Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Modelování procesů - notace BPMN2, CMMN a DMN

Ad

www.sabi-consulting.cz
Modelování procesů – notace
BPMN2 + CMMN + DMN
Ing. Ivana Šabatová, Ph.D.

Ad

www.sabi-consulting.cz
PROČ MODELUJEME
PROCESY?
Trocha filosofie na úvod…
2

Ad

www.sabi-consulting.cz
model - modelovací jazyk - notace
 Co je model?
– obraz reality
▪ Současné (AS-IS)
▪ Budoucí (TO-B...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Novinky ve Sparx EA 16
Novinky ve Sparx EA 16
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 37 Ad
1 of 37 Ad

Modelování procesů - notace BPMN2, CMMN a DMN

Download to read offline

Přednáška Ivany Šabatové na téma modelování procesů (BPMN2, CMMN a DMN) na druhém setkání uživatelů Sparx EA.

Přednáška Ivany Šabatové na téma modelování procesů (BPMN2, CMMN a DMN) na druhém setkání uživatelů Sparx EA.

Advertisement
Advertisement

Modelování procesů - notace BPMN2, CMMN a DMN

 1. 1. www.sabi-consulting.cz Modelování procesů – notace BPMN2 + CMMN + DMN Ing. Ivana Šabatová, Ph.D.
 2. 2. www.sabi-consulting.cz PROČ MODELUJEME PROCESY? Trocha filosofie na úvod… 2
 3. 3. www.sabi-consulting.cz model - modelovací jazyk - notace  Co je model? – obraz reality ▪ Současné (AS-IS) ▪ Budoucí (TO-BE) ▪ Minulé (rekonstrukce)  Co je modelovací jazyk? – syntaxe = slovník + gramatika – sémantika  Co je notace? – grafické elementy modelovacího jazyka – součást slovníku 3
 4. 4. www.sabi-consulting.cz Modelování  Proč modelujeme? ▪ Komunikace a porozumění ▪ Standardizace ▪ Předávání znalosti ▪ Zadání představy či požadavku 4
 5. 5. www.sabi-consulting.cz Modelování toku procesů  Nejvíce používané notace (mimo BPMN): – UML ▪ Sekvenční diagram ▪ Stavový diagram ▪ Diagram aktivity – EPC ▪ Event Driven Process Chain 5
 6. 6. www.sabi-consulting.cz PROČ DALŠÍ NOTACE? Jak BPMS ovlivňují nové přístupy k automatizaci procesů… 6
 7. 7. www.sabi-consulting.cz Jeden model pro celý životní cyklus procesu 7 ANALÝZA MODELOVÁNÍ SIMULACE VÝVOJ IMPLEMENTACE MONITORING
 8. 8. www.sabi-consulting.cz Úrovně modelování procesů  Deskriptivní  Analytické  Exekutivní 8 Různé modely pro různé účely použití a pro různé uživatele je OK
 9. 9. www.sabi-consulting.cz OMG standardy  UML, BMM, BPMN2, CMMN, DMN  Standardy a další dokumenty volně ke stažení na webu www.omg.org  Certifikace znalosti BPMN 2.0: ▪ OMG Certified Expert in BPM 2 ▪ více informací na webu education.anywhere.cz: https://goo.gl/8PNQkn 9
 10. 10. www.sabi-consulting.cz BPMN 2.0 Business Process Model and Notation 2.0 10
 11. 11. www.sabi-consulting.cz BPMN 2.0  „Tradiční“ modelování toku procesu (process flow)  Použitelná pro všechny úrovně modelování  Přenositelnost formátu .bpmn mezi různými modelovacími nástroji  Poměrně velké množství elementů  Ne vždy jsou modely v BPMN 2.0 intuitivně interpretovatelné, je potřeba notaci znát pro aktivní a ještě více pro pasivní použití 11
 12. 12. www.sabi-consulting.cz Typy modelů I.  Private  Public  Collaborative 12
 13. 13. www.sabi-consulting.cz Typy modelů II.  Choreographies  Conversations 13
 14. 14. www.sabi-consulting.cz Přehled elementů BPMN 2.0 14 Flow Objects: 1. Events 2. Activities 3. Gateways Swimlanes: 1. Pools 2. Lanes 1. Flow Objects 2. Connecting Objects 3. Swimlanes 4. Artifacts Connecting Objects: 1. Sequence Flow 2. Message Flow 3. Association Artifacts: 1. Data Objects 2. Data Store 3. Group 4. Annotation Group
