Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitä on sosiaalinen media? ivalo

835 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mitä on sosiaalinen media? ivalo

 1. 1. Mitä on sosiaalinen media? Miten? Miksi ? Sanna Brauer 7.4.2011 Kuinka
 2. 2. WEB 1.0 03/29/11 Sanna Brauer
 3. 3. Web 2.0.
 4. 4. M itä on sosiaalinen media?
 5. 5. M itä on sosiaalinen media? <ul><li>Minulta – Sinulle </li></ul><ul><li>Ihmisille – ihmisiltä </li></ul><ul><li>Ihmisiltä –yhteisöille </li></ul>Sosiaalinen media - - - Web 2.0. Yksinkertaista teknologiaa Ilmaiseksi Yhteisöjä Ihmisiä
 6. 6. Sosiaalinen media <ul><li>“ Yhteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä, sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla” </li></ul>Tarmo Toikkanen ja Eija Kalliala: Sosiaalinen media opetuksessa http://www.flickr.com/photos/mlibrarianus/3742252739/sizes/l/in/photostream/
 7. 7. Kaikki virtaa… <ul><li>Kukaan ei voi enää hallita kokonaisuuksia yksin – tiedonvälitys on nopeaa ja sirpaleista, josta on pystyttävä löytämään tarvitsemansa. </li></ul>http://www.flickr.com/photos/anua22a/2165517892/
 8. 8. Kaikki virtaa… <ul><li>Uusi käsitys tiedosta ja sen käytettävyydestä </li></ul><ul><li>Käytettävissä oleva tiedon määrä, on verkostossa oleva ja syntyvä tiedon määrä. </li></ul>
 9. 9. Sosiaalinen media muuttaa maailmaa <ul><li>Aika ja paikka kohtaamiselle </li></ul><ul><li>Kuulemiselle ja kuulluksi tulemiselle </li></ul><ul><li>Oppimiselle </li></ul>
 10. 10. Jaettu asiantuntijuus - Jaettu opettajuus <ul><li>Mitä verkostoissa sanotaan siitä? </li></ul>
 11. 11. Jaettu asiantuntijuus - Jaettu opettajuus
 12. 12. Jaettu asiantuntijuus - Jaettu opettajuus
 13. 13. http://www.flickr.com/photos/anua22a/2165517892/
 14. 14. http://www.flickr.com/photos/anua22a/2165517892/
 15. 15. http://www.flickr.com/photos/sergio_one/116015471/ Osaaminen ja ammattitaito nyt ja tulevaisuudessa
 16. 16. <ul><li>Yhteiskunnallinen muutos: </li></ul><ul><li>teollisesta kohti palveluja ja tietoyhteiskuntaa </li></ul><ul><li>Hierarkioista yhteistoimintaan ja tiimeihin </li></ul><ul><li>Tiedoista taitoihin </li></ul><ul><li>Luovuuden tukeminen ja tunnistaminen </li></ul><ul><li>Elinikäinen oppiminen: koulujen porteista kohti kannustavia kumppanuuksia </li></ul><ul><li>Tiedon monimuotoisuus, sovellettavuus ja jakaminen </li></ul><ul><li>European Policy Center, Event report S24/09 </li></ul>Tuoreet tavat toimia vaativat muutosta
 17. 17. <ul><li>Muuttuva maailma </li></ul><ul><li>Mahdollisuuksien tasa-arvo </li></ul><ul><li>Henkilökohtaiset </li></ul><ul><li>oppimispolut </li></ul><ul><li>Yhteistyö- ja -toiminta </li></ul>Mikä on oppimisen alue, jolla tänään liikutaan?
 18. 18. ERILAISIA YMPÄRISTÖJÄ <ul><li>Erilaisia ihmisiä </li></ul>
 19. 19. <ul><li>http://www.youtube.com/watch_popup?v=zDZFcDGpL4U&vq=large# t=697 </li></ul>
 20. 20. Opettaja Tehttp://farm4.static.flickr.com/3273/2980062437_94defd08f1.jpgksti
 21. 21. Opettaja Kumpi on kiinnostavampi?
