Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Visuaalisuus verkossa Edupoli

778 views

Published on

Sosiaalisen median perusteita opetuksessa. Mistä, miten ja miksi? Digitaaliset oppimispolut näkyviin.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Visuaalisuus verkossa Edupoli

 1. 1. NÄYTTÖJÄ! V I S U A A L I S U U S A M M AT T I O P E T U K S E S S A Edupoli 1.10.2010 Sanna Brauer Otavan Opisto
 2. 2. ELÄMYS Elämys voi olla matkustamista eksoottiseen paikkaan tai luova ratkaisu toiminnallistaa tehtävä ja uudistaa arkisia puhetavan muotoja. http://www.flickr.com/photos/chiotsrun/3975795442/
 3. 3. ELÄMYS Elämys voi olla matkustamista eksoottiseen paikkaan tai luova ratkaisu toiminnallistaa tehtävä ja uudistaa arkisia puhetavan muotoja. http://www.flickr.com/photos/chiotsrun/3975795442/
 4. 4. LUOVUUS Elämys jättää muistijäljen, se auttaa ylittämään rajoittavia uskomuksia ja oppimaan uutta. Elämys on hyvä pitkospuu huonon itsetunnon ja oman osaamisen epäilyn suolla. Elämys lisää oivallusta, se on valtaistumisen väline. http://www.flickr.com/photos/chiotsrun/3975795442/
 5. 5. MUISTIJÄLKI Elämysten kautta oppiminen on ihmiselle luonnollinen tapa selviytyä ja kehittyä. http://www.flickr.com/photos/chiotsrun/3975795442/
 6. 6. OPPIMINEN Kokemuksellisessa oppimisessa elämys ja mieli kytkeytyvät toisiinsa. Ajattelu nopeutuu, kun mieli avautuu uudelle. Elämyksen avulla mielen maisemassa aukeavat vanhojen kaavojen kangistamat uskomukset ja ihminen pystyy ylittämään rajoja, jotka kangistavat hänen kapasiteettiaan ja luovuuttaan. Elämyspedagogi Leila Simonen http://www.flickr.com/photos/chiotsrun/3975795442/
 7. 7. WEB 1.0
 8. 8. WEB 2.0.
 9. 9. Mitä on sosiaalinen media?
 10. 10. MITÄ ON SOSIAALINEN MEDIA? Ihmisiä • Minulta – Sinulle • Ihmisille – ihmisiltä • Ihmisiltä –yhteisöille Sosiaalinen media - - - Web 2.0. Yhteisöjä Yksinkertaista teknologiaa Ilmaiseksi
 11. 11. http://www.flickr.com/photos/mlibrarianus/3742252739/sizes/l/in/photostream/ SOSIAALINEN MEDIA “Yhteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä, sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla” Tarmo Toikkanen ja Eija Kalliala: Sosiaalinen media opetuksessa
 12. 12. SOSIAALISESTA MEDIASTA TULIKIN PAIKKA? http://www.flickr.com/photos/ 21560098@N06/3767509120/ http://www.flickr.com/photos/genista/6898950/sizes/l/in/photostream/
 13. 13. Kuinka helppoa on seurata tapahtumaa Internetissä mikroblogien ja videoiden avulla? Kuinka hyvin joukko ihmisiä voi organisoitua Internet-keskustelun kautta? INNOVAATIOJUNA Voiko tapahtumia järjestää ilman nimettyä, vastuun kantavaa johtajaa? Saavatko kaikki äänensä kuuluviin? Miten tapahtumat saavuttavat mahdollisimman paljon näkyvyyttä ja kiinnostusta? Mitä saa jos jää junasta? http://farm3.static.flickr.com/2545/4221181027_100c912294.jpg
 14. 14. UUTINEN? VIRTAA? Semmaorvot mukana matkalla Mitä jäi käteen? Kuinka kaikki kävikään? http://www.flickr.com/search/?q=%23innovaatiojuna&l=1
 15. 15. Tapahtumaa voi mainiosti seurata internetissä mikroblogien ja videostreamien avulla Joukko ihmisiä voi organisoitua Internet-keskustelun kautta Tapahtumia voi järjestää ilman nimettyä, vastuun kantavaa johtajaa Kaikki saavat äänensä kuuluviin Tapahtumat saavuttavat paljon näkyvyyttä ja kiinnostusta Jos jää junasta, pääsee laivaan
 16. 16. Me kaikki tiedämme, että SoMe on täällä E N T Ä S I T T E N ?
 17. 17. #Henkilökohtainen oppimispolku
 18. 18. UUSI KÄSITYS TIEDOSTA
 19. 19. KAIKKI VIRTAA… • Uusikäsitys tiedosta ja sen käytettävyydestä • Käytettävissä oleva tiedon määrä, on verkostossa oleva ja syntyvä tiedon määrä.
 20. 20. KAIKKI VIRTAA… • Kukaan ei voi enää hallita kokonaisuuksia yksin – tiedonvälitys on nopeaa ja sirpaleista, josta on pystyttävä löytämään tarvitsemansa. http://www.flickr.com/photos/anua22a/2165517892/
 21. 21. Tulevaisuus ja oppiminen
 22. 22. What are we seeking? If you think our future will require better schools, you’re wrong – the future of education calls for entirely new kinds of learning environments. If you think we will need better teachers, you’re wrong – tomorrow’s learners will need guides who take on fundamentally different roles. As every dimension of our world evolves so rapidly, the education challenges of tomorrow will require solutions that go far beyond today’s answers. 2020 Forecast: Creating the Future of Learning, KnowledgeWorks Foundation
