SlideShare a Scribd company logo
1
‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫מחולל‬ ‫כגורם‬ ‫מקצועי‬ ‫צבא‬
‫בכנסת‬ ‫מקצועי‬ ‫מתנדבים‬ ‫לצבא‬ ‫השדולה‬ ‫הקמת‬ ‫בכנס‬ ‫דברים‬
,‫רביעי‬ ‫יום‬21‫ביוני‬1122.
‫בועז‬‫ארד‬
‫מנהל‬‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬‫ממיס‬ /‫החדשה‬ ‫הליברלית‬ ‫התנועה‬ ‫די‬
2
‫ותודות‬ ‫פתיחה‬
‫ל‬ ‫ברכות‬‫חה"כ‬‫פייגלין‬ ‫משה‬ ‫מר‬,‫חה"כ‬‫אייכלר‬ ‫ישראל‬‫צור‬ ‫דוד‬ ‫חה"כ‬ ,‫ול‬‫מוסי‬ ‫מר‬ ‫לשעבר‬ ‫חה"כ‬
‫רז‬.‫ואלו‬ ‫רואים‬ ‫שאנו‬ ‫אלו‬ ,‫היקרים‬ ‫החירות‬ ‫תומכי‬ ‫לכל‬,‫נראים‬ ‫שאינם‬‫אלו‬ ‫כל‬‫את‬ ‫שאיפשרו‬
.‫היום‬ ,‫כאן‬ ‫ישיבתנו‬
,‫רבותי‬‫בעייה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬...
‫ה‬‫יעילות‬ ‫וחוסר‬ ‫עתק‬ ‫לביזבוזי‬ ‫שגורמים‬ ‫למימדים‬ ‫התנפח‬ ‫צבא‬‫שאינם‬ ‫בנושאים‬ ‫ועיסוק‬
‫מתפקידו‬.
‫ל‬ ‫גורם‬ ‫הנהוג‬ ‫הגיוס‬‫קרע‬‫והערבי‬ ‫החרדי‬ ‫המגזר‬ ‫מול‬.
‫הפרט‬ ‫בחירות‬ ‫חמור‬ ‫באופן‬ ‫פוגע‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬.
‫הפתרון‬‫המתב‬‫הוא‬ ‫קש‬"‫וטכנולוגי‬ ‫"חכם‬ ‫מקצועי‬ ‫מתנדבים‬ ‫צבא‬‫ש‬‫יותר‬ ,‫יעיל‬ ‫יותר‬ ‫יהיה‬
.‫מוסרי‬ ‫ויותר‬ ‫כלכלי‬
‫צה"ל‬-.‫קטן‬ ‫וראש‬ ‫גדול‬ ‫גוף‬
‫יעיל‬ ‫אינו‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬‫חובבני‬ ‫צבא‬ ‫ויוצר‬‫נדרשת‬ ‫אזרחי‬ ‫מקצוע‬ ‫"בכל‬ :‫היינריך‬ ‫מוטי‬ ‫כותב‬ ,
‫ואחריה‬ ,‫ורצינית‬ ‫רצופה‬ ‫לימודים‬ ‫תקופת‬–.‫עבודה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫התמחות‬ ‫תקופת‬‫בשנים‬ ‫רק‬
,‫במלאכתו‬ ‫להתמיד‬ ‫עליו‬ ,‫מקצוען‬ ‫להישאר‬ ‫כדי‬ .‫אמיתי‬ ‫למקצוען‬ ‫העובד‬ ‫הופך‬ ,‫מכן‬ ‫שלאחר‬
‫זה‬ ‫כל‬ ‫צבאיים‬ ‫במקצועות‬ ‫שרק‬ ‫ייתכן‬ ‫לא‬ .‫מתחרים‬ ‫מול‬ ‫ערנות‬ ‫ולגלות‬ ‫בחידושים‬ ‫להתעדכן‬
‫היא‬ ‫נמנעת‬ ‫הבלתי‬ ‫המסקנה‬ !‫נדרש‬ ‫אינו‬‫צבא‬ ‫נשען‬ ‫עליו‬ ‫שהבסיס‬‫החובה‬–!‫חובבני‬"
‫צ‬ ‫הצבא‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫עלינו‬‫ביטחון‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כסף‬ ‫ורך‬–‫שנועד‬ ‫לביטוח‬ ‫הדומה‬ ‫הכרח‬ ‫זה‬
‫גדול‬ ‫נזק‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫למנוע‬–‫להפוך‬ ‫מתפקידו‬ ‫לא‬ ‫אולם‬‫יזומות‬ ‫עבודות‬ ‫של‬ ‫ענק‬ ‫לתכנית‬
.‫אלו‬ ‫בימים‬ ‫הנשמעות‬ ‫הפופוליסטיות‬ ‫ההצעות‬ ‫שמבקשות‬ ‫כפי‬
‫צבא‬‫החובה‬ ‫גיוס‬‫גורם‬‫וחברתי‬ ‫משפחתי‬ ,‫אישי‬ ‫לנזק‬‫עובר‬ ‫צעירים‬ ‫שאלפי‬ ‫מכך‬ ‫הנגרם‬‫ים‬
‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫ללמוד‬ ‫היו‬ ‫יכולים‬ ‫בהן‬ ‫קריטיות‬ ‫מעצבות‬ ‫שנים‬ ,‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫לבטלנות‬ "‫"הכשרה‬
‫רגליהם‬.
‫כתב‬ ‫פישמן‬ ‫אלכס‬‫הבטחון‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועי‬ ‫בבטאון‬‫כי‬‫בתל‬ ‫בקריה‬ ‫"רק‬–‫אלף‬ ‫יש‬ ‫אביב‬
"‫"מיותרים‬ ‫בתפקידים‬ ‫חיילים‬—".‫בצבא‬ ‫הכול‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫מוסכם‬ ‫זה‬ ‫ונתון‬
3
‫בש‬ ‫איש‬ ‫אלף‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ ‫מה‬ ,‫חישבו‬‫המבלים‬ ‫רבים‬ ‫באלפים‬ ‫זאת‬ ‫הכפילו‬ ?‫שנים‬ ‫לוש‬
‫בתת‬ ‫מחייהם‬ ‫שנים‬-.‫גיוס‬ ‫אחרי‬ ‫גיוס‬ ‫של‬ ‫ובמחזורים‬ ‫מעש‬
‫ב‬ ‫מדובר‬‫עשרות‬‫לעבוד‬ ‫במקום‬ ‫אשר‬ ‫חייהם‬ ‫של‬ ‫המעצבות‬ ‫בשנים‬ ‫צעירים‬ ‫אנשים‬ ‫אלפי‬
‫ולרכוש‬ ‫ללמוד‬ ,‫משפחות‬ ‫לבנות‬ ,‫קריירה‬ ‫לפתח‬ ,‫לעבוד‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫בהם‬ ‫במקצועות‬ ‫ולהתקדם‬
‫עסקים‬ ‫להקים‬ ,‫כישורים‬.‫בתסכול‬ ‫הפז"מ‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫נידונו‬ ‫סביבתם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ולקדם‬ ,
‫האלטרנטיבי‬ ‫השכר‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ,‫לראותם‬ ‫שניתן‬ ‫אלו‬ ,‫בעין‬ ‫הנמדדים‬ ‫היבשים‬ ‫המספרים‬
‫הובילה‬ ‫זאת‬ ‫מאוד‬ ‫שמרנית‬ ‫בדיקה‬ .‫האזרחי‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫החובה‬ ‫מגוייס‬ ‫מקבל‬ ‫היה‬ ‫אותו‬
‫ב‬ ‫חייל‬ ‫של‬ ‫האלטרנטיבי‬ ‫שכרו‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫בסט‬ ‫בן‬ ‫ועדת‬ ‫את‬-5,371‫נמוך‬ ‫שהוא‬ ,‫לחודש‬ ‫ש"ח‬
‫ברודט‬ ‫וועדת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוערך‬ ‫כלכלי‬ ‫בנזק‬ ‫מתבטא‬ ‫הזה‬ ‫האובדן‬ .‫במשק‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫בכ‬-33‫נתוני‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בשנה‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬6002‫מהווים‬ ‫אלו‬ .3.7%...‫הגולמי‬ ‫מהתוצר‬
‫של‬ ‫נוספת‬ ‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ?‫הדברים‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫אתם‬2.1%‫שהכל‬ ‫זינוק‬ ‫היא‬
‫לו‬ ‫מייחלים‬.‫בפועל‬ ‫התקיים‬ ‫לא‬ ‫שמעולם‬ "‫ה"שוויון‬ ‫אידיאל‬ ‫בשם‬ ‫נגדו‬ ‫פועלים‬ ‫אך‬
‫שלא‬ ‫אלו‬ ‫את‬ ‫להזכיר‬ ‫חשוב‬ .‫לראותם‬ ‫שאפשר‬ ‫מאיתנו‬ ‫ולאלו‬ ‫הנמצאים‬ ‫לאלו‬ ‫בברכה‬ ‫פתחתי‬
‫טכנולוגיות‬ ‫לקדם‬ ,‫סטארטאפ‬ ‫חברות‬ ‫עוד‬ ‫לפתוח‬ ‫יכולים‬ ‫שהיו‬ ‫היזמים‬ ‫את‬ ,‫לראותם‬ ‫ניתן‬
‫היצירתיו‬ ‫יכולותיהם‬ ‫את‬ ‫ולפתח‬ ‫במדע‬ ‫דרכים‬ ‫לפרוץ‬‫עלים‬ ‫המגרפים‬ ‫האנשים‬ ‫אלפי‬ ‫מתוך‬ .‫ת‬
‫מיותרת‬ ‫בעבודה‬ ‫עוסקים‬ ‫או‬‫שע‬‫שוויון‬ ‫של‬ ‫מעוות‬ ‫ערך‬ ‫לשרת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חייהם‬ ‫מסלול‬ ‫את‬ ‫צרו‬
‫ק‬ ‫שאינו‬‫יים‬...‫לגוגול‬ ‫השבוע‬ ‫שנמכרה‬ ,"‫"וויז‬ ‫יזמי‬ ‫כמו‬ ‫יזמים‬ ‫עוד‬ ‫נמצאים‬ ‫אולי‬‫היו‬ ‫מה‬ ‫תחשבו‬
‫עוד‬ ‫עושות‬21‫חברות‬‫ערך‬ ‫שמייצרות‬.‫הישראלית‬ ‫לכלכלה‬ "‫"וויז‬ ‫כמו‬
:‫שאלה‬‫כאן‬ ‫יש‬‫מ‬‫כאן‬ ‫ישהו‬"‫הקטן‬ ‫"הראש‬ ‫של‬ ‫והתופעה‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫לא‬?
‫בצה"ל‬ ‫ובועט‬ ‫חי‬ ‫שנולד‬ ‫מושג‬.‫"שביתה‬ ‫גם‬ ‫באזרחות‬ ‫הקרוי‬ ‫לנוהג‬ ‫הישראלי‬ ‫הביטוי‬ ‫זה‬
