for L'Oréal's Kérastase Salon ProductHow to Create a Brand Mythology for L'Oréal's Kérastase Salon Product
How to Create a Brand Mythology for L'Oréal's Kérastase Salon Product
Dexter King, MBA
 
Doğrudan pazarlama
Doğrudan pazarlamaDoğrudan pazarlama
Doğrudan pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Reklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlar
Reklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlarReklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlar
Reklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlar
OZDEN OZLÜ
 
Satış ve Satışçının Özellikleri
Satış ve Satışçının ÖzellikleriSatış ve Satışçının Özellikleri
Satış ve Satışçının Özellikleri
Mehmet KUZU
 
Integrated Digital Campaign Planning for L'Oréal
Integrated Digital Campaign Planning for L'OréalIntegrated Digital Campaign Planning for L'Oréal
Integrated Digital Campaign Planning for L'Oréal
Ronak Soni
 
e.l.f. cosmetic brand outline.pdf
e.l.f. cosmetic brand outline.pdfe.l.f. cosmetic brand outline.pdf
e.l.f. cosmetic brand outline.pdf
DanielleMariiee
 
Jasa Maklon Kosmetik - Company Profile Nose Herbalindo
Jasa Maklon Kosmetik - Company Profile Nose HerbalindoJasa Maklon Kosmetik - Company Profile Nose Herbalindo
Jasa Maklon Kosmetik - Company Profile Nose Herbalindo
Muizaddin Mugni
 
Büyüme Stratejileri - Pazarlama Stratejileri
Büyüme Stratejileri - Pazarlama StratejileriBüyüme Stratejileri - Pazarlama Stratejileri
Büyüme Stratejileri - Pazarlama Stratejileri
National University of Ireland, Galway
 
ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA TOKO ACCU MUHIDIN
ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA TOKO ACCU MUHIDINANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA TOKO ACCU MUHIDIN
ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA TOKO ACCU MUHIDIN
Reza Pahlawan
 
Garilla reklamcılık
Garilla reklamcılıkGarilla reklamcılık
Garilla reklamcılık
Reyhan Özkarataş
 
Müşteri deneyimi nedir ?
Müşteri deneyimi nedir ?Müşteri deneyimi nedir ?
Müşteri deneyimi nedir ?
Dr.Hakan Tetik
 
Polo reklam-anali̇zi̇-kopya
Polo reklam-anali̇zi̇-kopyaPolo reklam-anali̇zi̇-kopya
Polo reklam-anali̇zi̇-kopya
gizemliayna
 
Satin alma karar süreci̇
Satin alma karar süreci̇Satin alma karar süreci̇
Satin alma karar süreci̇
Mehmet Yentur
 
NIVEA Marketing Communication Analysis
NIVEA Marketing Communication AnalysisNIVEA Marketing Communication Analysis
NIVEA Marketing Communication Analysis
Siriwan Siriwangsanti
 
MBA Project: PT Gloria Origita Cosmetics -US Export Strategy Draft
 MBA Project: PT Gloria Origita Cosmetics -US Export Strategy Draft MBA Project: PT Gloria Origita Cosmetics -US Export Strategy Draft
MBA Project: PT Gloria Origita Cosmetics -US Export Strategy Draft
Baber Mehkeri
 
MAR331 - Marketing Plan for New Product Launch: Flavored Xpress Water, Pace U...
MAR331 - Marketing Plan for New Product Launch: Flavored Xpress Water, Pace U...MAR331 - Marketing Plan for New Product Launch: Flavored Xpress Water, Pace U...
MAR331 - Marketing Plan for New Product Launch: Flavored Xpress Water, Pace U...
Jeff Schneider
 
Apple pazarlama stratejisi
Apple pazarlama stratejisiApple pazarlama stratejisi
Apple pazarlama stratejisi
Gülbahar Yurteri
 
Gerilla Pazarlama - Ali KAHRAMAN
Gerilla Pazarlama - Ali KAHRAMANGerilla Pazarlama - Ali KAHRAMAN
Gerilla Pazarlama - Ali KAHRAMAN
Ali KAHRAMAN
 
Nivea case study
Nivea case studyNivea case study
Nivea case study
Govardhan Reddy
 

What's hot (20)

How to Create a Brand Mythology for L'Oréal's Kérastase Salon Product
How to Create a Brand Mythology for L'Oréal's Kérastase Salon ProductHow to Create a Brand Mythology for L'Oréal's Kérastase Salon Product
How to Create a Brand Mythology for L'Oréal's Kérastase Salon Product
 
Doğrudan pazarlama
Doğrudan pazarlamaDoğrudan pazarlama
Doğrudan pazarlama
 
Reklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlar
Reklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlarReklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlar
Reklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlar
 
Satış ve Satışçının Özellikleri
Satış ve Satışçının ÖzellikleriSatış ve Satışçının Özellikleri
Satış ve Satışçının Özellikleri
 
Bütünleşik
BütünleşikBütünleşik
Bütünleşik
 
Integrated Digital Campaign Planning for L'Oréal
Integrated Digital Campaign Planning for L'OréalIntegrated Digital Campaign Planning for L'Oréal
Integrated Digital Campaign Planning for L'Oréal
 
e.l.f. cosmetic brand outline.pdf
e.l.f. cosmetic brand outline.pdfe.l.f. cosmetic brand outline.pdf
e.l.f. cosmetic brand outline.pdf
 
Jasa Maklon Kosmetik - Company Profile Nose Herbalindo
Jasa Maklon Kosmetik - Company Profile Nose HerbalindoJasa Maklon Kosmetik - Company Profile Nose Herbalindo
Jasa Maklon Kosmetik - Company Profile Nose Herbalindo
 
Büyüme Stratejileri - Pazarlama Stratejileri
Büyüme Stratejileri - Pazarlama StratejileriBüyüme Stratejileri - Pazarlama Stratejileri
Büyüme Stratejileri - Pazarlama Stratejileri
 
ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA TOKO ACCU MUHIDIN
ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA TOKO ACCU MUHIDINANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA TOKO ACCU MUHIDIN
ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA TOKO ACCU MUHIDIN
 
Garilla reklamcılık
Garilla reklamcılıkGarilla reklamcılık
Garilla reklamcılık
 
Müşteri deneyimi nedir ?
Müşteri deneyimi nedir ?Müşteri deneyimi nedir ?
Müşteri deneyimi nedir ?
 
