Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KhutbahMultimedia1
Pujian Kepada Allah S.W.T.    ‫ا ل ح مد‬     ْ َ ْ    ِ ِّ     ‫ُلله‬   S egala puji-pujian hanya    ...
Syahadah   ‫أ َ ش ه د أ َ ن ل ّ ا ل ه إ ِ ل ّ ُُ و ح د ه‬   ُ َ ْ َ ‫ا‬      َ َِ    ْ ُ َ ْ  ‫ل َ ش ر ي ك...
Selawat    ً َِ َ ً َ ّ     ‫ال ل ه م صَ ل ص ل َة كا م ل ة‬                   ّ ُ ّ َ    ‫و ...
Pesanan Takwa  ِ ِ َ ّ َ   ‫إِ ت ق وا اَ ح ق تُ قا ت ه‬ ْ ُ ّ   ْ ُْ َ ‫و ل َ ت مُ و ت ن إ ِ ل ّ و أ‬   ‫َ نتم‬ ...
Seruan  Marilah kita :   Beriman       Sebenar-benar        Kepada              iman dan ...
Tajuk Khutbah7
Pendahuluan            Mengapa  Di manakah ?          rumahtangga tidak           bahagia...
Jawapan kepada kebahagiaan :  Sebagai Muslim, kita hendaklah  merujuk :      Al-Quran       Hadis9
‫: ‪Hadis‬‬   ‫.‪ ْR.A‬س عا ة ‪ َSaad Bin‬م ث ل َث ٌ‬    ‫م ن ‪Waqqas‬دَ‪ Abi‬ا ب نِ آ د ‪Daripada‬ة‬     ‫َ َ َ...
Maksud Hadis :    “Di antara sumber kebahagiaan anak    Adam itu tiga perkara, manakala di   antara punca kecelak...
Bagi merealisasikan   kebahagiaan, kita hendaklah :   Memberi perhatian dan   memelihara dengan baik        ...
Pertama :     Isteri yang solehah     Menjamin anak dan      keluarga bahagia13
Kedua :    Tempat tinggal yang baik,     selesa dan sempurna     Menjamin kebahagiaan        hidup14
Ketiga :     Kenderaan yang baik     Menuju kebahagiaan di         dunia15
Firman Allah S.W.T. :                                ...
Zikrullah :             Menyebut dan    Mengingati     menumpukan     Allah      minda padaN...
Membentuk kebahagiaan dalam   rumahtangga memerlukan :         Ibu    Ayah        Anak      S...
Persoalan ?   Apakah peranan Zikrullah ?   Memberi ketenangan dan kebahagiaan        dalam hidup kita   Me...
Merasakan diri sentiasa   diperhatikan oleh Allah S.W.T. :   Menjadikan diri kita :    Kuat  Bersungguh   Dis...
Suami yang mengingati Allah :    Bertanggungjawab terhadap keluarga     Sabar terhadap cabaran dan ujian      ...
Isteri yang mengingati Allah :    Taat dan menjaga maruah diri    Tabah mengurus rumahtangga   Sentiasa tenang d...
Anak yang mengingati Allah :    Berusaha memenuhi impian ibubapa      Mampu menepis unsur negatif    Menjalank...
Kebahagiaan yang sejati :   Kesemua yang dinyatakan tadi      merupakan :       Kebahagiaan yang      ...
Bagi memastikan panduan dari Allah    dan RasulNya menjadi realiti :    Terdapat beberapa panduan bagi    memili...
Pertama :      Zikir di hati dan minda     Sentiasa mengingati pada :                 Nikmat   ...
Wasiat Salman al-Farisi kepada     Saad Bin Abi Waqqas :     َ ‫ع ن د ُ يا س ع د، ا ذ ك ر ا‬         ِ ُ...
Kedua:       Menyebut dan memuji        Allah dengan lidah   Zikir   Solat  Membaca al-Quran   Ta...
Amalan zikrullah secara lisan          :    Melatih kita menguasai zikir hati    Mendapatkan ingatan berkek...
Apabila ingatan kepada Allah        kukuh :    Segala tindakan kita akan       diawasi oleh :      ...
Firman Allah S.W.T. :                              ...
Maksud Ayat :    “Dan dirikanlah sembahyang   (dengan tekun); sesungguhnya   sembahyang itu mencegah dari   pe...
Bagi mencari kebahagiaan   hakiki :    Kita hendaklah sentiasa      bersama Allah     MengingatiNya setiap...
