Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen

767 views

Published on

Työelämäpedagogien koulutuspäivässä katsaus mobiilioppimisen haasteisiin ja mahdollisuuksiiin

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
767
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
354
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen

 1. 1. Sosiaalisen  median  hyödyntäminen  ja  mobiilioppiminen KM Sanna Brauer Oamk,Ammatillinen opettajakorkeakoulu OsaOppi III - osaamispisteet pelissä!
 2. 2. EduTech Developer What my kid thinks I do What IT thinks I do What teachers think I do What students think I do What I think I do What I really do
 3. 3. http://oph.fi/download/ 152710_Info_Anneli_Rautiainen_0112013.pdf Maailma hahmottuu toisin kuin ennen
 4. 4. Uudet tavat oppia Photo by T.Faltings@Flickr
 5. 5. Tulevaisuuden ammattiin tulevaisuuden koulusta?
 6. 6. Elämästä tulee helppoa - nämä tekniikat yleistyvät vuonna 2013 http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/ elamasta+tulee+helppoa++nama +tekniikat+yleistyvat+vuonna+2013/ a867497?s=u&wtm=tivi-02012013 Kuva: Caseorganic
 7. 7. Nämä ovat vuoden 2014 teknologiatrendit http:// www.talouselama.fi/ uutiset/asiantuntija +nama+ovat+vuoden +2014+kasvavat +teknologiatrendit/ a2223758 Photo by fontplaydotcom@Flickr
 8. 8. http://www.slideshare.net/sparksandhoney/jobs-of-the- future-deck-v3-090413mf
 9. 9. Työelämälähtöinen mobiilipeda ABC http://edu.fi/ammattipeda
 10. 10. NYT: https://www.facebook.com/mashable
 11. 11. Mobiilistrategia Onko oppilaitoksella langaton verkko? ◦ Verkkoon pääsy ◦ Avoin verkko vai tunnistautuminen • Dataliittymät • Käytettävissä olevat resurssit ◦ Halutaanko mobiililaitteella tulostaa? ◦ Halutaanko mobiilaitteilla pääsyä organisaation tietotyön resursseihin (esim. taloushallintojärjestelmät, verkkolevyasemat) ◦ Opintotietojärjestelmät • Käyttötukipalvelut ◦ Perehdytys käyttöön ◦ Tuki ongelmatilanteessa • Laitteiden ylläpito ◦ 1:1 -malli (laite henkilökohtainen) ◦ Salkkumalli (laitteet synkronointilaukussa) ◦ Mobile Device Management (MDM) ratkaisu ◦ Hybridi (osa laitteisto IT-hallinnon ylläpidossa ja osa käyttäjien omia)
 12. 12. 1:1 malli Tablettitietokonetta käytetään henkilökohtaisena laitteena. Ongelmatilanteessa käyttäjä pystyy paikantamaan, lukitsemaan ja resetoimaan laitteen verkkosivun kautta, jos hän on määritellyt asetukset puhelimesta mahdollistamaan tämän. Yleensä käyttäjä ottaa käyttöönsä satunnaisesti sosiaalisessa mediassa tai muualla suositeltuja palveluja. Esimerkiksi verkkolevytallennustilaksi käyttäjällä on valittavissa useita vaihtoehtoja: mm. Dropbox, Skydrive, Google Drive, Sugarsync tai SpiderOak. Toimintamallin yhteenveto + henkilökohtainen laite - sitoutuminen + asennusoikeudet - käyttäjän täytyy tuntea erilaisia palveluja - ylläpito
 13. 13. Ylläpitotoimenpiteet keskitetysti yhden tietokoneen kautta + itsenäisyys + laitteiden henkinen omistajuus käyttäjillä - sitoutuminen + asennusoikeudet - vaatii käsityötä - henkilökohtaisten tilien käyttö vielä epäselvää - käyttäjätukipalvelut hajanaisia ja keskittyneet yksikköihin - isossa mittakaavassa yksikkökohtaisia ratkaisuja
