Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huraian ringkas-sifat-20

4,388 views

Published on

Rebellious book related with spritual

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Huraian ringkas-sifat-20

 1. 1. PENERANGAN RINGKAS SIFAT 20 (Diambil daripada Kitab Kuning dengan gaya bahasa yang dipermudahkan) TUJUAN : MENGENAL DAN MENTAHKIQKAN MAKNA ALLAH ESA TIADA YANG SEUMPAMA-NYA seperti perintah dalam ayat “    “  Firman Allah Ta’ala dalam surah Al-Mukminun ayat 12–14 yang ertinya, “demi Allah hanya sungguhnya Kami jadikan Adam itu daripada tanah yang halus, kemudian Kami jadikan akan anak Adam itu MANI yang tetap pada ketetapannya kemudian Kami jadikan mani itu darah segumpal maka Kami jadikan darah segumpal itu daging segumpal maka Kami jadikan daging segumpal itu tulang maka Kami pakaikan akan tulang itu daging maka Kami jadikan akan dia kejadian yang lain-lain” Firman di atas adalah bukti bahawasanya asal kejadian manusia selain Adam dan Hawa adalah daripada air MANI dan sekalian alam ini adalah makhluk yang dijadikan. Maksudnya yang tersirat ialah tak dapat tidak, mesti ada yang menjadikannya, mustahil jadi sendiri, mustahil ada makhluk menjadikan dirinya sendiri dan mustahil ada yang dijadikan oleh induknya. Ayat itu jugalah yang menjadi bukti SIFAT manusia yang pertama iaitu ADA. Perkataan ”sifat” berasal daripada Bahasa Arab yang bermaksud ”RUPA”. Dikata semua makhluk itu ”bersifat” atau mempunyai sifat bermaksud semua makhluk zahir dan ghaib mempunyai RUPA yang sesuai dengan rupa masing-masing. Dalam erti kata yang lain, TIDAK ADA makhluk samada yang hidup atau yang mati, di bumi atau dilangit, sekarang atau selepas kiamat, yang tidak mempunyai sifat atau rupa. Telah putus pada akal semua manusia bahawa sekalian alam ini, dahulu TIADA kemudiannya ADA. Dan telah putus juga pada pengetahuan manusia yang berakal bahawa diri masing-masing dan semua manusia di alam semesta ini adalah SERUPA dan sama dari sudut hukum kerana : Pertama : Sama menerima gerak atau diam Ke-2 : Sama berupa seperti rupanya masing-masing. Ke-3 : Sama bertempat seperti tempatnya masing-masing (di alam semesta). Ke-4 : Sama berpihak seperti pihaknya masing-masing. (makna pihak atau jihat dalam Bahasa Arab ialah mempunyai bahagian luar, dalam, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, atas atau/dan bawah)
 2. 2. 2 Ke-5 : Pada pihak suatu masing-masing. Ke-6 : Setengahnya sama-sama makan dan minum sesuai dengan makanan dan minumannya masing-masing. Maka jadilah hukumnya itu BERSAMAAN yakni ADA PERSAMAAN atau SERUPA dengan sekalian makhluk. Kerana ada permulaan, ia dinamakan baharu. Dan tilik pula apa yang TIADA pada dirimu yakni yang engkau bergantung kepadanya iaitu tiga perkara : Pertama : yang menjadikan diri mu (iaitu Allah) Ke-2 : tempat (iaitu bumi dan alam semesta) Ke-3 : yang menyempurnakan dirimu seperti makan dan minum. Maka jadilah hukumnya itu KEKURANGAN atau BERDIRI DENGAN YANG LAIN. Dan tilik pula diri masing-masing, BERSUSUN dan BERLAPIS. Makna berlapis itu, ada bahagian luar dan ada bahagian dalam. Makna bersusun, ada bahagian atas, bawah dan tengah. Maka dikatalah diri kita ESA PADA ADAT, BERSUSUN PADA AKAL. Baca dan kajilah sebab-sebab turun surah AL-IKHLAS yang menjadi pokok perbincangan buku kecil ini. Ayat itu diturunkan oleh Allah apabila ada orang yang mengaku Islam tetapi sebenarnya adalah kafir musyrik yang bersifat munafik. Di dalam hati mereka ada kepercayaan bahawa Allah mempunyai persamaan dengan manusia, sama seperti kepercayaan orang Yahudi. Puncanya mereka tidak mengenal Allah kerana enggan belajar kepada Nabi dan enggan menggunakan akal. Apa yang tersimpan dalam hati mereka telah dizahirkan melalui pertanyaan kepada Nabi. Mereka bertanya tentang sifat dan keturunan Allah. Justeru, Allah MURKA kepada kafir musyrik yang menyangka Allah Ta’ala serupa dengan makhluk. Sebab itu datang perintah Allah yang AMAT-AMAT ”KERAS” kepada Nabi Muhammad dan umat supaya ”KATA oleh mu ya Muhammad kepada kafir itu bahawa ALLAH TA’ALA ESA” tiada seumpama dengan sesuatu. Diambil daripada peristiwa itu, mustahil Nabi sekadar mengata esa dengan perkataan, melainkan dikatanya dengan tahkiq. Justeru, FARDU AIN bagi setiap mukallaf mengikut Nabi mengata Allah ESA dengan lidah, hati dan anggota, bukannya ikut-ikutan. Mustahil dapat menjauhkan diri daripada syirik seperti kafir musyrik itu jika semua dalil akal dan firman-Nya tidak difahami sehingga tahkiq.
 3. 3. 3 Justeru, apa yang ditunjukkan oleh diri itu ialah enam sifat bagi manusia yang diistilahkan sebagai BANGSA diri atau ”KUFU” dalam Bahasa Arab. Perkataan lain yang hampir sama maksud dengan ”kufu” dan ”bangsa” ialah setara. Enam sifat atau bangsa diri yang dimaksudkan ialah : Pertama : ADA. Ke-2 : BERPERMULAAN. Ke-3 : BERKESUDAHAN. Ke-4 : BERSAMAAN atau SERUPA. Ke-5 : BERDIRI DENGAN LAINNYA atau KEKURANGAN. Ke-6 : ESA BERSUSUN. Maka dikatalah yang enam itu, sifat yang menolakkan suatu yang TIDAK patut pada diri kita. Yang dikata DIRI itu ialah TUBUH kita, dari hujung rambut hingga ke hujung kaki, semuanya luar dan dalam, yang zahir dan yang batin seperti nyawa dan fikiran. TUBUH itulah yang dikata DIRI kita. Apabila sempurna, itulah yang dinamakan sebagai mukallaf, iaitu yang diberikan tanggungjawab oleh Allah untuk mengesakan-Nya. Tubuh atau diri itulah yang mempunyai 6 sifat iaitu ADA, lagi BERPERMULAAN, lagi BERKESUDAHAN, lagi BERSAMAAN, lagi BERDIRI DENGAN YANG LAIN yakni ada KEKURANGAN dan lagi ESA BERSUSUN. Maka dikatalah ia sifat SALBIAH yakni sifat yang MENOLAKKAN suatu yang tidak patut pada diri kita. 6 sifat yang tidak patut itu ialah : Pertama : Tidak patut diri kita itu wajib ada kerana HARUS adanya. Makna yang mudah bagi perkataan ”harus” di sini ialah ”ketidakwujudan” diri kita boleh dicari atau diketahui. Diri kita dikatakan ”tidak wujud” sebelum lahir kerana ada permulaan dan dikatakan ”tidak wujud” selepas mati kerana ada kesudahan. Adalah tidak patut diri kita sedia ada dan tiada kesudahan. Maka dikatalah menolakkan suatu yang tidak patut. Ke-2 : Tidak patut diri kita itu ada memang atau sedia ada kerana ada PERMULAAN. Maka dikatalah menolakkan suatu yang tidak patut iaitu tidak patut ada memang kerana ada permulaannya.
