Energie Consultancy

312 views

Published on

Ben je al aan de slag met energiebesparing en CO2 reductie? Bekijk deze brochure voor een tipje van de sluier wat er mogelijk is op het gebied van energiemanagement!

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
312
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Energie Consultancy

  1. 1. Nuon Energie- Consultancy De volgende stap in energiebesparing en CO2-reductie.
  2. 2. Uw energieverbruik en uw doelstellingen op het gebied van energie en duurzaamheid vormen het uitgangspunt van Nuon EnergieConsultancy. Op basis daarvan helpt Nuon uw organisatie om maatregelen te nemen die leiden tot een struc­ tureel lager energieverbruik en CO2-reductie. De energie-experts van ingenieursbureau Ebatech, onderdeel van de Nuon-groep, brengen de ener­ giehuishouding van uw organisatie in kaart en identificeren concrete maatregelen die zij samen met u kunnen implementeren. Een combinatie van technische maatregelen in bedrijfsgebouwen en beïnvloeding van het gedrag van de mensen die in deze panden werken, heeft al bij veel organisaties geleid tot grote besparingen. Technisch Vaak valt in een bedrijfspand met aanpassingen in de techniek veel winst te behalen. Denk aan het beter afstellen van uw klimaatinstallatie, de vervanging van verouderde apparatuur, verbetering van de isolatie en ventilatie in uw bedrijfspanden. Maar denk ook aan eigen opwek, bijvoorbeeld met zonne­panelen en de opslag van warmte en koude. Gedrag Het licht uitschakelen in ruimtes waar niemand is, spaarzaam zijn met printopdrachten, computers uitzetten voor vertrek; als iedereen het doet, kan het aanmerkelijk schelen in het energieverbruik. Daarom maken gedragscampagnes ook deel uit van Nuon EnergieConsultancy. Als medewerkers zich bewuster zijn van hun invloed op de energie­ rekening en CO2-uitstoot, zullen ze minder energie verspillen. Concrete maatregelen.Advies dat is afgestemd op uw organisatie. 2 | Nuon EnergieConsultancy Nuon EnergieConsultancy | 3 Energie­besparing is voor organisaties een interessante manier om een duurzame bedrijfsvoering te realiseren. Een lager energieverbruik levert direct CO2-reductie op en leidt tevens tot structurele kostenbesparingen. Ook uw organisatie kan ervoor kiezen om de volgende stap te maken in energiebesparing en CO2-reductie. Met Nuon EnergieConsultancy is dit mogelijk.
  3. 3. Nuon EnergieConsultancy bestaat uit drie afzonderlijke modules: Energie Inzicht, Doelstellingen en Maatregelen en Energie- besparing in Actie. Op basis van de behoefte in uw organisatie kunt u bepalen welke modules het beste passen bij uw bedrijfs­ situatie. Energie Inzicht De energie-experts van Ebatech stellen binnen enkele weken de CO2-footprint van uw bedrijf vast. Ze doen dit niet alleen voor uw organisatie als geheel, maar ook voor de verschillen­de onderdelen. Zo krijgt u inzicht in de verdeling van energie en CO2-uitstoot in uw organisatie. De analyse die u ontvangt geeft direct ook een globale berekening van uw besparingspotentieel. Doelstellingen en Maatregelen In deze module worden alle mogelijke bespa­ ringsmaatregelen in uw organisatie in kaart gebracht, inclusief een indicatie van de kosten van de te nemen maatregelen en de terugver­ dientijd voor deze investeringen. Dit helpt u keuzes te maken en zo kan Nuon samen met u CO2-reductiedoelstellingen en besparings- maatregelen vaststellen. Energiebesparing in Actie De uitvoering van energiebesparingsmaatregelen en duurzame opwek vergt expertise. In deze module kan Nuon uw organisatie helpen met de uitvoering van de maatregelen die u heeft uitge­ kozen. Bijvoorbeeld bij het optimaliseren van uw klimaatinstallaties of bij gedragscampagnes. Mocht u de uitvoering van de maatregelen laten doen door uw eigen installateurs, dan kunnen wij u helpen bij de aansturing van deze partij(en). Modulaire aanpak. Grote besparingen in een winkelketen Een grote winkelketen benaderde Nuon om meer inzicht te krijgen in het energieverbruik van al zijn filialen. Op die manier wilde de klant het verbruik bewaken en bekijken wat er bespaard kon worden. Nuon zorgt nu dat bij elk filiaal de hoofdstromen van energie (elektriciteit en gas/warmte) en water