Polo reklam-anali̇zi̇-kopya
Polo reklam-anali̇zi̇-kopyaPolo reklam-anali̇zi̇-kopya
Polo reklam-anali̇zi̇-kopya
 
Satin alma karar süreci̇
Satin alma karar süreci̇Satin alma karar süreci̇
Satin alma karar süreci̇
 
NIVEA Marketing Communication Analysis
NIVEA Marketing Communication AnalysisNIVEA Marketing Communication Analysis
NIVEA Marketing Communication Analysis
 
MBA Project: PT Gloria Origita Cosmetics -US Export Strategy Draft
 MBA Project: PT Gloria Origita Cosmetics -US Export Strategy Draft MBA Project: PT Gloria Origita Cosmetics -US Export Strategy Draft
MBA Project: PT Gloria Origita Cosmetics -US Export Strategy Draft
 
MAR331 - Marketing Plan for New Product Launch: Flavored Xpress Water, Pace U...
MAR331 - Marketing Plan for New Product Launch: Flavored Xpress Water, Pace U...MAR331 - Marketing Plan for New Product Launch: Flavored Xpress Water, Pace U...
MAR331 - Marketing Plan for New Product Launch: Flavored Xpress Water, Pace U...
 
Apple pazarlama stratejisi
Apple pazarlama stratejisiApple pazarlama stratejisi
Apple pazarlama stratejisi
 
Gerilla Pazarlama - Ali KAHRAMAN
Gerilla Pazarlama - Ali KAHRAMANGerilla Pazarlama - Ali KAHRAMAN
Gerilla Pazarlama - Ali KAHRAMAN
 
Nivea case study
Nivea case studyNivea case study
Nivea case study
 

Viewers also liked

14.bölüm Amaca yönelik pazarlama
14.bölüm Amaca yönelik pazarlama14.bölüm Amaca yönelik pazarlama
14.bölüm Amaca yönelik pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Turkcell Sosyal Sorumluluk Çalışması Analizi
Turkcell Sosyal Sorumluluk Çalışması AnaliziTurkcell Sosyal Sorumluluk Çalışması Analizi
Turkcell Sosyal Sorumluluk Çalışması Analizi
Merve Şahin
 
İlişkisel Pazarlama
İlişkisel Pazarlamaİlişkisel Pazarlama
İlişkisel Pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Sosyal pazarlama
Sosyal pazarlama Sosyal pazarlama
Sosyal pazarlama
Gülşah Uygun
 
E ticaretde ürün satarken uygulanacak 10 altın kural
E ticaretde ürün satarken uygulanacak 10 altın kuralE ticaretde ürün satarken uygulanacak 10 altın kural
E ticaretde ürün satarken uygulanacak 10 altın kural
Suleyman Bayindir
 
Satış geliştirme
Satış geliştirmeSatış geliştirme
Satış geliştirme
Didem Yener
 
3P_Ürün Yerleştirme Sunumu
3P_Ürün Yerleştirme Sunumu3P_Ürün Yerleştirme Sunumu
3P_Ürün Yerleştirme Sunumu
3P_Product Placement Production
 
Web1 0-web2-0 21-temmuz_2010
Web1 0-web2-0 21-temmuz_2010Web1 0-web2-0 21-temmuz_2010
Web1 0-web2-0 21-temmuz_2010
Ozan Güzelkan
 
Utility Marketing @muratdurak
Utility Marketing @muratdurakUtility Marketing @muratdurak
Utility Marketing @muratdurak
Murat DURAK
 
12.bölüm pazarlamada sanal topluluklar
12.bölüm pazarlamada sanal topluluklar12.bölüm pazarlamada sanal topluluklar
12.bölüm pazarlamada sanal topluluklar
Suleyman Bayindir
 
Geleneksel Pazarlama
Geleneksel PazarlamaGeleneksel Pazarlama
Geleneksel Pazarlama
I. Gizem Yucel-Yilmaz
 
Turquality nedir
Turquality nedirTurquality nedir
9.2. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama yöntemleri
9.2. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama yöntemleri9.2. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama yöntemleri
9.2. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama yöntemleri
Suleyman Bayindir
 
Postmodern Pazarlama
Postmodern PazarlamaPostmodern Pazarlama
Postmodern Pazarlama
SELENGCN
 
2 hedef pazar seçimi-konumlandırma-serkan
2 hedef pazar seçimi-konumlandırma-serkan2 hedef pazar seçimi-konumlandırma-serkan
2 hedef pazar seçimi-konumlandırma-serkan
cll-o
 
1 pazarlama-cevre
1 pazarlama-cevre1 pazarlama-cevre
1 pazarlama-cevre
cll-o
 
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ PazarlamaPazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Geleneksel ve Dijital Pazarlama
Geleneksel ve Dijital PazarlamaGeleneksel ve Dijital Pazarlama
Geleneksel ve Dijital Pazarlama
I. Gizem Yucel-Yilmaz
 

