SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
Download to read offline
Hot Potatoes
Горещи
картофи
РЪКОВОДСТВО
за
работа с програмата
Български превод и адаптация –
сс Анна Ананиева
© 2003-2009
Half-Baked Software Inc.
Какво е това?
ГОРЕЩИ КАРТОФИ
е набор от пет програми за създаване на
интерактивни образователни
упражнения за ползване в Интернет
Каква е целта на програмата?
Това е програма, създадена за УЧИТЕЛИ.
С “Горещи картофи” можете да създавате
сравнително сложни
учебни помагала
(LO -Learning Objects)
(УМ – учебни модули)
в Интернет.
Трябва ли да разбирате от
програмиране?
Не.
Вие само вписвате
Вашата информация
- тестове, изречения, картинки.
Програмата извършва всичката тежка
работа
по превръщането им в
работещи уеб-страници
Единственото,
от което се нуждаете е ...
да разучите внимателно това
ръководство!

Горещи Картофи
са създадени от:
• Стюард Арнейл - програмиране
• Мартин Холмс - програмиране
• Хилъри Стрийт – графичен дизайн
- Университет Виктория в Канада,
факултет Науки за човека
Център за компютри и медии - 1996г.
--------------------------------------------------------------------------
Програмата има версия 6 и повече от 150 000
регистрирани потребители по целия свят
Свободен софтуер ли е това?
• Горещи картофи не е безплатна
програма, но за хора, работещи за
некомерсиални образователни
организации,
които правят своите помагала
достъпни в Интернет –
тя е безплатна.
• Останалите заплащат лиценз.
От какво се нуждаете?
• Windows 95, 98, 2000, NT 4.0 XP, Vista – или по-
високо. Има версия и за Макинтош.
• Нова версия на Netscape Navigator или
MS Internet Explorer.
• Достъп до Web server.
• Ако знаете HTML и JavaScript, Вие ще можете да
упражнявате повече контрол върху крайния вид на
Вашите помагала, но това не е задължително.
• За да използват Вашите помагала, учениците Ви
също се нуждаят от връзка с Интернет.
Но нямат нужда от програмата Горещи картофи.
Как можете да ги използвате в
клас, за да оживите уроците си?
• Дейности за цялата група под ръководството
на учителя.
• Централизирани дейности в клас.
• Дейности , които учениците могат да правят от
дома.
• Преговор на преподавания материал в
компютърния кабинет.
• Създаване на помагала “Горещи картофи” от
самите ученици – за тяхна лична употреба и
споделяне с връстници.
Регистрация –
За да можете да ползватe Горещи картофи, Вие се нуждаете от
регистрация в сайта на програмата.
Можете да се регистрирате директно от къщи на страницата -
• http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/
• Кликнете на “Download” – 6-та опция на лентата под главата –
за да копирате програмата на Вашия компютър.
• Кликнете на “Регистрация” – втората опция на лентата под
главата. Ще получите по и-мейл Вашия личен код – парола - и
ще влезете в базата на ползвателите на Горещи картофи.
• След това стартирайте един от “Картофите”, кликнете на
“Регистация” в Help менюто и впишете Вашето име на
ползвател и парола.
От 30 септември 2008
има българска версия на Хот Патейтоус
• благодарение на доброволния труд на
Стефан Стефанов
– начален учител
от Русе!
Къде ще намерите примерни
помагала, изготвени с Горещи
картофи?
На много места в Мрежата, ето едно –
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/l
os.cfm
Помагала на английски, български (само 5 бр.!) и на
всички европейски езици по 10-на модула. Някои от ОМ
(образователните модули) са изготвени като Уебкуест.
Три стъпки към създаването
на “Горещи Картофи”
• Вписване на Вашата информация – въпроси,
отговори, картинки и др.
• Настройки за крайния продукт – как ще
изглеждат бутоните, какво ще прочете
ученикът за верен или грешен отговор, и др.
• Създаване на уеб страница – превръщане на
Вашето упражнение в HTML или DHTML
страници.
Настройки за крайния продукт –
как ще изглеждат бутоните, и др.
Настройки за крайния продукт –
как ще изглеждат бутоните, и др.
• Стартирайте Горещи картофи и една от програмите –
JQuiz, JCloze, JMatch, JMix или JCross..
• Изберете Options, после Configure output
• С опцията Titles/Instructions можете да промените
подзаглавията на упражнението си - Exercise subtitle - и
инструкциите.
• С опцията Prompts/Feedback можете да промените
подсказващите думи и думите за обратна връзка, които
ще прочетат Вашите ученици докато попълват
упражнението.
• С опцията Buttons, можете да промените
визията на всеки бутон от програмата.
• С опцията Appearance можете да
определите цвета на уеб страниците Ви.
• С опцията Timer можете да определите
време за изпълнение на упражнението.
Горещи картофи
се състоят от:
• JQuiz – Джей Куиз – създаване на ТЕСТОВЕ.
• JCloze – Джей Клоуз – “ПРОЗОРЦИ” -
попълване на “дупки” в текст.
• JCross – Джей Крос – КРЪСТОСЛОВИЦА -
създаване на кръстословици.
• JMix – Джей Микс – “САЛАТА” от думи -
подреждане на думи или на части от дума.
• JMatch – Джей Меч – “ИН и ЯН” - свързване на
понятие с неговото определение.
JQuiz - Джей Куиз -
създаване на тестове -
има 4 подвида:
• Multiple-choice –– А, Б, В избор
• http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/los/05/tea-bis/en-
fi/quiz_finland_en.htm
• http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/los/04/silter/prodtobee
uropean/proudtobeeu.htm
• Short answers – Кратки отговори
• Hybrid question – Въпрос “хибрид”
• Multi-select question –
Въпрос с няколко верни отговора
JQuiz - Multiple-choice
– А, Б, В избор
• Тук ученикът избира верния отговор като
кликва на бутон. Получава усмивка , ако
отговорът е верен и Х, ако не е. И в двата случая
вижда отговора за обратна връзка, който Вие
сте му приготвили за съответния избор.
• http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2
005/los/05/pedro/nobel-literature/literature.htm
• Ако е избран грешен отговор, ученикът може
да продължи да избира, докато стигне до
верния. Точките му за всеки въпрос се базират
на броя опити.
• Един път отворен верният отговор, точките се
“замразяват”, така че ученикът може
спокойно да разгледа и обратната връзка на
грешните отговори, без да бъде санкциониран.
1. JQuiz ТЕСТ - А, Б, В избор
Създаваме упражнение :
Кое от следните НЕ Е порода котки?
а) сиамска б) бирманска в) шоколадов лаб г) персийска
СТЪПКИ:
1. Стартирайте Hot Potatoes – JQuiz
2. Options – Mode – Advanced Mode
3. Title – Породи котки
4. Q1 - Кое от следните НЕ Е порода котки?
5. Answer A - сиамска
6. Answer B - бирманска
7. Answer C – шоколадов лаб
8. Answer D – персийска
9. В полето Feedback на Answer C впишете –
Шоколадов лаб е порода куче!
10. На настройките за отговор С изберете Accept
as Correct
11. Кликнете на стрелката до Q , за да преминете
на следващия въпрос.
12. Повторете стъпки 4-11, за да създадете
другите въпроси.
13. Изберете Files – Save , за да запазите
създадените въпроси. Нужен Ви е отделен
фолдер (жълта папка от менюто) за всяко
помагало.
14. Изберете Files – Create a Web page
Поздравления!
Вашият първи “картоф” –
ТЕСТ
е
готов!

