Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacija na hrvatskom

405 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentacija na hrvatskom

  1. 1. RAT I OKOLIŠ Doris Perković 7.a
  2. 2. NEŠTO O TEMI • U posljednje smo vrijeme često informirani o ratnim razaranjima diljem naše jedine planete. Fizičkim se nasiljem ne uništava samo ljudski, već i ţivotinjski i biljni svijet.
  3. 3. NAPALM KAO ORUŢJE • U Vijetnamskom ratu korišten je napalm, vrlo opasno oruţje koje izaziva ogromne posljedice. Korišten je i u Sirijskom napadu na pobunjenike sjeverno od grada Homsa. . Tijekom Vijetnamskog rata uništena je 1/6 šuma kako bi okolni narodi izgubili zaklon
  4. 4. POSLJEDICE NAPALMA NA LJUDSKOJ KOŢI Napalm prţi ljudsku koţu te na njoj stvara opekline i infekcije.
  5. 5. VODE • U prošlosti su ratom na mnogobrojne načine zagađene vode: 1.Utvrđenim gradovima zagađivali su izvore vode kako bi lakše osvojili utvrdu 2.gradili su napise koji su automatski skupljali razne bakterije. Na moru su se događale ogromne štete: oruţje i zalihe streljiva s potopljenih mornarica onečišćivali su vodeni svijet te dugoročno štete organzmima koji ondje stanujusu narodi višak ratnog oruţja smjestili na tankere te ih najmerno potopili nesjesni svoga postupka.
  6. 6. More i ţivotinje prije izljeva nafte . More i ţivotinje poslije izljeva nafte.
  7. 7. TLO • Kako bi brţe istjerali određeni narod iz njegova okruţenja,vojnici su uništavali njihove posjede i njihova imanja .Time je tlo postalo neobradivo i vrlo zagađeno. • Tako su Osmanlije u svojim osvajanjima palili svu nepokretnu imovinu i sva tla koja im nisu bila potrebna.Kada bi voda došla do toga tla, odmah bi postala zagađena.
  8. 8. BILJKE • Biljke su vrlo krhke i lomljive pa su one najvećim djelom i uništene. Ljudi svojim nemarom učine ogromnu štetu, zamislite koliku tek učine kada to rade namjerno. Mnoge su biljne vrste izumrle upravo u ratnim okolnostima.

×