Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan
KANDUNGAN
Kenyataan
portfolio
Kenyataan
oleh Pengurus
Laporan
Juruaudit
Beba...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan
KENYATAAN PORTFOLIO
NAMA DANA :
DANA PENDAPATAN TETAP TAKAFUL IKHLAS
DANA SE...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 2
TINJAUAN PASARAN DANA PENDAPATAN
TETAP (SAMB.)
tertarik kepada pasaran bon...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 3
Ringkasan Kedudukan Dana Pendapatan Tetap Takaful Ikhlas (TIFIF) Apr 2010 ...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 4
JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI DANA (TIFIF)
Jumlah Pelaburan (RM)
Jumlah NAB...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 5
Ringkasan kedudukan Dana Seimbang Takaful Ikhlas (TIBF) Apr 2010 - Mac 201...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 6
JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI DANA(TIBF)
Jumlah Pelaburan (RM)
Jumlah NAB/N...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 7
Ringkasan Kedudukan Dana Pertumbuhan Takaful Ikhlas (TIGF) Apr 2010 - Mac ...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 8
JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI DANA (TIGF)
Jumlah Pelaburan (RM)
Jumlah NAB/...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan
KENYATAAN PORTFOLIO
9
NAMA DANA:
AMHIGH STRATEGI TUNAI ISLAM
AMHIGH STRATEGI...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 10
KAJIAN PASARAN EKONOMI DAN EKUITI
(SAMB.)
penarafan negara Ireland telah ...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 11
KAJIAN PASARAN EKONOMI DAN EKUITI
(SAMB.)
kejutan yang besar. Pada Novemb...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 12
TINJAUAN PASARAN EKONOMI DAN EKUITI
(SAMB.)
harga minyak, harga komoditi ...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 13
TINJAUAN PASARAN BON DAN SUKUK
(SAMB.)
menjelang awal tahun 2012. Menurut...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 14
KAJIAN PRESTASI PORTFOLIO (SAMB.)
Strategi Portfolio
Strategi teras kami ...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 15
Sejak ditubuhkan (16 Julai 2008)
Prestasi
(pada 31 Mac 2011)
1-tahun pula...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 16
Prestasi AmHigh strategi tunai Islam dari 16 Julai 2008 hingga 31 Mac 201...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 17
Kategori Pelaburan Pada 31 Mac 2011 Pada 31 Mac 2010
Pendedahan:
Dana Eku...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 18
Pada 31 Mac 2011 Pada 31 Mac 2010
Jumlah pulangan tahunan:
- Pertumbuhan ...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 19
Pada 31 Mac 2011 Pada 31 Mac 2010
Pada 31 Mac 2009
(tarikh ditubuhkan: 16...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 20
KENYATAAN PENGURUS
Pada pendapat Pengurus, Takaful Ikhlas Sdn. Bhd penyat...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 21
LAPORAN JURUAUDIT KEPADA PEMEGANG UNIT TAKAFUL IKHLAS SDN. BHD
DANA-DANA ...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 22
LAPORAN JURUAUDIT KEPADA PEMEGANG UNIT TAKAFUL IKHLAS SDN. BHD
DANA-DANA ...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 23
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 MAC 2011
Dana AmHigh
Strategi Tunai Is...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 24
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 MAC 2011 (SAMB.)
Dana AmHigh
Strategi ...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 25
PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011
Dana AmHi...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 26
PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011 (SAMB.)
D...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 27
PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2011
P...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 28
PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2011 (...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 29
PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2011 (...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 30
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011
ALIRAN TUNAI DARIPAD...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 31
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011 (SAMB.)
ALIRAN TUNAI...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 32
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011 (SAMB.)
ALIRAN TUNAI...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 33
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011 (SAMB.)
ALIRAN TUNAI...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 34
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011 (SAMB.)
ALIRAN TUNAI...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 35
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011
1. PENGURUS DAN AKTIVITI UTAMA...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 36
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.)
2. DASAR-DASAR PERAKAU...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 37
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.)
2. DASAR-DASAR PERAKAU...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 38
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.)
2. DASAR-DASAR PERAKAU...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 39
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.)
2. DASAR-DASAR PERAKAU...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 40
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.)
2. DASAR-DASAR PERAKAU...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 41
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.)
2. DASAR-DASAR PERAKAU...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 42
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.)
2. DASAR-DASAR PERAKAU...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 43
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.)
2. DASAR-DASAR PERAKAU...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 44
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.)
2. DASAR-DASAR PERAKAU...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan
2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)
2.4 Piawaian Telah Dikeluarkan tet...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 46
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.)
2. DASAR-DASAR PERAKAU...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan
2011
RM
498,900
3,434,945
3,933,845
901,800
4,835,645
500,525
(1,625)
498,90...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 48
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.)
Nilai Saksama
RM
498,9...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 49
Sebagai %
daripada
NAB
11.62%
5.85%
54.07%
20.08%
91.61%
Sebagai %
daripa...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan
Akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen
Kadar keuntungan efektif pa...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 51
Pelaburan
Aset kewangan pada FVTPL:
Tidak disebut harga, Pelaburan Islam ...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 52
(ii) Dana Seimbang (Samb.)
Nilai Saksama
RM
199,560
199,560
Bilangan
unit...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 53
(ii) Dana Seimbang (Samb.)
Sebagai %
daripada
NAB
3.84%
7.76%
12.47%
24.0...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 54
Nilai Saksama
RM
145,000
61,800
910
157,090
68,400
64,200
207,740
142,450...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 55
Nilai Saksama
RM
244,361
178,042
178,200
218,550
115,500
158,900
76,360
1...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 56
(ii) Dana Seimbang (Samb.)
RM
763,600
Sebagai %
daripada
NAB
14.69%
Penar...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 57
(ii) Dana Seimbang (Samb.)
Akaun Pelaburan dengan bank perdagangan berles...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 58
Pelaburan
Aset kewangan pada FVTPL:
Disebut harga, Sekuriti Papan Utama P...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 59
Nilai Saksama
RM
181,250
74,160
1,092
204,900
114,000
107,000
244,400
177...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 60
Nilai Saksama
RM
171,500
308,459
212,168
232,200
479,400
138,600
181,600
...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 61
RM
1,021,600
Sebagai %
daripada
NAB
16.85%
Penarafan Kredit
AAA
Jadual di...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 62
(iii) Dana Pertumbuhan (Samb.)
Akaun Pelaburan dengan bank perdagangan be...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 63
Komposisi, kos dan nilai saksama Unit Amanah Islam, pada 31 Mac 2011 adal...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan
Profil kematangan akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen pada 31 M...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan
2011
RM
61,538,755
450,062
61,988,817
57,812,473
3,726,282
61,538,755
450,06...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 66
4. AMAUN TERHUTANG KEPADA DANA INVESTMENT LINKED TAKAFUL
Profil kematanga...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan
2011
RM
2,717
(525)
2,192
2010
RM
3,052
(335)
2,717
(i) Dana Pendapatan Teta...
Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan
2011
RM
(9,023)
(31,769)
(40,792)
2010
RM
-
(9,023)
(9,023)
(iv) Dana AmHigh...
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011

791 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
791
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan dana dana takaful berkaitan pelaburan berakhir 31Mac 2011

 1. 1. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan KANDUNGAN Kenyataan portfolio Kenyataan oleh Pengurus Laporan Juruaudit Bebas Penyata Kedudukan Kewangan Penyata Pendapatan Komprehensif Penyata Perubahan dalam Ekuiti Nota kepada Penyata Kewangan 1-19 20 21-22 23-24 25-26 27-29 Penyata Aliran Tunai 30-34 35-91 Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan bagi tahun berakhir 31 Mac 2011
 2. 2. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan KENYATAAN PORTFOLIO NAMA DANA : DANA PENDAPATAN TETAP TAKAFUL IKHLAS DANA SEIMBANG TAKAFUL IKHLAS DANA PERTUMBUHAN TAKAFUL IKHLAS TINJAUAN PASARAN DANA EKUITI Pandangan kami di pasaran digariskan oleh dua pemerhatian utama pada aliran portfolio: - Bon kepada ekuiti - kebanyakannya jelas di Amerika Syarikat dan negara ekonomi maju yang lain bahawa prospek pertumbuhan yang lebih baik akan menimbulkan risiko pelabur beralih ke ekuiti. Selektif dalam pasaran seperti Indonesia, terdapat penjualan agresif di pasaran bon. Jualan asing pada govvies Malaysia kekal sederhana tetapi kita sedar akan pegangan tinggi asing dalam Sekuriti Kerajaan Malaysia (dianggarkan RM73bn). - Ekuiti EM kepada ekuiti DM - ancaman inflasi dalam ekonomi baru muncul dan kebimbangan mengenai dasar-dasar yang ketat telah mencetuskananjakandariekuitiEMkepadaekuiti DM. Walaupun Malaysia kurang dipengaruhi oleh inflasi, portfolio peralihan daripada Asia telah menjejaskan Bursa Kuala Lumpur (KLCI) baru-baru ini. Trend ini dijangka berterusan dalam separuh tahun pertama 2011 di tengah- tengah keadaan pasaran yang tidak menentu. Sehinggalah kenaikan inflasi memuncak di China dan terdapat tanda-tanda bahawa pendirian ketat Asia berakhir, kami menjangkakan pelabur asing masih akan kekal berhati-hati di pasaran baru muncul. Pengaliran modal kepada negara maju mungkin menguasai separuh tahun pertama 2011. Walau bagaimanapun, kami tetap positif terhadap penambahbaikan struktur dalam ekonomi Asia sepertimana ia kekal positif bagi EM Asia dalam jangka masa sederhana. Begitu juga, peningkatan ekonomi di AS mungkin berulang dan mungkin tidak dapat dikekalkan. Oleh itu, kita boleh melihat pembalikan aliran kembali ke Asia pada separuh tahun kedua 2011 apabila kebimbangan inflasi berkurangan (dan dasar kewangan ketat berakhir). TINJAUAN PASARAN DANA PENDAPATAN TETAP Pada mesyuarat dasar kewangan (MPC) pada 11 Mac 2011, ahli mesyuarat mengekalkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) pada 2.75%, namun Keperluan Rizab Berkanun (SRR) bersih dinaikkan daripada 1.00% kepada 2.00%, berkuatkuasa 1 April 2011 sebagai langkah awal untuk mengurus risiko kecairan yang muncul daripada ketidakseimbangan makroekonomi dan kewangan. Bank Negara Malaysia (BNM) dalam Laporan Tahunan 2010 yang dikeluarkan pada 23 Mac 2011, mengekalkan jangkaan sebelumnya untuk pertumbuhan KDNK 5.0-6.0% pada tahun ini (berbanding pertumbuhan 7.2% pada tahun 2010). Sementara itu, kadar inflasi dijangka meningkat kepada purata 2.5% hingga 3.5% pada tahun 2011 daripada 1.7% pada tahun 2010. Pergerakan kadar hasil adalah dilihat stabil pada awal bulan kerana pemain-pemain pasaran lebih 1
 3. 3. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 2 TINJAUAN PASARAN DANA PENDAPATAN TETAP (SAMB.) tertarik kepada pasaran bon kerajaan yang lebih selamat berbanding pergolakan dalam MENA (Timur Tengah Afrika Utara) serta gempa bumi Jepun dan kesan-kesan tsunami. Walau bagaimanapun, jangkaan inflasi yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh laporan tahunan BNM telah melemahkan pasaran Bon Kerajaan Malaysia. Kadar hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) telah meningkat secara menyeluruh terutamanya untuk Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) 3 tahun dan 5 tahun disebabkan jangka pendek govvies lebih sensitif kepada sebarang perubahan kadar dasar. Bank pusat mengadakan lelongan dua bon kerajaan pada bulan Mac. Pembukaan semula pertengahan bulan untuk Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) September 2016 telah menerima tawaran meliputi nisbah 2.24 kali untuk RM4.0 bilion yang ditawarkan dengan hasil purata 3.567%. Lelongan 3.5 tahun GII matang September 2014 menyaksikan permintaan lemah dengan 1.43 kali terlebih langgan. Purata kadar hasil yang dijana daripada RM4.0 bilion yang ditawarkan ialah pada 3.505%. TINJAUAN PASARAN BON Penerbitan govvies yang akan datang: 15 tahun terbitan baru Sekuriti Kerajaan Malaysia matang April 2026 dan isu 10 tahun baru GII April matang 2021 yang akan menyaksikan kira-kira RM4.0 bilion yang ditawarkan. PM dalam kenyatannya bahawa kerajaan boleh menjual RM48 bilion dalam bon Islam untuk membiayai projek MRT dan lebih banyak pelaburan akan diumumkan untuk merangsang pertumbuhan dan juga mempertimbangkan agar potongan subsidi diperlahankan bagi melindungi pengguna daripada kenaikan harga.
