Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 7

Zkušenosti se Sparx System Pro Cloud serverem

0

Share

Download to read offline

Prezentace ze čtvrtého setkání uživatelů EA zabývající se zkušenostmi se Sparx System Pro Cloud serverem ve velké společnosti (oblast bankovnictví). Autor: Roman Kelar

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Zkušenosti se Sparx System Pro Cloud serverem

  1. 1. Zkušenosti s instalací a provozem v KB SPARX PRO CLOUD ENTERPRISE SERVER Ú R O V E Ň Z A B E Z P E Č E N Í C 02 6 . 0 6 . 2 0 1 9
  2. 2. SPARX PROCLOUD SERVER V KB│ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ C0 │ ČERVEN 2019 │ 2 KONZUMENTI SLUŽEB PLATFORMY PRO MODELOVÁNÍ V KB má EA k dispozici více než 700 interních a externích zaměstnanců. Analyst  byznys procesy (BPM)  systémové procesy  byznys pravidla (rules, BRM)  případy užití (use cases)  požadavky (requirements)  datové modely (BDM, CDM) Designer  modely služeb (SM)  fyzický datový model  komponentní model aplikace (EAM – white box view) Architect  podniková architektura  architektura IS  integrace aplikací a služeb (EAM – black box view) System Engineer  deployment model  configuration management (CM, CMDB)
  3. 3. SPARX PROCLOUD SERVER V KB│ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ C0 │ ČERVEN 2019 │ 3 POSKYTOVANÉ SLUŽBY NÁSTROJE • Sparx produkty (Enterprise Architect, WebEA, EA plug-ins, ProCloud Server, KeyStore Server) • integrace (SharePoint, TFS, JIRA, Confluence …) SDÍLENÉ ÚLOŽIŠTĚ PRO MODELY • referenční a vývojové prostředí, správa uživatelů a přístupových rolí, verzování, zálohování • governance jednotlivých modelů, závazný metamodel, možnost připojení lokálních aplikačních modelů TECHNICKÁ PODPORA • řešitelská skupina METODICKÁ PODPORA • tým v Architecture CoE • metodičtí gestoři modelů, analytická komunita v KB Produktem platformy je „model“, který je poskytován prostřednictvím „služeb platformy“.
  4. 4. SPARX PROCLOUD SERVER V KB│ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ C0 │ ČERVEN 2019 │ 4 HISTORIE PLATFORMY * Sparx ProCloud Server ** Sparx Enterprise Architect *** Virtual Desktop Infrastructure 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 25.04.2019 upgrade na PCS* Enterprise 20202018 19.10.2018 pilotního provoz PCS* Express  průzkum nových technologií pro využití při modelování (IT inovační laboratoř)  zapojení do investiční projektů  příprava provozu a infrastruktury pro nasazení PCS*  příprava designu „model-based platform“  návrh redesignu stávajících úložišť pro modely  návrh governance pro správu modelů  návrh konsolidace modelů (dlouhodobý úkol na zvýšení kvality)  zavedení governance modelů  integrace PCS (SharePoint, JIRA, TFS)  integrace se SoGe  redesign úložišť modelů  migrace projektových modelů  migrace EAM  revize strategie k nákupu Sparx licencí a podpory  revize deployment procesu EA**  upgrade EA** na novější verzi  příprava na virtualizaci stanic *** 2Q
  5. 5. SPARX PROCLOUD SERVER V KB│ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ C0 │ ČERVEN 2019 │ 5 TECHNICKÝ NÁVRH – INTEGRAČNÍ VRSTVA Zdroj: http://sparxsystems.com/products/procloudserver SPARX PROCLOUD ENTERPRISE SERVER rozhraní pro EA  není potřeba ODBC/OleDB ovladač pro připojení k EA repozitory  zlepšení odezev na pomalých linkách (VPN)  zobrazení modelu přes web rozhraní WebEA (Sparx) OSLC RESTful API pro integraci dalších nástrojů  integeace s SharePoint, TFS, Confluence, JIRA …  editace popisů elementů v modelu a review návrhů bez nutnosti poutí EA  možný přístup z libovolného zařízení, včetně mobilu a tabletu
  6. 6. SPARX PROCLOUD SERVER V KB│ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ C0 │ ČERVEN 2019 │ 6 NÁKLADY - LICENCE PCS Zdroj: sparxsystems.com/products/procloudserver/purchase.html PROCLOUD EXPRESS SERVER • zdarma díky zaplacení roční obnovy většího počtu licencí EA • velmi omezené možnosti PROCLOUD ENTERPRISE SERVER • 7.999 USD roční předplatné licence na server • neomezený počet a typ modelů • neomezený počet uživatelů přes web rozhraní • 10 licencí Prolaborate • přizpůsobené pohledy na konkrétní části EA modelů • celopodniková sociální platforma pro podporu diskuze nad modely z různých hledisek

×