Perakaunan untuk penggajian

17,071 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,071
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
87
Actions
Shares
0
Downloads
312
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perakaunan untuk penggajian

 1. 1. 9.1 DOKUMEN PENGGAJIAN 9.2 KAWALAN DALAM PENGGAJIAN 9.3 PENGIRAAN GAJI 9.4 KESAN PENGGAJIAN TERHADAP PENDAPATAB
 2. 2. <ul><li>Salah satu aspek penting dalam perniagaan. </li></ul><ul><li>Oleh itu, pengurusan penggajian yang sistematik dan berkesan perlu dititikberatkan. </li></ul><ul><li>Ini dapat menjamin kelancaran perniagaan dan dapat mengelak risiko penipiuan dan penyelewengan. </li></ul><ul><li>Pengurusan penggajian yang baik dapat memberikan motivasi kepada pekerja. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>9.1.1 Maksud Penggajian </li></ul><ul><li>9.1.2 Slip Gaji </li></ul><ul><li>9.1.3 Kaedah Pembayaran </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Bekerja dengan orang bermaksud individu tersebur bekerja dengan seseorang majikan untuk mendapat ganjaran, sepert gaji atau upah pada suatu tempoh tertentu. </li></ul><ul><li>Bagi majikan, pekerja perlu dibayar gaji atas tenaga yang disumbangkan. </li></ul><ul><li>Ini bermakna, penggajian merujuk kepada urusan mengkaji. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Perakaunan penggajian bukan hanya melibatkan pembayaran gaji, tetapi turut melibatkan penyediaan rekod yang lengkap mengenai diri pekerja di samping mematuhi dasar yang ditetapkan kerajaan. </li></ul><ul><li>Dokumen yang terlibat dalam penggajian dikenal sebagai slip gaji atau penyata gaji. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Dokumen yang diterima oleh setiap pekerja daripada majikan. </li></ul><ul><li>Suatu penyata yang menunjukkan jumlah gaji kasar serta jumlah potongan daripada pekerja. </li></ul><ul><li>Antara perkara yang terdapat dalam slip gaji ialah: </li></ul><ul><li>a) bahagian penerimaan, seperti gaji pokok, elaun kerja lebih masa, bonus, imbuhan, bantuan sara hidup. </li></ul><ul><li>b) bahagian potongan seperti caruman KWSP, PERKESO, PCB, pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, pinjaman bank </li></ul><ul><li>c) gaji bersih, iaitu gaji sebenar yang diterima oleh pekerja. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Terdapat beberapa cara atau kaedah dalam pembayaran gaji, seperti: </li></ul><ul><li>Kaedah tunai </li></ul><ul><li>Kaedah cek </li></ul><ul><li>Kaedah bayaran automatik </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Digunakan secara meluas dalam bidang-bidang tertentu seperti perladangan. </li></ul><ul><li>Gaji dimasukkan dalam sampul surat dan pekerja membuat pengiraan semula. </li></ul><ul><li>Semasa penyerahan, pekerja akan menandatangani baucar pembayaran sebagai pengesahan penerimaan gaji yang betul bagi bulan berkenaan. </li></ul><ul><li>Kelemahannya, kaedah ini kurang selamat kerana risiko kecurian dan penyelewangan, serta mengambil masa yang lama untuk mengurus pembayaran gaji terutama apabila bilangan pekerja yang ramai. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Kaedah ini antara yang diamalkan dalam perniagaan. </li></ul><ul><li>Ini dapat membantu kawalan dalaman. </li></ul><ul><li>Gaji dibayar dengan menggunakan cek. Oleh itu keratan cek merupakan bukti bayaran, dan pekerja juga perlu menandatangani baucar pembayaran sebagai bukti penerimaan gaji. </li></ul><ul><li>Lebih mudah daripada kaedah tunai, kerana majikan tidak perlu menyimpan dan mengira tunai yang banyak. </li></ul><ul><li>Kelemahan kepada pekerja, mereka perlu tunaikan cek di kaunter bank atau mendepositkan cek ke dalam akaun terlebih dahulu sebelum wang dapat dikeluarkan. </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Kaedah paling popular, selaras dengan perkembangan sistem perbankan di Malaysia. </li></ul><ul><li>Akta Pekerjaan 1955 memperuntukkan bayaran gaji boleh dibuat terus ke dalam akaun pekerja setelah mendapat kebenaran bertulis daripada pekerja. </li></ul><ul><li>Akaun bank pekerja akan dikreditkan secara automatik dengan jumlah gaji bersih yang patut diterima. </li></ul><ul><li>Majikan akan mengarah bank melalui pindahan kredit untuk memasukkan gaji ke dalam akaun-akaun pekerja berdasarkan senarai nama, nombor akaun dan nombor kad pengenalan pekerja yang disertakan. </li></ul><ul><li>Kaedah ini memudahkan urusan pembayaran gaji dan menjimatkan masa. </li></ul><ul><li>Ini kerana pembayaran gaji dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih selamat dan tidak melibatkan penggunaan dan pengiraan wang tunai yang banyak. </li></ul><ul><li>Melalui cara ini, pekerja dapat mengeluarkan wang gaji pada bila-bila masa di kaunter atau mesin ATM. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Merujuk kepada prosedur atau tatacara yang dipraktikkan oleh organisasi untuk memastikan tiada penyelewengan dan kesilapan dalam sistem pembayaran gaji kepada pekerja. </li></ul><ul><li>Sistem bayaran gaji yang efisien dapat meningkatkan produktiviti pekerja dalam sesebuah organisasi. </li></ul><ul><li>Tujuannya untuk: </li></ul><ul><li>a) memastikan pekerja memperoleh gaji yang betul, </li></ul><ul><li>b) menerima gaji tepat pada masanya </li></ul><ul><li>c) mengelak penipuan & penyelewangan dalam pembayaran gaji. </li></ul><ul><li>Melibatkan dua perkara, iaitu: </li></ul><ul><li>a) pemberian kuasa </li></ul><ul><li>b) kawalan dan keselamatan. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Merujuk kepada suatu surat kuasa yang dikeluarkan oleh majikan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk menentukan gaji pekerja. </li></ul><ul><li>Pihak yang bertanggungjawab ialah pengurus sumber manusia. </li></ul><ul><li>Bidang tugas pengurus sumber manusia: </li></ul><ul><li>a) bertanggungjawab dalam perancangan dan pengambilan pekerja, termasuk mengadakan temuduga, memilih pekerja, mengadakan ujian, mengkoordinasikan pekerja sementara atau pekerja kontrak. </li></ul><ul><li>b) bertanggungjawab dalam perancangan latihan seperti mengurus orientasi, pengurusan prestasi, kemahiran, latihan dan peningkatan produktiviti. </li></ul><ul><li>c) bertanggungjawab dalam penyimpanan rekod peribadi, iaitu menyelenggara sistem maklumat dan rekod pekerja. </li></ul><ul><li>d) bertanggunhjawab dalam urusan pampasan seperti mentadbir gaji dan upah, merancang bayaran insentif yang bersesuaian dengan keperluan syarikat, membuat penilaian kerja dan membuat caruman bulanan pekerja </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Tujuan kawalan – untuk mengelak berlakunya kejadian pembayaran gaji kepada pekerja yang tidak wujud aatau mengelak pembayaran gaji yang melebihi gaji sebenar yang sepatutnya dibayar. </li></ul><ul><li>Aspek-aspek yang berkaitan dengan kawalan ialah tugas-tugas pengambilan pekerja, penyediaan danpenyimpanan rekod pekerja dan pembayaran gaji kepada pekerja. </li></ul>
 14. 15. Pekerja yang diambil berkhidmat mestilan berdasarkan kelayakan dan syarat tertentu serta jumlah gaji yang ditawarkan mestilah berdasarkan gred tertentu. Jumlah masa bekerja ditetapkan dan rekod kehadiran dicatat dalam buku kehadiran pekerja atau kad perakam waktu kerja. Rekod pekerja meliputi perkara-perkara seperti tarikh mula bekerja, tarikh lantikan dan pengesahan lantikan yang perlu disimpan untuk tujuan kenaikan pangkat dan gaji. Gaji pekerja dibayar mengikut perkiraan yang betul setelah mrngambil kira potongan-potongan yang dibenarkan. Pekerja merujuk kepada slip gaji yang diberikan sebagai dokumen sokongan penerimaan gaji Aspek Kawalan Keterangan (a) Pengambilan pekerja (b) Jadual masa bekerja (c) Penyediaan dan penyimpanan rekod pekerja (d) Pembayaran gaji kepada pekerja
 15. 16. <ul><li>Untuk menjamin keberkesanan kawalan dalaman bagi sistem penggajian, terutamanya organisasi perniagaan yang besar, tugas-tugas merekrut pekerja, menyediakan jadual masa bekerja, menyedia dan menyimpan rekod pekerja serta membayar gaji pekerja diasing-asingkan kepada individu-individu yang berlainan. </li></ul><ul><li>Keberkesanan kawalan dalaman membolehkan pelbagai objektif dapat dicapai, seperti: </li></ul><ul><li>a) aset perniagaan, iaitu tunai dapat dijaga dengan baik. </li></ul><ul><li>b) mengelak penyelewengan dan penipuan </li></ul><ul><li>c) membantu penyediaan rekod-rekod penggajian mengikut prosedur perakaunan yang ditetapkan. </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Gaji kasar ialah pendapatan yang diterima oleh pekerja sebelum potongan dibuat. </li></ul><ul><li>Gaji pokok ialah gaji sebenar yang ditawarkan kepada pekerja seperti dalam surat pelantikan. </li></ul><ul><li>Gaji pokok biasanya ditentukan berdasarkan kelayakan, pengalaman dan kemahiran yang dimiliki oleh seseorang pekerja. </li></ul><ul><li>Elaun ialah faedah sampingan yang dibayar kepada pekerja yang diperuntukkan bagi sesuatu jawatan. </li></ul><ul><li>Pemberian elaun dapat meningkatkan gaji kasar pekerja. </li></ul><ul><li>Contoh elaun ialah elaun perumahan, bantuan sara hidup, elaun kritikal dan elaun perjalanan. </li></ul>
