Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентация на фирма Елтера

Презентация на фирма Елтера - Унитех ЕООД, производител на ел-табла, проектиране на ел-инсталации, нестандартно оборудване и системи за автоматизация

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Презентация на фирма Елтера

 1. 1. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИгр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖтел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕмобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯe-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕЛ ТЕРА УНИТЕХ ЕООД www.el-tabla.com 2012 г.
 2. 2. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИгр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖтел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕмобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯe-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com ЕЛ ТЕРА УНИТЕХ ЕООД е специализирана в изработката на нестандартно ел оборудване, ел. табла, офертиране по предоставена електродокументация от клиента, създаване на системи за управление, както и на специализирани разработки за нуждите на клиента. Вижте брошура представяща фирмата и нейната дейност. www.el-tabla.com 2012 г.
 3. 3. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИгр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖтел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕмобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯe-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Фирмата предлага следните продукти и услуги: нестандартно ел.оборудване ел.табла за автоматизация и командни пултове системи за автоматизация на производството промишлена и отоплителна автоматизация системи за управление ел.табла за жилищни, обществени и административни сгради електромерни табла кранови табла радиоуправление на кранове www.el-tabla.com 2012 г.
 4. 4. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИгр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖтел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕмобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯe-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Обекти: Автоматиката на Огняново К – Оборотна система за ползване на водите от хвостохранилищата за миене на скален материал на завод Огняново К; Автоматиката на оборотна система на водите на ЗНХВ – “Пуклина”; ЗНХВ "Пуклина" - гр.Сливница - Силоз за трошена негасена вар - система за товарене и разтоварване; ТСИ – феросплави – Скопие – Трошачно сортировъчна инсталация за феродосплави; Автоматика ОВИ на площадка за третиране на вторични суровини от хартия, пластмаса и стъкло; АУРУБИС България; Асарел Медет – Панагюрище; КЦМ – АД – гр. Пловдив; Стомана Индъстри – гр. Перник. www.el-tabla.com 2012 г.
 5. 5. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИгр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖтел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕмобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯe-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Снимки Посетете галерията на сайта на фирмата за повече снимки. www.el-tabla.com 2012 г.
 6. 6. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИгр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖтел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕмобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯe-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Снимки Посетете галерията на сайта на фирмата за повече снимки. www.el-tabla.com 2012 г.
 7. 7. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИгр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖтел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕмобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯe-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Снимки Посетете галерията на сайта на фирмата за повече снимки. www.el-tabla.com 2012 г.
 8. 8. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИгр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖтел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕмобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯe-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Снимки Посетете галерията на сайта на фирмата за повече снимки. www.el-tabla.com 2012 г.
 9. 9. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИгр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖтел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕмобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯe-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Снимки Посетете галерията на сайта на фирмата за повече снимки. www.el-tabla.com 2012 г.
 10. 10. ЕЛЕКТРОТАБЛА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИгр. София, ул. Илия Бешков 1 ЕЛ. МОНТАЖтел.: 02 97 32 699; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕмобилни: 0884 742 414, 0897 813 191; СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯe-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com За контакт с нас ЕЛ ТЕРА УНИТЕХ ЕООД гр. София, ул. Илия Бешков 1 Тел.: 02 97 32 699; мобилни: 0884 742 414, 0897 813 191 лице за контакт - Tодор Руков e-mail: eltera_el@abv.bg; el-tabla@el-tabla.com Вижте карта в Гугъл www.el-tabla.com 2012 г.

×