 15. 15. www.sabi-consulting.cz Přehled elementů BPMN 2.0
 16. 16. www.sabi-consulting.cz 16 Connecting Objects Které aktivity se spustí po aktivitě A: 1) pokud Podmínka P = PRAVDA? 2) pokud Podmínka P ≠ PRAVDA? a) 1) P = PRAVDA  B+C+D 2) P ≠ PRAVDA  D b) 1) P = PRAVDA  B+C 2) P ≠ PRAVDA  C+D c) 1) P = PRAVDA  B+D 2) P ≠ PRAVDA  C+D
 17. 17. www.sabi-consulting.cz Příklad návrhového vzoru v BPMN2 17 Horní a dolní časový limit
 18. 18. www.sabi-consulting.cz Příklad použití BPMN 2.0 18 Plánování servisu Objednávka servisu Našespolečnost ServisnístřediskoDoprava PůjčovnaKlient Upřesnění požadavku zákazníka Požadavek na auto Přijetí požadavku na auto Rezervace servisní sady Objednávka auta Přijetí potvrzení objednávky Informace o rezervaci auta Potvrzení termínu Servisní návštěva Plánovaný termín Odvolání servisu Pokyn k vyúčtování Rezervace auta Potvrzení objednávky Zrušení objednávky Faktura Vyúčtování a fakturace Likvidace faktury
 19. 19. www.sabi-consulting.cz CMMN Case Management Model and Notation 19
 20. 20. www.sabi-consulting.cz CMMN  „neTradiční“ modelování toku procesu (process flow) – mnoho stupňů volnosti  Použitelná pro všechny úrovně modelování  Přenositelnost formátu .cmmn mezi různými modelovacími nástroji  Stejně vypadající elementy notace jako v BPMN2 mají jiný význam 20
 21. 21. www.sabi-consulting.cz 21 Přehled elementů CMMN
 22. 22. www.sabi-consulting.cz 22 Jednotky plánu (Plan Items) a příklad použití plánovací tabulky (Planning Table)
 23. 23. www.sabi-consulting.cz Příklad použití CMMN 23
 24. 24. www.sabi-consulting.cz DMN Decision Model and Notation 24
 25. 25. www.sabi-consulting.cz DMN  Modelování pravidel (Business Rules)  Použitelná pro všechny úrovně modelování  Přenositelnost formátu .dmn mezi různými modelovacími nástroji  Kombinace rozhodovací tabulky a notace včetně modelu řetězení pravidel 25
 26. 26. www.sabi-consulting.cz Přehled elementů DMN 26
 27. 27. www.sabi-consulting.cz Příklad použití DMN 27 decision requirements diagram (DRD)
 28. 28. www.sabi-consulting.cz Příklad použití DMN 28 decision table
 29. 29. www.sabi-consulting.cz Příklad použití DMN 29 decision table
 30. 30. www.sabi-consulting.cz JAK TO CELÉ PASUJE DOHROMADY? Komplementarita notací BPMN2, CMMN a DMN… 30
 31. 31. www.sabi-consulting.cz 31 DMN model BPMN 2.0 model
 32. 32. www.sabi-consulting.cz CO ŘÍCI NA ZÁVĚR? Učme se z cizích chyb, ne z vlastních… 32
 33. 33. www.sabi-consulting.cz Inspirace v architektuře 33
 34. 34. www.sabi-consulting.cz Doporučení  Použijte správný model pro daný účel a danou cílovou skupinu  Nebojte se kombinovat více typů modelů v jednom projektu  Zjednodušujte, ale ne příliš!  Vyberte si vhodné nástroje pro Váš konkrétní projekt 34
 35. 35. www.sabi-consulting.cz 35 Procesy nás baví 
 36. 36. www.sabi-consulting.cz nabídka Od sabi consulting pro Vás? Stáhněte si zdarma poster BPMN2 – CMMN - DMN ve formátu pdf 36
 37. 37. www.sabi-consulting.cz Web osobní: www.sabi.cz Web firemní: www.sabi-consulting.cz LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sabatova Twitter: @sabi_con 37 Děkuji za pozornost Další informace a BPM poster ke stažení 

×