 4. 4. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 3 Ringkasan Kedudukan Dana Pendapatan Tetap Takaful Ikhlas (TIFIF) Apr 2010 - Mac 2011 Jumlah Suntikan Modal Jumlah Pendapatan Bersih/ (Kerugian) Nilai Kos Nilai Pasaran Pendedahan : : : : Bon : Kecairan : Jumlah Pada 31 Mac 2011 RM 4,512,030 353,034 4,864,666 4,865,826 81.43% 18.57% RM RM RM 3,961,242 903,424 4,864,666 RINGKASAN PORTFOLIO (TIFIF) Sejak ditubuhkan sehingga 31 Mac 2011 1 tahun (Apr 2010 - Mac 2011) 3 tahun (Apr 2008 - Mac 2011) PURATA PULANGAN TAHUNAN PORTFOLIO PENANDA ARAS 18.42% 10.65% 5.64% 2.87% 13.16% 9.34% Prestasi Dana Nota: Prestasi Dana berbanding Tanda Aras ke atas GIA
 5. 5. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 4 JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI DANA (TIFIF) Jumlah Pelaburan (RM) Jumlah NAB/Nilai Pasaran (RM) KATEGORI PELABURAN MAC-07 MAC-08 - - 100.00% 1,048,797.98 1,496,072.25 MAC-09 MAC-10 MAC-11 1 - Sekuriti Hutang (a) Bon (b) Jaminan Kerajaan 2 - Kecairan/tunai 45.39% - 54.61% 56.61% 18.45% 24.94% 80.57% 16.65% 2.78% 75.69% 5.16% 19.15% 1,198,749.12 1,365,681.64 4,512,029.80 1,058,166.00 1,405,434.001,203,558.00 1,323,028.00 4,292,198.00 Jumlah Unit 1,052,706.00 1,508,352.001,157,288.00 1,301,777.00 4,420,281.00 NAB diterbitkan seunit 1.0050 0.93201.0400 1.0160 0.9710 NAB tertinggi seunit (RM) 1.0060 1.03901.0490 1.0390 1.039 NAB terendah seunit (RM) 0.9950 0.84100.9950 0.8410 0.8410 Jumlah Pulangan Tahunan: - Pertumbuhan modal - Pengagihan pendapatan 0.85% - 3.77% - 2.03% - 4.99% - 18.42% Jadual Prestasi Tahunan
 6. 6. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 5 Ringkasan kedudukan Dana Seimbang Takaful Ikhlas (TIBF) Apr 2010 - Mac 2011 Jumlah Suntikan Modal Jumlah Pendapatan Bersih/(Kerugian) Nilai Kos Nilai Pasaran Pendedahan Ekuiti Bon Kecairan Jumlah Pada 31 Mac 2011 RM 4,588,003 897,827 5,455,867 5,589,729 63.80% 22.39% 13.81% RM RM RM RM 3,566,208 1,251,455 772,066 5,589,729 RINGKASAN PORTFOLIO (TIBF) Sejak ditubuhkan sehingga 31 Mac 2011 1 tahun (Apr 2010 - Mac 2011) 3 tahun (Apr 2008 - Mac 2011) PURATA PULANGAN TAHUNAN PORTFOLIO PENANDA ARAS 40.35% 37.12% 14.42% 12.82% 17.17% 16.12% Prestasi Dana Nota: Prestasi Dana berbanding Tanda Aras ke atas 75% FBM Syariah + 25% GIA : : :
 7. 7. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 6 JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI DANA(TIBF) Jumlah Pelaburan (RM) Jumlah NAB/Nilai Pasaran (RM) KATEGORI PELABURAN MAC-07 MAC-08 11.19% 3.56% 3.44% 5.45% 38.50% 5.49% 2.33% 1.97% - - 28.07% 2,234,272.31 2,863,711.18 MAC-09 MAC-10 MAC-11 1 - Ekuiti (a) Pembinaan (b) Perladangan (c) Produk Pengguna (d) Produk Industri (e) Perdagangan/Perkhidmatan (f) Hartanah (g) Syarikat Projek Infrastruktur (h) TSR & Waran 2 - Sekuriti/Bon 3 - Kecairan/Tunai 3.12% 15.79% 2.94% 1.80% 34.11% 2.72% - 17.32% - 22.20% 3.68% 7.88% 2.97% 2.19% 26.52% 3.26% - 31.35% - 22.15% 13.70% 2.62% 5.44% 2.60% 31.31% 2.69% 3.94% 34.81% - 2.89% 8.76% 7.77% 3.72% 4.03% 35.31% 1.37% 2.84% - 22.39% 13.81% 2 ,468,314.45 2,119,070.43 4,588,003.47 2,216,701.00 2,741,4512 ,437,061.00 2,060,996.00 5,199,044 Jumlah Unit 2 ,066,632.00 2,519,1532,165,799.00 2,348,527.00 4,237,813 NAB diterbitkan seunit (RM) 1.0730 1.08801.1250 0.8780 1.2268 NAB tertinggi seunit (RM) 1.1100 1.11901.1990 0.9980 1.2130 NAB terendah seunit (RM) 0.9920 0.84100.9920 0.8410 0.8410 Jumlah Pulangan Tahunan: - Pertumbuhan modal - Pengagihan pendapatan 12.88% - 6.12% - -19.90% - 27.84% - 40.35% Jadual Prestasi Tahunan
 8. 8. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 7 Ringkasan Kedudukan Dana Pertumbuhan Takaful Ikhlas (TIGF) Apr 2010 - Mac 2011 Jumlah Suntikan Modal Jumlah Pendapatan Bersih/(Kerugian) Nilai Kos Nilai Pasaran Pendedahan : : : : Ekuiti : Kecairan : Jumlah Pada 31 Mac 2011 RM 5,100,548 888,115 5,941,027 6,136,395 84.49% 15.51% RM RM RM 951,829 5,184,566 6,136,395 RINGKASAN PORTFOLIO (TIGF) Sejak ditubuhkan sehingga 31 Mac 2011 1 tahun (Apr 2010 - Mac 2011) 3 tahun (Apr 2008 - Mac 2011) PURATA PULANGAN TAHUNAN PORTFOLIO PENANDA ARAS 39.80% 43.17% 15.71% 16.22% 12.26% 17.23% Prestasi Dana Nota: Prestasi Dana Berbanding Tanda aras ke atas FBM Syariah
 9. 9. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 8 JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI DANA (TIGF) Jumlah Pelaburan (RM) Jumlah NAB/Nilai Pasaran (RM) KATEGORI PELABURAN MAC-07 MAC-08 14.22% 1.10% 7.92% 8.87% 35.21% 11.07% 3.25% 3.77% 14.59% 2,333,002 3,398,972 MAC-09 MAC-10 MAC-11 1 - Ekuiti (a) Pembinaan (b) Perladangan (c) Produk Pengguna (d) Produk Industri (e) Perdagangan/Perkhidmatan (f) Hartanah (g) Syarikat Projek Infrastruktur (h) TSR & Waran 2 - Kecairan/Tunai 5.59% 20.38% 3.53% 4.79% 40.05% 2.75% - - 22.81% 6.41% 12.94% 3.72% 4.65% 29.61% 3.32% - - 39.35% 13.57% 5.84% 5.98% 4.56% 41.03% 2.46% 3.99% - 22.57% 10.57% 12.20% 4.18% 5.20% 46.58% 2.80% 2.96% - 15.51% 2,653,974 2,258,085 5,100,548 2,328,518 3,148,9722,616,098 2,175,285 5,998,278 Jumlah Unit 2,137,879 3,182,9682,292,290 2,746,035 5,362,940 NAB diterbitkan seunit (RM) 1.0890 0.98901.1410 0.7920 1.1185 NAB tertinggi seunit (RM) 1.1410 1.07001.2410 0.9810 1.1660 NAB terendah seunit (RM) 0.9770 0.77100.9770 0.7710 0.7710 Jumlah Pulangan Tahunan: - Pertumbuhan modal - Pengagihan pendapatan 16.33% - 7.06% - -26.90% - 32.71% - 39.80% - Jadual Prestasi Tahunan
 10. 10. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan KENYATAAN PORTFOLIO 9 NAMA DANA: AMHIGH STRATEGI TUNAI ISLAM AMHIGH STRATEGI-STRATEGI EKUITI ISLAM KAJIAN PASARAN EKONOMI DAN EKUITI Sudah pastinya tahun 2010 adalah tahun bagi pasaran baru muncul, dengan Asia (tidak termasuk Jepun) dalam perhatian kerana pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Selepas dibelenggu krisis ekonomi global pada tahun 2008 dan 2009, terdapat jangkaan tinggi bahawa pemulihan ekonomi global akan berkembang daripada permulaan tahun 2010, yang pasti tidak akan mengecewakan. Walaupun begitu proses ini tidak begitu berjalan lancar, disebabkan kebanyakan ekonomi masih terjejas dengan pelbagai tahap risiko akibat kesan penurunan taraf dalam penarafan hutang bon mereka. Namun, tahun 2010 ditutup dengan kejutan apabila pertumbuhan yang meyakinkan direkodkan terutamanya di Asia, dan masih ada harapan bahawa keadaan ini akan berterusan untuk beberapa tahun akan datang. Malangnya begitu, ekonomi belum pulih sepenuhnya di negara-negara tertentu terutamanya di Eropah. Portugal, Ireland, Itali, Greece dan Sepanyol menghadapi krisis hutang negara pada tahun 2010. Walaupun penurunan penilaian masih berterusan bagi negara-negara ini, mujurlah negara-negara ini belum lagi gagal membayar pinjaman mereka. Kedudukan Greece telah jatuh ke taraf ringan (bukan gred pelaburan) dan kebanyakan negara-negara Eropah Timur mungkin sama juga diturun taraf jika harga minyak terus kekal tinggi. Satu pakej menyelamat bernilai US $1 trilion telah dirangka untuk membantu menyelesaikan krisis Yunani, kerana ia menjejaskan kekuatan matawang Euro. Sementara ekonomi kian pulih di kebanyakan negara membangun, negara-negara lain pula mengekalkan kadar faedah pada paras terlalu rendah. Amerika Syarikat misalnya, mengekalkan kadar faedah hampir sifar pada Mac 2010 bagi satu “tempoh masa tidak pasti.” Ini menyebabkan lagi perbezaan kadar faedah antara ekonomi maju dan ekonomi baru muncul dan merangsang pelabur untuk beralih daripada ekonomi maju kepada ekonomi baru muncul, yang menjanjikan pulangan yang lebih tinggi pada atas prospek ekonomi yang lebih cerah. Tahun 2010 juga menyaksikan kombinasi harga makanan yang tinggi, harga minyak yang tinggi dan gaji yang tidak banyak berubah, yang turut mendorong orang ramai membuat bantahan di jalanan. Bantahan ini turut menggulingkan kerajaan seperti apa yang berlaku di Tunisia dan Mesir. Bantahan di Libya dan di tempat lain terutama di Timur Tengah, menyebabkan kenaikkan harga minyak berikutan kebimbangan gangguan bekalan. Kenaikan mendadak harga minyak ini telah mencetuskan kebimbangan mengenai inflasi di seluruh dunia, yang akibatnya penurunan jangkaan kadar pertumbuhan KDNK di kebanyakan negara. Dalamtempohdibawahkajian,risiko-risikoglobal masih terus wujud. Ketegangan di antara kedua- dua negara Korea mencapai kemuncak apabila Korea Utara memutuskan untuk menyerang jiran selatannya. Kebimbangan hutang zon euro terus meningkat, selepas
 11. 11. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 10 KAJIAN PASARAN EKONOMI DAN EKUITI (SAMB.) penarafan negara Ireland telah diturunkan, manakala penilaian Sepanyol dan Portugal telah diletakkan di bawah kajian. Pemberontakan di Timur Tengah yang berterusan, manakala ketegangan di Libya mencapai kemuncak dimana NATO memutuskan untuk mengambil tindakan. Berbalik di Malaysia, pemulihan ekonomi yang lebih kukuh bermula pada tahun 2010 mula mendapat perhatian BNM, dimana BNM mula memperkenalkan proses pemulihan kadar faedah mereka, dengan meningkatkan kadar polisi semalaman (OPR) sebanyak 25 mata asas kepada 2.25% pada bulan Mac 2010, dalam usaha untuk menguruskan ketidakseimbangan di tengah- tengah pemulihan ekonomi. Model ekonomi baru (MEB) telah diumumkan, bahagian pertama daripada dua bahagian menumpukan untuk melaksanakan strategi-strategi baru bagi membolehkan Malaysia mencapai status negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Pelaksanaan rancangan cukai barang-barang dan perkhidmatan (GST) juga gagal, di mana kerajaan menangguhkannya atas alasan bahawa GST tidak boleh dilaksanakan lagi kerana ekonomi negara hanya baru mula pulih. Ringgit terus kukuh sepanjang tahun 2010 dan awal tahun 2011 kepada 13-tahun tertinggi, selaras dengan peningkatan nilai mata wang Asia yang lain disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu peningkatan kadar faedah, spekulasi mengenai penurunan nilai bagi matawang renmimbi Cina, dan aliran masuk modal yang berterusan. Malah, ringgit adalah merupakan model terbaik di kalangan mata wang Asia, dengan jangkaan bahawa ia mungkin berada di bawah tiga ringgit pada dolar US menjelang akhir tempoh kajian. Pada bulan Mei 2010, BNM telah menaikkan lagi Kadar Polisi Semalaman (OPR) kepada 2.50%, apabila KDNK Malaysia suku tahun pertama 2010 (1Q10) meningkat pada kadar yang paling cepat dalam tempoh 10 tahun iaitu pada 10.1% tahun- ke-tahun ( yoy). Rancangan Malaysia ke-10 yang meliputi rangka kerja untuk ekonomi negara telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada bulan berikutnya, yang meliputi 5 tahun bermula 2011. Beberapa sasaran ketara (atau KPI) di bawah RMK-10 adalah 12.8% purata pertumbuhan tahunan dalam pelaburan swasta, kadar pertumbuhan KDNK sebanyak 6% setiap tahun, dan mengurangkan defisit fiskal sebanyak separuh kepada 2.8% daripada KDNK pada tahun 2015. Program subsidi rasionalisasi juga bermula pada Mei 2010, di mana harga petrol dan diesel telah meningkat secara beransur-ansur seiring dengan kenaikan harga minyak mentah. Harga gula turut dinaikkan sebanyak 20 sen. Ini telah membantu mencipta kesan penolakan inflasi, menyebabkan inflasi tahun-ke-tahun (yoy) meningkat dan selanjutnya mendorong BNM untuk menaikkan kadar polisi semalaman (OPR). Program Transformasi Ekonomi Malaysia (ETP) telah dilancarkan pada September 2010, yang menyatakan sasaran utama ekonomi untuk 10 tahun akan datang. Kunci penting kepada kejayaan ETP menurut ahli ekonomi, adalah pelaksanaannya yang betul. Bajet 2011, walaupun dengan beberapa pengumuman menarik, ia bukanlah satu
 12. 12. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 11 KAJIAN PASARAN EKONOMI DAN EKUITI (SAMB.) kejutan yang besar. Pada November 2010, BNM mengekalkan OPR pada 2.75%, sebagai kompromi antara mengurus tekanan inflasi dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi. Malah, pertumbuhan KDNK bagi suku tahun ketiga 2010 sebenarnya telah agak perlahan. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah, kerajaan Malaysia mempergiatkan rasionalisasi subsidi pada akhir tempoh kajian semula dan meningkatkan lebih jauh harga petrol dan diesel. Walaupun kadar inflasi pada tahun 2010 yang agak stabil ke atas faktor-faktor penolakan inflasi seperti kenaikan harga komoditi, namun begitu dijangkakan bahawa kadar inflasi akan lebih tinggi pada awal 2011 disebabkan oleh faktor susulan. Inflasi juga dijangka lebih tinggi akibat daripada harga komoditi yang terus meningkat, dan kerajaan masih meneruskan program rasionalisasi subsidinya. TINJAUAN PASARAN BON DAN SUKUK Kadar peningkatan ekonomi global dalam tahun 2010 disebabkan oleh banyak faktor seperti data ekonomi yang positif, peningkatan prospek ekonomi daripada ekonomi AS oleh Bank Rizab Persekutuan AS, serta peningkatan sentimen pengguna. Walau bagaimanapun, dalam pasaran baru muncul terutama di Asia, tumpuan kerajaan telah beralih ke arah menangani inflasi dan bukannya memberi sokongan berterusan bagi pertumbuhan, terutamanya pada suku tahun pertama 2011. Inflasi juga telah diburukkan lagi oleh kenaikan makanan global dan harga minyak. Kebanyakan bank pusat telah memulakan pendirian yang agresif bagi kenaikan kadar faedah, di tengah-tengah dasar kewangan yang kurang ketat, yang diketuai oleh China, India, Korea Selatan dan Taiwan. Di Malaysia, bon domestik negara dan pasaran sukuk telah terjejas oleh pelbagai kejadian luaran dan dalaman. Kemelut di Timur Tengah, kenaikan harga komoditi global dan peningkatan kadar inflasi ditambah dengan dasar kewangan yang ketat telah memainkan peranan dalam menghasilkan jumlah bekalan dan dagangan. Sementara itu pasaran bon korporat dan sukuk pula mempunyai kesan yang sangat baik pada 2010 berbanding dengan Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) dan Pelaburan Islam Kerajaan (GII). Aktiviti perdagangan tertumpu pada segment akhir dan tinggi AAA dan AA, dengan jumlah dagangan dalam sekuriti hutang swasta (PDS) yang sederhana tinggi berbanding tahun 2009. TINJAUAN PASARAN EKONOMI DAN EKUITI Pada peringkat global, kami menjangkakan pasaran ekuiti pada tahun 2011 memberikan pulangan yang lebih baik lagi berbanding dengan pulangan yang rendah. Teras utama menunjukkan pasaran ekuiti yang positif adalah termasuk keadaan yang menggalakkan untuk ekonomi global dan baru muncul, ditambah dengan penilaian yang baik dan peningkatan keuntungan sektor korporat. Keadaan yang membuat prestasinya lemah adalah kenaikan
