Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacija na hrv valerija(1)

315 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentacija na hrv valerija(1)

  1. 1. Potrošači • Svi smo mi potrošači! • Kupujemo i koristimo proizvode! • Pazite li vi na kvalitetu proizvoda koji kupujete? • Obradate li pažnju na to kako proizvod utječe na okoliš?
  2. 2. Potrošači • Svi ponajviše gledaju na cijenu proizvoda. • Zakon o zaštiti potrošača štiti prava svakog potrošača. • Na primjer, trgovac ne smije odavati potrošačeve osobne podatke nekoj tredoj osobi
  3. 3. Potrošači • Račun mora biti jasno napisan, elektronički. • Vredice i torbe koje služe za nošenje kupljenih proizvoda i imaju u cjelosti ili djelomično logotip, znak, slogan, naziv proizvođača ili trgovca smatraju se promidžbenim materijalom. • Takvu ambalažu trgovac ne smije naplatiti!
  4. 4. Gospodarski razvoj • Često u vijestima čujemo političare kako spominju gospodarski razvoj. • Također govore o tome da plade trebaju idi gore i da ljudi moraju trošiti da bi se država oporavila od krize. • Bududi da je za očuvanje okoliša neophodno trošiti manje, a ne više zaključujejmo da je gospodarski razvoj veliki neprijatelj okoliša.
  5. 5. DOP – Društveno odgovorno poslovanje • Danas tvrtke posluju s različitom odgovornošdu. • Razlikujemo tvrtke koje ne mare za okoliš i zaposlenike od onih koje su društveno, ekonomski i ekološki osvještene. • To su tvrtke koje potiču obrazovanje zaposlenika, ne smatraju to troškom, ved investicijom, i što je najvažnije, ekološki su osviještene.
  6. 6. Znak „Prijatelj okoliša“ • • • • • • • Možda ste primjetili ovaj znak na nekim proizvodima, ali niste obradali pažnju jer niste znali što on znači. Taj je znak potvrda da proizvod doista ne šteti okolišu, koliko mu štete ostali proizvodi. Dodjeljuje ga Ministarstvo za zaštitu okoliša na temelju kvalitete proizvoda. Znak se dodjeljuje samo proizvodima čije su osobine bolje od propisanih. Cilj dodjele znaka zaštite okoliša jest zainteresirati proizvođače da te dopuštene granice pomaknu na bolje. Kupnjom takvih proizvoda ne čuvamo samo planet, ved i sebe, svoje obitelji, prijatelje.. Trebamo si osvijestiti da imamo izbor i zato bismo trebali odabrati ono što je najbolje i za nas i za okoliš.

×