SlideShare a Scribd company logo
Professor: Joan Manuel Pérez i Pinya
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2
Objectius assignatura
0000c_Obj 2n BATX 15-16 (presentació en paper)
Estratègies pràctica docent
basades en el treball col·laboratiu
Modalitats
atenció a
l’alumnat
Presencial
[grupal]
[individual]
Activitat
Explicacions
Pràctiques
Exposicions
Proves
Autonomia aprenentatge
Recerca
Esforç lector
Tècniques treball intel·lectual
Escriptura formal
Ús de les TIC
Autocorrecció
[compartir, discrepar,
argumentar]
Comunitat dialògica
Actituds:
Participativa
Contrastiva
Autocrítica
Formulació de criteri:
Salt del pensament espontani
al pensament reflexiu
[perspectiva, objectivitat,
planificació discurs]
Virtual
[personal]
Relació @
1c.llinarge1.llinatge2.nom@gmail.com
Aula
virtual
- Subministrament de materials
(temes, pràctiques, solucionaris)
- Atenció individualitzada
- Treball col·laboratiu
BLOG
Protagonisme formatiu de l’alumne
[responsabilitat, compromís, interès i curiositat intel·lectual]
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2
Objectius assignatura
0000c_Obj 2n BATX 15-16 (presentació en paper)
0000b _ Presentació
Competència lingüística
Qualitats
Informativa Argumentativa Expressiva
escriptura
oralitat
contenguts
-------------
-
Lingüístics
Literaris
Retolador semafòric
• Treball acceptable (5 < 10)
• Treball problemàtic (4 > deficient?)
• Treball inacceptable (molt deficient)
Retolador semafòric
Implica l’autoavaluació dels
objectius abans de lliurar per
ser qualificat
CONTENGUTS
UIB
lingüístics literaris
oral
escrit
exposicions
Formalitat
estàndard
ex: telenotícies
proves
treballs
DV DT
lectures
Qualitat
expressivaargumentativainformativa
80 % nota
Qualitat
expressivaargumentativainformativa
80 % nota
20 %
o Actitud aula
o Implicació
o Participació
o Dedicació
(resolució
exercicis,
construcció
quadern
aprenentatge)
Ponderació
És imprescindible aprovar-les totes
per aprovar el curs, siguin avaluades
pel procediment que sigui (prova,
treball específic, accions combinades)
Lectures
• 1r trimestre
Àngel GUIMERÀ
Terra baixa
LAERTES
(“Lectures i itineraris”; 36)
Curadors: Laura Borràs Castanyer
isbn: 978-84-7584-520-3
10.90€
Terra baixa Sala 33
Terra baixa - 2ª part TVE Catalunya
Àngel Guimerà
Lectures
• 1r/2n trimestre
Jesús TUSON
Una imatge no val
més que mil paraules
EMPÚRIES
(“La butxaca”; ??)
isbn: 978-84-9930-847-0
9,95 €
Jesús Tuson Xip/TV L’última troballa
Lectures
• 2n trimestre
Mercè Rodoreda
La plaça del Diamant
CLUB EDITOR
(“Club Editor Jove”; 08)
Postfaci: Maria Barbal
isbn: 978-84-7329-106-4
9€
Breu biografia de Mercè Rodoreda
Documental sobre Mercè Rodoreda
Rodoreda entrevistada sobre La plaça del Diamant
Competències – Selectivitat
Per aclimatar-se bé al curs cal capbussar-se en aquest
document de la UIB. Llegint-lo, vos informau bé sobre
la prova de Selectivitat (la seva estructura, els criteris
amb què s’avalua i sobre la tipologia de preguntes): les
proves sempre en seran una imitació pràctica.
• http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/Inf
o_materies/Llengua-Catalana-i-Literatura/
Ara, si tens problemes d’expressivitat. No ho dubtis:
• Expressió amb correcció formal i gramatical (PELC)
Eines per a l’escriptura
Repositoris en línia
És responsabilitat de l’alumne lliurar el seu treball en condicions de màxima
qualitat tant pel que fa als continguts informatius sol·licitats, com per la seva
argumentació i expressió.
