Prezentácia geo ix.-3-banská štiavnica

1,674 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,674
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentácia geo ix.-3-banská štiavnica

 1. 1. BANSKÁ ŠTIAVNICABANSKÁ ŠTIAVNICA
 2. 2. MestoMesto Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica (nemeckynemecky SchemnitzSchemnitz) sa nachádza vsa nachádza v Štiavnických vrchochŠtiavnických vrchoch, neďaleko, neďaleko vrchuvrchu SitnoSitno.V minulosti bola vďaka významnej.V minulosti bola vďaka významnej ťažbeťažbe striebrastriebra známa aj akoznáma aj ako strieborné mestostrieborné mesto.. V súčasnosti je mesto Banská ŠtiavnicaV súčasnosti je mesto Banská Štiavnica zaradené dozaradené do Svetového dedičstva UNESCOSvetového dedičstva UNESCO..
 3. 3. Územie mesta bolo osídlenéÚzemie mesta bolo osídlené KeltamiKeltami už v 3. – 2. storočíuž v 3. – 2. storočí pred n. l., ktorí tu ťažilipred n. l., ktorí tu ťažili zlatozlato. Z roku. Z roku 11561156 je najstaršiaje najstaršia písomná zmienka o meste, ktoré sa spomína akopísomná zmienka o meste, ktoré sa spomína ako terraterra banensiumbanensium – zem baníkov– zem baníkov. V. V 13. storočí13. storočí do Banskejdo Banskej Štiavnice prišli osadníci zŠtiavnice prišli osadníci z TirolskaTirolska aa SaskaSaska, z roku, z roku 12171217 je prvý písomný dôkaz o ťažbe striebra na území mesta,je prvý písomný dôkaz o ťažbe striebra na území mesta, rokuroku 12381238 dostalo mestodostalo mesto mestské privilégiámestské privilégiá, roku, roku 14431443 postihlo mesto ničivépostihlo mesto ničivé zemetraseniezemetrasenie, po ktorom muselo, po ktorom muselo byť mesto opäť vybudované.byť mesto opäť vybudované.
 4. 4. V rokochV rokoch 15461546 –– 15591559 bol prestavaný farský kostol nabol prestavaný farský kostol na dnešnýdnešný Starý zámokStarý zámok, ktorý slúžil ako, ktorý slúžil ako protiproti tureckáturecká pevnosťpevnosť, v rokoch, v rokoch 15641564 –– 15711571 vybudovalivybudovali Nový zámokNový zámok ako proti tureckú pevnosť. Rokuako proti tureckú pevnosť. Roku 16271627 bol v bani prvýkrátbol v bani prvýkrát použitýpoužitý pušný prachpušný prach pri razení priekopu Daniel, v rokupri razení priekopu Daniel, v roku 16811681 bola postavenábola postavená KlopačkaKlopačka oznamujúca čas fárania.oznamujúca čas fárania. Starý zámokStarý zámok Nový zámokNový zámok
 5. 5. V rokuV roku 17351735 bola v Banskej Štiavnicibola v Banskej Štiavnici SamuelomSamuelom MikovínimMikovínim založenázaložená prvá banská školaprvá banská škola vv UhorskuUhorsku, roku, roku 17511751 bola dokončenábola dokončená KalváriaKalvária, výstavba ktorej bola, výstavba ktorej bola iniciovanáiniciovaná jezuitomjezuitom Františkom PergeromFrantiškom Pergerom. V 18. storočí. V 18. storočí je B. Štiavnicaje B. Štiavnica tretím najväčším mestomtretím najväčším mestom v Uhorsku.v Uhorsku. Významným medzníkom v histórii mesta bolo zriadenieVýznamným medzníkom v histórii mesta bolo zriadenie Baníckej akadémie v roku 1762Baníckej akadémie v roku 1762. Bola to prvá vysoká. Bola to prvá vysoká škola technického charakteru na svete a Banskáškola technického charakteru na svete a Banská Štiavnica sa stalaŠtiavnica sa stala centrom rozvoja banskej vedycentrom rozvoja banskej vedy a technikya techniky v Európe.v Európe. Budova Baníckej akadémieBudova Baníckej akadémieKalvária nad Banskou ŠtiavnicouKalvária nad Banskou Štiavnicou