 17. 18. <ul><li>KWSP ialah badan berkanun yang ditubuhkan oleh kerajaan dengan tujuan menggalakkan tabungan sebagai jaminan hari tua pekerja. </li></ul><ul><li>Caruman KWSP terbahagi kepada dua, iaitu caruman bahagian pekerja dan caruman bahagian majikan. </li></ul><ul><li>Kadar caruman berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada polisi kerajaan. </li></ul><ul><li>Kadar caruman semasa bahagian majikan ialah 12% daripada gaji pokok dan elaun-elaun tetap. </li></ul><ul><li>Dalam pengiraan gaji, caruman bahagian majikan tidak dicampurkan dengan gaji pokok. </li></ul><ul><li>Ini kerana caruman bahagian majikan merupakan pendapatan tertangguh. </li></ul><ul><li>Pekerja boleh mengeluarkan sebahagian daripada caruman ketika berumur 50tahun dan selebihnya pada tarikh persaraan wajib. </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) ialag sebuah badan berkanun yang ditubuhkan untuk mentadbir skim keselamatan sosial dan memberi perlindungan kepada pekerja swasta terhadap kejadian luar jangka seperti kemalangan. </li></ul><ul><li>Tujuan penubuhan PERKESO ialah: </li></ul><ul><li>a) menjamin pembayaran faedah atau manfaat kepada pekerja dan tanggungannya apabila berlaku kejadian di luar jangkaan. </li></ul><ul><li>b) memberi khidmat rawatan perubatan, pemulihan jasmani dan vokasional kepada pekerja. </li></ul><ul><li>c) mengambil langkah pencegahan daripada kejadian kemalangan dan meningkatkan keselamatan pekerja. </li></ul><ul><li>Caruman bahagian majikan kepada PERKESO tidak dihitung dalam pengiraan gaji kasar. </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Gaji seseorang pekerja akan dikenakan beberapa potongan. </li></ul><ul><li>Potongan-potongan terdiri daripada potongan wajib dan potongan sukarela. </li></ul><ul><li>Potongan wajib terdiri daripada caruman KWSP, caruman PERKESO. </li></ul><ul><li>Potongan sukarela ialah pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan dan lain-lain. </li></ul><ul><li>Potongan Cukai Berjadual (PCB) ialah potongan cukai pendapatan daripada gaji bulanan semasa bekerja. </li></ul><ul><li>Tujuan PCB ialah mengurangkan beban pekerja untuk membayar cukai sekali gus apabila cukai dikira. </li></ul>
 20. 21. <ul><li>Pinjaman perumahan merupakan pinjaman yang dibuat oleh pekerja untuk membeli rumah. </li></ul><ul><li>Bagi kakitangan awam, kerajaan menyediakan kemudahan pinjaman perumahan. </li></ul><ul><li>Bayaran balik pinjaman beserta faedah akan ditolak daripada gaji kasar kakitangan pada setiap bulan sehingga jumlah pinjaman habis dibayar. </li></ul><ul><li>Pinjaman kenderaan merupakan pinjaman yang dibuat oleh pekerja untuk membeli kenderaan. </li></ul><ul><li>Kerajaan juga menyediakan kemudahan pinjaman kenderaan kepada kakitangannya. </li></ul><ul><li>Bayaran balik pinjaman beserta faedah akan ditolak daripada gaji kasar kakitangannya sehingga pinjaman selesai dibayar. </li></ul><ul><li>Potongan-potongan lain ialah yuran koperasi, pinjaman koperasi, bayaran zakat, potongan untuk pinjaman pelajaran. </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Gaji bersih ialah gaji sebenar yang diterima setelah ditolak segala potongan daripada gaji kasar. </li></ul><ul><li>Rumus: </li></ul><ul><li>GAJI BERSIH = GAJI KASAR – JUMLAH POTONGAN </li></ul>
 22. 23. <ul><li>Gaji bermaksud bayaran yang tetap bagi sesuatu pekerjaan. </li></ul><ul><li>Biasanya dibayar kepada pekerja bidang pengurusan dan pentadbiran. </li></ul><ul><li>Gaji boleh dibayar secara mingguan, setengah bulan atau bulanan. </li></ul><ul><li>Upah ialah ganjaran yang bersifat tidak tetap dan diberikan kepada orang yang disuruh untuk melakukan sesuatu pekerjaan. </li></ul><ul><li>Upah dikira berdasarkan jam bekerja, bilangan hari bekerja atau jumlah unit pengeluaran. </li></ul><ul><li>Kesan penggajian dalam bentuk upah terhadap pendapatan individu adalah tidak tetap kerana bergantung kepada pelbagai faktor. </li></ul>

×