Ако искате ученикът да прочете обратна
връзка, различна от автоматично
предложените –
• “Sorry! Try again,” или “Correct!“ - попълнете
съответните полета (feedback) с текст, какъвто
Вие желаете.
• Можете да включите текст за четене като
кликнете на файл - Add Reading Text
• Можете да включите таймер за засичане на
нужното според Вас време, така че след
изтичането му текстът за четене да изчезва!
• За да идете на следващия въпрос - кликнете на
стрелката нагоре до номера на въпроса.
• За да идете на предишния въпрос – кликнете на
стрелката надолу.
• Опции, за да видите крайния вид на
помагалото, за изтриване на детайли, вкарване
на нови, или преместване на въпросите, могат
да се намерят в Manage Questions menu
• Ето един типичен ТЕСТ, направен с
програмата JQuiz –
• http://aniananieva-principlestest.hit.bg/
JQuiz - Short answers –
Кратки отговори
• Тук ученикът трябва да изпише на страницата
текста за отговор и да натисне бутон Check -
“Провери” - за да види дали е отговорил вярно.
Програмата ще опита да пасне отговора на
ученика с всички възможни отговори, които вие
сте дали за верни.
• http://home.schule.at/teacher/website/PictureQui
z_Vienna/PictureQuiz_Vienna_en2.htm
• Ако отговорът е правилен, ще се види обратната
връзка за верен отговор, написана от Вас.
• Ако не е, програмата ще се опита да даде
най-близкия до неговия отговор и ще го
уведоми кои части на отговора му са верни и
кои не.
• Резултатът зависи от броя опити на ученика
да достигне до верния отговор.
• Можете да включите също и бутон HINT,
който ще даде на ученика поредната буква от
отговора. Всяко ползване на този бутон
обаче носи наказателни точки.
JQuiz - Short answers –
• Заглавието - Title - и въпросът за кратък отговор -
short answer question – се вписват в съответните полета.
• В полетата за отговори попълнете всички приемливи
според вас отговори, за които мислите, че учениците
биха се сетили.
• За да бъдат приети за верни, отговорите на учениците
трябва да са вписани напълно коректно – полетата за
отговор са чувствителни - case-sensitive.
• За картинки или за да пренасочите към други връзки на
страницата идете на Options>Configure Output,
Settings/URLs tab.
JQuiz - Short answers –
• Заглавието може да се променя от
Title/Instructions tab.
• Бутоните могат да се премахват или да сменят
визията си с "Button Captions".
• Тук имате бутон за помощ – “Нint“, който
подава буква в написания отговор.
Ако не го желаете, той може да бъде премахнат
от менюто на това упражнение.
JQuiz Hybrid question
– въпрос “хибрид”
Въпросът-хибрид е смесица между “Избор ...” и
“Кратки отговори”.
Тук ученикът първо има възможност да впише своя
отговор като “Кратък отговор”. Ако не успее обаче
след определен от Вас брой пъти – той има
възможност да промени типа на упражнението в
“Избор от няколко варианта”.
Допълнителното прозорче вдясно – Include in MC
answers ползвайте, за да изберете кои от въпросите
да могат да бъдат променяни в типа “Избор”.
JQuiz Multi-select question –
въпрос с множество отговори
• Тук ученикът трябва да избере няколко от зададените
възможни отговора, без да посочва грешен.
• Например - въпросът може да бъде –
“Кои от следните личности са философи?” със
зададен списък от имена, само някои от които са
философи . Ученикът трябва да маркира онези, които
счита за такива и да натисне бутона за проверка Check.
• Тогава ще види броя на верните си попадения, както и
отправка за обратна връзка към първата си грешка -
личност, която е избрал, но тя не е философ, или не е
избрал, а е трябвало! 
JCloze – Джей Клоуз
“ДУПКИ” - попълване на “дупки” в
текст
Вижте примерни упражнения с този “картоф”
по темата “Европейско гражданство”
http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/
2005/los/01/sa/cit/eudefinition.htm
http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/
2005/los/05/anna/eu-friends-bg/ourfrbg1.htm
JCloze – Джей Клоуз – попълване
на “прозорци” в текст
• Внесете текста в празното пространство;
маркирайте някои думи и те ще останат празни
полета – “дупки”, които ученикът трябва да
попълни по смисъл.
• За целта “минете” нужната Ви дума с курсора и
кликнете на "Gap" .
• Ако искате празните места да Ви се появяват не
по смисъл, а след всяка “ен” поред дума в
текста – кликнете “Auto Gap“ и впишете
цифрата – например 5 – и вместо всяка пета дума
ще се появи “дупка”.
2. JCloze - Джей Клоуз –
“ПРОЗОРЦИ” - създаваме упражнение 
Джордж Гарлин – есе
Парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска търпимост,
широки магистрали, но тесни възгледи. Харчим повече, но имаме по-малко,
купуваме повече, но се радваме на по-малко. Имаме по-големи къщи и по-малки
семейства, повече удобства, но по-малко време.
Пием твърде много, пушим твърде много, харчим твърде безотговорно, смеем
се твърде малко, шофираме твърде бързо, ядосваме се твърде лесно, лягаме си
твърде късно, събуждаме се твърде изморени, четем твърде малко, гледаме твърде
много телевизия и се молим твърде рядко. Увеличихме притежанията си, но
намалихме ценностите си. Говорим твърде много, обичаме твърде рядко и мразим
твърде често.
Знаем как да преживяваме, но не знаем как да живеем. Добавихме години към
човешкия живот, но не добавихме живот към годините. Отидохме на Луната и се
върнахме, но ни е трудно да прекосим улицата и да се запознаем с новия си съсед.
Покорихме космическите ширини, но не и душевните.Правим по-големи неща, но
не и по-добри неща.
Запомнете и казвайте "обичам те" на любимите си, но най-вече наистина го
мислете. Целувка и прегръдка могат да поправят всяка злина, когато идват от
сърцето.
JCloze – Джей Клоуз “ДУПКИ”–
1. Стартирайте Горещи картофи и Джей Клоуз
2. В колонка Title, впишете Джордж Гарлин – есе
3. Копирайте горния параграф и го поставете с Paste в празното
поле под Title
4. Маркирайте думата “любимите” и кликнете на
Gap
5. На Clue, можете да впишете например “какви?”
6. В полето Alternative correct answers 1, впишете “обичните”
7. Alternative correct answers 2, впишете “скъпите”
8. Кликнете OK
9. Повторете стъпки 4 - 7 за всяка от подчертаните горе думи
10. Изберете Files, после Save за да запаметите въпросите
11. Изберете Files, после Create Web page
Поздравления!
Вашият пореден
“картоф” –
“ПРОЗОРЦИ” -
е
готов!