Viewers also liked (20)

14.bölüm Amaca yönelik pazarlama
14.bölüm Amaca yönelik pazarlama14.bölüm Amaca yönelik pazarlama
14.bölüm Amaca yönelik pazarlama
 
Turkcell Sosyal Sorumluluk Çalışması Analizi
Turkcell Sosyal Sorumluluk Çalışması AnaliziTurkcell Sosyal Sorumluluk Çalışması Analizi
Turkcell Sosyal Sorumluluk Çalışması Analizi
 
İlişkisel Pazarlama
İlişkisel Pazarlamaİlişkisel Pazarlama
İlişkisel Pazarlama
 
Sosyal pazarlama
Sosyal pazarlama Sosyal pazarlama
Sosyal pazarlama
 
E ticaretde ürün satarken uygulanacak 10 altın kural
E ticaretde ürün satarken uygulanacak 10 altın kuralE ticaretde ürün satarken uygulanacak 10 altın kural
E ticaretde ürün satarken uygulanacak 10 altın kural
 
Satış geliştirme
Satış geliştirmeSatış geliştirme
Satış geliştirme
 
3P_Ürün Yerleştirme Sunumu
3P_Ürün Yerleştirme Sunumu3P_Ürün Yerleştirme Sunumu
3P_Ürün Yerleştirme Sunumu
 
Web1 0-web2-0 21-temmuz_2010
Web1 0-web2-0 21-temmuz_2010Web1 0-web2-0 21-temmuz_2010
Web1 0-web2-0 21-temmuz_2010
 
Utility Marketing @muratdurak
Utility Marketing @muratdurakUtility Marketing @muratdurak
Utility Marketing @muratdurak
 
12.bölüm pazarlamada sanal topluluklar
12.bölüm pazarlamada sanal topluluklar12.bölüm pazarlamada sanal topluluklar
12.bölüm pazarlamada sanal topluluklar
 
Geleneksel Pazarlama
Geleneksel PazarlamaGeleneksel Pazarlama
Geleneksel Pazarlama
 
Turquality nedir
Turquality nedirTurquality nedir
Turquality nedir
 
9.2. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama yöntemleri
9.2. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama yöntemleri9.2. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama yöntemleri
9.2. bölüm pazarlama ilkeleri modern pazarlama yöntemleri
 
Postmodernizm
PostmodernizmPostmodernizm
Postmodernizm
 
Postmodern Pazarlama
Postmodern PazarlamaPostmodern Pazarlama
Postmodern Pazarlama
 
2 hedef pazar seçimi-konumlandırma-serkan
2 hedef pazar seçimi-konumlandırma-serkan2 hedef pazar seçimi-konumlandırma-serkan
2 hedef pazar seçimi-konumlandırma-serkan
 
1 pazarlama-cevre
1 pazarlama-cevre1 pazarlama-cevre
1 pazarlama-cevre
 
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ PazarlamaPazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
 
Geleneksel ve Dijital Pazarlama
Geleneksel ve Dijital PazarlamaGeleneksel ve Dijital Pazarlama
Geleneksel ve Dijital Pazarlama
 
Turquality sunumu
Turquality sunumuTurquality sunumu
Turquality sunumu
 

Similar to 14.bölüm amaca yönelik pazarlama

19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama
Suleyman Bayindir
 
19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Bütünleşik Pazarlama iİletişimi
Bütünleşik Pazarlama iİletişimiBütünleşik Pazarlama iİletişimi
Bütünleşik Pazarlama iİletişimi
Mehmet KUZU
 
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ
aslisengul
 
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMU
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMUASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMU
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMU
aslisengul
 
Gerilla Halkla İlişkiler
Gerilla Halkla İlişkilerGerilla Halkla İlişkiler
Gerilla Halkla İlişkiler
senaerguvan
 
Yeni microsoft office power point sunusu
Yeni microsoft office power point sunusuYeni microsoft office power point sunusu
Yeni microsoft office power point sunusu
aydntepe
 
Reklamcılık 6.hafta
Reklamcılık 6.haftaReklamcılık 6.hafta
Reklamcılık 6.hafta
kobikobi
 
Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...
Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...
Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...
Nergis Tamer
 
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli DokunuşlarPazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Abdullah Cihan
 
REKLAMCILIĞIN TEMELLERİ 3.HAFTA
REKLAMCILIĞIN TEMELLERİ 3.HAFTAREKLAMCILIĞIN TEMELLERİ 3.HAFTA
REKLAMCILIĞIN TEMELLERİ 3.HAFTA
Kader Korkmaz
 
Marka Stratejisi ve Reklamın Performansının Ölçülmesi
Marka Stratejisi ve Reklamın Performansının ÖlçülmesiMarka Stratejisi ve Reklamın Performansının Ölçülmesi
Marka Stratejisi ve Reklamın Performansının Ölçülmesi
Melih Cılga
 
Tutundurma..aylin
Tutundurma..aylinTutundurma..aylin
Tutundurma..aylin
serkan1999
 
Pazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyeti
Pazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyetiPazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyeti
Pazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyeti
Suleyman Bayindir
 
Sosyal Pazarlama
Sosyal Pazarlama Sosyal Pazarlama
Sosyal Pazarlama
Qelender Memmedli
 
Ağızdan ağıza pazarlama
Ağızdan ağıza pazarlamaAğızdan ağıza pazarlama
Ağızdan ağıza pazarlama
mercangrel1
 
Sosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlamaSosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlama
mercangrel1
 
Reklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTA
Reklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTAReklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTA
Reklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTA
Kader Korkmaz
 