 14. 14. Kustannukset €
 15. 15. http://appsit.wikispaces.com/
 16. 16. Hyödylliset Ryhmät Facebookissa • Tablet-laitteet opetuksessa • Mobiili ammatillisella • TVT ammatillisessa koulutuksessa • Tieto- ja viestintä tekniikka opetuksessa • OsaOppi
 17. 17. Tuki ◦ Lai%eiden  ja  ohjelmistojen  valikoiman  runsaus Valitaan  ne  lai)eet  jotka  soveltuvat  parhaiten  tarvi)avaan  työhön.  Kanna)aa   aloi)aa  lai)eiden  ja  ohjelmistojen  valinta  ope)ajan  näkökulmasta,  valita   sellaiset  työkalut  jotka  ovat  jo  jollain  tavoin  tu)uja  tai  helpos;  omaksu)avia.   Esim.  ilmainen  Wikispaces-­‐alustan  hallintapaneelit  muistu)avat  hyvin  paljon  jo   ennestään  tu)uja  teks;nkäsi)elyohjelmia,  joten  se  tuntuu  luontevalta   valinnalta  jos  on  to)unut  käy)ämään  esim.  Word-­‐teks;nkäsi)elyä  tai  Moodlea. ◦ Kenen  tehtävänä  on  antaa  tukea  lai%eiden  käytössä? Yleises;  o)aen  laite-­‐  ja  ohjelmistotuki  kuuluu  kunkin  koulun  IT-­‐tuelle,  mu)a  jos   ope)aja  poikkeaa  IT-­‐tuen  linjasta  niin  lai)eiden  kuin  ohjelmienkin  osalta,  hänen   tulee  järjestää  tuki  itse.  Mones;  vertaistuki  oppilaiden  kesken  toimii   erinomaises;,  saa)aa  ope)ajakin  saada  uusia  vinkkejä  kuunnellessaan   opiskelijoiden  käy)ökokemuksia. ◦ BYOD-­‐  tuo  oma  lai%eesi ◦ Erimallisia  ja  -­‐merkkisiä  mobiililai)eita:  suuri  osa  haluaa  toimia  tutun   lai)een  kanssa,  tämä  ase)aa  joitakin  rajoja  ohjelmistoille  ja  lai)eille,  joita   opetusvälineiksi  kanna)aa  hankkia.
 18. 18. Mobiilipedagogiikka Työelämälähtöinen mobiilioppiminen on monipuolisimmillaan toiminnallista ja yhteisöllistä. Kun laiteympäristö on tiedossa ja lupa-asiat kunnossa, voidaan aloittaa mobiiliuden käytännön soveltaminen opetuksessa ja oppimisessa. Mobiiliteknologiaa hyödynnettäessä on tärkeää että oppimisen tavoitteet nimetään selkeästi ja konkreettisesti. Näin hahmotetaan mobiiliuden tuoma lisäarvo ja pystytään tekemään päätös käytettävistä sovelluksista ja verkkoympäristöistä. Työelämälähtöisessä mobiilioppimisessa tavoitteena voi olla esimerkiksi: • opittavaan asiakokonaisuuteen tutustuminen • käsitteiden ja ammattikielen oppiminen • asiakaspalvelutilanteiden haltuunotto • työtehtävän suunnittelun vaiheet • työprosessien oppiminen • tiimissä toimiminen • oman oppimisen reflektointi • työssäopitun näkyväksi tekeminen
 19. 19. Näyttö mobiilisti ◦ Dokumentoinnin  haasteet Erityises6  aikuiskoulutuksen  tutkinto6laisuuksien   dokumentoin6  ja  osin  arvioin6materiaalinakin  voidaan   käy:ää  mobiililai:eilla  kuva:uja  videoklippejä  kunkin   näy:ötyön  ja  erikoistumisalan  luonteesta  riippuen.   Opetuksen  sivukulut  voidaan  tutkinto6laisuuksien  osalta   saada  melkoisen  järkevälle  tasolle,  kun  kaikkia  näytön   arvioin6in  osallistuvia  ei  tarvitse  velvoi:aa  matkustamaan   mones6  pitkiäkin  matkoja  tutkinto6laisuu:a  suori:avan   opiskelijan  työpisteelle.
