Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Práce s Toolboxem bez MDG technologie

1,463 views

Published on

Prezentace ze třetího setkání uživatelů Sparx EA. Autor prezentace: Aleš Kratochvíl

Published in: Software
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Práce s Toolboxem bez MDG technologie

 1. 1. Setkání uživatelů Sparx EA Práce s Toolboxem bez MDG technologie Aleš Kratochvíl 28. 02. 2019
 2. 2. 5. 3. 2019 | Page 2 Toolbox  Panel elementů a konektorů s jejichž pomocí jsou vytvářeny diagramy  Uživatelé Microsoft Visia jej někdy nazývají stencilem  Občas může být skrytý (Alt + 5 … zobraz Toolbox)  Toolbox se dělí na dvě části – specifickou (dle typu diagramu) – základní (vždy přítomna)
 3. 3. 5. 3. 2019 | Page 3 Profile Diagram  Slouží k rozšíření UML metamodelu  S jeho pomocí lze vytvořit Toolbox  Může využít čtyři elementy – profil (balíček pro profil) – metatřídu (rozšiřovaný objekt – tj. i stereotyp standardní MDG technologie) – stereotyp (způsob rozšíření objektu) – enumeraci (číselník hodnot pro značky)  A také tři konektory – rozšíření (definice vlastností nového stereotypu) – generalizaci (dědění vlastností stereotypu) – značkovací konektor (referencování cílových stereotypů)
 4. 4. 5. 3. 2019 | Page 4 Resources  Repozitář přepoužitelných věcí v rámci EA projektu – šablony pro generování dokumentů (Jaromír Kuželka – 1. setkání Sparx EA uživatelů) – MDG technologie – vzory modelů – profily vytvořené pomocí matice vztahů nebo manažera specifikací – oblíbené elementy – XSL šablony pro konverzi XMI exportů – UML profily odvozené od základních typů – návrhové vzory  Občas mohou být skryté (Alt + 6 … zobraz Resources)
 5. 5. 5. 3. 2019 | Page 5 Tvorba Toolboxu  V rámci nového EA projektu vytvořit View.
 6. 6. 5. 3. 2019 | Page 6 Tvorba Toolboxu  Ve View vytvořit Package Diagram.
 7. 7. 5. 3. 2019 | Page 7 Tvorba Toolboxu  Vložením elementu Profile do diagramu vytvořit Profile Package.
 8. 8. 5. 3. 2019 | Page 8 Tvorba Toolboxu  V profilovém balíčku vytvořit Class Diagram.
 9. 9. 5. 3. 2019 | Page 9 Tvorba Toolboxu  Vložit do diagramu potřebné UML metatřídy pro elementy a konektory (např. událost, akci, rozhodování, kontrolní tok).
 10. 10. 5. 3. 2019 | Page 10 Tvorba Toolboxu  Vložit od metatříd odvozené stereotypy, které jsou propojeny vazbou „rozšíření“ na metatřídy.
 11. 11. 5. 3. 2019 | Page 11 Tvorba Toolboxu  Vloženým stereotypům lze nastavit dodatečné vlastnosti přes Profile Helper (např. název, ikonu, obrázek, velikost).
 12. 12. 5. 3. 2019 | Page 12 Tvorba Toolboxu  Tvar elementu na diagramu je definován tzv. shape scriptem (ikona je něco jiného, ta se zobrazuje v Project Browseru).
 13. 13. 5. 3. 2019 | Page 13 Tvorba Toolboxu  Výsledný Class Diagram pro vytvoření UML Profilu.
 14. 14. 5. 3. 2019 | Page 14 Tvorba Toolboxu  Profile Package s diagramem vypublikovat jako XML soubor (Specialize > Publish > Publish Package as UML Profile).
 15. 15. 5. 3. 2019 | Page 15 Tvorba Toolboxu  Vytvořený XML soubor s profilem importovat do Resources.
 16. 16. 5. 3. 2019 | Page 16 Tvorba Toolboxu  Do diagramu pak lze přetahovat definované elementy z importovaného a vybraného Toolboxu (ikona ).  Nastavení Set Toolbox Visibility pro MyProfile zajistí viditelnost Toolboxu vždy, tj. i při přepínání mezi různými diagramy.
 17. 17. 5. 3. 2019 | Page 17 Tvorba Toolboxu  Do diagramu lze také přetahovat definované elementy z UML Profiles > Resources > MyProfile.  Avšak konektory nelze přetáhnout, ty se musí zadávat přes změnu stereotypu.
 18. 18. 5. 3. 2019 | Page 18 Dotazy a odpovědi

×