Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hubert polish version

415 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hubert polish version

  1. 1. NEWSLETTER 11.2012 w tym miesiącu powracamy do n a sze ś r o d o w i s k o - n a sza tematów zi e m i a zanieczyszczeń o tym trzeba powtarzać !!!PAMIĘTAJMY:Gl o b a l n e ocie ple nie spowodowane jest wypuszczaniem do at mosfery gazówcieplarnianych – głównie dwutlenku węgla oraz m etanu. Gazy cieplarnianezapobiegają wydostaniu się pro mieniowania podczerwonego z Zie mi do przestrzenikosmicznej, powodując podgrzewanie się Zie mi. Inny mi słowy ciepło zamiast wydostaćsię w kosmos, jest gro madzone w at mosferze jak pod gruby m kocem, powodujączwiększanie te m peratury.- CO JE POWODUJE?- NASZA, LUDZKA DZIAŁALNOŚĆ Człowiek jest odpowiedzialny za wypuszczanie do atmosfery gazów cieplarnianych.Co takiego robimy? Między innymi np. jeździmy samochodem....., nie czekajmy więc prawie rok(22 września) na kolejny Znaczny wpływ na poziom gazów cieplarnianych w atmosferze ma również wycinanie lasów. Drzewa są już dziś pojedźmy rowerem zdolne do pobierania dwutlenku węgla z lub pójdźmy pieszo! atmosfery i zamieniania go na tlen. W związku z czym wycinając lasy, człowiek zmniejsza zdolność do usuwania z atmosfery CO2.wg. Polecamy książkę Glenn Murphy "Globalne ocieplenie. Co Ty możesz danych z internetu w 2010r. po świecie jeździło już zrobić?", z której można ponad miliard (!!!!) aut dowiedzieć się więcej o globalnym ociepleniu i o tym jak każdy z nas może pomóc w ratowaniu ziemi
  2. 2. Oszczędzając energię mamy wpływ na ochronę przyrody. ZADBAJ O WYŁĄCZENIE KAŻDEGO ZBĘDNIE URUCHOMIONEGO URZĄDZENIA W TWOIM DOMU! Każdy z nas już wie, że wyłączenie niepotrzebnie świecącej lampki, wyciągnięciez kontaktu ładowarki, kiedy naładowaliśmy telefon, sprawne i szybkie odkurzanie ma wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska, ale czy robimy to? Każdego dnia, zatrzymaj się na chwilę i rozejrzyj co jeszcze mógłbyś wyłączyć? :) może zagrasz z którymś z domowników, kto znajdzie w ciągu dnia więcej urządzeń do wyłączenia? ta gra wciąga :) i od niej możesz się uzależnić:) PAMIĘTAJMY!!! wszystkie elementy środowiska są ze sobą połączone i skażenie jednego składnika ponosi za sobą zanieczyszczenie kolejnych Aż 60 PAMIĘTASZ JAKIE ODPADY proc. DO KTÓREGO POJEMNIKA? Polaków KTÓRE FAKTYCZNIE SEGREGUJESZ?deklaruje, że segreguje odpady. Dane Ministerstwa Środowiska nie są jednakopty mistyczne ...Dane z interne tu z maja 2011r. : Po l a k p r o d u k u j e p o n a d 3 0 0 k g ś m i e c i , ase g re g uje t y l ko 1 0 k g....PRZYPO M I N AJKI :Do n ie bieskie go p oje m n i ka w y rz uca m y p a pie rZ u ż y t e b a t e r i e za w sz e w y r z u c a m y d o s p e c j a l n y c h p o j e m n i k ó wPl a s t i k o w e b u t e l k i p o w i n n o si ę z g n i a t a ć p r z e d w r z u c e n i e m dop o j e m n i k a , b o d z i ę k i t e m u b ę d ą za j m o w a ć m n i e j m i e j s c a Zapraszamy do lektury następnego newslettera wgrudniu

×