 6. 6. Do polovice 18. storočia bol v okolí Banskej ŠtiavniceDo polovice 18. storočia bol v okolí Banskej Štiavnice vybudovaný jedinečnývybudovaný jedinečný banský vodohospodársky systémbanský vodohospodársky systém pozostávajúci zo 60 vodných nádrží -pozostávajúci zo 60 vodných nádrží - tajchovtajchov, ktoré sú, ktoré sú v súčasnosti vyhľadávanými strediskami letnýchv súčasnosti vyhľadávanými strediskami letných dovoleniek.dovoleniek. Mapa tajchov a vodnýchMapa tajchov a vodných jarkov, začiatok 19. storočiajarkov, začiatok 19. storočia
 7. 7. Banské múzeum v prírodeBanské múzeum v prírode (skanzen) bolo(skanzen) bolo sprístupnené v roku 1974 na pôvodných banskýchsprístupnené v roku 1974 na pôvodných banských dielachdielach šachty Ondrejšachty Ondrej aa štôlne Bartolomejštôlne Bartolomej zo 16. a 17.zo 16. a 17. storočia. Nachádza sa 2 km od Banskej Štiavnice pristoročia. Nachádza sa 2 km od Banskej Štiavnice pri ceste do Štiavnických Baní pod jazerom Klinger.ceste do Štiavnických Baní pod jazerom Klinger. PozostávaPozostáva z povrchovejz povrchovej aa podzemnej expozíciepodzemnej expozície.. Plán baní s vodočerpacímPlán baní s vodočerpacím strojomstrojom
 8. 8. Múzeum vo Svätom AntoneMúzeum vo Svätom Antone (pri Banskej Štiavnici) sa(pri Banskej Štiavnici) sa nachádza v neskorobarokovom kaštieli, pôvodnom sídlenachádza v neskorobarokovom kaštieli, pôvodnom sídle rodovrodov KoháryKoháry aa CoburgCoburg, v nádhernom prostredí, v nádhernom prostredí anglického parku s jazierkami, kaskádami a umelouanglického parku s jazierkami, kaskádami a umelou jaskyňou. Nachádza sa tu jedinečnájaskyňou. Nachádza sa tu jedinečná poľovníckapoľovnícka expozíciaexpozícia na Slovensku a vzácnana Slovensku a vzácna umeleckohistorickáumeleckohistorická expozíciaexpozícia.. Každoročne začiatkom septembra sa tuKaždoročne začiatkom septembra sa tu konajú Dni Sv. Huberta, celoslovenskékonajú Dni Sv. Huberta, celoslovenské slávnosti poľovníkov a priateľov prírody.slávnosti poľovníkov a priateľov prírody.
 9. 9. Svetovú výnimočnosťSvetovú výnimočnosť a prínos banskoštiavnickéhoa prínos banskoštiavnického vodohospodárskeho systému k civilizačnému pokrokuvodohospodárskeho systému k civilizačnému pokroku uznalouznalo v roku 1993 UNESCOv roku 1993 UNESCO, zapísaním historického, zapísaním historického mesta Banská Štiavnicamesta Banská Štiavnica a technických pamiatoka technických pamiatok priľahlého okolia napriľahlého okolia na Listinu svetového kultúrneho aListinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstvaprírodného dedičstva.. V pamiatkovej rezervácii mesta sa nachádza 360V pamiatkovej rezervácii mesta sa nachádza 360 objektov, ktoré sú umeleckými a historickými pamiatkamiobjektov, ktoré sú umeleckými a historickými pamiatkami Štôlňa GlanzenbergŠtôlňa Glanzenberg Kostol sv. KatarínyKostol sv. Kataríny Námestie svätej TrojiceNámestie svätej Trojice
 10. 10. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Použité zdroje :Použité zdroje : http://www.visitslovakia.com/banska-stiavnicahttp://www.visitslovakia.com/banska-stiavnica - (cit. 19.07.2011)- (cit. 19.07.2011) http://www.visitslovakia.com/historicke-pamiatky-na-slovensku/http://www.visitslovakia.com/historicke-pamiatky-na-slovensku/ - (cit.- (cit. 19.07.2011)19.07.2011) http://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnicahttp://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica - (cit. 19.07.2011)- (cit. 19.07.2011) http://www.banskastiavnica.sk/index.htmlhttp://www.banskastiavnica.sk/index.html - (cit. 19.07.2011)- (cit. 19.07.2011) http://www.google.sk/search?q=bansk%C3%A1+%http://www.google.sk/search?q=bansk%C3%A1+%C5%A1tiavnica&hl=sk - (cit.C5%A1tiavnica&hl=sk - (cit. 19.07.2011)19.07.2011)

×