Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hot potatoes

1,915 views

Published on

Seminari TIC 11-12: EINES DE CREACIÓ D’ACTIVITATS MULTIMÈDIA INTERACTIVES

Published in: Education
  • Be the first to comment

Hot potatoes

  1. 1. Joan Calvo http://joancalvo.blogspot.com/ “ Hot potatoes”
  2. 2. Que és “Hot potatoes” Hot Potatoes és una “suite” d'ús gratuït per a fins educatius que permet generar exercicis multimèdia “on-line” o “off-line” autoavaluables tot d'una manera clara i senzilla i sense coneixements de programació.
  3. 3. Patates una a una Genera exercicis que consisteixen en omplir buits. Permet elaborar exercicis basats en preguntes (tests) amb un nombre il limitat de preguntes. 4 tipus de preguntes S'utilitza per crear exercicis d'aparellament. 2 tipus
  4. 4. Patates una a una S'utilitza per elaborar exercicis d’ordenar paraules o frases. Pot ordenar les paraules d'una frase, o les lletres d'una paraula. 2 tipus. Permet elaborar exercicis de “mots encreuats”. És un tipus d'aplicació diferent de les altres patates de Hot Potatoes. Serveix per enllaçar els seus exercicis.
  5. 5. Exemples d’activitats - Comunitat de Madrid (Infantil, Primària, Secundària): http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.55&c=an - Llengua Castellana i Literatura (Secundària i Batxillerat): http://www.auladeletras.net/potatoes.html - Anglès (Primària): http://centros3.pntic.mec.es/cp.alhandiga/jmatch/ingles/senses1a.htm
  6. 6. Adreces a recordar! <ul><li>Web oficial i descàrrega: </li></ul><ul><li>http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/index.php </li></ul><ul><li>Tutorial: </li></ul><ul><li>http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/HotPot60/tutorial.htm </li></ul>

×