Kesan nikmat tanpa ingatan      kepada Allah :    Kita tidak akan bahagia     Mengundang bencana      da...
Sedarlah tiada kebahagiaan   tanpa mengingati tuhan:          Kita akan menjadi   Harta tanpa       ...
Firman Allah S.W.T. :                              ...
Kesimpulan :   Pertama    Kebahagiaan hakiki adalah zikrullah    Kedua    Menjadikan zikrullah sesuatu yang ...
Penutup :   Kita hendaklah :    Sentiasa ingat dan takut kepada         Allah S.W.T.      Sentiasa me...
Firman Allah S.W.T. :                               ...
Maksud Ayat :   "Wahai orang yang mempunyai jiwa   yang sentiasa tenang. Kembalilah   kepada Tuhanmu dengan keadaa...
Pujian Kepada Allah S.W.T.ِ َّ ِ ُ َ ْ ‫ا ل ح م دُ ل ل ه‬     ْ Segala puji-pujian hanya  bagi Allah S.W.T.
Firman Allah S.W.T. :   Surah Ali-Imran : Ayat 103
Syahadahُ ‫أ َ ش ه د أ َ ن ل ّ ا ل ه إ ِ ل ّ ُ ُ و حْ دَ ه‬      َ ‫ا‬      َ َِ   ْ ُ َ ْ    ‫ل َ ش ر ي كَ...
Selawat ‫ال ل ه م ص ل و س ل م عَ لى‬    َ ْ َّ َ ّ َ ّ ُ ّ َِ‫س ي د نا م ح م د و ع لى آ لِ ه‬       ََ َ ٍ ّ َ ُ ...
Pesanan Takwa ْ‫إ ِ ت قوا ا، و أ ُ و ص ي ك م‬   ُ ِْ ْ     َ    ُ ّْ‫و إِ يا ى ب ت ق وى ا، ف ق د‬  َ َ ِ   ...
Firman Allah S.W.T. :    Surah al-Ahzab : Ayat 56
SeruanMarilah :Tingkatkan keimanan danketakwaan.Eratkan hubungan persaudaraandi kalangan kita. Elakkanlah perpecahan keran...
Persaudaraan Sesama Islam : Diasaskan kepada akidah yang satu. Di bawah kalimah          ّ ‫ل َ إ ل ه إِل‬  ...
Doa   َ ِ ِ ُ ِ ِ    ‫ا لل ه مّ اغ فر لل مس ل مي ن‬               ُ َّ  َ‫وال مس ل ما ت وال مؤ مني ن...
‫ال ل ه م أ ن ز ل ال ر ح م ة ع لى‬    ََ َ َ ْ ّ   ِ ِ ْ ّ ُ ّ  ‫ال سل طي ن ا ل ك را م و و ل َة‬  ِ ُ َ ِ َ ِ ْ...
‫و خ صو صا ع لى سري ڤادوک بكيندا‬ ََ ً ُ ُ َ   ‫يع دڤرتوان اكوع الواثق بالله‬  ِ ِ  ‫توانکو ميزان زي ن الع ا ب دين ...
‫ال ل ه م ا ج ع ل ما ل ي ز يا‬  َِ ِْ َ ْ َ ْ ّ ُ َّ‫و سا ئ ر بل د ا ل م س ل مي ن‬   ِ ِْ ُ ْ ِ ِ َ ِ َ َ  ً ّ ِ َ ne...
ْ َ ْ َ ََْ ُُ ْ ِ ُ ‫ر ب نا ل َت ز غ ق ل و ب نا ب ع د إ ِ ذ‬ََّ    ْ ِ ََ ْ َ َ َََْ َ     ‫ه د ي ت نا و ه ب ل نا...
‫ر بن ا ا تِ نا في ال دني ا ح س نَ ة‬ً َ َ َ ّ       ِ َ َ َ َّ ‫و في ا ﻷ خ ر ة ح س ن ة و ق نا‬ َِ َ ً ََ َ ِ َ ِ ...
