Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
КАЛЕНДАР ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ<br />АКТИВНОСТОПИСНАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕРЕАЛИЗАТОРИПРОДУКТИ И ХИПЕРВЕЗАТЕРМИНИРОКОВИУ в о д н е ...
Kалендар пројектних активности
Kалендар пројектних активности
Kалендар пројектних активности
Kалендар пројектних активности
Kалендар пројектних активности
Kалендар пројектних активности
Kалендар пројектних активности
Kалендар пројектних активности
Kалендар пројектних активности
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kалендар пројектних активности

1,506 views

Published on

kalendar projektnih aktivnosti Internesta

Published in: Education
  • Be the first to comment

Kалендар пројектних активности

  1. 1. КАЛЕНДАР ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ<br />АКТИВНОСТОПИСНАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕРЕАЛИЗАТОРИПРОДУКТИ И ХИПЕРВЕЗАТЕРМИНИРОКОВИУ в о д н е а к т и в н о с т и – п р о у ч а в а њ е м е д и ј аИзбор књиге и договор о начину рада-избор књиге која је примерена свим узрастима: ОШ и средња-план како проверити да су и ученици проучили цеде-групни договор наставника-рад у етапама и групама паралелноСлавица ЈурићКсенија СуђићСтеван ЈурићЈугослава Лулићизабрана књига Даријуша Хентковског Из школе – Да ли ученика пустити с ланцановембар2009.Колико смо медијски писмени -најава пројекта, избор ученика-полазни упитник за ученике о њиховој медијској писмености-свако са својим ученициманаставницисви ученициОпис пројекта и Интернест-брошуре на блогуновембар2009.Учење о медијима и медијској писмености-умножавање и подела цедеа ученицима да га проучавају -упутства за рад: направити резиме графички, мапирање; спремити се за излагање вршњацима-штампани медији и телевизијаученици ОШ - 6графички прикази на паноима, концептуалне мапедецембар-јануар2010.-дигитални медији – Техничка школаученици Техничке школе -3-радио, филм, фотографијаученици гимназије - 10Представљање сваког медијаГрупе ученика презентују осталима основне карактеристике сваког медија и начине манипулације-1. заједнички физички саст.-вршњачко учење-графички прикази-концептуалне мапеученици ОШ, Техничке и Гимназијепрви заједнички састанак4. фебруар 2010.Прављење вордпрес -налога за блог и повезивање свих са главним блогом -сви креирају своје налоге на и повезују с блогом Интернест БП-упутства за креирање и коришћење блога-утврђивање правила за коришћење, писање на блогу-практичан рад уживо на отварању налога-укључивање касније, од куће, електронски, у креирање и проучавање правила-сви наставници исви ученици- главни блог -уредник Славица Јурић, сарадници свиПравила и упутства за коришћење блога4. фебруар 2010. и даље до краја фебр.Електронско учење о медијима с проширењем знања и разменом искуства, проблемским питањима за дискусију-постављање свих материјала на блог, проучавање од стране сваког ученика; -коментарисање, дискусија и одговори на питања и проблеме на блогу -тумачење резултата анкете о медијској писмености ученика-електронско учење-проучавање материјала на блогу-дискусија, коментари на блогу -гласања-комуникација имејлом и на блогу-сви ученици и наставници(одустало готово пола током овог задатка)-укључили се и други спољни сарадници, случајно или на позив, и прегледали блог и коментарисалиБити медијски писмен блогМедији и образовање блогДеца и медији - блогЈесмо ли медијски писмениШта знамо о медијимаблогКњига - блогКњига - концептуална мапаПериодика - блог Периодика – концепт. мапаСтрип - блог Стрип - концептуална мапаФотографија - блогФотографија -концеп. мапаРадио - блог Радио - концептуална мапаТелевизија - блогТВ - концептуална мапаФилм - блогФилм - концептуална мапаДигитални медији – блогфебруар – март 2010.