SlideShare a Scribd company logo
LIAA pakalpojumi
LIAA
pakalpojumi
LIAA
eksporta
pakalpojumi
ES fondu
programmu
administrēšana
Investīciju
piesaiste
Inovatīvas
uzņēmējdarbības
veicināšana
LIAA pakalpojumi
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Atbalsta instrumenti uzņēmējiem
 Informatīvajā materiālā ir apkopotas gan
LIAA, gan arī citu iestāžu piedāvātās
atbalsta programmas
 Informatīvais materiāls tiek aktualizēts
katru mēnesi
 Materiāls ir pieejams LIAA mājas lapā
sadaļā Uzņēmējdarbības ABC
 Materiāls ir pieejams latviešu un krievu
valodā
Aktuālās ES fondu programmas
Aktuālās LIAA programmas
kurās var iesaistīties
 Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 Biznesa inkubatori
 Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām
 Klasteru programma – veicināta sadarbība starp komersantiem, pētniecības, izglītības
un citām institūcijām, tādejādi palielinot konkurētspēju, eksportu un jaunu produktu attīstību.
Līgumus ar LIAA ir noslēguši 11 klasteri
 Kompetences centri - IT kompetences centrs,
Meža nozares kompetences centrs,
Pharma and chemistry competence center of Latvia,
Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs,
Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs,
Transporta mašīnbūves kompetences centrs
Inovatīvas uzņēmējdarbības
motivācijas programma
Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas
programma
 Mentoringa programma
LIAA mentoringa programmas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā,
nodrošinot kvalitatīvus un individuāli pielāgotus mentoringa pakalpojumus
uzņēmējdarbības uzsācējiem.
Dalībai mentoringa programmā var pieteikties:
• Pieredzes pārņēmēji – jaunie uzņēmēji (uzņēmums nav vecāks par 5 gadiem),
aizpildot pieredzes pārņēmēja pieteikumu
• Mentori – pieredzējušie uzņēmēji (ne mazāk kā 5 gadu pieredze uzņēmējdarbībā),
aizpildot mentora pieteikumu
2014. gadā tiks realizētas divas mentoringa programmas, kuras norisināsies līdz oktobrim.
Pirmajai programmai interesenti aicināti pieteikties līdz 23. maijam, aizpildot
pieredzes pārņēmēja vai mentora pieteikumu vietnē
www.facebook.com/MentoringaProgramma vai www.turiba.lv
Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas
programma
 Demola
Inovāciju atbalsta platforma DEMOLA Latvia – uzņēmumam vai
organizācijai, atnākot uz DEMOLA, jābūt tikai idejai vai problēmai, kuru
uzņemsies atrisināt starpdisciplināras studentu komanda. Uzņēmumam
sākotnēji nav jāiegulda nekādi naudas līdzekļi, un tikai pēc projekta
noslēguma, izvērtējot studentu radīto, būs jāsamaksā iepriekš atrunāta
naudas summa par gatavu risinājumu, produktu vai pakalpojumu.
Minimālie pakalpojumi
• telpu noma un
apsaimniekošana;
• komunikāciju pakalpojumi;
• sekretariāta pakalpojumi;
• pārdošanas un mārketinga
konsultācijas;
• sadarbības organizēšana
• personāla atlases
pakalpojumi;
• virtuālie inkubācijas
pakalpojumi.
Speciālie pakalpojumi
• prototipēšana, sertificēšana, konstruēšana;
• laboratorijas iekārtu izmantošana;
• dizaina konsultācijas;
• tehnoloģiju konsultācijas;
• testēšanas pakalpojumi;
• eksporta veicināšanas pakalpojumi
Biznesa inkubatori
Inkubētie uzņēmumi
• Interjera lietu izgatavošana no koka un citiem dabīgiem materiāliem,
SIA Brick
• Elektroriteņi, SIA "Blue Shock Bike"
Inkubētie uzņēmumi
• Ragaviņas Žube
• HUGU lāči
Graci Musli
Ātrlasīšanas aplikācija
Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 2.kārta
Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 2.kārta
• biedrības, komersanti un
pašnodarbinātas personas nodarbināto
apmācībām, viņu kvalifikācijas celšanai
Atbalstu var
saņemt
• līdz 80% (atkarībā no uzņēmuma
lieluma)
Atgūstamie līdzekļi
jeb atbalsta
intensitāte
Līgumus ar LIAA ir noslēgušas 16 biedrības
Šobrīd notiek projektu īstenošana. Komersanti, vienojoties ar biedrībām (nozaru
asociācijām), projektu īstenošanas laikā var pievienoties šiem projektiem un apmācīt savus
darbiniekus
Komersantu kvalifikācijas kritēriji
• Ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā;
• Darbojas atbalstāmajā nozarē;
• Atbilst mazo un mikro komersantu definīcijai;
• Neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam;
• Nav VID nodokļu parādu
Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 3.kārta
• mikro un mazo uzņēmumu vadītāji un
darbinieki apmācībām kvalifikācijas celšanai
Atbalstu var saņemt
• 80%Atlaide apmācībām
Projektu īsteno „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
asociācija”. Par pieteikšanos apmācībām LIKTA mājas lapā www.mmu.lv
Projekta laikā īsteno trīs līmeņu apmācības:
• digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai
• IKT rīku izmantošana MMU konkurētspējai un attīstībai
• IKT risinājumu izmantošana biznesa efektivitātes celšanai un eksporta attīstībai
Piemērs: APMĀCĪBU KURSS - Tehniskie risinājumi pārdošanai interneta vidē
Apmācību programmas cena vienam cilvēkam : EUR 728.68 no kuriem 80% apmācību
izmaksu līdzfinansē ES;
Komersantam apmācību programma izmaksās EUR 145.73 par vienu cilvēku
Apmācību kursu izmaksas: 1. un 2.
līmenis
• 1. līmeņa apmācības - «Digitālās prasmes un IKT risinājumi
produktivitātes celšanai»
• Apmācību kursa cena vienam cilvēkam EUR 130.90 (LVL 92.00), no
kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība.
• 2. līmeņa apmācības - «IKT rīku izmantošanu MMU
konkurētspējai un attīstībai»
• Vienas apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 234.47
(LVL 164.80), no kuriem 80% izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Komersantam viena apmācību programma maksās EUR 46.89 (LVL
32.96) par vienu cilvēku.
Praktiskas apmācības „Tehnoloģiju rīki
uzņēmuma konkurētspējai un attīstībai”
• 1. Tehnoloģiju rīki uzņēmējdarbības atbalstam (L201)
• 2. Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana (L202)
• 3. Uzskaite, aprēķini un grafiskā analīze, izmantojot elektroniskās tabulas
(L203)
• 4. Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās
tabulas (L204)
• 5. Datorizēta grāmatvedības uzskaite (L205)
• 6. Prezentācijas tehnoloģijas un metodes (L206)
• 7. Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai (L207)
• 8. Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem (L208)
• 9. E-komercija un interneta mārketings (L209)
• 10. Projektu vadības pamati (L210)
Apmācību kursu izmaksas: 3. līmenis
• Klientu attiecību vadības sistēmas un to ieviešana
• Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 971.80 (LVL 682.99), no
kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam
apmācību programma izmaksās - EUR 194.35 (LVL 136.59) par vienu cilvēku.
• Tehniskie risinājumi pārdošanai interneta vidē
• Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 728.68 (LVL 512.12), no
kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam
apmācību programma izmaksās - EUR 145.73 (LVL 102.42) par vienu cilvēku.
• Uzņēmuma specifikai atbilstoši IKT risinājumi biznesa un finanšu vadībai
• Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 353.58 (LVL 248.50), no
kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam
apmācību programma izmaksās - EUR 7071 (LVL 49.70) par vienu cilvēku.
• Saimniecisko procesu analīze, izmaiņu plānošana un optimizācija, izmantojot biznesa
vadības sistēmas
• Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 853.66 (LVL 599.96), no
kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam
apmācību programma izmaksās - EUR 169.46 (LVL 119.99) par vienu cilvēku.
• Biznesa vadības sistēmu ieviešanas principi saimniecisko procesu optimizēšanai
• Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 1280.52 (LVL 899.96), no
kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam
apmācību programma izmaksās - EUR 256.10 (LVL 179.99) par vienu cilvēku.
Aktuālās LIAA programmas
kurās var iesniegt projektus
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
Atvērta līdz 2014.gada 30. decembrim
Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un