 22. 22. Missä sitten? <ul><li>Missä ihmiset liikkuvat muutenkin? </li></ul><ul><li>Siellä tapahtuu, missä on tilaa tekemiselle </li></ul><ul><li>” Virattomat” kanavat tukevat poikkitieteellistä ja taiteellista törmäytystä, jolloin innovaatiot syntyvät ”luovassa kurittomuudessa” </li></ul>
 23. 23. Joukossa luovuuskin tiivistyy <ul><li>Yhteisöt muodostuvat ihmisten keskinäisistä suhteista </li></ul><ul><li>Käytänteet ja vuorovaikutuksen tavat tuottavat yhteisölle jatkuvuutta </li></ul><ul><li>Yhteisöt voimaantuvat samankaltaisuudesta ja yhteisistä kiinnostuksen aiheista </li></ul>Eeva Pilke: Joukossa luovuuskin tiivistyy, uudenlainen yhteisöllisyys - haaste ja mahdollisuus
 24. 24. Uudenlainen yhteisöllisyys on touhua ja tekemistä <ul><li>Yhteisöllisyys - yksilöllisyys </li></ul><ul><li>Yhteisöt muodostuvat sinne missä on sopivasti julkinen, mutta riittävän yksityinen tila keskusteluun ja kohtaamiseen </li></ul>
 25. 25. Teknologia mahdollistaa toimintatapojen muutoksen <ul><li>Uskalla lähteä mukaan - matkalla ei tarvitse olla yksin </li></ul>
 26. 26. Future Learning Spaces <ul><li>Tulevaisuuden opiskelijoita? </li></ul><ul><li>Huomisen ammattilaisia? </li></ul>
 27. 27. Jaettu asiantuntijuus on innovointia samalla foorumilla <ul><ul><li>Madaltunut vuorovaikutuskynnys </li></ul></ul><ul><li>Tavoitettavuus - kaikki ovat samalla foorumilla </li></ul><ul><li>Verkostoituminen, kaksisuuntainen viestintä </li></ul><ul><li>Hiljaisen tiedon dokumentointi </li></ul><ul><li>Parempi ja nopeampi informaation kulku </li></ul><ul><li>Tiedonvälitys ja yhteisöön kuuluvuuden tunne </li></ul><ul><li>Välineiden maksuttomuus ja helppokäyttöisyys </li></ul><ul><li>Läpinäkyvyys, palautteen saaminen, osallistuminen </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Yhteisöllinen oppiminen </li></ul><ul><li>Reflektio </li></ul><ul><li>Epävarmuuden sietokyky </li></ul><ul><li>Luottamus omaan osaamiseen kasvaa </li></ul><ul><li>Itsetuntemus </li></ul><ul><li>Ongelmanratkaisu </li></ul><ul><li>Tiedon soveltaminen </li></ul><ul><li>Kokemuksesta oppiminen </li></ul><ul><li>Maalaisjärki sallittu </li></ul><ul><li>Vuorovaikutusosaaminen </li></ul><ul><li>Neuvottelutaidot </li></ul><ul><li>Ihmistuntemus </li></ul><ul><li>Eettisyys, erilaisuuden hyväksyminen </li></ul><ul><li>Osaa ottaa vastaan palautetta </li></ul><ul><li>Osaa antaa palautetta </li></ul>Kantavat siivet kasvavat verkostoissa
 29. 29. Avoimuutta oppimassa - osaamista jakamassa <ul><li>Avoimet toimintatavat </li></ul><ul><li>Avoimet ympäristöt </li></ul><ul><li>Avoimet ihmiset </li></ul>Kuva: Yolanda hirvi
 30. 30. Miltä se voi näyttää nyt?
 31. 31. Wordle #VVOP10 Silanderin ja Oravan esityksestä
 32. 32. Mitä se on suomeksi <ul><li>yhteistä tekemistä, läsnäoloa ja henkilökohtaisia oppimispolkuja? </li></ul><ul><li>osa arkea? </li></ul><ul><li>oppimisen tulevaisuus? </li></ul>
 33. 33. Ei ole tietoa sosiaalisesta mediasta tuollaisessa muodossa, pitäisi olla joku koulutus ensin että voisi tai edes tietäisi käyttää. <ul><li>• Yllätyin, miten monenlaisia sosiaalisen median palveluja on ja miten tietämätön olen niistä. Mielestäni sosiaalinen media on tätä päivää ja on hyvin sopivaa opiskelukäyttöön -kunhan osaisi ne hyödyntää. </li></ul>Opiskelijan vai opettajan sanomaa? Sosiaalinen media opiskelusssa -kysely 2010 Merja Kuure Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
 34. 34. Tulevaisuudessa taidot vaativat oppimis- ja muutoskykyä <ul><li>Tarvitaan ymmärrystä ja rohkeaa, aloitteellista otetta sekä kykyä ja halua oppia toisilta, verkostomaista ymmärrystä. </li></ul><ul><li>Kun toimintaympäristö on globaali ja rajaton, missä ovat yksilön rajat? </li></ul><ul><li>Tunnejohtamista </li></ul>Olli Luukkainen
 35. 35. Syntyykö taito ilman tietoa?