Читање и вођено проучавање књиге Из школе – Да ли ученика пустити с ланца Даријуша Хентковског-скенирање и постављање књиге на блог-упутства за читање одређених делова књиге у одређеном кључу- књиге и упутства шаљу се имејлом свим ученицима -преузимање књиге -упутства ел. поштом о начину читања: препознавање и издвајање школских ситуација истих у књизи и сопственом искуству-предлог начина како да се те ситуације медијски прикажу или обраде-сви ученици и наставници-одустао ментор и ученици Техничке школескенирана и на блогу постављена књигафебруар- март 2010.Колико су други медијски писменивидео - анкета о медијској писмености у Гимназији којом су обухваћени и наставници и ученици-анкетирање и видео-запис-монтирање филма и постављање на блог-Смиљана ЖиволићСтефан ГужвицаВидео-анкета о медијској писменостимарт 2010.Пратеће активности ради бољег упознавање медија и медијске писменостиИдеје за пратеће активностисписак идеја и предлога активности како да што боље упознамо медијеразмена идеја на састанцима уживо, путем имејла и блог-коментарасвака школа и тим понештодо краја фебруараПосета ТВ Бап-уговарање посете, припрема питања-посета, дозвола и аутор. права за фотографисање и снимање-монтирање филмића-групни одлазак -разговор са новинарима, уредницом, монтером и директором-фотографисање, снимањеученици ОШВидео-запис о посети ТВ БАПБлог-страница о посети ТВ9. март 2010.Трибина с Чарлсом Алеверсоном (Монти Пајтон)-организација трибине, проналажење сарадника (преводилац), прављење и подела позивница, обавештења за јавност-превод аутобиографије са сајта Ч. Алверсона, с дозволом аутора-видео-репортажа о трибини-анкетирање ученика и наставника Гимназије о познавању рада Монтипајтоноваца-вођење и учешће у трибини-изјаве за локалне медије-монтирање филма о трибиниученици гимназијеСтефан Гужвица, Смиљана Живолићосновци само присуствовали-Почетна анкета о познавању рада Монти Пајтон групе с титлом на енглески-Видео-запис о трибини-Радио-снимак о трибини и пројекту Интернест-Блог-страница о трибини30. март 2010.Посета Радију Бап-организовање поесте-обилазак радија, преглед опреме и разговор-снимање и фотографисање-групна посете, амбијентално-фотографисање и снимање с дозволом- монтирање филмићаученици ОШ-Видео-запис о посети радију БАП -Блог-страница о посети1. април 2010. Прављење програмске схеме за школски разглас-снимање и пуштање позива за сарадњу са другима у школи-осмишљавање програмске шеме-волонтирање на школском разгласу-сарадња са другим наставницима и уч. школеученици и наст. у пројекту, други ученици и наставници ОШПрограмска шема на веб-простору разгласаБлог-страница разглас22. април 2010.Џингл за Дечији фестивал хлеба-смишљање текста за џингл фестивала-снимање џингла-изношење идеја-снимање на школском разгласу, рекламирањеученици ОШ-помоћ пријатеља-Данијела с радијаСнимак џингла на веб-простору разгласа 30. април 2010.Медијска посла на Дечијем фестивалу хлеба-снимање позиварске представе, с дозволом извођача-монтирање и објављивање на веб-простору фестивала-репортерски рад на терену-монтажа филмаТијана Лајић, ученица ОШФилмић о позиварској представиБлог-страница фестивал8. мај 2010.Активности везане за књигу Из школе – Да ли ученика пустити с ланца Даријуша ХентковскогИдеје за креативан приступ књизи-листа идеја за стварање паралелне књиге о српској просвети, инспирисане књигом Из школе-2. заједнички физички састанак-формирање списка идеја и подела задужењасви ученици и наставници списак идеја29. март 2010О Пољској -Проучавање интернет ресурса о универзитетском пољском граду Лођу, где је гимназија о којој је реч у књизи-сарадња са нашом суграђанком у Кракову -предискуства ученика о Пољској – популарна музика-самостално истражив.-помоћ пријатеља (Краковска наставница)-постављање материјала и линкова на блог-ученици Гимназије-Славица Прпа, спољни сарадникБлог-страница о књизи и ПољскојВаскршњи распуст2010.О аутору -интернет-подаци о аутору, пре-самостално истражив.-превод текстова са блога Д. Хентковског-ученици Гимназије-спољни сарадник Славица Прпа Блог-чанак о аутору и питања за електронски интервјус коментарима-питањимаВаскршњи распуст 2010. Питања за аутора књиге-питања за аутора у коментарима блога-превод и слање аутору-електронски интервју -електронска пошта-сви ученици и менториаприл 2010.