20 | PENSIOEN / LEVEN                      tEkSt Stijn Kroonen, Stefan BaKKer en franS Liem, IG&H CO...
| 21
“Nu is het moment voor productvernieuwing
 én drastische kostenverlaging”


                     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IG&H Kredietcrisis Legt Kiem Voor Nieuw Levenbedrijf Vvp 29 Oktober 2008

459 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
459
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IG&H Kredietcrisis Legt Kiem Voor Nieuw Levenbedrijf Vvp 29 Oktober 2008

 1. 1. 20 | PENSIOEN / LEVEN tEkSt Stijn Kroonen, Stefan BaKKer en franS Liem, IG&H CONSuLtING & INtErIm Kredietcrisis legt kiem voor nieuw levenbedrijf Levensverzekeraars staan van alle kanten onder druk. De uitzen- ductadministratie zorgt voor hoge parantie in kosten, opgebouwde operationele lasten, mede omdat waarde en eindwaarde. dingen van Radar zijn een bijna wekelijks terugkerend ritueel. wetswijzigingen voor alle product- – Gezien de huidige wereldwijde en systeemvarianten moeten wor- financiële crisis, zal het mijden Wouter Bos grijpt Prinsjesdag aan om de eisen inzake transparantie den geïmplementeerd. van risico’s een vlucht nemen en de hang naar garantie groeien. De belasting die dit op de organisatie verder kracht bij te zetten. Ombudsman Wabeke maximeert kosten – Het feitenonderzoek van de AFM legt, belemmert bovendien de inno- legt de verzekeraars bloot op het vatieve slagkracht naar de markt. en consumentenorganisaties eisen compensaties. De banken zijn gebied van kosten, provisie en Vandaar dat sommige verzekeraars premie. Door hier proactief mee kiezen voor een ‘greenfield’ aanpak gestart met de verkoop van bankspaarproducten en ook pensioen- om te gaan, creëert de verzeke- om de noodzakelijke vernieuwing te raar een uitgelezen kans om de realiseren. Naar onze mening is deze fondsen zien individuele verzekeringsproducten als welkome aanvul- klant over te laten stappen naar aanpak helaas nog te vaak een vlucht een ander product en afscheid te naar de toekomst, omdat het onvol- ling. Het beursklimaat helpt de sector al helemaal niet. nemen van de ‘ballast’. doende aandacht geeft aan de pro- blematiek van de bestaande porte- nieuwe generatie producten feuille, die nog miljarden aan waarde vertegenwoordigt. Door de richtlijnen van de commis- D sie-De Ruiter en de onderzoeksre- nu iS het moment e productie van leven wikkelingen zullen deze trend sultaten van ombudsman Wabeke individueel is in 2007 alleen nog maar versterken. De huidige turbulentie biedt tegelij- en de AFM is een breuk met het gedaald. Deze daling is Niet alleen valt de productie tegen, kertijd ook veel mogelijkheden: verleden te verwachten. Kosten- en in de eerste helft van maar ook neemt de ‘ballast’ uit het – De markt biedt ruimte voor een provisiestructuren worden inzich- 2008 met 6 procent doorgezet (zie verleden toe. De in de loop der nieuw ‘Wabeke-proof ’ product- telijk en vergelijkbaar. Het is onver- grafiek). De bovengenoemde ont- jaren opgebouwde complexe pro- aanbod met als kenmerken trans- mijdelijk dat de klant hier de vruch- ten van wil plukken. Bankspaarproducten zijn een eer- Productie leven individueel ste aanzet in deze richting. Deze 1,8 producten zijn recht-toe-recht-aan, hebben een heldere kostenstruc- 1,5 tuur en lijken betere rendementen 1,2 te behalen. Zij zijn echter nog geen Productie in € mld volwaardige alternatieven voor ver- Koopsom 0,9 zekeringsproducten met name op gebied van wet- en regelgeving. Periodieke premie 0,6 Klanten stappen ook nog niet mas- Productie in mld saal over van verzekeringsproduc- 0,3 ten naar bankspaarproducten. Ook vermogensbeheerders hebben 0 de levenmarkt ontdekt. Samenwer- 2003 2004 2005 2006 2007 2008* king tussen levensverzekeraars en Jaar vermogensbeheerders biedt voor- Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek. * Verwachting 2008 op basis van werkelijke cijfers t/m juni delen. Een uitgebreider fondsaan- Weekblad voor Financiële Dienstverleners week 44 - 29 oktober 2008
