Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energiebesparing bij grote Nederlandse winkelketen

280 views

Published on

Energiemanagement voor vestigingen van een
grote Nederlandse winkelketen om besparing
op energieverbruik te realiseren

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Energiebesparing bij grote Nederlandse winkelketen

  1. 1. ENERGIEBESPARING BIJ EEN GROTEWINKELKETEN KLANT Een grote Nederlandse winkelketen PROJECT Energiemanagement voor vestigingen van een grote winkelketen in Nederland om besparing op energieverbruik te realiserenMiddels energiemanagement wil de winkelketen systeem geïnstalleerd. De data wordt dagelijksinzicht in het energieverbruik van de verschillende gecontroleerd en bij afwijkende resultaten wordtfilialen, zodat het verbruik bewaakt en de besparings- nader energieonderzoek bij het betreffende filiaalpotentie geïdentificeerd kunnen worden. Bewust- uitgevoerd.wording van het energieverbruik bij de afnemersvinden zij daarbij een belangrijke peiler. Energiema- Resultaten Gedetailleerd inzicht in het energie-nagement moet bij de winkels een jaarlijkse besparing verbruik van de verschillende filialen en aanvullendopleveren van 300.000 kWh elektriciteit, 30.000 m3 energieonderzoek heeft ertoe geleid dat een grootgas en 2000 m3 water ten opzichte van het referentie- aantal energiebesparingen zijn gerealiseerd. Doorjaar 2005. optimalisatie van het gebouwbeheersysteem is tot 20% bespaard op het verbruik van de klimaatinstalla-In elk filiaal worden de hoofdstromen van energie en ties. Ook is door slimme schakeling van de verlichting,water gemonitord. Bij de implementatie van energie- ondanks een toename van eenderde van het verlich-management hanteert Ebatech drie fasen: tingsvermogen per vierkante meter, het verbruik vanl de eerste fase wordt op basis van een energie- In de verlichting nagenoeg gelijk gebleven. Het meest onderzoek een besparingspotentieel berekend. recente besparingsproject is het implementeren van Alle mogelijke besparingsopties voor de vestigin- een weersvoorspellende regeling op de klimaatinstal- gen van de winkelketen worden hierbij aangeduid. laties, die er voor moet zorgen dat 4% bespaard gaatl de tweede fase wordt voor de meest vrucht- In worden op het gasverbruik. Met de besparingstrajec- bare besparingen een plan van aanpak opgesteld ten van de afgelopen jaren is voor alle filialen geza- om de besparingen te realiseren. In de opstart- menlijk tenminste € 250.000,- op de jaarlijkse energie- fase van energiemanagement worden eerst kosten bespaard, waarbij de terugverdientijd van de doelstellingen geformuleerd en een plan voor besparingsprojecten onder de vijf jaar ligt. energiemonitoring opgesteld.l de derde en laatste fase wordt het monitoring- InWilt u meer informatie? Neem contact op met Ebatech op 088 098 15 97 of stuur een e-mail naar info@ebatech.nl

×