3. JCross – Джей Крос –
Създаване на кръстословици
• Програмата не създава кръстословици сама!
Вие трябва да впишете както думите, така и
обясненията към тях. Програмата пък ще ги
подреди по най-добрия за кръстословица начин.
1. Попълнете думите за Вашата кръстословица на
“дъската” - board
Manage Grid – Automatic Grid-Maker
2. Попълнете обясненията към всяка дума като
кликнете на "Add Clues“ , след като сте попълнили
дума.
3. Изберете Files, после Save , за да
запаметите данните.
4. Изберете Files, после Create Web page
Може те да вкарвате линкове –
връзки или картинки само в кутийката
на заглавието.
Поздравления!
Вашата първа
кръстословица-
“картоф”
е
готова!

JCross – Джей Крос –
• Ето няколко създадени кръстословици по
темата “Европейско гражданство”
http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/lo
s/02/noemi6-en/lo6-en.htm
http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/lo
s/02/isabel5/1dignity.htm
http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/lo
s/05/bg_cross.htm
4. JMix – Джей микс - РЕДЕНЕ -
Създаване на упражнение
• Стартирайте Горещи картофи и Джей Микс
• Заглавието си впишете в Title
• Впишете едно изречение в Main sentence като всяка
нова дума пишете на нов ред.
• Добавете в Alternate sentences всички правилни
варианти на това изречение. Например, ако имате
“Тома Аквински е средновековен италиански
философ”, като друг приемлив отговор в Alternate
sentences – 1 трябва да запишете: “Средновековен
италиански философ е Тома Аквински”.
• За една страница може да се вкара само
едно изречение, което програмата да
разбърка. За задача с повече изречения
трябва да се прави по една отделна уеб-
страница за всяко ново изречение.
• Изберете Files, после Save, за да
запаметите данните.
• Изберете Files, после Create Web page
Поздравления!
Вашият първи
“САЛАТЕН”
картоф
е
готов!

