Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point tema 1-2 1ero ESO

3,238 views

Published on

Published in: Education

Power point tema 1-2 1ero ESO

 1. 1. La Terra, un planeta del Sistema Solar 1. La Terra, un punt a l’Univers 2. El planeta Terra 3. La rotació de la Terra: els dies i les nits 4. La translació de la Terra: les estacions de l’any
 2. 2. Introducció• El Sol és un estel mitjà situat en un extrem de la galàxia anomenada Via Làctia.• La nostra galàxia és formada per milions d’estels (com el Sol) que tenen llum pròpia i planetes i satèl·lits que giren al seu voltant.• L’Univers, format per milions de galàxies, és el conjunt de tots els cossos celestes i de l’espai que els conté.• La Terra forma part d’un sistema dinàmic en el qual hi ha quatre elements que es relacionen i s’influeixen mútuament: l’atmosfera, la hidrosfera, la litosfera i la biosfera.
 3. 3. 1. La Terra, un punt a l’Univers1.1. La Terra a l’Univers1.2. La Terra al Sistema Solar
 4. 4. 1.1. La Terra a l’Univers• La Terra és un planeta del Sistema Solar.• El Sol és una estrella d’una galàxia anomenada Via Làctia.• La Via Làctia és una de les moltes galàxies que hi ha a l’Univers.
 5. 5. 1.2. La Terra al Sistema Solar• El Sistema Solar està format per vuit planetes principals, tres planetes nans i molts cossos celests.• Els planetes són astres que giren al voltant del Sol i que no tenen llum pròpia.• Els satèl·lits són astres que giren al voltant d’alguns planetes.• Els planetes i els satèl·lits tenen dos moviments: un de rotació i un altre de translació.• Segons la distància respecte del Sol els planetes es divideixen en: planetes interiors i planetes exteriors.
 6. 6. El Sistema Solar
 7. 7. El Sistema Solar
 8. 8. 2. El planeta Terra2.1. La Terra: el planeta blau
 9. 9. 2.1. La Terra: el planeta blau• La Terra vista des de l’espai té un color blavós a causa de l’abundància d’oxigen que hi ha a l’atmosfera.• La Terra no és una esfera perfecta, perquè està lleugerament aplatada pels pols (geoide).• Si el nostre planeta es tallés per l’equador, quedaria dividit en dos hemisferis iguals: l’hemisferi nord (o continental) i l’hemisferi sud (o marítim).• La superfície total de la Terra és de 510 000 000 km2, aproximadament 1000 vegades la superfície d’Espanya.
 10. 10. Les dimensions de la Terra
 11. 11. Les dimensions de la Terra
 12. 12. 3. La rotació de la Terra: els dies i les nits3.1. El moviment de rotació3.2. Els fusos horaris
 13. 13. 3.1. El moviment de rotació• La Terra gira sobre si mateixa, en un moviment anomenat de rotació.• El moviment de rotació de la Terra explica la successió dels dies i de les nits.• La successió dels dies i de les nits fa que les temperatures de la Terra no siguin extremes i fa possible que hi hagi vida.
 14. 14. Moviment de rotació de la Terra
 15. 15. Moviment de rotació de la Terra
 16. 16. 3.2. Els fusos horaris• A causa del moviment de rotació de la Terra, es fa clar primer als llocs situats cap a l’est.• A Espanya es fa clar abans a les Illes Balears que a Madrid o a Galícia.• Com que el problema de l’horari era comú arreu del món, es va acordar dividir la Terra en 24 fusos horaris.• Així, tots els llocs situats en un mateix fus o zona horària tenen la mateixa hora.
 17. 17. 4. La translació de la Terra: les estacions de l’any4.1. El moviment de translació
 18. 18. 4.1. El moviment de translació• En el seu moviment al voltant del Sol (translació), la Terra dibuixa una òrbita el·líptica i tarda a recórrer-la un any: 365 dies, 6 hores i 9 minuts.• La inclinació de l’eix de rotació de la Terra és la responsable de la successió de les estacions de l’any.• Durant el recorregut al voltant del Sol, la Terra queda exposada als raigs solars de diversa manera, i això dóna lloc a les estacions de l’any.
 19. 19. Moviment de translació de la Terra
 20. 20. Moviment de translació de la Terra
 21. 21. VideoMOVIMENTS DE ROTACIÓ I TRASLACIÓ
 22. 22. La representació de la Terra: els mapes 1. La latitud i la longitud
 23. 23. 1. La latitud i la longitud1.1. Per situar-nos en l’espai terrestre1.2. Localització exacta d’un punt a la Terra
 24. 24. 1.1. Per situar-nos en l’espai terrestre • Amb la finalitat de calcular la distància entre diversos llocs de la Terra o per determinar una ubicació exacta, es va crear un sistema de localització: les coordenades geogràfiques. • Las coordenades geogràfiques són unes línies imaginàries (paral·lels i meridians) que hi ha als globus terraqüis i als mapes i que formen una quadrícula. • Els paral·lels són línies imaginàries paral·leles a l’equador. L’equador és el paral·lel 0o. • Els meridians són línies imaginàries traçades de nord a sud, de pol a pol. Greenwich és el meridià 0o.
 25. 25. LES COORDENADES GEOGRÀFIQUES Els PARAL·LELS són línies imaginàries que divideixen la superfície de la Terra en sentit horitzontal. HEMISFERI NORD tròpic de Càncer equador tròpic de Capricorn HEMISFERI SUD Els paral·lels
 26. 26. LES COORDENADES GEOGRÀFIQUES Els MERIDIANS són línies imaginàries que divideixen la superfície de la Terra en sentit vertical i passen pels pols. HEMISFERI OEST sol al migdia Meridià de Greenwich nord HEMISFERI EST Els meridians
 27. 27. LES COORDENADES GEOGRÀFIQUES sol al migdia trò p ic de Cà ich nc er e nw equ G re trò ad or p ic de de Ca ià pri r id co rn Me nord Els meridians i els paral·lels
 28. 28. 1.2. Localització exacta d’un punt a la Terra• Per situar exactament un punt a la Terra cal buscar el paral·lel i el meridià que passen per aquest punt.• La latitud és la distància entre qualsevol punt de la superfície terrestre i l’equador (o paral·lel 0o). Pot ser nord o sud.• La longitud és la distància entre qualsevol punt de la superfície terrestre i el meridià de Greenwich (o meridià 0o). Pot ser est o oest.
 29. 29. LATITUD I LONGITUD La LONGITUD és la distància, La LATITUD és la distància, mesurada en graus sobre l’equador,mesurada en graus, que hi ha des que hi ha des de qualsevol punt de Moscou d’un punt qualsevol de l’esfera la Terra al meridià de Greenwich. 56º latitud nord terrestre fins a l’equador. sol al 37º longitud est migdia º 56 37º nord Com es mesuren la latitud i la longitud
 30. 30. LATITUD I LONGITUD Lisboa Moscou 38º latitud nord 56º latitud nord 9º longitud oest sol al 37º longitud est migdia Rio de Janeiro Ciutat del Cap 23º latitud sud nord 34º latitud sud 43º longitud oest 18º longitud est La latitud i longitud de quatre ciutats

×