Aquests consells i suggeriments que segueixen són altament útils per
aconseguir que els seus papers siguin degudament formalitzats.
Entra-hi: t’interessa!
No serà avaluat positivament
cap treball que no hagi estat
predeterminadament redactat
en llengua catalana
Textos expositius (tipologia)
B2 / Comprensió i composició
PELC C1 / Composició textos/ La redacció
[Altres recursos lingüístics en línia]
Argumenta
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert
Qualitat expressiva
D’altres llocs, d’altres eines:
Llocs autoformatius
http://www.parla.cat
Per usar la llengua amb propietat
http://webs.racocatala.cat/llengua/index.html
http://esadir.cat/lexic/entrades/
http://elcatalacomcal.blogspot.com/
http://boncatala.com/index13/index13.htm
Dvd_2n BatxilleratLlenguaVocabulari de Barbarismes [Correu/Blog]:
Barbària. Usa'm per corregir el teu lèxic
Més eines per a la qualitat expressiva
Consultes gramaticals
http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/default.asp
http://www.ub.edu/slc/ffll/fitxes/indexfitxes.html
http://www.edu.gva.es/polin/docs/webhelp/Ajuda_SALT.htm
http://www.odontocat.com/catala/inicio.htm
http://www.catalaonline.com/
Conjugadors verbals
Joan Baptista XURIGUERA, Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Editorial Claret
(“Col·lecció Pompeu Fabra”; 6), 1972.
http://www.verbscatalans.com/
http://verbsconjugats.orgfree.com/
http://k.1asphost.com/verbs/
Diccionaris
http://www.uab.es/diccionaris a l'abast
http://Lèxic Obert Flexionat de Català
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/
Verificadors ortogràfics
http://www20.gencat.cat/Correcció ortogràfica i gramatical
Magatzem d’eines
Lexicons en línia
• http://www.enciclopedia.cat/
• http://www.diccionari.cat/
• http://www.multilingue.cat/
• http://dlc.iec.cat/
• http://www.diccionaris.cat/
• http://dcvb.iecat.net/
Altres lexicons
• http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxes/
• http://www.termcat.cat/neoloteca/
• http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/
Gramàtiques
• http://www.einesdellengua.com/Multicerca/entorn.htm
[Fitxes]
• http://www.ub.edu/slc/ffll/fitxes/indexfitxes.html
• http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp
[Optimot]
• http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gram
atica/default.asp
• http://www.ub.edu/slc/ffll/apren/gram.htm
• http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/
• http://esadir.cat/gramatica
Programaris i utilitats lingüístiques
• http://www.softcatala.org/wiki/Categoria:Rebost_Lleng
ua_Windows
Aprenentatge de la llengua en línia
• http://pelc.illesbalears.cat/pelc/
• http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/i
ndex.php
• http://clic.xtec.cat/gali/index.html
Bibliografia de referència
• [GEC] GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA (26 VOLS).
Barcelona : Edicions 62, 1969-1999.
• [GEM] GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA. Palma:
Promomallorca Edicions, S.A., 1988-2004.
• [DLC] MOLAS & MASSOT (eds.). Diccionari de la
Literatura Catalana, Edicions 62, Barcelona, 1979.
Les exposicions orals:
els dispositius
Recerca
Lectura
i tria
Classificació
i disseny
expositiu
Catalogació
exhaustiva:
nivells de
general a local
Fonts solvents
Selecció
i esquema
inicial
Redacció:
ordre i esquema
expositiu
Ítems estructurals:
• Definicions [claredat i concisió]
• Relació característiques
• Taules d’autors [exhaustivitat]
Objectes
Contextos
