Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Презентация на фирма Елтера

Презентация на фирма Елтера

Download to read offline

Презентация на фирма Елтера - Унитех ЕООД, производител на ел-табла, проектиране на ел-инсталации, нестандартно оборудване и системи за автоматизация

Презентация на фирма Елтера - Унитех ЕООД, производител на ел-табла, проектиране на ел-инсталации, нестандартно оборудване и системи за автоматизация

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Презентация на фирма Елтера

  1. 1. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ гр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖ тел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ мобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ e-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕЛ ТЕРА УНИТЕХ ЕООД www.el-tabla.com 2012 г.
  2. 2. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ гр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖ тел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ мобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ e-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com ЕЛ ТЕРА УНИТЕХ ЕООД е специализирана в изработката на нестандартно ел оборудване, ел. табла, офертиране по предоставена електродокументация от клиента, създаване на системи за управление, както и на специализирани разработки за нуждите на клиента. Вижте брошура представяща фирмата и нейната дейност. www.el-tabla.com 2012 г.
  3. 3. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ гр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖ тел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ мобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ e-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Фирмата предлага следните продукти и услуги: нестандартно ел.оборудване ел.табла за автоматизация и командни пултове системи за автоматизация на производството промишлена и отоплителна автоматизация системи за управление ел.табла за жилищни, обществени и административни сгради електромерни табла кранови табла радиоуправление на кранове www.el-tabla.com 2012 г.
  4. 4. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ гр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖ тел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ мобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ e-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Обекти: Автоматиката на Огняново К – Оборотна система за ползване на водите от хвостохранилищата за миене на скален материал на завод Огняново К; Автоматиката на оборотна система на водите на ЗНХВ – “Пуклина”; ЗНХВ "Пуклина" - гр.Сливница - Силоз за трошена негасена вар - система за товарене и разтоварване; ТСИ – феросплави – Скопие – Трошачно сортировъчна инсталация за феродосплави; Автоматика ОВИ на площадка за третиране на вторични суровини от хартия, пластмаса и стъкло; АУРУБИС България; Асарел Медет – Панагюрище; КЦМ – АД – гр. Пловдив; Стомана Индъстри – гр. Перник. www.el-tabla.com 2012 г.
  5. 5. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ гр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖ тел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ мобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ e-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Снимки Посетете галерията на сайта на фирмата за повече снимки. www.el-tabla.com 2012 г.
  6. 6. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ гр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖ тел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ мобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ e-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Снимки Посетете галерията на сайта на фирмата за повече снимки. www.el-tabla.com 2012 г.
  7. 7. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ гр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖ тел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ мобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ e-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Снимки Посетете галерията на сайта на фирмата за повече снимки. www.el-tabla.com 2012 г.
  8. 8. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ гр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖ тел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ мобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ e-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Снимки Посетете галерията на сайта на фирмата за повече снимки. www.el-tabla.com 2012 г.
  9. 9. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ гр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖ тел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ мобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ e-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Снимки Посетете галерията на сайта на фирмата за повече снимки. www.el-tabla.com 2012 г.
  10. 10. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ гр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖ тел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ мобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ e-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com За контакт с нас ЕЛ ТЕРА УНИТЕХ ЕООД гр. София, ул. Илия Бешков 1 Тел.: 02 97 32 699; мобилни: 0884 742 414, 0897 813 191 лице за контакт - Tодор Руков e-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Вижте карта в Гугъл www.el-tabla.com 2012 г.

×