Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 2

Temné kouty Sparx Systems EA

0

Share

Download to read offline

Existuje mnoho různých nastavení, která uživatelé příliš nepoužívají, přesto dokáží pomoci. Stejně tak tu jsou věci, které uživatele příliš netěší. Prezentace ze 4. setkání je ve své první části popisuje.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Temné kouty Sparx Systems EA

  1. 1. Sam F. Polívka 23. 6. 2019 © 2019 Sam F. Polívka 1/2 Temné kouty nástroje Enterprise Architect – část 1 Nástroj Enterprise Architect obsahuje velké množství užitečných funkcí, které se těžko hledají. O takových funkcích říkám, že jsou zastrčeny v „temném koutě“. V následujícím textu k takovým funkcím uvádím úplnou navigaci. Uvedené navigace platí pro verzi 14.1, build 1429 z 6. 3. 2019. Konvence použité pro zobrazení navigace v aplikaci EA: ► …počátek navigace v textu příručky | …oddělovač po sobě jdoucích voleb menu, nebo kroků postupu k.m. …kontextové menu. Označit element, pak stisknout pravé tlačítko myši. START …velkými písmeny je uvedeno jméno záložky „ribbonu“. Příklady: ► START | View | Visual Style …  Show Menu Icons ► k.m. elementu | Appearance | Default Appearance… 1. Nastavení pracovního prostředí Doporučené nastavení stylu zobrazovaných oken: ► START | View | Visual Style …  Show Menu Icons …zobrazení ikon na okraji rozbalovacího menu ► START | View | Visual Style …  Main View Tabs use Caption style …seznam otevřených diagramů samými velkými písmeny ► START | View | Visual Style …  Main View Tabs at Bottom (restart) …seznam otevřených diagramů dole, pro aktivaci nastavení nutno zavřít/otevřít nástroj ► START | View | Visual Style …  Prefer Property Dialog …klasická podpora zobrazení Property Dialogu. ► START | View | Visual Style …  Show Tips in Status Bar (restart) …zapnutí bublinkové nápovědy, pro aktivaci nastavení nutno zavřít/otevřít nástroj. ► START | View | Visual Style …  Show Project Browser H Scrollbar (restart) …zapnutí ručního Scrollbar v Project Browser, jinak je upravována jeho šířka automaticky, pro aktivaci nastavení nutno zavřít/otevřít nástroj. Redukce počtu zobrazovaných nástrojů ve výběru v Toolbox: ► CONFIGURE | Model | Options | MDG Technologies …Technology… Disabled …Toolbox podporující tuto „technologii“ nebude zobrazován v Select another Toolbox (tři vodorovné čárky). Zobrazení diagramů UML ve výběru Select another Toolbox ve 2 úrovních: ► START | View | Visual Style | Customize …záložka Toolbars … Default Tools… …v zobrazeném toolbaru nastavit namísto <default> …Basic UML 2 Technology Zrušení nastavené perspektivy (výběr zobrazení nástrojů apod.): ► START | View | Perspective | Clear Current Perspective Uložení aktuálního nastavení pracovních oken a dalších vlastností EA: ► START | View | Workspace | Save Current Window Layout … Cesta k lokálnímu nastavení EA c:Usersnazev_pocitaceAppDataRoamingSparx SystemsEA
  2. 2. Sam F. Polívka 23. 6. 2019 © 2019 Sam F. Polívka 2/2 2. Modelování v BPMN Vytvoření nového diagramu procesu v BPMN: Nástroj EA nám prvotně nabízí vytvoření diagramu v kompozitním prvku Business Process, tento prvek však nemá nic společného s notací BPMN. Doporučuji provést výběr tak, jak je ukázáno na obrázku. V opačném případě bude diagram vložen do kompozitního elementu typu „BusinessProcess“. Pokud zaškrtneme uložení použitého nastavení:  Do not show this message again, pak při vytváření dalších diagramů ztrácíme možnost výběru. Změna uloženého nastavení je úplně jinde: ► START | Preferences | Behavior | …tlačítko Reset BPMN Doporučené nastavení elementu kompozitní Business Process: …pokud tento prvek použijete ► k.m. elementu Business Process | Behavior |  Enable Info View ► k.m. elementu Business Process | Behavior | … nastavit Info View Properties Nastavení zobrazení Exclusive Gateway s křížkem: ►k.m. elementu | Type: Exclusive …markerVisible = true ►k.m. elementu | Is Marker Visible Nastavení podmínky a default větve u Exclusive Gateway: Zapsání podmínky do Sequence Flow: a. ►k.m. relace | Name b.►k.m. relace | Properties | Tags | … condition type = Expression … conditionExpression => <memo> […] Nastavení Default Sequence Flow: ►k.m. relace | Properties | Tags | ... condition type = Default

×