estètiques
escoles
grups
autors
obres estils
...
textos
(anàlisi)
text
so
imatge
docs. rectors
www.lletra.UOC
GEM - GEC - DLC
Dispositius auxiliars
1. Dispositiu textual
2. Dispositiu visual [conseqüència de l’anterior]
a) Índex jeràrquic i lògic
b) Desenvolupament en apartats i subapartats [cita de font // acrònim doc, p. / Llinatge, p.)
Materials permesos:
― textuals originals i citats [«» (pàgs.) remissió bibliogràfica ]
― multimèdia: enllaços a audiovisuals [durada] i/o a talls sonors [durada] [03:32], per exemple
― taules de classificació exhaustiva d’obra
― materials de reproducció gràfica
― Índex jeràrquic de l’exposició vehiculada oralment
― Desenvolupament en diapositives i subdiapositives
― Bibliografia utilitzada (expressada acadèmicament)
Ambdós dispositius resten subjectes a unes normes d’edició ben
concretes i es redacten en llengua catalana correctíssima
c) Bibliografia utilitzada (expressada acadèmicament)
Fitxa de moviment estètic, escola
Definicions
CaracterístiquesPeriodització
[Font, pàg.]
[Font, pàg.] [Font, pàg.]
Remissió a bibliografia amb acròstic de document o llinatges autor document:
[CAMPS, pàgs. ] = CAMPS, Josep et alii. Llengua catalana i Literatura. 2 batxillerat. Madrid: Santillana, 2009.
acròstic = [EMPEGA, pàgs.] = [DVD/ruta:] «El Modernisme. Pensament i evolució. Gabriel Alomar»
Fitxa sobre gènere literari
Poesia
Narrativa
Teatre
Característiques
Antecedents
Evolució
Periodització / Autors
[Font, pàg.]
[Font, pàg.] [Font, pàg.]
Remissió a bibliografia amb acròstic de document o llinatges autor document:
[CAMPS, pàgs. ] = CAMPS, Josep et alii. Llengua catalana i Literatura. 2 batxillerat. Madrid: Santillana, 2009.
acròstic = [EMPEGA, pàgs.] = [DVD/ruta:] «El Modernisme. Pensament i evolució. Gabriel Alomar»
Notes biogràfiques. Enquadrament
Importància. Característiques obra
Periodització. Revisió per gèneres
Fitxa d’autor
Remissió a bibliografia amb acròstic de document o llinatges autor document:
[CAMPS, pàgs. ] = CAMPS, Josep et alii. Llengua catalana i Literatura. 2 batxillerat. Madrid: Santillana, 2009.
acròstic = [EMPEGA, pàgs.] = [DVD/ruta:] «El Modernisme. Pensament i evolució. Gabriel Alomar»
[Font, pàg.]
[Font, pàg.]
[Font, pàg.]
Quadre de classificació d’obra segons periodització
Normes de l’assignatura
1. Els compromisos pactats es respecten escrupolosament (dates...)
2. El quadern és un registre teòric i pràctic del procés d’aprenentatge
que cal mantenir ordenat i editat (índex, paginació) a punt de ser
avaluable en qualsevol moment.
3. Per superar el curs satisfactòriament, cal haver aprovat totes les
lectures obligatòries, les exposicions orals i els seus dispositius,
així com d’altres projectes de curs (Treball de recerca).
4. L’avaluació de l’assignatura no es contínua. Les recuperacions
s’esdevendran en una prova específica a final de curs.
5. La pèrdua de l’avaluació contínua només dóna dret a presentar-se
a la susdita prova final.
6. No es faran proves d’incidències sense que s’hagi justificat
oficialment l’absència mitjançant certificat mèdic, jurídic o militar.
7. Els llibres sempre disponibles a la casella personal
Recordatori i última diligència per a nous
a. Adscripció al Centre d’estudis Joan Manuel
Pérez / tecles: afegir i modificar // guardar
b. Remetre correu a aulapelc@gmail.com
Indicant-hi:
• Llinatges, Nom Sastre Sastre, Joana
• correu_@ 2b.sastre.sastre.joana@gmail.com
(per aquest ordre i amb idèntica formalitat)