Yeni Medya ve Markalaşma
Yeni Medya ve MarkalaşmaYeni Medya ve Markalaşma
Yeni Medya ve Markalaşma
Cansu Çam
 

Similar to 14.bölüm amaca yönelik pazarlama (20)

19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama
 
19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama
 
Bütünleşik Pazarlama iİletişimi
Bütünleşik Pazarlama iİletişimiBütünleşik Pazarlama iİletişimi
Bütünleşik Pazarlama iİletişimi
 
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLER ÖDEVİ
 
Sponsorluk reçetesi
Sponsorluk reçetesiSponsorluk reçetesi
Sponsorluk reçetesi
 
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMU
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMUASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMU
ASLI ŞENGÜL HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ \GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER SUNUMU
 
Gerilla Halkla İlişkiler
Gerilla Halkla İlişkilerGerilla Halkla İlişkiler
Gerilla Halkla İlişkiler
 
Yeni microsoft office power point sunusu
Yeni microsoft office power point sunusuYeni microsoft office power point sunusu
Yeni microsoft office power point sunusu
 
Reklamcılık 6.hafta
Reklamcılık 6.haftaReklamcılık 6.hafta
Reklamcılık 6.hafta
 
Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...
Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...
Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydala...
 
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli DokunuşlarPazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
 
REKLAMCILIĞIN TEMELLERİ 3.HAFTA
REKLAMCILIĞIN TEMELLERİ 3.HAFTAREKLAMCILIĞIN TEMELLERİ 3.HAFTA
REKLAMCILIĞIN TEMELLERİ 3.HAFTA
 
Marka Stratejisi ve Reklamın Performansının Ölçülmesi
Marka Stratejisi ve Reklamın Performansının ÖlçülmesiMarka Stratejisi ve Reklamın Performansının Ölçülmesi
Marka Stratejisi ve Reklamın Performansının Ölçülmesi
 
Tutundurma..aylin
Tutundurma..aylinTutundurma..aylin
Tutundurma..aylin
 
Pazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyeti
Pazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyetiPazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyeti
Pazarlama İlkeleri 5. bölüm pazarlama müşteri memnuniyeti
 
Sosyal Pazarlama
Sosyal Pazarlama Sosyal Pazarlama
Sosyal Pazarlama
 
Ağızdan ağıza pazarlama
Ağızdan ağıza pazarlamaAğızdan ağıza pazarlama
Ağızdan ağıza pazarlama
 
Sosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlamaSosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlama
 
Reklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTA
Reklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTAReklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTA
Reklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTA
 
Yeni Medya ve Markalaşma
Yeni Medya ve MarkalaşmaYeni Medya ve Markalaşma
Yeni Medya ve Markalaşma
 

More from Suleyman Bayindir

4. bölüm fiyatlama i̇şletme 2014
4. bölüm fiyatlama  i̇şletme 20144. bölüm fiyatlama  i̇şletme 2014
4. bölüm fiyatlama i̇şletme 2014
Suleyman Bayindir
 
3. bölüm mal (ürün) i̇şletme 2014
3. bölüm mal (ürün)  i̇şletme 20143. bölüm mal (ürün)  i̇şletme 2014
3. bölüm mal (ürün) i̇şletme 2014
Suleyman Bayindir
 
2. bölüm pazarlama yönetimi i̇şletme 2014
2. bölüm pazarlama yönetimi  i̇şletme 20142. bölüm pazarlama yönetimi  i̇şletme 2014
2. bölüm pazarlama yönetimi i̇şletme 2014
Suleyman Bayindir
 
(Achieving project multidisciplinary study of philips) projelerde çok di̇si̇...
(Achieving project multidisciplinary study of philips) projelerde çok di̇si̇...(Achieving project multidisciplinary study of philips) projelerde çok di̇si̇...
(Achieving project multidisciplinary study of philips) projelerde çok di̇si̇...
Suleyman Bayindir
 
Viral Pazarlama
Viral PazarlamaViral Pazarlama
Viral Pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Uluslararası Pazarlama
Uluslararası PazarlamaUluslararası Pazarlama
Uluslararası Pazarlama
Suleyman Bayindir
 
İzinli Pazarlama
İzinli Pazarlamaİzinli Pazarlama
İzinli Pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Databases Marketing
Databases MarketingDatabases Marketing
Databases Marketing
Suleyman Bayindir
 
Ağızdan Ağıza Pazarlama
Ağızdan Ağıza PazarlamaAğızdan Ağıza Pazarlama
Ağızdan Ağıza Pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Buzz Marketing
Buzz MarketingBuzz Marketing
Buzz Marketing
Suleyman Bayindir
 
Retro Pazarlama (marketing)
Retro Pazarlama (marketing)Retro Pazarlama (marketing)
Retro Pazarlama (marketing)
Suleyman Bayindir
 
Mobil pazarlama
Mobil pazarlamaMobil pazarlama
Mobil pazarlama
Suleyman Bayindir
 
En çok tıklanan 20 web sitesi
En çok tıklanan 20 web sitesiEn çok tıklanan 20 web sitesi
En çok tıklanan 20 web sitesi
Suleyman Bayindir
 
Sosyal medya’da marka yaratmak
Sosyal medya’da marka yaratmakSosyal medya’da marka yaratmak
Sosyal medya’da marka yaratmak
Suleyman Bayindir
 
İnternette Sansür
İnternette Sansürİnternette Sansür
İnternette Sansür
Suleyman Bayindir
 
İnternette Reklam Uygulama Şekilleri
İnternette Reklam Uygulama Şekilleriİnternette Reklam Uygulama Şekilleri
İnternette Reklam Uygulama Şekilleri
Suleyman Bayindir
 