 20. 20. MObiilioppimisen sykli
 21. 21. Tiedon jakaminen ◦ Yhteisöllinen  ;edon  tuo)aminen  ja  yhteisöllinen   oppiminen •Mobiililai:eet  ja  -­‐sovellukset  innostavat   opiskelijoita  tekemään  yhdessä. •Ryhmätöissä  mobiililai:eita  rii:äväs6  yhteiseen   tekemiseen/  ei  väl:ämä:ä  jokaiselle •Soveltuvan  ohjauksen  avulla  6imi  ryhmäytyy  sekä   opiskelee  parhaassa  tapauksessa  toisiaan  tukien. •Yleensä  6imin  parhaiten  mobiililai:eita  hallitseva   o:aa  johtavan  “asiantun6jan”  roolin.   ?
 22. 22. Fyysiset tilat ja mobiilioppiminen
 23. 23. Opettajan rooli • Kun  opiskelijoista  tulee  ak6ivisia  6edon  hakijoita,   käsi:elijöitä  ja  jakajia,  ope$ajan  rooli  muu:uu  6edon   jakajasta  oppimisprosessin  ohjaajaksi.   • Ne6n  6etomäärä  on  valtava  lähes  alalta  kuin  alalta.   Ope:ajan  tehtävänkuva  onkin  muu:unut  6edon   jakajasta  6edon  valikoijaksi  ja  6edon  täsmällisyyden   tarkastajaksi.   • Avoin  6edon  tuo:amisen  ympäristö  päästää  ne6ssä   julkaistavan  aineiston  joukkoon  myös  vääränlaista,   asiantuntematonta  6etoa,  sillä  kuka  vain  voi  julistaa   itsensä  asiantun6jaksi.   ?
 24. 24. ääni, kuva ja video Mobiilisti voidaan dokumentoida asioita, jotka tapahtuvat luokan ulkopuolella, kuten erilaisia huoltotoimenpiteitä, työprosesseja, työkaluja tai asiantuntijahaastatteluja. Kun tuotokset jaetaan suoraan mobiililaitteesta blogiin tai wikiin, niitä voidaan palata käsittelemään myös jälkikäteen. Keskustelun aiheena voi olla: • mitä opittiin • mikä on muuttunut suhteessa tähän hetkeen • mitä tekisit nyt toisin • mitä jatkoajatuksia tilanne herätti Ammatillisessa oppimisessa tekstin tuottaminen ei ole keskiössä - rikkaat ratkaisut nopeuttavat oppimista
 25. 25. Kuva: Esko Lius
 26. 26. Eri ammattialakiltojen välisellä vuorovaikutuksella tutkitaan eri alojen erityisvaateita pedagogisen mallin sovittamisen suhteen. Yrittäjyyskilta luo useille ammattialoille soveltuvia asiakaspalveluun ja yrittäjyyteen liittyviä kokonaisuuksia. Eri ammattialat tuovat työelämäkumppaneitaan hankkeeseen ja toimivat työelämälähtöisesti tehdessään pedagogista kehittämistyötä. Pedagoginen malli: Vertaisoppiminen ja opiskelijalähtöinen pedagogiikka Uusinta pedagogista ja teknistä osaamista sisältävät sosiaalisen median oppimisympäristöt Interaktiivinen tukimateriaali, valtakunnallinen ubiikki e-työkalu. Valmius siirtää toiminta edelleen modernimpaan ympäristöön. Oppimisympäristö rakennetaan sellaiseksi, että oppilaitoksella on valmius opettaa opiskelijalle tietty tapa toimia, mutta opiskelijalla on myös mahdollisuus valita esim. oman mobiililaitteensa ja oman bloginsa käyttö opiskeluun. Perusmenetelmät ja teesit ovat kaikilla kiltakouluilla samat, mutta sovittamista tapahtuu ammatillisten erityispiirteiden ja opetussuunnitelman mukaan. Kiltakoulut.fi