 4. 4. 4 Ke-3 : Tidak patut diri kita itu TIADA kesudahan kerana ADA AKHIRNYA. Maka dikatalah menolakkan suatu yang tidak patut iaitu tiada kesudahan kerana sentiasa berubah hingga keakhirnya. Ke-4 : Tidak patut diri kita itu TIADA persamaan dengan diri yang lain kerana sama menerima GERAK atau DIAM, sama mempunyai RUPA, sama BERTEMPAT, sama BERPIHAK dan lain-lain. Maka dikatalah menolakkan suatu yang tidak patut kerana ada persamaan dan ada yang serupa. Ke-5 : Tidak patut diri kita itu TIADA berdiri dengan yang lain kerana diri kita tidak dapat menjadikan daripada tiada kepada ada, wajib bertempat dan ada yang menyempurnakannya. Maka dikatalah menolakkan suatu yang tidak patut iaitu berdiri dengan sendirinya kerana ada kekurangan. Ke-6 : Tidak patut diri kita itu esa zat semata-mata kerana ada bahagian luar dan dalam, ada bahagian atas, bawah dan tengah. Maka dikatalah menolakkan suatu yang tidak patut iaitu zat semata-mata kerana berlapis bersusun. Tilik yang enam dahulu adalah sifat kita dan yang enam kemudian itu pula sifat yang menolakkan suatu yang TIDAK PATUT pada diri kita. Maka tiap-tiap BANGSA diri yang tersebut itu, sesungguhnya ia menunjukkan BANGSA Allah Ta’ala iaitu : Pertama : Diri mu itu ADA menunjukkan Allah Ta’ala ADA yakni WUJUD. Ke-2 : Dirimu itu ada PERMULAAN menunjukkan Allah Ta’ala ADA MEMANG atau SEDIA ADA yakni QIDAM. Ke-3 : Diri mu itu BERUBAH menunjukkan Allah Ta’ala TIADA BERUBAH atau KEKAL yakni BAQO Ke-4 : Diri mu itu ada PERSAMAAN menunjukkan Allah Ta’ala BERSALAHAN BAGI SEGALA YANG BAHARU yakni MUKHOLAFATUHULILHAWADITH
 5. 5. 5 Ke-5 : Diri mu itu BERDIRI DENGAN YANG LAIN menunjukkan Allah Ta’ala BERDIRI DENGAN SENDIRINYA yakni QIYAAMUHUBINAFSIH. Ke-6 : Diri mu itu ESA BERLAPIS BERSUSUN menunjukkan zat Allah Ta’ala Esa tiada berlapis, tiada bersusun tapi Allah zat semata-mata yakni WAHDANIYAT. Supaya lebih mudah, lihat dan fahamkan makna esa dan makna dua atau banyak menurut hukum adat, akal dan syara’ seperti pada jadual dibawah : MAKNA ESA MENURUT HUKUM ADAT ESA ialah SATU, maksudnya ialah jika sebahagian zatnya diambil maka tidak sempurna atau binasa bahagian yang lain. Contohnya, diri manusia. Jika ZAT mata ”diambil” maka hilang kelakuan dan sifat mata. Justeru DIRI menjadi tidak sempurna. MENURUT HUKUM AKAL DAN SYARA’ Sifat, zat, nama dan kelakuan membawa maksud yang sama. Buktinya pada surah al-Baqarah ayat 255 yang bermaksud : Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup, yang berdiri,..... MAKNA DUA ATAU BANYAK (ADALAH MEMBATALKAN MAKNA ESA) MENURUT HUKUM ADAT Jika zat sebahagian diambil, tidak merosakkan bahagian zat yang lain. Contoh : 3 buah buku di atas meja. Jika diambil sebuah TIDAK merosakkan zat 2 buah buku yang lain. MENURUT HUKUM AKAL DAN SYARA’ BUKAN satu / esa. Buktinya pada surah Yusof ayat 39 yang bermaksud : ” adakah tuhan-tuhan yang bercerai berai (yakni berhala) lebih baik atau Allah yang maha ESA lagi berkuasa” . Maka tilik, kita TIDAK DAPAT MELAINKAN enam SIFAT yang tersebut dahulu itu daripada DIRI kita dan tidak dapat melainkan NAMA kita daripada DIRI kita. Ini kerana jika TIADA sifat maka TIADA diri dan TIADA nama kita. Ia adalah SATU atau ESA bersusun yakni membawa maksud yang sama. Perkataan ”LAIN” bermaksud ”BANYAK” iaitu dua atau lebih. Maksudnya kita tidak boleh berkata LAIN SIFAT daripada NAMA atau LAIN SIFAT daripada DIRI atau LAIN SIFAT daripada ZAT. Perkataan ”LAIN” itu membawa makna dua atau banyak dan membatalkan makna esa.
 6. 6. 6 Dalam erti kata lain, sifat dan zat atau diri kita adalah esa bersusun. Maka apalagilah bila difikir akan Tuhan yang menjadikan itu, Ia wajib terlebih esa. Itulah dalil akal menunjukkan bahawasanya sifat dan zat atau diri Allah adalah esa TIADA bersusun. Sifat Allah Ta’ala yang enam itu adalah sifat yang menolakkan suatu yang TIDAK PATUT bagi-Nya iaitu : Pertama : Tidak patut harus adanya Allah kerana semua makhluk yang harus ada. Allah Ta’ala WAJIB WUJUD. Ke-2 : Tidak patut adanya Allah BERPERMULAAN kerana semua makhluk yang ada permulaan. Allah Ta’ala WAJIB SEDIA ADA yakni QIDAM. Ke-3 : Tidak patut Allah BERUBAH kerana semua makhluk yang sentiasa berubah. Allah Ta’ala WAJIB KEKAL yakni BAQO. Ke-4 : Tidak patut Allah ada PERSAMAAN kerana semua makhluk yang ada PERSAMAAN. Allah Ta’ala WAJIB BERSALAHAN DENGAN SEGALA YANG BAHARU yakni MUKHOLAFATUHULILHAWADITH Ke-5 : Tidak patut Allah BERDIRI DENGAN YANG LAIN kerana hanya semua makhluk perlu pada yang lain. Allah Ta’ala WAJIB BERDIRI DENGAN SENDIRINYA yakni QIYAAMUHU TA’ALA BINAFSIH. Ke-6 : Tidak patut zat Allah esa berlapis bersusun kerana hanya zat semua makhluk yang esa berlapis bersusun. Allah Ta’ala WAJIB ESA, ZAT SEMATA-MATA yakni WAHDANIYAT. Maka tilik pula segala perbuatan diri yang kita ikhtiarkan itu. Perbuatan itu ”JADI” kerana lengkap 7 sifat pada sifat yang 6 itu. 7 sifat itu diistilahkan sebagai KEADAAN diri. Maka bagi manusia, 7 sifat itu ialah : Pertama : BERKUASA dengan tulang urat darah daging otak benak. Ke-2 : BERKEHENDAK dengan hawa nafsu. Ke-3 : MENGETAHUI dengan hati. Ke-4 : HIDUP dengan nyawa (atau ROH dalam Bahasa Arab) Ke-5 : MENDENGAR dengan telinga. Ke-6 : MELIHAT dengan mata. Ke-7 : BERKATA dengan lidah, huruf dan suara.