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileriElektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
Suleyman Bayindir
 
E devlet
E devletE devlet
Dayanıklı tüketim malları
Dayanıklı tüketim mallarıDayanıklı tüketim malları
Dayanıklı tüketim malları
Suleyman Bayindir
 
CRM
CRMCRM

More from Suleyman Bayindir (20)

4. bölüm fiyatlama i̇şletme 2014
4. bölüm fiyatlama  i̇şletme 20144. bölüm fiyatlama  i̇şletme 2014
4. bölüm fiyatlama i̇şletme 2014
 
3. bölüm mal (ürün) i̇şletme 2014
3. bölüm mal (ürün)  i̇şletme 20143. bölüm mal (ürün)  i̇şletme 2014
3. bölüm mal (ürün) i̇şletme 2014
 
2. bölüm pazarlama yönetimi i̇şletme 2014
2. bölüm pazarlama yönetimi  i̇şletme 20142. bölüm pazarlama yönetimi  i̇şletme 2014
2. bölüm pazarlama yönetimi i̇şletme 2014
 
(Achieving project multidisciplinary study of philips) projelerde çok di̇si̇...
(Achieving project multidisciplinary study of philips) projelerde çok di̇si̇...(Achieving project multidisciplinary study of philips) projelerde çok di̇si̇...
(Achieving project multidisciplinary study of philips) projelerde çok di̇si̇...
 
Viral Pazarlama
Viral PazarlamaViral Pazarlama
Viral Pazarlama
 
Uluslararası Pazarlama
Uluslararası PazarlamaUluslararası Pazarlama
Uluslararası Pazarlama
 
İzinli Pazarlama
İzinli Pazarlamaİzinli Pazarlama
İzinli Pazarlama
 
Databases Marketing
Databases MarketingDatabases Marketing
Databases Marketing
 
Ağızdan Ağıza Pazarlama
Ağızdan Ağıza PazarlamaAğızdan Ağıza Pazarlama
Ağızdan Ağıza Pazarlama
 
Buzz Marketing
Buzz MarketingBuzz Marketing
Buzz Marketing
 
Retro Pazarlama (marketing)
Retro Pazarlama (marketing)Retro Pazarlama (marketing)
Retro Pazarlama (marketing)
 
Mobil pazarlama
Mobil pazarlamaMobil pazarlama
Mobil pazarlama
 
En çok tıklanan 20 web sitesi
En çok tıklanan 20 web sitesiEn çok tıklanan 20 web sitesi
En çok tıklanan 20 web sitesi
 
Sosyal medya’da marka yaratmak
Sosyal medya’da marka yaratmakSosyal medya’da marka yaratmak
Sosyal medya’da marka yaratmak
 
İnternette Sansür
İnternette Sansürİnternette Sansür
İnternette Sansür
 
İnternette Reklam Uygulama Şekilleri
İnternette Reklam Uygulama Şekilleriİnternette Reklam Uygulama Şekilleri
İnternette Reklam Uygulama Şekilleri
 
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileriElektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
 
E devlet
E devletE devlet
E devlet
 
Dayanıklı tüketim malları
Dayanıklı tüketim mallarıDayanıklı tüketim malları
Dayanıklı tüketim malları
 