 27. 27. Opetuksen ja tiedon uusjako ◦ Laite  =  kynä Opetuksen  välineet  muu)uvat,  mu)a  ope)ajan  tulee  muistaa  niiden  rooli  ja  status.   Tallennusväline  on  loppujen  lopuksi  tallennusväline,  olkoonkin  kuinka  hieno  tahansa.   Opetuksen  pääpainon  tuleekin  pysyä    pedagogiikassa  eikä  välineissä. ◦ Wiki  =  Oppikirja Nykyisin  löytyy  monenmoista  palvelua,  joihin  voidaan  tallentaa  aineistoa  julkises;  sekä   tarvi)aessa  muokata  sitä  mobiilis;  isommalla  joukolla.  Oppikirjan  ongelma  on   päivite)ävyys,  mu)a  nykyisten  palveluiden  avulla  opiskelijoille  voidaan  antaa  tarvi)aessa   päivite)yä  ;etoa. ◦ Blogi  =  Vihko Perinteiseen  vihkoon  verra)una  blogin  hyvinä  puolina  voidaan  pitää  avoimuu)a  ja   tarvi)aessa  valokuvien  sekä  videoklippien  lisäämistä  helpos;  aineiston  sekaan.  Usein   havainnollinen  kuva  tai  videoklippi  saa)aa  selventää  ja  jäsentää  ;etoa  huoma)avas;   paremmin  kuin  sanaselitys.  Avoimuus  voidaan  kokea  myös  nega;iviseksi  asiaksi,  varsinkin   jos  osa  opiskelijoista  kopioi  säännöllises;  tehtävänsä  toisilta.  Blogista  voi  ajan  mi)aan   kertyä  opiskelijalle  ka)ava  porOolio  ammaPalansa  tehtävistä  jota  kelpaa  näy)ää  myös   töitä  hae)aessa.  Osa  opiskelijoista  innostuu  kovin  blogiinsa,  mu)a  jä)ää  blogin  tekemisen   kesken  tai  tekee  sinne  vain  pakolliset  tehtävät  toisten  taas  käy)äessä  blogiaan   päiväkirjanomaises;.  
 28. 28. http://keikkailuextra1.blogspot.fi
 29. 29. http://keikkailuextra1.blogspot.fi
 30. 30. Osaamisen näyttäminen & Monimuotoistuva oppiminen ◦ Tiedon  hankinnassa  &  hallinnassa  enemmän  valintoja ◦ Opiskelumo;vaa;o  kasvaa:  Opiskelija  ei  väl)ämä)ä  miellä  mm.   blogi)amista  “tylsäksi  “  ja  opiskelee  mielellään  nykyaikaisilla  välineillä. ◦ Opiskelijalla  on  mahdollisuus  hyödyntää  verkostojaan  oppimisessa  ja   ;edon  tuo)amisessa ◦ Ope)amisen  uudet  muodot:  oppilaan  ja  opete)avan  ei  tarvitse  olla   samassa  ;lassa.  Mobiililai)een  avulla  ope)aja  voi  ohjata  eri)äin   tarkas;kin  reaaliaikaisen  kuva/ääniyhteyden  avulla  esimerkiksi   työssäoppijan  eteen  tulleita  pulma;lanteita. ■ Konstruk;vis;nen  oppimiskäsitys.  Tähän  näkemystä  opiskelijasta   ak;ivisena  oman  oppimisen  näkyväksi  tekijänä,  jolloin  ope)aja  on   fasilitaa)ori. h)p://www.slideshare.net/mervijan/21-­‐st-­‐century-­‐educa;on-­‐ innoomnia-­‐lifelong-­‐learning-­‐hub#btnNext  (slide  18)  Esim.  blogi  toimii  myös  opiskelijan  osaamisen  porOoliona  ja  oppimisen   näkyväksi  tekijänä.
 31. 31. Digiajan pedagogiikkaa • Konnektivismi • Oppiminen perustuu erilaisiin näkemyksiin • Oppiessa yhdistetään erilaisia tietolähteitä • Teknologia tukee ja mahdollistaa oppimisen • Opetuksesta kuljetaan ohjauksen ja tuen suuntaan • Ydinosaamista on nähdä asiayhteydet • Ajantasainen ja oikea tieto • Valitsemisen taito: tilanteet muuttuvat, tieto päivittyy
 32. 32. Trendit opetuksessa: Flipped Classroom http:// saukkorauta.files.wordpress.com/ 2012/09/2012-09-04.jpg
 33. 33. http://twitter.com/pintakilta http://www.osaavaopettaja.fi Pintaa syvemmälle?