‫אינו‬ ‫שהוא‬ ‫בעבודה‬ ‫כורחו‬ ‫בעל‬ ‫לעסוק‬ ‫שנכפה‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫האופיינית‬ ‫ההתנהלות‬ ‫זאת‬ ."‫איטלקית‬
‫ולא‬ ‫עתידו‬ ‫את‬ ‫ימצא‬ ‫לא‬ ‫בה‬ ,‫לבצעה‬ ‫רוצה‬‫על‬ ‫המחקרים‬ ‫יכתבו‬ ‫עוד‬ ‫בעתיד‬ ...‫להישגים‬ ‫יגיע‬
‫תת‬ ‫במערכת‬ ‫התנהלות‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫לחולל‬ ‫שיכולות‬ ‫והפסיכולוגי‬ ‫ההתנהגותי‬ ‫הנזק‬-‫השגית‬
.‫צעיר‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫המעצבות‬ ‫בשנים‬ ‫כזאת‬ ‫יעילות‬ ‫וחסרת‬
‫הצבא‬ ‫מבנה‬ ‫את‬ ‫מעוות‬ ‫מיותר‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫לגייס‬ ‫ההכרח‬.‫משאבים‬ ‫הגוזלת‬ ‫מפלצת‬ ‫ויוצר‬
‫המוני‬ ‫לגיוס‬ ‫הנכפה‬ ‫הצבא‬‫באופן‬ ‫להתנהל‬ ‫צריכות‬ ‫שהיו‬ ‫פונקציות‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫למלא‬ ‫צומח‬
‫ואזרחי‬ ‫מקצועי‬‫ריקון‬ ‫תוך‬ ‫כמזכירות‬ ‫מגוייסות‬ ‫בנות‬ ‫המעסיקות‬ ‫לשכות‬ ‫מצמיח‬ ‫שהוא‬ ‫תוך‬
‫ובמלחמת‬ ‫הראשונה‬ ‫העולם‬ ‫במלחמת‬ ‫מתנדבות‬ ‫נשים‬ ‫יצרו‬ ‫אותה‬ ‫המסורת‬ ‫של‬ ‫מתוכן‬
‫השחרור‬.
4
‫הצבא‬ ‫של‬ ‫וגודל‬ ‫ההולך‬ ‫התפקידים‬ ‫ריבוי‬‫תפקידים‬ ‫יוצר‬‫המוחזקות‬ ‫יקרות‬ ‫משלחות‬ ,‫מיותרים‬
‫מעמיס‬ ,‫בחו"ל‬‫עלויות‬‫ו‬‫של‬ ‫החלל‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬‫יכולות‬ ‫שהיו‬ ‫והלהקות‬ ‫הזמרים‬ ‫הם‬ ‫נראים‬ ‫הבלתי‬
‫מורים‬ ,‫צבאיות‬ ‫בלהקות‬ ‫מגוייסים‬ ‫צעירים‬ ‫במקום‬ ‫לחיילים‬ ‫בידור‬ ‫שירותי‬ ‫ולהעניק‬ ‫להתפרנס‬
‫ד‬ ‫שירותי‬ ,‫חיילות‬ ‫מורות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומוחלפים‬ ‫מקצועית‬ ‫להתפתח‬ ‫יכולים‬ ‫שהיו‬‫גיור‬ ‫כגון‬ ‫ת‬
.‫צבאיים‬ ‫פרוייקטים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫החופשי‬ ‫בשוק‬ ‫להינתן‬ ‫שצריכים‬‫אפילו‬‫ל"קוסם‬ ‫חדש‬ ‫צבאי‬ ‫תקן‬
"‫צבאי‬‫לנו‬ ‫הומצא‬.
‫על‬ ‫הצבא‬ ‫השתלטות‬ ‫של‬ "‫אדום‬ ‫קו‬ ‫"כחציית‬ ‫מגדירים‬ ‫שאנו‬ ‫מהמצב‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫שונה‬ ‫במה‬
?‫והפעלתם‬ ‫התעופה‬ ‫ושדות‬ ‫הנמלים‬
‫אמצעים‬ ‫יש‬ ‫מיותר‬ ‫תפקיד‬ ‫כל‬ ‫מאחורי‬‫ומחנ‬ ‫בסיסים‬ ,‫ממוקמים‬ ‫שחלקם‬ ‫נדלנ"ים‬ ‫בשטחים‬ ‫ות‬
‫בישראל‬ ‫ביותר‬ ‫היקרים‬ ‫במקומות‬,‫וקצונה‬ ,‫רפואיים‬ ‫טיפולים‬ ,‫עריקים‬ ‫לוכדי‬ ,‫ת"ש‬ ‫משק"יות‬
‫ומייצרת‬ ‫המתנפח‬ ‫המנגנון‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫הנדרשת‬‫ועובדים‬ ‫פנסיות‬ ‫זכאי‬ ‫של‬ ‫מידי‬ ‫גדולה‬ ‫כמות‬
.‫מיותרים‬
.‫בישראל‬ ‫היצרני‬ ‫המגזר‬ ‫של‬ ‫צווארו‬ ‫על‬ ‫כשלשלאות‬ ‫נכרכים‬ ‫אלו‬ ‫כל‬
‫ה‬ ‫נשאלה‬‫שאלה‬‫והחברה‬ ‫העם‬ ‫אחדות‬ ‫על‬...
‫מוביל‬ ‫הנוכחי‬ ‫הגיוס‬ ‫מודל‬‫ל‬‫ו‬ ‫פערים‬‫אוכלוסיו‬ ‫הדרת‬‫העבודה‬ ‫משוק‬ ‫ת‬.
‫המקובלת‬ ‫הגישה‬ ‫את‬ ‫חולקות‬ ‫שאינן‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫קבוצות‬ ‫תוקף‬ ‫המתלהם‬ ‫הפופוליסטי‬ ‫השיח‬
.‫הצבאי‬ ‫לשירות‬‫תוקפים‬"‫בנטל‬ ‫"נושאים‬ ‫שאינם‬ ‫תוקפים‬ ‫החרדים‬ ‫את‬‫שחוקי‬ ‫בעת‬ ‫בו‬
‫לימודים‬ ‫למעגל‬ ‫להיכנס‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫עליהם‬ ‫שנאסר‬ ‫לכך‬ ‫הובילו‬ ‫המדינה‬
‫"תורתם‬ ‫של‬ ‫הפטור‬ ‫בזכות‬ ‫בצבא‬ ‫משרתים‬ ‫אינם‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫מקצועית‬ ‫השכלה‬ ‫רכישת‬ ‫המאפשר‬
."‫אומנותם‬
‫בפריון‬ ‫שיפור‬ ‫של‬ ‫מתמשך‬ ‫מהלך‬ ‫הינו‬ ‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫תהליך‬‫בגידול‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫והדבר‬ ,
‫מתמי‬‫ומיומנים‬ ‫משכילים‬ ‫לעובדים‬ ‫בביקוש‬ ‫ד‬–‫פוחת‬ ‫בביקוש‬ ‫ובמקביל‬‫יחסי‬ ‫באופן‬‫לעובדים‬
‫ובלתי‬ ‫פחות‬ ‫משכילים‬-‫אף‬ ‫וגדלות‬ ‫ההולכות‬ ‫מאוכלוסיות‬ ‫מונע‬ ‫היום‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬ .‫מיומנים‬
.‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫ומרצון‬ ‫חופשי‬ ‫באופן‬ ‫להשתלב‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫באוכלוסיה‬ ‫היחסי‬ ‫לחלקם‬ ‫מעבר‬
‫והערבי‬ ‫החרדי‬ ‫המגזר‬ ‫ילדי‬‫הג‬‫גורם‬ ‫אלא‬ ‫ומשתף‬ ‫מאחד‬ ‫גורם‬ ‫אינו‬ ‫הצבא‬ ‫כי‬ ‫יגלו‬ ‫כיום‬ ‫דלים‬
.‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫ראויה‬ ‫ובלתי‬ ‫מיותרת‬ ‫הפלייה‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫לשתי‬ ‫הגורם‬ ‫חיכוך‬ ‫ויוצר‬ ‫מנכר‬
‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫והפילוסופית‬ ‫הסופרת‬ ‫כתבה‬ ,‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫על‬‫האטטיסטיות‬ ‫ההפרות‬ ‫"מכל‬ ‫כי‬ ,
, ‫מעורבת‬ ‫בכלכלה‬ ‫הפרט‬ ‫זכויות‬ ‫של‬‫הוא‬ ‫הצבאי‬ ‫הגיוס‬‫פגיעה‬ ‫מהווה‬ ‫הוא‬ .‫שבהן‬ ‫החמורה‬
5
‫ביותר‬ ‫הבסיסית‬ ‫האדם‬ ‫בזכות‬–‫לחיים‬ ‫הזכות‬–:‫האטטיזם‬ ‫של‬ ‫היסודי‬ ‫העיקרון‬ ‫את‬ ‫ומבסס‬
‫עצמו‬ ‫להקריב‬ ‫עליו‬ ‫כפייה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫לתבוע‬ ‫יכולה‬ ‫המדינה‬ ‫וכי‬ ‫למדינה‬ ‫שייכים‬ ‫האדם‬ ‫שחיי‬
".‫זמן‬ ‫של‬ ‫שאלה‬ ‫רק‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ ‫השאר‬ ‫זה‬ ‫עיקרון‬ ‫מתקבל‬ ‫כאשר‬ .‫בקרב‬
‫להבין‬ ‫חשוב‬‫ברווחה‬ ‫לפגיעה‬ ‫בחירות‬ ‫פגיעה‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬-‫ולהנות‬ ‫כלכלה‬ ‫לנהל‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬
‫את‬ ‫לממש‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫כפי‬ ‫לחיים‬ ‫האדם‬ ‫בזכויות‬ ‫הכרה‬ ‫ללא‬ ‫כלכלית‬ ‫מחירות‬ ‫הנובע‬ ‫מהשגשוג‬
‫כלכלית‬ ‫חירות‬ ‫ללא‬ ‫לחיים‬ ‫הזכות‬.
‫אין‬ ‫שציינתי‬ ‫כפי‬ ‫אולם‬ ,‫כלכליים‬ ‫בשיקולים‬ ‫העוסק‬ ‫בנאום‬ ‫זאת‬ ‫נקודה‬ ‫להעלות‬ ‫אם‬ ‫התלבטתי‬
‫ל‬.‫ההבטים‬ ‫משאר‬ ‫בחופשיות‬ ‫חייך‬ ‫את‬ ‫לחיות‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫הפריד‬
‫מספר‬ ‫המוות‬ ‫סיבת‬ ‫היא‬ ‫מה‬2?‫השגרה‬ ‫בימי‬ ‫בצבא‬
15‫מ"פליטת‬ ‫שנהרגו‬ ‫ככאלו‬ ‫מתחמק‬ ‫באופן‬ ‫הוגדרו‬ ‫שלא‬ ‫האנשים‬ ‫אלו‬ ...‫בשנה‬ ‫מתאבדים‬
‫מבין‬ ,‫המדינה‬ ‫קום‬ ‫מאז‬ .‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫שאובדת‬ ‫חיילים‬ ‫במחלקת‬ ‫מדובר‬ ‫צבאיים‬ ‫במונחים‬ ."‫כדור‬
63‫חל‬ ‫אלף‬‫מ‬ ‫שיותר‬ ‫מאוד‬ ‫ייתכן‬ ,‫צבא‬ ‫לי‬-7‫כ‬ ,‫מהם‬ ‫אחוזים‬-3,500‫המספרים‬ .‫התאבדו‬ ,
.‫מכך‬ ‫גבוהים‬ ‫כנראה‬ ‫האמיתיים‬
‫היא‬ ,‫לנקוב‬ ‫שניתן‬ ‫מחיר‬ ‫לכל‬ ‫מעבר‬ ‫היא‬ ‫הזאת‬ ‫הטרגדיה‬ ,‫ומלואו‬ ‫עולם‬ ‫הוא‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫נאמר‬
‫מדינת‬ ‫הוקמה‬ ‫בביטחון‬ ‫קיומם‬ ‫ושלמען‬ ‫להתקיים‬ ‫יכולים‬ ‫שהיו‬ ‫שלמים‬ ‫עולמות‬ ‫של‬ ‫אובדן‬
‫וצ‬ ‫ישראל‬.‫מלכתחילה‬ ‫לישראל‬ ‫הגנה‬ ‫בא‬
‫הבעיות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫סקרנו‬–‫הוא‬ ‫הפתרון‬‫"צבא‬‫מקצועי‬‫טכנולוגי‬"‫וחכם‬
‫ברק‬ ‫אהוד‬ ‫לשעבר‬ ‫הרמטכ"ל‬‫התרבות‬ ‫בהיכל‬ ‫בכנס‬ ‫הבכיר‬ ‫הפיקוד‬ ‫סגל‬ ‫את‬ ‫הדהים‬ ‫הוא‬ .
."‫והחכם‬ ‫הקטן‬ ‫"הצבא‬ ‫על‬ ‫בחזונו‬,‫מופז‬ ‫שאול‬.‫רפורמות‬ ‫תוכנית‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫הציג‬ ,‫אחריו‬‫שר‬
‫מרדכי‬ ‫יצחק‬ ‫הביטחון‬‫חשיבה‬ ‫צוותי‬ ‫הקמת‬ ‫יזם‬‫יעלון‬ ‫והרמטכ"ל‬‫צמצום‬ ‫תוכנית‬ ‫על‬ ‫הודיע‬
.‫יחידות‬ ‫וסגירת‬ ‫נרחבת‬‫הרמטכ"ל‬ ‫סגן‬ ,‫הראל‬ ‫דן‬‫פוגעת‬ ‫שאינה‬ ‫פעילות‬ ‫"כל‬ ‫כי‬ ‫אמר‬ ,‫לשעבר‬
‫ההצהרות‬ ‫כל‬ ‫למרות‬ ‫אולם‬ ."‫אזרחיות‬ ‫לידיים‬ ‫תעבור‬ ,‫אותה‬ ‫להפריט‬ ‫וניתן‬ ,‫צה"ל‬ ‫בערכי‬
‫ו‬ ‫יותר‬ ‫שואב‬ ‫שהוא‬ ‫תוך‬ ‫וגדל‬ ‫הצבא‬ ‫הלך‬ ‫הראויות‬‫תפקידים‬ ‫יותר‬ ‫ומייצר‬ ‫משאבים‬ ‫יותר‬
.‫מיותרים‬
.‫סיסמא‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ "‫וחכם‬ ‫"קטן‬ ‫צבא‬‫חיי‬ ‫ערך‬ ‫במרכזיות‬ ‫הכרה‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫ראוי‬ ‫יעד‬ ‫הוא‬
‫האדם‬,‫יש‬ ‫ומקצוענות‬ ‫טכנולוגי‬ ‫בתחכום‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫המסכן‬ ‫אדם‬ ‫להחליף‬ ‫ניתן‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬
‫ב‬ ‫פגיעות‬ ‫לספוג‬ ‫שתוכנן‬ ‫המרכבה‬ ‫טנק‬ ‫בעיצוב‬ ‫גאים‬ ‫אנו‬ .‫זאת‬ ‫לעשות‬‫חיי‬ ‫את‬ ‫שיצילו‬ ‫אופן‬
‫כאשר‬ ‫וליישם‬ ‫להמשיך‬ ‫עלינו‬ ‫הזה‬ ‫ההגיון‬ ‫את‬ .‫לטנק‬ ‫נזק‬ ‫או‬ ‫המנוע‬ ‫אובדן‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫גם‬ ,‫הצוות‬
.‫בראש‬ ‫האדם‬ ‫חיי‬ ‫ערך‬ ‫את‬ ‫מציבים‬ ‫אנו‬
6
.‫מקצועי‬ ‫מתנדבים‬ ‫לצבא‬ ‫צה"ל‬ ‫והפיכת‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫בביטול‬ ‫טמון‬ ‫הצבא‬ ‫להתמקצעות‬ ‫המפתח‬
‫תחומ‬ ‫הוצאת‬ ‫עם‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫להתקיים‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬‫ח‬ ‫שאינם‬ ‫ים‬‫הצבא‬ ‫למשימות‬ ‫יוניים‬
‫חוץ‬ ‫למיקור‬‫ברודט‬ ‫וועדת‬ ‫שהמליצה‬ ‫כפי‬,‫הצבאיות‬ ‫המרפאות‬ ‫את‬ ‫להפריט‬ ‫שלה‬ ‫בדו"ח‬
.‫קצינים‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫המעסיקות‬
‫שיבחרו‬ ‫לגיוס‬ ‫מועמדים‬ ‫להתחרות‬ ‫יוכלו‬ ‫הצבא‬ ‫במסגרת‬ ‫שיוותרו‬ ‫החיוניים‬ ‫המקומות‬ ‫על‬
‫לח‬ ,‫טכנולוגיה‬ ,‫הדרכה‬ ,‫מנהלה‬ ‫כגון‬ ‫שונים‬ ‫גיוס‬ ‫מסלולי‬‫זה‬ ‫שינוי‬ .‫קרבי‬ ‫ופיקוד‬ ‫לוגיסטיקה‬ ,‫ימה‬
,‫צה"ל‬ ‫מתחזק‬ ‫אותה‬ ‫העצומה‬ ‫ההדרכה‬ ‫למכונת‬ ‫המופנים‬ ‫המשאבים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לצמצם‬ ‫יכול‬
.‫בלבד‬ ‫קצרה‬ ‫תקופה‬ ‫ימלאו‬ ‫אותם‬ ‫תפקידים‬ ‫צעירים‬ ‫אלפי‬ ‫להכשיר‬ ‫המיועדת‬ ‫מערכת‬
‫שיחידות‬ ‫כפי‬ ‫ממש‬ ‫מקצועית‬ ‫למצויינות‬ ‫לחממה‬ ‫להפוך‬ ‫הצבא‬ ‫יכול‬ ‫התמקצעות‬ ‫ידי‬ ‫על‬
‫המחשוב‬‫קריירה‬ ‫לקראת‬ ‫נסיון‬ ‫לרכוש‬ ‫המבקשים‬ ‫צעירים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מבוקש‬ ‫ליעד‬ ‫הפכו‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬
‫מומחה‬ ‫לאומן‬ ‫מתחיל‬ ‫מתמחה‬ ‫ההופך‬ ‫המסלול‬ ‫אורך‬ ‫ההייטק‬ ‫בתחום‬ .‫ההייטק‬ ‫בתעשיית‬
‫נמשך‬30‫שנים‬–‫מוקצים‬ ‫שמתוכן‬ ‫לשלוש‬ ‫שנתיים‬ ‫שבין‬ ‫בתקופה‬ ‫כזה‬ ‫מסלול‬ ‫לעבור‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬
.‫לקורסים‬ ‫ארוכים‬ ‫זמנים‬
‫תגמו‬ ,‫בנוסף‬‫למתגייסים‬ ‫אמיתי‬ ‫ל‬‫מסלול‬ ‫בתום‬ ‫האזרחיים‬ ‫לחיים‬ ‫לצאת‬ ‫להם‬ ‫יאפשר‬
‫ופיתוח‬ ‫בנייה‬ ,‫עסקים‬ ‫הקמת‬ ,‫להשקעות‬ ‫שיוביל‬ ‫גדול‬ ‫הון‬ ‫ברשותם‬ ‫כאשר‬ ‫שיבחרו‬ ‫הקריירה‬
.‫הכלכלית‬ ‫והפריחה‬ ‫העתידי‬ ‫השגשוג‬ ‫על‬ ‫והשפעתם‬ ‫עוצמתם‬ ‫את‬ ‫נכונה‬ ‫הערכנו‬ ‫שטרם‬
‫לסיום‬ ‫אומר‬,‫כפי‬‫ולמ‬ ‫שב"כ‬ ,‫לשב"ס‬ ‫מתנדסים‬ ‫חסרים‬ ‫שלא‬,‫וסד‬‫חסרו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬
‫צודקת‬ ‫מטרה‬ ‫למען‬ ‫מתנדבים‬,‫בפרט‬ ‫ובישראל‬ ‫בכלל‬ ‫בעולם‬.
:‫אזכיר‬‫בנובמבר‬ ‫פרצה‬ ‫העצמאות‬ ‫מלחמת‬3497‫שחווינו‬ ‫מכולן‬ ‫הקשה‬ ‫המלחמה‬ ‫והיתה‬
.‫לצה"ל‬ ‫והגיוס‬ ‫ההקמה‬ ‫פקודת‬ ‫את‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫כתב‬ ,‫ישראל‬ ‫במדינת‬‫בסעיף‬1‫בפקודת‬
‫לישראל‬ ‫הגנה‬ ‫צבא‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬:‫נכתב‬‫חירום‬ ‫"במצב‬‫גיוס‬ ‫יונהג‬-‫ההגנה‬ ‫לצבא‬ ‫חובה‬
‫לישראל‬"...
‫רבותי‬‫צודקת‬ ‫מטרה‬ ‫למען‬ ‫מתנדבים‬ ‫חסרו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ,,‫בפרט‬ ‫ובישראל‬ ‫בכלל‬ ‫בעולם‬.
‫המוסרית‬ ‫הדרך‬ ‫הוא‬ ‫מקצועי‬ ‫מתנדבים‬ ‫צבא‬–‫והיעילה‬–‫אם‬ .‫מדינה‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫היחידה‬
‫לשגשוג‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫הפרט‬ ‫חירויות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫מלא‬ ‫במימוש‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫נזכה‬ ‫זאת‬ ‫בדרך‬ ‫נתקדם‬
‫ו‬.‫חופשית‬ ‫במדינה‬ ‫חופשיים‬ ‫אנשים‬ ‫ליצור‬ ‫שמסוגלים‬ ‫לעושר‬

