Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Søkemotorkrigen

1,460 views

Published on

Du vinner søkemotorkrigen: Nettsøk er big business. Tekstannonser gir store inntekter til søkemotorene og relevante resultater gir kunder som vender tilbake.
Søkemotorbransjen er i et innovasjonskappløp, som gir
stadig nye muligheter for deg som søker.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Søkemotorkrigen

 1. 1. Søkemotorkrigen Google, Microsoft og kampen om verdensherredømme Susanne Koch Gruppe for digitale medier i læring (DML) USITs allmøte 4. mai 2006
 2. 2. Du vinner søkemotorkrigen <ul><li>Nettsøk er big business </li></ul><ul><li>Tekstannonser gir store inntekter til søkemotorene </li></ul><ul><li>Relevante resultater gir kunder som vender tilbake </li></ul><ul><li>Søkemotorbransjen er i et innovasjonskappløp </li></ul><ul><li>Stadig nye muligheter for deg som søker </li></ul>
 3. 3. Søkemotorer <ul><li>Dataprogrammer (spiders) som automatisk indekserer så mye som mulig av Internett </li></ul><ul><ul><li>Google </li></ul></ul><ul><ul><li>Yahoo </li></ul></ul><ul><ul><li>MSN </li></ul></ul><ul><ul><li>Ask </li></ul></ul>
 4. 4. Kataloger <ul><li>Satt sammen av mennesker, ikke maskiner </li></ul><ul><li>Lar deg utforske tematisk </li></ul><ul><ul><li>Yahoo Directory </li></ul></ul><ul><ul><li>Open Directory Project </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvasir </li></ul></ul>
 5. 5. Norske søkesteder <ul><li>Kvasir (Eies av Eniro) </li></ul><ul><li>Eniro (Bruker Kvasirs katalog) </li></ul><ul><li>Sesam (Eies av Schibsted) </li></ul><ul><li>Yelo (Eies av Findexa/Gule sider) </li></ul><ul><li>Google, som de alle er redde for! </li></ul>
 6. 6. Metasøk <ul><li>Søkemotorenes indekser overlapper i liten grad </li></ul><ul><li>For søk på tvers av søkemotorenes indekser </li></ul><ul><ul><li>Ixquick </li></ul></ul><ul><ul><li>Easy2find </li></ul></ul><ul><ul><li>Clusty (grupperer treffene tematisk) </li></ul></ul>
 7. 7. Vertikalt søk <ul><li>Søk i et utsnitt av informasjonen på nettet </li></ul><ul><li>Subset av tradisjonelle søkemotorindekser som tar for seg bestemte tema </li></ul><ul><li>Også: Spesialiserte søkenettsteder som gir adgang til det skjulte nettet </li></ul><ul><li>Også: betaltjenester (Dialogue, Lexis Nexis, A-tekst) </li></ul><ul><li>Shoppingsøk, nyhetssøk, jobbsøk </li></ul>
 8. 8. Desktopsøk <ul><li>Mengden av data på egen PC øker enormt </li></ul><ul><li>Windows og Office har elendige søkeverktøy </li></ul><ul><li>Programvare som indekserer din egen harddisk og email </li></ul><ul><ul><li>Google Desktop Search (PC) </li></ul></ul><ul><ul><li>MSN Toolbar (PC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Copernic (PC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Spotlight (Mac, integrert) </li></ul></ul><ul><li>Kampen om desktopsearch er kampen om kundene </li></ul>
 9. 9. Krig om mer enn søk <ul><li>Yahoo! og MSN tilbyr portaltjenester </li></ul><ul><li>Google tilbyr det meste </li></ul><ul><li>Jakten på nye, spennende selskaper: </li></ul><ul><ul><li>Yahoo! kjøper Delicious, RocketMail, Geocities </li></ul></ul><ul><ul><li>Microsoft kjøper Groove Networks, FolderShare </li></ul></ul><ul><ul><li>Google kjøper Blogger, Picasa, Keyhole m.m.m. </li></ul></ul><ul><li>Se også: </li></ul><ul><li>http://www.readwriteweb.com/archives/acquisitions_an.php </li></ul>
 10. 10. Googles søketjenester
 11. 11. Googles andre tjenester
 12. 12. Søkemotorselskaper blir mediaselskaper <ul><li>Nyheter </li></ul><ul><ul><li>Google News, Yahoo! News, MSN News </li></ul></ul><ul><li>Grupper/diskusjonsforum </li></ul><ul><ul><li>Google Groups, Yahoo! Groups, Orkut </li></ul></ul><ul><li>Blogging </li></ul><ul><ul><li>Blogger, MSN Spaces (som er mer enn blogging) </li></ul></ul><ul><li>Og mye, mye mer... </li></ul>