3 Kunci Utama Untuk Bahagia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3 Kunci Utama Untuk Bahagia

1,317 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

3 Kunci Utama Untuk Bahagia

 1. 1. KhutbahMultimedia1
 2. 2. Pujian Kepada Allah S.W.T. ‫ا ل ح مد‬ ْ َ ْ ِ ِّ ‫ُلله‬ S egala puji-pujian hanya bagi Allah S.W.T.2
 3. 3. Syahadah ‫أ َ ش ه د أ َ ن ل ّ ا ل ه إ ِ ل ّ ُُ و ح د ه‬ ُ َ ْ َ ‫ا‬ َ َِ ْ ُ َ ْ ‫ل َ ش ر ي ك ل ه، و أ َ ش ه د أ َ ن س ي د نا‬ ََ َّ ّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ِْ َ A ku ‫ل‬bersaksi‫و‬bahawa‫م ح مّ دا ع‬yang ُ ْ ُ َ ُ ُ ْ ‫ َ ب د ه َ ر س و ُ ه‬tiada tuhan ً َ ُ disembah melainkan Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya. A ku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W. adalah hambaNya3 dan rasulNya.
 4. 4. Selawat ً َِ َ ً َ ّ ‫ال ل ه م صَ ل ص ل َة كا م ل ة‬ ّ ُ ّ َ ‫و س ل م س ل َما تا ما عَ لى‬ َ ّ َ ً َ ْ َّ َ ٍ ّ َ ُ َِ ِْ َ َ ََِِْ ‫ح ب ي ب نا و ش ف ي ع نا م ح م د‬ ِ َ ْ َ ‫ ِ أ‬cucurilah ‫ آ ل ه‬danَ َ Y a Allah,‫و ص ح ب ه‬rahmat ‫و ع لى‬ َ‫ ج م ع يْ ن‬ke ِ atas junjungan kami ْ َ َ ِ ِ َ sejahtera Nabi Muhammad S.A.W. serta4 keluarga dan seluruh sahabatnya.
 5. 5. Pesanan Takwa ِ ِ َ ّ َ ‫إِ ت ق وا اَ ح ق تُ قا ت ه‬ ْ ُ ّ ْ ُْ َ ‫و ل َ ت مُ و ت ن إ ِ ل ّ و أ‬ ‫َ نتم‬ ّ ُْ َ َ Bertakwalah kepada Allah S.W.T. َ sebenar-benar ‫ مُ س ل م و ن‬taqwa. ْ ُ ِْ dengan J anganlah kamu mati melainkan5 dalam agama Islam.
 6. 6. Seruan Marilah kita : Beriman Sebenar-benar Kepada iman dan Allah Bertakwa ketakwaan Menjamin kesejahteraan di dunia dan akhirat6
 7. 7. Tajuk Khutbah7
 8. 8. Pendahuluan Mengapa Di manakah ? rumahtangga tidak bahagia ? Apakah KEBAHAGIAAN sumbernya ? Bagaimana Adakah kita mencapainya ?8 bahagia ?
 9. 9. Jawapan kepada kebahagiaan : Sebagai Muslim, kita hendaklah merujuk : Al-Quran Hadis9
 10. 10. ‫: ‪Hadis‬‬ ‫.‪ ْR.A‬س عا ة ‪ َSaad Bin‬م ث ل َث ٌ‬ ‫م ن ‪Waqqas‬دَ‪ Abi‬ا ب نِ آ د ‪Daripada‬ة‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ ِ ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ٌ‬ ‫َ ث ل َث ة‬ ‫و م ن ش .‪ S.A.W‬ا ب ن آ دَ م‪bahawa‬‬ ‫: ‪ ِ bersabda‬ق و ة ‪Rasulullah‬‬ ‫ْ َ ِ ْ ِ‬ ‫َ ِ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫م ن س عا دَ ة ا ب نِ آ د م‬ ‫ِ ْ َ َ ِ ْ‬ ‫ا ل م ر أَ ة ال صا ل ح ةُ‬ ‫ّ ِ َ‬ ‫ْ َ ْ ُ‬ ‫ّ ِ ُ‬ ‫وا ل م س ك نُ ال صا ل ح‬ ‫َ ْ َ ْ َ‬ ‫ّ ِ ُ َ ِ ْ‬ ‫وا ل م ر ك ب ال صا ل ح و م ن‬ ‫َ ْ َ ْ َ ُ‬‫01‬ ‫ش ق و ة ا ب نِ آ د م ا ل م ر أ َ ة‬ ‫َ َ ْ َ ْ ُ‬ ‫ِ ْ َ ِ ْ‬
 11. 11. Maksud Hadis : “Di antara sumber kebahagiaan anak Adam itu tiga perkara, manakala di antara punca kecelakaan anak Adam itu juga tiga perkara. Tiga sumber kebahagiaan mereka adalah isteri yang solehah, tempat tinggal yang baik dan kenderaan yang baik. Manakala punca kesengsaraan mereka pula adalah isteri yang jahat, tempat tinggal yang buruk dan kenderaan yang tidak menyenangkan”.11
 12. 12. Bagi merealisasikan kebahagiaan, kita hendaklah : Memberi perhatian dan memelihara dengan baik 3 Perkara Dalam Kehidupan :12
 13. 13. Pertama : Isteri yang solehah Menjamin anak dan keluarga bahagia13
 14. 14. Kedua : Tempat tinggal yang baik, selesa dan sempurna Menjamin kebahagiaan hidup14