JMix – Джей микс
• За да Ви върви правилно упражнението, трябва
да свържете всяка страничка със следващата.
Това става на Options>Configure Output,
Settings/URLs tab, където вписвате името на
файла за следващата страничка на полето
• "next exercise URL".
• Пример за упражнение Джей микс
http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/20
05/los/04/biserka/myweb8/Biodiversity/10.htm
5. JMatch – Джей Меч –
ПАСВАНЕ
За въпроси с множество отговори в “падащо” меню, от
които се избира един верен:
• Вкарайте всички въпроси (думи и др.), включително и
картинки, които бихте искали да се виждат в лявата
колона.
• Вдясно се вкарват всички опции. Тук може да се
появява само текст.
• На уеб-страницата всеки въпрос ще се появи с
прозорче към него, съдържащо всички отговори от
страничката в падащо меню.
• Вижте примерно упражнение за Древна Елада -
http://www.poquoson.org/pes/VASOLs/dagreecematch.
html
JMatch – Джей Меч
“ИН и ЯН”- създаваме упражнение! 
• Москва Канада
• Отава Франция
• Лондон Италия
• Париж Русия
• Рим Англия
1. Стартирайте Горещи картофи и Джей Меч
2. На мястото Title, впишете: Свържете следните държави с
техните столици
3. В колонка Left (order) items 1 - 5, впишете Москва, Отава,
Лондон, Париж, Рим
4. В колонка Right (jumbled) items 1 - 5, впишете Русия, Канада,
Англия, Франция и Италия
5. Изберете Files, после Save за да запаметите въпросите
6. Изберете Files, после Create Web page
Поздравления!
Вашият първи
“картоф”
“Ин и ЯН”
е
готов!

JMatch – Джей Меч
Някои упражнения за “напасване” на
термин с неговото определение –
• http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/los/02/isabel2/cv
1.htm
• http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/los/04/anna-bg-
in-a-click-bg/bg.htm
• http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/los/01/sa/cit/appl
icantstatesflags.htm
• http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/los/05/tea-
bis/our/candidates.htm
Примерни упражнения, създадени с
всичките 5 програми на
“Горещи картофи” –
• http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/wintutor
6/index.htm
Полезни европейски
педагогически контакти:
• Център за развитие на Човешките ресурси – Коменски, Леонардо, ...
• ФючърЕнергия – Портал на ЕУМ за еко образование
• Експеримания – Портал на ЕУМ за химически и физически опити и
състезания
• Пролет в Европа – Портал за европейски въпроси
• eTwinning – мястото за лесни училищни европроекти
• НА ДОБЪР ЧАС в цветно-европейското измерение на образованието!

За учтивото ви търпение
благодари:
Анна Ананиева
Учител
по философия на английски език
Експерт по добри европейски
дидактически практики
anananieva@gmail.com
www.sviatilichnost.hit.bg
http://aniananieva.blogspot.com


More Related Content

What's hot

Spavanje i poremećaji spavanja
Spavanje i poremećaji spavanjaSpavanje i poremećaji spavanja
Spavanje i poremećaji spavanjaAnita Kliment
 
презентация національний костюм
презентация національний костюмпрезентация національний костюм
презентация національний костюмkati_alex
 
Технологія вирощування рослин та догляд за ними
Технологія вирощування рослин та догляд за нимиТехнологія вирощування рослин та догляд за ними
Технологія вирощування рослин та догляд за нимиAndy Levkovich
 
F 11 61 Induktivitāte. Maiņstrāva
F 11 61 Induktivitāte. MaiņstrāvaF 11 61 Induktivitāte. Maiņstrāva
F 11 61 Induktivitāte. MaiņstrāvaDaina Birkenbauma
 
кондензатори
кондензаторикондензатори
кондензаториmtrad
 
криза новонародженості та її значення для розвитку дитини23
криза новонародженості та її значення для розвитку дитини23криза новонародженості та її значення для розвитку дитини23
криза новонародженості та її значення для розвитку дитини23lenochek35
 
«СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ...
«СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ...«СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ...
«СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ...sasha884
 
вплив мультфільмів на психіку дітей 8 10
вплив мультфільмів на психіку дітей 8 10вплив мультфільмів на психіку дітей 8 10
вплив мультфільмів на психіку дітей 8 10saliuk03
 
Moving to software-based production workflows and containerisation of media a...
Moving to software-based production workflows and containerisation of media a...Moving to software-based production workflows and containerisation of media a...
Moving to software-based production workflows and containerisation of media a...Kieran Kunhya
 
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освітиТипова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освітиVsimPPT
 
віл снід презентація учнівська
віл снід презентація учнівськавіл снід презентація учнівська
віл снід презентація учнівськаnesmejana58
 
Лекція № 5 Сурдопсихологія.pptx
Лекція № 5 Сурдопсихологія.pptxЛекція № 5 Сурдопсихологія.pptx
Лекція № 5 Сурдопсихологія.pptxssuser64476e
 
Презентація."Символи України"
Презентація."Символи України"Презентація."Символи України"
Презентація."Символи України"kotsiubasv
 
розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхом
розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхомрозвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхом
розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхомonuhyc1
 
презентація досвіду вихователя зубик с.м.
презентація досвіду вихователя зубик с.м.презентація досвіду вихователя зубик с.м.
презентація досвіду вихователя зубик с.м.savonikgal
 
Урок 2-4 для 1 класу. Я досліджую світ за Н. Бібік - Символи держави – прапор...
Урок 2-4 для 1 класу. Я досліджую світ за Н. Бібік - Символи держави – прапор...Урок 2-4 для 1 класу. Я досліджую світ за Н. Бібік - Символи держави – прапор...
Урок 2-4 для 1 класу. Я досліджую світ за Н. Бібік - Символи держави – прапор...VsimPPT
 
Диелектрици в електростатично поле
 Диелектрици в електростатично поле Диелектрици в електростатично поле
Диелектрици в електростатично полеmtrad
 