More Related Content

Viewers also liked

Sintaxi
SintaxiSintaxi
Sintaxi
zhendra
 
Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Dictats
 
Dictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2nDictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2nLaia Lila
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticalsguest24e58c
 
Presentació llengua i literatura catalana 4t ESO 2012-2013
Presentació llengua i literatura catalana 4t ESO 2012-2013Presentació llengua i literatura catalana 4t ESO 2012-2013
Presentació llengua i literatura catalana 4t ESO 2012-2013Pepeta2
 

Viewers also liked (6)

Sintaxi
SintaxiSintaxi
Sintaxi
 
Sintaxi
SintaxiSintaxi
Sintaxi
 
Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)
 
Dictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2nDictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2n
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticals
 
Presentació llengua i literatura catalana 4t ESO 2012-2013
Presentació llengua i literatura catalana 4t ESO 2012-2013Presentació llengua i literatura catalana 4t ESO 2012-2013
Presentació llengua i literatura catalana 4t ESO 2012-2013
 

Similar to 0000b presentació assignatura

Projecte replantejament de l’àrea de llengua catalana i
Projecte replantejament de l’àrea de llengua catalana iProjecte replantejament de l’àrea de llengua catalana i
Projecte replantejament de l’àrea de llengua catalana ijosepboadaescola
 
Programació Pas a Pas
Programació Pas a PasProgramació Pas a Pas
Programació Pas a Pas
xaviegui
 
Adaptacio Ciències Socials
Adaptacio Ciències SocialsAdaptacio Ciències Socials
Adaptacio Ciències Socials
MAICA CIMA
 
03 Programa comunicació oral presentació pòsters
03 Programa comunicació oral presentació pòsters03 Programa comunicació oral presentació pòsters
03 Programa comunicació oral presentació pòsters
Institut Català de la Salut
 
Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...
Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...
Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...
Josep Miquel Arroyo Baena
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...Marta Lefler
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de GrauPautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau
Biblioteca del Campus Terrassa
 
El tractament integrat de llengües en la formació lingüística inicial de mestres
El tractament integrat de llengües en la formació lingüística inicial de mestresEl tractament integrat de llengües en la formació lingüística inicial de mestres
El tractament integrat de llengües en la formació lingüística inicial de mestresmarclia
 
Sessió 4 Publicació
Sessió 4 PublicacióSessió 4 Publicació
Sessió 4 Publicació
cristofolferrer
 
Programacio opos1
Programacio opos1Programacio opos1
Presentació Habilitats Comunicatives - Curs 2011-12
Presentació Habilitats Comunicatives - Curs 2011-12Presentació Habilitats Comunicatives - Curs 2011-12
Presentació Habilitats Comunicatives - Curs 2011-12marcamacho
 
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetesExperi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Xavier Rosell
 
Escriptura d'articles de didàctica
Escriptura d'articles de didàcticaEscriptura d'articles de didàctica
Escriptura d'articles de didàctica
jdomen44
 
Aplicacions educatives dels blocs
Aplicacions educatives dels blocsAplicacions educatives dels blocs
Aplicacions educatives dels blocsEstiu Web
 
Reflexions professorat interí secundaria
Reflexions professorat interí secundariaReflexions professorat interí secundaria
Reflexions professorat interí secundariaICE_URV_NU
 
ADAPTACIÓ CURRICULAR EN ALUMNES NOUVINGUTS.pptx
ADAPTACIÓ CURRICULAR EN ALUMNES NOUVINGUTS.pptxADAPTACIÓ CURRICULAR EN ALUMNES NOUVINGUTS.pptx
ADAPTACIÓ CURRICULAR EN ALUMNES NOUVINGUTS.pptx
SaraPa4
 
Avaluació Formativa
Avaluació FormativaAvaluació Formativa
Avaluació Formativa
cristofolferrer
 

Similar to 0000b presentació assignatura (20)

Projecte replantejament de l’àrea de llengua catalana i
Projecte replantejament de l’àrea de llengua catalana iProjecte replantejament de l’àrea de llengua catalana i
Projecte replantejament de l’àrea de llengua catalana i
 
Programació Pas a Pas
Programació Pas a PasProgramació Pas a Pas
Programació Pas a Pas
 
Adaptacio Ciències Socials
Adaptacio Ciències SocialsAdaptacio Ciències Socials
Adaptacio Ciències Socials
 
03 Programa comunicació oral presentació pòsters
03 Programa comunicació oral presentació pòsters03 Programa comunicació oral presentació pòsters
03 Programa comunicació oral presentació pòsters
 
Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...
Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...
Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau o Trebal...
 
