Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ruby 0

2,087 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ruby 0

 1. 1. Програмиране с Ruby лекция 010 октомври 2011
 2. 2. тази седмица:за курса & първи стъпки в Ruby ...но преди това:
 3. 3. ще се опитам да ви убедя да отпишете курса (отново)
 4. 4. труденстрашен
 5. 5. административни въпроси
 6. 6. Кога? Ден Час ЗалаПонеделник 19:00 101 Вторник 19:00 200
 7. 7. искате ли да сменим залата?
 8. 8. http://fmi.ruby.bg/ (скоро)
 9. 9. @rbfmi
 10. 10. оценяване
 11. 11. Скалата180 180 150135 130 110 90 90 45 3 4 0 5 6 Max
 12. 12. ЗадължителнитеПроект 60 Задачи 60 Тестове 60
 13. 13. Задачите• десет броя• предават се онлайн• проверяват се автоматично• 0-6 точки
 14. 14. Тестове• два броя• 30 въпроса за един час• 30 точки всеки
 15. 15. Проекти• на края на семестъра• вие измисляте или ние избираме• 60 точки• 30 за функционалност, 30 за стил
 16. 16. Бонусите участие в часучастие във форумите елеганти решения помощ на другарче
 17. 17. Тежките ограничениямаксимум X реда код в методмаксимум Х нива на влагане в методмаксимум Х метода в клас
 18. 18. Тежките ограничениямаксимум 10 реда код в методмаксимум 3 нива на влагане в методмаксимум 7 метода в клас
 19. 19. за какво ще говорим в курса?
 20. 20. в дълбочинаняма да сме повърхностни всички language feature-и идиоми екосистема
 21. 21. Добър код
 22. 22. Добър код
 23. 23. “Besides a mathematicalinclination, an exceptionallygood mastery of onesnative tongue is the mostvital asset of a competentprogrammer.” — Edsger Dijkstra* * изобретател на blog post-а
 24. 24. “Programs must be writtenfor people to read, and onlyincidentally for machines toexecute.” — H. Abelson and G. Sussman
 25. 25. Принципи
 26. 26. SOLID
 27. 27. Single Responsibility PrincipleOpen-Closed PrincipleLiskov Substitution PrincipleInterface Segregation PrincipleDependency Inversion Principle
 28. 28. Law of Demeter
 29. 29. Single Level of Abstraction Principle (SLAP)
 30. 30. Практики
 31. 31. Refactoring
 32. 32. Test-DrivenDevelopment
 33. 33. TDD + refactoring = чернова
 34. 34. web frameworkнай-популярното нещо в Rubyняма да говорим за него(или поне най-много лекция-две)
 35. 35. вместо това:ред малки библиотеки
 36. 36. “Дялкам камъни”
 37. 37. “Храня жената и децата”
 38. 38. “Строя катедрали”
 39. 39. В този курс ще се учимкак се дялкат камъни, а некак се строят катедрали.
 40. 40. за Ruby
 41. 41. Yukihiro “Matz” Matsumoto
 42. 42. designed for programmer productivity and fun
 43. 43. “Treating Code as an Essay” Brevity Simplicity Balance
 44. 44. характеристики
 45. 45. динамичен
 46. 46. интерпретира се$ cat hello.rbputs "Hello world!"forty_two = 6 * 9puts "The answer is #{forty_two}"$ ruby hello.rbHello world!The answer to is 54
 47. 47. general purposeмного web библиотеки
 48. 48. обектно-ориентиранс функционални елементи
 49. 49. вдъхновен от:Perl, Smalltalk, Python, Lisp
 50. 50. култура
 51. 51. open source!
 52. 52. $ gem install rails
 53. 53. 29 245 библиотеки тази сутрин
 54. 54. 133 923 хранилища, 50 491 потребителя тази сутрин
 55. 55. community
 56. 56. много блогове
 57. 57. много много много много много блогове
 58. 58. screencasts & podcasts
 59. 59. колорит
 60. 60. _why the lucky stiff
 61. 61. elitism
 62. 62. David Heinemeir Hanson (автор на Rails)
 63. 63. David Heinemeir Hanson
 64. 64. през 2011: зрялост
 65. 65. иновация
 66. 66. nokogiri sequel rspeccapybara sinatra lolcat
 67. 67. GitHub
 68. 68. кой ползва Ruby?
 69. 69. Twitter
 70. 70. GitHub
 71. 71. Shopify
 72. 72. SoundCloud
 73. 73. SongKick
 74. 74. Groupon
 75. 75. Urban Dictionary
 76. 76. версии и интерпретатори
 77. 77. 1.8 vs 1.9
 78. 78. ще ползваме само 1.9
 79. 79. JRubyIronRubyRubiniusMacRuby
 80. 80. ресурси
 81. 81. why’s poignant guide to Rubyhttp://mislav.uniqpath.com/poignant-guide/
 82. 82. Programming Ruby 1.9
 83. 83. The Ruby Programming Language
 84. 84. Ruby Best Practices
 85. 85. малко код
 86. 86. днес на http://ruby-lang.org/ # Output "I love Ruby" say = "I love Ruby" puts say # Output "I *LOVE* RUBY" say[love] = "*love*" puts say.upcase # Output "I *love* Ruby" # five times 5.times { puts say }
 87. 87. (1..9).select { |x| x.odd? }.map { |x| x ** 2 }
 88. 88. 1.upto(10).inject { |a, b| a * b }
 89. 89. def factorial(n) 1.upto(n).inject { |a, b| a * b }endputs factorial(10)
 90. 90. class Integer def factorial 1.upto(self).inject { |a, b| a * b } endendputs 10.factorial
 91. 91. def prime?(n) 2.upto(n - 1).all? { |a| n.remainder(a).nonzero? }endputs prime?(13)puts prime?(42)
 92. 92. class Integer def prime? 2.upto(pred).all? { |a| remainder(a).nonzero? } endendputs 13.prime?puts 42.prime?
 93. 93. въпроси?

×