tehnoloģiju attīstības programma
Ārējo tirgu apgūšana –
ārējais mārketings
Uzņēmumu dalība starptautiskās nozaru izstādēs
Izstādes pa valstīm
Izstādes pa mēnešiem
Nozaru asociācijas
LIAA apkopotais izstāžu saraksts:
www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/nozaru-izstades-arvalstis
Uzņēmums izvēlas potenciālo mērķa tirgu
Atrod izstādi, kurā piedalīsies ar savu stendu
Dalība
izstādē
• dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs, izmantojot
ekspozīcijas laukumu
• dalībai konferencēs vai semināros ārvalstīs (ar
prezentāciju)
• komersantu dalībai biedrību vai LIAA organizētās
tirdzniecības misijās, kontaktbiržās ārvalstīs
Atbalstu var
saņemt
• 50%,
• de minimis atbalsts 1 uzņēmumam 3 gadu laikā nedrīkst
pārsniegt 200 000 EUR
Atbalsta intensitāte
• līdz 2014.gada 30.decembrim
Projektu
iesniegšana
• Par plānotajām atbalstāmajām darbībām
• Par jau veiktajām atbalstāmajām darbībām
Projektus var
iesniegt
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
Kādi līdzekļi ir atgūstami?
 organizatora noteiktā reģistrācijas maksa, dalības maksa par
stendu, kā arī dalības maksa par piedalīšanos konferencē
(seminārā), kas notiek ārvalstīs.
 organizatora noteiktā maksa par informācijas izvietošanu
izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences
katalogā
 organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un
ekspozīcijas laukumu
Kādi līdzekļi ir atgūstami?
komandējuma izmaksas ne vairāk kā trim darbiniekiem (kopējā
komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus
ne vairāk kā trīs dienas):
dienas nauda
izdevumi par viesnīcu (naktsmītni)
ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas
PVN, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem
aktiem nodokļu politikas jomā
Svarīgi! Aprēķinot dienas naudu un viesnīcu izdevumus tiek piemēroti 2010.gada 12.oktobra
Ministru kabineta noteikumi Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie
izdevumi”
Check lists
Mikro, mazo un vidējo
komersantu jaunu produktu un
tehnoloģiju attīstības
programma
Atbalsts jaunu tehnoloģiju attīstībai
Programma ” Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un
tehnoloģiju attīstības programma”
• 12 mēneši no līguma ar LIAA par projekta
īstenošanu noslēgšanasMaksimālais projekta
īstenošanas ilgums
• 60%, bet nepārsniedzot 14228,72 EUR vienam
komersantam
Maksimālais atbalsta
finansējums
Darbinieku
skaits
Apgrozījums Bilance
Mikro (sīks) <10 <=2 milj. EUR <= 2 milj. EUR
Mazs <50 <=10 milj. EUR <= 10 milj. EUR
Vidējs <250 <=50 milj. EUR <=43 milj. EUR
Atbalstāmās darbības
Atbalstāmās
darbības
produkta
rūpnieciskā
dizaina
izstrāde
jauna produkta
vai tehnoloģijas
sertificēšanas
pakalpojumi
rūpnieciskie
pētījumi, kas
nepieciešami
jaunu produktu
vai tehnoloģijas
izstrādei
eksperimentāl
ā izstrādne,
tajā skaitā
prototipu
izgatavošana
rūpnieciskā
īpašuma tiesību
nostiprināšana
Pakalpojumu sniedzēji
LIAA investīciju piesaistes
pakalpojumi
Sadarbība ar LIAA
Potenciālie
investori tiek
informēti par
biznesa
iespējām
kopā ar jums!
Sadarbības
līguma
noslēgšana
Pieteikums
LIAA*
* Investīciju projektu vadītāja
Gundega Ose
gundega.ose@liaa.gov.lv
+371 67039403
Investorus interesējošā informācija
Investīciju
projekts
Projekta
apraksts
Uzņēmuma
portfolio
Pakalpojuma
vai produkta
apraksts
Konkurēt-
spējas
analīze
Esošie
resursi/
gatavības
stadija
Nepieciešamās
investīcijas/
finanšu
prognozes
Informācijas izplatīšanas kanāli
Potenciālo investoru
pieprasījumi LIAA
Latvijas valsts
amatpersonu vizītes
ārvalstīs
Citu valstu
amatpersonu vizītes
Latvijā
Valsts amatpersonu
tikšanās ar uzņēmēju
apvienībām/ investoru
pārstāvjiem
LIAA pārstāvniecības
Paldies par uzmanību!
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa
Pērses iela 2 (1.stāvs), Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039499
Fakss: +371 67039401
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv
Sekojiet LIAA jaunumiem arī Twitter: LIAALatvija