 7. 7. 7 Fahamkan makna esa dan makna banyak. Tujuh sifat itulah yang dikata TUBUH kita. Apabila ianya kurang, kuranglah tubuh itu, apabila ianya lengkap, lengkaplah tubuh itu dan jika ianya tidak ada, tiadalah tubuh itu, kerana semuanya esa iaitu membawa maksud yang sama. Dalam Bahasa Arabnya maksud yang sama bagi KUASA ialah QUDRAT, KEHENDAK ialah IRADAT, PENGETAHUAN ialah ILMU, HIDUP ialah HAYAT, MENDENGAR ialah SAMI’, MELIHAT ialah BASIR dan BERKATA ialah QALAM. Maka KEADAAN diri manusia yang 7 itu, sesungguhnya menunjukkan KEADAAN diri atau zat Allah Ta’ala iaitu : PERTAMA : BERKUASA TIADA dengan tulang urat darah daging otak benak kerana Allah   yakni tiada Ia serupa dengan segala yang baharu. KEDUA : BERKEHENDAK TIADA dengan hawa nafsu kerana tiada Ia serupa dengan segala yang baharu. KETIGA : MENGETAHUI TIADA dengan hati dan tiada berguru dan tiada bertanya kerana tiada serupa dengan sekaliannya yang baharu. KEEMPAT : HIDUP TIADA dengan nyawa kerana tiada serupa Ia dengan sekalian yang baharu. KELIMA : MENDENGAR TIADA dengan telinga kerana tiada Ia serupa dengan sekalian yang baharu. KEENAM : MELIHAT TIADA dengan mata kerana tiada Ia serupa dengan sekalian yang baharu. KETUJUH : BERKATA TIADA dengan lidah huruf dan suara kerana tiada Ia serupa dengan segala yang baharu Dan lihat pula semua sifat itu ada KELAKUANNYA masing-masing. Dalam Bahasa Arab disebut fi’il. Contohnya seperti KUASA. Kelakuan KUASA itu ialah dapat MEMPERBUAT atau MELAKUKAN. Maksudnya kuasa diri kita berbuat atau melakukan segala perbuatan yang dikehendaki seperti perbuatan kita yang sedang membaca buku ini. Ingat semula bahawa, kita TIDAK BOLEH MELAINKAN sifat daripada zat kerana maksud bagi keduanya adalah sama iaitu DIRI. Perkataan LAIN membawa maksud 2 yang berbeza. Justeru perkataan LAIN adalah membatalkan makna esa.
 8. 8. 8 Lihat contoh tambahan ini : ZAT : Sebuah pinggan kertas. NAMA : COMEL SIFAT (RUPA) : Bentuk bulat, leper, cengkung dan lain-lain KELAKUAN : Terlangkup di atas meja makan. Jika dihilangkan ZAT iaitu pinggan kertas seperti DIBAKAR maka hilang : 1) KELAKUANnya iaitu terlangkup 2) SIFATnya iaitu yang bentuk bulat, leper, cengkung dan lain-lain 3) NAMAnya iaitu COMEL Apabila pinggan kertas yang sedang terbakar itu sudah hangus keseluruhannya maka KELAKUAN, SIFAT dan NAMA bagi pinggan di atas itu turut “HILANG ATAU BINASA BERSAMA ZATNYA”. Zat pinggan itu tidak wujud lagi, rupanya atau sifatnya juga tidak wujud lagi. Kelakuannya pun tidak wujud lagi. Nama COMEL bagi pinggan itupun sudah tidak wujud. Kelakuan terlangkup, sifat- sifat pinggan dan nama COMEL itu hanya ADA atau WUJUD pada pinggan yang lain, bukan pada pinggan yang sudah dibakar hangus itu. Itulah dalil akal menunjukkan bahawasanya zat, kelakuan, sifat dan nama adalah esa yakni satu. bukannya ”lain” sifat daripada zat atau ”lain zat daripada kelakuan” kerana sesungguhnya perkataan ”LAIN” membatalkan makna esa. Oleh yang demikian itu segala sifat kita yang 7 itulah yang dikata sebenar- benarnya diri kita. Apabila kurang ia kuranglah diri kita dan apabila sempurna ia, sempurna diri kita. Semuanya itu adalah satu yakni esa akan tetapi bersusun dan berlapis-lapis. Dirimu itu juga dikata YANG KUASA kerana kuasa diri melakukan yang diikhtiarkan itu. Dirimu itu juga dikata YANG BERKEHENDAK. Dirimu itu juga dikata YANG TAHU. Dirimu itu juga dikata YANG HIDUP, YANG MENDENGAR dan YANG BERKATA. Sebab didatangkan “YANG” pada 7 sifat itu bagi menyatakan DIRI itu ada KELAKUANNYA. Istilah lain bagi 20 sifat yang dinyatakan itu ialah kelengkapan diri manusia. Contoh lain ialah seperti telinga, didengarnya semua suara, sebab itu dikata ia “YANG MENDENGAR”. Qiaskan pada yang lain.
 9. 9. 9 Fikirkan lagi kenyataanya iaitu tiadalah dikata dirimu itu YANG KUASA membuat rumah melainkan kerana KUASA dirimu itu membuat rumah, maka dikatalah dirimu YANG KUASA, dirimu YANG BERKEHENDAK hingga YANG BERKATA. Itulah dalil akal menunjukkan bahawasanya KELAKUAN dan semua SIFAT diri mu itu esa. Maka apalagilah engkau fikir Tuhan yang menjadikan itu, wajib terlebih Esa daripada yang dijadikan-Nya. Maka yang dikata SEBENAR-BENAR DIRIMU ialah SEMUA SIFATMU yang TUJUH itu iaitu pertama, KUASAMU dengan tulang urat, darah, daging otak benak. kedua, KEHENDAK dengan hawa nafsu. ketiga, TAHU dengan hati. keempat, HIDUP dengan nyawa. kelima, MENDENGAR dengan telinga. keenam, MELIHAT dengan mata. ketujuh, BERKATA dengan lidah, huruf dan suara. Maka jadilah dikata Allah Ta’ala itu YANG KUASA kerana ada kelakuan KUASA iaitu Allah berkuasa melakukan sebarang kehendak-Nya. Demikianlah qiaskan olehmu kelakuan sifat yang lain. 7 SIFAT YANG ADA KELAKUAN Dalam Bahasa Arab Dalam Bahasa Melayu Sifat Kelakuannya Sifat Kelakuannya 1 Qudrat Qodirun 1 Kuasa Yang Kuasa 2 Iradat Muridun 2 Kehendak Yang Berkehendak 3 Ilmu A’limun 3 Tahu Yang Tahu 4 Hayat Haiyun 4 Hidup Yang Hidup 5 Sami’ Sami’un 5 Mendengar Yang Mendengar 6 Basir Basirun 6 Melihat Yang Melihat 7 Qalam Mutakallimun 7 Berkata Yang Berkata Dikata Allah YANG BERKEHENDAK kerana dapat akan Allah menghendaki yang hendak diperbuat-Nya. Dikata Allah YANG MENGETAHUI kerana Allah TAHU. Dikata Allah YANG HIDUP kerana Allah HIDUP. Dikata Allah YANG MENDENGAR kerana Allah MENDENGAR. Dikata Allah YANG MELIHAT kerana Allah MELIHAT. Dikata Allah YANG BERKATA kerana Allah BERKATA. Lihat dan fahamkan sehingga tahkiq, bahawasanya esa BANGSA dan KEADAAN diri kita itu menunjukkan esa BANGSA dan KEADAAN zat Allah. Sebab didatangkan “YANG” itu menyatakan zat itu ada KELAKUANNYA.