What's hot (20)

Символіка квітів і стрічок в українському віночку
Символіка квітів і стрічок в українському віночкуСимволіка квітів і стрічок в українському віночку
Символіка квітів і стрічок в українському віночку
 
Spavanje i poremećaji spavanja
Spavanje i poremećaji spavanjaSpavanje i poremećaji spavanja
Spavanje i poremećaji spavanja
 
презентация національний костюм
презентация національний костюмпрезентация національний костюм
презентация національний костюм
 
Технологія вирощування рослин та догляд за ними
Технологія вирощування рослин та догляд за нимиТехнологія вирощування рослин та догляд за ними
Технологія вирощування рослин та догляд за ними
 
F 11 61 Induktivitāte. Maiņstrāva
F 11 61 Induktivitāte. MaiņstrāvaF 11 61 Induktivitāte. Maiņstrāva
F 11 61 Induktivitāte. Maiņstrāva
 
кондензатори
кондензаторикондензатори
кондензатори
 
криза новонародженості та її значення для розвитку дитини23
криза новонародженості та її значення для розвитку дитини23криза новонародженості та її значення для розвитку дитини23
криза новонародженості та її значення для розвитку дитини23
 
«СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ...
«СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ...«СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ...
«СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ...
 
вплив мультфільмів на психіку дітей 8 10
вплив мультфільмів на психіку дітей 8 10вплив мультфільмів на психіку дітей 8 10
вплив мультфільмів на психіку дітей 8 10
 
мяка іграшка презентація
мяка іграшка презентаціямяка іграшка презентація
мяка іграшка презентація
 
F 11 43 oma likums
F 11 43 oma likumsF 11 43 oma likums
F 11 43 oma likums
 
Moving to software-based production workflows and containerisation of media a...
Moving to software-based production workflows and containerisation of media a...Moving to software-based production workflows and containerisation of media a...
Moving to software-based production workflows and containerisation of media a...
 
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освітиТипова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти
 
віл снід презентація учнівська
віл снід презентація учнівськавіл снід презентація учнівська
віл снід презентація учнівська
 
Лекція № 5 Сурдопсихологія.pptx
Лекція № 5 Сурдопсихологія.pptxЛекція № 5 Сурдопсихологія.pptx
Лекція № 5 Сурдопсихологія.pptx
 
Презентація."Символи України"
Презентація."Символи України"Презентація."Символи України"
Презентація."Символи України"
 
розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхом
розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхомрозвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхом
розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхом
 
презентація досвіду вихователя зубик с.м.
презентація досвіду вихователя зубик с.м.презентація досвіду вихователя зубик с.м.
презентація досвіду вихователя зубик с.м.
 
Урок 2-4 для 1 класу. Я досліджую світ за Н. Бібік - Символи держави – прапор...
Урок 2-4 для 1 класу. Я досліджую світ за Н. Бібік - Символи держави – прапор...Урок 2-4 для 1 класу. Я досліджую світ за Н. Бібік - Символи держави – прапор...
Урок 2-4 для 1 класу. Я досліджую світ за Н. Бібік - Символи держави – прапор...
 
Диелектрици в електростатично поле
 Диелектрици в електростатично поле Диелектрици в електростатично поле
Диелектрици в електростатично поле
 

More from Основно училище "Христо Ботев" (6)

Портфолио на ОУ "Христо Ботев"
Портфолио на ОУ "Христо Ботев"Портфолио на ОУ "Христо Ботев"
Портфолио на ОУ "Христо Ботев"
 
Най- високите сгради в света
Най- високите сгради в светаНай- високите сгради в света
Най- високите сгради в света
 
Afryka
AfrykaAfryka
Afryka
 
Презентация-Пустини
Презентация-ПустиниПрезентация-Пустини
Презентация-Пустини
 
СПИН
СПИНСПИН
СПИН
 
Сложно смесено изречение
Сложно смесено изречениеСложно смесено изречение
Сложно смесено изречение
 

