Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FERNAO MAGALHFERNAO MAGALHAESAES
PRVÁ PLAVBA OKOLO SVETAPRVÁ PLAVBA OKOLO SVETA
Fernao MagalhaesFernao Magalhaes prezývaný aj Ferdinandprezývaný aj Ferdinand
Magellan bol svetoznámy portugalskýMagellan ...
Zámorské objavyZámorské objavy európskycheurópskych
moreplavcov v 15. – 18. storočí na koncimoreplavcov v 15. – 18. storoč...
Krištof KolumbusKrištof Kolumbus, pôvodom Janovčan v, pôvodom Janovčan v
španielskych službách chcel nájsť západnú cestu d...
Amerigo VespucciAmerigo Vespucci, taliansky moreplavec, podnikol, taliansky moreplavec, podnikol
dve zámorské cesty v roko...
Poznatky z objavných plavieb predchádzajúcichPoznatky z objavných plavieb predchádzajúcich
moreplavcov využil pri plavbe o...
MagalhaesMagalhaes sa pôvodne chcel dostať nasa pôvodne chcel dostať na MalukyMaluky
(Ostrovy korenia v Tichom oceáne v dn...
Na ostroveNa ostrove CebuCebu, vo filipínskom súostroví dňa, vo filipínskom súostroví dňa 27.27.
apríla 1921 Magalhaesaprí...
Ďalším významným objaviteľom a výskumníkom poĎalším významným objaviteľom a výskumníkom po
Magalhaesovi bol až anglický ka...
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Použité zdroje :Použité zdroje :
http://www.spsh.sk/encyklopedia/stredovek/magela...
Prezentácia geo v.-5-fernao magalhaes
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentácia geo v.-5-fernao magalhaes

2,952 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentácia geo v.-5-fernao magalhaes

