Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PIRLS 2016

439 views

Published on

Presentationen av Sveriges resultat i PIRLS-undersökningen 2016. Offentliggjord 20171205.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PIRLS 2016

 1. 1. NY INTERNATIONELL UNDERSÖKNING Hur bra är fjärdeklassare på att läsa?
 2. 2. PIRLS 2016 Progress in International Reading Literacy Study
 3. 3. • Läsförmågan hos fjärdeklassare • 50 länder • 340 000 elever • Sverige har deltagit 2001, 2006, 2011 och 2016 PIRLS 2016
 4. 4. PIRLS-provet
 5. 5. • Svenska elever har en medelpoäng på 555 poäng. • Förbättring jämfört med 2011. • Genomsnittet för EU- och OECD-länderna är 539. • Svenska elever presterar lika bra när det gäller läsning av faktatexter och skönlitterära texter. Sveriges resultat
 6. 6. Sveriges resultat jämfört med andra länder
 7. 7. Sveriges resultatutveckling
 8. 8. Kunskapsnivåer över tid
 9. 9. Flickors och pojkars resultat • Flickor presterar bättre än pojkarna i 48 av 50 deltagande länder. • I Sverige skiljer det 15 poäng mellan flickors och pojkars resultat. • Samma poängskillnad som genomsnittet för EU- och OECD-länderna. • Skillnaden mellan flickor och pojkar lika stor som 2001. • Både flickor och pojkar har förbättrat sina resultat sedan 2011.
 10. 10. • Elever med högre grad av hemresurser presterar bättre än elever med lägre grad av hemresurser • Skillnaden mellan grupperna är 44 poäng • Lika stor skillnad som genomsnittet för EU- och OECD • Båda grupperna har förbättrat sina resultat sedan 2011 Skillnad mellan elever med olika grad av hemresurser
 11. 11. Kunskapsnivåerna efter hemresurser
 12. 12. • Elever med svensk bakgrund presterar bättre än elever med utländsk bakgrund. • Skillnaden mellan grupperna lika stor 2016 som 2001. • Skillnaden mellan elever med olika migrationsbakgrund försvinner när vi tar hänsyn till grad av hemresurser. Migrationsbakgrund
 13. 13. • Datorbaserat prov i simulerad internetmiljö • Elevernas förmåga till läsning för att ta till sig faktakunskaper på internet • Genomfördes första gången 2016 • 14 deltagande länder ePIRLS
 14. 14. Exempel på uppgift från ePIRLS-provet
 15. 15. Sveriges resultat jämfört med andra länder
 16. 16. • De svenska eleverna har ett högre resultat på ePIRLS än på PIRLS • Länder med ett högt resultat på PIRLS har ett ännu högre resultat på ePIRLS • Länder med ett lägre resultat på PIRLS presterar bättre på PIRLS än på ePIRLS ePIRLS jämfört med PIRLS
 17. 17. • Flickor presterar bättre än pojkar • Elever med högre grad av hemresurser presterar bättre än elever med lägre grad av hemresurser • Skillnaden mellan elever med olika migrationsbakgrund försvinner när vi tar hänsyn till hemresurser Skillnad i resultat mellan elevgrupper
 18. 18. • De svenska fjärdeklassarna har förbättrat sin läsförmåga sedan 2011. • Eleverna presterar bättre på ePIRLS än på PIRLS. • Stor skillnad i resultat mellan elever med olika grad av hemresurser. • Flickor presterar bättre än pojkar. Sammanfattning

×