 2. 2. | 21 “Nu is het moment voor productvernieuwing én drastische kostenverlaging” sument niet gehecht aan de details veel in IT-gedreven projecten waar uitdagingen voor het nieuwe LevenBedrijf van zijn verzekeringsproduct, maar geen einde aan lijkt te komen en wil hij ‘gewoon’ goed verzekerd zijn. met nog te weinig toegevoegde – Nu is het moment om te acteren. De consument staat open voor een transpa­ Het zou de levensverzekeraars waarde voor de klant. rante, eerlijke en positieve benadering. bovendien juist nu sieren om open Om op korte termijn slagen te kun- – De partijen die het momentum als eerste durven op te pakken zullen hiervoor en eerlijk te spreken over hun inten- nen maken, biedt de Lean-filosofie worden beloond. ties. Welke producten voldoen niet een goede aanpak om structurele – Proactief inspelen op de behoefte van de klant, grondige opruiming van de ‘bal­ meer aan de moderne eisen? Voor verbeteringen te realiseren vanuit last’ uit het verleden en het verbeteren van de keten zijn de hoofdthema’s voor welke producten is een moderner en het perspectief van de consument en het nieuwe levenbedrijf. beter alternatief aanwezig? het intermediair (doorlooptijd, fout- In andere branches is het normaal loosheid, kwaliteit). Onze ervaring dat oude modellen worden ingeleverd hiermee is dat tevens productivi- bod in een verzekeringsproduct is veel ruimte is voor individuele ver- voor nieuwe en moderne versies. Der- teitsverbeteringen kunnen worden namelijk aantrekkelijker voor de betering. De Wabeke-norm is hierbij gelijke ‘commerciële conversies’ vin- gerealiseerd van 20 procent of meer. consument. Daarnaast behalen een extra trigger. Het levenbedrijf fondsen van vermogensbeheerders moet efficiënter en effectiever inge- den echter nog te weinig plaats in de Uiteindelijk zal meer geïntegreerde over het algemeen een beter rende- richt worden. Hieronder lichten wij financiële sector. Waarom niet? De online dienstverlening aangeboden ment en zijn de kosten transparant. twee belangrijke maatregelen toe. kosten van het jarenlang in standhou- moeten worden. Nog te weinig den van oude portefeuilles wegen niet In de hang naar garantie bieden levensverzekeraars bieden aan de grote opruimactie gewenSt nieuwe producten zoals variable altijd op tegen de eventuele investe- consument en het intermediair de annuities groeimogelijkheden. Deze ring die gemaakt moet worden om de Het is noodzakelijk om de bestaan- volledige mogelijkheid om online klant een moderner product aan te producten zijn in het begin van de de productportefeuille door te lich- producten te kopen en te beheren. bieden. Bang voor de reactie van de jaren negentig vanuit de VS overge- ten en de diversiteit te reduceren, Het percentage online verkochte consument? De consument is de laat- waaid naar Engeland en hebben door een drastische productratio- levensverzekeringsproducten blijft ste tijd al te vaak geconfronteerd met inmiddels ook voet gezet op het nalisatie. Het voordeel hiervan is bijvoorbeeld steken onder de 5 pro- negatieve berichtgeving. Een extra Europese vaste land. Een variable dat wetswijzigingen op minder pro- cent, hetgeen schril afsteekt tegen reden om positief in het nieuws te annuity garandeert een waarde of ducten en systemen hoeven worden percentages tussen de 20 en 30 pro- komen door een proactieve aanpak, uitkering, maar maakt gebruik van doorgevoerd. Een tweede voordeel cent voor auto, reis en zorgverzeke- dan achteraf ‘op de blaren te zitten’. beleggingen. Het product kent bij- is dat het op peil houden van pro- ringen. Hier is dus nog veel voor- voorbeeld een gegarandeerde uitke- ductkennis goedkoper en eenvoudi- deel te behalen. KLantperSpectief voorop ring bij overlijden of bij leven, of een ger wordt door de focus op minder gegarandeerde minimum groei van producten. Ook op het gebied van keteninte- Stijn kroonen, Stefan Bakker en Frans kapitaal (zoals bij een clickfonds). Om deze opruimactie zonder com- gratie zijn nog flinke stappen te Liem zijn werkzaam bij IG&H Consulting & promissen te kunnen uitvoeren, zal maken, maar de variëteit en com- Interim en gespecialiseerd in de adviser­ waBeKe-norm aLS trigger de consument hierin meegenomen plexiteit van de bestaande porte- ing en implementatie van marktgedreven moeten worden. Maar staat de con- De gemiddelde kosten van levens- feuille belemmert nog vaak een oplossingen voor operations vraagstukken sument hier wel open voor? Naar verzekeraars liggen nog ver boven snelle implementatie. Ook verzan- in de financiële sector. reacties op dit onze mening is de gemiddelde con- de ‘best practice’. Dit betekent dat er den ketenintegratie ambities nog te artikel zijn welkom op f.liem@igh.nl. Er: NEN: :“ StEFaN Bakk StIjN krOO FraNS LIEm nd e ctie in bestaa uw ‘Wabeke- rantieproduc- uimte voor nie bod.” rote opruima raag naar ga “V “R “G oodzakelijk.” ctaan en.” portefeuille n ten zal toenem proof ’ produ Weekblad voor Financiële Dienstverleners week 44 - 29 oktober 2008

×