 10. 10. 10 Lihat dan fahamkan makna esa dan makna banyak seperti yang sudah dinyatakan. Jika dihilangkan KUASA dengan tulang urat darah daging otak benak nescaya LEMAH. Jika dihilangkan pula KEHENDAK nescaya BENCI dan jika dihilangkan pula HATI nescaya BEBAL. Jika dihilangkan pula NYAWA nescaya MATI dan jika dihilangkan TELINGA nescaya TULI dan jika dihilangkan MATA nescaya TIADA MELIHAT. Esa sekaliannya itu akan tetapi bersusun. Jika dihilangkan semuanya nescaya TIADALAH diri kita. Itulah dalil akal menunjukkan bahawa 7 sifat itulah SEBENAR-BENAR DIRIMU. Qudrat mu itu yang dikata qodirun, iradat mu yang dikata muridun hingga akhirnya qalam mu itu yang dikata mutakallimun. Semua itulah yang dikata ADA, yang dikata ada PERMULAAN, sentiasa BERUBAH, ada PERSAMAAN, BERDIRI DENGAN YANG LAIN dan ESA BERSUSUN. Itulah dalil akal menunjukkan bahawa 7 sifat yang disebutkan sebelum ini iaitu Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sami’, Basar dan Qalam itulah SEBENAR- BENARNYA DIRI atau ZAT Allah yang tiada seumpama dengan sesuatu, yang wajib dikenal dengan tahkiq satu persatu. Itulah yang dikata Wujud, Qidam, Baqo, Mukholafatuhulilhawadith, Qiyaamuhuta’ala binafsih dan Wahdaniyat. Itulah yang disuruh kata ESA atau Qul seperti perintah Allah dalam surah al-Ikhlas. Supaya mudah mengenal Allah yakni dapat MEMBEZAKAN antara “makhluk” dan “Allah yang menjadikan makhluk” maka sifat 20 bagi manusia dan Allah ditulis dalam bentuk jadual seperti di bawah : 6 sifat yang dinamakan BANGSA diri YANG DIJADIKAN (DALIL AKAL) ALLAH YANG MENJADIKAN (MADLUL) 1 HARUS ada. WAJIB ada. 2 Ada permulaan TIADA permulaan iaitu ada memang 3 Berubah TIADA berubah iaitu kekal 4 Seumpama @ ada yang serupa TIADA serupa dengan segala yang baharu 5 Kekurangan TIADA kekurangan iaitu berdiri dengan sendirinya 6 Esa berlapis bersusun Esa TIADA berlapis bersusun
 11. 11. 11 7 sifat yang dinamakan KEADAAN diri 7 Berkuasa (QUDRATKU) dengan dengan tulang urat daging otak benak Berkuasa (QUDRAT ALLAH) TIADA dengan tulang urat daging otak benak kerana “laisakamislihisyaiun” 8 Berkehendak dengan hawa nafsu Berkehendak TIADA dengan hawa nafsu kerana “laisakamislihisyaiun” 9 Tahu dengan hati dan dengan berguru Tahu TIADA dengan hati dan tiada dengan berguru kerana “laisakamislihisyaiun” 10 Hidup dengan nyawa atau roh Hidup TIADA dengan nyawa atau roh kerana “laisakamislihisyaiun” 11 Mendengar dengan telinga Mendengar TIADA dengan telinga kerana “laisakamislihisyaiun” 12 Melihat dengan mata Melihat TIADA dengan mata kerana “laisakamislihisyaiun” 13 Berkata dengan lidah, huruf dan suara Berkata TIADA dengan lidah, huruf dan suara kerana “laisakamislihisyaiun” 7 sifat yang dinamakan KELAKUAN diri YANG DIJADIKAN (DALIL AKAL) ALLAH YANG MENJADIKAN (MADLUL) 14 Dikata aku yang berkuasa kerana kuasa aku berbuat sebahagian yang zahir dan ghaib pada adat. Dikata Allah yang berkuasa (QODIRUN) kerana kuasa Ia berbuat semua yang zahir dan ghaib pada akal. 15 Dikata aku yang berhendak kerana DAPAT aku kehendaki yang zahir dan ghaib pada adat. Dikata Allah yang berkehendak (MURIDUN) kerana TELAH dikehendaki- Nya semua yang zahir dan ghaib pada akal. 16 Dikata aku yang mengetahui kerana DAPAT aku ketahui yang zahir dan ghaib pada adat. Dikata Allah yang mengetahui (A’LIMUN) kerana TELAH diketahui-Nya semua yang zahir dan ghaib pada akal. 17 Dikata aku yang hidup kerana DAPAT aku memelihara yang zahir dan ghaib pada adat. Dikata Allah yang hidup (HAIYUN) kerana TELAH dipelihara-Nya semua yang zahir dan ghaib pada akal. 18 Dikata aku yang mendengar kerana DAPAT aku dengar yang zahir dan ghaib pada adat. Dikata Allah yang mendengar (SAMI’UN) kerana TELAH didengar-Nya semua yang zahir dan ghaib pada akal.