 34. 34. Pedaoivalluksia • Vertaisoppiminen Yhteinen  nimi:äjä  vertaisoppimisen  taustalla  oleville  oppimiskäsityksille  on  konstruk6vismi  eri   muodoissaan.    Konstruk6vismissä  on  ominaista  (ärsyke)informaa6on  muokkaaminen  ymmärre:ävään   muotoon  johtaen  joustavaan  ja  oppijan  valmiuksia  paino:avan  opetuksen  korostumiseen. Opetuksen  informaa6on  tulee  olla  ns.  monensuuntaista,  myös  oppija    tuo:aa  hyödyllistä   informaa6ota.  Tehokas  ope:aminen  vaa6i  aineiston  esi:ämistä  tavoin,  jotka  vastaavat  oppijan   todellisuu:a. ◦ Ope%ajan  rooli  vertaisoppimisen  ohjaamisessa,  valmentajana  ja  Fedon  jalostajana Tavoi:eena  on  saada  eri  vaiheissa  olevat  oppijat  ak6voitua  toimimaan  keskenään.  Reflek6on   tulee  olla  kahdensuuntaista  oppijoiden(myös  ope:ajan)  välillä,  jolloin  vertaistutorin  rooli   korostuu.  Onnistuneessa  vertaisoppimisen  ohjaamisessa  ope:aja  ohjaa  suuremmat  linjaukset,   amma6llinen  ohjaaja  toimii  työnjohtajana,  vertaistutoreiden  toimiessa  lähes  itsenäisinä   6imiensä  johtajina  ope:ajan  kuitenkin  eri  toimijoiden  toimintaa  ohjaten  ja  hienosäätäen. ◦ Vertaisoppimisen  pulmaFlanteita Vertaisoppimisen  ohjaamisessa  ope:ajan  tulee  olla    tarkkana  tutor-­‐oppilaiden  valinnassa  sekä   ohjeistamisessa.  Vertaisoppiminen  onnistuu  parhaiten  aloilla,  joilla  on  selkeät,  kaavamaiset   työmenetelmät,  joilla  jo  amma6n  ope:elun  alkutaipaleella  tulee  rii:ävä  tuntuma  lisäopin   saamiseksi  toistojen  avulla.  Suurin  haaste  on  saada  sopivat  tutorit  vali:ua  kustakin  ryhmästä.   Mones6  hyväkin  opiskelija  saa:aa  muu:aa  ajatusmaailmaansa  saadessaan  vähän  valtaa  muihin   nähden.  Vaikka  tutor-­‐oppilaita  käyte:äisiinkin  säännöllises6,  tulee  muistaa  ope:ajan  rooli;   Ope:ajan  tulee  aina  olla  ohjaus6lanteessa  mukana,  ope:aja  on  myös  aina  vastuussa  myös   tutor-­‐oppilaiden  tekemisistä.
 35. 35. Lisää Pedaoivalluksia • Ongelmaperusteinen  oppiminen(PBL-­‐  ja  sen  eri  muodot) Tämä  menetelmä  on  parhaimmillaan  koulutusprosesseissa,  joissa  koulutuksen  tavoi:eena  on  selkeiden   amma6llisten  valmiuksien  oppiminen.  Tämän  mallin  oppimisen  menetelmät  ovat    kohdistuneet  sekä   oppimisen  tutkijoiden  e:ä  ohjaajien  huomion  keskeisiin  oppimisympäristön  tekijöihin,  kuten   vuorovaikutuksen  laatuun  ja  erityises6  ryhmädynaamisiin  ilmiöihin.  Pienryhmän  käy:ö  on  tälle   menetelmälle  leimallista.   ◦ Yhteisöllisyys  osana  ongelmaperusteista  oppimista ◦ Opiskelijoiden  tapa  luoda  ja  jalostaa  ;etoa  mobiilis; ◦ “Joukkoäly”,  ;edon  jäsentäminen,  jalostaminen  ja  jakaminen;  Nopeammin  uusin  lai)ein  ja   menetelmin ◦ Tiedon  tulva,  ope)aja  ;edon  oikea-­‐aikaisena  ohjaajana • Mestari-­‐oppipoikamalli Kogni6ivisen  oppipoikamallin  periaa:eena  on  oppia  asiantun6joiden  käy:ämiä  aja:elu-­‐  ja   toimintatapoja.  Toiminta  muistu:aa  vanhan  ajan  mestarin  ja  oppipojan  yhteistyötä.  Kogni6ivisessa   oppipoikamallissa  painotetaan  oppimisen  ja  6edon  toiminnallista,  situa6onaalista  ja  sosiaalista  luonne:a.   Oppija  havainnoi  ja  harjoi:elee  asiantun6jan  ohjauksessa.  Hän  oppii  alan  ammaRlaiselle  ominaisen  tavan   toimia  ja  ajatella.  Oppimisprosessi  pyritään  muokkaamaan  aidoksi  toiminnaksi  autenRsissa  6lanteissa,   jolloin  opitaan  käytännön  6etoja  ja  taitoja.