CRM
CRMCRM
CRM
 

14.bölüm amaca yönelik pazarlama

 • 1. AMACA YÖNELİK PAZARLAMA Amaca yönelik pazarlama işletmelerin dagınık ve ufak harcamaları yapılan kısa süreli reklama dönük yardım faaliyetlerini artık daha uzun vadeli stratejık ve programlanmış hale getirme cabalarının sonucudur. Kapsam olarak gelir elde etmeyi hedeflerken aynı zamanda sosyal bir sorunla ilgili çözümü amaç edinerek destek sağlamaktadır. AMACA YÖNELİK PAZARLAMA ÖZELLİKLERİ 1. İşletmenin sosyal bir sorun veya amaçla bütünleşmesi 2. işletmenin sosyal konuyla ilgili olarak bazen kar amacı gütmeyen bir kurumla ortaklaga girmesi 3.Elde edilen kar kuruma bağışlanır 4.İşletme tarafından sosyal konuya verilen bu desteğin pazarlama mesajlarına işlenmelidir AMACA YÖNELİK PAZARLAMA İLE SOSYAL SORUMLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ Sosyal sorumluluk;işletmenin ekenomik ve hukuki şartlarını iş ahlakını hem örgüt içi hemde örgüt dışı ilgili kişi ve kurumların beklentilerini dikkate alarak bu dogrultusunda yürütülen bir calışma strateji olarak ifade edilmektedir. 2 yaklasım vardır. KLASİK SORUMLULUK YAKLASIMI İşletmenin tek sorumluluğu karı maksimize etmektir.Kimse sorumlu değildir.Zaten sosyal sorumlulugu yerıne getirmektedir.Çünkü elde
 • 2. ettği kar genel ekonomiyi ve toplumun sorun cözme kapasitesini artırıcaktır MODERN SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMI İyi yaparak daha iyi gerçekleştirmek fikrini benimsemiştir.Bu anlayış sosyal sorumluluklarını benimseyen işletmelere yaptığı maliyetleri toplum tarafından geri ödenecegine savunmaktadır AMACA YÖNELİK PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA Hem amaca yönelik pazarlamanın hem de sosyal pazarlamanın temelinde toplumla ilgili bir sorunu ele alıp bu sorunla ilgili çözüm noktaları üzerinde çalışmaların yapılması yer almaktadır.Bu açıdan her ikisi de işletmesinin olumlu bir imaja sahip olmasına ve bunu geliştirmesine katkı sağlamaktadır.Ancak amaca yönelik pazarlamada işletme ürünlerinin satışı da ön planda tutulmaktadır. AMACA YÖNELİK PAZARLAMA VE SPONSORLUK Sponsorluk sosyal konuların yanında sportif faaliyetler sanat olayları sergiler ile sinema radyo ve tv programlarını da kapsayan geniş bir alanda degerlendirilmektedir,Ancak amaca yönelik pazarlamada ise sadece sosyal konulara yönelik proje ve uygulamalar göz önünde bulundurulmaktadır.Sponsorluk amaca yönelik pazarlamada ki gibi çeşitli menfaatlerin güdülmesine dayalı olarak yapılmaktadır. AMACA YÖNELİK PAZARLAMA VE KURUMSAL BAĞIŞLAR Amaca yönelik pazarlamanın ön koşullarından biri ürünün satışına bağlı olmasına bu iki kavram arasındaki temel farkı ortaya koymaktadır.Kurumsal pazarlama ise hiçbir cıkar söz konusu olmaksızın yardım etme temeli vardır.işletmelerin kurumsal bagıs yapmalarını sebebı marka imaji saglama kamoyunda iyi niyet sempati elde etme gıbı amaç gutmektedir. AMACA YÖNELİK PAZARLAMA AÇISINDAN PAZARLAMA KARMASI AMACA YÖNELİK PAZARLAMADA ÜRÜN
 • 3. Amaca yönelik pazarlama ve bunun gibi pazarlama stratejileriyle kurulan ilişki, sosyal sorunları ve yardımı teşvik eder. Amaca yönelik pazarlama etkisinin uzun dönemli olması desteklenen ürünün bağlı olmaktadır. Bazı denemeler sonucu ürün kalitesinin gerçekten yüksek olduğu görülürse uzun dönemli sağlam bir etki oluşmakta, düşük olduğu görülürse de o ürün artık önemsenmemektedir. AMACA YÖNELİK PAZARLAMADA FİYAT Bir amaç ile işletmenin birleşmesi, marka ve amaç arasında olumlu bir durum oluşturarak müşterilerin harekete geçmesinde yönlendirici olmaktadır. Smith ve akorn tarafından yapılan amaca yönelik pazarlamaya karşı tüketicilerin tepkilerini ölçen ticari bir araştırma sonucu da, tüketicilerin neredeyse yarısının (%46) sosyal sorunlarla ilgilenen işletmeleri desteklemek için marka değiştirebilecekleri ve yine araştırmaya cevap veren tüketicilerin üçte birinin (%30) ise sadece hayırsever amaçlarda bulunmasından dolayı o üreticiyi desteklemek için ürünlerini almaya eğilimli oldukları görülmüştür. AMACA YÖNELİK PAZARLAMADA DAĞITIM Amaca yönelik pazarlama faaliyetleri hedef pazara bağlı olarak firma etkinliklerinin coğrafi kapsamı dikkate alındığında genellikle ulusal, bölgesel ve yerel programlar halinde yürütülmektedir. Yani işletmenin hedef pazarı ve aynı zamanda ilişkilendirilen amaç belirli bir coğrafi bölgeye özgü olduğunda ise bölgesel veya yerel düzeyde programlar olarak yürütüldüğü görülmektedir. Migros’un Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği ile birlikte “Bedensel Engelliler Özgür Olmalı” sloganıyla yürüttüğü faaliyetleri ulusal nitelikte ki bir uygulamadır. AMACA YÖNELİK PAZARLAMADA İLETİŞİM (SATIŞ ÇABALARI) Amaca yönelik pazarlama sayesinde popüler sosyal bir amaç ile marka birleştirildiği için marka, ahlaki bir boyut kazanarak gelişmektedir. Böylece yöneticilerde rekabet üstünlüğünü korumada şirket sorumluluğuna yönelik tüketici ilgisini kullanarak şirketin imajını güçlendirme ve satışları arttırma konusunda fırsatlar elde etmektedir.
