Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. setkání uživatelů Sparx EA v ČR

1,407 views

Published on

Prezentace ze 3. setkání uživatelů Sparx EA v ČR

Published in: Software
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

3. setkání uživatelů Sparx EA v ČR

  1. 1. 3. setkání uživatelů Sparx EA v ČR Vítejte! Než začneme, pohodlně se posaďte a klidně si něco objednejte.
  2. 2. 3. setkání uživatelů EA v ČR ©2018CapricornPros.r.o. https://www.capricornpro.com 2 Agenda T Zahájení + novinky Slávek Rydval T+0:05 Instance v EA Slávek Rydval (Capricorn Pro s.r.o.) T+0:35 Práce s Tool Boxem bez MDG technologie Aleš Kratochvíl (Mall Group) T+1:05 Křest knihy UML pro analytiky Aleš Kratochvíl T+1:10 Volné pokračování, networking všichni
  3. 3. Modelovací jazyky.cz • UML • BPMN • ArchiMate • Sparx EA • … ©2018CapricornPros.r.o. https://www.capricornpro.com 3
  4. 4. Instance v EA • Co to je instance? • Proč ji modelovat? • Jak vypadá takové správná instance? • Co umožňuje Sparx EA? ©2018CapricornPros.r.o. https://www.capricornpro.com 4 Osoba + Jméno: string + Příjmení: string + Druhé jméno: string [0..1] + Předchozí příjmení: string [0..*] {sequence} :Osoba Příjmení = Novák Jméno = Jan
  5. 5. Instance v EA ©2018CapricornPros.r.o. https://www.capricornpro.com 5 :Osoba Předchozí příjmení <> Nováková, Veselá, Smutná Jméno => Novák Druhé jméno < Jan :Osoba :Adresa 0..*
  6. 6. Instance v EA ©2018CapricornPros.r.o. https://www.capricornpro.com 6 SMS Centrum + Odešli SMS(string, string) CRM CRM SMS Centrum Odešli SMS(string, string) :CRM :SMS Centrum Odešli SMS(string, string)
  7. 7. Instance v EA ©2018CapricornPros.r.o. https://www.capricornpro.com 7 «interface» FTP :FTP Sparx EA :Sparx EA Zadej fakturu :Zadej fakturu

×