Хот Потейтоус

 • 2. РЪКОВОДСТВО за работа с програмата Български превод и адаптация – сс Анна Ананиева © 2003-2009 Half-Baked Software Inc.
 • 3. Какво е това? ГОРЕЩИ КАРТОФИ е набор от пет програми за създаване на интерактивни образователни упражнения за ползване в Интернет
 • 4. Каква е целта на програмата? Това е програма, създадена за УЧИТЕЛИ. С “Горещи картофи” можете да създавате сравнително сложни учебни помагала (LO -Learning Objects) (УМ – учебни модули) в Интернет.
 • 5. Трябва ли да разбирате от програмиране? Не. Вие само вписвате Вашата информация - тестове, изречения, картинки. Програмата извършва всичката тежка работа по превръщането им в работещи уеб-страници
 • 6. Единственото, от което се нуждаете е ... да разучите внимателно това ръководство! 
 • 7. Горещи Картофи са създадени от: • Стюард Арнейл - програмиране • Мартин Холмс - програмиране • Хилъри Стрийт – графичен дизайн - Университет Виктория в Канада, факултет Науки за човека Център за компютри и медии - 1996г. -------------------------------------------------------------------------- Програмата има версия 6 и повече от 150 000 регистрирани потребители по целия свят
 • 8. Свободен софтуер ли е това? • Горещи картофи не е безплатна програма, но за хора, работещи за некомерсиални образователни организации, които правят своите помагала достъпни в Интернет – тя е безплатна. • Останалите заплащат лиценз.
 • 9. От какво се нуждаете? • Windows 95, 98, 2000, NT 4.0 XP, Vista – или по- високо. Има версия и за Макинтош. • Нова версия на Netscape Navigator или MS Internet Explorer. • Достъп до Web server. • Ако знаете HTML и JavaScript, Вие ще можете да упражнявате повече контрол върху крайния вид на Вашите помагала, но това не е задължително. • За да използват Вашите помагала, учениците Ви също се нуждаят от връзка с Интернет. Но нямат нужда от програмата Горещи картофи.
 • 10. Как можете да ги използвате в клас, за да оживите уроците си? • Дейности за цялата група под ръководството на учителя. • Централизирани дейности в клас. • Дейности , които учениците могат да правят от дома. • Преговор на преподавания материал в компютърния кабинет. • Създаване на помагала “Горещи картофи” от самите ученици – за тяхна лична употреба и споделяне с връстници.
 • 11. Регистрация – За да можете да ползватe Горещи картофи, Вие се нуждаете от регистрация в сайта на програмата. Можете да се регистрирате директно от къщи на страницата - • http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/ • Кликнете на “Download” – 6-та опция на лентата под главата – за да копирате програмата на Вашия компютър. • Кликнете на “Регистрация” – втората опция на лентата под главата. Ще получите по и-мейл Вашия личен код – парола - и ще влезете в базата на ползвателите на Горещи картофи. • След това стартирайте един от “Картофите”, кликнете на “Регистация” в Help менюто и впишете Вашето име на ползвател и парола.
 • 12. От 30 септември 2008 има българска версия на Хот Патейтоус • благодарение на доброволния труд на Стефан Стефанов – начален учител от Русе!
 • 13. Къде ще намерите примерни помагала, изготвени с Горещи картофи? На много места в Мрежата, ето едно – http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/l os.cfm Помагала на английски, български (само 5 бр.!) и на всички европейски езици по 10-на модула. Някои от ОМ (образователните модули) са изготвени като Уебкуест.
 • 14. Три стъпки към създаването на “Горещи Картофи” • Вписване на Вашата информация – въпроси, отговори, картинки и др. • Настройки за крайния продукт – как ще изглеждат бутоните, какво ще прочете ученикът за верен или грешен отговор, и др. • Създаване на уеб страница – превръщане на Вашето упражнение в HTML или DHTML страници.
 • 15. Настройки за крайния продукт – как ще изглеждат бутоните, и др.
 • 16. Настройки за крайния продукт – как ще изглеждат бутоните, и др. • Стартирайте Горещи картофи и една от програмите – JQuiz, JCloze, JMatch, JMix или JCross.. • Изберете Options, после Configure output • С опцията Titles/Instructions можете да промените подзаглавията на упражнението си - Exercise subtitle - и инструкциите. • С опцията Prompts/Feedback можете да промените подсказващите думи и думите за обратна връзка, които ще прочетат Вашите ученици докато попълват упражнението.
 • 17. • С опцията Buttons, можете да промените визията на всеки бутон от програмата. • С опцията Appearance можете да определите цвета на уеб страниците Ви. • С опцията Timer можете да определите време за изпълнение на упражнението.
 • 18. Горещи картофи се състоят от: • JQuiz – Джей Куиз – създаване на ТЕСТОВЕ. • JCloze – Джей Клоуз – “ПРОЗОРЦИ” - попълване на “дупки” в текст. • JCross – Джей Крос – КРЪСТОСЛОВИЦА - създаване на кръстословици. • JMix – Джей Микс – “САЛАТА” от думи - подреждане на думи или на части от дума. • JMatch – Джей Меч – “ИН и ЯН” - свързване на понятие с неговото определение.
 • 19. JQuiz - Джей Куиз - създаване на тестове - има 4 подвида: • Multiple-choice –– А, Б, В избор • http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/los/05/tea-bis/en- fi/quiz_finland_en.htm • http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/los/04/silter/prodtobee uropean/proudtobeeu.htm • Short answers – Кратки отговори • Hybrid question – Въпрос “хибрид” • Multi-select question – Въпрос с няколко верни отговора
 • 20. JQuiz - Multiple-choice – А, Б, В избор • Тук ученикът избира верния отговор като кликва на бутон. Получава усмивка , ако отговорът е верен и Х, ако не е. И в двата случая вижда отговора за обратна връзка, който Вие сте му приготвили за съответния избор. • http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2 005/los/05/pedro/nobel-literature/literature.htm
