Portfolio architecture+urbanism 2008

1,087 views

Published on

Master course Bergen School of Architecture, 2008 Laura Ve

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,087
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Portfolio architecture+urbanism 2008

 1. 1. ARCHITECTURE+URBANISMMASTER COURSE SPRING 2008BERGEN SCHOOL OF ARCHITECTURE
 2. 2. (essay er en fri form - essaier fransk betyr å prøve) Om at livsstil er jo eit enormt tema å vise fram, både som urban context. 6 A building`s characteristic of havingurbanitet og bevegelse. Finn interessante utgangspunkt,la ei konseptuell greie og som eit meir banalt retro- internal spaces that create something of the senserefleksjonene flyte fritt.... design-tema. Det viste seg at fleire assosierte også of being in a street, square or other external urbanMålet er å skaffe en bred refleksjon av de problemstillingene ”livsstil”-ordet med BOLIA og kan hende ein Arne Ja- space.vi skal arbeide med i kurset. cobsen stol eller to. Trendnissar og eigedomsmeklarar vart nemnt. Det breie omfanget av ordet var ikkje I den norske framandordboka mi kunne eg lese atOM URBANITET OG RØRSLE : medrekna når dei snakka. Dei hadde gløymd at td å urba´n (som adjektiv) er noko bymessig, noko somUrbanitet er eit ord eg er særs usikker på. Før eg vere bilfri er ein livsstil. gjeld byar. Det sto også at det er noko høfleg, belev-byrja på høgskulen og ikkje eingong ante kva ordet ent, fint og danna. Ein urbanisasjo´n er eit område”arkitektur” innebar, trur eg at eg ante endå mindre Så lett som det er å gløyme den fulle tydinga av eit med samla bebyggelse for ferie- og fritidsopphaldkva ordet ”urbanitet” favna om. Etter fire år på Ber- ord kan det vere godt å tenkje seg om av og til. Eg (evt. heile året), særleg på Spanias middelhavkyst(?).gen Arkitektskule er nok det einaste eg føler meg sik- spurde ein psykriatisk pasient då eg var på jobb her Å urbanise´re er å gjere eit strøk meir bymessig,ker på at det er mykje eg ikkje forstår og kan hende om dagen kva han tenkte på når eg nemnte ordet medan urbani´sme er ein framvekst og utvikling avvil eg heller ikkje få det med meg nokon gong. Heile livsstil. Han ramsa opp: befolkningssentra, særleg storbyar, og studium avomfanget. Å favne tak om... storbyutviklinga og problem dette medfølger. -utfoldelse Det er så mange ord som på eit vis går seg til i -samhold (Kva no dette eigentleg måtte tyde...)kvardagen. Av ei eller anna grunn misser dei den -livets opprinnelsegenerøse meininga ordet eigentleg var tiltenkt. Det er -fra barnsben Definisjonen avgrensa tildels og utvida mykje utoverakkurat som at vi menneske påfører den late haldnin- -tidsbegrep (men det var tragisk..) caffe-latte og café. Den føltes tekisk og teoretisk. Omga me har til eigne liv denne same latskapen til desse -søken etter rikdom ein tenkjer på urbane element tenkjer ein kan hendeorda. Ein dag er det plutseleg slik, kan hende når me -fri flyt av blomsterstøv i gatene i Bagdad på byelement. Men kva betydning har skilnaden på byer blitt ca 21; me evnar ikkje sjå heilskapen,omfanget og forstad for urbanisme begrepet? Og er det rel-og alle sidene av eit ord. Rett nok er dette ein nokså tungt medisinert mann evant? Finn ein like mange urbane element i forstaden DESIGN er eit slikt ord trur eg. Påverka som me pga eit mangfald av mentale lidingar etter mange år som i byen? Eller er det kan hende færre av dei ute iblir av