More Related Content

Viewers also liked

IT for bending the healthcare cost curve
IT for bending the healthcare cost curveIT for bending the healthcare cost curve
IT for bending the healthcare cost curve
Karim Keshavjee
 
2422 sheinin התיעלותבאמצאות מיקור חוץ בצבא
2422 sheinin התיעלותבאמצאות מיקור חוץ בצבא2422 sheinin התיעלותבאמצאות מיקור חוץ בצבא
2422 sheinin התיעלותבאמצאות מיקור חוץ בצבא
Anochi.com.
 
Mistakes I Have Made: Collected Project Management Failures
Mistakes I Have Made: Collected Project Management FailuresMistakes I Have Made: Collected Project Management Failures
Mistakes I Have Made: Collected Project Management Failures
Amye Scavarda
 
הטיפול בארכיונים-של-רשות-השידור
הטיפול בארכיונים-של-רשות-השידורהטיפול בארכיונים-של-רשות-השידור
הטיפול בארכיונים-של-רשות-השידור
Anochi.com.
 
התחממות גלובלית פלדור
התחממות גלובלית פלדורהתחממות גלובלית פלדור
התחממות גלובלית פלדור
Anochi.com.
 
הרצאה של ורון 2009 משבר האלמוגים בריף הגדול
הרצאה של ורון 2009 משבר האלמוגים בריף הגדולהרצאה של ורון 2009 משבר האלמוגים בריף הגדול
הרצאה של ורון 2009 משבר האלמוגים בריף הגדול
Anochi.com.
 
Digital Footprint with sound for 8101
Digital Footprint with sound for 8101Digital Footprint with sound for 8101
Digital Footprint with sound for 8101
Ilene Dawn Alexander
 
לנגוצקי נגד רציו
לנגוצקי נגד רציולנגוצקי נגד רציו
לנגוצקי נגד רציו
Anochi.com.
 
Bugday bkk-2014 nitisak-auto_perf
Bugday bkk-2014 nitisak-auto_perfBugday bkk-2014 nitisak-auto_perf
Bugday bkk-2014 nitisak-auto_perf
Nitisak Mooltreesri
 
ד"ר אמיר שני - הזכות לשאת נשק
ד"ר אמיר שני - הזכות לשאת נשקד"ר אמיר שני - הזכות לשאת נשק
ד"ר אמיר שני - הזכות לשאת נשק
Anochi.com.
 
Dadsmemorial
DadsmemorialDadsmemorial
Dadsmemorial
Tammie_Tiell
 
מצגת מפגש 5 שכל OPAR
מצגת מפגש 5  שכל OPARמצגת מפגש 5  שכל OPAR
מצגת מפגש 5 שכל OPAR
Anochi.com.
 
BrTselects
BrTselectsBrTselects
BrTselects
thomasbr113
 
החברה להשבת נכסים - דו"ח מבקר המדינה
החברה להשבת נכסים - דו"ח מבקר המדינההחברה להשבת נכסים - דו"ח מבקר המדינה
החברה להשבת נכסים - דו"ח מבקר המדינה
Anochi.com.
 
Peer Mentoring & Creating Writing Groups that Work
Peer Mentoring & Creating Writing Groups that WorkPeer Mentoring & Creating Writing Groups that Work
Peer Mentoring & Creating Writing Groups that Work
Ilene Dawn Alexander
 
Turky Crimes.Pps
Turky Crimes.PpsTurky Crimes.Pps
Turky Crimes.Pps
Anochi.com.
 
Hausprospekt
Hausprospekt Hausprospekt
Hausprospekt
Nicol Major
 
Almagor gidon-gsi-28-2012 קו החוף של ישראל
Almagor gidon-gsi-28-2012 קו החוף של ישראלAlmagor gidon-gsi-28-2012 קו החוף של ישראל
Almagor gidon-gsi-28-2012 קו החוף של ישראל
Anochi.com.
 
אסופת מאמרים קורס כתיבה של אורי רדלר
אסופת מאמרים  קורס כתיבה של אורי רדלראסופת מאמרים  קורס כתיבה של אורי רדלר
אסופת מאמרים קורס כתיבה של אורי רדלר
Anochi.com.
 

Viewers also liked (19)

IT for bending the healthcare cost curve
IT for bending the healthcare cost curveIT for bending the healthcare cost curve
IT for bending the healthcare cost curve
 
2422 sheinin התיעלותבאמצאות מיקור חוץ בצבא
2422 sheinin התיעלותבאמצאות מיקור חוץ בצבא2422 sheinin התיעלותבאמצאות מיקור חוץ בצבא
2422 sheinin התיעלותבאמצאות מיקור חוץ בצבא
 
Mistakes I Have Made: Collected Project Management Failures
Mistakes I Have Made: Collected Project Management FailuresMistakes I Have Made: Collected Project Management Failures
Mistakes I Have Made: Collected Project Management Failures
 
הטיפול בארכיונים-של-רשות-השידור
הטיפול בארכיונים-של-רשות-השידורהטיפול בארכיונים-של-רשות-השידור
הטיפול בארכיונים-של-רשות-השידור
 
התחממות גלובלית פלדור
התחממות גלובלית פלדורהתחממות גלובלית פלדור
התחממות גלובלית פלדור
 
הרצאה של ורון 2009 משבר האלמוגים בריף הגדול
הרצאה של ורון 2009 משבר האלמוגים בריף הגדולהרצאה של ורון 2009 משבר האלמוגים בריף הגדול
הרצאה של ורון 2009 משבר האלמוגים בריף הגדול
 
Digital Footprint with sound for 8101
Digital Footprint with sound for 8101Digital Footprint with sound for 8101
Digital Footprint with sound for 8101
 
לנגוצקי נגד רציו
לנגוצקי נגד רציולנגוצקי נגד רציו
לנגוצקי נגד רציו
 
Bugday bkk-2014 nitisak-auto_perf
Bugday bkk-2014 nitisak-auto_perfBugday bkk-2014 nitisak-auto_perf
Bugday bkk-2014 nitisak-auto_perf
 
ד"ר אמיר שני - הזכות לשאת נשק
ד"ר אמיר שני - הזכות לשאת נשקד"ר אמיר שני - הזכות לשאת נשק
ד"ר אמיר שני - הזכות לשאת נשק
 
Dadsmemorial
DadsmemorialDadsmemorial
Dadsmemorial
 
מצגת מפגש 5 שכל OPAR
מצגת מפגש 5  שכל OPARמצגת מפגש 5  שכל OPAR
מצגת מפגש 5 שכל OPAR
 
BrTselects
BrTselectsBrTselects
BrTselects
 
החברה להשבת נכסים - דו"ח מבקר המדינה
החברה להשבת נכסים - דו"ח מבקר המדינההחברה להשבת נכסים - דו"ח מבקר המדינה
החברה להשבת נכסים - דו"ח מבקר המדינה
 
Peer Mentoring & Creating Writing Groups that Work
Peer Mentoring & Creating Writing Groups that WorkPeer Mentoring & Creating Writing Groups that Work
Peer Mentoring & Creating Writing Groups that Work
 
Turky Crimes.Pps
Turky Crimes.PpsTurky Crimes.Pps
Turky Crimes.Pps
 
Hausprospekt
Hausprospekt Hausprospekt
Hausprospekt
 
Almagor gidon-gsi-28-2012 קו החוף של ישראל
Almagor gidon-gsi-28-2012 קו החוף של ישראלAlmagor gidon-gsi-28-2012 קו החוף של ישראל
Almagor gidon-gsi-28-2012 קו החוף של ישראל
 
אסופת מאמרים קורס כתיבה של אורי רדלר
אסופת מאמרים  קורס כתיבה של אורי רדלראסופת מאמרים  קורס כתיבה של אורי רדלר
אסופת מאמרים קורס כתיבה של אורי רדלר
 

Similar to תמצית נאום בכנס השדולה למען צבא מתנדבים מקצועי 12 ביוני 2013

צוערים לשירות המדינה - צבא מקצועי או צבא העם
צוערים לשירות המדינה - צבא מקצועי או צבא העםצוערים לשירות המדינה - צבא מקצועי או צבא העם
צוערים לשירות המדינה - צבא מקצועי או צבא העם
Anochi.com.
 
צבא מקצועי בישראל JIMS
צבא מקצועי בישראל JIMSצבא מקצועי בישראל JIMS
צבא מקצועי בישראל JIMS
Anochi.com.
 
מודל הגיוס לצהל נקודות בועז ארד
מודל הגיוס לצהל נקודות בועז ארדמודל הגיוס לצהל נקודות בועז ארד
מודל הגיוס לצהל נקודות בועז ארד
Anochi.com.
 
ועדת בןן בסט לקיצור השירות
ועדת בןן בסט לקיצור השירותועדת בןן בסט לקיצור השירות
ועדת בןן בסט לקיצור השירות
Anochi.com.
 