Una mirada lingüística_a_l'aula_de_socials(Inst J.Minguell)
Una mirada lingüística_a_l'aula_de_socials(Inst J.Minguell)Una mirada lingüística_a_l'aula_de_socials(Inst J.Minguell)
Una mirada lingüística_a_l'aula_de_socials(Inst J.Minguell)
 
Conferència Joan Mateo
Conferència Joan MateoConferència Joan Mateo
Conferència Joan Mateo
 
Conferència Joan Mateo
Conferència Joan MateoConferència Joan Mateo
Conferència Joan Mateo
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de GrauPautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau
 
El tractament integrat de llengües en la formació lingüística inicial de mestres
El tractament integrat de llengües en la formació lingüística inicial de mestresEl tractament integrat de llengües en la formació lingüística inicial de mestres
El tractament integrat de llengües en la formació lingüística inicial de mestres
 
Sessió 4 Publicació
Sessió 4 PublicacióSessió 4 Publicació
Sessió 4 Publicació
 
Programacio opos1
Programacio opos1Programacio opos1
Programacio opos1
 
Presentació Habilitats Comunicatives - Curs 2011-12
Presentació Habilitats Comunicatives - Curs 2011-12Presentació Habilitats Comunicatives - Curs 2011-12
Presentació Habilitats Comunicatives - Curs 2011-12
 
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetesExperi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
 
Escriptura d'articles de didàctica
Escriptura d'articles de didàcticaEscriptura d'articles de didàctica
Escriptura d'articles de didàctica
 
Aplicacions educatives dels blocs
Aplicacions educatives dels blocsAplicacions educatives dels blocs
Aplicacions educatives dels blocs
 
Reflexions professorat interí secundaria
Reflexions professorat interí secundariaReflexions professorat interí secundaria
Reflexions professorat interí secundaria
 
ADAPTACIÓ CURRICULAR EN ALUMNES NOUVINGUTS.pptx
ADAPTACIÓ CURRICULAR EN ALUMNES NOUVINGUTS.pptxADAPTACIÓ CURRICULAR EN ALUMNES NOUVINGUTS.pptx
ADAPTACIÓ CURRICULAR EN ALUMNES NOUVINGUTS.pptx
 
Avaluació Formativa
Avaluació FormativaAvaluació Formativa
Avaluació Formativa
 

More from jmpinya

0011 a l'aparell fonatori
0011 a l'aparell fonatori0011 a l'aparell fonatori
0011 a l'aparell fonatori
jmpinya
 
Pautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològicPautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològic
jmpinya
 
Línia del temps edat mitjana
Línia del temps edat mitjanaLínia del temps edat mitjana
Línia del temps edat mitjana
jmpinya
 
Línia del temps Ramon Llull
Línia del temps Ramon LlullLínia del temps Ramon Llull
Línia del temps Ramon Llull
jmpinya
 
El comentari literari de text
El comentari literari de textEl comentari literari de text
El comentari literari de text
jmpinya
 
Marian Aguiló, per Llompart
Marian Aguiló, per LlompartMarian Aguiló, per Llompart
Marian Aguiló, per Llompart
jmpinya
 
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàcticajmpinya
 
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionarijmpinya
 
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
0018a comentaris de text poemes_ausiàs marchjmpinya
 
0015b comentari de text presoner_solucionari
0015b comentari de text presoner_solucionari0015b comentari de text presoner_solucionari
0015b comentari de text presoner_solucionarijmpinya
 
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntiusjmpinya
 
0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbalsjmpinya
 
0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del català0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del catalàjmpinya
 
0012a recursos retòrics
0012a recursos retòrics0012a recursos retòrics
0012a recursos retòricsjmpinya
 
0012b elogi diners_turmeda
0012b elogi diners_turmeda0012b elogi diners_turmeda
0012b elogi diners_turmedajmpinya
 
0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirant0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirantjmpinya
 
0013a pautes comentari narratològic
0013a pautes comentari narratològic0013a pautes comentari narratològic
0013a pautes comentari narratològicjmpinya
 
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
007 una proposta metodològica d'anàlisi literàriajmpinya
 
0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic catalàjmpinya
 
0012 estrofes i composicions poètiques
0012 estrofes i composicions poètiques0012 estrofes i composicions poètiques
0012 estrofes i composicions poètiquesjmpinya
 

More from jmpinya (20)

0011 a l'aparell fonatori
0011 a l'aparell fonatori0011 a l'aparell fonatori
0011 a l'aparell fonatori
 
Pautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològicPautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològic
 
Línia del temps edat mitjana
Línia del temps edat mitjanaLínia del temps edat mitjana
Línia del temps edat mitjana
 