 36. 36. Knowmad - Nomad <ul><li>Työmarkkinat, tehtävät ja ammatit muuttuvat </li></ul>Toistavasta soveltavaan Soveltavasta uutta luovaan Olli Luukkainen
 37. 37. Haasteita <ul><li>Este muutokselle eivät ole opettajat, vaan oppilaat ja huoltajat </li></ul><ul><li>--> Opiskelijoilla toisaalta kovat odotukset: sosiaalinen media kuuluu jo arkeen ja tekninen osaaminen on hallussa </li></ul><ul><li>Kuinka tukea kokeiluja? </li></ul>Mahdollistaa toimintaympäristö, jossa myös virheitä sallitaan ja opitaan yhdessä Ari Pokka, #VVOP10 ” Sukset on, mutta porkat puuttuu?”
 38. 38. Tietoyhteiskunnan haaste <ul><li>Ari Pokka, Suomen Rehtorit #VVOP10 </li></ul>
 39. 39. Rehtorin haaste
 40. 40. Koulu vs. maailma
 41. 41. Tulevaisuus Tulevaisuuden oppijat? Opettaja? Oppimisympäristöt? Mikä on muuttunut?
 42. 42. ELÄMYKSIÄ TOISESSA MAAILMASSA <ul><li>ENEMMÄN KUIN SECOND LIFE? </li></ul>http://www.flickr.com/photos/the_richards/4010867361/
 43. 43. TUOREET TAVAT TOIMIA VAATIVAT MUUTOSTA http://www.youtube.com/watch?v=-VTUrHdsXCM http://www.youtube.com/watch?v=flkgNn50k14
 44. 44. Muutoksen avainkysymykset
 45. 45. Innosta, kannusta ja tuuppaa mukavuusrajan yli! <ul><li>Yhteinen visio & Keskustelu </li></ul><ul><ul><li>Innovatiiviset käytänteet ovat tavoitteissa, mutta eivät näy aina arjessa </li></ul></ul><ul><li>Tiedot ja taidot </li></ul><ul><ul><li>Opettajatkaan eivät vielä tiedä mitä 2000-luvun taidot ovat? Marja Kankaanranta #VVOP10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten opettaa oppiminaan jotain, jota ei vielä ole? Antti Kauppi #oopaja </li></ul></ul>
 46. 46. Parviutuva intohimo? <ul><li>Yksi koko ei sovi kaikille, mutta yhteinen tekeminen innostaa </li></ul><ul><li>Monimuotoisuuden hyväksyminen ja toiminnan ohjaaminen </li></ul><ul><li>Aikuisyhteisön oppimisen tukeminen & </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>verkostoissa oppimisen ohjaaminen </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 47. 47. Toiminnassa Oppiminen <ul><li>Riittävä tukiverkosto </li></ul><ul><li>Riittävä toimijaverkosto </li></ul><ul><li>Tuen tarpeet ovat erilaiset eri vaiheissa </li></ul><ul><li>Oppimisen ja henkisen kasvun mahdollistaminen </li></ul><ul><li>Osallisuuden edistäminen - Yhteinen tekeminen </li></ul><ul><li>Oppiva yhteisö vs. Oppijoiden yhteisö </li></ul><ul><li>Jokaisella mahdollisuus </li></ul><ul><li>improvisoida, kunhan kokonaisuus toimii. </li></ul>Antti Kauppi Vesa Raasumaa #oopaja
 48. 48. Lisää kuormaa kyytiin? kuva: http://www.flickr.com/photos/matthamm/2945559128/
 49. 49. Sinulla on mistä valita
 50. 50. Kiitos! <ul><li>Harjoitellaan kurkistusviestintää... </li></ul>
 51. 51. Sanna Brauer <ul><li>KM, Projektikoordinaattori </li></ul><ul><li>Osaava Opettaja ennakointihanke </li></ul><ul><li>GSM 050-4084686 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Skype: sanna.brauer </li></ul><ul><li>Opetusalan henkilöstö- ja täydennyskoulutus/Oulun seudun ammattikorkeakoulu </li></ul><ul><li>Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Sepänkatu 20, II kerros, 90100  OULU </li></ul>03/29/11 Sanna Brauer Verkossa: http://ww w.slideshare.net/slahdenp http://r ecognisingcreativity.wordpress.com http://www.osaavaopettaja.fi/profile/Sanna Brauer http://twitter.com/sannabrauer

×