BOLIA og IKEA og BUBETRE og GADGETS osb. med tungt rusmisbruk, men eg tykte han hadde nokre suburbia?Design-ordet gir nok litt ulike assosiasjonar hjå ulike interressante vinklingar eg nok ikkje hadde kome opp Det er vel ganske relevant. Det er lett å få ei kjenslefolk. Men kva er liksom design då? Er ikkje det meste med på eiga hand. av at byen er det som gjeld og at forstaden og allesom ein eller anna type eller dame har brukt energi på Då eg spurte han om han hadde noko innslag rundt andre tettstader kun er wannabees.å tenke fram, av hensyn til seg sjølv eller andre, des- ”urbanitet” fekk eg eit spørsmål i retur: ”Ka betydning Er det dette som gjer at ein opplever forstaden såigna? Eg veit ikkje. Og diskusjon om kva som er god har urbane element for ein toåring?”. Spørsmålet mitt annleis enn byen? Kva er det som manglar og kviforeller dårleg design tør eg ikkje begi meg ut på. var irrelevant. Men eg fekk ein tilleggskommentar: er det så mykje vanskelegare å få planar og intens- ”Bruk av dødsstraff må fjernast”. jonar til å fungere her? LIVSSTIL er eit anna slikt ord. Kva legg du i bruken Kan det vere ein samanheng mellom urbanitet ogav dette ordet? Etter dette innspelet tykte eg det var vanskeleg å rørsle? Kvar er og, kva er, overgangen frå sentrum tilFor ikkje lenge sidan vitja eg ei veninne i heimen fortsette å skrive. Eg var ikkje sikker på kva som var nærområde, og frå nærområde til forstad?hennar. Det var eit heilt middagslag på vitjing denne viktig å ta opp videre. Eg tydde til ein velkjent taktikkkvelden og me snakka om laust og fast. På eit tids- og slo opp ”urbanisme” i Robert Cowan si ”Dictionary Bil, buss, trikk, t-bane, sykkel, føter: Kommunikasjon.punkt rota me oss inn i ein diskusjon om eit utstill- of urbanism” utgitt av Streetwise Press i 2005. Egingstema nokon hadde tend på som ein god idé. Dei vart opplyst om at urbanisme (urbanism, på engelsk) Kan hende er det viktige sider med å bevege segville vise fram bla ”nordisk-livsstil” som tema i ein har hovudsakleg 6 tydingar: som er avgjerande premisser for skilnadane. Ein bev-type uformell galleri/butikk situasjon. Då var det ei eger seg gjerne anleis i byen enn på veg til og i subur-som rynka på nesen og sa at ho var mektig lei dette URBANISM ; 1 The study or appreciation of the pro- bia. Ein har gjerne anna å gjere.livsstil-begrepet, og spurde kva som eigentleg var cesses of change in towns and cities; making townsvitsen med å vise fram livsstil-retro-design objekt til and cities work; town-(UK) or city-(US) planning. 2 Her kan ein vere inne på noko...nokon? Var ikkje det ganske klisjéaktig på ein ganske The process of becoming urban. 3 The product ofklein måte? Me måtte diskutere videre. Utsagnet vart town planning or development. 4 Patterns of social Laura Vemøtt med samtykke og motstand. Nokon uttykte at life characteristic of urban areas. 5 Architecture in an URBANISMEKURS, Bergen Arkitektskule, vår 2008ein opplevde denne reaksjonen som noko snever, følte A+U VÅR2008_ESSAY : ON URBANITY AND MOVEMENT
 3. 3. A+U VÅR2008_STUDYTRIP : ODDA
 4. 4. A+U VÅR2008 _STUDYTRIP : ODDA
 5. 5. A+U VÅR2008 _STUDYTRIP : ISLAND
 6. 6. A+U VÅR2008 _STUDYTRIP : ISLAND
 7. 7. A+U VÅR2008 _DAV POROSITY
 8. 8. A+U VÅR2008_LAGUNEPARKEN _REGISTRATING LAGUNENSKOG
 9. 9. A+U VÅR2008_LAGUNEPARKEN _REGISTRATING LAGUNEN