Цитати уместо кључних речи-издвајање најубедљивијих цитата из књиге и постављање у коментаре на блогу-самостално, друго ишчитавање књиге у кључу најистинитијих цитата-сви ученици и наст.-ученици Гимназије одустали осим С. Живолић, у ОШ одустало двојеБлог-чланак с одабраним цитатима у коментаримаС коментарима-цитатиаприл 2010.Матура – мала и велика, сада и некадафотоалбум с ученичких малих и великих матура, с коментарима-прикупљање фотографија и коментара-постављање на блог-неколицина ученика и спољних сарадникаБлог-чланак са фотоалбумом и коментарима о матурамааприл 2010.Екскурзија: зарада - едукација – забава - инцидентфотоалбум с коментарима са екскурзија ученика, родитеља и наставника-прикупљање фотографија и коментара-постављање на блог-неколицина ученика и спољних сарадникаБлог-чланак са фотоалбумом и коментаримааприл 2010.Предавање о прављењу ТВ-кошуљице-предавање наст. Мирјане Кљакић, која је као основац имала ауторску емисију за тинејџере на ТВ Ласта-састанак тима ОШ-праћење, питања предавачу-вежбе у попуњавању форме кошуљице-сви ученици ОШ-гост наст. Мирјана КљакићБлог-чланак о предавању о ТВ-кошуљици23. март 2010.Педагогија или гогијаТВ-емисија са истоименим називом (из књиге) – причаоница на тему екскурзија; учесници три циљне групе: ученици, наставници, родитељи-осмишљавање емисије: најава, гости, питања, музичке и видео-секвенце -прављење кошуљице емисије и понуда ТВ БАПМилица Мајкић, Ивана Пилиповић, Тијана Лајић, ученице ОШБлог-чланак са кошуљицом ТВ-емисије – причаонице о екскурзијамакрај марта2010.Супкултурне групе ученика-извештај из књиге-извештај о супкултурним групама у ОШ-извештај о супкултурним групама у гимназији-посматрање, искуствени метод-писање извештаја о супкултурним групама ученика у школи-Милица Мајкић-извештај за ОШ-Смиљана Живолић- за Гимназију -Извештај о супкултурним групама у основној школи -Извештај о супкултурним групама у Гимназијиаприл 2010.Конкурс Супкултурни ученици и (не)културни наставници-расписивање интерног конкурса за стрип и карикатуру за све ученике двеју школа-подела конкурса наставницима ликовне културе-састављање конкурса: тема, услови, термини, контакт-особе-прослеђивање наставницима-наставници и ученици у пројекту саставили конкурс-другин ученици ван пројекта реализовали конк.Блог-чланак са конкурсом за стрип и карикатуруаприл – почетак маја 2010.Изложба стрипа и карикатуре, проглашење и награђивање најбољих и предавање о стрипу-контактирање жирија и предавача: илустратор Сибин Славковић, наст. Соња Ковачевић, акад. сликар Златко Миленковић -позиви и обавештења-оформљење изложбе-снимање кратког филма о изложби-изложба отворена-жири одабрао најбоље радове, 3 награде-предавање о стрипу-снимање и фотографисање атмосфере изложбе и утисака: видео-репортажа-ментори Стеван Јурић, Славица Јурић -Тијана Лајић, ОШ-спољни сарадници-Блог-чланак о изложби и предавању Сибина Славковића о стрипу-Видео-репортажа о изложби27. мај 2010.хол ГимназијеФотогалерија с најбољим радовима са изложбе-формирање фотогалерије с најбољим радовима и постављање на блог, с дозволом аутора радова-скенирање најбољих радова-прибављање пристанка аутораДејана Миљић, ученица ОШБлог-чланак с фотоалбумом стрипова Блог-чланак с фотогалеријом карикатура28. мај 2010. Зашто не волим школску лектиру - Знам да је овај човек у својој књизи убио много наших бизона-едукативне радионице, инспирисане књигом, о томе зашто ученици не воле школску лектиру, изведене на часу српског језика у Гимназији (наст. Оља Нађ) и у ОШ (наст. и ментор Ксенија Суђић)-осмишљавање, организовање и спровођење часа-реализација часа-снимање и фотографисање делова часа-анализа и приказ резултата с часа-Гимназија: Смиљана Живолић , наст, Оља Нађ-Василиса Лаганин, Милица Мајкић и Ивана П. за ОШ и наст. Ксенија Суђић за ОШ-Блог-чланак са предлогом радионице из књиге -Блог-чланак о радионици о лектири с ученицима гимназије – кратки филм-Блог-чланак о радионици с ученицима у ОШ -5. мај 2010. у Гимназији-21. мај 2010. у ОШШта смо одабрали да истражимо - истраживања и анкете-3. заједнички физички саст. -избор тема и подела посла-анкетирање око 170 ученика у обе школе-анкетирање 30-ак наставн. -сви учесници-наставници на чијим часовима је анкетирање обављеноБлог-чланак са избором тема из књиге које ће се истражити6. април 2010.