סימולציה תשלום שכר לחיילי צהל
סימולציה תשלום שכר לחיילי צהלסימולציה תשלום שכר לחיילי צהל
סימולציה תשלום שכר לחיילי צהל
Anochi.com.
 
Memo148 השירות הצבאי בישראל שפר inss
Memo148 השירות הצבאי בישראל שפר inssMemo148 השירות הצבאי בישראל שפר inss
Memo148 השירות הצבאי בישראל שפר inss
Anochi.com.
 
צבא מקצועי או צבא העם
צבא מקצועי או צבא העםצבא מקצועי או צבא העם
צבא מקצועי או צבא העם
Anochi.com.
 
מודל הגיוס לצה'ל - סיכום דיוני שולחן עגול, יוני 2014
מודל הגיוס לצה'ל - סיכום דיוני שולחן עגול, יוני 2014מודל הגיוס לצה'ל - סיכום דיוני שולחן עגול, יוני 2014
מודל הגיוס לצה'ל - סיכום דיוני שולחן עגול, יוני 2014
Anochi.com.
 
צבע הכסף
צבע הכסףצבע הכסף
צבע הכסף
Gal Zohar
 
עבודת חרדים במקור ראשון
עבודת חרדים במקור ראשוןעבודת חרדים במקור ראשון
עבודת חרדים במקור ראשון
Anochi.com.
 

Similar to תמצית נאום בכנס השדולה למען צבא מתנדבים מקצועי 12 ביוני 2013 (14)

צוערים לשירות המדינה - צבא מקצועי או צבא העם
צוערים לשירות המדינה - צבא מקצועי או צבא העםצוערים לשירות המדינה - צבא מקצועי או צבא העם
צוערים לשירות המדינה - צבא מקצועי או צבא העם
 
צבא מקצועי בישראל JIMS
צבא מקצועי בישראל JIMSצבא מקצועי בישראל JIMS
צבא מקצועי בישראל JIMS
 
מודל הגיוס לצהל נקודות בועז ארד
מודל הגיוס לצהל נקודות בועז ארדמודל הגיוס לצהל נקודות בועז ארד
מודל הגיוס לצהל נקודות בועז ארד
 
Pp army
Pp armyPp army
Pp army
 
מחקר מיל
מחקר מילמחקר מיל
מחקר מיל
 
ועדת בןן בסט לקיצור השירות
ועדת בןן בסט לקיצור השירותועדת בןן בסט לקיצור השירות
ועדת בןן בסט לקיצור השירות
 
סימולציה תשלום שכר לחיילי צהל
סימולציה תשלום שכר לחיילי צהלסימולציה תשלום שכר לחיילי צהל
סימולציה תשלום שכר לחיילי צהל
 
113403
113403113403
113403
 
Memo148 השירות הצבאי בישראל שפר inss
Memo148 השירות הצבאי בישראל שפר inssMemo148 השירות הצבאי בישראל שפר inss
Memo148 השירות הצבאי בישראל שפר inss
 
צבא מקצועי או צבא העם
צבא מקצועי או צבא העםצבא מקצועי או צבא העם
צבא מקצועי או צבא העם
 
מודל הגיוס לצה'ל - סיכום דיוני שולחן עגול, יוני 2014
מודל הגיוס לצה'ל - סיכום דיוני שולחן עגול, יוני 2014מודל הגיוס לצה'ל - סיכום דיוני שולחן עגול, יוני 2014
מודל הגיוס לצה'ל - סיכום דיוני שולחן עגול, יוני 2014
 
Pr army
Pr armyPr army
Pr army
 
צבע הכסף
צבע הכסףצבע הכסף
צבע הכסף
 
עבודת חרדים במקור ראשון
עבודת חרדים במקור ראשוןעבודת חרדים במקור ראשון
עבודת חרדים במקור ראשון
 

More from Anochi.com.

רחוק מהשפעת אי החום העירוני
רחוק מהשפעת אי החום העירונירחוק מהשפעת אי החום העירוני
רחוק מהשפעת אי החום העירוני
Anochi.com.
 
מדי גאות מאת מיכה קליין
מדי גאות מאת מיכה קלייןמדי גאות מאת מיכה קליין
מדי גאות מאת מיכה קליין
Anochi.com.
 
שינויי טמפרטורה באנטרקטיקה
שינויי טמפרטורה באנטרקטיקהשינויי טמפרטורה באנטרקטיקה
שינויי טמפרטורה באנטרקטיקה
Anochi.com.
 
מצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdf
מצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdfמצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdf
מצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdf
Anochi.com.
 
תשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdf
תשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdfתשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdf
תשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdf
Anochi.com.
 
6th Atlas Award 2022
6th Atlas Award 20226th Atlas Award 2022
6th Atlas Award 2022
Anochi.com.
 
Arafat Interview Beirut
Arafat Interview BeirutArafat Interview Beirut
Arafat Interview Beirut
Anochi.com.
 
july22 דוח השמט.pdf
july22 דוח השמט.pdfjuly22 דוח השמט.pdf
july22 דוח השמט.pdf
Anochi.com.
 
גלי חום בדיווחים היסטוריים
גלי חום בדיווחים היסטורייםגלי חום בדיווחים היסטוריים
גלי חום בדיווחים היסטוריים
Anochi.com.
 
FaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdf
FaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdfFaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdf
FaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdf
Anochi.com.
 
Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf
Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdfFiles_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf
Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf
Anochi.com.
 
מבנה תעריך החשמל 2019.pdf
מבנה תעריך החשמל 2019.pdfמבנה תעריך החשמל 2019.pdf
מבנה תעריך החשמל 2019.pdf
Anochi.com.
 
Climate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdf
Climate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdfClimate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdf
Climate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdf
Anochi.com.
 
The Costs of Decarbonisation
The Costs of DecarbonisationThe Costs of Decarbonisation
The Costs of Decarbonisation
Anochi.com.
 
מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020
מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020
מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020
Anochi.com.
 
Guns and Crime in Israel
Guns and Crime in IsraelGuns and Crime in Israel
Guns and Crime in Israel
Anochi.com.
 
re_190521.pdf
re_190521.pdfre_190521.pdf
re_190521.pdf
Anochi.com.
 
No electricity 18 3-22
No electricity 18 3-22No electricity 18 3-22
No electricity 18 3-22
Anochi.com.
 
Capitalism and war
Capitalism and warCapitalism and war
Capitalism and war
Anochi.com.
 
Atlas event at augury
Atlas event at auguryAtlas event at augury
Atlas event at augury
Anochi.com.
 

More from Anochi.com. (20)

רחוק מהשפעת אי החום העירוני
רחוק מהשפעת אי החום העירונירחוק מהשפעת אי החום העירוני
רחוק מהשפעת אי החום העירוני
 
מדי גאות מאת מיכה קליין
מדי גאות מאת מיכה קלייןמדי גאות מאת מיכה קליין
מדי גאות מאת מיכה קליין
 
שינויי טמפרטורה באנטרקטיקה
שינויי טמפרטורה באנטרקטיקהשינויי טמפרטורה באנטרקטיקה
שינויי טמפרטורה באנטרקטיקה
 
מצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdf
מצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdfמצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdf
מצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdf
 
תשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdf
תשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdfתשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdf
תשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdf
 
6th Atlas Award 2022
6th Atlas Award 20226th Atlas Award 2022
6th Atlas Award 2022
 
Arafat Interview Beirut
Arafat Interview BeirutArafat Interview Beirut
Arafat Interview Beirut
 
july22 דוח השמט.pdf
july22 דוח השמט.pdfjuly22 דוח השמט.pdf
july22 דוח השמט.pdf
 
גלי חום בדיווחים היסטוריים
גלי חום בדיווחים היסטורייםגלי חום בדיווחים היסטוריים
גלי חום בדיווחים היסטוריים
 
FaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdf
FaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdfFaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdf
FaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdf
 
Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf
Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdfFiles_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf
Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf
 
מבנה תעריך החשמל 2019.pdf
מבנה תעריך החשמל 2019.pdfמבנה תעריך החשמל 2019.pdf
מבנה תעריך החשמל 2019.pdf
 
Climate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdf
Climate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdfClimate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdf
Climate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdf
 
The Costs of Decarbonisation
The Costs of DecarbonisationThe Costs of Decarbonisation
The Costs of Decarbonisation
 
מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020
מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020
מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020
 
Guns and Crime in Israel
Guns and Crime in IsraelGuns and Crime in Israel
Guns and Crime in Israel
 
re_190521.pdf
re_190521.pdfre_190521.pdf
re_190521.pdf
 
No electricity 18 3-22
No electricity 18 3-22No electricity 18 3-22
No electricity 18 3-22
 
Capitalism and war
Capitalism and warCapitalism and war
Capitalism and war
 
Atlas event at augury
Atlas event at auguryAtlas event at augury
Atlas event at augury
 

