Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

čIpko sjl -inv -vyv - iii.-17.1

290 views

Published on

Čipko-Slovenský jazyk, informatika, výtvarná-3.ročník-ševčíková

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

čIpko sjl -inv -vyv - iii.-17.1

  1. 1. Čítaj, pochop a použi! Základná škola, Malokarpatské námestie 1, BratislavaPRACOVNÝ LIST PRE ŽIAKA SJL/INV/VYV – III. – 17.1Roman sa strhol. Na okraji popísaného papiera lezie - nie stojí akýsi chrobáčik. Márovný čierny chrbát, po oboch stranách tenké nôžky. Stojí? Ide? Roman stuhol. Stojí.Opatrne sa dotkol chrobáčika. Nič. Prevracia ho medzi prstami. Veď je to dajakádoštička z umelej hmoty. Trčia z nej pliešky. Stoja v rade ako vojaci na prehliadke.Doštička sotva širšia ako Romanov prštek. Dlhá na dva nechty. Roman privoňal. Nič.Chcel zoskočiť zo stoličky a opýtať sa starkého, keď začul hlások tenučký ako nitka:„Ahoj , kamoš!“Romanova plavá štica sa pod lampou zatriasla. Priložil si chrobáčika k uchu. Terazcelkom jasne počuje ako z rádia : „Dovoľ, človek, aby so sa ti predstavil. Som Čipko.“Čipkov hlások sa cvrlikal, ako keď starký ladí svoje rádio. Roman zatvorilencyklopédiu a položil chrobáčika do tieňa hrubej knihy.„V poriadku? Akože sa voláš?“„Čipko ... Od slova čip.“„Ocino, čo je to čip?“Ocko od začudovania skoro pustil volant. Dobre, že ho mama nevidela.„Čip je maličká kremíková doštička. Do nej sú zalisované ... ako ti to mám opísať ...tisícky elektrických spojov. Nahradia celé dávne elektrické prístroje. Aj kalkulačky. Čipje zázrak.“„Čo je to zázrak, oco?“„Romanko, po poriadku. Čip môže vykonať aj prácu celého malého počítača. Potomho volajú mikroprocesor.“„Mikro – pose...“„Mikroprocesor je napríklad aj v malom počítači, aký má strýko Peter. Mikroprocesormôže všeličo urobiť za človeka. Povedzme riadiť roboty.“(upravené podľa Hykisch, A.1989. Kamarát Čipko. Bratislava: Mladé letá ISBN 80-06-00127-8)
  2. 2. Čítaj, pochop a použi! Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava1. Podľa tabuľky napíš odpoveď na otázku : Február Kedy oslavuje meniny chlapec z textu? 1. Tatiana 2. Erika, Erik 3. Blažej 4. Veronika 5. Agáta 6. Dorota 7. Vanda 8. Zoja 9. Zdenko 10. Gabriela 11. Dezider 12. Perla 13. Arpád 14. Valentín 15. Pravoslav 16. Ida, Liana 17. Miloslava 18. Jaromír 19. Vlasta 20. Lívia 21. Eleonóra 22. Etela 23. Roman, Romana 24. Matej 25. Frederik, Frederika 26. Viktor 27. Alexander 28. Zlatica ......................................................................2. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Kde našiel chlapec Čipka? a) na papieri b) na tanieri c) na obraze d) na koberci3. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Akej farby bol Čipko? a) červenej b) čiernej c) čokoládovej d) čučoriedkovej
  3. 3. Čítaj, pochop a použi! Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava4. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Čo trčalo z doštičky? a) triesky b) vlnky c) pliešky d) nite5. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Ak by bol necht dlhý 1cm,koľko mm by meral Čipko? a) 40 mm b) 30 mm c) 10 mm d) 20 mm6. Doplň text : Začul tenučký hlások ako ........................................7. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Kto vysvetlil chlapcovi , čo je čip? a) starký b) strýko Peter c) otec d) Čipko8. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Čo je v čipe? a) elektrické spoje b) autobusové spoje c) vlakové spoje d) električkové spoje
  4. 4. Čítaj, pochop a použi!Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava

×