 13. 13. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 12 TINJAUAN PASARAN EKONOMI DAN EKUITI (SAMB.) harga minyak, harga komoditi dan harga makanan yang mempunyai faktor tolak inflasi dan seterusnya mengakibatkan permintaan penggunaan yang lemah disebabkan pengguna perlu menyesuaikan diri dengan harga yang lebih tinggi. Perbandingan antara pasaran maju dan pasaran baru muncul, pasaran maju menunjukkan tanda- tanda momentum positif, dimana petunjuk utama ekonomi menunjukkan perbelanjaan pengguna yang lebih tinggi dan peningkatan di dalam pengeluaran perkilangan. Pendapatan korporat setelah disemak semula adalah menaik, ini menyokong penilaian dan pasaran terutamanya pada suku tahun pertama 2011. Dalam tempoh terdekat, faktor-faktor negatif yang menjejaskan pasaran maju termasuk bank pusat di Jerman, ekonomi terbesar di Eropah, kenaikkan kadar faedah, dan kejatuhan dari bencana gempa bumi di Jepun, mewujudkan suatu jumlah yang tidak menentu untuk kadar pemulihan dalam ekonomi Jepun selepas bencana. Dengan kata lain bagi pasaran baru muncul, terutamanya di Asia dimana sebahagian besarnya bergantung kepada kejatuhan dan pemulihan selepas gempa bumi di Jepun. Gangguan bekalan komponen, dan penurunan skala pengeluaran di Jepun, mengakibatkan barang-barang import daripada Jepun dikurangkan . Ini akan memberi kesan kepada pasaran Asia sekurang-kurangnya selama setengah tahun pertama 2011 dimana Jepun adalah salah satu pengimport terbesar di Asia. Secara keseluruhannya, kami menjangkakan prospek ekonomi yang positif bagi Malaysia, dengan BNM menjangkakan kadar pertumbuhan KDNK sebanyak 6.0% pada tahun 2011. Tumpuan akan terus di tumpukan pada ETP dan pelancaran butiran GTP, dan projek-projek pembinaan yang akan diumumkan serentak. Pada akhir tempoh di bawah kajian, pasaran Malaysia adalah didagangkan pada PER daripada 14x, iaitu pada kira-kira 15% premium terhadap pasaran serantau. Walau bagaimanapun, jika pelancaran ETP dan GTP dipercepatkan, kami menjangkakan semakan menaik pasaran Malaysia PER. TINJAUAN PASARAN BON DAN SUKUK Sekurang-kurangnya untuk setengah tahun pertama 2011, faktor-faktor luaran seperti bencana di Jepun, kemelut di Timur Tengah dan keadaan hutang kerajaan di beberapa bahagian Eropah, terus menjejaskan sentimen kebanyakan pelabur terhadap bon dan sukuk bukan-ringgit. Pada masa yang sama terutamanya dalam tempoh terdekat, risiko inflasi yang semakin meningkat di Malaysia masih pada skrin radar pelabur. Namun begitu, kita melihat aliran berita negatif luaran hanyalah sementara dan bahkan kemudian, pelabur biasanya akan mendapatkan sekuriti hutang sebagai tempat selamat. Walaupun Bank Negara Malaysia setakat ini masih mengekalkan OPR pada 2.75% (pada akhir tempoh yang dilaporkan), kami berpendapat bahawa untuk menangani inflasi, bank pusat akan terus menaikkan OPR secara beransur-ansur di bawah rejim normalisasi kepada 3.50%
 14. 14. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 13 TINJAUAN PASARAN BON DAN SUKUK (SAMB.) menjelang awal tahun 2012. Menurut laporan tahunan terbaru BNM, Bank Negara Malaysia menjangkakan inflasi meningkat kepada purata 2.5% kepada 3.5% pada tahun 2011 daripada 1.7% pada tahun 2010. Kami menjangkakan penerbitan pasaran sekuriti hutang swasta (PDS) akan meningkat bermula suku kedua tahun 2011, dengan pelaksanaan beberapa Program Transformasi Ekonomi seperti MRT KL. Untuk projek-projek jenis ini terutamanya infrastruktur yang berkaitan, ia amat berkemungkinan bahawa bon / sukuk tersebut dijamin kerajaan dan akan mengambil penarafan AAA. Kami mengharapkan apa-apa isu utama akan juga diambil kira memandangkan kecairan yang agak tinggi masih dalam pasaran. Pelabur mungkin akan memberi tumpuan kepada bon korporat berbanding bon kerajaan bagi penambahbaikan hasil yang lebih baik memandangkan kenaikan yang akan berlaku kepada kadar faedah. OBJEKTIF PELABURAN Objektif pelaburan AmHigh adalah untuk menyediakan peserta kepada pertumbuhan modal jangka panjang dengan medium yang stabil pada tahap risiko yang munasabah melalui pelaburan dalam portfolio pelbagai dana unit amanah (kedua-dua ekuiti dan bukan ekuiti) yang berlandaskan Syariah. Pada tahun yang dilaporkan, tidak ada perubahan dalam objektif pelaburan. KAJIAN PRESTASI PORTFOLIO Strategi Tunai Sejak ditubuhkan pada 16 Julai 2008 dan sehingga 31 Mac 2011, Strategi Tunai telah dilaksanakan secara berterusan dan mencapai pulangan sebanyak 6.41%. Bagi tempoh dalam kajian (satu tahun tempoh dari 31 Mac 2010 hingga 31 Mac 2011), pulangan Strategi Tunai adalah 3.17%, mengatasi Tanda Aras, iaitu Kadar Rujukan Islam Kuala Lumpur, yang meningkat sebanyak 3.08% dalam tempoh di bawah kajian yang sama. Peningkatan kembali disebabkan oleh tumpuan kami dalam sukuk dana unit amanah memperuntukkan wajaran yang lebih rendah dalam dana-dana pasaran wang Islam. Semakan menaik pada Kadar Operasi semalaman (OPR) oleh BNM telah menyebabkan prestasi Tanda Aras dinaikkan. Secara keseluruhannya, Strategi Tunai kami telah menunjukkan pertumbuhan yang kukuh walaupun terdapat turun-naik (volatiliti) dalam pasaran ekuiti. Strategi-strategi Ekuiti Bagi tempoh setahun pada 31 Mac 2011, Strategi-strategi Ekuiti mencatatkan pulangan sebanyak 11.14%, berbanding Tanda Aras, Indeks Islam Dow Jones, yang mencatatkan pulangan sebanyak 14.67%. Walaubagaimanapun sejak penubuhannya, Strategi-startegi Ekuiti kami mencatatkan pulangan sebanyak 32.50% berbanding pulangan terhadap Tanda Aras sebanyak 7.05% , mengatasi Tanda Aras sebanyak 25%. Walaupun turun-naik (volatiliti) dalam pasaran ekuiti, kita telah mengambil kesempatan pada masa pasaran yang betul apabila kita melakukan aktiviti pengimbangan semula portfolio bulanan. Ini penting kerana dana itu telah berkembang menaik dengan konsisten sejak penubuhannya.
 15. 15. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 14 KAJIAN PRESTASI PORTFOLIO (SAMB.) Strategi Portfolio Strategi teras kami ialah untuk melaksanakan pengurusan pelaburan aktif dan dinamik,melalui pengimbangan semula portfolio bulanan dan memanfaatkan masa pasaran yang betul. Melalui penggunaan model Quant teknikal kami, unit dana amanah yang sesuai akan dipilih untuk portfolio pelaburan. Pelaksanaan proses saringan yang ketat dan berterusan terhadap unit dana amanah akan dilaksanakan. Untuk Strategi tunai, kami akan terus memberi tumpuan dalam dana sukuk memandangkan prospek yang lebih baik dan berpandangan bahawa ada peningkatan dalam pelan transformasi ekonomi dan lain- lain aktiviti ekonomi seperti yang diumumkan kerajaan Malaysia. Prospek masa depan di lihat cerah dengan syarat tiada faktor negatif yang boleh menjejaskan prospek ekonomi dan ramalan pasaran. Kami menjangkakan prestasi yang mantap bagi limpahan yang berterusan bagi tahun kewangan baru. Pengagihan AmHigh merupakan dana pertumbuhan tulen dan menggunapakai satu polisi pelaburan semula untuk memaksimumkan pulangan. Kerana itu, ia tidak mengumumkan agihan dan tidak juga mempunyai polisi pengagihan yang berkaitan dengan pelaburan-pelaburannya. Rebat Dan Komisen Ringan PengurusdanPenasihatLuarPelaburanmenerima komisen ringan daripada syarikat pengurusan unit amanah dan para broker di dalam bentuk barangandanperkhidmatansepertibahan-bahan penyelidikan, perkhidmatan-perkhidmatan data dan sebutharga, penerbitan berkaitan pelaburan dan perisian sampingan bagi aktiviti-aktiviti pelaburan. Komisyen ringan seumpama ini boleh diterima selagi ia ternyata bermanfaat kepada para Pelabur dan dipegang oleh Pengurus/ Penasihat Pelaburan Luaran. Walau bagaimanapun, Pengurus dan Penasihat Pelaburan Luaran tidak berhak menerima sebarang rebat ataupun berkongsi sebarang komisen daripada mana-mana syarikat atau broker sebagai balasan untuk urus niaga langsung dalam pelaburan Dana. Sejajar dengan itu juga sebarang rebat atau komisyen akan dihalakan untuk dilabur-semula ke dalam AmHigh bagi manfaat bersama.
 16. 16. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 15 Sejak ditubuhkan (16 Julai 2008) Prestasi (pada 31 Mac 2011) 1-tahun pulangan Tahun-ke tarikh (dari 1 Januari) 6.41% Strategi Tunai 3.17% 0.50% 8.34% Penanda Aras (1-thn KLIRR) 3.08% 0.76% 32.50% Strategi Ekuiti 11.14% 1.51% 7.05% Penanda Aras (DJIM) 14.67% 4.32% April-10 Jun-10 Mei-10 Strategi Tunai Prestasi Bulanan (%) Penanda Aras (1-thn KLIRR) Strategi Ekuiti Penanda Aras (DJIM) Julai-10 September-10 Ogus-10 Oktober-10 Disember-10 November-10 Januari-11 Mac-11 Februari-11 0.29 0.37 0.31 0.25 0.25 0.26 -0.43 4.23 -5.17 1.02 -2.69 -10.20 0.39 0.27 0.36 0.26 0.25 0.26 2.43 3.16 -0.76 6.02 9.85 -2.93 0.30 0.09 0.35 0.26 0.26 0.25 3.23 2.75 0.01 3.49 6.82 -0.35 0.18 0.37 -0.01 0.26 0.26 0.24 0.84 2.30 -1.60 0.68 1.13 2.46 6-bulan pulangan 1.21% 1.54% 7.68% 14.91% 3-bulan pulangan 0.50% 0.76% 1.51% 4.32% 1-bulan pulangan 0.34% 0.26% 2.30% 1.13% Prestasi AmHigh
 17. 17. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 16 Prestasi AmHigh strategi tunai Islam dari 16 Julai 2008 hingga 31 Mac 2011 -0.50 2.00 4.50 7.00 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Mac-09 Mei-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mac-10 Mei-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mac-11 % Strategi tunai 1-tahun kadar rujukan Islam Kuala Lumpur (KLIRR) -45 -25 -5 15 35 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Mac-09 Mei-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mac-10 Mei-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mac-11 % Strategi ekuiti IndeksPasaranIslamDowJones (DJIM) Prestasi AmHigh strategi tunai Islam dari 16 Julai 2008 hingga 31 Mac 2011 Prestasi AmHigh (Samb.)
 18. 18. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 17 Kategori Pelaburan Pada 31 Mac 2011 Pada 31 Mac 2010 Pendedahan: Dana Ekuiti unit amanah Dana Bukan ekuiti unit amanah Penempatan deposit Islam Kecairan Jumlah Pada Mac 2009 (tarikh ditubuhkan: 16 Julai 2008) 61.19% 15.30% 0.73% 22.78% 100.00% 63.15% 16.15% - 20.70% 100.00% 21.90% 2.30% 9.53% 66.27% 100.00% Jadual Perbandingan Prestasi Dana Pada 31 Mac 2011 Pada 31 Mac 2010 Jumlah NAB Bilangan unit dalam edaran NAB seunit (RM) NAB tertinggi seunit (RM) NAB terendah seunit (RM) Pada Mac 2009 (tarikh ditubuhkan: 16 Julai 2008) 11,727,117 11,020,104 1.0642 1.0750 0.9960 5,961,376 5,762,342 1.0350 1.0350 0.9960 83,279 82,882 1.0050 1.0040 0.9960 Jadual Prestasi Tahunan (Strategi Tunai) Prestasi AmHigh (Samb.)
 19. 19. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 18 Pada 31 Mac 2011 Pada 31 Mac 2010 Jumlah pulangan tahunan: - Pertumbuhan modal - Pengagihan pulangan tahunan Purata pulanan tahunan Pulangan penanda aras (1-tahun KLIRR) Pada 31 Mac 2009 (tarikh ditubuhkan: 16 Julai 2008) 3.17% 3.17% - 3.17% 3.08% 2.60% 2.60% - 2.60% 2.58% 0.52% 0.52% - 0.73% 2.06% Prestasi Dana (Strategi Tunai) Pada 31 Mac 2011 Pada 31 Mac 2010 Jumlah NAB Bilangan unit dalam edaran NAB seunit (RM) NAB tertinggi seunit (RM) NAB terendah seunit (RM) Pada 31 Mac 2009 (tarikh ditubuhkan: 16 Julai 2008) 62,183,779 47,437,462 1.3139 1.3562 0.9960 28,613,953 23,952,220 1.1950 1.1940 0.9960 418,429 417,013 1.0030 1.0040 0.9960 Jadual Prestasi Tahunan (Strategi Ekuiti) Nota: Terdiri daripada gabungan tiga strategi ekuiti (cth:- Strategi ekuiti modal besar, sederhana dan kecil) Prestasi AmHigh (Samb.)
 20. 20. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 19 Pada 31 Mac 2011 Pada 31 Mac 2010 Pada 31 Mac 2009 (tarikh ditubuhkan: 16 Julai 2008) Jumlah pulangan tahunan: - Pertumbuhan modal - Pengagihan pendapatan Purata pulangan tahunan Pulangan penanda aras (DJIM) 11.14% 11.14% - 11.14% 14.67% 18.66% 18.66% - 18.66% 47.76% 0.46% 0.46% - 0.65% -36.84% Prestasi Dana (Strategi Ekuiti) Note: Purata pulangan wajaran bagi gabungan tiga strategi ekuiti. Ringkasan Kedudukan Strategi Tunai & Strategi Ekuiti pada 31 Mac 2011 Strategi Tunai Islam Strategi Ekuiti Modal Besar Islam Strategi Ekuiti Modal Sederhana Islam Strategi Ekuiti Modal Kecil Islam Jumlah Kesemua Strategi Pendedahan Dana Ekuiti unit Amanah Dana Bukan Ekuiti unit Amanah Penempatan Deposit Islam Kecairan Jumlah Pada 31 Mac 2011 RM 11,770,596 25,564,173 24,156,417 13,599,970 75,091,156 61% 15% 1% 23% RM RM RM RM RM 45,950,358 11,485,413 550,339 17,105,046 75,091,156 : : : : : : : : Prestasi AmHigh (Samb.)