More Related Content

What's hot

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem.
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem kon...
Projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem kon...Projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem kon...
Projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem kon...
Krāslavas novada bibliotēka
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā LatvijāLIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
Addiction SIA
 

What's hot (17)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem.
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem kon...
Projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem kon...Projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem kon...
Projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem kon...
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā LatvijāLIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
 

Viewers also liked

IK „UR S1” pieredzes stāsts
IK „UR S1” pieredzes stāstsIK „UR S1” pieredzes stāsts
IK „UR S1” pieredzes stāsts
Ekonomikas ministrija
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
Collegeprogramma 2014 2018 versie 18 september
Collegeprogramma 2014 2018 versie 18 septemberCollegeprogramma 2014 2018 versie 18 september
Collegeprogramma 2014 2018 versie 18 september
Malu Hertzdahl
 
Blister Prevention for Podiatrists
Blister Prevention for PodiatristsBlister Prevention for Podiatrists
Blister Prevention for Podiatrists
Rebecca Rushton
 
What future genrescifi
What future genrescifiWhat future genrescifi
What future genrescifi
Bärbel Göbel-Stolz, PhD
 
Sci-Fi Television, media specific history
Sci-Fi Television, media specific historySci-Fi Television, media specific history
Sci-Fi Television, media specific history
Bärbel Göbel-Stolz, PhD
 
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Ekonomikas ministrija
 
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāSadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Ekonomikas ministrija
 
Rule of Zero
Rule of ZeroRule of Zero
Rule of Zero
the_robot
 
Proposal to market localshop1 shops
Proposal to market localshop1 shopsProposal to market localshop1 shops
Proposal to market localshop1 shops
cmelissa200789
 
dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
w_strone_piekna
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
Türk Mitolojisi çerçevesinde Urartular
Türk Mitolojisi çerçevesinde UrartularTürk Mitolojisi çerçevesinde Urartular
Türk Mitolojisi çerçevesinde Urartular
Önder Alkan
 
Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...
Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...
Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...
w_strone_piekna
 
advertising
advertising advertising
advertising
Prashant Shekhar
 
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošanaALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
Ekonomikas ministrija
 
Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku - Gdański model polityki estetyzacji m...
Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku - Gdański model polityki estetyzacji m...Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku - Gdański model polityki estetyzacji m...
Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku - Gdański model polityki estetyzacji m...
w_strone_piekna
 