תמצית נאום בכנס השדולה למען צבא מתנדבים מקצועי 12 ביוני 2013

 • 1. 1 ‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫מחולל‬ ‫כגורם‬ ‫מקצועי‬ ‫צבא‬ ‫בכנסת‬ ‫מקצועי‬ ‫מתנדבים‬ ‫לצבא‬ ‫השדולה‬ ‫הקמת‬ ‫בכנס‬ ‫דברים‬ ,‫רביעי‬ ‫יום‬21‫ביוני‬1122. ‫בועז‬‫ארד‬ ‫מנהל‬‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬‫ממיס‬ /‫החדשה‬ ‫הליברלית‬ ‫התנועה‬ ‫די‬
 • 2. 2 ‫ותודות‬ ‫פתיחה‬ ‫ל‬ ‫ברכות‬‫חה"כ‬‫פייגלין‬ ‫משה‬ ‫מר‬,‫חה"כ‬‫אייכלר‬ ‫ישראל‬‫צור‬ ‫דוד‬ ‫חה"כ‬ ,‫ול‬‫מוסי‬ ‫מר‬ ‫לשעבר‬ ‫חה"כ‬ ‫רז‬.‫ואלו‬ ‫רואים‬ ‫שאנו‬ ‫אלו‬ ,‫היקרים‬ ‫החירות‬ ‫תומכי‬ ‫לכל‬,‫נראים‬ ‫שאינם‬‫אלו‬ ‫כל‬‫את‬ ‫שאיפשרו‬ .‫היום‬ ,‫כאן‬ ‫ישיבתנו‬ ,‫רבותי‬‫בעייה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬... ‫ה‬‫יעילות‬ ‫וחוסר‬ ‫עתק‬ ‫לביזבוזי‬ ‫שגורמים‬ ‫למימדים‬ ‫התנפח‬ ‫צבא‬‫שאינם‬ ‫בנושאים‬ ‫ועיסוק‬ ‫מתפקידו‬. ‫ל‬ ‫גורם‬ ‫הנהוג‬ ‫הגיוס‬‫קרע‬‫והערבי‬ ‫החרדי‬ ‫המגזר‬ ‫מול‬. ‫הפרט‬ ‫בחירות‬ ‫חמור‬ ‫באופן‬ ‫פוגע‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬. ‫הפתרון‬‫המתב‬‫הוא‬ ‫קש‬"‫וטכנולוגי‬ ‫"חכם‬ ‫מקצועי‬ ‫מתנדבים‬ ‫צבא‬‫ש‬‫יותר‬ ,‫יעיל‬ ‫יותר‬ ‫יהיה‬ .‫מוסרי‬ ‫ויותר‬ ‫כלכלי‬ ‫צה"ל‬-.‫קטן‬ ‫וראש‬ ‫גדול‬ ‫גוף‬ ‫יעיל‬ ‫אינו‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬‫חובבני‬ ‫צבא‬ ‫ויוצר‬‫נדרשת‬ ‫אזרחי‬ ‫מקצוע‬ ‫"בכל‬ :‫היינריך‬ ‫מוטי‬ ‫כותב‬ , ‫ואחריה‬ ,‫ורצינית‬ ‫רצופה‬ ‫לימודים‬ ‫תקופת‬–.‫עבודה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫התמחות‬ ‫תקופת‬‫בשנים‬ ‫רק‬ ,‫במלאכתו‬ ‫להתמיד‬ ‫עליו‬ ,‫מקצוען‬ ‫להישאר‬ ‫כדי‬ .‫אמיתי‬ ‫למקצוען‬ ‫העובד‬ ‫הופך‬ ,‫מכן‬ ‫שלאחר‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫צבאיים‬ ‫במקצועות‬ ‫שרק‬ ‫ייתכן‬ ‫לא‬ .‫מתחרים‬ ‫מול‬ ‫ערנות‬ ‫ולגלות‬ ‫בחידושים‬ ‫להתעדכן‬ ‫היא‬ ‫נמנעת‬ ‫הבלתי‬ ‫המסקנה‬ !‫נדרש‬ ‫אינו‬‫צבא‬ ‫נשען‬ ‫עליו‬ ‫שהבסיס‬‫החובה‬–!‫חובבני‬" ‫צ‬ ‫הצבא‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫עלינו‬‫ביטחון‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כסף‬ ‫ורך‬–‫שנועד‬ ‫לביטוח‬ ‫הדומה‬ ‫הכרח‬ ‫זה‬ ‫גדול‬ ‫נזק‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫למנוע‬–‫להפוך‬ ‫מתפקידו‬ ‫לא‬ ‫אולם‬‫יזומות‬ ‫עבודות‬ ‫של‬ ‫ענק‬ ‫לתכנית‬ .‫אלו‬ ‫בימים‬ ‫הנשמעות‬ ‫הפופוליסטיות‬ ‫ההצעות‬ ‫שמבקשות‬ ‫כפי‬ ‫צבא‬‫החובה‬ ‫גיוס‬‫גורם‬‫וחברתי‬ ‫משפחתי‬ ,‫אישי‬ ‫לנזק‬‫עובר‬ ‫צעירים‬ ‫שאלפי‬ ‫מכך‬ ‫הנגרם‬‫ים‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫ללמוד‬ ‫היו‬ ‫יכולים‬ ‫בהן‬ ‫קריטיות‬ ‫מעצבות‬ ‫שנים‬ ,‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫לבטלנות‬ "‫"הכשרה‬ ‫רגליהם‬. ‫כתב‬ ‫פישמן‬ ‫אלכס‬‫הבטחון‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועי‬ ‫בבטאון‬‫כי‬‫בתל‬ ‫בקריה‬ ‫"רק‬–‫אלף‬ ‫יש‬ ‫אביב‬ "‫"מיותרים‬ ‫בתפקידים‬ ‫חיילים‬—".‫בצבא‬ ‫הכול‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫מוסכם‬ ‫זה‬ ‫ונתון‬
 • 3. 3 ‫בש‬ ‫איש‬ ‫אלף‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ ‫מה‬ ,‫חישבו‬‫המבלים‬ ‫רבים‬ ‫באלפים‬ ‫זאת‬ ‫הכפילו‬ ?‫שנים‬ ‫לוש‬ ‫בתת‬ ‫מחייהם‬ ‫שנים‬-.‫גיוס‬ ‫אחרי‬ ‫גיוס‬ ‫של‬ ‫ובמחזורים‬ ‫מעש‬ ‫ב‬ ‫מדובר‬‫עשרות‬‫לעבוד‬ ‫במקום‬ ‫אשר‬ ‫חייהם‬ ‫של‬ ‫המעצבות‬ ‫בשנים‬ ‫צעירים‬ ‫אנשים‬ ‫אלפי‬ ‫ולרכוש‬ ‫ללמוד‬ ,‫משפחות‬ ‫לבנות‬ ,‫קריירה‬ ‫לפתח‬ ,‫לעבוד‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫בהם‬ ‫במקצועות‬ ‫ולהתקדם‬ ‫עסקים‬ ‫להקים‬ ,‫כישורים‬.‫בתסכול‬ ‫הפז"מ‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫נידונו‬ ‫סביבתם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ולקדם‬ , ‫האלטרנטיבי‬ ‫השכר‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ,‫לראותם‬ ‫שניתן‬ ‫אלו‬ ,‫בעין‬ ‫הנמדדים‬ ‫היבשים‬ ‫המספרים‬ ‫הובילה‬ ‫זאת‬ ‫מאוד‬ ‫שמרנית‬ ‫בדיקה‬ .‫האזרחי‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫החובה‬ ‫מגוייס‬ ‫מקבל‬ ‫היה‬ ‫אותו‬ ‫ב‬ ‫חייל‬ ‫של‬ ‫האלטרנטיבי‬ ‫שכרו‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫בסט‬ ‫בן‬ ‫ועדת‬ ‫את‬-5,371‫נמוך‬ ‫שהוא‬ ,‫לחודש‬ ‫ש"ח‬ ‫ברודט‬ ‫וועדת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוערך‬ ‫כלכלי‬ ‫בנזק‬ ‫מתבטא‬ ‫הזה‬ ‫האובדן‬ .‫במשק‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫בכ‬-33‫נתוני‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בשנה‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬6002‫מהווים‬ ‫אלו‬ .3.7%...‫הגולמי‬ ‫מהתוצר‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ?‫הדברים‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫אתם‬2.1%‫שהכל‬ ‫זינוק‬ ‫היא‬ ‫לו‬ ‫מייחלים‬.‫בפועל‬ ‫התקיים‬ ‫לא‬ ‫שמעולם‬ "‫ה"שוויון‬ ‫אידיאל‬ ‫בשם‬ ‫נגדו‬ ‫פועלים‬ ‫אך‬ ‫שלא‬ ‫אלו‬ ‫את‬ ‫להזכיר‬ ‫חשוב‬ .‫לראותם‬ ‫שאפשר‬ ‫מאיתנו‬ ‫ולאלו‬ ‫הנמצאים‬ ‫לאלו‬ ‫בברכה‬ ‫פתחתי‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫לקדם‬ ,‫סטארטאפ‬ ‫חברות‬ ‫עוד‬ ‫לפתוח‬ ‫יכולים‬ ‫שהיו‬ ‫היזמים‬ ‫את‬ ,‫לראותם‬ ‫ניתן‬ ‫היצירתיו‬ ‫יכולותיהם‬ ‫את‬ ‫ולפתח‬ ‫במדע‬ ‫דרכים‬ ‫לפרוץ‬‫עלים‬ ‫המגרפים‬ ‫האנשים‬ ‫אלפי‬ ‫מתוך‬ .‫ת‬ ‫מיותרת‬ ‫בעבודה‬ ‫עוסקים‬ ‫או‬‫שע‬‫שוויון‬ ‫של‬ ‫מעוות‬ ‫ערך‬ ‫לשרת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חייהם‬ ‫מסלול‬ ‫את‬ ‫צרו‬ ‫ק‬ ‫שאינו‬‫יים‬...‫לגוגול‬ ‫השבוע‬ ‫שנמכרה‬ ,"‫"וויז‬ ‫יזמי‬ ‫כמו‬ ‫יזמים‬ ‫עוד‬ ‫נמצאים‬ ‫אולי‬‫היו‬ ‫מה‬ ‫תחשבו‬ ‫עוד‬ ‫עושות‬21‫חברות‬‫ערך‬ ‫שמייצרות‬.‫הישראלית‬ ‫לכלכלה‬ "‫"וויז‬ ‫כמו‬ :‫שאלה‬‫כאן‬ ‫יש‬‫מ‬‫כאן‬ ‫ישהו‬"‫הקטן‬ ‫"הראש‬ ‫של‬ ‫והתופעה‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫לא‬? ‫בצה"ל‬ ‫ובועט‬ ‫חי‬ ‫שנולד‬ ‫מושג‬.