Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nye metoder i tilrettelegging av undervisning

1,305 views

Published on

Foredrag om nye metoder i tilrettelegging av undervisning med eksempler fra norske universiteter og høyskoler på Foreningen for fleksibel uddannelse i Dankarks konferanse
Organisering av læring.

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nye metoder i tilrettelegging av undervisning

  1. 1. FLUID Organisering av læring København 22. Mai 2008 Nye metoder i tilrettelegging av undervisning Susanne Koch Gruppe for digitale medier i læring Universitetet i Oslo s.a.k.koch@usit.uio.no
  2. 2. Hva skjer denne timen? Tema: Web 2.0 i tilrettelegging av undervisning  Jeg skal forklare hvorfor jeg brenner for dette  Vi skal se noen eksempler fra Universitetet i Oslo  Dere skal drøfte potensialet disse verktøyene har  for å endre studentenes læringsprosess Foto: merfam (flickr)
  3. 3. Foto: takomabibelot (flickr) Hvorfor er dette viktig?  Vi lever i et kunnskapssamfunn  Studentene skal bli kunnskapsprodusenter  Dette oppnår vi ikke ved hjelp av forelesninger – Men det finnes nye en-til-mange kanaler som passer til jobben
  4. 4. Tid for å tenke nytt om læring  Nytt samfunn – Informasjonssamfunn Foto: tanakawho(flickr) – Kunnskapssamfunn  Nye krav – Digital kompetanse – Informasjonskompetanse – Læringskompetanse  Ny teknologi – Brukergenerert innhold – Delingskultut – Sosiale nettverk  Ny undervisning – Vi sprenger klasserommets grenser – Aktiviserer studentene
  5. 5. Aktive studenter  Web 2.0 dreier seg om – Brukergenerert innhold Foto: lizeffler (flickr) – Aktive brukere  Det er riktig medium når vi vil gjøre studentene til kunnskapsprodusenter  Dessuten er det morsomt, og det forenkler arbeidsprosessene dine!
  6. 6. Hva med LMS?  LMSer kritiseres for å være lukkede – Det er en fordel i visse typer prosesser (diskusjoner, innleveringer, sensititve temaer)  LMSer er ikke lenger så lukkede – RSS-strømmer kan settes opp ut av mange LMSer – Man kan spille av videoer og embede presentasjoner inne i LMSet  Velg arena som passer til aktiviteten -- gjerne en kombinasjon av åpne og lukkede ressurser
  7. 7. Foto: Ilpo's Sojourn (flickr) Eksempler fra Universitetet i Oslo  Dere finner URLene her: http://del.icio.us/skoch/fluid  Presentasjonsfilen finner dere her: http://www.slideshare.net/dmlgruppen  Artikler, nettsteder, konferanser m.m, som jeg anbefaler: http://twitter.com/susanneanette

×