worden gemonitord. De klant kan zijn verbruik online op de voet volgen en filialen onderling ver­ gelijken. Ook kan de klant via de website factuur­ simulaties uitvoeren en overschrijdingen van het streefverbruik bewaken. Inmiddels zijn op basis van dit gedetailleerde inzicht en aanvullende onder­zoeken diverse besparingsmaatregelen door­ gevoerd. Zo is het gebouwbeheersysteem geopti­ maliseerd, met een besparing op het verbruik van de klimaatinstallaties als resultaat. Ook heeft Nuon de lichtschake­lingen slim afgesteld. Hierdoor is het verlichtings­vermogen met eenderde per vierkante meter toegenomen, terwijl het verbruik van de verlichting nagenoeg gelijk is gebleven. Het meest recente besparingsproject is een weersvoorspellen­ de regeling op de klimaat-installaties; die moet zorgen dat 4% bespaard wordt op het gasverbruik. Nuon EnergieConsultancy in de praktijk. Energiebesparing: € 250.000,- op de jaarlijkse energiekosten van de gezamen- lijke filialen. Terugverdientijd: voor ieder project minder dan vijf jaar. De energiebesparingsmaat- regelen van de winkelketen: · Monitoren van het energieverbruik per filiaal. · Online tool om (streef)verbruik te volgen. · Implementeren van besparingsmaatregelen. · Slim afstellen van lichtschakeling. 4 | Nuon EnergieConsultancy Nuon EnergieConsultancy | 5
  4. 4. Het beste van twee werelden.De volgende stap in energiebesparing en CO2-reductie. Besparingen bij een keten van wellness centres Een keten van wellness centres schakelde Nuon in om meer inzicht te krijgen in het energiever­ bruik van diverse installaties, bijvoorbeeld van de sauna’s, stoombaden en whirlpools. Toen Nuon het energieverbruik ging monitoren bleek onder meer dat de tijden waarop de installaties aan- en uitgeschakeld werden niet erg nauwkeu­ rig waren afgestemd op de tijden dat ze daad­ werkelijk gebruikt werden. Door de installaties zo af te laten stellen dat ze alleen aanstaan als ze ook gebruikt worden, is het bedrijf erin geslaagd de energiekosten enorm terug te dringen. Met Nuon EnergieConsultancy haalt u het beste van twee werelden in huis: Nuon heeft als energiebedrijf uitgebreide kennis van energie en energieopwek. Bovendien komen we bij alle soorten bedrijven binnen, waardoor we niet alleen ervaring hebben met onze eigen energiemarkt, maar ook weten wat er bij uw organisatie speelt. Ebatech - onderdeel van de Nuon-groep - houdt zich al meer dan honderd jaar bezig met het optimaliseren van het energieverbruik en duurzame opwek bij bedrijven en overheden. Die ervaring koppelen de ingenieurs van Ebatech aan specialistische kennis van de meest actuele en geavanceerde ontwikkelingen op het gebied van energie­techniek. 6 | Nuon EnergieConsultancy 8 | Nuon EnergieConsultancyNuon EnergieConsultancy | 7 Energiebesparing: 15% (13.000 euro per jaar). Terugverdientijd: minder dan een jaar. De volgende stap in energiebesparing en CO2-reductie. Dit is een grafische weergave van de energiebesparingsmaatregelen, CO2-reductie en duurzame oplossingen van een kantoorgebouw met +/- 1.000 medewerkers en een oppervlakte van +/- 10.000 m2 . >>
  5. 5. Wat doet Nuon zelf? Nuon streeft ernaar een vooraanstaande rol in te nemen op het gebied van duurzaamheid en heeft dan ook grote ambities: 50% minder energie­ gebruik in 2020. Daarvoor is een langetermijn­ programma opgesteld dat berust op drie pijlers: besparing, duurzame energieopwek en mede­ werkers. Om energiebesparing te realiseren zijn monitoringssystemen van Ebatech geïnstalleerd en staan klimaat­installaties inmiddels zo afge­ steld dat ze maximaal rendement leveren bij minimaal gebruik. Daarbij gebruikt Nuon alleen groene stroom en wordt er gewerkt aan de verduurzaming van de energieproductie, bijvoorbeeld door inzet van restwarmte voor stadswarmte, een zonne-eiland in Almere en proeven met CO2-afvang. Onder medewerkers wordt milieubewust gedrag aangemoedigd, zowel thuis als op het werk. Mede hierdoor nemen ze nu vaker het openbaar vervoer en kiezen ze voor hybride auto’s. Meer weten over Nuon Energie- Consultancy? Kijk op www.nuon.nl/ energieconsultancy 9 | Nuon EnergieConsultancy Nuon werkt aan innovatieve manieren om slim met energie om te gaan. Kijk op www.nuondoet.nl

×