 15. 15. Ketiga : Kenderaan yang baik Menuju kebahagiaan di dunia15
 16. 16. Firman Allah S.W.T. :                                    "(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu, tenang tenteramlah hati manusia”.16 Surah al-Raad : Ayat 28
 17. 17. Zikrullah : Menyebut dan Mengingati menumpukan Allah minda padaNya Punca kebahagiaan Tenang, tenteran dan bahagia Menikmati17 kebahagiaan sejati
 18. 18. Membentuk kebahagiaan dalam rumahtangga memerlukan : Ibu Ayah Anak Sentiasa mengingati Allah S.W.T.18
 19. 19. Persoalan ? Apakah peranan Zikrullah ? Memberi ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita Menjadikan diri sentiasa mengingati dan diawasi Allah S.W.T.19
 20. 20. Merasakan diri sentiasa diperhatikan oleh Allah S.W.T. : Menjadikan diri kita : Kuat Bersungguh Disiplin Dalam melakukan kerja20
 21. 21. Suami yang mengingati Allah : Bertanggungjawab terhadap keluarga Sabar terhadap cabaran dan ujian Sentiasa gagah dan tabah Kerana sedar Allah S.W.T. sentiasa bersama dalam setiap21 amalan
 22. 22. Isteri yang mengingati Allah : Taat dan menjaga maruah diri Tabah mengurus rumahtangga Sentiasa tenang dan tersenyum pada suami Tekun mendidik anak Kerana yakin terhadap ganjaran daripada Allah22 S.W.T
 23. 23. Anak yang mengingati Allah : Berusaha memenuhi impian ibubapa Mampu menepis unsur negatif Menjalankan kewajipan sebagai pelajar Gigih berusaha mengejar cita-cita Kerana sedar Allah S.W.T sentiasa mengawasinya23
 24. 24. Kebahagiaan yang sejati : Kesemua yang dinyatakan tadi merupakan : Kebahagiaan yang kita cari24
 25. 25. Bagi memastikan panduan dari Allah dan RasulNya menjadi realiti : Terdapat beberapa panduan bagi memiliki hati yang kekal berzikir kepada Allah :25
 26. 26. Pertama : Zikir di hati dan minda Sentiasa mengingati pada : Nikmat Suruhan Larangan dan azab Allah Allah Allah26
 27. 27. Wasiat Salman al-Farisi kepada Saad Bin Abi Waqqas : َ ‫ع ن د ُ يا س ع د، ا ذ ك ر ا‬ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ ِْ َ‫ه مّ ك إِ ذا ه م م ت، و ع ن د ي د ك‬ ِ َ َ ِْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ‫إِ ذا ق س مْ ت، و ع ن د ح ك م ك إ ِ ذا‬ َ َ ِ ْ ُ َ َِ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ‫. ح ك م ت‬Allah di waktu “Wahai Saad,ingatlah kedukaanmu apabila kamu berduka, di sisi tanganmu apabila kamu memberi dan tatkala menghukum ketika kamu menghukum”.27
 28. 28. Kedua: Menyebut dan memuji Allah dengan lidah Zikir Solat Membaca al-Quran Tasbih Tahlil Tahmid Takbir Menuntut ilmu28
 29. 29. Amalan zikrullah secara lisan : Melatih kita menguasai zikir hati Mendapatkan ingatan berkekalan pada Allah di dalam hati Menyuburkan ingatan dan keimanan kepada Allah29
 30. 30. Apabila ingatan kepada Allah kukuh : Segala tindakan kita akan diawasi oleh : Iman Takwa30
 31. 31. Firman Allah S.W.T. :                                            31 Surah al-Ankabut : Ayat 45
 32. 32. Maksud Ayat : “Dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar; dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan”.32
 33. 33. Bagi mencari kebahagiaan hakiki : Kita hendaklah sentiasa bersama Allah MengingatiNya setiap detik33