 21. 21. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 20 KENYATAAN PENGURUS Pada pendapat Pengurus, Takaful Ikhlas Sdn. Bhd penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 23-91 telah disediakan selaras dengan Piawaian Laporan Kewangan di Malaysia dan mematuhi keperluan Shariah dan Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia untuk memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan DANA- DANA TAKAFUL BERKAITAN PELABURAN itu dari TAKAFUL IKHLAS SDN. BHD. pada 31 Mac 2011 dan prestasi kewangan mereka, perubahan dalam ekuiti dan aliran tunai mereka bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut. Bagi pihak TAKAFUL IKHLAS SDN. BHD. Dato’ Syed Moheeb Bin Syed Kamarulzaman Kuala Lumpur, Malaysia 25 May 2011
 22. 22. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 21 LAPORAN JURUAUDIT KEPADA PEMEGANG UNIT TAKAFUL IKHLAS SDN. BHD DANA-DANA TAKAFUL BERKAITAN PELABURAN (DIPERBADANKAN DI MALAYSIA) Laporan Penyata Kewangan Kami telah mengaudit penyata kewangan DANA-DANA TAKAFUL BERKAITAN PELABURAN Takaful Ikhlas Sdn. Bhd (“Pengurus”) (yang terdiri daripada Dana Pendapatan Tetap, Dana Seimbang, Dana Pertumbuhan, Dana AmHigh Strategi Tunai Islam dan Dana AmHigh Strategi Ekuiti Islam) (“Dana”), yang terdiri daripada penyata kedudukan kewangan pada 31 Mac 2011, dan penyata pendapatan komprehensif, penyata perubahan dalam ekuiti dan penyata aliran tunai Dana bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut, dan ringkasan penting dasar perakaunan dan nota-nota lain, seperti yang dibentangkan di halaman 23 kepada 91. Tanggungjawab para Pengarah penyata kewangan Para pengarah Pengurus bertanggungjawab untuk penyediaan dan pembentangan saksama penyata kewangan selaras dengan Piawaian Laporan Kewangan dan Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Tanggungjawab ini termasuk: merangka, melaksana dan mengekalkan kawalan dalaman yang berkaitan dengan penyediaan dan pembentangan saksama penyata kewangan yang bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan; memilih dan menggunakan dasar perakaunan yang sesuai; dan membuat anggaran perakaunan dalam keadaan yang munasabah. Tanggungjawab Juruaudit Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat ke atas penyata kewangan berdasarkan audit kami. Kami telah menjalankan audit kami mengikut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut memerlukan kami mematuhi keperluan etika dan merancang dan melaksanakan audit untuk memperolehi keyakinan yang munasabah sama ada penyata kewangan tersebut bebas daripada salah nyata yang ketara.
 23. 23. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 22 LAPORAN JURUAUDIT KEPADA PEMEGANG UNIT TAKAFUL IKHLAS SDN. BHD DANA-DANA TAKAFUL BERKAITAN PELABURAN (DIPERBADANKAN DI MALAYSIA) (SAMB.) Tanggungjawab Juruaudit (Samb.) Pengauditan melibatkan pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan bukti audit mengenai amaun dan pendedahan dalam penyata kewangan. Prosedur yang dipilih bergantung kepada pertimbangan kami, termasuk penilaian risiko salah nyata yang material dalam penyata kewangan, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko tersebut, kami mengambil kira kawalan dalaman yang berkaitan dengan penyediaan dana dan pembentangan saksama penyata kewangan untuk mereka prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan pendapat mengenai keberkesanan dana kawalan dalaman. Sesuatu audit juga termasuk menilai kesesuaian polisi perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan yang dibuat oleh para pengarah, serta penilaian pembentangan keseluruhan penyata kewangan. Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan sesuai untuk memberi asas kepada pendapat audit kami. Pendapat Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan selaras dengan Piawaian Laporan Kewangan dan Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia untuk memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Dana pada 31 Mac 2011 dan daripada mereka prestasi kewangan, perubahan dalam ekuiti dan aliran tunai Dana bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut. Hal-hal lain Laporan ini dibuat semata-mata untuk pemegang unit Dana, sebagai sebuah badan, selaras dengan Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dan bukan untuk tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab kepada mana-mana orang lain bagi kandungan laporan ini. Ernst & Young Habibah binti Abdul AF: 0039 No. 1210/05/12(J) Chartered Accountants Chartered Accountant Kuala Lumpur, Malaysia 25 May 2011
 24. 24. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 23 PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 MAC 2011 Dana AmHigh Strategi Tunai Islam 2011 RM 11,574,717 11,474,703 100,014 1,365 - 228,500 11,804,582 - 468 25,267 40,792 66,527 11,738,055 12,580,647 (842,592) 11,738,055 11,020,104 1.0651 Dana Seimbang 2011 RM 5,581,263 4,817,663 763,600 9,100 - 390 5,590,753 69,215 312,388 - 10,106 391,709 5,199,044 4,437,094 761,949 5,199,043 4,237,813 1.2268 Dana Pendapatan Tetap 2011 RM 4,835,645 3,933,845 901,800 31,856 2,192 390 4,870,083 30,907 545,093 - - 576,000 4,294,083 4,137,465 156,618 4,294,083 4,420,281 0.9715 Dana AmHigh Strategi-strategi Ekuiti Islam 2011 RM 61,988,817 61,538,755 450,062 2,710 - 1,012,426 63,003,952 338,574 967 203,757 298,102 841,400 62,162,552 60,171,538 1,991,014 62,162,552 47,437,462 1.3104 Dana Pertumbuhan 2011 RM 6,206,166 5,184,566 1,021,600 8,460 - 390 6,215,016 68,528 - 69,546 15,629 153,703 6,061,313 5,601,058 460,255 6,061,313 5,362,940 1.1302 ASET Pelaburan Aset kewangan pada FVTPL Deposit dgn Institusi Kewangan Berlesen Akaun Belum Terima Aset Cukai tertunda Tunai & Baki Bank JUMLAH ASET LIABILITI Peruntukan Bagi Percukaian Amaun terhutang kepada dana Investment Linked Takaful Akaun Belum Bayar Liabiliti Cukai Tertunda JUMLAH LIABILITI Nilai Aset Bersih Dana EKUITI Modal Pemegang Unit Lebihan/(defisit) tidak diagihkan JUMLAH EKUITI JUMLAH UNIT EDARAN NILAI ASET BERSIH SEUNIT (RM) Nota 3 5 4 5 7 Nota-nota yang disertakan perlu untuk melengkapkan penyata kewangan.
 25. 25. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 24 PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 MAC 2011 (SAMB.) Dana AmHigh Strategi Tunai Islam 2010 RM 5,580,160 5,580,160 - 1,081 - 401,452 5,982,693 - 468 11,827 9,023 21,318 5,961,375 6,037,640 (76,265) 5,961,375 5,762,342 1.0345 Dana Seimbang 2010 RM 2,766,160 2,370,160 396,000 94,929 17,993 420 2,879,502 53,746 84,305 - - 138,051 2,741,451 2,445,014 296,437 2,741,451 2,519,153 1.0882 Dana Pendapatan Tetap 2010 RM 1,271,663 1,251,663 20,000 225,534 2,717 420 1,500,334 14,726 80,174 - - 94,900 1,405,434 1,349,250 56,184 1,405,434 1,508,352 0.9318 Dana AmHigh Strategi-strategi Ekuiti Islam 2010 RM 21,817,052 21,817,052 - 4,849,058 - 2,206,760 28,872,870 44,562 969 83,107 130,279 258,917 28,613,953 27,445,482 1,168,471 28,613,953 23,952,220 1.1946 Dana Pertumbuhan 2010 RM 3,907,288 2,629,288 1,278,000 76 23,490 420 3,931,274 61,804 209,564 510,933 - 782,301 3,148,973 2,952,102 196,871 3,148,973 3,182,968 0.9893 ASET Pelaburan Aset kewangan pada FVTPL Deposit dgn Institusi Kewangan Berlesen Akaun Belum Terima Aset Cukai tertunda Tunai & Baki Bank JUMLAH ASET LIABILITI Peruntukan Bagi Percukaian Amaun terhutang kepada dana Investment Linked Takaful Akaun Belum Bayar Liabiliti Cukai Tertunda JUMLAH LIABILITI Nilai Aset Bersih Dana EKUITI Modal Pemegang Unit Lebihan/(defisit) tidak diagihkan JUMLAH EKUITI JUMLAH UNIT EDARAN NILAI ASET BERSIH SEUNIT (RM) Nota 3 5 4 5 7 Nota-nota yang disertakan perlu untuk melengkapkan penyata kewangan.
 26. 26. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 25 PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011 Dana AmHigh Strategi Tunai Islam 2011 RM - 1,440 15,280 397,136 413,856 (1,044,885) (103,527) (2) (1,148,415) (734,559) (31,769) (766,328) Dana Seimbang 2011 RM 72,441 85,092 134,713 351,256 643,502 (99,133) (29,659) (99) (128,891) 514,611 (49,099) 465,512 Dana Pendapatan Tetap 2011 RM - 177,894 40,153 6,563 224,610 (91,683) (15,709) (77) (107,470) 117,140 (16,706) 100,434 Dana AmHigh Strategi-strategi Ekuiti Islam 2011 RM - 46,039 4,373,857 2,098,281 6,518,177 (4,489,075) (744,700) (23) (5,233,798) 1,284,380 (461,837) 822,543 Dana Pertumbuhan 2011 RM 102,196 30,564 96,602 488,987 718,349 (363,412) (36,905) (144) (400,461) 317,888 (54,504) 263,384 PENDAPATAN Pendapatan dividen kasar Pendapatan keuntungan Keuntungan terealisasi atas pelupusan pelaburan Keuntungan nilai saksama atas aset kewangan FVTPL PERBELANJAAN Manfaat sijil dibayar dan kena dibayar Perbelanjaan Pengurusan Caj Pelaburan Lebihan/(defisit) Pendapatan berbanding perbelanjaan sebelum cukai Cukai Lebihan/(defisit) Pendapatan berbanding perbelanjaan selepas cukai Nota 6 Nota-nota yang disertakan perlu melengkapkan penyata kewangan.
 27. 27. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 26 PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011 (SAMB.) Dana AmHigh Strategi Tunai Islam 2010 RM - 126 - 112,819 112,945 (154,871) (24,754) (30) (179,655) (66,710) (9,023) (75,733) Dana Seimbang 2010 RM 36,739 52,204 103,719 420,120 612,783 (34,023) (16,427) (197) (50,647) 562,135 (52,081) 510,054 Dana Pendapatan Tetap 2010 RM - 66,833 4,156 4,187 75,176 (47,693) (5,902) - (53,595) 21,581 (6,010) 15,571 Dana AmHigh Strategi-strategi Ekuiti Islam 2010 RM - 417 557,567 1,628,936 2,186,919 (661,771) (181,389) (448) (843,608) 1,343,311 (174,840) 1,168,471 Dana Pertumbuhan 2010 RM 52,685 17,731 64,275 643,038 777,728 (68,957) (21,970) (237) (91,164) 686,564 (66,583) 619,981 PENDAPATAN Pendapatan dividen kasar Pendapatan keuntungan Keuntungan terealisasi atas pelupusan pelaburan Keuntungan nilai saksama atas aset kewangan FVTPL PERBELANJAAN Manfaat sijil dibayar dan kena dibayar Perbelanjaan pengurusan Caj Pelaburan Lebihan/(defisit) Pendapatan berbanding perbelanjaan sebelum cukai Cukai Lebihan/(defisit) Pendapatan berbanding perbelanjaan selepas cukai Nota 6 Nota-nota yang disertakan perlu untuk melengkapkan penyata kewangan.
 28. 28. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 27 PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2011 Pada 1 April 2009 Amaun pendapatan komprehensif bagi tahun Amaun bersih diterima bagi terbitan unit bagi tahun Baki pada 31 Mac 2010 Amaun pendapatan komprehensif bagi tahun Amaun bersih diterima bagi terbitan unit bagi tahun Baki pada 31 Mac 2011 Modal Pemegang Unit Nota 7(i)(a) RM 1,287,263 - 61,987 1,349,250 - 2,788,215 4,137,465 Lebihan yang tidak diagihkan Nota 7(i)(b) RM 40,613 15,571 - 56,184 100,434 - 156,618 (i) Dana Pendapatan Tetap Jumlah Ekuiti RM 1,327,876 15,571.44 61,987 1,405,434 100,434 2,788,215 4,294,083 Pada 1 April 2009 Amaun pendapatan komprehensif bagi tahun Amaun bersih diterima bagi terbitan unit bagi tahun Baki pada 31 Mac 2010 Amaun pendapatan komprehensif bagi tahun Amaun bersih diterima bagi terbitan unit bagi tahun Baki pada 31 Mac 2011 Modal Pemegang Unit Nota 7(ii)(a) RM 2,332,177 - 112,837 2,445,014 - 1,992,080 4 ,437,094 Lebihan yang tidak diagihkan Nota 7(ii)(b) RM (213,617) 510,054 - 296,437 465,512 - 761,949 (ii) Dana Seimbang Jumlah Ekuiti RM 2,118,560 510,054 112,837 2,741,451 465,512 1,992,080 5,199,043 Nota-nota yang disertakan perlu untuk melengkapkan penyata kewangan.
 29. 29. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 28 PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2011 (SAMB.) Pada 1 April 2009 Amaun pendapatan komprehensif bagi tahun Amaun bersih diterima bagi terbitan unit bagi tahun Baki pada 31 Mac 2010 Amaun pendapatan komprehensif bagi tahun Amaun bersih diterima bagi terbitan unit bagi tahun Baki pada 31 Mac 2011 Modal Pemegang Unit Nota 7(iii)(a) RM 2,683,153 - 268,949 2,952,102 - 2,648,956 5,601,058 Lebihan yang tidak diagihkan Nota 7(iii)(b) RM (423,110) 619,981 - 196,871 263,384 - 460,255 (iii) Dana Pertumbuhan Jumlah Ekuiti RM 2,260,043 619,981 268,949 3,148,973 263,384 2,648,956 6,061,313 Pada 1 April 2009 Amaun pendapatan komprehensif bagi tahun Amaun bersih diterima bagi terbitan unit bagi tahun Baki pada 31 Mac 2010 Amaun pendapatan komprehensif bagi tahun Amaun bersih diterima bagi terbitan unit bagi tahun Baki pada 31 Mac 2011 Modal Pemegang Unit Nota 7(iv)(a) RM 83,811 - 5,953,829 6,037,640 - 6,543,007 12,580,647 Lebihan yang tidak diagihkan Nota 7(iv)(b) RM (532) (75,733) - (76,265) (766,328) - (842,592) (iv) Dana AmHigh Strategi Tunai Islam Jumlah Ekuiti RM 83,279 (75,733) 5,953,829 5,961,375 (766,328) 6,543,007 11,738,055 Nota-nota yang disertakan perlu untuk melengkapkan penyata kewangan.
 30. 30. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 29 PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2011 (SAMB.) Pada 1 April 2009 Amaun pendapatan komprehensif bagi tahun Amaun bersih diterima bagi terbitan unit bagi tahun Baki pada 31 Mac 2010 Amaun pendapatan komprehensif bagi tahun Amaun bersih diterima bagi terbitan unit bagi tahun Balance at 31 March 2011 Modal Pemegang Unit Nota 7(v)(a) RM 418,427 - 27,027,055 27,445,482 - 32,726,056 60,171,538 Lebihan yang tidak diagihkan Nota 7(v)(b) RM - 1,168,471 - 1,168,471 822,543 - 1,991,014 (v) Dana AmHigh Strategi-strategi Ekuiti Islam Jumlah Ekuiti RM 418,427 1,168,471 27,027,055 28,613,953 822,543 32,726,056 62,162,552 Nota-nota yang disertakan perlu untuk melengkapkan penyata kewangan.