Обликовање идеалног професора-сређивање, анализа и приказ резултата анкете-збрајање, категорисање и прављење графичког и текстуалног приказа Ивана ПилиповићБлог-чланак о резултатима анкетекрај априла-поч. мајаЗадовољство учења-сређивање, анализа и приказ резултата анкете-збрајање и прављење графичког и текстуалног приказаВасилиса ЛаганинБлог-чланак о резултатима анкете''С учеником / наставником на „ти“-сређивање, анализа и приказ резултата анкете-избор репрезентативних одговора Василиса ЛаганинБлог-чланак о резултатима истраживања''Симулације, студије случаја-слање анкета наставницима електронским путемментори''Шта би дао да си на мом месту-сређивање, анализа и приказ резултата анкете-избор репрезентативних одговораменториБлог-чланак о резултатима анкетекрај априла-поч. мајаБеспомоћност-сређивање, анализа и приказ резултата анкете-избор репрезентативних одговораменториБлог-чланак о резултатима анкете''И над попом има поп-сређивање, анализа и приказ резултата анкете-избор репрезентативних одговораменториБлог-чланак о резултатима анкете''Електронски квиз о медијској писмености-прављење електронског квиза о медијској писмености -постављање квиза на интернету - повезивање квиза линком на блог (понуда с десне стране)-програм Хотпотејтос-објављивање квиза на интернету где се и решава-веза у изборнику блогаМилица Мајкић, ученица ОШЛинк до електронског квизамај 2010.Удружење оштећених ученикаПозив на изјашњавање у коментарима на блогу на теме: Ученик по мери, Једно оштећење пољских ђака-читање текста -размишљање и изношење свог мишљења, паралеле, утиска, укључење у дискусијусви ученици који желечланак уредила Тијана ЛајићБлог-чланак Ученик по мери Блог-чланак Једно оштећење пољских ђака април-мај 2010.Замешатељство права и обавеза - Ученичка заклетваРадионица на часу грађанског васпитања Чиме смо оштећени – шта су наша права, а шта дужности и обавезе-осмишљавање и реализација блок-часа с ученицима Гимназије -приказ резултата радион.Стеван Јурић, менторЈасна Лукић, наст. грађанског у Гимн.Блог-чланак са приказом резултата радионице20. април 2010. Удружење оштећених наставника Дискусије на две теме:Школа као место моралног неспокојаНаставничка жалба као вид заклетвенаставници ментори и други, по позиву, остављају своје коментаре и формирају заклетву која садржи њихове обавезе, као и листу жалби(наставн. оштећења)наставници и спољни сарадници- други наставницичланак уредио ментор Стеван ЈурићБлог-чланак Наставничка заклетва као вид жалбе Блог чланак Школа-место моралног неспокојааприл-мај 2010.Профили и аватари јунака књиге - Виртуелни профил и светилиште Фејсбук-треће ишчитавање књиге по изабраним ликовима у књизи-децентрација и улажење у одабрани лик на основу њихових састава, коментара мисли у књизи-прављење фиктивног профила тог лика на Фејсбуку, избор виртуелног портрета-формирање затворене групе Да ли ученика пустити с ланца, у коју се укључују и сви ученици и њихови фиктивни ликови-покретање тема и дискутовање фиктивне ликове -4. заједнички физички састанак -отварање налога за виртуелне ликове и прављење профила са кратким представљањем-прикључење у Фејсбук-групу-учешће у расправама, дискусијама, разменама ставова, мисли на актуелне теме у школи-покретање нових тема дискусије у груписви ученици и наставници, „јунаци“ књиге (25)чланак уредила Дејана Миљић-Блог-чланак са планом формирања групе на фејсбуку -фејсбук-група Да ли ученика пустити с ланца затворена; потребно послати захтев за укључење у групу (укуцати име групе у претраживачу на свом Фејсбук-налогу)од 13. априла 2010. до краја пројекта и надаље, после пројектаКако прихватам ел. учење-питања за ученичка искуства са облицима електронског учења досада- прихватању ел. учења током пројекта-дискусија на блог-чланку о искуствима са ел. учењем досада и у самом пројектусви учеснициБлог-чланак с питањима и одговорима ученика С коментаримааприл 2010.