 34. 34. Kesan nikmat tanpa ingatan kepada Allah : Kita tidak akan bahagia Mengundang bencana dalam hidup kita Membinasakan kebahagiaan hidup kita34
 35. 35. Sedarlah tiada kebahagiaan tanpa mengingati tuhan: Kita akan menjadi Harta tanpa hilang pertimbangan takwa dan menurut nafsu Wang tanpa Kita akan hanyut iman mengikut syaitan Mereka akan derhaka Didik anak dan melakukan tanpa agama maksiat35
 36. 36. Firman Allah S.W.T. :                                “Dan janganlah engkau mematuhi orang yang Kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran Kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah-lakunya pula adalah melampaui kebenaran”.36 Surah al-Kahfi : Ayat 28
 37. 37. Kesimpulan : Pertama Kebahagiaan hakiki adalah zikrullah Kedua Menjadikan zikrullah sesuatu yang dicari dan diusahakan Ketiga Zikrullah hendaklah secara lisan dan di dalam hati Keempat Kemewahan tidak ada erti tanpa37 ingatan kepada Allah
 38. 38. Penutup : Kita hendaklah : Sentiasa ingat dan takut kepada Allah S.W.T. Sentiasa mengharapkan keampuan dan rahmat Allah S.W.T. Kemuncak kejayaan manusia ialah : Pengiktirafan sebagai hamba Allah dan ditempat di dalam syurga38
 39. 39. Firman Allah S.W.T. :                                                 39 Surah al-Fajr : Ayat 27-30
 40. 40. Maksud Ayat : "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu). Masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaKu yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurgaKu! "40
 41. 41. Pujian Kepada Allah S.W.T.ِ َّ ِ ُ َ ْ ‫ا ل ح م دُ ل ل ه‬ ْ Segala puji-pujian hanya bagi Allah S.W.T.
 42. 42. Firman Allah S.W.T. : Surah Ali-Imran : Ayat 103
 43. 43. Syahadahُ ‫أ َ ش ه د أ َ ن ل ّ ا ل ه إ ِ ل ّ ُ ُ و حْ دَ ه‬ َ ‫ا‬ َ َِ ْ ُ َ ْ ‫ل َ ش ر ي كَ ل ه، و أ َ ش ه د أ َ ن‬ ّ ُ َ ْ َ ُ َ ِْ َ ُ ‫ ع ب دُ ه و ر س و ل‬Allah yang Maha ‫ ه‬disembah melainkan‫س ي د نا م ح م دا‬ ُْ ُ َ َ ُ َْ ً ّ َ ُ ََ َّ Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang Esa dan tiada sekutu bagiNya. Aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W. adalah hambaNya dan rasulNya.
 44. 44. Selawat ‫ال ل ه م ص ل و س ل م عَ لى‬ َ ْ َّ َ ّ َ ّ ُ ّ َِ‫س ي د نا م ح م د و ع لى آ لِ ه‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َِ َّ َYa Allah, ‫أ َ ص حا ب ه أ َ ج‬dan ‫ْ مَ ع ي ن‬cucurilah rahmat ‫و‬ ِْ ِ ِ َ ْ َ sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad S.A.W. serta keluarga dan seluruh sahabatnya.
 45. 45. Pesanan Takwa ْ‫إ ِ ت قوا ا، و أ ُ و ص ي ك م‬ ُ ِْ ْ َ ُ ّْ‫و إِ يا ى ب ت ق وى ا، ف ق د‬ َ َ ِ َ ْ َِ َ ّ َ َ ْ ُ‫فا ز ا ل م ت ق‬ ‫و ن‬sebenar-benar taqwa. ُّ ْ َ َ Bertakwalah kepada Allah S.W.T. dengan Sesungguhnya berjayalah orang- orang bertakwa.
 46. 46. Firman Allah S.W.T. : Surah al-Ahzab : Ayat 56
 47. 47. SeruanMarilah :Tingkatkan keimanan danketakwaan.Eratkan hubungan persaudaraandi kalangan kita. Elakkanlah perpecahan kerana : Perpecahan dan perselisihan faham membawa kepada kelemahan.
 48. 48. Persaudaraan Sesama Islam : Diasaskan kepada akidah yang satu. Di bawah kalimah ّ ‫ل َ إ ل ه إِل‬ َ َِ ُ ‫ا‬ Melahirkan sifat kasih sayang kerana Allah S.W.T. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. kepada kita.