 31. 31. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 30 PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011 ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI Lebihan pendapatan berbanding perbelanjaan sebelum cukai Pelarasan bagi: Keuntungan nilai saksama daripada aset kewangan FVTPL Keuntungan terealisasi atas pelupusan pelaburan Keuntungan daripada akaun pelaburan Defisit daripada operasi sebelum perubahan dalam operasi aset dan liabiliti Pembelian pelaburan-pelaburan (Peningkatan) / Pengurangan dalam penempatan akaun pelaburan dengan sebuah bank perdagangan Pengurangan / (Peningkatan) dalam akaun belum terima Perolehan bersih daripada pelupusan pelaburan Peningkatan dalam amaun terhutang kepada Dana Investment Linked Takaful Tunai digunakan dalam aktiviti operasi Keuntungan yang diterima daripada Akaun pelaburan Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN Terbitan unit untuk tunai mewakili tunai bersih dijana daripada aktiviti pembiayaan PENGURANGAN BERSIH DALAM TUNAI DAN SETARA TUNAI TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AWAL TAHUN TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AKHIR TAHUN 2011 RM 117,140 (6,563) (40,153) (177,894) (107,470) (2,675,619) (881,800) 193,679 40,152 464,919 (2,966,139) 177,394 (2,788,245) 2,788,215 (30) 420 390 2010 RM 21,581 (4,187) (4,156) (66,833) (53,595) (222,868) 303,000 (206,762) 4,156 47,199 128,870 (66,833) (62,037) 61,987 (50) 470 420 (i) Dana Pendapatan Tetap
 32. 32. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 31 PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011 (SAMB.) ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI Lebihan pendapatan berbanding perbelanjaan sebelum cukai Pelarasan bagi: Keuntungan nilai saksama daripada aset kewangan FVTPL Keuntungan direalisasi atas pelupusan pelaburan Keuntungan daripada akaun pelaburan Pendapatan dividen Defisit daripada operasi sebelum perubahan dalam operasi aset dan liabiliti Pembelian pelaburan-pelaburan (Peningkatan) / pengurangan dalam penempatan akaun pelaburan dengan bank perdagangan Perolehan bersih daripada pelupusan pelaburan Pengurangan / (Peningkatan) dalam akaun belum terima Peningkatan dalam lain-lain akaun belum bayar Peningkatan dalam amaun terhutang kepada Dana Investment Linked Takaful Tunai digunakan dalam aktiviti operasi Keuntungan yang diterima daripada Akaun pelaburan Dividen diterima Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN Terbitan unit untuk tunai mewakili tunai bersih dijana daripada aktiviti pembiayaan PENGURANGAN BERSIH DALAM TUNAI DAN SETARA TUNAI TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AWAL TAHUN TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AKHIR TAHUN 2011 RM 514,611 (351,253) (134,713) (85,092) (72,441) (128,888) (2,096,249) (367,600) 134,713 85,830 (5,531) 228,083 (2,149,643) 85,092 72,441 (1,992,110) 1,992,080 (30) 420 390 2010 RM 562,135 (420,120) (103,719) (52,204) (36,739) (50,647) (301,880) 60,800 100,641 (82,446) - 71,702 (201,830) 52,204 36,739 (112,887) 112,837 (50) 470 420 (ii) Dana Seimbang
 33. 33. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 32 PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011 (SAMB.) ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI Lebihan pendapatan berbanding perbelanjaan sebelum cukai Pelarasan bagi: Keuntungan nilai saksama ke atas aset kewangan FVTPL Keuntungan direalisasi atas pelupusan pelaburan Keuntungan daripada akaun pelaburan Pendapatan dividen Defisit daripada operasi sebelum perubahan dalam operasi aset dan liabiliti Pembelian pelaburan-pelaburan Pengurangan / (peningkatan) dalam penempatan akaun pelaburan dengan bank perdagangan Perolehan bersih dari pelupusan pelaburan (Peningkatan) / pengurangan dalam akaun belum terima (Pengurangan) / peningkatan dalam amaun terhutang kepada Dana Investment Linked Takaful (Pengurangan) / peningkatan dalam akaun belum bayar Tunai digunakan dalam aktiviti operasi Keuntungan yang diterima daripada Akaun pelaburan Dividen diterima Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN Terbitan unit untuk tunai mewakili tunai bersih dijana daripada aktiviti pembiayaan PENGURANGAN BERSIH DALAM TUNAI DAN SETARA TUNAI TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AWAL TAHUN TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AKHIR TAHUN 2011 RM 317,888 (488,987) (96,602) (30,564) (102,196) (400,461) (2,066,291) 256,400 96,602 (8,384) (209,564) (450,048) (2,781,746) 30,564 102,196 (2,648,466) 2,648,956 (30) 420 390 2010 RM 686,564 (643,038) (64,275) (17,731) (52,685) (91,164) (620,286) (390,000) 59,886 430 190,787 510,933 (339,414) 17,731 52,685 (268,999) 268,949 (50) 470 420 (iii) Dana Pertumbuhan
 34. 34. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 33 PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011 (SAMB.) ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI Defisit pendapatan berbanding perbelanjaan sebelum cukai Pelarasan bagi: Keuntungan nilai saksama ke atas aset kewangan FVTPL Keuntungan direalisasi atas pelupusan pelaburan Keuntungan daripada akaun pelaburan Defisit daripada operasi sebelum perubahan dalam operasi aset dan liabiliti Pembelian pelaburan-pelaburan Perolehan bersih daripada pelupusan pelaburan (Peningkatan) / pengurangan dalam penempatan akaun pelaburan dengan bank perdagangan Peningkatan dalam akaun belum terima Peningkatan dalam akaun belum bayar Tunai digunakan dalam aktiviti operasi Keuntungan yang diterima daripada Akaun pelaburan Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN Terbitan unit untuk tunai mewakili tunai bersih dijana daripada aktiviti pembiayaan (PENGURANGAN)/KENAIKAN BERSIH DALAM TUNAI DAN SETARA TUNAI TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AWAL TAHUN TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AKHIR TAHUN 2011 RM (734,559) (397,136) (15,220) (1,440) (1,148,415) (5,497,435) 15,308 (100,014) (284) 13,440 (6,717,399) 1,440 (6,715,959) 6,543,007 (172,952) 401,452 228,500 2010 RM (66,710) (112,819) - (126) (179,655) (5,443,371) - 11,600 (866) 11,827 (5,600,465) 126 (5,600,339) 5,953,829 353,490 47,962 401,452 (iv) Dana AmHigh Strategi Tunai Islam
 35. 35. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 34 PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 MAC 2011 (SAMB.) ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI Lebihan pendapatan berbanding perbelanjaan sebelum cukai Pelarasan bagi: Keuntungan nilai saksama ke atas aset kewangan FVTPL Keuntungan direalisasi atas pelupusan pelaburan Keuntungan daripada akaun pelaburan Defisit daripada operasi sebelum perubahan dalam operasi aset dan liabiliti Pembelian pelaburan-pelaburan Perolehan bersih daripada pelupusan pelaburan (Peningkatan) / pengurangan dalam penempatan akaun pelaburan dengan bank perdagangan Pengurangan / (Peningkatan) dalam akaun belum terima Pengurangan dalam amaun terhutang kepada dana Investment Linked Takaful dana Takaful Peningkatan dalam akaun belum bayar Tunai digunakan dalam aktiviti operasi Keuntungan yang diterima daripada Akaun pelaburan Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN Terbitan unit untuk tunai mewakili tunai bersih dijana daripada aktiviti pembiayaan (PENGURANGAN) / KENAIKAN BERSIH DALAM TUNAI DAN SETARA TUNAI TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AWAL TAHUN TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AKHIR TAHUN 2011 RM 1,284,380 (2,098,281) (4,373,859) (46,039) (5,233,797) (37,623,910) 4,374,345 (450,062) 4,846,348 (2) 120,650 (33,966,428) 46,039 (33,920,389) 32,726,056 (1,194,333) 2,206,760 1,012,426 2010 RM 1,343,311 (1,628,936) - (417) (286,041) (20,065,563) - 38,400 (4,848,348) - 83,107 (25,078,445) 417 (25,078,028) 27,027,055 1,949,027 257,733 2,206,760 (v) Dana AmHigh Strategi-strategi Ekuiti Islam
 36. 36. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 35 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 1. PENGURUS DAN AKTIVITI UTAMANYA Pengurus Dana, Takaful Ikhlas Sdn. Bhd terlibat terutamanya dalam menguruskan keluarga, am, dan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan. Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan, Takaful Ikhlas Sdn. Bhd terdiri daripada Dana Pendapatan Tetap, Dana Seimbang, Dana Pertumbuhan, Dana AmHigh Strategi Tunai Islam dan Dana AmHigh Strategi-strategi Ekuiti Islam. Pengurus adalah sebuah syarikat liabiliti sendirian berhad, diperbadankan dan bermastautin di Malaysia. Pejabat berdaftar Syarikat terletak di Tingkat 9, IKHLAS Point, Tower 11A, Avenue 5, Bangsar, No 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Penyata kewangan telah dibenarkan untuk dikeluarkan oleh Pengurus pada 25 Mei 2011. 2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING 2.1 Asas Penyediaan Penyata kewangan Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan disediakan di bawah konvensyen kos sejarah, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam dasar- dasar perakaunanan di bawah dan mematuhi Piawaian Laporan Kewangan (“FRS”) di Malaysia, Akta Takaful, 1984, dan Garis Panduan dan Pekeliling yang dikeluarkan oleh BNM dan di mana berkenaan adalah diubahsuai untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Pada awal tahun kewangan semasa, Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan telah mengguna pakai Piawaian FRS baru dan disemak semula yang mandatori bagi tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 April 2010 seperti dinyatakan sepenuhnya di Nota 2.3. Penyata kewangan dibentangkan dalam Ringgit Malaysia (RM) dan semua nilai telah digenapkan kepada ribu terdekat (RM’000) kecuali dinyatakan sebaliknya.
 37. 37. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 36 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) 2.2 Ringkasan Dasar-dasar Perakaunan Penting (a) Pengiktirafan Hasil Hasil pendapatan diiktiraf apabila terdapat kemungkinan bahawa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan urusniaga-urusniaga akan mengalir ke dalam aktiviti perdagangan dan amaun hasil pendapatan boleh diukur dengan pasti. Sumbangan daripada Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan adalah berkenaan terbitan unit bersih yang mewakili sumbangan yang dibayar oleh pemegang sijil sebagai bayaran untuk kontrak baru atau bayaran seterusnya untuk meningkatkan jumlah kontrak tersebut. Terbitan unit bersih diiktiraf atas dasar tanda terima. Keuntungan pendapatan diiktiraf atas dasar perkadaran masa yang menggambarkan pulangan efektif ke atas aset. Perolehan daripada penjualan pelaburan adalah ditolak kos purata wajaran pelaburan. Keuntungan atau kerugian yang terhasil dibawa ke Penyata Pendapatan Komprehensif. Pendapatan dividen diiktiraf atas dasar pengisytiharan apabila hak pemegang polisi untuk menerima bayaran ditentukan. (b) Cukai Pendapatan Cukai pendapatan ke atas lebihan dan defisit bagi tahun kewangan terdiri daripada cukai semasa dan tertunda. Cukai semasa ialah jangkaan amaun cukai pendapatan yang akan dibayar berkaitan keuntungan boleh dicukai dan lebihan bagi tahun tersebut dan dikira menggunakan kadar cukai berkanun pada Penyata Kedudukan Kewangan. Cukai tertunda diperuntukkan menggunakan kaedah liabiliti, untuk perbezaan sementara pada tarikh lembaran imbangan di antara asas cukai aset dan liabiliti dan nilai bawaannya dalam penyata kewangan. Secara prinsipnya, liabiliti cukai tertunda diiktiraf bagi kesemua perbezaan sementara boleh dicukai dan aset cukai tertunda diiktiraf bagi kesemua perbezaan sementara boleh ditolak dan kerugian cukai dan kredit cukai belum digunakan ke satu tahap di mana wujudnya kemungkinan keuntungan boleh dicukai boleh ditolak dengan perbezaan sementara boleh ditolak, kerugian cukai dan kredit cukai belum digunakan. Cukai tertunda tidak diiktiraf jika perbezaan sementara timbul daripada pengiktirafan awal aset atau liabiliti dalam urusniaga yang pada masa urusniaga, tidak menjejaskan keuntungan perakaunan atau keuntungan boleh cukai. (i) (ii) (iii) (iv)
 38. 38. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 37 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) 2.2 Ringkasan Dasar-dasar Perakaunan Penting (Samb.) (b) Cukai Pendapatan (Samb.) Cukai tertunda dikira mengikut kadar cukai yang dianggarkan untuk digunakan di dalam tempoh di mana aset itu direalisasi atau liabiliti itu dilangsaikan, berdasarkan kadar cukai berkanun atau kadar cukai berkanun ditetapkan pada tarikh penyata kedudukan kewangan. Cukai tertunda diiktiraf di dalam penyata pendapatan komprehensif, kecuali apabila ia timbul daripada urusniaga yang diiktiraf secara langsung di dalam ekuiti, di mana cukai tertunda juga akan dicaj atau dikredit terus ke dalam ekuiti. (c) Pelaburan dan lain-lain Aset Kewangan Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan mengklasifikasikan pelaburannya dalam aset kewangan pada nilai saksama menerusi keuntungan atau kerugian (“FVTPL”) dan pinjaman dan lain-lain penghutang (“LAR”). Pengelasan pelaburan bergantung kepada tujuan yang mana pelaburan yang diperolehi atau berasal. Pengurusan menentukan pengelasan pelaburan pada pengiktirafan awal dan menilai semula ini pada akhir setiap tahun kewangan. Semua pembelian cara biasa dan jualan aset kewangan diiktiraf pada tarikh dagangan yang Pengurus bersetuju untuk membeli atau menjual aset tersebut. Biasanya pembelian atau jualan aset kewangan memerlukan penyerahan aset dalam tempoh yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensyen di pasaran. FVTPL Aset kewangan pada FVTPL adalah termasuk aset kewangan dipegang- untukurusniaga dan ia ditetapkan pada nilai saksama menerusi keuntungan atau kerugian pada permulaan. Pelaburan biasanya dibeli dengan tujuan untuk menjual dalam masa terdekat dikelaskan sebagai dipegang untuk urusniaga (held-for-trading). Bagi pelaburan yang ditetapkan pada nilai saksama menerusi keuntungan atau kerugian, yang berikut mesti dipenuhi; - penetapan ini akan menghapuskan atau mengurangkan dengan ketara penggunaan yang tidak konsisten yang timbul daripada penilaian aset atau liabiliti atau pengiktirafan keuntungan atau kerugian atas dasar yang berbeza, atau - aset dan liabiliti adalah sebahagian daripada kumpulan aset kewangan, liabiliti kewangan atau kedua-duanya yang diuruskan dan prestasi mereka diukur berdasarkan nilai saksama, selaras dengan pengurusan risiko yang didokumenkan atau strategi pelaburan. (i)