130705建築資訊模型(BIM)之著作權議題初探
130705建築資訊模型(BIM)之著作權議題初探130705建築資訊模型(BIM)之著作權議題初探
130705建築資訊模型(BIM)之著作權議題初探
Wenchi Lai
 

Viewers also liked (19)

IK „UR S1” pieredzes stāsts
IK „UR S1” pieredzes stāstsIK „UR S1” pieredzes stāsts
IK „UR S1” pieredzes stāsts
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
Collegeprogramma 2014 2018 versie 18 september
Collegeprogramma 2014 2018 versie 18 septemberCollegeprogramma 2014 2018 versie 18 september
Collegeprogramma 2014 2018 versie 18 september
 
Blister Prevention for Podiatrists
Blister Prevention for PodiatristsBlister Prevention for Podiatrists
Blister Prevention for Podiatrists
 
What future genrescifi
What future genrescifiWhat future genrescifi
What future genrescifi
 
Sci-Fi Television, media specific history
Sci-Fi Television, media specific historySci-Fi Television, media specific history
Sci-Fi Television, media specific history
 
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
 
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāSadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
 
Rule of Zero
Rule of ZeroRule of Zero
Rule of Zero
 
Proposal to market localshop1 shops
Proposal to market localshop1 shopsProposal to market localshop1 shops
Proposal to market localshop1 shops
 
dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
Türk Mitolojisi çerçevesinde Urartular
Türk Mitolojisi çerçevesinde UrartularTürk Mitolojisi çerçevesinde Urartular
Türk Mitolojisi çerçevesinde Urartular
 
Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...
Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...
Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...
 
advertising
advertising advertising
advertising
 
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošanaALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
 
Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku - Gdański model polityki estetyzacji m...
Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku - Gdański model polityki estetyzacji m...Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku - Gdański model polityki estetyzacji m...
Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku - Gdański model polityki estetyzacji m...
 
130705建築資訊模型(BIM)之著作權議題初探
130705建築資訊模型(BIM)之著作權議題初探130705建築資訊模型(BIM)之著作權議題初探
130705建築資訊模型(BIM)之著作權議題初探
 

Similar to Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmeiLIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
Ekonomikas ministrija
 
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai. Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Ekonomikas ministrija
 
LIAA atbalsts uzņēmējiem
LIAA atbalsts uzņēmējiemLIAA atbalsts uzņēmējiem
LIAA atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Ekonomikas ministrija
 
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Ekonomikas ministrija
 
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Ekonomikas ministrija
 
4_200522_LIAA_Rezekne_fin.pdf
4_200522_LIAA_Rezekne_fin.pdf4_200522_LIAA_Rezekne_fin.pdf
4_200522_LIAA_Rezekne_fin.pdf
Ekonomikas ministrija
 
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
dzivosiltak
 
Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspēja...
Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspēja...Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspēja...
Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspēja...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 

Similar to Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem (14)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmeiLIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
 
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai. Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
 
LIAA atbalsts uzņēmējiem
LIAA atbalsts uzņēmējiemLIAA atbalsts uzņēmējiem
LIAA atbalsts uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
 
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
 
4_200522_LIAA_Rezekne_fin.pdf
4_200522_LIAA_Rezekne_fin.pdf4_200522_LIAA_Rezekne_fin.pdf
4_200522_LIAA_Rezekne_fin.pdf
 
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
 
Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspēja...
Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspēja...Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspēja...
Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspēja...
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
 

More from Ekonomikas ministrija

SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
Ekonomikas ministrija
 
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemKurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijaiEDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
Ekonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstuNauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Ekonomikas ministrija
 
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris PuteklisSIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Ekonomikas ministrija
 
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs AnsiņšPar Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Ekonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
Ekonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Ekonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
Ekonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Drošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidē
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Ekonomikas ministrija
 
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijai
Ekonomikas ministrija
 
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Ekonomikas ministrija
 
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
Ekonomikas ministrija
 

More from Ekonomikas ministrija (20)

SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
 
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemKurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijaiEDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstuNauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
 
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris PuteklisSIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs AnsiņšPar Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
Drošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidē
 
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
 
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
 
Atbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijai
 
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
 
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem

 • 6. Atbalsta instrumenti uzņēmējiem  Informatīvajā materiālā ir apkopotas gan LIAA, gan arī citu iestāžu piedāvātās atbalsta programmas  Informatīvais materiāls tiek aktualizēts katru mēnesi  Materiāls ir pieejams LIAA mājas lapā sadaļā Uzņēmējdarbības ABC  Materiāls ir pieejams latviešu un krievu valodā
 • 7. Aktuālās ES fondu programmas
 • 8. Aktuālās LIAA programmas kurās var iesaistīties  Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma  Biznesa inkubatori  Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām  Klasteru programma – veicināta sadarbība starp komersantiem, pētniecības, izglītības un citām institūcijām, tādejādi palielinot konkurētspēju, eksportu un jaunu produktu attīstību. Līgumus ar LIAA ir noslēguši 11 klasteri  Kompetences centri - IT kompetences centrs, Meža nozares kompetences centrs, Pharma and chemistry competence center of Latvia, Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs, Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs, Transporta mašīnbūves kompetences centrs
 • 10. Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma  Mentoringa programma LIAA mentoringa programmas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, nodrošinot kvalitatīvus un individuāli pielāgotus mentoringa pakalpojumus uzņēmējdarbības uzsācējiem. Dalībai mentoringa programmā var pieteikties: • Pieredzes pārņēmēji – jaunie uzņēmēji (uzņēmums nav vecāks par 5 gadiem), aizpildot pieredzes pārņēmēja pieteikumu • Mentori – pieredzējušie uzņēmēji (ne mazāk kā 5 gadu pieredze uzņēmējdarbībā), aizpildot mentora pieteikumu 2014. gadā tiks realizētas divas mentoringa programmas, kuras norisināsies līdz oktobrim. Pirmajai programmai interesenti aicināti pieteikties līdz 23. maijam, aizpildot pieredzes pārņēmēja vai mentora pieteikumu vietnē www.facebook.com/MentoringaProgramma vai www.turiba.lv
 • 11. Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma  Demola Inovāciju atbalsta platforma DEMOLA Latvia – uzņēmumam vai organizācijai, atnākot uz DEMOLA, jābūt tikai idejai vai problēmai, kuru uzņemsies atrisināt starpdisciplināras studentu komanda. Uzņēmumam sākotnēji nav jāiegulda nekādi naudas līdzekļi, un tikai pēc projekta noslēguma, izvērtējot studentu radīto, būs jāsamaksā iepriekš atrunāta naudas summa par gatavu risinājumu, produktu vai pakalpojumu.
 • 12. Minimālie pakalpojumi • telpu noma un apsaimniekošana; • komunikāciju pakalpojumi; • sekretariāta pakalpojumi; • pārdošanas un mārketinga konsultācijas; • sadarbības organizēšana • personāla atlases pakalpojumi; • virtuālie inkubācijas pakalpojumi. Speciālie pakalpojumi • prototipēšana, sertificēšana, konstruēšana; • laboratorijas iekārtu izmantošana; • dizaina konsultācijas; • tehnoloģiju konsultācijas; • testēšanas pakalpojumi; • eksporta veicināšanas pakalpojumi Biznesa inkubatori
 • 13. Inkubētie uzņēmumi • Interjera lietu izgatavošana no koka un citiem dabīgiem materiāliem, SIA Brick • Elektroriteņi, SIA "Blue Shock Bike"
 • 14. Inkubētie uzņēmumi • Ragaviņas Žube • HUGU lāči Graci Musli Ātrlasīšanas aplikācija
 • 15. Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 2.kārta