 • 4. AMACA YÖNELİK PAZARLAMADA UYGULAMA ALTERNATİFLERİ İşletmeler amaca yönelik pazarlama çalışmalarında amaçla ilgili olarak bazen kar amacı bir kurumla ortaklık kurma, bazen doğrudan sosyal amaca yönelme bazen de karma yöntem olmak üzere üç yol izleyebilirler.  KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLA ORTAKLIK KURMAK Avrupa’daki hem şirket hem de amaç açısından iyi çalışan amaca yönelik pazarlama birleşmelerinden biri olan Birleşmiş Milletler gözlükçü zinciri “Dünya Gözlerimin Önünde” “Dollond & Aitchision Opticans” kampanyasında Yaşlılara Yardım Derneği ile birleşerek, gözlüklerin yeniden kullanımı için müşterilerinin eski gözlüklerini topladı. Bu birleşmenin iyi çalışmasına ilişkin başarıyı sağlayan önemli noktalar şunlardır: 1) Hem şirketin hem de kar amacı gütmeyen kuruluşum değerleri, kültürü, marka stratejileri uyumlu olmalıdır. 2) Paylaşılan pazarlama programları bir ortak yatırım şeklinde değerlendirilmelidir. 3) İlişkinin başarı ya da başarısızlığını değerlendirmek için her iki tarafında ölçülebilir amaçları, hedefleri olmalıdır.  DOĞRUDAN SOSYAL AMACA YÖNELME Genel olarak zayıf bir markaya sahip olan işletmeler, kamuoyunda güçlü bir imaja sahip kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklığa girerek daha saygın ve arzulanan marka değerlerine ulaşmayı amaçlar.  KARMA YÖNTEM Bu yöntem kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklık ile doğrudan sosyal amaca yönelmenin arasında yer almaktadır. İşletmeler bu yöntemi, yetenekli ve kendini adamış bir grup insanla hizmet veren küçük bir kar amacı gütmeyen kuruluşun geliştirilmesi için kurumsal kaynaklarını kullanmaktadır. AMACA YÖNELİK PAZARLAMA SÜRECİ
 • 5. Bir amaca yönelik pazarlama uygulamasında işletme içindeki en üst noktadaki yöneticileri bunu anlamaları ve faydalarını kavraması şarttır. Bu nedenle amaca yönelik pazarlama uygulaması yapılırken ilk adımın şirket içinde atılması gerekmektedir. Çünkü üst yöneticilerin destek vermesi uygulamaya kaynak, uzun ömür ve prestij sağlar. Buda başarılı bir şekilde amaca yönelik pazarlama sistemini ortaya çıkmasını sağlayacaktır. İşletme içerisinde görüş birliği olduğu sürece güvenli bir şekilde yola devam edilir. Bundan sonraki aşama ise markanın ne olduğu ve amaca yönelik pazarlamanın ona nasıl değerler ekleyeceği anlamına gelen alan tanımlaması yapılır ve daha sonra ki işlemlerle süreç sona erer. (kamuoyuna duyurmak) 1-Alanı Tanımlama Amaca yönelik pazarlama uygulamalarında öncelikle işletme ve kar amacı gütmeyen kuruluş alan belirlenmesi yapılır. Bu açıdan işletme ürettiği ürünün özelliğini, tüketicilerin algılaması gibi unsurları dikkate alarak önceliklerini belirler. Bunun gibi kar amacı gütmeyen kuruluşların neye hizmet ve niçin kurulduklarını belirleyen bir alan ortaya koymalıdırlar. Eğer ortaklık söz konusu ise kendi alanlarına uygun ortak belirlemelidirler. 2-Sosyal Amacı Belirlemek veya Kar Amacı Gütmeyen Bir Kurumla Ortaklık Kurmak Alan açık ve net bir şekilde tanımlanıp sosyal sorumlulukla ilgili konu ortaya çıktıktan sonra sıra, kar amacı gütmeyen kuruluşlarla marka arasındaki uyumu en iyi bir şekilde sağlayacak ortakların bulunması veya direk sosyal amaca yönelik ise sosyal amacın belirlenmesi aşamasına gelinir. Eğer ortaklık kurulacak ise dört noktaya dikkat edilmeli: kreatif brif, özen gösterme, sözleşme görüşleri ve taahhüt olmak üzere dört noktaya dikkat edilmesi gerekir. 2.1-Kreatif Brif Kreatif brif hem kurumun incelenmesini hem de potansiyel ortağa sunulacak şartları içermesinden dolayı bu aşamanın en önemli aşamasıdır. “planlanan amaca yönelik pazarlama uygulamasının nasıl yararlı olabileceği” sorusuna cevap arayacaktır. Ortakları seçerken çok dikkatli olunması gerekir. Kar zarar olasılıklarını belirlemeli ortağın işletmeye uygun olup olunmamasına da özellikle dikkat edilmelidir. Çünkü amaca yönelik pazarlamada kurulun her hangi bir ortaklığın olumsuz reklam ya da olumsuz bir durumu diğer tarafında olumsuz etkiler. Dolayısıyla işletme ortak seçerken kreatir brif oluşturması en sağlam şeklidir. 2.2-Özen Gösterme Özen göstermenin özünde uzun vadeli ve karşılıklı fayda getirecek bir ilişkiye girmek üzere yeterli ortak noktada buluşan işletmenin, markanın, kar amacı gütmeyen kuruluşun veya sosyal amacın belirlenmesi yatmaktadır. Özen gösterme her iki tarafın açıklık ve dürüstlüğünü göstermektedir. Örneğin; kar amacı gütmeyen kuruluşlar iyi niyetli olmalarına rağmen ilgilenen konu bazında farklı görüşlerde olan destekçilere de sahip olabilirler. Diğer