 12. 12. 12 19 Dikata aku yang melihat kerana DAPAT aku lihat yang zahir dan ghaib pada adat. Dikata Allah yang melihat (BASIRUN) kerana TELAH dilihat-Nya semua yang zahir dan ghaib pada akal. 20 Dikata aku yang berkata kerana DAPAT aku khabarkan yang zahir dan ghaib pada adat. Dikata Allah yang berkata (MUTAKALLIMUN) kerana TELAH dikhabarkan-Nya di dalam Qur’an SEMUA yang zahir dan ghaib pada akal. Tilik olehmu itulah dalil akal menunjukkan Qudrat Allah itulah yang dikata Qodirun, Iradat Allah itulah yang dikata Muridun hingga akhirnya Qalam Allah itulah yang dikata Mutakallimun. Fahamkan dalil akalnya dan lihat pula dalilnya yang amat banyak di dalam Qur’an. Yang itu jugalah yang dikata WUJUD, QIDAM, BAQO, MUKHOLAFATUHU LILHAWADITH, QIAMUHU TA’ALA BINAFSIH dan WAHDANIYAT. Maka jadilah dirimu atau zatmu juga yang dikata SIFAT mu, NAMA mu dan lainnya. Jika 6 sifat itu TIDAK ADA maka TIDAK WUJUD diri mu. Jika diri mu tidak wujud maka kelakuan dan nama mu juga tidak wujud. Dalillah ia pada akal, zat Allah itu juga yang dikata sifat. Zat Allah itulah yang WUJUD, QIDAM, BAQO hingga WAHDANIYAT, yang itu jualah yang dikata asma-Nya dan lainnya. Jika tiada sifat yang 6 itu nescaya tiadalah Allah dan tiadalah asma-Nya. Telah dahulu segala kenyataannya dan segala dalil bahawa MUSTAHIL ZAT Allah Ta’ala yakni MAHA SUCI daripada 3 perkara iaitu : 1) MAHA SUCI daripada SEUMPAMA dengan sekalian alam. 2) MAHA SUCI daripada suatu YANG DIADA-ADAKAN yakni BIDAAH. 3) MAHA SUCI daripada SUATU keyakinan TANPA DALIL AKAL dan SYARA’ yakni sama seperti keyakinan kafir MUSYRIK. Mustahil lain yang dikata WUJUD QIDAM BAQO’ dan semua sifat yang enam itu daripada QUDRAT IRADAT hingga QALAM. Mustahil lain yang dikata QUDRAT IRADAT dan semua sifat yang 7 itu daripada QODIRUN MURIDUN hingga akhirnya. Semua perkataan tentang keesaan Allah yang tidak ada dalil akalnya dan dalil daripada Qur’an adalah membatalkan makna esa, walaupun ianya hanya sekadar perkataan kerana bercanggah dengan perintah Allah dalam surah al-Ikhlas.
 13. 13. 13 Maka TIADALAH DITERIMA OLEH AKAL bagi orang yang berakal LAIN QUDRAT IRADAT hingga AKHIRNYA daripada QODIRUN MURIDUN hingga AKHIRNYA yang 20 itu kerana ESA yang itu jua. Maka iaitulah pengenal diri yang dimaksudkan oleh firman Allah dalam surah az-Zariat ayat 21 yang ertinya, “dan di dalam DIRI kamu beberapa tanda yang menunjukkan Allah Ta’ala ”WUJUD” lagi ESA mengapakah tiada kamu lihat yakni demikian NYATAnya” dan demikian lagi sabda Nabi SAW yang ertinya, “barang siapa mengenal akan dirinya maka sesungguhnya telah mengenal ia akan tuhannya” Wallohua’lam. CONTOH PERKATAAN YANG MEMBATALKAN MAKNA ESA DAN ”BOLEH” MENYEBABKAN SYIRIK Menggunakan perkataan yang bermaksud SERUPA DENGAN PENGENAL KEPADA MAKHLUK seperti ”dimana Allah? Siapa yang menjadikan Allah?” Melawankan Allah atau sifat-Nya. Contohnya : 1) LAWAN bagi Allah yang Wujud ialah Allah yang TIDAK wujud. 2) Ada LAWAN bagi 20 sifat Allah dan sebagainya. Perkataan seperti itu adalah sesuai untuk mengenal makhluk. Justeru tanpa sedar ia bermaksud ada bagi Allah banding yang seumpama-Nya. Mengenal Allah melalui perkataan seperti itu bercanggah dengan ayat dalam surah al-Ikhlas. DEFINISI DAN MAKNA ALLAH TIDAK BOLEH DIDEFINISIKAN kerana Dia tiada seumpama dengan sekalian alam. TUHAN ialah ZAT yang menjadikan sekalian alam yang tiada seumpama dengan sesuatu. Dalil bagi keduanya ialah firman Allah dalam surah al-Fatihah ayat 1 yang bermaksud : ”Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan sekalian alam” ALLAH ialah NAMA ZAT yang menjadikan sekalian alam yang tiada seumpama dengan sesuatu. BANGSA DIRI : 6 sifat yang ada pada semua makhluk samada zahir atau ghaib. KEADAAN DIRI : 7 sifat yang ”ada”, yang ”berpermulaan” hingga akhirrnya dan yang mempunyai kelakuan iaitu ”kuasa” hingga akhirnya. BAHARU : segala yang dijadikan oleh Allah samada makhluk zahir ataupun ghaib.
 14. 14. 14 RAJAH 1 : SIFAT 20 BAGI MANUSIA ◙8 Ada dapat tiadanya (yakni HARUS ada) ◙9 Ada permulaan KUASA dengan tulang, urat, darah, daging dan otak benak 1◙ ◙10 ◙11 ◙12 Berubah-ubah Seumpama/Bersamaan Kekurangan BERKEHENDAK dengan hawa nafsu 2◙ ◙13 ◙14 Esa berlapis bersusun Kelakuan KUASA dapat berkuasa MENGETAHUI dengan hati dan perguruan 3◙ ◙15 Kelakuan BERKEHENDAK dapat menghendaki HIDUP dengan nyawa 4◙ ◙16 Kelakuan TAHU dapat mengetahui MENDENGAR dengan lubang telinga 5◙ ◙17 Kelakuan HIDUP dapat memelihara MELIHAT dengan biji mata 6◙ ◙18 Kelakuan MENDENGAR dapat mendengar BERKATA dengan lidah, huruf dan suara 7◙ ◙19 Kelakuan MELIHAT dapat melihat ◙20 Kelakuan BERKATA dapat berkata-kata Keterangan sifat KUASA manusia (8–13) KUASA (dengan tulang urat) itulah yang ADA, yang BERPERMULAAN, yang BERUBAH, yang SEUMPAMA, yang KEKURANGAN dan yang ESA BERSUSUN. (14 – 20) KUASA dengan tulang urat itulah YANG BERKUASA (yakni QODIRUN), YANG BERKEHENDAK, YANG TAHU, YANG HIDUP, YANG MENDENGAR, YANG MELIHAT dan YANG BERKATA.
 15. 15. 15 RAJAH 1 : SIFAT 20 BAGI ALLAH ◙8 Wujud (Wajib Ada) ◙9 Qidam ◙10 Baqo Qudrat 1◙ ◙11 Mukholafatuhulilhawadith Iradat 2◙ ◙12 Qiyamuhu Ta’ala Binafsih Ilmu 3◙ ◙13 Wahdaniyat Hayat 4◙ ◙14 Qodirun Sami’ 5◙ ◙15 Muridun Basar 6◙ ◙16 Ilmun Qalam 7◙ ◙17 Haiyun ◙18 Sami’un ◙19 Basirun ◙20 Mutakallimun Keterangan sifat QUDRAT Allah (8–13) QUDRAT (yang tiada dengan urat) itulah yang WUJUD, yang QIDAM, yang BAQO, yang MUKHOLAFATUHULILHAWADITH, yang QIYAAMUHU TA’ALA BINAFSIH dan yang WAHDANIYAT. (14–20) QUDRAT itulah QODIRUN, MURIDUN, A’LIMUN, HAIYUN, SAMI’UN, BASIRUN dan MUTAKALLIMUN.