 10. 10. LAGUNEPARKEN ANALYSIS+PROCESS LAGUNE PARKEN AND ITS SORROUNDING LANDSCAPE- AND HOUSING AERAS DENSITYSTUDY AERA LAGUNE-PARKEN: SITUATED IN THE BERGEN VALLEY picture shows study-aera outside BERGEN-CITY : fana-/ytrebygda with selection of influenced city adm.aeras(grunnkrestser) and no. of people living here. main study-aera : lagune parken (lagoona park) within fana- and ytrebygda-cityadm.aeras: RELATING TO THE CITY OF BERGEN, mainly focus on closest surrounding living aeras within pink sircle TRANSITION-POINT NESTTUN, approx no. of people living in/with connection to this aera today(school/health/post++):6500 (13000/2): SURROUNDING WORK- AND COMMERCIAL ZONES, approx no. of people using services in lagoona park aera every week : 200 000: THE AIRPORT AND THE FJORD(s) A+U VÅR2008_LAGUNEPARKEN _ANALYSIS
 11. 11. OUTDOOR ZONES TRANSITIONS : LAGUNE-PARKEN TODAY: HOUSING MAIN CARACTERISTICS :PRIVATE CONSUMPTION :LARGE WEARHOUSE BOX BUILDINGS :LARGE AERAS FOR CARPARKING :CONFUSING PEDESTRIAN ENVIRONMENT :TRAFFIC PASSING, ENTERING, LEAVING; TRANSPORTING PEOPLE AND GOODS :HIGH CAR DENSITY :APPARENTLY NEGLECTED LANDSCAPE ENVIRONMENT :FUTURE TRANSITIONPOINT FOR THE PLANNED METRO-LINE (together with Nesttun) CONDITIONING ELEMENTS : PLANNED CONDITIONING ELEMENT :MAP 1:250FURTHER ANALYSIS OF LAGUNE PARKEN AND SURROUNDINGS QUALITIES SECTIONS LIMITS HISTORY A+U VÅR2008_LAGUNEPARKEN _ANALYSIS
 12. 12. SUN CONDITIONS TRANSITIONS : VISUAL/PHYSICAL TRANSITIONS : VISUAL/PHYSICAL A+U VÅR2008_LAGUNEPARKEN _ANALYSIS
 13. 13. existing schools (white) existing water in situation MOVEMENT IN LAGUNENand buildings in sit maps showing existing movement in area; by foot, by car,by bicycleIMPORTANT SOCIAL PEDESTRIAN WALK- CAR ACCESS IN-OUT PEDESTRIAN MOVE- PEDESTRIAN AC- OSBANEN- IMPOR-MEETING-POINTS ING PATHS IN AREA MENT IN AREA CESS-POINTS TO TANT PEDESTRIAN AREA ROUTE A+U VÅR2008_LAGUNEPARKEN _ANALYSIS
 14. 14. (OTHER) IMPORTANT ELEMENTS IN AERA :NATURE : LANDSCAPE/TOPOGRAFY : WATER : FORREST : MOUNTAINSCULTURE : PEOPLE :OLD,YOUNG,LIVING,VISITING,PASSING THROUGH,WORKING,MOVING (DRIVING,BIKING,WALKING) LAGUNEPARKEN _ANALYSIS A+U VÅR2008_
 15. 15. the role of humans CHALLENGES FOR THEin the environment LAGUNEN AREA IN THE FUTURE :GROWING POPULATIONS NEEDS FORis to understand QUALITY IN THEIR SURROUNDINGS :DEMANDS IN ENVIRONMENTAL ISSUEShow it functions, :FLOAT IN TRANSPORTATION OF PEOPLE AND GOODS :PRODUCTIONand to promote its :LANDSCAPE ORIENTATION AND EXPERIENSEScontinued FOR INHABITANTS AND VISITORSfunctioning.since man is just onespecies amongthe great diversityof species in nature,he cannot hopeto intervene andto exploit thisdiversitywithout jeopardisingthe mechanismsof interaction amongthe many forms oflife on the planet. gilles clement; THE ANATOMY OF LAGUNEN Environ(ne)ment: Approaches for Tomorrow :WHAT IS MISSING? A+U VÅR2008_LAURA VE_LAGUNEPARKEN _CONSEPT
 16. 16. EVAPORATION the filtering of urban run-offWHAT IS THE NATURE OF NATURE? WHAT IS THE NATURE OF LAGUNEN?IN THE ANALOGY OF SEEING OUR SURROUNDINGS LIKE ONE LARGE ORGAN-ISM (EX. OUR BODY), MANY OBVIOUS CONFLICTS REVEALS IT SELF : IF YOU WORK IN A HOSTILE EN-VIRONMENT FOR A LONG PERIOD OF TIME WITHOUT PROTECTION, SAY WITH POISONOUS CHEM-ICALS, IT WILL EVENTUALLY HAVE AN IMPACT ON YOUR BODY. YOU DEVELOP LUNG DISEASES,YOURSKINREACTANDDEVELOPECZEMA.MAYBEYOUDON’TLIKETAPWATERANDDRINKTOOLITTLEOFITSOYOURBODYISSHORT ON FLUID TO WASH OUT TOXINS THAT STORES UP IN YOUR CELLS INSTEAD OF BEING FLUSHED OUT.ONE OUT OF