 23. 23. The Change From industrial to services and knowledge based society From hierarchy to collaborative teams From knowledge to skills Fostering creativity in learning and working. From restricting learning to schools to learning partnerships The need for multidisciplinary, flexible knowledge and technology transfer If we are to succeed we need to challenge the current dogma European Policy Center, Event report S24/09 Flickr free use photo
 24. 24. The Change From industrial to services and knowledge based society From hierarchy to collaborative teams From knowledge to skills Fostering creativity in learning and working. From restricting learning to schools to learning partnerships The need for multidisciplinary, flexible knowledge and technology transfer If we are to succeed we need to challenge the current dogma European Policy Center, Event report S24/09 Flickr free use photo
 25. 25. The Change From industrial to services and knowledge based society From hierarchy to collaborative teams From knowledge to skills Fostering creativity in learning and working. From restricting learning to schools to learning partnerships The need for multidisciplinary, flexible knowledge and technology transfer If we are to succeed we need to challenge the current dogma European Policy Center, Event report S24/09 Flickr free use photo
 26. 26. The Change From industrial to services and knowledge based society From hierarchy to collaborative teams From knowledge to skills Fostering creativity in learning and working. From restricting learning to schools to learning partnerships The need for multidisciplinary, flexible knowledge and technology transfer If we are to succeed we need to challenge the current dogma European Policy Center, Event report S24/09 Flickr free use photo
 27. 27. The Change From industrial to services and knowledge based society From hierarchy to collaborative teams From knowledge to skills Fostering creativity in learning and working. From restricting learning to schools to learning partnerships The need for multidisciplinary, flexible knowledge and technology transfer If we are to succeed we need to challenge the current dogma European Policy Center, Event report S24/09 Flickr free use photo
 28. 28. The Change From industrial to services and knowledge based society From hierarchy to collaborative teams From knowledge to skills Fostering creativity in learning and working. From restricting learning to schools to learning partnerships The need for multidisciplinary, flexible knowledge and technology transfer If we are to succeed we need to challenge the current dogma European Policy Center, Event report S24/09 Flickr free use photo
 29. 29. The Change From industrial to services and knowledge based society From hierarchy to collaborative teams From knowledge to skills Fostering creativity in learning and working. From restricting learning to schools to learning partnerships The need for multidisciplinary, flexible knowledge and technology transfer If we are to succeed we need to challenge the current dogma European Policy Center, Event report S24/09 Flickr free use photo
 30. 30. The Change From industrial to services and knowledge based society From hierarchy to collaborative teams From knowledge to skills Fostering creativity in learning and working. From restricting learning to schools to learning partnerships The need for multidisciplinary, flexible knowledge and technology transfer If we are to succeed we need to challenge the current dogma European Policy Center, Event report S24/09 Flickr free use photo
 31. 31. Oppiminen = aika, paikka, opettaja ja tilassa jaettu tieto.
 32. 32. OPETTAJA Tehttp://farm4.static.flickr.com/3273/2980062437_94defd08f1.jpgksti
 33. 33. OPETTAJA Kumpi on kiinnostavampi?
 34. 34. Sosiaalinen oppiminen, oppimisverkostot minä, sinä, hän, me, te, he, …
 35. 35. Osaaminen ja ammattitaito nyt ja tulevaisuudessa? Tulevaisuuden työkalut?
