Tekijänoikeudet 180913

460 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tekijänoikeudet 180913

 1. 1. 1 Tekijänoikeudet  omassa  oppimateriaalissa  ja  aineistojen  lisensoin3 KM Sanna Brauer Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Jyväskylä 18.9.2013 Tuesday, September 17, 13
 2. 2. YKSIN PUURTAMISESTAYHTEISEEN TEKEMISEEN Tuesday, September 17, 13
 3. 3. WEB 2.0. Tuesday, September 17, 13
 4. 4. OPE.FI -VIITEKEHYS http://opefi.wikispaces.com/ http://www.flickr.com/photos/mlibrarianus/3742252739/sizes/l/in/photostream/ Tuesday, September 17, 13
 5. 5. • UNESCO believes that universal access to high quality education is key to the building of peace, sustainable social and economic development, and intercultural dialogue. Open Educational Resources (OER) provide a strategic opportunity to improve the quality of education as well as facilitate policy dialogue, knowledge sharing and capacity building. OER Logo 2012 J. Mello, used under a Creative Commons license CC-BY Tuesday, September 17, 13
 6. 6. • The new version of UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (ICT CFT) is the result of a close cooperation between the Communication and Information Sector and the Education Sector which was launch during the 36th General Conference in November 2011. http://www.unesco.org/new/en/communication-and- information/access-to-knowledge/unesco-ict- competency-framework-for-teachers/ Tuesday, September 17, 13
 7. 7. Creative Commons Swag Contest 2007_2 Tyler Stefanich ? Tuesday, September 17, 13
 8. 8. Creative Commons -sivusto http://creativecommons.fi Creative Commons -lisenssillä teoksen julkaiseminen ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista. Se tarkoittaa osan oikeuksista tarjoamista kenelle tahansa teoksen käyttäjällle, mutta vain tietyillä, sinun määrittelemilläsi ehdoilla. Lisenssejä on suomennettu ja sovitettu Suomen lainsäädäntöön tällä hetkellä yksitoista kappaletta. Sinulle sopivan yhdistelmän erilaisia ehtoja löydät helpoiten käyttämällä lisenssivalitsinta. Creative Commons -lisenssit ja lisenssivalitsin sijaitsevat kansainvälisen Creative Commonsin palvelimilla. Kuva:Jordon Kalilich Tuesday, September 17, 13
 9. 9. Tuesday, September 17, 13
 10. 10. Kuinka teet oppilaitoksen tekijänoikeusohjeet ja -sopimukset 10 (tai aika monta enemmän) apuvälinettä tekijänoikeuksien kanssa selviämiseen Tuesday, September 17, 13
 11. 11. TarmoToikkanen KOTEK-hanke Tuesday, September 17, 13
 12. 12. TarmoToikkanen KOTEK-hanke Tuesday, September 17, 13
 13. 13. TarmoToikkanen KOTEK-hanke Tuesday, September 17, 13
 14. 14. TarmoToikkanen KOTEK-hanke Tuesday, September 17, 13
 15. 15. TarmoToikkanen KOTEK-hanke Tuesday, September 17, 13
 16. 16. TarmoToikkanen KOTEK-hanke Tuesday, September 17, 13
 17. 17. TarmoToikkanen KOTEK-hanke: Tuesday, September 17, 13
 18. 18. TarmoToikkanen KOTEK-hanke: Tuesday, September 17, 13
 19. 19. Oppilaitoslupa   OKM:n  opetustoiminnan  sopimuslisenssi  antaa  seuraavat  oikeudet:   ● Tie9yjen  TV-­‐kanavien  ja  radiokanavien  esi9äminen  opetuksessa   sekä  tallentaminen  myöhemmin  esite9äväksi.   ● Tulostus  ja  valokopioin3  oppilaille.  (13§)   (Oksanen  &  Toikkanen,  2012)   Tuesday, September 17, 13