 • 16. Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 2.kārta • biedrības, komersanti un pašnodarbinātas personas nodarbināto apmācībām, viņu kvalifikācijas celšanai Atbalstu var saņemt • līdz 80% (atkarībā no uzņēmuma lieluma) Atgūstamie līdzekļi jeb atbalsta intensitāte Līgumus ar LIAA ir noslēgušas 16 biedrības Šobrīd notiek projektu īstenošana. Komersanti, vienojoties ar biedrībām (nozaru asociācijām), projektu īstenošanas laikā var pievienoties šiem projektiem un apmācīt savus darbiniekus
 • 17. Komersantu kvalifikācijas kritēriji • Ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā; • Darbojas atbalstāmajā nozarē; • Atbilst mazo un mikro komersantu definīcijai; • Neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam; • Nav VID nodokļu parādu
 • 18. Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 3.kārta • mikro un mazo uzņēmumu vadītāji un darbinieki apmācībām kvalifikācijas celšanai Atbalstu var saņemt • 80%Atlaide apmācībām Projektu īsteno „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija”. Par pieteikšanos apmācībām LIKTA mājas lapā www.mmu.lv Projekta laikā īsteno trīs līmeņu apmācības: • digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai • IKT rīku izmantošana MMU konkurētspējai un attīstībai • IKT risinājumu izmantošana biznesa efektivitātes celšanai un eksporta attīstībai Piemērs: APMĀCĪBU KURSS - Tehniskie risinājumi pārdošanai interneta vidē Apmācību programmas cena vienam cilvēkam : EUR 728.68 no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē ES; Komersantam apmācību programma izmaksās EUR 145.73 par vienu cilvēku
 • 19. Apmācību kursu izmaksas: 1. un 2. līmenis • 1. līmeņa apmācības - «Digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai» • Apmācību kursa cena vienam cilvēkam EUR 130.90 (LVL 92.00), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. • 2. līmeņa apmācības - «IKT rīku izmantošanu MMU konkurētspējai un attīstībai» • Vienas apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 234.47 (LVL 164.80), no kuriem 80% izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam viena apmācību programma maksās EUR 46.89 (LVL 32.96) par vienu cilvēku.
 • 20. Praktiskas apmācības „Tehnoloģiju rīki uzņēmuma konkurētspējai un attīstībai” • 1. Tehnoloģiju rīki uzņēmējdarbības atbalstam (L201) • 2. Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana (L202) • 3. Uzskaite, aprēķini un grafiskā analīze, izmantojot elektroniskās tabulas (L203) • 4. Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas (L204) • 5. Datorizēta grāmatvedības uzskaite (L205) • 6. Prezentācijas tehnoloģijas un metodes (L206) • 7. Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai (L207) • 8. Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem (L208) • 9. E-komercija un interneta mārketings (L209) • 10. Projektu vadības pamati (L210)
 • 21. Apmācību kursu izmaksas: 3. līmenis • Klientu attiecību vadības sistēmas un to ieviešana • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 971.80 (LVL 682.99), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 194.35 (LVL 136.59) par vienu cilvēku. • Tehniskie risinājumi pārdošanai interneta vidē • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 728.68 (LVL 512.12), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 145.73 (LVL 102.42) par vienu cilvēku. • Uzņēmuma specifikai atbilstoši IKT risinājumi biznesa un finanšu vadībai • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 353.58 (LVL 248.50), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 7071 (LVL 49.70) par vienu cilvēku. • Saimniecisko procesu analīze, izmaiņu plānošana un optimizācija, izmantojot biznesa vadības sistēmas • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 853.66 (LVL 599.96), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 169.46 (LVL 119.99) par vienu cilvēku. • Biznesa vadības sistēmu ieviešanas principi saimniecisko procesu optimizēšanai • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 1280.52 (LVL 899.96), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 256.10 (LVL 179.99) par vienu cilvēku.