THREE PEOPLE DEVELOP CANCER DURING THEIR LIFETIME,”HARMLESS” OR AGGRES-SIVE TYPE, PROBABLY CAUSED BY THE ENVIRONMENT WE LIVE IN. ITS EASY TO SEE THE META-PHOR RELATED TO CITIES, SUBURBS OR CULTURE-LANDSCAPES. THE LIFESTYLE WE HAVE CHO-SEN, AND KEEP LIVING, HAS AN IMPACT ON OUR ENVIRONMENT, AND OFTEN INDIRECT IMPACT ONOTHER PEOPLES (AND WHOLE ECOSYSTEMS) ENVIRONMENTS SIMPLY BECAUSE THE PLANETS SYS-TEMS IS TIED TOGETHER VERY MUCH LIKE THE ONES IN OUR BODY THAT TAKES CARE OF EVERYTHING RUN-NING SMOOTHLY THROUGH OUR LIFES. STILL WE KNOW THAT BOTH OUR BODY AND PLANET EARTH IS CAPA-BLE OF ADAPTING AND MANAGING EXTREMELY WELL WHEN PROBLEMS OCCUR. LOOSE A KIDNEY; WE ADAPT. LOOSE PRO-DUCTION OF A HORMONE; (DEPENDING ON WHICH ONE) WE ARE LIKELY TO MANAGE. A LAKE IS POISONED; NA-TURE SPREADS IT INTO HARMLESS AMOUNTS WITH HELP OF TIME AND WATER.TIME IS AN ADVANTAGE FOR EARTH WHEN IT IS TO DEAL WITH ITS PROBLEMS, IN DIFFERENCE TO HU-MANS IT CAN AFFORD TO WAIT...WHEN WE GET A MEDICAL PROBLEM, SUCH AS MENTIONED ABOVE, WE HAVE MEDICINE. THE HU-MAN BODY LIVES FOR QUITE A WHILE SHORTER THAN EARTH AND ALSO WE DON’T LIKE PAIN AND DISCOMFORT SO WE PRE-FER THE SHORT CUT INSTEAD OF WAITING FOR THE BODY MECHANISMS TO TAKE CARE OF ITS PROBLEMS. NOT TO MEN-TION THE HUMAN BODIES MAL CAPACITIES TO DEAL WITH EVERYTHING. IT OFTEN NEEDS HELP TO GET WELL.CULTURE HAVE LEARNED THAT ALSO EARTH NEEDS BOTHMECHANICAL AND CHEMICAL HELP TO SOLVE THE PROBLEMS WE OFTEN HAVE CREAT-ED. WE CHALK LAKES TO TAKE DOWN ACID-LEVELS, WE CLEANSE OUR WASTEWATER BEFORE RETURNING IT TO NA-TURE.WATER IS THE STRONGEST LIFE CONDITIONING ELEMENT WE HAVE. IT IS THE BEST CLEANSER OF BOTH THE HU-MAN AND THE EARTHS BODY.HOW CAN WE USE THESE THOUGHTS TO MAKE A DIFFERENCE IN A SITUATION LIKE LA-GUNEN, AND WILL THEY BE VALID FOR FUTURE URBAN PLANNING FOR SUSTAINABILITY? A+U VÅR2008_LAURA VE_LAGUNEPARKEN _CONSEPT
 17. 17. MATERIALIZATIONscaling of city happens projectsite-specific or city happens active PROGRAM new communication urban wild recreation ID: accessibility PROGRAM new digestion work out restitution recreation existing existing living food parking parking shopping plants and consumption building retail eating in a climatic warm environment walking through swimming in the sump on the sleeping by pedestrian water the lake.... way home... the lake.... feeling like on top of the world when go- sump traveling ing to work 6 am.. plants park juice all the people sens- ing the flowers on shoppingtransportation their way to the train.. DIAGRAM 1 DIAGRAM 2wednesday 07.05. kl. 1000- :art without museums : what identities people living in urban areas? : what identities a urban situation?1230: subjectmøtepunkt med koblinger :urban identities urban identities: : what is the identity of urban elements? : what are the urban identity elements for Lagunen and the people usingmellom program og tomt. :fortunate accidents fortunate accidents: this area?meetingpoint development, :celebration : associations to city elements makes impression on perception of situa-organizing program on site. tions :urban wilds urban wilds: : unplanned spaces provide unexpected pleasuresLAGUNEN :revitalizing streets : temporary open spaces, the attraction of construction work : lack of emotional nourishment?choose and combine some programs :street furniture : WHERE ARE THE ACCIDENTS IN LAGUNE PARKEN? : fruitfully struck by lightening :urban park as work of