 16. 16. 16 RAJAH 2 : SIFAT 20 BAGI MANUSIA ◙8 Ada dapat tiadanya (Harus ada) ◙9 Ada permulaan KUASA dengan tulang, urat, darah, daging dan otak benak 1◙ ◙10 ◙11 ◙12 Berubah-ubah Seumpama/Bersamaan Kekurangan BERKEHENDAK dengan hawa nafsu 2◙ ◙13 ◙14 Esa berlapis bersusun Kelakuan KUASA dapat berkuasa MENGETAHUI dengan hati dan perguruan 3◙ ◙15 Kelakuan BERKEHENDAK dapat menghendaki HIDUP dengan nyawa 4◙ ◙16 Kelakuan TAHU dapat mengetahui MENDENGAR dengan lubang telinga 5◙ ◙17 Kelakuan HIDUP dapat memelihara MELIHAT dengan biji mata 6◙ ◙18 Kelakuan MENDENGAR dapat mendengar BERKATA dengan lidah, huruf dan suara 7◙ ◙19 Kelakuan MELIHAT dapat melihat ◙20 Kelakuan BERKATA dapat berkata-kata Keterangan sifat BERKEHENDAK manusia (8–13) BERKEHENDAK (dengan hawa nafsu) itulah yang ADA, yang BERPERMULAAN, yang BERUBAH, yang SEUMPAMA, yang KEKURANGAN dan yang ESA BERSUSUN. (14–20) BERKEHENDAK dengan hawa nafsu itulah YANG BERKEHENDAK, YANG BERKUASA, YANG TAHU, YANG HIDUP, YANG MENDENGAR, YANG MELIHAT dan YANG BERKATA.
 17. 17. 17 RAJAH 2 : SIFAT 20 BAGI ALLAH ◙8 Wujud (Wajib ADA) ◙9 Qidam ◙10 Baqo Qudrat 1◙ ◙11 Mukholafatuhulilhawadith Iradat 2◙ ◙12 Qiyamuhu Ta’ala Binafsih Ilmu 3◙ ◙13 Wahdaniyat Hayat 4◙ ◙14 Qodirun Sami’ 5◙ ◙15 Muridun Basar 6◙ ◙16 Ilmun Qalam 7◙ ◙17 Haiyun ◙18 Sami’un ◙19 Basirun ◙20 Mutakallimun Keterangan sifat IRADAT Allah (8–13) IRADAT (tiada dengan hawa nafsu) itulah yang WUJUD, yang QIDAM, yang BAQO, yang MUKHOLAFATUHULILHAWADITH, yang QIYAAMUHU TA’ALA BINAFSIH dan yang WAHDANIYAT. (14–20) IRADAT itulah MURIDUN, QODIRUN, A’LIMUN, HAIYUN, SAMI’UN, BASIRUN dan MUTAKALLIMUN. Qiaskan ”MENGETAHUI” hingga ”BERKATA” Qiaskan ”ILMU” hingga ”QALAM”
 18. 18. 18 RAJAH 6 : SIFAT 20 BAGI MANUSIA ◙8 Ada dapat tiadanya ◙9 Ada permulaan KUASA dengan tulang, urat, darah, daging dan otak benak 1◙ ◙10 ◙11 ◙12 Berubah-ubah Seumpama/Bersamaan Kekurangan BERKEHENDAK dengan hawa nafsu 2◙ ◙13 ◙14 Esa berlapis bersusun Kelakuan KUASA dapat berkuasa MENGETAHUI dengan hati dan perguruan 3◙ ◙15 Kelakuan BERKEHENDAK dapat menghendaki HIDUP dengan nyawa 4◙ ◙16 Kelakuan TAHU dapat mengetahui MENDENGAR dengan lubang telinga 5◙ ◙17 Kelakuan HIDUP dapat memelihara MELIHAT dengan biji mata 6◙ ◙18 Kelakuan MENDENGAR dapat mendengar BERKATA dengan lidah, huruf dan suara 7◙ ◙19 Kelakuan MELIHAT dapat melihat ◙20 Kelakuan BERKATA dapat berkata-kata Keterangan sifat BERKATA manusia (8–13) BERKATA (dengan lidah, huruf suara) itulah yang ADA, yang BERPERMULAAN, yang BERUBAH, yang SEUMPAMA, yang KEKURANGAN dan yang ESA BERSUSUN. (14–20) BERKATA dengan lidah huruf suara itulah YANG BERKATA, YANG BERKUASA, YANG BERKEHENDAK, YANG TAHU, YANG HIDUP, YANG MENDENGAR dan YANG MELIHAT.
 19. 19. 19 RAJAH 6 : SIFAT 20 BAGI ALLAH ◙8 Wujud ◙9 Qidam ◙10 Baqo Qudrat 1◙ ◙11 Mukholafatuhulilhawadith Iradat 2◙ ◙12 Qiyamuhu Ta’ala Binafsih Ilmu 3◙ ◙13 Wahdaniyat Hayat 4◙ ◙14 Qodirun Sami’ 5◙ ◙15 Muridun Basar 6◙ ◙16 Ilmun Qalam 7◙ ◙17 Haiyun ◙18 Sami’un ◙19 Basirun ◙20 Mutakallimun Keterangan sifat QALAM Allah (8–13) QALAM (yang tiada dengan lidah huruf suara) itulah yang WUJUD, yang QIDAM, yang BAQO, yang MUKHOLAFATUHULILHAWADITH, yang QIYAAMUHU TA’ALA BINAFSIH dan yang WAHDANIYAT. (14–20) QALAM itulah MUTAKALLIMUN, QODIRUN, MURIDUN, A’LIMUN, HAIYUN, SAMI’UN dan BASIRUN
 20. 20. 20 RAJAH 7 : SIFAT 20 BAGI MANUSIA ◙8 Ada dapat tiadanya ◙9 Ada permulaan KUASA dengan tulang, urat, darah, daging dan otak benak 1◙ ◙10 ◙11 ◙12 Berubah-ubah Seumpama/Bersamaan Kekurangan BERKEHENDAK dengan hawa nafsu 2◙ ◙13 ◙14 Esa berlapis bersusun Kelakuan KUASA dapat berkuasa MENGETAHUI dengan hati dan perguruan 3◙ ◙15 Kelakuan BERKEHENDAK dapat menghendaki HIDUP dengan nyawa 4◙ ◙16 Kelakuan TAHU dapat mengetahui MENDENGAR dengan lubang telinga 5◙ ◙17 Kelakuan HIDUP dapat memelihara MELIHAT dengan biji mata 6◙ ◙18 Kelakuan MENDENGAR dapat mendengar BERKATA dengan lidah, huruf dan suara 7◙ ◙19 Kelakuan MELIHAT dapat melihat ◙20 Kelakuan BERKATA dapat berkata-kata Keterangan sifat KUASA manusia (8–13) 1) Menyatakan zat itu adalah YANG DIJADIKAN 2) Menyatakan zat itu adalah SIFAT atau RUPA (14) Menyatakan DIRI atau ZAT (iaitu KUASA) ada KELAKUANNYA DIKATALAH KUASA dengan tulang urat itu YANG BERKUASA kerana KUASA berbuat yang zahir dan ghaib PADA ADAT.