 36. 36. Liidättää uutta otetta opetukseen koko Suomessa! Kiltakoulut.fi https://pintakilta.wikispaces.com/
 37. 37. https://hyvatkaytannot.oph.fi
 38. 38. http://www.opettajantekijanoikeus.fi/ Tekijänoikeudet koskevat myös videota ja muita mobiilituotoksia
 39. 39. Esimerkki • WC:n korjaaminen http:// www.youtube.com/watch? v=tt2vBW33m9I • Tehtävänanto: http:// mobiilioppija.wikispaces.com/Ty %C3%B6teht%C3%A4v%C3%A4n +toteuttaminen
 40. 40. Vanhat konstit uusin maustein http://minnanpostauksia.blogspot.fi/p/ladataan.html
 41. 41. Rakenne • Kotipesä: yhteiset materiaalit yhteisössä • Jakelu: lukeminen, kommentointi ja keskustelu • Läsnäolo ja -ilo • Blogit: osaamispankki omaksi ja yhteiseksi hyödyksi
 42. 42. Osaatko tehdä appsin? Photo by Sean MacEntee@Flickr
 43. 43. Taitojen oppiminen https://www.youtube.com/watch?v=89o5rLpbCgI https://www.youtube.com/watch?v=IpPLmz1F4Io
 44. 44. Taitojen oppiminen http://ictmagic.visibli.com/share/8stsCX
 45. 45. Tuotokset voi myös koota yhteen toisin http://www.thinglink.com/scene/ 503141138157273088
 46. 46. http://prosessistars.wikispaces.com
 47. 47. http://saukkorauta.wordpress.com/2013/11/11/verkko-opetussoppa-ja-sen- monen-monta-kokkia/
 48. 48. Yksilölliset polut oppimisessa ja ohjauksessa
 49. 49. Voiko mobiilisti olla läsnä? Ohjaus Mobiiliohjauksella  tarkoitetaan  oppilaan  ohjausta  osin  tai  kokonaan  mobiililai)een  avulla. ABC
 50. 50. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Julkaisut ja aineistot on jäsennetty aihealueen mukaan ! " Mediakastavatus! Lapset ja nuoret mediaosallistujina! Osallistumista tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelma! Toimintaohjelmaan on koottu osallistumista tukevan mediakasvatuksen taustaa, menetelmiä, materiaaleja sekä vaikuttamisen tapoja ja paikkoja.! Julkaisu osoitteessa! http://www.oph.fi/julkaisut/2011/lapset_ja_nuoret_mediaosallistujina! ! Strateginen ja pegagoinen johtajuus ! Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa sopii niin tutustuttaviksi kaikille koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille. http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/c6aaf1804b55a9bcb544f78fcc181101/tietoyhteiskuntakehityksen +strateginen+johtajuus.pdf?MOD=AJPERES&lmod=1934169621" " Opettajien työelämäjaksot! Opas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen! http://www.educa-instituutti.fi/media/pdf/ FriskT_2012_Opas_ammatillisten_opettajien_tyoelamajaksojen_toteuttamiseen.pdf" Koonnut: Minna Taivassalo-Salkosuo, OPH
 51. 51. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ! Oppimisympäristöt" Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä! Kansallisia kehittämislinjauksia ja kuvauksia Opetushallituksen valtionavustuksilla tuetuista oppimisympäristöjen kehittämishankkeista 2008–2010! http://www.oph.fi/julkaisut/2012/ammatillisen_koulutuksen_oppimisymparistoja_kehittamassa" " Oppimisympäristöjä avartamassa − Oivalluksia, ideoita ja esimerkkejä oppimisympäristöiksi ammatillisessa koulutuksessa http://www.oph.fi/download/124992_Oppimisymparistoja_avartamassa_UUSI.pdf" " Oppimisympäristöjen kehittäjien yhteinen wiki " http://ammatillisetoppimisymparistot.wikispaces.com/" ! KenGuru-materiaalin tarkoituksena on toimia opettajien itseopiskelun ja koulutusten tukimateriaalina, joka vastaa jatkuvasti uudistuvan tietoyhteiskunnan vaatimuksiin. Materiaalin kehittämisen pohjana ovat toimineet nykypedagogiikan lähtökohdat ja ajatusmaailma http://www10.edu.fi/kenguru/" ! " ! "