 20. 20. Kuntalupa   Kunnan  omistamilla  oppilaitoksilla  on  Teoston  kunnan  vuosiluvan  mukaiset  oikeudet:   ● Musiikin  soi9aminen  oppilaitoksessa  ja  henkilöstölle  järjestetyissä  maksu9omissa   ta-­‐pahtumissa  (myös  oppilaitoksen  ulkopuolella).   ● Musiikin  soi9aminen  oppilaitoksen  järjestämissä  sekä  maksu9omissa  e9ä   maksullisissa  tapahtumissa.   ● Taustamusiikin  tallentaminen  ja  esi9äminen  oppilaitoksen  tapahtumia  varten.   ● Taustamusiikin  tallentaminen  ja  esi9äminen  epäkaupallisia  liikunta3laisuuksia   varten.   ● Oppilaitoksen  juhlien  musiikkiesitysten  tallentaminen  epäkaupalliseen  käy9öön  (ei   kui-­‐tenkaan  neIin).   Oppilaitoksen  kuntalupa  ei  kata  vanhempainyhdistyksen  toimintaa,  kunnallisia   musiikkioppilai-­‐toksia,  kunnan  liikelaitoksia,  ulkopuolisten  oppilaitoksessa  järjestämiä   3laisuuksia,  eikä  todella  suuria  yleisö3laisuuksia.   (Oksanen  &  Toikkanen,  2012)   Tuesday, September 17, 13
 21. 21. Facebook-sivut http://www.facebook.com/opettajantekijanoikeus Tuesday, September 17, 13
 22. 22. TarmoToikkanen KOTEK-hanke Tuesday, September 17, 13
 23. 23. TarmoToikkanen KOTEK-hanke: Miten huolehdit omista tekijänoikeuksistasi? Miten kunnioitat toisten tekijänoikeuksia? Tuesday, September 17, 13
 24. 24. Kaikilla  Suomessa  on  seuraavat  oikeudet:   ● Oikeus  o9aa  tarvi9avan  mi9aisia  sitaa9eja  oman  esityksen  havainnollistamiseen.  Oikeus  koskee  teks3n  lisäksi   myös  musiikkia,  äänitallenteita,  elokuvia,  tv-­‐ohjelmia,  radio-­‐ohjelmia  yms.  Kuvien  ja  veistosten  siteeraus  on   käytännössä  hankalaa,  sillä  sitaa3n  tulisi  olla  vain  pieni  osa  kokonaisteosta.  (22§)   ● O9aa  kokonaisia  kuvia  ja  valokuvia  3eteelliseen  esitykseen  kuvasitaa9eina.  (25§)   ● Kuvata  rakennuksia  sekä  pysyväs3  julkisessa  3lassa  olevia  teoksia.  (25a§)   ● Tehdä  kopioita  omaan  yksityiskäy9öön.  (12§)   ● Näy9ää  teoskappaleen  julkisessa  3laisuudessa.  (20§)   ● Käy9ää  teoksia  parodiassa  ja  sa3irissa.   ● Kopioida  seli9äviä  piirustuksia2  ja  levi9ää  niitä  haluamallaan  tavalla.   ● Oikeus  kopioida,  levi9ää,  esi9ää,  väli9ää  (ja  usein  myös  muokata)  avoimes3  lisensoitua  si-­‐sältöä3.   Kaikessa  maksu9omassa  opetuksessa  on  oikeus:   ● Esi9ää  julkaistuja  teoksia.  (21§)   ● Ope9aja  voi  laa3a  paine9uja  lukemistoja  vähintään  5  vuo9a  vanhoista  julkaisuista.  (18§)   Opetustoiminnassa  on  seuraavat  oikeudet:   ● Ope9ajan  tai  oppilaan  esityksen  saa  tallentaa  väliaikaises3  reflektoin3a  varten.  Tallenne  on  tämän  jälkeen   tuho9ava.  (14§  2.mom)   (Oksanen  &  Toikkanen,  2012)   Tuesday, September 17, 13
 25. 25. 25 Kysy! Tuesday, September 17, 13
 26. 26. Kopiraittilan koulu - Edu.fi sivustolla 26 Tuesday, September 17, 13
 27. 27. Ohjeita • Valtiovarainministeriön Sosiaalisen median tietoturvaohje • Edu.fi - Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa • Opettajan tekijänoikeus http:// www.opettajantekijanoike us.fi/ • Tekijänoikeudet OM:n sivuilla: http:// www.minedu.fi/OPM/ Tekijaenoikeus/ • Mediakasvatusseura Metka:Tekijänoikeudet kunniaan • Ammattipeda-sivusto: http://edu.fi/ammattipeda Tuesday, September 17, 13
 28. 28. Sanna Brauer KM,  Projektipäällikkö GSM  050-­‐4084686 sanna.brauer@oamk.fi Skype:  sanna.brauer Opetusalan  henkilöstö-­‐  ja  täydennyskoulutus Oulun  seudun  ammattikorkeakoulu Ammatillinen  opettajakorkeakoulu Sepänkatu  20,  II  kerros 90100    OULU 28 Verkossa: http://www.slideshare.net/slahdenp http://recognisingcreativity.wordpress.com http://www.osaavaopettaja.fi/profile/SannaBrauer http://twitter.com/sannabrauer Tuesday, September 17, 13

×