 21. 21. 21 RAJAH 7 : SIFAT 20 BAGI ALLAH ◙8 Wujud ◙9 Qidam ◙10 Baqo Qudrat 1◙ ◙11 Mukholafatuhulilhawadith Iradat 2◙ ◙12 Qiyamuhu Ta’ala Binafsih Ilmu 3◙ ◙13 Wahdaniyat Hayat 4◙ ◙14 QODIRUN Sami’ 5◙ ◙15 Muridun Basar 6◙ ◙16 Ilmun Qalam 7◙ ◙17 Haiyun ◙18 Sami’un ◙19 Basirun ◙20 Mutakallimun Keterangan sifat QUDRAT Allah (8–13) 1) Menyatakan QUDRAT itu adalah YANG MENJADIKAN 2) Menyatakan QUDRAT itu tiada mempunyai RUPA (14) Menyatakan DIRI atau ZAT (iaitu QUDRAT) ada KELAKUANNYA DIKATALAH QUDRAT tiada dengan tulang urat itulah QODIRUN (YANG KUASA) kerana KUASA Allah berbuat yang zahir dan ghaib PADA AKAL.
 22. 22. 22 RAJAH 8 : SIFAT 20 BAGI MANUSIA ◙8 Ada dapat tiadanya ◙9 Ada permulaan KUASA dengan tulang, urat, darah, daging dan otak benak 1◙ ◙10 ◙11 ◙12 Berubah-ubah Seumpama/Bersamaan Kekurangan BERKEHENDAK dengan hawa nafsu 2◙ ◙13 ◙14 Esa berlapis bersusun Kelakuan KUASA dapat berkuasa MENGETAHUI dengan hati dan perguruan 3◙ ◙15 Kelakuan BERKEHENDAK dapat menghendaki HIDUP dengan nyawa 4◙ ◙16 Kelakuan TAHU dapat mengetahui MENDENGAR dengan lubang telinga 5◙ ◙17 Kelakuan HIDUP dapat memelihara MELIHAT dengan biji mata 6◙ ◙18 Kelakuan MENDENGAR dapat mendengar BERKATA dengan lidah, huruf dan suara 7◙ ◙19 Kelakuan MELIHAT dapat melihat ◙20 Kelakuan BERKATA dapat berkata-kata Keterangan sifat KEHENDAK manusia (8–13) 1) Menyatakan KEHENDAK itu adalah YANG DIJADIKAN 2) Menyatakan KEHENDAK itu adalah SIFAT atau RUPA (15) Menyatakan DIRI atau ZAT (iaitu KEHENDAK) ada KELAKUANNYA DIKATALAH KEHENDAK dengan hawa nafsu itu YANG BERHENDAK kerana DAPAT dikehendaki yang zahir dan ghaib pada adat.
 23. 23. 23 RAJAH 8 : SIFAT 20 BAGI ALLAH ◙8 Wujud ◙9 Qidam ◙10 Baqo Qudrat 1◙ ◙11 Mukholafatuhulilhawadith Iradat 2◙ ◙12 Qiyamuhu Ta’ala Binafsih Ilmu 3◙ ◙13 Wahdaniyat Hayat 4◙ ◙14 Qodirun Sami’ 5◙ ◙15 MURIDUN Basar 6◙ ◙16 Ilmun Qalam 7◙ ◙17 Haiyun ◙18 Sami’un ◙19 Basirun ◙20 Mutakallimun Keterangan sifat IRADAT Allah (8 – 13) 1) Menyatakan IRADAT itu adalah YANG MENJADIKAN 2) Menyatakan IRADAT itu tiada mempunyai RUPA (15) Menyatakan DIRI atau ZAT (iaitu IRADAT) ada KELAKUANNYA DIKATALAH IRADAT tiada dengan hawa nafsu itulah MURIDUN (YANG BERKEHENDAK) kerana telah dikehendaki Allah yang zahir dan ghaib PADA AKAL. Qiaskan ”MENGETAHUI” hingga ”BERKATA” Qiaskan ”ILMU” hingga ”QALAM”
 24. 24. 24 RAJAH 13 : SIFAT 20 BAGI MANUSIA ◙8 Ada dapat tiadanya ◙9 Ada permulaan KUASA dengan tulang, urat, darah, daging dan otak benak 1◙ ◙10 ◙11 ◙12 Berubah-ubah Seumpama/Bersamaan Kekurangan BERKEHENDAK dengan hawa nafsu 2◙ ◙13 ◙14 Esa berlapis bersusun Kelakuan KUASA dapat berkuasa MENGETAHUI dengan hati dan perguruan 3◙ ◙15 Kelakuan BERKEHENDAK dapat menghendaki HIDUP dengan nyawa 4◙ ◙16 Kelakuan TAHU dapat mengetahui MENDENGAR dengan lubang telinga 5◙ ◙17 Kelakuan HIDUP dapat memelihara MELIHAT dengan biji mata 6◙ ◙18 Kelakuan MENDENGAR dapat mendengar BERKATA dengan lidah, huruf dan suara 7◙ ◙19 Kelakuan MELIHAT dapat melihat ◙20 Kelakuan BERKATA dapat berkata-kata Keterangan sifat BERKATA manusia (8–13) 1) Menyatakan BERKATA itu adalah YANG DIJADIKAN 2) Menyatakan BERKATA itu adalah SIFAT atau RUPA (20) Menyatakan DIRI atau ZAT (iaitu BERKATA) ada KELAKUANNYA DIKATALAH BERKATA dengan lidah huruf suara itu YANG BERKATA kerana DAPAT dikhabarkan yang zahir dan ghaib PADA ADAT.