 • 21. • Ако е избран грешен отговор, ученикът може да продължи да избира, докато стигне до верния. Точките му за всеки въпрос се базират на броя опити. • Един път отворен верният отговор, точките се “замразяват”, така че ученикът може спокойно да разгледа и обратната връзка на грешните отговори, без да бъде санкциониран.
 • 22. 1. JQuiz ТЕСТ - А, Б, В избор Създаваме упражнение : Кое от следните НЕ Е порода котки? а) сиамска б) бирманска в) шоколадов лаб г) персийска СТЪПКИ: 1. Стартирайте Hot Potatoes – JQuiz 2. Options – Mode – Advanced Mode 3. Title – Породи котки 4. Q1 - Кое от следните НЕ Е порода котки? 5. Answer A - сиамска 6. Answer B - бирманска 7. Answer C – шоколадов лаб 8. Answer D – персийска
 • 23. 9. В полето Feedback на Answer C впишете – Шоколадов лаб е порода куче! 10. На настройките за отговор С изберете Accept as Correct 11. Кликнете на стрелката до Q , за да преминете на следващия въпрос. 12. Повторете стъпки 4-11, за да създадете другите въпроси. 13. Изберете Files – Save , за да запазите създадените въпроси. Нужен Ви е отделен фолдер (жълта папка от менюто) за всяко помагало. 14. Изберете Files – Create a Web page
 • 25. Ако искате ученикът да прочете обратна връзка, различна от автоматично предложените – • “Sorry! Try again,” или “Correct!“ - попълнете съответните полета (feedback) с текст, какъвто Вие желаете. • Можете да включите текст за четене като кликнете на файл - Add Reading Text • Можете да включите таймер за засичане на нужното според Вас време, така че след изтичането му текстът за четене да изчезва!
 • 26. • За да идете на следващия въпрос - кликнете на стрелката нагоре до номера на въпроса. • За да идете на предишния въпрос – кликнете на стрелката надолу. • Опции, за да видите крайния вид на помагалото, за изтриване на детайли, вкарване на нови, или преместване на въпросите, могат да се намерят в Manage Questions menu • Ето един типичен ТЕСТ, направен с програмата JQuiz – • http://aniananieva-principlestest.hit.bg/
 • 27. JQuiz - Short answers – Кратки отговори • Тук ученикът трябва да изпише на страницата текста за отговор и да натисне бутон Check - “Провери” - за да види дали е отговорил вярно. Програмата ще опита да пасне отговора на ученика с всички възможни отговори, които вие сте дали за верни. • http://home.schule.at/teacher/website/PictureQui z_Vienna/PictureQuiz_Vienna_en2.htm • Ако отговорът е правилен, ще се види обратната връзка за верен отговор, написана от Вас.
 • 28. • Ако не е, програмата ще се опита да даде най-близкия до неговия отговор и ще го уведоми кои части на отговора му са верни и кои не. • Резултатът зависи от броя опити на ученика да достигне до верния отговор. • Можете да включите също и бутон HINT, който ще даде на ученика поредната буква от отговора. Всяко ползване на този бутон обаче носи наказателни точки.
 • 29. JQuiz - Short answers – • Заглавието - Title - и въпросът за кратък отговор - short answer question – се вписват в съответните полета. • В полетата за отговори попълнете всички приемливи според вас отговори, за които мислите, че учениците биха се сетили. • За да бъдат приети за верни, отговорите на учениците трябва да са вписани напълно коректно – полетата за отговор са чувствителни - case-sensitive. • За картинки или за да пренасочите към други връзки на страницата идете на Options>Configure Output, Settings/URLs tab.
 • 30. JQuiz - Short answers – • Заглавието може да се променя от Title/Instructions tab. • Бутоните могат да се премахват или да сменят визията си с "Button Captions". • Тук имате бутон за помощ – “Нint“, който подава буква в написания отговор. Ако не го желаете, той може да бъде премахнат от менюто на това упражнение.
 • 31. JQuiz Hybrid question – въпрос “хибрид” Въпросът-хибрид е смесица между “Избор ...” и “Кратки отговори”. Тук ученикът първо има възможност да впише своя отговор като “Кратък отговор”. Ако не успее обаче след определен от Вас брой пъти – той има възможност да промени типа на упражнението в “Избор от няколко варианта”. Допълнителното прозорче вдясно – Include in MC answers ползвайте, за да изберете кои от въпросите да могат да бъдат променяни в типа “Избор”.
 • 32. JQuiz Multi-select question – въпрос с множество отговори • Тук ученикът трябва да избере няколко от зададените възможни отговора, без да посочва грешен. • Например - въпросът може да бъде – “Кои от следните личности са философи?” със зададен списък от имена, само някои от които са философи . Ученикът трябва да маркира онези, които счита за такива и да натисне бутона за проверка Check. • Тогава ще види броя на верните си попадения, както и отправка за обратна връзка към първата си грешка - личност, която е избрал, но тя не е философ, или не е избрал, а е трябвало! 
 • 33. JCloze – Джей Клоуз “ДУПКИ” - попълване на “дупки” в текст Вижте примерни упражнения с този “картоф” по темата “Европейско гражданство” http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/ 2005/los/01/sa/cit/eudefinition.htm http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/ 2005/los/05/anna/eu-friends-bg/ourfrbg1.htm
 • 34. JCloze – Джей Клоуз – попълване на “прозорци” в текст • Внесете текста в празното пространство; маркирайте някои думи и те ще останат празни полета – “дупки”, които ученикът трябва да попълни по смисъл. • За целта “минете” нужната Ви дума с курсора и кликнете на "Gap" . • Ако искате празните места да Ви се появяват не по смисъл, а след всяка “ен” поред дума в текста – кликнете “Auto Gap“ и впишете цифрата – например 5 – и вместо всяка пета дума ще се появи “дупка”.