art :waterfront :a street is defined by its buildings :images of site-spesific quality :pedestrian program/slow impression : An urban wild is a remnant of a natural ecosystem found in the midst of an otherwise highly developed urban area. :marked : Urban wilds, particularly those of several acres or more, are often intact ecological systems that can provide essential ecosystem functions such :urban plaza as the filtering of urban run-off, the storing and slowing the flow of storm water, amelioration of the warming effect of urban development, and gen- :conceptual open spaces erally benefiting local air quality. :search for new spaces : mobile program :places for play/ playground : safe place, life-changing experiences, opportunities to grow, personal :urban recreation urban recreation: commitments, second chances : not focusing on the new super center, or the next hot revenue source : focusing on people and their small and bigger experiences A+U VÅR2008_LAURA VE_LAGUNEPARKEN _DAV:STRUKTUR LEVANDE STED
 18. 18. culture-nature switch: shop- ping/dining/ resting/enjoy- ing/working in- side a plastic na- ture in a climatic greenhouse con- necting all the large buildings and the parking? STRATEGIES FOR VERIFICATION ON CITY-HAPPENS investigate conditions for expected effect circulation in the area/on site/best action timing property/rules/ risk/permission/legalization LAGUNEPARKEN _DAV:STRUKTUR LEVANDE STEDPLAUSIBLE ACTIONS FOR THE FUTURE : culture/nature switch? culture-nature contrast plastic nature landscape A+U VÅR2008_LAURA VE_LAGUNEPARKEN _CONSEPT
 19. 19. ”Byens metafysikk”Rolf Jacobsen (1907–1994)Under rennestensristene,under de skimlete murkjellere,under lindealléenes fuktige røtterog parkplenene:Telefonkablenes nervefibre.Gassledningenes hule blodårer.Kloakker.Fra østens skyhøie menneskealper,fra vestens villafasader bak spirea– de samme usynlige lenker av jern og kobberbinder oss sammen.Ingen kan høre telefonkablenes knitrende liv.Ingen kan høre gassledningenes syke hoste i avgrunnenIngen kan høre kloakkene tordne med slam og stankhundrede mil i mørke. HISTORICALByens jernkledde innvolder WATERLINE SCHOOLSarbeider. OSBANELINJA EXISTING HIST. WETLAND BUILDINGSMen oppe i dagen danser jo du med flammende NEW CITYTRAIN PLAUSIBLE NEW HAPPENING-fotsåler over asfalten, og du har silke mot navlens NEW BUS STOP LINES?hvite øie og ny kåpe i solskinnet. HOW TO CONNECT EXISTING PROGRAMS IN SITUATION AND TO MAKEOg oppe i lyset etsteds står jo jeg og ser hvordan NEW ATTRIBUTES TO THE MOVEMENT LINEScigarettens blå sjel flagrer som en kysk engel (new and existing)gjennem kastanjeløvet mot det evige liv. SOLVE THE PARKING ISSUE FOR FUTURE TRANSITIONS TO CITY TRAM AND BUS.“Byens metafysikk” er fra samlingen Jord og jern MAKE THIS A REJUVENATED LAGOON AND A(1933), her gjengitt etter Jacobsen (1990) BEAUTIFUL PLACE TO LIVE..... A+U VÅR_LAGUNEPARKEN_PROJECT
 20. 20. A+UP R O J E C T
 21. 21. NEW PROGRAMFrom beeing a monotonous grey tarmac surface with basically shopping by car in large boxes andpoor access from surrounding housing areas, the Lagoona Park Re-Grown is transformed, into atwo layered multi programmed area. Under the nature layer, on the ground surface there is stillthe shopping by car activity, but parking intended also for car-to-bus/car-to-light rail for popula-tion living in outside areas travellig to work in the city area. On top of the nature layer the pro-gramme is more small shops, living, pedestrian connections to services in the area and the twosides of “the valley”. The large construction also gives the benefit of nature-services;cleaning run off and air with planting and the visual benefits this gives the new inhabitants. green surface green surface A+U VÅR_LAGUNEPARKEN_PROJECT