 39. 39. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 38 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) 2.2 Ringkasan Dasar-dasar Perakaunan Penting (Samb.) (c) Pelaburan dan lain-lain Kewangan (samb.) Pelaburan ini pada mulanya dinyatakan pada nilai saksama. Selepas pengiktirafan awal, pelaburan ini diukur pada nilai saksama. Pelarasan nilai saksama dan keuntungan dan kerugian terealisasi adalah diiktiraf dalam Penyata Pendapatan Komprehensif. LAR LAR adalah aset kewangan yang bukan derivatif dengan bayaran tetap atau ditentukan yang tidak disebut harga dalam pasaran aktif. Pelaburan ini pada awalnya diiktiraf pada kos, iaitu nilai saksama pertimbangan yang dibayar bagi pengambilalihan pelaburan. Semua kos urus niaga secara langsung dengan pengambilalihan itu juga termasuk dalam kos pelaburan. Selepas penilaian awal, pinjaman dan belum terima dibawa pada kos terlunas menggunakan kaedah hasil efektif (effective yield method), tolak peruntukan untuk kemerosotan nilai. Keuntungan dan kerugian diiktiraf dalam penyata pendapatan apabila pelaburan tidak lagi diiktiraf atau terjejas, serta melalui proses pelunasan. LAR adalah termasuk akaun pelaburan dengan bank komersial berlesen yang pada mulanya diiktiraf pada kos yang merupakan nilai saksama pertimbangan yang dibayar untuk pengambilalihan pelaburan tersebut. Selepas penilaian awal, ia adalah diukur pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah efektif ditolak kemerosotan nilai. (d) Nilai saksama Instrumen Kewangan Nilai saksama aset kewangan yang didagangkan secara aktif dalam pasaran kewangan yang teratur ditentukan dengan merujuk kepada harga bidaan pasaran bagi aset dan harga tawaran bagi liabiliti, pada penutupan perniagaan pada akhir tahun kewangan. Bagi pelaburan dalam unit dan amanah pelaburan hartanah, jika ada, nilai saksama adalah ditentukan dengan merujuk kepada nilai tawaran diterbitkan. Bagi aset kewangan di mana pasaran aktif mungkin tidak wujud, nilai saksama ditentukan dengan menggunakan teknik-teknik penilaian. Teknik tersebut termasuk menggunakan transaksi perbandingan terkini, merujuk kepada nilai pasaran semasa aset lain yang sebahagian besarnya sama, aliran tunai terdiskaun analisis dan / atau model penentuan harga opsyen yang memaksimumkan penggunaan input pasaran dan bergantung serendah mungkin input khusus daripada entiti. Bagi teknik aliran tunai terdiskaun. (ii)
 40. 40. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 39 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) 2.2 Ringkasan Dasar-dasar Perakaunan Penting (Samb.) (d) Nilai saksama Instrumen Kewangan (samb.) anggaran aliran tunai masa depan adalah berdasarkan anggaran terbaik daripada pihak pengurusan dan kadar diskaun yang digunakan ialah kadar pasaran yang berkaitan bagi aset yang sama. Aset kewangan tertentu dinilai menggunakan model harga yang mengambil kira faktor-faktor lain termasuklah harga kontrak dan harga pasaran, kaitan bersama, nilai masa wang, risiko kredit, keluk ke atas faktor volatiliti dan / atau kadar prabayaran kedudukan asas. Penggunaan model harga dan andaian yang berbeza boleh menghasilkan perbezaan anggaran nilai saksama. Nilai saksama kadar terapung dan deposit semalaman dengan institusi kewangan adalah nilai bawaan. Nilai bawaan adalah kos deposit / penempatan dan keuntungan terakru. Nilai saksama bagi deposit dengan hasil-tanggungan tetap (fixed profit bearing) dianggarkan menggunakan teknik aliran tunai terdiskaun. Jangkaan aliran tunai didiskaunkan pada kadar pasaran semasa untuk instrumen yang serupa pada akhir tahun kewangan. Jika nilai saksama aset kewangan tidak boleh diukur dengan pasti, aset tersebut diukur pada kos, yang merupakan nilai saksama bagi pertimbangan dibayar untuk pembelian aset tersebut. Semua kos urus niaga secara langsung dengan pengambilalihan aset itu juga termasuk di dalam kos aset kewangan. (e) Kemerosotan nilai Aset Kewangan Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan dinilai pada setiap tarikh dilaporkan sama ada terdapat sebarang bukti objektif bahawa aset kewangan atau kumpulan aset kewangan mengalami kemerosotan nilai. Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan, pertama sekali menilai sama ada terdapat bukti objektif kemerosotan nilai wujud secara individu bagi aset kewangan yang secara individunya adalah signifikan, dan secara individu atau secara kolektif bagi aset kewangan yang secara individunya tidak signifikan. Jika ditentukan bahawa tidak ada bukti objektif kemerosotan nilai wujud bagi aset kewangan yang dinilai secara individu, sama ada signifikan atau tidak, aset tersebut dimasukkan dalam kumpulan aset kewangan dengan ciri-ciri risiko kredit yang serupa dan kumpulan aset kewangan tersebut secara kolektifnya dinilai untuk kemerosotan nilai. Bagi aset yang dinilai secara individu untuk kemerosotan nilai, yang mana kerugian akibat kemerosotan nilai tersebut masih diiktiraf adalah tidak termasuk dalam penilaian kolektif untuk kemerosotan nilai. Penilaian kemerosotan nilai adalah dilakukan pada setiap tarikh dilaporkan. Jika terdapat bukti objektif bahawa kerugian kemerosotan nilai ke atas aset bawaan pada kos terlunas (amortised cost) telah berlaku, jumlah kerugian kemerosotan nilai diukur sebagai perbezaan antara nilai aset
 41. 41. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 40 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) 2.2 Ringkasan Dasar-dasar Perakaunan Penting (Samb.) (e) Kemerosotan nilai Aset Kewangan (samb.) bawaan dan nilai semasa bagi anggaran aliran tunai masa depan (tidak termasuk kerugian kredit masa hadapan yang belum berlaku) didiskaunkan pada hasil efektif asal untuk aset kewangan tersebut. Jumlah aset bawaan tersebut dikurangkan dan kerugian direkodkan dalam penyata pendapatan komprehensif. Jika, dalam tempoh berikutnya, jumlah kerugian kemerosotan nilai menurun dan penurunan boleh dikaitkan secara objektif kepada peristiwa yang berlaku selepas kemerosotan nilai diiktiraf, kehilangan kemerosotan nilai yang diiktiraf sebelum ini diterbalikkan. Sebarang pembalikan bagi kerugian kemerosotan nilai adalah diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif, sehinggalah nilai aset bawaan tersebut tidak melebihi kos yang dilunaskan pada tarikh pembalikan. (f) Penyahiktirafan Aset Kewangan Aset kewangan tidak lagi diiktiraf apabila hak untuk menerima aliran tunai daripada aset tersebut telah tamat atau apabila ia telah dipindahkan dan Dana-danaTakafulBerkaitanPelaburanjugatelahmemindahkansebahagian besar risiko dan ganjaran pemilikannya. (g) Liabiliti Kewangan Liabiliti kewangan adalah diklasifikasikan mengikut tatacara kontrak perjanjian yang ditandatangani dan takrifan liabiliti kewangan. Liabiliti kewangan, dalam skop FRS 139, diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan jika, dan hanya jika, Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan menjadi pihak terlibat dengan peruntukan berkontrak daripada instrumen kewangan. Liabiliti kewangan diklasifikasikan sebagai liabiliti sama ada liabiliti kewangan pada FVTPL atau kewangan lain. Liabiliti Kewangan pada FVTPL Liabiliti kewangan pada FVTPL termasuk liabiliti kewangan dipegang untuk perdagangan dan kewangan liabiliti yang ditetapkan atas pengiktirafan awal pada FVTPL. Liabiliti kewangan dipegang untuk perdagangan termasuk derivatif yang dibuat oleh Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan yang tidak memenuhi kriteria perakaunan lindung nilai. Liabiliti derivatif pada mulanya diukur pada nilai saksama dan kemudiannya dinyatakan pada nilai saksama, dengan sebarang keuntungan atau kerugian terhasil diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif. Keuntungan bersih atau kerugian derivatif termasuk perbezaan pertukaran. Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan belum ditetapkan mempunyai liabiliti kewangan pada FVTPL. (i)
 42. 42. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 41 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) 2.2 Ringkasan Dasar-dasar Perakaunan Penting (Samb.) (g) Liabiliti kewangan (samb.) Lain-lain Liabiliti Kewangan Lain-lain liabiliti kewangan bagi Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan adalah termasuk pemiutang perdagangan dan pemiutang lain. Perdagangandanlain-lainpemiutangadalahdiiktirafpadaawalnyapada nilai saksama campur kos urus niaga secara langsung dan kemudiannya diukur pada kos dilunaskan menggunakan kaedah keuntungan efektif. Bagi lain-lain liabiliti kewangan, keuntungan dan kerugian diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif dan / atau akaun hasil apabila liabiliti diiktiraf, dan melalui proses pelunasan. Liabiliti kewangan dinyahiktiraf apabila obligasi di bawah liabiliti tersebut dipadamkan. Apabila liabiliti kewangan sedia ada digantikan dengan yang lain daripada peminjam yang sama pada istilah yang berbeza dengan ketara, atau dari segi liabiliti yang sedia ada sebahagian besarnya diubahsuai, seperti pertukaran atau pengubahsuaian dianggap sebagai penyahiktirafan satu liabiliti asal dan pengiktirafan liabiliti baru, dan perbezaan dalam jumlah bawaan masing-masing diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif. (h) Penerbitan/Pembatalan unit Amaun yang diterima untuk unit diterbitkan adalah diwakili oleh caruman yang dibayar oleh pemegang polisi / pemegang unit sebagai bayaran untuk kontrak baru atau bayaran seterusnya untuk meningkatkan jumlah kontrak. Penerbitan / pembatalan unit diiktiraf dalam penyata kewangan pada tarikh penilaian seterusnya, selepas permintaan untuk membeli / menjual unit diterima daripada pemegang unit. (i) Pemegang unit akaun Pemegang unit akaun Dana mewakili ekuiti instrumen dalam penyata kedudukan kewangan menurut FRS 132: Instrumen Kewangan: Pendedahan dan Pembentangan. (j) Tunai dan setara tunai Tunai dan setara tunai termasuk tunai di tangan dan di bank, tidak termasuk deposit tetap dan deposit singkat dengan institusi kewangan berlesen, yang mempunyai risiko perubahan nilai. Penyata aliran tunai telah disediakan menggunakan kaedah tidak langsung. (ii)
 43. 43. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 42 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) 2.3 Perubahan dalam Polisi Perakaunan dan Kesan dari Penerimaan FRS yang Baru dan yang Disemak semula dan Interpretasi Jawatankuasa Isu (“IC Interpretasi”) Dasar-dasar perakaunan penting yang diterima pakai adalah sejajar dengan yang digunakan dalam penyata kewangan tahunan bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2011, kecuali penerimaan pakai FRS baru / disemak semula berikut, pindaan kepada FRS dan Interpretasi daripada Jawatankuasa Pengeluaran (“IC”) yang dikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (“MASB”) yang mandatori bagi tempoh kewangan bermula 1 Januari 2010. Piawaiaan/Interpretasi FRS 4: Kontrak Insurans FRS 7: Instrumen Kewangan: Pendedahan FRS 8: Segmen Operasi FRS 101: Pembentangan Penyata Kewangan (Pindaan 2009) FRS 123: Kos Pinjaman Pindaan kepada FRS 1: Pertama Kali Penerimaan-pakai Piawaian-piawaian Pelaporan Kewangan FRS 127: Penyatuan dan Pengasingan Penyata Kewangan: Kos Pelaburan dalam Subsidiari, Entiti Kawalan Bersama atau Syarikat Bersekutu Pindaan-pindaan kepada FRS 2: Bayaran Berasaskan Saham- Syarat-syarat dan Pembatalan bagi Pemberian Hak Pindaan kepada FRS 132: Instrumen Kewangan: Pembentangan Pindaan kepada FRS 139: Instrumen Kewangan: Pengiktirafan dan Pengukuran, FRS 7: Instrumen Kewangan: Pendedahan Pindaan kepada FRS yang terkandung dalam dokumen bertajuk ‘Peningkatan FRS (2009) IC Interpretasi 9: Penilaian Semula ke atas Derivatif Tersirat IC Interpretasi 10: Laporan Kewangan Interim dan Rosotnilai Interpretasi IC 11: FRS 2- Traksaksi-transaksi Kumpulan & Saham Perbendaharaan Interpretasi IC 13: Program-program Kesetiaan Pelanggan Interpretasi IC 14: FRS 119 : Had ke atas Manfaat Aset Telah Ditetapkan, Keperluan-keperluan Pendanaan Minimum dan Interaksi-interaksinya TR i - 3: Pembentangan Penyata-penyata Kewangan Bagi Institusi Kewangan Islam Melainkan dinyatakan di bawah, para pengarah menjangkakan bahawa dengan menerimapakai pengumuman-pemgumuman di atas tidak mempunyai kesan ketara ke atas penyata kewangan Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan semasa tempoh awal penggunaannya. FRS 7: Instrumen Kewangan: Pendedahan-pendedahan Sebelum 1 Januari 2010, maklumat mengenai instrumen kewangan adalah dinyatakan selaras dengan keperluan dalam FRS 132 Instrumen Kewangan:. Pendedahan dan Pembentangan. FRS 7 memperkenalkan pendedahan baru untuk meningkatkan maklumat mengenai instrumen kewangan. Ia memerlukan pendedahan maklumat kualitatif dan kuantitatif mengenai pendedahan kepada risiko yang timbul daripada instrumen kewangan,
 44. 44. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 43 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) 2.3 Perubahan dalam Polisi Perakaunan dan Kesan dari Penerimaan FRS yang Baru dan yang Disemak semula dan Interpretasi Jawatankuasa Isu (“IC Interpretasi”) (Samb.) termasuk pendedahan yang minimum tentang risiko kredit, risiko kecairan dan risiko pasaran, termasuk analisis kepekaan kepada risiko pasaran. Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan telah menggunakan FRS 7 pendedahan baru ini di seluruh penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 Mac 2011. FRS 101 Pembentangan Penyata Kewangan (Pindaan) FRS 101 yang disemak semula memperkenalkan perubahan di dalam pembentangan dan pendedahan penyata kewangan. Piawaian yang disemak semula mengasingkan perubahan pemilik dan bukan pemilik di dalam ekuiti. Penyata perubahan dalam ekuiti hanya mempunyai maklumat urus niaga dengan pemilik, dan perubahan bukan pemilik dibentangkan dalam satu baris. Piawaian juga memperkenalkan penyata pendapatan komprehensif, dengan semua item pendapatan dan perbelanjaan diiktiraf di dalam penyata untung atau rugi, bersama dengan item pendapatan dan perbelanjaan lain yang diiktiraf secara terus ke dalam ekuiti, sama ada di dalam satu penyata tunggal, atau dalam dua penyata berkait. Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan memilih untuk membentangkan penyata ini di dalam satu penyata tunggal. FRS 101 yang disemak semula juga memerlukan Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan untuk membuat pendedahan baru bagi membolehkan pengguna penyata kewangan menilai objektif, dasar dan proses Pengurus Dana dalam menguruskan risiko modal. FRS 101 yang disemak semula telah diterima pakai secara retrospektif oleh Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan. Pindaan kepada FRS 132 Instrumen Kewangan: Pembentangan dan FRS 101 Pembentangan Penyata Kewangan - Instrumen Kewangan Puttable dan Tanggungan yang wujud dari Pembubaran Pindaan kepada FRS 132 dan FRS 101 berkuatkuasa untuk tempoh tahunan bermulapadaatauselepas1Januari2010.PindaankepadaFRS132memerlukan entiti untuk mengklasifikasikan instrumen kewangan puttable sebagai ekuiti jika instrumen mempunyai ciri-ciri tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Pindaan kepada FRS 101 memerlukan pendedahan maklumat tertentu yang berkaitan dengan instrumen puttable dikelaskan sebagai ekuiti.