 • 22. Aktuālās LIAA programmas kurās var iesniegt projektus
 • 23. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings Atvērta līdz 2014.gada 30. decembrim Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma
 • 24. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
 • 25. Uzņēmumu dalība starptautiskās nozaru izstādēs Izstādes pa valstīm Izstādes pa mēnešiem Nozaru asociācijas LIAA apkopotais izstāžu saraksts: www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/nozaru-izstades-arvalstis Uzņēmums izvēlas potenciālo mērķa tirgu Atrod izstādi, kurā piedalīsies ar savu stendu Dalība izstādē
 • 26. • dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs, izmantojot ekspozīcijas laukumu • dalībai konferencēs vai semināros ārvalstīs (ar prezentāciju) • komersantu dalībai biedrību vai LIAA organizētās tirdzniecības misijās, kontaktbiržās ārvalstīs Atbalstu var saņemt • 50%, • de minimis atbalsts 1 uzņēmumam 3 gadu laikā nedrīkst pārsniegt 200 000 EUR Atbalsta intensitāte • līdz 2014.gada 30.decembrim Projektu iesniegšana • Par plānotajām atbalstāmajām darbībām • Par jau veiktajām atbalstāmajām darbībām Projektus var iesniegt Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
 • 27. Kādi līdzekļi ir atgūstami?  organizatora noteiktā reģistrācijas maksa, dalības maksa par stendu, kā arī dalības maksa par piedalīšanos konferencē (seminārā), kas notiek ārvalstīs.  organizatora noteiktā maksa par informācijas izvietošanu izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences katalogā  organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu
 • 28. Kādi līdzekļi ir atgūstami? komandējuma izmaksas ne vairāk kā trim darbiniekiem (kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā trīs dienas): dienas nauda izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas PVN, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā Svarīgi! Aprēķinot dienas naudu un viesnīcu izdevumus tiek piemēroti 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”
 • 30. Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma
 • 31. Atbalsts jaunu tehnoloģiju attīstībai Programma ” Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma” • 12 mēneši no līguma ar LIAA par projekta īstenošanu noslēgšanasMaksimālais projekta īstenošanas ilgums • 60%, bet nepārsniedzot 14228,72 EUR vienam komersantam Maksimālais atbalsta finansējums Darbinieku skaits Apgrozījums Bilance Mikro (sīks) <10 <=2 milj. EUR <= 2 milj. EUR Mazs <50 <=10 milj. EUR <= 10 milj. EUR Vidējs <250 <=50 milj. EUR <=43 milj. EUR
 • 32. Atbalstāmās darbības Atbalstāmās darbības produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumi rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei eksperimentāl ā izstrādne, tajā skaitā prototipu izgatavošana rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana
 • 35. Sadarbība ar LIAA Potenciālie investori tiek informēti par biznesa iespējām kopā ar jums! Sadarbības līguma noslēgšana Pieteikums LIAA* * Investīciju projektu vadītāja Gundega Ose gundega.ose@liaa.gov.lv +371 67039403
 • 36. Investorus interesējošā informācija Investīciju projekts Projekta apraksts Uzņēmuma portfolio Pakalpojuma vai produkta apraksts Konkurēt- spējas analīze Esošie resursi/ gatavības stadija Nepieciešamās investīcijas/ finanšu prognozes
 • 37. Informācijas izplatīšanas kanāli Potenciālo investoru pieprasījumi LIAA Latvijas valsts amatpersonu vizītes ārvalstīs Citu valstu amatpersonu vizītes Latvijā Valsts amatpersonu tikšanās ar uzņēmēju apvienībām/ investoru pārstāvjiem LIAA pārstāvniecības
 • 38. Paldies par uzmanību! LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa Pērses iela 2 (1.stāvs), Rīga, LV-1442 Tālrunis: +371 67039499 Fakss: +371 67039401 E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv www.liaa.gov.lv Sekojiet LIAA jaunumiem arī Twitter: LIAALatvija