 36. 36. SOSIAALINEN MEDIA ON YLEISSIVISTYSTÄ - TÄMÄN PÄIVÄN KANSALAISTAITO -
 37. 37. Tietoyhteiskunnan kansalaisena toimiminen edellyttää luovaa, kriittistä ja sosiaalista mediataitoa sekä teknis- käytännöllistä osaamista TIEKE tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 38. 38. INNOVOINTIA SAMALLA FOORUMILLA Opiskelijat työskentelemään Tiedonvälitys ja yhteisöön tulevaisuuden työkaluilla kuuluvuuden tunne Madaltunut vuorovaikutuskynnys Välineiden maksuttomuus ja helppokäyttöisyys Tavoitettavuus - kaikki ovat samalla foorumilla Läpinäkyvyys, palautteen saaminen, osallistuminen Verkostoituminen, kaksisuuntainen viestintä Innovatiivisuuden edistäminen Hiljaisen tiedon dokumentointi Parempi ja nopeampi informaation kulku
 39. 39. UUDEN AJAN ASIANTUNTIJA OSAA KYSYÄ NEUVOA • Yhteisöllinen oppiminen Kantavat siivet • • Reflektio Epävarmuuden sietokyky kasvavat verkostoissa • Luottamus omaan osaamiseen kasvaa • Itsetuntemus • Vuorovaikutusosaaminen • Ongelmanratkaisu • Neuvottelutaidot • Tiedon soveltaminen • Ihmistuntemus • Kokemuksesta oppiminen • Eettisyys, erilaisuuden hyväksyminen • Maalaisjärki sallittu • Osaa ottaa vastaan palautetta • Osaa antaa palautetta
 40. 40. TEKNOLOGIA MAHDOLLISTAA TOIMINTATAPOJEN MUUTOKSEN • Uudet näkökulmat ja oivallukset synnyttävät uutta tietoa • Uusien tietojen ja ajatusten muuttuminen osaksi omaa ajattelua on oppimista • Teknologia mahdollistaa ja tukee tiedonmuodostusta http://www.flickr.com/photos/anua22a/2215721291/in/set-72157609877718838/
 41. 41. OSALLISTAMINEN OSALLISUUS SITOUTTAA TOIMINTAAN • Yhteiset tavoitteet innostavat ja kannustavat osallistumaan • jokainen osallistuja valitsee itse osallistumisensa tavat ja taajuuden • jokaisella osallistujalla on samanlainen oikeus ja arvo olla mukana
 42. 42. TIETO JA TAITO • Saatavillamme on enemmän tietoa kuin koskaan: tiedon haku, hallinta ja tallentaminen  formaatin valinta • Tiedon rakentuminen verkostoissa • Vertaistiedon merkitys • Tekijänoikeudet
 43. 43. ANTAUDU AVOIMUUTEEN • Vapaus kommentoida ja osallistua on yksilön vapaus, vapaus viestiä juuri niillä välineillä ja sellaisella kielellä, jonka kokee omakseen. • Vapaus luoda ja tuottaa tietoa – yhdessä.
 44. 44. ELÄMYKSIÄ TOISESSA MAAILMASSA • ENEMMÄN KUIN SECOND LIFE? http://www.flickr.com/photos/the_richards/4010867361/
 45. 45. http://www.youtube.com/watch?v=flkgNn50k14 TUOREET TAVAT TOIMIA VAATIVAT MUUTOSTA HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=-VTURHDSXCM
 46. 46. Tulevaisuus haastaa meidät
 47. 47. Aika ja paikka ...kohtaamiselle http://www.flickr.com/photos/sergio_one/116015471/
 48. 48. Aika ja paikka ...sekä tarina ja sen kertoja http://www.flickr.com/photos/sergio_one/116015471/
 49. 49. ERILAISIA YMPÄRISTÖJÄ •Erilaisia ihmisiä
 50. 50. ERILAISIA oppijoita ja opettajia Erilaisia materiaaleja Erilaisia polkuja Erilaisia tapoja jakaa aineistoja Vaihtoehtoisia tapoja ohjata ja arvioida
 51. 51. Lisää kuormaa kyytiin? kuva:http://www.flickr.com/photos/matthamm/2945559128/
 52. 52. Sinulla on mistä valita Sinulla on mistä valita
 53. 53. VALINNAN VAPAUS JA VAIKEUS • Tutustu • Hyödynnä näppärät apuvälineet • Lurki • www.tiny.cc • Valitse Tweetdeck Friendfeed • Kuuntele ja kerää kokemuksia
 54. 54. ERILAISIA OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ • ASYNKRONISET • SYNKRONISET YMPÄRISTÖT YMPÄRISTÖT
 55. 55. ERILAISIA OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ • ASYNKRONISET • SYNKRONISET YMPÄRISTÖT YMPÄRISTÖT + sosiaasen median kanavat
 56. 56. ERILAISIA OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ • ASYNKRONISET • SYNKRONISET YMPÄRISTÖT YMPÄRISTÖT = VAPAUS OPPIA
 57. 57. Usually people are just learning from each other Interact and Create Dialogue tp://www.flickr.com/photos/heycoach/1197947341/ Use Cultural Boundaries as a Point of Interchange
 58. 58. Kiitos! Harjoitellaan kurkistusviestintää...
 59. 59. Sanna Brauer sanna.brauer@otavanopisto.fi http://www.slideshare.net/slahdenp http://recognisingcreativity.wordpress.com http://www.sometu.fi/profile/SannaBrauer http://twitter.com/sannabrauer http://paja.internetix.fi/ http://openingcoope.internetix.fi/

×