 49. 49. Doa َ ِ ِ ُ ِ ِ ‫ا لل ه مّ اغ فر لل مس ل مي ن‬ ُ َّ َ‫وال مس ل ما ت وال مؤ مني ن‬ ِ ُ ِ ِ َ ِ ُ َYa ‫ من هم‬ampunkanlah dosa golongan Allah, ‫وال مؤ م نا ت ا ﻷحي ا ء‬ ُ ِ ِ َ َ ِ َِ ُ َ muslimin dan‫ وا ﻷم وا‬sama ada ِ ‫َ َ َ ت‬ muslimat, yang masih hidup atau yang telah mati.
 50. 50. ‫ال ل ه م أ ن ز ل ال ر ح م ة ع لى‬ ََ َ َ ْ ّ ِ ِ ْ ّ ُ ّ ‫ال سل طي ن ا ل ك را م و و ل َة‬ ِ ُ َ ِ َ ِ ْ ِ ِ ّ َ‫ا ل م س ل مي ن ا ل ع ظا م ا ل ذ ي ن‬ ِْ ّ ِ َ ِ ْ َ ِ ِْ ُ ْYa Allah‫ با ل ح ق و ب ه كا‬rahmat ke ‫ نوا‬anugerahkanlah ‫ق ض وا‬ ُ َ ِ َِ ّ َ ْ ِ ْ َ َatas Raja-raja kami dan pemimpin- pemimpin kami َ yang َ ‫ي ع د لو ن‬memerintah ُِ ْ secara adil dan saksama.
 51. 51. ‫و خ صو صا ع لى سري ڤادوک بكيندا‬ ََ ً ُ ُ َ ‫يع دڤرتوان اكوع الواثق بالله‬ ِ ِ ‫توانکو ميزان زي ن الع ا ب دين اب ن‬ ِ َِ َ َ ِ ‫ا لمر حوم سلطان محمود ال مک ت فى‬ ِ َ ُ ُ َ‫له شاه و ع لى سري ڤادوک بكيندا‬di-ِ ‫ب‬ Khususnya ke atas Seri Padukaَ Baginda Yang ّ ‫ال‬ َ Pertuan Agong Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin‫ اكوع‬Marhum Sultan Mahmud Al- ‫ توانکو‬Ibn Al- ‫راج ڤرميسوري‬ ‫ نورزاهرة‬Nur Zahirah Muktafi Billah Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku
 52. 52. ‫ال ل ه م ا ج ع ل ما ل ي ز يا‬ َِ ِْ َ ْ َ ْ ّ ُ َّ‫و سا ئ ر بل د ا ل م س ل مي ن‬ ِ ِْ ُ ْ ِ ِ َ ِ َ َ ً ّ ِ َ negara ‫ ً آ م ن‬Muslimin ‫ة م طْ م ئ ن ة‬kaum ‫ط ي ب ة‬ ُ ً َِ ََّYa Allah jadikanlah Malaysia dan seluruhdalam keadaan ‫ ر خ‬dan damai. ً ّ َ ‫ ِ ي ة‬aman
 53. 53. ْ َ ْ َ ََْ ُُ ْ ِ ُ ‫ر ب نا ل َت ز غ ق ل و ب نا ب ع د إ ِ ذ‬ََّ ْ ِ ََ ْ َ َ َََْ َ ‫ه د ي ت نا و ه ب ل نا م ن‬ َ Ya ‫ك اَ ن‬kami,‫ّ د ن ك ر ح م ة‬ ‫ ت‬Tuhan hati kami selepasengkau‫ل‬ mengubah ْ َ ‫ ً إ ِ ن‬janganlah َ Engkau ّ َ ْ َ ُْ kurniakanlah kami ‫ ا ل و‬di sisiMu ُ ّ ْ ‫َ ها ب‬rahmat memberi hidayah kepada kami dansesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi.
 54. 54. ‫ر بن ا ا تِ نا في ال دني ا ح س نَ ة‬ً َ َ َ ّ ِ َ َ َ َّ ‫و في ا ﻷ خ ر ة ح س ن ة و ق نا‬ َِ َ ً ََ َ ِ َ ِ َ ِ َ anugerahkanlah ‫ ع ذا‬dengan ِ ّ َ َ َ ‫ ب ال نا ر‬kami Ya Allah, Ya Tuhan kami,kebaikan di dunia dan di akhirat, serta jauhilah kami daripada azab api neraka.

×