 45. 45. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 44 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) 2.3 Perubahan dalam Polisi Perakaunan dan Kesan dari Penerimaan FRS yang Baru dan yang Disemak semula dan Interpretasi Jawatankuasa Isu (“IC Interpretasi”) (Samb.) Modal Pemegang Unit mempunyai ciri-ciri dan memenuhi syarat untuk pengelasan sebagai instrumen ekuiti. Oleh itu, apabila menerima pakai Pindaan kepada FRS 132, Modal Pemegang Unit adalah dikelaskan sebagai ekuiti dana masing-masing, konsisten dengan pendedahan-pendedahan dibuat tahun sebelumnya. 2.4 Piawaian Telah Dikeluarkan tetapi belum berkuatkuasa Pada tarikh laporan ini dikeluarkan, FRS berikut, pindaan kepada FRS dan Interpretasi daripada Jawatankuasa Pengeluaran (“Interpretasi IC”) telah dikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (“MASB”) tetapi masih belum berkuat kuasa dan tidak diterima pakai oleh Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan. Berkuatkuasa bagi tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Julai 2010 Pindaan kepada FRS 1: Pertama Kali Penerimaan-pakai Piawaian-piawaian Pelaporan Kewangan (disemak semula) FRS 3: Kombinasi Perniagaan (disemak semula) FRS 127: Penyatuan dan Pengasingan Penyata Kewangan (dipinda) Pindaan kepada FRS 2: Pembayaran Berasaskan Saham Pindaan kepada FRS 5: Aset Bukan Semasa Dipegang untuk Dijual dan Pemberhentian Operasi Pindaan kepada FRS 138: Aset Tidak Ketara Pindaan kepada Tafsiran IC 9: Penilaian Semula Derivatif Tersirat IC Interpretasi 12: Pengaturan Konsesi Perkhidmatan IC Interpretasi 16: Lindung Nilai atas Pelaburan Bersih dalam Operasi Asing IC Interpretasi 17: Pengagihan Aset Bukan Tunai kepada Pemilik Berkuatkuasa bagi tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Januari 2011 Pindaan kepada FRS 1: Pertama Kali Penerimaan-pakai Piawai Laporan Kewangan - Pengecualian Tambahan untuk Penerima Pertama Kali Pindaan kepada FRS 1: Pindaan Tambahan untuk pertama kali mengguna pakai Pindaan kepada FRS 2: Saham Berasaskan Bayaran - Kumpulan Tunai dijelaskan oleh Saham berasaskan Transaksi Bayaran Pindaan kepada FRS 7: Meningkatkan Pendedahan tentang Instrumen Kewangan IC Interpretasi 4: Menentukan sama ada suatu perkiraan mengandungi pajakan IC Interpretasi 18: Pemindahan Aset daripada pelanggan TR 3: Panduan mengenai Peralihan kepada IFRSs Tri-4: Pematuhan Shariah didalam kontrak jualan.
 46. 46. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) 2.4 Piawaian Telah Dikeluarkan tetapi belum berkuatkuasa (Samb.) Berkuatkuasa bagi tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Julai 2011 Pindaan kepada IC Interpretasi 14: Bayaran Muka Keperluan Minimum Dana IC Interpretasi 19: Menghapuskan Liabiliti Kewangan dengan Instrumen Ekuiti Berkuatkuasa bagi tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Januari 2012 FRS 124: Pendedahan Pihak Berkaitan (pindaan) IC Interpretasi 15: Perjanjian bagi Pembinaan Hartanah Para pengarah menjangkakanbahawa penggunaan piawaian dan interpretasi di atas akan menyebabkan tiada kesan ketara ke atas penyata kewangan dalam tempoh awal penggunaan. 2.5 Anggaran dan pertimbangan perakaunan penting (a) Pertimbangan kritikal dalam penggunaan dasar perakaunan Dana Dalam proses menggunakan dasar perakaunan Dana-dana Takaful Berkaitan Pelaburan, yang diterangkan di atas, Pengurus Dana berpendapat bahawa tidak ada kes penghakiman yang dijangka memberi kesan besar kewangan pada jumlah dan baki yang diiktiraf dalam penyata kewangan. (b) Sumber Utama Anggaran Ketidakpastian Anggapan utama berkenaan masa depan dan sumber utama anggaran ketidakpastian pada tarikh Penyata Kedudukan Kewangan, yang mempunyai risiko penting menyebabkan pelarasan ketara kepada amaun bawaan terhadap aset dan liabiliti dalam tahun kewangan akan datang dibincangkan di bawah. Cukai tertunda Implikasi cukai tertunda yang timbul daripada perubahan dalam kadar cukai pendapatan korporat diukur dengan merujuk kepada realisasi anggaran dan penyelesaian perbezaan sementara pada tempoh masa hadapan di mana kadar cukai yang dijangka akan digunakan, berdasarkan kadar cukai berkanun atau sebahagian besarnya berkanun pada tarikh dilaporkan. Walaupun anggaran Pengurus Dana tentang realisasi dan penyelesaian perbezaan sementara adalah berdasarkan maklumat yang ada pada tarikh Penyata Kedudukan Kewangan, perubahan dalam strategi perniagaan, prestasi operasi masa hadapan dan faktor-faktor lain boleh memberi kesan ke atas masa sebenar dan jumlah perbezaan sementara direalisasi dan diselesaikan. Sebarang perbezaan di antara jumlah sebenar daripada jumlah yang dianggarkan akan diiktiraf dalam Penyata Pendapatan Komprehensif dalam tempoh ia sebenar direalisasikan dan diselesaikan. Aset cukai tertunda diiktiraf bagi semua peruntukan untuk keuntungan tidak nyata / kerugian ke atas pelaburan, pelunasan premium atas pelaburan dan sebarang perbezaan sementara yang berkemungkinan keuntungan boleh dicukai tersedia untuk dimanfaatkan. Pertimbangan pengurusan yang penting diperlukan untuk menentukan amaun aset cukai tertunda yang boleh diiktiraf, berdasarkan kemungkinan masa dan tahap keuntungan boleh dicukai di masa akan datang bersama dengan strategi-strategi perancangan cukai masa depan. NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 45
 47. 47. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 46 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.) 2.4 Piawaian Telah Dikeluarkan tetapi belum berkuatkuasa (Samb.) Nilai saksama instrumen kewangan Sekiranya nilai saksama aset kewangan dicatatkan dalam penyata kedudukan kewangan tidak boleh diperolehi daripada pasaran aktif, ia ditentukan dengan menggunakan pelbagai teknik penilaian yang merangkumi penggunaan model matematik. Input kepada model diambil daripada pemerhatian keadaan pasaran kiranya mungkin dapat diperolehi, tetapi jika ini tidak dapat dilaksanakan, sedikit pertimbangan diperlukan dalam mewujudkan nilai saksama. Pertimbangan termasuk pertimbangan kecairan dan input model seperti risiko kredit (bagi kedua-dua pihak ), korelasi dan volatiliti. Perubahan dalam andaian tentang faktor-faktor ini boleh menjejaskan nilai saksama instrumen kewangan yang dilaporkan. Model adalah diukur secara berkala dan diuji untuk kesahihannya menggunakan harga daripada sebarang urus niaga pasaran semasa dalam instrumen yang sama (tanpa pengubahsuaian) atau berdasarkan kepada sebarang data pasaran yang tersedia ada.
 48. 48. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 2011 RM 498,900 3,434,945 3,933,845 901,800 4,835,645 500,525 (1,625) 498,900 3,460,718 (25,772) 3,434,945 901,800 4,835,645 47 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) Pelaburan Nilai Saksama Melalui Untung Rugi (“FVTPL”) Tidak disebut harga, Pelaburan Islam Kerajaan Tidak disebut harga, Sekuriti Hutang Swasta Akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen (a) Nilai Saksama Melalui Untung Rugi (“FVTPL”) Tidak disebut harga, Pelaburan Islam Kerajaan Kos Kerugian Nilai saksama yang diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif Nilai Saksama Tidak disebut harga, Sekuriti Hutang Swasta Kos Kerugian Nilai saksama yang diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif Nilai Saksama (b) Akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen Jumlah Pelaburan (i) Dana Pendapatan Tetap 2010 RM - 1,251,663 1,251,663 20,000 1,271,663 - - - 1,285,624 (33,961) 1,251,663 20,000 1,271,663 3. PELABURAN
 49. 49. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 48 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) Nilai Saksama RM 498,900 498,900 Bilangan unit 500,000 500,000 Nilai Saksama % daripada NAB 11.62% 11.62% Kos RM 500,525 500,525 Komposisi, kos dan nilai saksama sekuriti hutang, pada 31 Mac 2011 adalah seperti yang diperincikan di bawah: Pelaburan Islam Kerajaan: Pelaburan Islam Kerajaan 3.87% Nilai Saksama RM 251,100 199,900 301,170 176,070 199,480 701,540 283,275 102,880 410,920 400,320 306,750 101,540 3,434,945 Bilangan unit 250,000 200,000 300,000 170,133 200,000 700,000 250,000 100,000 400,000 400,000 300,000 100,000 3,370,133 Nilai Saksama % daripada NAB 5.85% 4.66% 7.01% 4.10% 4.65% 16.34% 6.60% 2.40% 9.57% 9.32% 7.14% 2.36% 79.99% Kos RM 259,150 200,000 300,000 171,426 200,000 700,000 300,150 103,750 415,880 405,160 303,342 101,860 3,460,718 Sekuriti Hutang Swasta: SilTerra Capital Bhd 3.90% Aman Sukuk Berhad 4.05% AmIslamic Bank Bhd 4.30% Binariang GSM Sdn Bhd 5.55% Gulf Investment Corp. 5.25% M’sia Airport Capital Bhd 4.55% Mukah Power Senior Sukuk 7.80% Putrajaya Hldg Sdn Bhd 5% Sime Darby Bhd 4.75% TTM Sukuk BI-ID 4.61% UMW Holdings Bhd 4.55% Wesport M’sia SB 4.54% (i) Dana Pendapatan Tetap (Samb.) 3. PELABURAN (SAMB)
 50. 50. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 49 Sebagai % daripada NAB 11.62% 5.85% 54.07% 20.08% 91.61% Sebagai % daripada Sekuriti hutang 12.68% 6.38% 59.02% 21.91% 100.00% Jadual di bawah menunjukkan tumpuan analisis risiko kredit bagi portfolio sekuriti hutang mengikut sektor pengagihan: Penilaian Kredit Pelaburan Islam kerajaan: Dijamin Kerajaan Sekuriti Hutang Swasta: Dijamin Kerajaan AAA AA 2011 RM 498,900 251,100 2,321,790 862,055 3,933,845 Sebagai % daripada NAB 11.62% 7.14% 19.83% 11.66% 31.80% 9.57% 91.61% Sebagai % daripada Sekuriti hutang 12.68% 7.80% 21.64% 12.73% 34.71% 10.45% 100.00% Sektor Pelaburan Islam kerajaan Produk Pengguna Pembinaan dan Kejuruteraan Perkhidmatan kewangan Infrastruktur dan utiliti Perdagangan / Perkhidmatan 2011 RM 498,900 306,750 851,320 500,650 1,365,305 410,920 3,933,845 (i) Dana Pendapatan Tetap (Samb.) NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 3. PELABURAN (SAMB)
 51. 51. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan Akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen Kadar keuntungan efektif pada tahun berakhir 31 Mac 2011 daripada akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen bagi Dana Pendapatan Tetap adalah 2.68%. 50 Sebagai % daripada NAB 21.00% Jadual di bawah memberi maklumat berkenaan dengan pendedahan risiko kredit ke atas portfolio akaun pelaburan mengikut penarafan kredit bagi institusi kewangan berlesen: Penarafan Kredit AAA 2011 RM 901,800 > 1 Tahun RM - Jumlah RM 901,800 < 1 Tahun RM 901,800 Profil kematangan akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen pada 31 Mac 2011 seperti (i) Dana Pendapatan Tetap (Samb.) NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 3. PELABURAN (SAMB)
 52. 52. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 51 Pelaburan Aset kewangan pada FVTPL: Tidak disebut harga, Pelaburan Islam Kerajaan Tidak disebut harga, Sekuriti Hutang Swasta Disebut harga, Sekuriti Papan Utama Patuh Shariah Akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen (a) Nilai Saksama Melalui Untung Rugi (“FVTPL”) Tidak disebut harga, Pelaburan Islam Kerajaan Kos Kerugian nilai saksama yang diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif Nilai Saksama Tidak disebut harga, Sekuriti Hutang Swasta Kos Kerugian nilai saksama yang diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif Nilai Saksama Disebut harga, Sekuriti Papan Utama Patuh Shariah Kos Keuntungan/(Kerugian) nilai saksama yang diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif Nilai Saksama (b) Akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen Jumlah Pelaburan (ii) Dana Seimbang 2011 RM 199,560 1,051,895 3,566,208 4,817,663 763,600 5,581,263 200,210 (650) 199,560 1,057,126 (5,231) 1,051,895 3,433,999 132,209 3,566,208 763,600 5,581,263 2010 RM - 591,208 1,778,952 2,370,160 396,000 2,766,160 - - - 603,070 (11,862) 591,208 1,992,016 (213,063) 1,778,952 396,000 2,766,160 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 3. PELABURAN (SAMB)
 53. 53. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 52 (ii) Dana Seimbang (Samb.) Nilai Saksama RM 199,560 199,560 Bilangan unit 200,000 200,000 Nilai Saksama % daripada NAB 3.84% 3.84% Kos RM 200,210 200,210 Pelaburan Islam Kerajaan: Pelaburan Islam Kerajaan 3.87% Nilai Saksama RM 200,780 176,070 300,660 169,965 102,880 101,540 1,051,895 Bilangan unit 200,000 170,133 300,000 150,000 100,000 100,000 1,020,133 Nilai Saksama % daripada NAB 3.86% 3.39% 5.78% 3.27% 1.98% 1.95% 20.23% Kos RM 200,000 171,426 300,000 180,090 103,750 101,860 1,057,126 Sekuriti Hutang Swasta: AmIslamic Bank Bhd 4.30% Binariang GSM Sdn Bhd 5.55% M’sia Airport Capital Bhd 4.55% Mukah Power Senior Sukuk 7.80% Putrajaya Hldg Sdn Bhd 5.00% Westport M’sia SB 4.54% Komposisi, kos dan nilai saksama sekuriti hutang, pada 31 Mac 2011 adalah seperti yang diperincikan di bawah: NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 3. PELABURAN (SAMB)
 54. 54. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 53 (ii) Dana Seimbang (Samb.) Sebagai % daripada NAB 3.84% 7.76% 12.47% 24.07% Sebagai % daripada Sekuriti hutang 15.95% 32.25% 51.81% 100.00% Jadual di bawah menunjukkan tumpuan analisis kepada risiko kredit bagi portfolio sekuriti hutang mengikut sektor pengagihan: Penarafan Kredit Pelaburan Islam kerajaan: Dijamin Kerajaan Sekuriti Hutang Swasta: AAA AA 2011 RM 199,560 403,540 648,355 1,251,445 Sebagai % daripada NAB 3.84% 3.86% 12.98% 3.39% 24.07% Sebagai % daripada Sekuriti hutang 15.95% 16.04% 53.94% 14.07% 100.00% Sektor Pelaburan Islam kerajaan Perkhidmatan kewangan Infrastruktur dan utiliti Perdagangan / Perkhidmatan 2011 RM 199.560 200,780 675,045 176,070 1,251,455 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) Jadual di bawah memberikan maklumat berkenaan pendedahan risiko kredit bagi portfolio sekuriti hutang mengikut pihak penarafan kredit: 3. PELABURAN (SAMB)