 • 6. taraftan derin bir ilişki kurabilmek için sorumluluk alanı içerisinde mantıklı çözümler sunmalıdır. Sonuç olarak işletmenin kamuoyundaki algılanması ve basına bağlı olduğu konulara özen göstermelidir. 2.3- Sözleşme Görüşleri Amaca yönelik pazarlamada kar amacı gütmeyen bir kurumla kurulacak iş birliği konusunda iki tarafında nasıl ve ne ölçüde bir katılımda bulunacağını açıkça ifade eden bir sözleşme imzalanmalıdır. Sözleşme iki unsurdan oluşmaktadır para ve zaman parasal boyutu şirketin ve markanın ortaklık ilişkisidir. Zaman ise ortaklığın süresinin ne kadar olacağı belirlenir ve en az iki veya üç yıl olmalıdır. Fazla detaylı bir sözleşme olmaktan ise basit ve dolambaçlı olmayan bir sözleşmeyi seçmek daha doğru olacaktır. 2.4-Taahhüt İşletmenin taahhüdü kendisini amaca yönelik pazarlama açısından sosyal bir fikre adama ile açıklanmaktadır. Hatta işletmenin amacına ulaşması için kar amacı olmayan kuruluşları da yanına alarak kamuoyu önünde taahhüt etmesi amaca yönelik pazarlamada en etkili yöntemdir. Ancak günümüzde üst düzey yönetim değişiklerinin yaygın olduğunu düşünürsek taahhüt’ün gerçekleşmesi için kesinlikle üst düzey yönetiminin genel desteği gerekmektedir. Başa gelen herkes kendi değişiklerini yaptırdığı için yeni değişikliklere zemin hazırlanmalıdır. Bu noktada amaca yönelik pazarlamada başarıyı yakalamak için sosyal bir amaca adanan sürecin uzun ömürlü ve devamlı olması gerekir. 3-Amaca Yönelik Pazarlama Uygulamasını Duyurmak Amaca yönelik pazarlamada ortakların üzerinde durması gereken önemli konulardan biride bu uygulama ile ilgili tüketici iletişiminin nasıl sağlanacağıdır. Bu acıdan marka iletişim bütçesinin bir kısmını uygulamaya ait değerlerin reklamını yapmaya ayırmak hem işletme hem kar amacı gütmeyen kuruluş acısından avantaj sağlayacaktır. Sosyal konulara yönelik birçok gönüllü kuruluşunun tanınmış ünlü destekçileri de mevcuttur. İşte bu tanınmış ve gönüllü kuruluşlarla ortaklık kurmak tüketicilerle kurulacak iletişimi ve amaca yönelik pazarlamanın desteklenmesini de arttıracaktır. Kuruluşun reklam ve programlarını planlayarak sezonluk şartlar ve zaman çizelgesi de göz önünde bulundurulup bunların uygun olduğu zamanlarda medya da kullanılarak iletişim etkinliği arttırılmalıdır. 4-Amaca Yönelik Pazarlama Uygulamalarını Tamamlamak Sosyal sorumluluğun getirdiği hassasiyetten dolayı bir amaca yönelik pazarlama uygulamasının pazara sunulmadan önce ön testlerle denenmesi tavsiye edilmektedir. Bu denem hem hedef kitleyi hem de hedef kitle dışında denenmelidir. Amaca yönelik pazarlama uygulamasında uyumlu bir ortaklık olursa taraflar uygulamanın süresini uzatabilir veya aynen kabul edebilirler ancak bazı olumsuzluklar süreyi kısaltabilirler yada ortaklık mesajın da revizyona gidebilirler.
 • 7. 5-Sonuçlar Takip Etmek ve Kamuoyuna Bildirmek Amaca yönelik pazarlama ticari bir boyut taşıdığından ölçülebilir sonuçlar üzerine kuruludur. Bu sebeple amaca yönelik pazarlama başlamadan ve tamamlandıktan sonra ölçümler yapılarak başta ortaya konulan amaçlara ne kadar ulaştığı hesaplanmalıdır. Daha sonra uygulamanın bitiminde yapılacak değerlendirmenin kamuoyuna duyurulması hem ortaklar arasında iyi niyetin, açıklığın sağlandığını kar amacı gütmeyen kuruluşlarla derin bir ilişkinin gerçekleştiğini göstermektedir. Diğer taraftan amaca yönelik pazarlama uygulamasıyla hedeflenen amaca ne kadar ulaşıldığına ilişkin düzenli raporların yayınlanması, şirket iletişiminde tekrarlanması işletme de hedef kitlesi açısından dikkat çekici konunun oluşmasını da sağlayacaktır. 6-Amaca Yönelik Pazarlamanın Verimliliğini Arttırma Çalışmaları Amaca yönelik pazarlamada işletme verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar genellikle sosyal yardım etkinliklerine ayrılan ödeneklerin yeniden odaklanması ile gerçekleşir bu anlamda işletme, amaca yönelik pazarlama ile ilgili tüketici iletişimi için uygun yatırımın miktarını ayırmalı uygun iletişim araçların seçerek kullanmalıdır. Ayrıca müşterilerinin yanında düzenli bir iletişim kanalı oluşturmak için şirket ve bölüm toplantıları düzenlemelidir. Verimliliği arttırmada önemli diğer bir unsur ise üçüncü şahıslar ile ilişkilerdir işletme devlet yetkilileri ile kar amacı gütmeyen kuruluşların bağlantılı olduğu kuruluşlarla da ilişki kurmalıdır. Bu kurumlara marka bilincini oluşturmalıdır. Bu faaliyetlere ek olarak kar amacı gütmeyen kurumlara aynı yardımlar yapılarak proje ile ilgili özel ürünler üretip bunların satışında elde edilecek karları bağışlayarak toplum tarafından sevilen ünlülerin desteğini alarak da verimliliği arttırma çalışmalarında bulunabilirler. 7-Amaca Yönelik Pazarlamanın Yararları -Kar amacı gütmeyen kurumların elde edeceği faydalar şunlardır; *Amaçların tanıtımını ve bilinirliğini arttırmak, *Kar amacı gütmeyen kurum ile destekçileri arasında var olan ilişkileri güçlendirmek ve yeni destekçiler kazanmak *Üyelerin desteğini arttırarak yardımların devamını sağlamak ve hizmet alanını genişlettirmek *Destekçi kuruluşları arttırmak *Yönetimsel faaliyetleri geliştirmek -Amaca yönelik pazarlamanın ürüne ve işletmeye yönelik yararları da şu şekilde sıralanır; *Ürünlerin yoğun reklam kargaşasından kurtarmak
 • 8. *Olumlu tanıtım *Satış gücü ilişkilerini ve ticareti genişletmeyi sağlamak *Kurumsal imajı farklılaştırmak ve geliştirmek Kısaca işletme açısından bakıldığında müşterilerin sosyal konularda sorumlu olduğunu algıladıkları işletmeleri daha olumu değerlendirildikleri ve onların yeni ürünlerine karşı daha duyarlı davrandıkları görülmektedir.