Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osmijanko pl sjl-m iii - 14.1

638 views

Published on

Osmijanko-slovesnký jazyk, matematika-3.ročník-ševčíková

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Osmijanko pl sjl-m iii - 14.1

  1. 1. Čítaj, pochop a použi! Základná škola, Malokarpatské námestie 1, BratislavaPRACOVNÝ LIST PRE ŽIAKA SJL/MAT- III. - 14.1OSMIJANKOMôj životopis sa začal asi vtedy, keď vaši tatovia a mamovia- pardón mamičky! – bolizéeškári. Vtedy som rečnil každý týždeň do rozhlasu mal som kapsičku a v nejschované rozprávky. Jedného dňa som dostal duševné zemetrasenie, lebo...!Kapsička bola prázdna, rozprávok niet, čo ja budem rečniť deťom?! Nuž som sa vybraldo sveta pohľadať rozprávky. Až som sa dostal do jednej krajiny. Krajina to bolanevídaná, lebo každý strom mal zelený peň a na ňom len jeden obrovský konár. Skoroto nevyzeralo ako stromy, ale ako obrovské zelené jednotky. A z tých zelenýchjednotiek bola celá hora. Nad tými jednotkovými stromami lietali čudní vtáci – vyzeraliako položená trojka. Medzi stromami bolo jazierko v podobe krásnej bledomodrej nulya na ňom plávali kačice. Ale aké kačice! Vyzerali ako dvojky! Odrazu ma zdrapil akýsichlapisko. Ten vyzeral ako deviatka, lebo mal strašne velikánsku hlavu, a ináč bol celýtenký a skrútený a skákal na jednej nohe tak šikovne ako opica. A už ma vliekol, až madovliekol pred velikánsky trón. Trón vyzeral ako štvorka a sedel na ňom ešte čudnejšíčlovečisko. Mal iba špicatý nos – tiež ako jednotka- a z toho nosa vychádzali saménuly a z nich sa skladal taký kolieskový chlap. Potom som sa dozvedel, že krajina, doktorej som padol, je krajina samých čísel a volá sa Trilónia. A ten chlap na tróne – tobol kráľ Milión Stopätnásty.(upravené podľa Bendová, K. 2010. Osmijanko sa vracia. Bratislava: BUVIK ) 1. Zakrúžkuj správnu odpoveď: Ako často rečnil Osmijanko do rozhlasu? a) kedy sa mu chcelo b) každý deň c) každý mesiac d) každý týždeň 2. Zakrúžkuj správnu odpoveď: Komu rečnil Osmijanko do rozhlasu? a) mamičkám b) oteckom c) babičkám d) deťom 3. Zakrúžkuj správnu odpoveď: Čo rečnil Osmijanko do rozhlasu? a) poviedky b) vtipy c) rozprávky d) básničky 4. Napíš odpoveď: Prečo sa Osmijanko vybral do sveta? ................................................................................................................
  2. 2. Čítaj, pochop a použi! Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava5. Zakrúžkuj správnu odpoveď: Ako vyzerali vtáci v krajine, do ktorej prišiel Osmijanko? a) ako dvojka b) ako trojka c) ako jednotka d) ako štvorka6. Zakrúžkuj správnu odpoveď: Jazierko ležalo medzi a) domami b) horami c) stromami d) nulami7. Napíš odpoveď, ale nie slovom: Čomu sa podobal chlap, ktorý dovliekol Osmijanka ku kráľovi? ..............................................................8. Zakrúžkuj správnu odpoveď: Chlap, ktorý doviedol Osmijanka ku kráľovi a) skákal b) bežal c) kráčal d) ležal9. Doplň text: Potom som sa dozvedel, že krajina, do ktorej som padol, je krajina samých čísel a volá sa ...............................................................................10. Zakrúžkuj správnu odpoveď: Kráľ sa volal Milión a) 112 b) 150 c) 115 d) 10511. Odpovedz na otázku : Je pravda, že Osmijanko získal svoje meno podľa toho, ako deti kreslia panáčikov – ako osmičku a keďže je Janko – tak je Osmijanko? Odpoveď nájdi v knižke Osmijanko sa vracia na s. 8 .......................................................................................................................

×