Línia del temps Ramon Llull
Línia del temps Ramon LlullLínia del temps Ramon Llull
Línia del temps Ramon Llull
 
El comentari literari de text
El comentari literari de textEl comentari literari de text
El comentari literari de text
 
Marian Aguiló, per Llompart
Marian Aguiló, per LlompartMarian Aguiló, per Llompart
Marian Aguiló, per Llompart
 
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
 
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
 
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
 
0015b comentari de text presoner_solucionari
0015b comentari de text presoner_solucionari0015b comentari de text presoner_solucionari
0015b comentari de text presoner_solucionari
 
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
 
0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals
 
0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del català0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del català
 
0012a recursos retòrics
0012a recursos retòrics0012a recursos retòrics
0012a recursos retòrics
 
0012b elogi diners_turmeda
0012b elogi diners_turmeda0012b elogi diners_turmeda
0012b elogi diners_turmeda
 
0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirant0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirant
 
0013a pautes comentari narratològic
0013a pautes comentari narratològic0013a pautes comentari narratològic
0013a pautes comentari narratològic
 
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
 
0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català
 
0012 estrofes i composicions poètiques
0012 estrofes i composicions poètiques0012 estrofes i composicions poètiques
0012 estrofes i composicions poètiques
 

Recently uploaded

BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (9)

BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 

0000b presentació assignatura

 • 1. Professor: Joan Manuel Pérez i Pinya LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2 Objectius assignatura 0000c_Obj 2n BATX 15-16 (presentació en paper)
 • 2. Estratègies pràctica docent basades en el treball col·laboratiu
 • 3. Modalitats atenció a l’alumnat Presencial [grupal] [individual] Activitat Explicacions Pràctiques Exposicions Proves Autonomia aprenentatge Recerca Esforç lector Tècniques treball intel·lectual Escriptura formal Ús de les TIC Autocorrecció [compartir, discrepar, argumentar] Comunitat dialògica Actituds: Participativa Contrastiva Autocrítica Formulació de criteri: Salt del pensament espontani al pensament reflexiu [perspectiva, objectivitat, planificació discurs] Virtual [personal] Relació @ 1c.llinarge1.llinatge2.nom@gmail.com Aula virtual - Subministrament de materials (temes, pràctiques, solucionaris) - Atenció individualitzada - Treball col·laboratiu BLOG Protagonisme formatiu de l’alumne [responsabilitat, compromís, interès i curiositat intel·lectual]
 • 4. LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2 Objectius assignatura 0000c_Obj 2n BATX 15-16 (presentació en paper) 0000b _ Presentació
 • 5. Competència lingüística Qualitats Informativa Argumentativa Expressiva escriptura oralitat contenguts ------------- - Lingüístics Literaris Retolador semafòric
 • 6. • Treball acceptable (5 < 10) • Treball problemàtic (4 > deficient?) • Treball inacceptable (molt deficient) Retolador semafòric Implica l’autoavaluació dels objectius abans de lliurar per ser qualificat
 • 8. Qualitat expressivaargumentativainformativa 80 % nota 20 % o Actitud aula o Implicació o Participació o Dedicació (resolució exercicis, construcció quadern aprenentatge) Ponderació
 • 9. És imprescindible aprovar-les totes per aprovar el curs, siguin avaluades pel procediment que sigui (prova, treball específic, accions combinades)
 • 10. Lectures • 1r trimestre Àngel GUIMERÀ Terra baixa LAERTES (“Lectures i itineraris”; 36) Curadors: Laura Borràs Castanyer isbn: 978-84-7584-520-3 10.90€ Terra baixa Sala 33 Terra baixa - 2ª part TVE Catalunya Àngel Guimerà
 • 11. Lectures • 1r/2n trimestre Jesús TUSON Una imatge no val més que mil paraules EMPÚRIES (“La butxaca”; ??) isbn: 978-84-9930-847-0 9,95 € Jesús Tuson Xip/TV L’última troballa
 • 12. Lectures • 2n trimestre Mercè Rodoreda La plaça del Diamant CLUB EDITOR (“Club Editor Jove”; 08) Postfaci: Maria Barbal isbn: 978-84-7329-106-4 9€ Breu biografia de Mercè Rodoreda Documental sobre Mercè Rodoreda Rodoreda entrevistada sobre La plaça del Diamant
 • 13. Competències – Selectivitat Per aclimatar-se bé al curs cal capbussar-se en aquest document de la UIB. Llegint-lo, vos informau bé sobre la prova de Selectivitat (la seva estructura, els criteris amb què s’avalua i sobre la tipologia de preguntes): les proves sempre en seran una imitació pràctica. • http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/Inf o_materies/Llengua-Catalana-i-Literatura/ Ara, si tens problemes d’expressivitat. No ho dubtis: • Expressió amb correcció formal i gramatical (PELC)
 • 14. Eines per a l’escriptura Repositoris en línia És responsabilitat de l’alumne lliurar el seu treball en condicions de màxima qualitat tant pel que fa als continguts informatius sol·licitats, com per la seva argumentació i expressió. Aquests consells i suggeriments que segueixen són altament útils per aconseguir que els seus papers siguin degudament formalitzats. Entra-hi: t’interessa!
 • 15. No serà avaluat positivament cap treball que no hagi estat predeterminadament redactat en llengua catalana Textos expositius (tipologia) B2 / Comprensió i composició PELC C1 / Composició textos/ La redacció [Altres recursos lingüístics en línia] Argumenta http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert
 • 16. Qualitat expressiva D’altres llocs, d’altres eines: Llocs autoformatius http://www.parla.cat Per usar la llengua amb propietat http://webs.racocatala.cat/llengua/index.html http://esadir.cat/lexic/entrades/ http://elcatalacomcal.blogspot.com/ http://boncatala.com/index13/index13.htm Dvd_2n BatxilleratLlenguaVocabulari de Barbarismes [Correu/Blog]: Barbària. Usa'm per corregir el teu lèxic
 • 17. Més eines per a la qualitat expressiva Consultes gramaticals http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/default.asp http://www.ub.edu/slc/ffll/fitxes/indexfitxes.html http://www.edu.gva.es/polin/docs/webhelp/Ajuda_SALT.htm http://www.odontocat.com/catala/inicio.htm http://www.catalaonline.com/ Conjugadors verbals Joan Baptista XURIGUERA, Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Editorial Claret (“Col·lecció Pompeu Fabra”; 6), 1972. http://www.verbscatalans.com/ http://verbsconjugats.orgfree.com/ http://k.1asphost.com/verbs/ Diccionaris http://www.uab.es/diccionaris a l'abast http://Lèxic Obert Flexionat de Català http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/ Verificadors ortogràfics http://www20.gencat.cat/Correcció ortogràfica i gramatical