 52. 52. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kirjallisuuskatsaus työelämästä oppimisympäristönä (luonnos)! http://wiki.eoppimiskeskus.fi/download/attachments/7635237/TYYNE- kirjallisuuskatsaus_Ama_2013_01_21.pdf" " Ope.fi-taitotasot " http://opefi.wikispaces.com/Johdanto+Ope.fi+I-III+tasoihin " ! Laatua e-oppimateriaaleihin" http://www.oph.fi/julkaisut/2012/laatua_e_oppimateriaaleihin" ! Tutkintojen perusteiden toimeenpano! ! Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano-opas koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman ja tutkinnon järjestämissuunnitelmien laadinnassa ja perusteiden laadukkaan toimeenpanon tueksi ! http://www.oph.fi/download/142550_Ammatillisten_perustutkintojen_perusteiden_toimeenpano.pdf! ! "
 53. 53. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Työpaikkaohjaajien osaaminen ! Opetushallitus on antanut ohjeen työpaikkaohjaajien kouluttamiseksi työpaikkaohjaajien koulutuksen järjestäjille. Ohje on hyväksytty 27.8.2012. Ohje kumoaa Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet Opetushallituksen moniste 2/2004.! Ohje on saatavissa osoitteessa http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tyopaikkaohjaajien_koulutus! Työpaikkaohjaajien osaamiskartta " http://www.oph.fi/julkaisut/2013/tyopaikkaohjaajan_osaamiskartta " ! Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen! http://www.educa-instituutti.fi/media/pdf/ Lammi_A_2012_Opas_tyopaikkaohjaajien_koulutuksen_toteuttamiseen.pdf" ! Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana http://www.ohjaan.fi/media/pdf/Tyopaikkaohjaaja-opiskelijan-arvioijana.pdf! Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana http://www.ohjaan.fi/media/pdf/Tyopaikkaohjaaja-opiskelijan-ohjaajana.pdf"
 54. 54. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Työpaikalla tapahtuva oppiminen ! ! Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämishankkeissa! toimivien yhteinen työskentelyalusta http://top-patteri.wikispaces.com/! " Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden toteuttajien yhteinen työskentelyalusta " http://toplaaja.wikispaces.com/ ! Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen tuotoksia http://toplaaja.purot.net/! ! Tutustu työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoihin ja hyviin käytäntöihin osoitteessa http://www.tyossaoppimaan.fi/! ! "
 55. 55. Sanna  Brauer   KM,  Projektipäällikkö GSM  050-­‐4084686 sanna.brauer@oamk.fi Skype:  sanna.brauer Opetusalan  henkilöstö-­‐  ja  täydennyskoulutus Oulun  ammattikorkeakoulu Ammatillinen  opettajakorkeakoulu Sepänkatu  20,  II  kerros 90100    OULU Verkossa: http://www.slideshare.net/slahdenp http://twitter.com/sannabrauer Kiitos!
 56. 56. http://popplet.com/app/#/1564402

×