‫"שביתה‬ ‫גם‬ ‫באזרחות‬ ‫הקרוי‬ ‫לנוהג‬ ‫הישראלי‬ ‫הביטוי‬ ‫זה‬ ‫אינו‬ ‫שהוא‬ ‫בעבודה‬ ‫כורחו‬ ‫בעל‬ ‫לעסוק‬ ‫שנכפה‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫האופיינית‬ ‫ההתנהלות‬ ‫זאת‬ ."‫איטלקית‬ ‫ולא‬ ‫עתידו‬ ‫את‬ ‫ימצא‬ ‫לא‬ ‫בה‬ ,‫לבצעה‬ ‫רוצה‬‫על‬ ‫המחקרים‬ ‫יכתבו‬ ‫עוד‬ ‫בעתיד‬ ...‫להישגים‬ ‫יגיע‬ ‫תת‬ ‫במערכת‬ ‫התנהלות‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫לחולל‬ ‫שיכולות‬ ‫והפסיכולוגי‬ ‫ההתנהגותי‬ ‫הנזק‬-‫השגית‬ .‫צעיר‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫המעצבות‬ ‫בשנים‬ ‫כזאת‬ ‫יעילות‬ ‫וחסרת‬ ‫הצבא‬ ‫מבנה‬ ‫את‬ ‫מעוות‬ ‫מיותר‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫לגייס‬ ‫ההכרח‬.‫משאבים‬ ‫הגוזלת‬ ‫מפלצת‬ ‫ויוצר‬ ‫המוני‬ ‫לגיוס‬ ‫הנכפה‬ ‫הצבא‬‫באופן‬ ‫להתנהל‬ ‫צריכות‬ ‫שהיו‬ ‫פונקציות‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫למלא‬ ‫צומח‬ ‫ואזרחי‬ ‫מקצועי‬‫ריקון‬ ‫תוך‬ ‫כמזכירות‬ ‫מגוייסות‬ ‫בנות‬ ‫המעסיקות‬ ‫לשכות‬ ‫מצמיח‬ ‫שהוא‬ ‫תוך‬ ‫ובמלחמת‬ ‫הראשונה‬ ‫העולם‬ ‫במלחמת‬ ‫מתנדבות‬ ‫נשים‬ ‫יצרו‬ ‫אותה‬ ‫המסורת‬ ‫של‬ ‫מתוכן‬ ‫השחרור‬.
 • 4. 4 ‫הצבא‬ ‫של‬ ‫וגודל‬ ‫ההולך‬ ‫התפקידים‬ ‫ריבוי‬‫תפקידים‬ ‫יוצר‬‫המוחזקות‬ ‫יקרות‬ ‫משלחות‬ ,‫מיותרים‬ ‫מעמיס‬ ,‫בחו"ל‬‫עלויות‬‫ו‬‫של‬ ‫החלל‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬‫יכולות‬ ‫שהיו‬ ‫והלהקות‬ ‫הזמרים‬ ‫הם‬ ‫נראים‬ ‫הבלתי‬ ‫מורים‬ ,‫צבאיות‬ ‫בלהקות‬ ‫מגוייסים‬ ‫צעירים‬ ‫במקום‬ ‫לחיילים‬ ‫בידור‬ ‫שירותי‬ ‫ולהעניק‬ ‫להתפרנס‬ ‫ד‬ ‫שירותי‬ ,‫חיילות‬ ‫מורות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומוחלפים‬ ‫מקצועית‬ ‫להתפתח‬ ‫יכולים‬ ‫שהיו‬‫גיור‬ ‫כגון‬ ‫ת‬ .‫צבאיים‬ ‫פרוייקטים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫החופשי‬ ‫בשוק‬ ‫להינתן‬ ‫שצריכים‬‫אפילו‬‫ל"קוסם‬ ‫חדש‬ ‫צבאי‬ ‫תקן‬ "‫צבאי‬‫לנו‬ ‫הומצא‬. ‫על‬ ‫הצבא‬ ‫השתלטות‬ ‫של‬ "‫אדום‬ ‫קו‬ ‫"כחציית‬ ‫מגדירים‬ ‫שאנו‬ ‫מהמצב‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫שונה‬ ‫במה‬ ?‫והפעלתם‬ ‫התעופה‬ ‫ושדות‬ ‫הנמלים‬ ‫אמצעים‬ ‫יש‬ ‫מיותר‬ ‫תפקיד‬ ‫כל‬ ‫מאחורי‬‫ומחנ‬ ‫בסיסים‬ ,‫ממוקמים‬ ‫שחלקם‬ ‫נדלנ"ים‬ ‫בשטחים‬ ‫ות‬ ‫בישראל‬ ‫ביותר‬ ‫היקרים‬ ‫במקומות‬,‫וקצונה‬ ,‫רפואיים‬ ‫טיפולים‬ ,‫עריקים‬ ‫לוכדי‬ ,‫ת"ש‬ ‫משק"יות‬ ‫ומייצרת‬ ‫המתנפח‬ ‫המנגנון‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫הנדרשת‬‫ועובדים‬ ‫פנסיות‬ ‫זכאי‬ ‫של‬ ‫מידי‬ ‫גדולה‬ ‫כמות‬ .‫מיותרים‬ .‫בישראל‬ ‫היצרני‬ ‫המגזר‬ ‫של‬ ‫צווארו‬ ‫על‬ ‫כשלשלאות‬ ‫נכרכים‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ ‫ה‬ ‫נשאלה‬‫שאלה‬‫והחברה‬ ‫העם‬ ‫אחדות‬ ‫על‬... ‫מוביל‬ ‫הנוכחי‬ ‫הגיוס‬ ‫מודל‬‫ל‬‫ו‬ ‫פערים‬‫אוכלוסיו‬ ‫הדרת‬‫העבודה‬ ‫משוק‬ ‫ת‬. ‫המקובלת‬ ‫הגישה‬ ‫את‬ ‫חולקות‬ ‫שאינן‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫קבוצות‬ ‫תוקף‬ ‫המתלהם‬ ‫הפופוליסטי‬ ‫השיח‬ .‫הצבאי‬ ‫לשירות‬‫תוקפים‬"‫בנטל‬ ‫"נושאים‬ ‫שאינם‬ ‫תוקפים‬ ‫החרדים‬ ‫את‬‫שחוקי‬ ‫בעת‬ ‫בו‬ ‫לימודים‬ ‫למעגל‬ ‫להיכנס‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫עליהם‬ ‫שנאסר‬ ‫לכך‬ ‫הובילו‬ ‫המדינה‬ ‫"תורתם‬ ‫של‬ ‫הפטור‬ ‫בזכות‬ ‫בצבא‬ ‫משרתים‬ ‫אינם‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫מקצועית‬ ‫השכלה‬ ‫רכישת‬ ‫המאפשר‬ ."‫אומנותם‬ ‫בפריון‬ ‫שיפור‬ ‫של‬ ‫מתמשך‬ ‫מהלך‬ ‫הינו‬ ‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫תהליך‬‫בגידול‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫והדבר‬ , ‫מתמי‬‫ומיומנים‬ ‫משכילים‬ ‫לעובדים‬ ‫בביקוש‬ ‫ד‬–‫פוחת‬ ‫בביקוש‬ ‫ובמקביל‬‫יחסי‬ ‫באופן‬‫לעובדים‬ ‫ובלתי‬ ‫פחות‬ ‫משכילים‬-‫אף‬ ‫וגדלות‬ ‫ההולכות‬ ‫מאוכלוסיות‬ ‫מונע‬ ‫היום‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬ .‫מיומנים‬ .‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫ומרצון‬ ‫חופשי‬ ‫באופן‬ ‫להשתלב‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫באוכלוסיה‬ ‫היחסי‬ ‫לחלקם‬ ‫מעבר‬ ‫והערבי‬ ‫החרדי‬ ‫המגזר‬ ‫ילדי‬‫הג‬‫גורם‬ ‫אלא‬ ‫ומשתף‬ ‫מאחד‬ ‫גורם‬ ‫אינו‬ ‫הצבא‬ ‫כי‬ ‫יגלו‬ ‫כיום‬ ‫דלים‬ .‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫ראויה‬ ‫ובלתי‬ ‫מיותרת‬ ‫הפלייה‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫לשתי‬ ‫הגורם‬ ‫חיכוך‬ ‫ויוצר‬ ‫מנכר‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫והפילוסופית‬ ‫הסופרת‬ ‫כתבה‬ ,‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫על‬‫האטטיסטיות‬ ‫ההפרות‬ ‫"מכל‬ ‫כי‬ , , ‫מעורבת‬ ‫בכלכלה‬ ‫הפרט‬ ‫זכויות‬ ‫של‬‫הוא‬ ‫הצבאי‬ ‫הגיוס‬‫פגיעה‬ ‫מהווה‬ ‫הוא‬ .‫שבהן‬ ‫החמורה‬
 • 5. 5 ‫ביותר‬ ‫הבסיסית‬ ‫האדם‬ ‫בזכות‬–‫לחיים‬ ‫הזכות‬–:‫האטטיזם‬ ‫של‬ ‫היסודי‬ ‫העיקרון‬ ‫את‬ ‫ומבסס‬ ‫עצמו‬ ‫להקריב‬ ‫עליו‬ ‫כפייה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫לתבוע‬ ‫יכולה‬ ‫המדינה‬ ‫וכי‬ ‫למדינה‬ ‫שייכים‬ ‫האדם‬ ‫שחיי‬ ".‫זמן‬ ‫של‬ ‫שאלה‬ ‫רק‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ ‫השאר‬ ‫זה‬ ‫עיקרון‬ ‫מתקבל‬ ‫כאשר‬ .‫בקרב‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬‫ברווחה‬ ‫לפגיעה‬ ‫בחירות‬ ‫פגיעה‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬-‫ולהנות‬ ‫כלכלה‬ ‫לנהל‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫כפי‬ ‫לחיים‬ ‫האדם‬ ‫בזכויות‬ ‫הכרה‬ ‫ללא‬ ‫כלכלית‬ ‫מחירות‬ ‫הנובע‬ ‫מהשגשוג‬ ‫כלכלית‬ ‫חירות‬ ‫ללא‬ ‫לחיים‬ ‫הזכות‬. ‫אין‬ ‫שציינתי‬ ‫כפי‬ ‫אולם‬ ,‫כלכליים‬ ‫בשיקולים‬ ‫העוסק‬ ‫בנאום‬ ‫זאת‬ ‫נקודה‬ ‫להעלות‬ ‫אם‬ ‫התלבטתי‬ ‫ל‬.‫ההבטים‬ ‫משאר‬ ‫בחופשיות‬ ‫חייך‬ ‫את‬ ‫לחיות‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫הפריד‬ ‫מספר‬ ‫המוות‬ ‫סיבת‬ ‫היא‬ ‫מה‬2?