 55. 55. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 54 Nilai Saksama RM 145,000 61,800 910 157,090 68,400 64,200 207,740 142,450 75,000 203,060 274,500 169,480 38,250 129,000 101,500 123,480 Bilangan unit 20,000 20,000 1,000 23,000 6,000 30,000 34,000 37,000 25,000 26,000 30,000 38,000 15,000 50,000 50,000 18,000 Nilai Saksama % daripada NAB 2.79% 1.19% 0.02% 3.02% 1.32% 1.23% 4.00% 2.74% 1.44% 3.91% 5.28% 3.26% 0.74% 2.48% 1.95% 2.38% Kos RM 131,791 34,845 0 125,078 68,060 61,131 213,047 119,678 85,240 235,532 263,934 149,108 67,985 85,506 110,826 74,625 Komposisi, kos dan nilai saksama bagi sekuriti patuh Shariah untuk Dana Seimbang pada 31 Mac 2011 adalah seperti di bawah: Sekuriti Patuh Shariah: Sebut Harga, Papan Utama UMW Holdings Bhd QL Resources Bhd QL Resources Bhd-Warrants Petronas Chemicals Group Bhd Petronas Gas Bhd Malaysian Resources Corp. Bhd IJM Corporation Bhd Gamuda Berhad WCT Berhad MSC Berhad Sime Darby Bhd Plus Expressways Bhd M’sian Bulk Carriers Berhad Kencana Petroleum Bhd Dayang Enterp. Hldgs Bhd Msia Marine & Heavy Engineering (ii) Dana Seimbang (Samb.) NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 3. PELABURAN (SAMB)
 56. 56. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 55 Nilai Saksama RM 244,361 178,042 178,200 218,550 115,500 158,900 76,360 106,260 256,500 71,675 3,566,208 Bilangan unit 40,125 31,850 33,000 46,500 50,000 70,000 23,000 7,000 45,000 23,500 792,975 Nilai Saksama % daripada NAB 4.70% 3.42% 3.43% 4.20% 2.22% 3.06% 1.47% 2.04% 4.93% 1.38% 68.59% Kos RM 282,825 179,354 171,814 215,656 79,552 165,219 79,487 101,378 251,500 80,830 3,433,999 Sekuriti Patuh Shariah: Sebut Harga, Papan Utama Tenaga Nasional Berhad Parkson Holdings Bhd Maxis Berhad Axiata Group Berhad Dialog Group Bhd YTL Power International Berhad KLCC Property Holdings Berhad Batu Kawan 101 Corporation Bhd Tradewinds Plantation Bhd (ii) Dana Seimbang (samb.) NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 3. PELABURAN (SAMB)
 57. 57. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 56 (ii) Dana Seimbang (Samb.) RM 763,600 Sebagai % daripada NAB 14.69% Penarafan Kredit AAA Jadual di bawah memberi maklumat berkenaan dengan pendedahan risiko kredit ke atas portfolio akaun pelaburan mengikut penarafan kredit bagi institusi kewangan berlesen: 2011 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 3. PELABURAN (SAMB)
 58. 58. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 57 (ii) Dana Seimbang (Samb.) Akaun Pelaburan dengan bank perdagangan berlesen Kadar keuntungan efektif pada tahun berakhir 31 Mac 2011 daripada akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen bagi Dana Seimbang adalah 2.68%. > 1 Tahun RM - Jumlah RM 763,600 < 1 Tahun RM 763,600 Profil kematangan akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen pada 31 Mac 2011 seperti NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 3. PELABURAN (SAMB)
 59. 59. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 58 Pelaburan Aset kewangan pada FVTPL: Disebut harga, Sekuriti Papan Utama Patuh Shariah Akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen (a) Nilai Saksama Melalui Untung Rugi (“FVTPL”) Disebut harga, Sekuriti Papan Utama Patuh Shariah Keuntungan/(Kerugian) nilai saksama yang diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif Nilai Saksama (b) Akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen Jumlah Pelaburan (iii) Dana Pertumbuhan 2011 RM 5,184,566 1,021,600 6,206,166 4,989,198 195,368 5,184,566 1,021,600 6,206,166 2010 RM 2,629,288 1,278,000 3,907,288 2,922,907 (293,619) 2,629,288 1,278,000 3,907,288 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 3. PELABURAN (SAMB)
 60. 60. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 59 Nilai Saksama RM 181,250 74,160 1,092 204,900 114,000 107,000 244,400 177,100 120,000 173,382 457,500 175,500 156,100 17,850 193,500 142,100 Bilangan unit 25,000 24,000 1,200 30,000 10,000 50,000 40,000 46,000 40,000 22,200 50,000 45,000 35,000 7,000 75,000 70,000 Nilai Saksama % daripada NAB 2.99% 1.22% 0.02% 3.38% 1.88% 1.77% 4.03% 2.92% 1.98% 2.86% 7.55% 2.90% 2.58% 0.29% 3.19% 2.34% Kos RM 166,281 41,814 0 170,349 113,434 101,886 252,148 152,585 133,885 199,391 440,354 153,313 134,206 31,469 138,827 160,161 Komposisi, kos dan nilai saksama bagi sekuriti patuh Shariah untuk Dana Pertumbuhan pada 31 Mac 2011 adalah seperti di bawah: Sekuriti Patuh Shariah: Disebut harga, Papan Utama UMW Holdings Bhd QL Resources Bhd QL Resources Bhd-Warrants Petronas Chemicals Group Petronas Gas Bhd Malaysian Resources IJM Corporation Bhd Gamuda Berhad WCT Berhad MISC Berhad Sime Darby Bhd TM Berhad Plus Expressways Bhd Malaysian Bulk Carriers Berhad Kencana Petroleum Bhd Dayang Enterprise Holdings Bhd NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 3. PELABURAN (SAMB)
 61. 61. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 60 Nilai Saksama RM 171,500 308,459 212,168 232,200 479,400 138,600 181,600 83,000 89,000 151,800 342,000 183,330 71,675 5,184,566 Bilangan unit 25,000 50,650 37,955 43,000 102,000 60,000 80,000 25,000 20,000 10,000 60,000 63,000 23,500 1,170,505 Nilai Saksama % daripada NAB 2.83% 5.09% 3.50% 3.83% 7.91% 2.29% 3.00% 1.37% 1.47% 2.50% 5.64% 3.02% 1.18% 85.54% Kos RM 119,034 347,678 216,322 224,581 479,197 95,836 188,382 87,597 86,384 144,826 337,788 190,722 80,749 4,989,198 (iii) Dana Pertumbuhan (Samb.) Sekuriti Patuh Shariah: Disebut harga, Papan Utama Mia Marine and Heavy Engineering Tenaga Nasional Berhad Parkson Holdings Bhd Maxis Berhad Axiata Group Berhad Dialog Group Efid YTL Power International Berhad KLCC Property Holdings Berhad Sunway City Bhd Batu Kawan 101 Corporation Bhd IJM Plantations Bhd Tradewinds Plantation NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.)
 62. 62. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 61 RM 1,021,600 Sebagai % daripada NAB 16.85% Penarafan Kredit AAA Jadual di bawah memberi maklumat berkenaan dengan pendedahan risiko kredit ke atas portfolio akaun pelaburan dana mengikut penarafan kredit bagi institusi kewangan berlesen 2011 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 3. PELABURAN (SAMB) (iii) Dana Pertumbuhan (Samb.)
 63. 63. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 62 (iii) Dana Pertumbuhan (Samb.) Akaun Pelaburan dengan bank perdagangan berlesen Kadar keuntungan efektif pada tahun berakhir 31 Mac 2011 daripada akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen bagi Dana Pertumbuhan ialah 2.68%. Profil kematangan akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen pada 31 Mac 2011 seperti 2011 RM 11,474,703 100,014 11,574,717 10,964,806 509,897 11,474,703 100,014 11,574,717 2010 RM 5,580,160 - 5,580,160 5,467,371 112,789 5,580,160 - 5,580,160 (iv) Dana AmHigh Strategi Tunai Islam Pelaburan Aset kewangan pada FVTPL: Unit Amanah Islam Akaun Pelaburan dengan bank perdagangan berlesen (a) Nilai Saksama Melalui Untung Rugi (“FVTPL”) Unit Amanah Islam Kos Keuntungan nilai saksama yang diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif Nilai Saksama (b) Akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen Jumlah Pelaburan NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) Jumlah RM 1,021,600 < 1 Tahun RM 1,021,600 > 1 Tahun RM - 3. PELABURAN (SAMB)
 64. 64. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 63 Komposisi, kos dan nilai saksama Unit Amanah Islam, pada 31 Mac 2011 adalah seperti yang diperincikan di bawah: Nilai Saksama RM 2,378,898 338,601 1,475,012 886,210 1,919,536 290,418 3,556,130 629,898 11,474,703 Bilangan unit 2,027,777 624,945 1,327,047 1,637,187 3,261,190 579,676 6,416,691 1,195,933 17,072,445 Nilai Saksama % daripada NAB 20.27% 2.88% 12.57% 7.55% 16.35% 2.47% 30.30% 5.37% Kos RM 2,268,900 334,206 1,420,700 849,600 1,836,600 279,000 3,367,500 608,300 10,964,806 Unit Amanah Islam AmInvestment Services Berhad Hwang-DBS Investment Mgt. Berhad Maakl Mutual Berhad Pacific Mutual Fund Berhad Avenue Invest Berhad Alliance Investment Management Berhad Amanah Mutual Berhad BIMB Investment Management Berhad NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) (iv) Dana AmHigh Strategi Tunai Islam (Samb.) 3. PELABURAN (SAMB)
 65. 65. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan Profil kematangan akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen pada 31 Mac 2011 seperti berikut: Akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen Kadar keuntungan efektif pada tahun berakhir 31 Mac 2011 daripada akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen bagi Dana AmHigh Strategi Tunai ialah 2.50%. 64 (iv) Dana AmHigh Strategi Tunai Islam (Samb.) Sebagai % daripada NAB 0.85% RM 100,014 Jadual di bawah memberi maklumat berkenaan dengan pendedahan risiko kredit ke atas portfolio akaun pelaburan mengikut penarafan kredit bagi institusi kewangan berlesen: Penarafan Kredit AA 2011 > 1 Tahun RM - Jumlah RM 100,014 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) < 1 Tahun RM 100,014 3. PELABURAN (SAMB)
 66. 66. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 2011 RM 61,538,755 450,062 61,988,817 57,812,473 3,726,282 61,538,755 450,062 61,988,817 2010 RM 21,817,052 - 21,817,052 20,188,563 1,628,489 21,817,052 - 21,817,052 (v) Dana AmHigh Strategi-strategi Ekuiti Islam Pelaburan Aset kewangan pada FVTPL: Unit Amanah Islam Akaun Pelaburan dengan bank perdagangan berlesen (a) Nilai Saksama Melalui Untung Rugi (“FVTPL”) Unit Amanah Islam Kos Keuntungan nilai saksama yang diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif Nilai Saksama (b) Akaun Pelaburan dengan bank perdagangan berlesen Jumlah Pelaburan 65 Komposisi, kos dan nilai saksama Unit Amanah Islam pada 31 Mac 2011 adalah seperti berikut: Nilai Saksama RM 11,535,110 4,802,842 11,145,243 6,172,241 6,225,638 3,474,158 3,417,915 2,984,228 6,083,081 985 5,697,313 61,538,755 Bilangan unit 29,814,245 7,313,737 23,668,558 10,396,229 10,922,172 6,413,435 3,950,433 2,697,729 19,782,378 1,713 14,519,147 129,479,777 Nilai Saksama % daripada NAB 18.56% 7.73% 17.93% 9.93% 10.02% 5.59% 5.50% 4.80% 9.79% 0.00% 9.17% Kos RM 10,534,697 4,221,620 10,126,120 5,831,406 5,999,300 3,221,073 3,379,100 2,890,704 6,070,700 - 5,537,753 57,812,473 Unit Amanah Islam AmInvestment Services Berhad CIMB-Principal Asset Management Maakl Mutual Berhad Pacific Mutual Fund Berhad Amanah Mutual Berhad Avenue Invest Berhad Hwang-DBS Investment Berhad Prudential Management Berhad BIMB Investment Management Berhad Alliance Investment Management Asia Unit Trust NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 3. PELABURAN (SAMB)
 67. 67. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 66 4. AMAUN TERHUTANG KEPADA DANA INVESTMENT LINKED TAKAFUL Profil kematangan akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen pada 31 Mac 2011 seperti berikut: Akaun Pelaburan dengan bank perdagangan berlesen Kadar keuntungan efektif pada tahun berakhir 31 Mac 2011 daripada akaun pelaburan dengan bank perdagangan berlesen bagi Dana AmHigh Strategi Ekuiti adalah 2.50%. Sebagai % daripada NAB 0.72% RM 450,062 Jadual di bawah memberi maklumat berkenaan dengan pendedahan risiko kredit ke atas portfolio akaun pelaburan mengikut penarafan kredit bagi institusi kewangan berlesen: Penarafan Kredit AA 2011 > 1 Tahun RM - Jumlah RM 450,062 < 1 Tahun RM 450,062 Amaun terhutang kepada dana Investment Linked Takaful Dana Takaful adalah keuntungan bebas, tidak bercagar dan tidak mempunyai tempoh pembayaran balik yang tetap. (v) Dana AmHigh Strategi-strategi Ekuiti Islam (Samb.) NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 3. PELABURAN (SAMB)
 68. 68. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 2011 RM 2,717 (525) 2,192 2010 RM 3,052 (335) 2,717 (i) Dana Pendapatan Tetap (ii) Dana Seimbang (iii) Dana Pertumbuhan 2011 RM 17,993 (28,099) (10,106) 2011 RM 23,490 (39,119) (15,629) 2010 RM 51,603 (33,610) 17,993 2010 RM 74,932 (51,442) 23,490 Pada awal tahun Liabiliti cukai tertunda yang timbul daripada keuntungan modal pelaburan tidak direalisasikan, diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (Nota 6) Pada akhir tahun Pada awal tahun Liabiliti cukai tertunda yang timbul daripada keuntungan modal pelaburan tidak direalisasikan, diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (Nota 6) Pada akhir tahun Pada awal tahun Liabiliti cukai tertunda yang timbul daripada keuntungan modal pelaburan tidak direalisasikan, diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (Nota 6) Pada akhir tahun 67 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 5. CUKAI TERTUNDA
 69. 69. Laporan Dana-Dana Takaful Berkaitan Pelaburan 2011 RM (9,023) (31,769) (40,792) 2010 RM - (9,023) (9,023) (iv) Dana AmHigh Strategi Tunai Islam (v) Dana AmHigh Strategi-strategi Ekuiti Islam 2011 RM (130,279) (167,823) - (298,102) 2010 RM - (130,315) 36 (130,279) Pada awal tahun Liabiliti cukai tertunda yang timbul daripada keuntungan modal pelaburan yang belum direalisaikan, diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (Nota 6) Pada akhir tahun Pada awal tahun Liabiliti cukai tertunda yang timbul daripada keuntungan modal pelaburan tidak direalisasikan, diiktiraf dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (Nota 6) Lebihan peruntukan cukai tertunda pada tahun terdahulu Pada akhir tahun 68 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2011 (SAMB.) 5. CUKAI TERTUNDA (SAMB.)

×