 • 18. Magatzem d’eines Lexicons en línia • http://www.enciclopedia.cat/ • http://www.diccionari.cat/ • http://www.multilingue.cat/ • http://dlc.iec.cat/ • http://www.diccionaris.cat/ • http://dcvb.iecat.net/ Altres lexicons • http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxes/ • http://www.termcat.cat/neoloteca/ • http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/ Gramàtiques • http://www.einesdellengua.com/Multicerca/entorn.htm [Fitxes] • http://www.ub.edu/slc/ffll/fitxes/indexfitxes.html • http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp [Optimot] • http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gram atica/default.asp • http://www.ub.edu/slc/ffll/apren/gram.htm • http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/ • http://esadir.cat/gramatica Programaris i utilitats lingüístiques • http://www.softcatala.org/wiki/Categoria:Rebost_Lleng ua_Windows Aprenentatge de la llengua en línia • http://pelc.illesbalears.cat/pelc/ • http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/i ndex.php • http://clic.xtec.cat/gali/index.html Bibliografia de referència • [GEC] GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA (26 VOLS). Barcelona : Edicions 62, 1969-1999. • [GEM] GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA. Palma: Promomallorca Edicions, S.A., 1988-2004. • [DLC] MOLAS & MASSOT (eds.). Diccionari de la Literatura Catalana, Edicions 62, Barcelona, 1979.
 • 19. Les exposicions orals: els dispositius Recerca Lectura i tria Classificació i disseny expositiu Catalogació exhaustiva: nivells de general a local Fonts solvents Selecció i esquema inicial Redacció: ordre i esquema expositiu Ítems estructurals: • Definicions [claredat i concisió] • Relació característiques • Taules d’autors [exhaustivitat] Objectes Contextos estètiques escoles grups autors obres estils ... textos (anàlisi) text so imatge docs. rectors www.lletra.UOC GEM - GEC - DLC
 • 20. Dispositius auxiliars 1. Dispositiu textual 2. Dispositiu visual [conseqüència de l’anterior] a) Índex jeràrquic i lògic b) Desenvolupament en apartats i subapartats [cita de font // acrònim doc, p. / Llinatge, p.) Materials permesos: ― textuals originals i citats [«» (pàgs.) remissió bibliogràfica ] ― multimèdia: enllaços a audiovisuals [durada] i/o a talls sonors [durada] [03:32], per exemple ― taules de classificació exhaustiva d’obra ― materials de reproducció gràfica ― Índex jeràrquic de l’exposició vehiculada oralment ― Desenvolupament en diapositives i subdiapositives ― Bibliografia utilitzada (expressada acadèmicament) Ambdós dispositius resten subjectes a unes normes d’edició ben concretes i es redacten en llengua catalana correctíssima c) Bibliografia utilitzada (expressada acadèmicament)
 • 21. Fitxa de moviment estètic, escola Definicions CaracterístiquesPeriodització [Font, pàg.] [Font, pàg.] [Font, pàg.] Remissió a bibliografia amb acròstic de document o llinatges autor document: [CAMPS, pàgs. ] = CAMPS, Josep et alii. Llengua catalana i Literatura. 2 batxillerat. Madrid: Santillana, 2009. acròstic = [EMPEGA, pàgs.] = [DVD/ruta:] «El Modernisme. Pensament i evolució. Gabriel Alomar»
 • 22. Fitxa sobre gènere literari Poesia Narrativa Teatre Característiques Antecedents Evolució Periodització / Autors [Font, pàg.] [Font, pàg.] [Font, pàg.] Remissió a bibliografia amb acròstic de document o llinatges autor document: [CAMPS, pàgs. ] = CAMPS, Josep et alii. Llengua catalana i Literatura. 2 batxillerat. Madrid: Santillana, 2009. acròstic = [EMPEGA, pàgs.] = [DVD/ruta:] «El Modernisme. Pensament i evolució. Gabriel Alomar»
 • 23. Notes biogràfiques. Enquadrament Importància. Característiques obra Periodització. Revisió per gèneres Fitxa d’autor Remissió a bibliografia amb acròstic de document o llinatges autor document: [CAMPS, pàgs. ] = CAMPS, Josep et alii. Llengua catalana i Literatura. 2 batxillerat. Madrid: Santillana, 2009. acròstic = [EMPEGA, pàgs.] = [DVD/ruta:] «El Modernisme. Pensament i evolució. Gabriel Alomar» [Font, pàg.] [Font, pàg.] [Font, pàg.] Quadre de classificació d’obra segons periodització
 • 24. Normes de l’assignatura 1. Els compromisos pactats es respecten escrupolosament (dates...) 2. El quadern és un registre teòric i pràctic del procés d’aprenentatge que cal mantenir ordenat i editat (índex, paginació) a punt de ser avaluable en qualsevol moment. 3. Per superar el curs satisfactòriament, cal haver aprovat totes les lectures obligatòries, les exposicions orals i els seus dispositius, així com d’altres projectes de curs (Treball de recerca). 4. L’avaluació de l’assignatura no es contínua. Les recuperacions s’esdevendran en una prova específica a final de curs. 5. La pèrdua de l’avaluació contínua només dóna dret a presentar-se a la susdita prova final. 6. No es faran proves d’incidències sense que s’hagi justificat oficialment l’absència mitjançant certificat mèdic, jurídic o militar. 7. Els llibres sempre disponibles a la casella personal
 • 25. Recordatori i última diligència per a nous a. Adscripció al Centre d’estudis Joan Manuel Pérez / tecles: afegir i modificar // guardar b. Remetre correu a aulapelc@gmail.com Indicant-hi: • Llinatges, Nom Sastre Sastre, Joana • correu_@ 2b.sastre.sastre.joana@gmail.com (per aquest ordre i amb idèntica formalitat)