 13. 13. Søkemotorselskaper leverer software <ul><li>Software-as-a-service </li></ul><ul><ul><li>Mail (Gmail, Hotmail) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bildebehandling (Picasa, Flickr) </li></ul></ul><ul><ul><li>Webpublisering (Google Page Creator) </li></ul></ul><ul><ul><li>Websiteanalyse (Google Analytics) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bloggpublisering (Blogger, MSN Spaces) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekstbehandling (Writely og snart MS Office?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Avtalebok/kalender (Google Calendar + Yahoo!) </li></ul></ul><ul><ul><li>3D-grafikk (Google Skechup) </li></ul></ul>
 14. 14. Web 2.0? <ul><li>Et omdiskutert fenomen </li></ul><ul><li>O’Reillys definisjon http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228 </li></ul><ul><li>I alle fall ser man noen viktige trender </li></ul>
 15. 15. Nettet i endring <ul><li>Brukerdeltakelse </li></ul><ul><ul><li>Flickr, Delicious, Wikipedia m.m. </li></ul></ul><ul><li>Tagging (folksonomy) </li></ul><ul><ul><li>Flickr, Delicious, YouTube m.m. </li></ul></ul><ul><li>Software-as-a-service </li></ul><ul><ul><li>Writely, Flickr, Blogger m.m. </li></ul></ul><ul><li>Online lagring </li></ul><ul><ul><li>Streamload, .Mac, Xdrive (og Gmail) </li></ul></ul><ul><li>(Ja, kategoriene overlapper, og det er halve moroa) </li></ul>
 16. 16. Er det bare moro? <ul><li>I ”informasjonsalderen” er søkemotorer et politisk tema </li></ul><ul><li>Skal noe innhold ekskluderes? </li></ul><ul><li>Tyskland arbeider for å fjerne barneporno og nazistpropaganda </li></ul><ul><li>Kina har alliert seg med Google og Yahoo for å ekskludere nettsider som kan undergrave regimet </li></ul><ul><li>Internett undergraver diktaturer, men mektige diktaturer kan skjende Nettet ved hjelp av profittsultne søkemotorer </li></ul>Dan Wang
 17. 17. Takk for meg! <ul><li>Susanne Koch </li></ul><ul><li>Gruppe for digitale medier i læring </li></ul>
 18. 18. Pekere <ul><li>Søkemotorer </li></ul><ul><li>Google: http:// www.google.com </li></ul><ul><li>Yahoo: http://search.yahoo.com/ </li></ul><ul><li>MSN: http:// search.msn.com / </li></ul><ul><li>Ask Jeeves: http://www.ask.com/ </li></ul><ul><li>Kataloger </li></ul><ul><li>Yahoo: http://dir.yahoo.com/ </li></ul><ul><li>Open Directory: http:// dmoz.org / </li></ul><ul><li>Kvasir: http://www.kvasir.no/ </li></ul><ul><li>Metasøkemotorer </li></ul><ul><li>Ixquick: http://www.eu.ixquick.com/ </li></ul><ul><li>Ez2find: http://ez2find.com/ </li></ul><ul><li>Clusty: http://clusty.com/ </li></ul><ul><li>Norske søkesider </li></ul><ul><li>Kvasir: http://www.kvasir.no/ </li></ul><ul><li>Eniro: http://www.eniro.no/ </li></ul><ul><li>Sesam: http://sesam.no/ </li></ul><ul><li>Yelo: http://www.yelo.no/yelo/ </li></ul><ul><li>Desktopsøk </li></ul><ul><li>Google Desktop: http://desktop.google.com/ </li></ul><ul><li>MSN Toolbar: http://toolbar.msn.com/ </li></ul><ul><li>Copernic: http://www.copernic.com/ </li></ul><ul><li>Vertikalt søk </li></ul><ul><li>Looksmart: http://search.looksmart.com/ </li></ul><ul><li>Answers.com: http://www.answers.com/ </li></ul><ul><li>Search Engine Watch om vertikalt søk: http://searchenginewatch.com/links/ article.php /2156351 </li></ul><ul><li>Pandias oversikt over vertikale søkesteder: http://www.pandia.com/powersearch/ index.html#specialized </li></ul><ul><li>” Web 2.0” </li></ul><ul><li>Flickr http://www.flickr.com/ </li></ul><ul><li>YouTube: http://youtube.com/ </li></ul><ul><li>Delicious: http://del.icio.us/ </li></ul><ul><li>Writely: http://www.writely.com/ </li></ul><ul><li>Søkemotorer og politikk </li></ul><ul><li>German search services collaborate to exclude child pornography, right wing extremism, and glorification of violence: http://www.pandia.com/sw-2005/10-germany.html </li></ul><ul><li>On Google’s Taiwan blunder http://www.pandia.com/sew/98-on-googles-taiwan-blunder.html </li></ul><ul><li>Yahoo!, China and the freedom of expression http://www.pandia.com/sew/71-yahoo-china-and-the-freedom-of-expression.html </li></ul>

×