З а в р ш н е а к т и в н о с т иПисање биографије, описа пројектних активности и извештаја-попуњавање раније отворених блогова подацима потребним за пројекат: биографија, опис пројектних активности, извештај -почетна страница по слободном избору ученика-5. заједнички физички састанак-креирање страница по захтевима конкурса (биографија, опис, извештај) и једне почетне по слободном избору-писање, попуњавање страница на основу упутстава из конкурса-сви ментори-ученици који ће учествовати на фестивалу креативности пројекта 14. јуна (5+1 резервни члан тима)Славица Јурић, координаторКсенија Суђић, менторСтеван Јурић, менторВасилиса Лаганин, уч.ОШИвана Пилиповић, уч. ОШСмиљана Живолић, уч. Гимн.Милица Мајкић, уч. ОШТијана Лајић, уч. ОШДејана Миљић, уч. ОШ, резервни члан22. мај 2010. и попуњавање до 27. маја 2010. годинеЕвалуација-процена рада других чланова тима у коментарима испод странице Извештај на њиховом блогуЕлектронски, у коментарима странице Извештај на блогу сваког учесника свако процењује свакогВасилиса Лаганин Ивана ПилиповићТијана ЛајићМилица МајкићСмиљана ЖиволићДејана МиљићКсенија Суђић, менторСтеван Јурић, менторСлавица Јурић, ментор, координатор28 - 30. мај 2010.Завршно постављањесвих материјала-постављање непостављених материјала и дотеривање блога-договор ко ће о којим активностима да говори6. заједнички физички састанак -попуњавање и дотеривање блогасви ученици и менториИнтернест БП27 - 30. мај 2010.Договор о презентовању рада на Фестивалу креативности-утврђивање редоследа презентовања, подела задужења-реторске вежбе7. заједнички физички састанакСви ученици учесници ФестивалаБиће унето накнаднопланирано8 - 11. јуна 2010.<br />Н е о с т в а р е н е а к т и в н о с т и<br />АКТИВНОСТПРВОБИТАН ПЛАНРАЗЛОГ НЕОСТВАРЕНОСТИФилмски клубПостављено је гласање на блогу за избор једног од 3 филма, који говоре о природи ТВ и медија и технократског друштва. На основу гласања требало је организовати заједнуичко гледање филма Фаренхајт, након чега би уследила анализа филма, и прављење плаката филма на основу његове уметничке вредности и порука.Нисмо могли наћи термин који би свима одговарао.Трибина са Аном ПешиканПланирана је трибина са ауторком поговора књиге Из школе, на којој би ученици били равноправни учесници, као и наставници који су прочитали књигу.Нисмо стигли.Долазак Даријуша Хентковског у СрбијуУ електронском интервјуу смо аутора питали да ли би желео да дође у Србију, обавестили га о нашем пројеекту. Планирали смо да преко ИК Клио и пољске амбасаде уприличимо долазак и гостовање с промоцијама.Авионска трагедија пољске Владе и председника, затим и саобраћајна несрећа пољског амбасадора у Србијиодложила је и спречила преговоре с амбасадом.Електронски интервју с ауторомТоком читања књиге, ученици су добили задатак да поставе питања аутору у кометарима блога. Сва питања смо сабрали и проследили нашој суграђанки у Кракову, која је успоставила ел. комуникацију с хентковским, превела питања.Није одговорио.ТВ-емисија (причаоница) о екскурзијамаТоком посете ТВ БАП ученицима је директор понудио сарадњу - да осмисле емисију за тинејџере, саветујући да то буде причаоница, у коју би доводили госте у студио и причали о актуелним темама, свако из свог угла. Ученице су анкетирале све учеснике пројекта да сазнају којуа би тема била 1. емисије, направиле кошуљицу. Послале су је директору и уреднику и њима се допала. Дошло је до смене општинске власти, а будући да је ТВ БАП сувласништво општине, директоров положај је неизвестан и нема времена да се бави другим темам.<br />

×