Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

(4)Pel Bloc

469 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

(4)Pel Bloc

  1. 1. Entorns d’aprenentatge amb les TIC integrades Mestres i professors Continguts digitals Software Recursos internet Continguts curriculars Competència tecnològica Model pedagògic: Nou Pardigma Educatiu Recursos tecnològics Hardware i perifèrics Connectivitat Recolzament institucional Administratiu Pedagògic Tecnològic http :// www.eduteka.org / tema_mes.php3 ? TemaID =0017
  2. 2. Agafar programació curricular seleccionar aplicacions per als continguts curriculars Elaborar la guia didàctica referent a cada aplicació Distribució de les competències TIC entre àrees, cicles i etapes Formació del professorat Comprovació o registre de les competències TIC que tenen les aplicacions que hem triat. Avaluació PROTOCOL D’INTEGRACIÓ CURRICULAR C. RE-PROGRAMACIÓ CURRICULAR. <ul><li>ÀMBIT ENSENYAMENT-APRENENTATGE </li></ul>Els Equips de Millora són els que desenvolupen aquesta tasca a partir del PROTOCOL D’INTEGRACIÓ CURRICULAR Incloure en els continguts curriculars les activitats TIC Treure els anteriors. 1.2 Procés d’integració

×