 25. 25. 25 RAJAH 13 : SIFAT 20 BAGI ALLAH ◙8 Wujud ◙9 Qidam ◙10 Baqo Qudrat 1◙ ◙11 Mukholafatuhulilhawadith Iradat 2◙ ◙12 Qiyamuhu Ta’ala Binafsih Ilmu 3◙ ◙13 Wahdaniyat Hayat 4◙ ◙14 Qodirun Sami’ 5◙ ◙15 Muridun Basar 6◙ ◙16 Ilmun Qalam 7◙ ◙17 Haiyun ◙18 Sami’un ◙19 Basirun ◙20 MUTAKALLIMUN Keterangan sifat QALAM Allah (8 – 13) 1) Menyatakan QALAM itu adalah YANG MENJADIKAN 2) Menyatakan QALAM itu tiada mempunyai RUPA huruf dan suara (20) Menyatakan DIRI atau ZAT (iaitu QALAM) ada KELAKUANNYA DIKATALAH QALAM tiada dengan lidah huruf suara itulah MUTAKALLIMUN (YANG BERKATA) kerana telah dikhabarkan Allah dalam di Qur’an SEMUA yang zahir dan ghaib PADA AKAL. WALLOHUA’LAM
 26. 26. 26 RINGKASAN SIFAT 20 Bil 6 BANGSA DIRI MANUSIA MENUNJUKKAN 6 BANGSA ZAT ALLAH 1 Ada aku DAPAT tiadanya, menunjukkan pada akalku bahawa AllahTa’ala TIDAK DAPAT tiadanya. (Iaitu WAJIB WUJUD) 2 Ada permulaan, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala tiada permulaan. (Iaitu QIDAM) 3 Berubah-ubah, menunjukkanlah pada akalku bahawa, Allah Ta’ala tiada berubah. (Iaitu BAQO) 4 Ada seumpamanya (bersamaan) dengan sekalian alam, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala tiada seumpama-Nya dengan sekalian alam. (Iaitu MUKHOLAFATUHULILHAWADITH) 5 Ada kekurangan ku, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala tiada kekurangan. (Iaitu QIYAAMUHU TA’ALA BINAFSIH.) 6 Esa diriku itu berlapis dan bersusun menunjukkan pada akalku bahawa, Esa Allah Ta’ala tiada berlapis dan tiada bersusun. (Iaitu WAHDANIYAT) 7 KEADAAN DIRI MANUSIA MENUNJUKKAN 7 KEADAAN ZAT ALLAH 7 Kuasa aku dengan tulang, urat, darah, daging dan otak benak, menunjukkan pada akalku bahawa, Kuasa Allah Ta’ala TIADA dengan tulang, urat, darah, daging dan otak benak. (Iaitu QUDRAT). 8 Aku berkehendak dengan hawa nafsu, menunjukkan pada akal ku bahawa, Allah Ta’ala berkehendak TIADA dengan hawa nafsu. (Iaitu IRADAT) 9 Aku mengetahui dengan hati dan perguruan, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala mengetahui TIADA dengan hati dan perguruan. (Iaitu ILMU)
 27. 27. 27 10 Aku hidup dengan nyawa, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala hidup TIADA dengan nyawa. (Iaitu HAYAT) 11 Aku mendengar dengan lubang telinga, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala mendengar TIADA dengan lubang telinga. (Iaitu SAMI’ ) 12 Aku melihat dengan biji mata, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala melihat TIADA dengan biji mata. (Iaitu BASAR) 13 Aku berkata dengan lidah, huruf dan suara, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala berkata TIADA dengan lidah, huruf dan suara. (Iaitu QALAM) 7 KELAKUAN DIRI MANUSIA MENUNJUKKAN 7 KELAKUAN ZAT ALLAH 14 Kelakuan kuasa dapat aku berkuasa, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala terlebih berkuasa. (Iaitu QODIRUN) 15 Kelakuan berkehendak dapat aku menghendaki, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala terlebih menghendaki. (Iaitu MURIDUN) 16 Kelakuan tahu dapat aku mengetahui, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala terlebih mengetahui. (Iaitu ’ALIMUN) 17 Kelakuan hidup dapat aku memelihara, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala terlebih memelihara. (Iaitu HAIYUN) 18 Kelakuan mendengar dapat aku mendengar, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala terlebih mendengar. (Iaitu SAMI’UN) 19 Kelakuan melihat dapat aku melihat, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala terlebih melihat. (Iaitu BASIRUN) 20 Kelakuan berkata dapat aku berkata-kata, menunjukkan pada akalku bahawa, Allah Ta’ala terlebih berkata-kata. (Iaitu MUTAKALLIMUN) Wallohua’lam.
 28. 28. 28 SOALAN KEFAHAMAN 1. Apakah maksud Allah tidak SEBANGSA dengan sesuatu dan apakah dalilnya? Jawapan : Maksud tidak sebangsa ialah TIDAK SAMA dengan 6 sifat yang ada pada semua makhluk iaitu harus adanya, ada permulaan, sentiasa berubah, ada yang serupa, berdiri dengan yang lain dan esa zatnya berlapis bersusun. 6 sifat itu dinamakan BANGSA diri makhluk. Dalil menunjukkan MUSTAHIL bagi Allah 6 BANGSA itu ialah firman-Nya pada ayat terakhir surah al-Ikhlas yang bermaksud “kata olehmu ya Muhammad, zat Allah itu TIADA seBANGSA akan salah suatu juapun” yakni salah suatu dari yang 6 di atas itu. 2. Bolehkan Allah didefinisikan? Kenapa? 3. Apakah makna dalil dan madlul? 4. Apakah makna dan perbezaan hukum adat, hukum akal dan hukum syara’? 5. Apakah beza maksud mengetahui dan beriman? Berikan contoh. 6. Apakah makna mengenal Allah? 7. Apakah perbezaan makna ”tahu”, ”faham”, ”tahkiq” dan ”taqlid”? 8. Setiap mukallaf ditegah TAQLID tentang Allah tanpa mengetahui dalil akalnya. Apakah ayat Qur’an yang melarang manusia ikut membuta tuli? 9. Apakah hukum mentahkiqkan pengenal kepada Allah? 10. Apakah bukti atau dalil yang menyuruh mentahkiqkan makna esa? 11. Kenapa kita belajar mengenal Allah? 12. Apakah tujuan mempelajari sifat 20? 13. Apakah ayat Qur’an yang menyuruh mengenal Allah? 14. Apakah hukumnya bagi manusia yang tidak mengenal Allah? 15. Apakah makna Allah dan makna Tuhan? 16. Mampukah manusia memikirkan tentang Allah? Kenapa? 17. Apakah hukumnya jika manusia memikirkan Allah? 18. Adakah memikirkan sifat 20 dikatakan memikirkan Allah? Kenapa? 19. Apakah perbezaan makna manusia ada, melihat dan Allah ada, melihat? 20. Apakah perbezaan makna manusia esa dan Allah ESA? 21. Apakah makna sifat dan makna zat? 22. Adakah maksud sifat bagi manusia dan maksud sifat bagi Allah? 23. Apakah sifat yang ada pada semua makhluk zahir atau ghaib? 24. Apakah maksud diri manusia dan maksud diri Allah?
 29. 29. 29 25. Yang manakah bangsa diri manusia dan bangsa diri Allah? 26. Yang manakah keadaan diri manusia dan keadaan diri Allah? 27. Yang manakah kelakuan diri manusia dan kelakuan diri Allah? 28. Apakah maksud sifat salbiah dan sifat maknawiah? 29. Adakah perkataan sifat bagi Allah disebut dalam al-Qur’an? Jika ”ada” nyatakan ayatnya? 30. Apakah maksud sifat kamalat dan yang manakah sifat kamalat? 31. Bolehkah dikata ”LAIN SIFAT DARIPADA”? Kenapa? Nyatakan buktinya daripada al-Qur’an. 32. Apakah dalil daripada Qur’an bahawa Qudrat itulah Qodirun? 33. Apakah dalil daripada Qur’an bahawa esa sifat, zat, nama dan kelakuan? 34. Apakah beza orang Islam dan kafir ketika menyebut nama Allah? 35. Apakah iktikad kita bila menyebut nama Allah dan perkataan ”Tuhan”? 36. Apakah ayat Qur’an yang menjadi BUKTI setiap ayat sifat 20 di atas? 37. Apakah kesimpulan bagi sifat 20? Terangkan. CATATAN
 30. 30. 30 Maaf atas sebarang kesalahan dan harap segera diperbetulkan serta dimaklumkan kepada penulis melalui email : fxcmega@gmail.com (Abul Hakim) Lihat lanjutan dan rumusannya dalam siapaALLAH.blogspot.com

×