 1. 1. FERNAO MAGALHFERNAO MAGALHAESAES PRVÁ PLAVBA OKOLO SVETAPRVÁ PLAVBA OKOLO SVETA
 2. 2. Fernao MagalhaesFernao Magalhaes prezývaný aj Ferdinandprezývaný aj Ferdinand Magellan bol svetoznámy portugalskýMagellan bol svetoznámy portugalský moreplavec, rytier a dobrodruh. Dlhé roky strávilmoreplavec, rytier a dobrodruh. Dlhé roky strávil štúdiom máp a zemepisných objavov.štúdiom máp a zemepisných objavov.
 3. 3. Zámorské objavyZámorské objavy európskycheurópskych moreplavcov v 15. – 18. storočí na koncimoreplavcov v 15. – 18. storočí na konci stredoveku a v novoveku boli začiatkomstredoveku a v novoveku boli začiatkom vzniku prvých koloniálnych ríš – španielskejvzniku prvých koloniálnych ríš – španielskej a portugalskej.a portugalskej. Bartolomeo DiazBartolomeo Diaz – portugalský– portugalský moreplavec v rokoch 1487 – 1488 dosiaholmoreplavec v rokoch 1487 – 1488 dosiahol najjužnejší cíp Afriky (mys Dobrej nádeje)najjužnejší cíp Afriky (mys Dobrej nádeje)
 4. 4. Krištof KolumbusKrištof Kolumbus, pôvodom Janovčan v, pôvodom Janovčan v španielskych službách chcel nájsť západnú cestu došpanielskych službách chcel nájsť západnú cestu do Indie.12. októbra 1492 pristál na ostrove San Salvador vIndie.12. októbra 1492 pristál na ostrove San Salvador v Karibskom mori a objavil tak nový svetadiel – Ameriku.Karibskom mori a objavil tak nový svetadiel – Ameriku. 4.augusta 1492 vyplával z prístavu4.augusta 1492 vyplával z prístavu Palos s tromi loďamiPalos s tromi loďami Santa MaríaSanta María (replika na obrázku),(replika na obrázku), NiňaNiňa aa PintaPinta.. 4 cesty Kolumba do Ameriky4 cesty Kolumba do Ameriky
 5. 5. Amerigo VespucciAmerigo Vespucci, taliansky moreplavec, podnikol, taliansky moreplavec, podnikol dve zámorské cesty v rokoch 1498 – 1499 a 1501 –dve zámorské cesty v rokoch 1498 – 1499 a 1501 – 1502, podľa neho bol pomenovaný Americký kontinent.1502, podľa neho bol pomenovaný Americký kontinent. Vacso da GamaVacso da Gama, Portugalec, v roku, Portugalec, v roku 1498 oboplával Afriku a objavil1498 oboplával Afriku a objavil námornú cestu do Indie.námornú cestu do Indie.
 6. 6. Poznatky z objavných plavieb predchádzajúcichPoznatky z objavných plavieb predchádzajúcich moreplavcov využil pri plavbe okolo svetamoreplavcov využil pri plavbe okolo sveta FernaoFernao MagalhaeMagalhaess. Plavbu začal. Plavbu začal 20. septembra 151920. septembra 1519 zozo španielskeho prístavu San Lucar a jeho flotila sašpanielskeho prístavu San Lucar a jeho flotila sa skladala z piatich lodí :skladala z piatich lodí : Trinidad, 130 ton, 55 mužov, kapitán: Fernão de Magalhães San Antonio, 195 ton, 100 mužov, kapitán: Juan de Cartagena Concepción, 90 ton, 45 mužov, kapitán: Gaspar de Quesada Victoria, 90 ton, 42 mužov, kapitán: Luis de Mendoza Santiago, 60 ton, 32 mužov, kapitán: João Serrão
 7. 7. MagalhaesMagalhaes sa pôvodne chcel dostať nasa pôvodne chcel dostať na MalukyMaluky (Ostrovy korenia v Tichom oceáne v dnešnej Indonézii),(Ostrovy korenia v Tichom oceáne v dnešnej Indonézii), západnou cestou cez Atlantický oceán.západnou cestou cez Atlantický oceán. Prieliv na juhu Južnej Ameriky, ktorým sa preplavil zPrieliv na juhu Južnej Ameriky, ktorým sa preplavil z Atlantického do Tichého oceánu bol neskôr nazvanýAtlantického do Tichého oceánu bol neskôr nazvaný jeho menom akojeho menom ako Magalhaesov prieliv.Magalhaesov prieliv.
 8. 8. Na ostroveNa ostrove CebuCebu, vo filipínskom súostroví dňa, vo filipínskom súostroví dňa 27.27. apríla 1921 Magalhaesapríla 1921 Magalhaes pri boji s domorodcamipri boji s domorodcami zahynul. Do španielskeho domovského prístavu sazahynul. Do španielskeho domovského prístavu sa popo troch rokochtroch rokoch od vyplávania vrátila loďod vyplávania vrátila loď VictóriaVictória s 18s 18 mužmi na palube.mužmi na palube.
 9. 9. Ďalším významným objaviteľom a výskumníkom poĎalším významným objaviteľom a výskumníkom po Magalhaesovi bol až anglický kapitánMagalhaesovi bol až anglický kapitán James CookJames Cook,, ktorého tri plavby okolo sveta a hlavne významnéktorého tri plavby okolo sveta a hlavne významné zemepisné práce výrazne posunuli znalosti o Zemi.zemepisné práce výrazne posunuli znalosti o Zemi. 1.1.plavba (1772 – 1775) –plavba (1772 – 1775) – zelenázelená 2.2.plavba (1768 – 1771) –plavba (1768 – 1771) – červenáčervená 3.3.plavba (1776 – 1779) – modráplavba (1776 – 1779) – modrá
 10. 10. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Použité zdroje :Použité zdroje : http://www.spsh.sk/encyklopedia/stredovek/magelan.htmhttp://www.spsh.sk/encyklopedia/stredovek/magelan.htm - (cit. 21.05.2011)- (cit. 21.05.2011) http://referaty-seminarky.sk/fernao-magalhaes-prva-plavba-okolo-sveta/http://referaty-seminarky.sk/fernao-magalhaes-prva-plavba-okolo-sveta/ - (cit.- (cit. 21.05.2011)21.05.2011) http://sk.wikipedia.org/wiki/James_Cookhttp://sk.wikipedia.org/wiki/James_Cook - (cit. 21.05.2011)- (cit. 21.05.2011) http://sk.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A3ohttp://sk.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A3o – (cit. 21.05.2011)– (cit. 21.05.2011) http://www.google.sk/search?q=fernao+magalhaes&hlhttp://www.google.sk/search?q=fernao+magalhaes&hl – (cit. 21.05.2011)– (cit. 21.05.2011) http://www.google.sk/search?q=historick%C3%A9+mapyhttp://www.google.sk/search?q=historick%C3%A9+mapy – (cit. 21.05.2011)– (cit. 21.05.2011)

×