 • 35. 2. JCloze - Джей Клоуз – “ПРОЗОРЦИ” - създаваме упражнение  Джордж Гарлин – есе Парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска търпимост, широки магистрали, но тесни възгледи. Харчим повече, но имаме по-малко, купуваме повече, но се радваме на по-малко. Имаме по-големи къщи и по-малки семейства, повече удобства, но по-малко време. Пием твърде много, пушим твърде много, харчим твърде безотговорно, смеем се твърде малко, шофираме твърде бързо, ядосваме се твърде лесно, лягаме си твърде късно, събуждаме се твърде изморени, четем твърде малко, гледаме твърде много телевизия и се молим твърде рядко. Увеличихме притежанията си, но намалихме ценностите си. Говорим твърде много, обичаме твърде рядко и мразим твърде често. Знаем как да преживяваме, но не знаем как да живеем. Добавихме години към човешкия живот, но не добавихме живот към годините. Отидохме на Луната и се върнахме, но ни е трудно да прекосим улицата и да се запознаем с новия си съсед. Покорихме космическите ширини, но не и душевните.Правим по-големи неща, но не и по-добри неща. Запомнете и казвайте "обичам те" на любимите си, но най-вече наистина го мислете. Целувка и прегръдка могат да поправят всяка злина, когато идват от сърцето.
 • 36. JCloze – Джей Клоуз “ДУПКИ”– 1. Стартирайте Горещи картофи и Джей Клоуз 2. В колонка Title, впишете Джордж Гарлин – есе 3. Копирайте горния параграф и го поставете с Paste в празното поле под Title 4. Маркирайте думата “любимите” и кликнете на Gap 5. На Clue, можете да впишете например “какви?” 6. В полето Alternative correct answers 1, впишете “обичните” 7. Alternative correct answers 2, впишете “скъпите” 8. Кликнете OK 9. Повторете стъпки 4 - 7 за всяка от подчертаните горе думи 10. Изберете Files, после Save за да запаметите въпросите 11. Изберете Files, после Create Web page
 • 38. 3. JCross – Джей Крос – Създаване на кръстословици • Програмата не създава кръстословици сама! Вие трябва да впишете както думите, така и обясненията към тях. Програмата пък ще ги подреди по най-добрия за кръстословица начин. 1. Попълнете думите за Вашата кръстословица на “дъската” - board Manage Grid – Automatic Grid-Maker 2. Попълнете обясненията към всяка дума като кликнете на "Add Clues“ , след като сте попълнили дума.
 • 39. 3. Изберете Files, после Save , за да запаметите данните. 4. Изберете Files, после Create Web page Може те да вкарвате линкове – връзки или картинки само в кутийката на заглавието.
 • 41. JCross – Джей Крос – • Ето няколко създадени кръстословици по темата “Европейско гражданство” http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/lo s/02/noemi6-en/lo6-en.htm http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/lo s/02/isabel5/1dignity.htm http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/lo s/05/bg_cross.htm
 • 42. 4. JMix – Джей микс - РЕДЕНЕ - Създаване на упражнение • Стартирайте Горещи картофи и Джей Микс • Заглавието си впишете в Title • Впишете едно изречение в Main sentence като всяка нова дума пишете на нов ред. • Добавете в Alternate sentences всички правилни варианти на това изречение. Например, ако имате “Тома Аквински е средновековен италиански философ”, като друг приемлив отговор в Alternate sentences – 1 трябва да запишете: “Средновековен италиански философ е Тома Аквински”.
 • 43. • За една страница може да се вкара само едно изречение, което програмата да разбърка. За задача с повече изречения трябва да се прави по една отделна уеб- страница за всяко ново изречение. • Изберете Files, после Save, за да запаметите данните. • Изберете Files, после Create Web page
 • 45. JMix – Джей микс • За да Ви върви правилно упражнението, трябва да свържете всяка страничка със следващата. Това става на Options>Configure Output, Settings/URLs tab, където вписвате името на файла за следващата страничка на полето • "next exercise URL". • Пример за упражнение Джей микс http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/20 05/los/04/biserka/myweb8/Biodiversity/10.htm
 • 46. 5. JMatch – Джей Меч – ПАСВАНЕ За въпроси с множество отговори в “падащо” меню, от които се избира един верен: • Вкарайте всички въпроси (думи и др.), включително и картинки, които бихте искали да се виждат в лявата колона. • Вдясно се вкарват всички опции. Тук може да се появява само текст. • На уеб-страницата всеки въпрос ще се появи с прозорче към него, съдържащо всички отговори от страничката в падащо меню. • Вижте примерно упражнение за Древна Елада - http://www.poquoson.org/pes/VASOLs/dagreecematch. html
 • 47. JMatch – Джей Меч “ИН и ЯН”- създаваме упражнение!  • Москва Канада • Отава Франция • Лондон Италия • Париж Русия • Рим Англия 1. Стартирайте Горещи картофи и Джей Меч 2. На мястото Title, впишете: Свържете следните държави с техните столици 3. В колонка Left (order) items 1 - 5, впишете Москва, Отава, Лондон, Париж, Рим 4. В колонка Right (jumbled) items 1 - 5, впишете Русия, Канада, Англия, Франция и Италия 5. Изберете Files, после Save за да запаметите въпросите 6. Изберете Files, после Create Web page
 • 49. JMatch – Джей Меч Някои упражнения за “напасване” на термин с неговото определение – • http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/los/02/isabel2/cv 1.htm • http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/los/04/anna-bg- in-a-click-bg/bg.htm • http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/los/01/sa/cit/appl icantstatesflags.htm • http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2005/los/05/tea- bis/our/candidates.htm
 • 50. Примерни упражнения, създадени с всичките 5 програми на “Горещи картофи” – • http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/wintutor 6/index.htm
 • 51. Полезни европейски педагогически контакти: • Център за развитие на Човешките ресурси – Коменски, Леонардо, ... • ФючърЕнергия – Портал на ЕУМ за еко образование • Експеримания – Портал на ЕУМ за химически и физически опити и състезания • Пролет в Европа – Портал за европейски въпроси • eTwinning – мястото за лесни училищни европроекти • НА ДОБЪР ЧАС в цветно-европейското измерение на образованието! 
 • 52. За учтивото ви търпение благодари: Анна Ананиева Учител по философия на английски език Експерт по добри европейски дидактически практики anananieva@gmail.com www.sviatilichnost.hit.bg http://aniananieva.blogspot.com 