 22. 22. ZONES WATER AND GREEN SURFACEdifferent culture activities the historical green floorshops facing outwards moved up one layerwaiting for the light rail nature compromising with the commercial programurban wild areasactive recreational zones A+U VÅR_LAGUNEPARKEN_PROJECT
 23. 23. QUIET AND ACTIVE ACCESS NATURE LAYERquiet and active zones second layer connecting the two sideschanging through the day giving a new nature layer where nature service can happenand the week days to some extent flowers and grass and bushery grow giving space to biodiversity A+U VÅR_LAGUNEPARKEN_PROJECT
 24. 24. 3D MODEL PHOTOSFACADES A+U VÅR_LAGUNEPARKEN_PROJECT
 25. 25. UNDER NATURE LAYER:SHOPPING-PARKING-ACCESS BUS-CARGO DELIVERY A+U VÅR_LAGUNEPARKEN_PROJECT
 26. 26. EVALUERING A + U KURSLaura Ve: Layering. Karolin Møllmann / Lina Lahiri:Studiereise: Iceland To many issues at one time! Very interesting that one thinks about a mall as aKonseptet er godt. De små modellstudiene viser vei. mega structure. One could one open up the box a mall often is? Could differ-Etter en avventende mellomperiode løftet prosjektet seg til et ent uses be combined in a public space- what are the tools? How could explorenivå som ennå ikke er ferdig formet. the big roof in space that encloses the space below. Diagrams were good- com-Noen korreksjoner i presentasjonen vil bidra til forståelsen parison old vs. new good but were maybe on the wrong place in the displayav prosjektet. (and too small!) sections and isometrics could capture the concept easier as well as be great pleasure to draw. It would be really important to think aboutLayering er et prosjekt som arbeider med natur vs urbanitet og som bearbeider the connections between the layers as well as landscape.kjøpesenteret Lagunens skala i landskapsrommet. Prosjektet bryter modern-istisk og mer klassiske prinsipper for byplanlegging. Gjennom blandet bruk As it looked like Laura enjoyed her small concept drawings the most sheog oppløste skiller mellom gate – byrom og natur/kunstig natur utfordres det should think of a way to test her idea 1 to 1 with a piece of built roof. (I guesskonvensjonelle. Prosjektet introduserer behovet for en diskusjon om hvilke she will be on maternity leave by then though?)kvaliteter nye former for urbanitet inneholder. Dette gjør prosjektet aktuelt oginteressant og reiser nettopp de viktige spørsmålene om hvordan denne tilfeld- 25.06.08ige formen for urbanitet som Lagunen er, kan videreutvikles. JSL/MSK/MEB/KM/LLProsessen har hatt ujevn progresjon og det er kanskje derfor det gjenstår åse kritisk på det prosjektet du har utviklet for å diskutere konsekvenser ogkvaliteter. Presentasjonen har behov for en bearbeiding før det presenteresfor kommune og utbyggere. Stol på egne formingsevner. Fritt arbeid i modellklargjorde konseptet og utløste prosjektet ditt.DAVporøsitet/ Island: har ikkje vist DAV på GG.levande sted: jobba med dette, og kom gjennom ei kneik i løpet av tre dager.Fekk eit gjennombrot som tydeleg kan lesast i viare prosjektering. DAV ikkje vist. A+U VÅR_LAGUNEPARKEN_REVIEW

×