‫השגרה‬ ‫בימי‬ ‫בצבא‬ 15‫מ"פליטת‬ ‫שנהרגו‬ ‫ככאלו‬ ‫מתחמק‬ ‫באופן‬ ‫הוגדרו‬ ‫שלא‬ ‫האנשים‬ ‫אלו‬ ...‫בשנה‬ ‫מתאבדים‬ ‫מבין‬ ,‫המדינה‬ ‫קום‬ ‫מאז‬ .‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫שאובדת‬ ‫חיילים‬ ‫במחלקת‬ ‫מדובר‬ ‫צבאיים‬ ‫במונחים‬ ."‫כדור‬ 63‫חל‬ ‫אלף‬‫מ‬ ‫שיותר‬ ‫מאוד‬ ‫ייתכן‬ ,‫צבא‬ ‫לי‬-7‫כ‬ ,‫מהם‬ ‫אחוזים‬-3,500‫המספרים‬ .‫התאבדו‬ , .‫מכך‬ ‫גבוהים‬ ‫כנראה‬ ‫האמיתיים‬ ‫היא‬ ,‫לנקוב‬ ‫שניתן‬ ‫מחיר‬ ‫לכל‬ ‫מעבר‬ ‫היא‬ ‫הזאת‬ ‫הטרגדיה‬ ,‫ומלואו‬ ‫עולם‬ ‫הוא‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫נאמר‬ ‫מדינת‬ ‫הוקמה‬ ‫בביטחון‬ ‫קיומם‬ ‫ושלמען‬ ‫להתקיים‬ ‫יכולים‬ ‫שהיו‬ ‫שלמים‬ ‫עולמות‬ ‫של‬ ‫אובדן‬ ‫וצ‬ ‫ישראל‬.‫מלכתחילה‬ ‫לישראל‬ ‫הגנה‬ ‫בא‬ ‫הבעיות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫סקרנו‬–‫הוא‬ ‫הפתרון‬‫"צבא‬‫מקצועי‬‫טכנולוגי‬"‫וחכם‬ ‫ברק‬ ‫אהוד‬ ‫לשעבר‬ ‫הרמטכ"ל‬‫התרבות‬ ‫בהיכל‬ ‫בכנס‬ ‫הבכיר‬ ‫הפיקוד‬ ‫סגל‬ ‫את‬ ‫הדהים‬ ‫הוא‬ . ."‫והחכם‬ ‫הקטן‬ ‫"הצבא‬ ‫על‬ ‫בחזונו‬,‫מופז‬ ‫שאול‬.‫רפורמות‬ ‫תוכנית‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫הציג‬ ,‫אחריו‬‫שר‬ ‫מרדכי‬ ‫יצחק‬ ‫הביטחון‬‫חשיבה‬ ‫צוותי‬ ‫הקמת‬ ‫יזם‬‫יעלון‬ ‫והרמטכ"ל‬‫צמצום‬ ‫תוכנית‬ ‫על‬ ‫הודיע‬ .‫יחידות‬ ‫וסגירת‬ ‫נרחבת‬‫הרמטכ"ל‬ ‫סגן‬ ,‫הראל‬ ‫דן‬‫פוגעת‬ ‫שאינה‬ ‫פעילות‬ ‫"כל‬ ‫כי‬ ‫אמר‬ ,‫לשעבר‬ ‫ההצהרות‬ ‫כל‬ ‫למרות‬ ‫אולם‬ ."‫אזרחיות‬ ‫לידיים‬ ‫תעבור‬ ,‫אותה‬ ‫להפריט‬ ‫וניתן‬ ,‫צה"ל‬ ‫בערכי‬ ‫ו‬ ‫יותר‬ ‫שואב‬ ‫שהוא‬ ‫תוך‬ ‫וגדל‬ ‫הצבא‬ ‫הלך‬ ‫הראויות‬‫תפקידים‬ ‫יותר‬ ‫ומייצר‬ ‫משאבים‬ ‫יותר‬ .‫מיותרים‬ .‫סיסמא‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ "‫וחכם‬ ‫"קטן‬ ‫צבא‬‫חיי‬ ‫ערך‬ ‫במרכזיות‬ ‫הכרה‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫ראוי‬ ‫יעד‬ ‫הוא‬ ‫האדם‬,‫יש‬ ‫ומקצוענות‬ ‫טכנולוגי‬ ‫בתחכום‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫המסכן‬ ‫אדם‬ ‫להחליף‬ ‫ניתן‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫ב‬ ‫פגיעות‬ ‫לספוג‬ ‫שתוכנן‬ ‫המרכבה‬ ‫טנק‬ ‫בעיצוב‬ ‫גאים‬ ‫אנו‬ .‫זאת‬ ‫לעשות‬‫חיי‬ ‫את‬ ‫שיצילו‬ ‫אופן‬ ‫כאשר‬ ‫וליישם‬ ‫להמשיך‬ ‫עלינו‬ ‫הזה‬ ‫ההגיון‬ ‫את‬ .‫לטנק‬ ‫נזק‬ ‫או‬ ‫המנוע‬ ‫אובדן‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫גם‬ ,‫הצוות‬ .‫בראש‬ ‫האדם‬ ‫חיי‬ ‫ערך‬ ‫את‬ ‫מציבים‬ ‫אנו‬
 • 6. 6 .‫מקצועי‬ ‫מתנדבים‬ ‫לצבא‬ ‫צה"ל‬ ‫והפיכת‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫בביטול‬ ‫טמון‬ ‫הצבא‬ ‫להתמקצעות‬ ‫המפתח‬ ‫תחומ‬ ‫הוצאת‬ ‫עם‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫להתקיים‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬‫ח‬ ‫שאינם‬ ‫ים‬‫הצבא‬ ‫למשימות‬ ‫יוניים‬ ‫חוץ‬ ‫למיקור‬‫ברודט‬ ‫וועדת‬ ‫שהמליצה‬ ‫כפי‬,‫הצבאיות‬ ‫המרפאות‬ ‫את‬ ‫להפריט‬ ‫שלה‬ ‫בדו"ח‬ .‫קצינים‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫המעסיקות‬ ‫שיבחרו‬ ‫לגיוס‬ ‫מועמדים‬ ‫להתחרות‬ ‫יוכלו‬ ‫הצבא‬ ‫במסגרת‬ ‫שיוותרו‬ ‫החיוניים‬ ‫המקומות‬ ‫על‬ ‫לח‬ ,‫טכנולוגיה‬ ,‫הדרכה‬ ,‫מנהלה‬ ‫כגון‬ ‫שונים‬ ‫גיוס‬ ‫מסלולי‬‫זה‬ ‫שינוי‬ .‫קרבי‬ ‫ופיקוד‬ ‫לוגיסטיקה‬ ,‫ימה‬ ,‫צה"ל‬ ‫מתחזק‬ ‫אותה‬ ‫העצומה‬ ‫ההדרכה‬ ‫למכונת‬ ‫המופנים‬ ‫המשאבים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לצמצם‬ ‫יכול‬ .‫בלבד‬ ‫קצרה‬ ‫תקופה‬ ‫ימלאו‬ ‫אותם‬ ‫תפקידים‬ ‫צעירים‬ ‫אלפי‬ ‫להכשיר‬ ‫המיועדת‬ ‫מערכת‬ ‫שיחידות‬ ‫כפי‬ ‫ממש‬ ‫מקצועית‬ ‫למצויינות‬ ‫לחממה‬ ‫להפוך‬ ‫הצבא‬ ‫יכול‬ ‫התמקצעות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המחשוב‬‫קריירה‬ ‫לקראת‬ ‫נסיון‬ ‫לרכוש‬ ‫המבקשים‬ ‫צעירים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מבוקש‬ ‫ליעד‬ ‫הפכו‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫מומחה‬ ‫לאומן‬ ‫מתחיל‬ ‫מתמחה‬ ‫ההופך‬ ‫המסלול‬ ‫אורך‬ ‫ההייטק‬ ‫בתחום‬ .‫ההייטק‬ ‫בתעשיית‬ ‫נמשך‬30‫שנים‬–‫מוקצים‬ ‫שמתוכן‬ ‫לשלוש‬ ‫שנתיים‬ ‫שבין‬ ‫בתקופה‬ ‫כזה‬ ‫מסלול‬ ‫לעבור‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ .‫לקורסים‬ ‫ארוכים‬ ‫זמנים‬ ‫תגמו‬ ,‫בנוסף‬‫למתגייסים‬ ‫אמיתי‬ ‫ל‬‫מסלול‬ ‫בתום‬ ‫האזרחיים‬ ‫לחיים‬ ‫לצאת‬ ‫להם‬ ‫יאפשר‬ ‫ופיתוח‬ ‫בנייה‬ ,‫עסקים‬ ‫הקמת‬ ,‫להשקעות‬ ‫שיוביל‬ ‫גדול‬ ‫הון‬ ‫ברשותם‬ ‫כאשר‬ ‫שיבחרו‬ ‫הקריירה‬ .‫הכלכלית‬ ‫והפריחה‬ ‫העתידי‬ ‫השגשוג‬ ‫על‬ ‫והשפעתם‬ ‫עוצמתם‬ ‫את‬ ‫נכונה‬ ‫הערכנו‬ ‫שטרם‬ ‫לסיום‬ ‫אומר‬,‫כפי‬‫ולמ‬ ‫שב"כ‬ ,‫לשב"ס‬ ‫מתנדסים‬ ‫חסרים‬ ‫שלא‬,‫וסד‬‫חסרו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫צודקת‬ ‫מטרה‬ ‫למען‬ ‫מתנדבים‬,‫בפרט‬ ‫ובישראל‬ ‫בכלל‬ ‫בעולם‬. :‫אזכיר‬‫בנובמבר‬ ‫פרצה‬ ‫העצמאות‬ ‫מלחמת‬3497‫שחווינו‬ ‫מכולן‬ ‫הקשה‬ ‫המלחמה‬ ‫והיתה‬ .‫לצה"ל‬ ‫והגיוס‬ ‫ההקמה‬ ‫פקודת‬ ‫את‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫כתב‬ ,‫ישראל‬ ‫במדינת‬‫בסעיף‬1‫בפקודת‬ ‫לישראל‬ ‫הגנה‬ ‫צבא‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬:‫נכתב‬‫חירום‬ ‫"במצב‬‫גיוס‬ ‫יונהג‬-‫ההגנה‬ ‫לצבא‬ ‫חובה‬ ‫לישראל‬"... ‫רבותי‬‫צודקת‬ ‫מטרה‬ ‫למען‬ ‫מתנדבים‬ ‫חסרו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ,,‫בפרט‬ ‫ובישראל‬ ‫בכלל‬ ‫בעולם‬. ‫המוסרית‬ ‫הדרך‬ ‫הוא‬ ‫מקצועי‬ ‫מתנדבים‬ ‫צבא‬–‫והיעילה‬–‫אם‬ .‫מדינה‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫היחידה‬ ‫לשגשוג‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫הפרט‬ ‫חירויות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫מלא‬ ‫במימוש‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫נזכה‬ ‫זאת‬ ‫בדרך‬ ‫נתקדם‬ ‫ו‬.‫חופשית‬ ‫במדינה‬ ‫חופשיים‬ ‫אנשים‬ ‫ליצור‬ ‫שמסוגלים‬ ‫לעושר‬